T-index 2018

T-Index, pazarları çevrimiçi satış potansiyellerine göre sıralar. Bu endeks, ülkelere göre İnternet kullanıcılarının sayısını, bu kullanıcıların kişi başına tahmini harcamaları ile birleştirerek her ülkenin küresel e-ticaretteki pazar payını tahmin eder.

Önde gelen çevrimiçi çeviri bürosu TRANSLATED tarafından gerçekleştirilen çalışmada, iş dünyasındaki müşterilere uluslararasılaşma projeleri için pazar ve dil seçiminde rehberlik etmek ve mümkün olan en iyi yatırım getirisini (ROI) elde etmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Çalışmada göz önüne alınan kriterler "Varsayım ve Metotlar" ve "Kaynaklar" başlıklı bölümlerde tanımlanmıştır.

Araştırma nasıl yorumlanabilir?

T-Index, uluslararası pazara açılmayı hedefleyen şirketlerin hedef pazarlarını seçmelerine ve web sitelerini çevirirken en uygun hedef dillere karar vermelerine yardımcı olmak için geliştirildi.

Bir örnek ele alalım.

Kış sporları malzemeleri satışında uzman, Birleşik Krallık merkezli bir şirketin İngilizce bir web sitesi olduğunu ve çevrimiçi platformda yeni müşterilere ulaşmak için bu siteyi başka bir Avrupa diline çevirtmek istediğini varsayalım. Pazarlama müdürü bir pazar araştırması gerçekleştirdikten sonra ürünlerinin büyük olasılıkla Almanya, İsveç ve Norveç'te başarılı olabileceği sonucuna varıyor. T-Index'e erişerek, 73.825.582 İnternet kullanıcısı ve her kullanıcı başına 24.003 ABD Doları tutarındaki yıllık ortalama harcamayla %4,7 pazar payı olan Almanya'nın çevrimiçi satış için en büyük potansiyele sahip pazar olduğu netlik kazanıyor. Bu sayede T-Index, bu site için yeni dil olarak Almancaya karar verilmesinde belirleyici bir faktör olarak rol oynamış oluyor.

Haber ve Tahminler

%31,4'luk T-Index değeriyle Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında çevrimiçi satış için en yüksek potansiyele sahip ülkedir. 246 milyonun üzerinde İnternet kullanıcısının bulunduğu ülkede kişi başı ortalama yıllık harcama 48.351 ABD dolarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda %9,3 ile ikinci sırada yer alan Çin'in oldukça ilerisindedir. Sıralamanın liderleri arasındaki 21puanlık fark, Çin'in ABD'den yaklaşık üç kat daha fazla İnternet kullanıcısına sahip olmasına ve bu oranla Web kullanıcısı sayısı bakımından dünya lideri olmasına rağmen, Kuzey Amerika İnternet kullanıcıları (48.351 ABD doları) ile Çinli İnternet kullanıcıları (4.814 ABD Doları) arasında ortalama harcama bakımından büyük fark bulunmasıyla açıklanabilir.

2021 yılına kadar uzanan T-Index tahminlerine göre, 2021'de %13,7 pazar payıyla (ABD'ninki %22,1) Çin, Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki durumunu hızla iyileştirecek.

2021'e kadarki döneme ilişkin bir tahmini hesaplamak için, basit bir doğrusal regresyon* kullanarak 2005 ile 2015 veri noktaları arasındaki çizgiyle bir dış değer oluşturduk. Tahmine göre, tüm ülkeler için doğrusal bir büyüme trendi öngörülmektedir.

Japonya %7,08 pazar payı ile üçüncü sırayı alırken bunu sırasıyla 4, 5 ve 6 numaradaki Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere önde gelen Avrupa ülkeleri izlemektedir. Almanya, önceki yıla göre %4,9'dan %4,5'e gerileyen İngiltere'nin önüne geçti. Almanya'nın 2017'de %4,7 olan payı ise 2018'de %4,6'ya düşmüştür. %3,4'ten %3,3'e hafif bir düşüş yaşayan Fransa ise 6. sırayı koruyor.

Brezilya, %2,6 pazar payıyla 7. sırada yer alıyor. Brezilya, %0,88 T-Index değeriyle 18. sırada yer alan ikinci Güney Amerika ülkesi Arjantin'in 11 sıra ilerisinde yer alıyor. Arjantin'in pazar payını 2021'e kadar %50 oranında (şimdi %0,88 olan değerin 2021'de %1,4 olması) artırarak 15. sıraya yerleşmesi bekleniyor. Brezilya'nın ise 2021 yılına kadar Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ı geride bırakarak %4,6'lık pazar payı ile 4. sıraya yükseleceği tahmin ediliyor.

İtalya, Kanada, Hindistan ve Avustralya sırasıyla %2,4, %2,2, %1,9 ve %1,7'lik T-Index değerleri ile 2018 için ilk 10'u tamamlıyor. Hindistan, 10. sıradan 11. sıraya gerileyen Avustralya'nın önüne geçti. %1,7'den %1,6'ya düşen Rusya, Güney Kore ve İspanya'nın ardından 14. sırasını koruyor. Basit doğrusal regresyona dayanan tahminimize göre Kanada ve İtalya, 2021 sıralamasında ilk 10 dışında kalırken Avustralya'nın 10. sıradaki yerini koruması öngörülüyor. Rusya'nın, 2021'de %3,4'lük pazar payıyla (2018'de %1,6) 14'üncülükten 5'inciliğe yükselerek son derece iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

E-ticarette 2021 yılına kadar tahmini en iyi 10 ülke

Dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip ülkesi Hindistan, %1,9'lik T-Index değeriyle 2018'de 10. sırada yer alıyor. Tahminlerimize göre Hindistan'ın 2021'de Avustralya, Kanada ve İtalya'yı geride bırakıp 9. sırada yer alarak ilk 10'da yer alması bekleniyor. İnternet penetrasyon oranı arttıkça (2021 itibarıyla %52'ye ulaşması bekleniyor **) giderek daha fazla Hintli kullanıcı çevrimiçi platformda ana dilinde geziniyor. İnternette İngilizce dilinde gezinen Hintli kullanıcı sayısının düştüğü göz önüne alındığında, 2021 yılına kadar Hint, Marathi, Bengal, Tamil ve Telugu dillerinde İnternette gezinen toplam kişi sayısının İngilizce dilinde gezinen kullanıcı sayısını aşacağı tahmin ediliyor.

2018-2021 yılları arasında pazar payında en fazla büyüme göstermesi beklenen ülkeler arasında Çin (+4,6 yüzde puanı), Brezilya (+1,8 yüzde puanı), Rusya (+1,7 yüzde puanı), Hindistan (+0,8 yüzde puanı) ve Nijerya (+0,5 yüzde puanı) yer alırken; ABD (-8,9 yüzde puanı), Birleşik Krallık (-2 yüzde puanı), Almanya (-1,4 yüzde puanı), Japonya (-1,2 yüzde puanı) ve Güney Kore (-0,50 yüzde puanı) en büyük düşüşü göstermesi beklenen ülkeler arasında bulunuyor.

2018-2021 yılları arasında en hızlı yükselen ülkeler

Sıralamayı dile göre incelediğimizde araştırma, gelecekte dilsel çeşitliliğin daha fazla önem kazanacağını ve şu an azınlık dilleri olarak değerlendirilen dillerin yükselişiyle İngilizcede 2021 yılına kadar hızlı bir gerileme görüleceğini gözler önüne seriyor. 2018'de, dünyadaki çevrimiçi satın alma gücünün %50'sine erişmek için sadece 2 dil gerekirken, 2021'de 3 dilin (İngilizce %34,7, Çince %13,9 ve İspanyolca %8,4) gerekli olacağı görülüyor. Portekizcenin Almanca ve Fransızcayı %5 oranında bir pazar payıyla geçeceği ve 2021 yılına kadar Japoncanın hemen arkasında 5. sırada yer alarak çevrimiçi satış açısından en önemli diller arasına gireceği tahmin ediliyor.

Daha fazla bilgi için Wikipedia sayfasına bakabilirsiniz.
** Google ve KPMG raporu "Indian languages – Defining India’s Internet", Nisan 2017

Varsayım ve Metotlar

T-Index, web sitelerini yerelleştirirken pazar ve dil konusunda seçim yapması gereken şirketlerin karar verme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir araçtır. Her ülkenin çevrimiçi satış potansiyeline genel bir bakış sunar.

T-Index 2018, Dünya Bankası veri tabanı tarafından sağlanan en son istatistiksel verileri, başka bir ifadeyle, 2016 yılı verilerini kullanır.

T-Index değeri, toplam İnternet kullanıcısı sayısının kişi başı tahmini yıllık harcama ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Her İnternet kullanıcısının yıllık kişi başı harcamasını tahmin etmek için, Dünya Bankası'nın ABD doları cinsinden ifade edilen HFCE (hane halkı nihai tüketim harcaması) göstergesinden yararlanıldı. HFCE, her ülkede hane halkı tarafından satın alınan tüm ürün ve hizmetlerin piyasa değeridir. 2016'dan önceki T-Index sürümleri için kullanılan hesaplama yönteminin HFCE yerine GSYİH'ye dayandığını lütfen unutmayın. Her ülkedeki İnternet kullanıcılarının gerçek harcama potansiyeline yönelik daha gerçekçi bir fikir sunmak için 2016 yılında hesaplama yöntemimizi değiştirdik. Hesaplama yöntemimizin ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Her ülke, yerel nüfus tarafından Web'de gezinmek ve satın alma işlemi yapmak için en yaygın şekilde kullanılan dile göre sınıflandırılmıştır. İstatistiksel önem açısından aynı ülke içinde birden fazla dilin bir arada bulunması, sadece ülkenin T-Index değerinin %0,1'i geçmesi durumunda dikkate alınmıştır. İkinci durumda, söz konusu azınlık dillerinin (İnternette nüfusun %15'inden daha azı tarafından kullanılan diller) resmî ulusal diller olduğu durumlar haricinde, günlük olarak İnternette nüfusun %15'inden fazlası tarafından kullanılan diller dikkate alınmıştır. Örneğin, T-Index'i %0,90 olan İsviçre, üç farklı dil pazarı için değerlendirildi: Almanca, Fransızca ve İtalyanca. Bu üç dil, İsviçreliler tarafından Web'de arama ve satın alma işlemi yapmak üzere her gün kullanılmaktadır. Fransızca ve Almanca dilleri, nüfusun %15'inden fazlası tarafından kullanılırken İtalyanca İnternet kullanıcılarının sadece %7'si tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikte, İtalyanca İsviçre'de ulusal olarak tanınan resmi bir dil olduğundan T-Index'te yer almaktadır.

T-Index çalışması yalnızca arama yapmak için kullanılan dilleri kapsar. Bazı diller günümüzde İnternet platformunda çok nadiren temsil edilirken bazıları da hemen hiç kullanılmamaktadır. Birçok ülkede, nüfusun çoğunluğu tarafından günlük olarak konuşulan dil (Ruanda'daki Kinyarwanda gibi) İnternet platformunda yer almamaktadır. Bu durum, genellikle yerel halkın ana dillerinde içerik oluşturmak üzere Web'e erişmesine imkan tanımayan düşük İnternet penetrasyonu oranından kaynaklanmaktadır. Ruanda'da İnternet erişimi olan toplam nüfusun %18'i Web aramalarını İngilizce dilinde yapmaktadır. Bu durumun temel nedeni, Ruandalıların ana dillerinde kendi halkına yönelik çok az içerik oluşturması veya hiç içerik oluşturmamasıdır. Bu nedenle, T-Index Ruanda'yı İngilizce dil pazarının kapsamına almaktadır.

Uluslararası varyantları olan diller bir arada gruplandırılmıştır. Örneğin, hem Birleşik Krallık hem de ABD İngilizcesi İngilizce olarak sınıflandırılmıştır.

Bağımlı bölgeler (ör. Porto Riko) aynı dili konuşmaları kaydıyla kendi devletine göre değerlendirilmiştir. Porto Riko ve Birleşik Devletler örneğindeki gibi aynı dili paylaşmıyorlarsa, dahil oldukları dil pazarına dayalı olarak ayrı girişler olarak oluşturulmuşlardır.

T-Index çalışması tüm ülkeleri kapsamamaktadır. Çalışmaya dâhil edilen ülkeler, İnternet kullanıcılarının sayısı hakkında veri bulmanın mümkün olduğu ülkelerdir. Değerlendirme bu veriler olmadan imkânsız olacaktır.

Hesaplama yöntemi

Öncelikle, her ülkenin İnternet kullanıcı sayısı, HFCE ve toplam nüfusu ile ilgili bilgileri topladık. Ardından bu bilgileri her ülkedeki İnternet penetrasyon oranı* ve kişi başına HFCE'yi hesaplamak için kullandık. Teorik olarak HFCE'nin İnternet kullanıcıları tarafından harcanan kısmını belirlemek üzere her ülkenin İnternet penetrasyon oranı ile gelir dağılımını analiz ettik. Son olarak "İnternet nüfusunun kişi başına HFCE'sini", başka bir ifadeyle, yıllık harcamalarının bir tahminini elde etmek için şu hesaplamayı yaptık: (bir ülkenin toplam nüfusu x ülkenin kişi başına HFCE'si x HFCE'nin İnternet kullanıcıları tarafından teorik olarak harcanan yüzdesi)/İnternet kullanıcılarının sayısı.

Gelir dağılımı verilerinin mevcut olmadığı ülkeler için tüm ülkelerin ortalama gelir dağılımını hesaplayıp bu öngörüyü kullandık.

Teorik olarak İnternet kullanıcıları tarafından harcanan HFCE oranını belirlemek için her ülkedeki İnternet kullanıcılarının ülke nüfusunun en zengin kesimine ait olduğunu varsaydık. İnternet aboneliği satın almak ve e-ticaret faaliyetlerine katılmak için çoğu ülkede belirli bir gelir seviyesinin gerekli olduğunu göz önüne alarak bu varsayımda bulunduk.

*İnternet penetrasyon oranı belirli bir ülkedeki İnternet kullanıcılarının oranıdır.

Örnek

Japonya'da 126.994.511 kişiden oluşan toplam nüfusta İnternet kullanıcısı sayısı 118.333.485'tir. Bu nedenle İnternet penetrasyon oranı %93,18'dir. 2016 yılında Japonya'da kişi başına düşen HFCE 21.703 dolardı. Ülkenin gelir dağılımını beşte birlik oranlarda kullanarak Japonya'daki en zengin insanların %93,18'inin Japon hane halklarının toplam harcamalarının %96,7'sini harcadığını tahmin ettik. "İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE'yi" elde etmek için basit bir hesaplama yaptık:

(toplam nüfus x kişi başına düşen HFCE x İnternet kullanıcıları tarafından yapılan harcamaların yüzdesi) / İnternet kullanıcısı sayısı

Japonya'ya uygulandığında: (126.994.551 x 21.703 x %96,7) / 118.333.485
Böylece, Japonya'da İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE değeri 22,522 ABD dolarıdır.

T-Index değerini elde etmek için İnternet kullanıcılarının sayısını, İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE değeriyle çarptık. Japonya için: 118.333.485 x 22,522 ABD doları. Son olarak, her ülkeye ilişkin bir yüzdesel değer elde etmek için her ülkenin T-Index değerini tüm ülkelerin T-Index değerlerinin toplamına böldük. Bu, Japonya için %7.08'lık bir T-Index'i nasıl elde ettiğimizi açıklıyor.

Kaynaklar

Her ülkedeki İnternet kullanıcılarının sayısı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) "İnternet kullanan bireylerin yüzdesi" raporundan alınmıştır. ITU, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Birleşmiş Milletler uzman kuruluşudur. İstatistikler 2016 yılı için yapılan tahminlerdi. Yüzde oranlarını tam rakamlara çevirmek için bu rapordaki rakamları Dünya Bankası'nın toplam nüfus raporundaki rakamlarla birleştirdik.

HFCE (hane halkı nihai tüketim harcamaları) ile ilgili veriler Dünya Bankası'ndan alınmıştır. Veriler 2016 yılı itibarıyla günceldir ve şu andaki ABD doları cinsinden verilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların (ulusal para birimine karşılığı ABD doları), güncel ABD doları ile belirtilen HFCE değerleri üzerinde etkili olduğunu ve bu nedenle, mevcut ve tahmin edilen T-Index değerlerini etkilediğini lütfen unutmayın. HFCE değerlerini, satın alma gücü paritesini kullanarak güncel uluslararası dolarla ifade etmek yerine güncel ABD doları ile ifade etmeyi tercih ettik. Bunun nedeni, çalışmamızda kısmen ülkeler arasındaki döviz kuru dalgalanmalarına göre değerlendirilen küresel e-ticaret fırsatlarına odaklanmamızdır. Yukarıda belirtilen Dünya Bankası raporunda HFCE'si belirtilmeyen ülkeler ve bölgeler için veriler şirketimiz tarafından tahmin edilmiştir. Şu 39 ülkenin HFCE rakamları şirketimiz tarafından tahmin edilmiştir: Andorra, Bahreyn, Bosna-Hersek, Cape Verde, Cibuti, Eritre, Faroe Adaları, Grönland, Irak, İran, Kazakistan, Kiribati, Komorlar, Lesoto, Libya, Liechtenstein, Maldivler, Marshall Adaları, Moritanya, Mikronezya, Monako, Myanmar, Panama, Papua Yeni Gine, Porto Riko, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Solomon Adaları, Svaziland, Suriye, Timor-Leste, Tonga, Türkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela ve Yeni Zelanda.

Bir ülkede İnternet erişiminin sınırlı olup olmadığını belirlemek amacıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in resmi web sitesinde yer alan mevcut sıralamaya baktık:

Gelirlerin beşte birlik oranlarda dağılımı, Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu'nun istatistiksel verilerinden alınmıştır. Veriler çeşitli yıllara aittir (Dünya Bankası verileri 1992'den 2014'e kadarki aralıktadır).

T-Index Haritaları

T-Index 2018

T-Index, her ülkenin küresel e-ticaretle ilişkili pazar payını tahmin eden bir yüzde değeridir. T-Index ne kadar yüksekse bir ülkenin satış potansiyeli de o kadar yüksek olur.


2021 T-Index Perspektifi


İnternet Özgürlüğü Haritası

Bazı ülkelerde yerel İnternet kullanıcılarını potansiyel müşterilere dönüştürmek için web sitesi içeriğinizi çevirmek yeterli olmayabilir. Aşağıdaki harita, şu anda İnternet erişimine sınırlamalar getiren ülkeleri göstermektedir.


Kaynak : Sınır Tanımayan Gazeteciler


T-Index Tablosu 2018

Ülkeye göre sırala Göre sırala Göre sırala
<
Trendler* Ülkeler T-Index
2018
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları İnternet
penetrasyon oranı
Kişi başı harcama
(İnternet kullanıcıları)**
(!)Sınırlı İnternet erişimi
* Oklar ve çizgiler, ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını göstermektedir
** Her İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması
*** Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda

2013-2017 verilerini indirin
1 ABD %31,4 %22,1 246.370.641 %76,1 $48.351
İngilizce %31,9 %22,1 246.370.641 %76,1 $48.351
2 Çin (!) %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
Basitleştirilmiş Çince(!) %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
3 Japonya %6,6 %5,3 115.605.881 %91,1 $20.740
Japonca %7,0 %5,3 118.333.485 %93,1 $22.709,05
4 Almanya %4,6 %3,3 73.825.582 %89,6 $24.003
Almanca %4,6 %3,3 73.825.582 %89,6 $24.003
5 Birleşik Krallık*** %4,5 %2,9 562.171.477 %94,7 $27.519
İngilizce %4,5 %2,9 562.171.477 %94,7 $27.519
Web sitenizi bu 4 pazarda yerelleştirmek size dünya çapında çevrimiçi satış potansiyelinin %50'sine erişim sağlar.
6 Fransa %3,3 %3,3 57.245.333 %85,6 $22.099
Fransızca %3,3 %3,3 57.245.333 %85,6 $22.099
7 Brezilya %2,6 %4,6 126.398.299 %60,0 $8.070
Portekizce %2,6 %4,6 126.398.299 %60,0 $8.070
8 İtalya %2,4 %2,3 37.176.782 %61,3 $25.036
İtalyanca %2,4 %2,3 37.176.782 %61,3 $25.036
9 Kanada %2,2 %2,3 32.580.120 %89,8 $26.437
İngilizce %1,6 %1,7 23.825.842 %89,8 $26.437
Fransızca %0,63 %0,61 8.754.278 %89,8 $26.437
10 Hindistan %1,9 %1,6 391.292.635 %29,5 $1.845
İngilizce %0,9 %2,5 195.646.318 %29,5 $1.845
Hintçe %0,3 %2,5 78.258.527 %29,5 $1.845
Guceratça %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Kannada Dili %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Tamilce %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Teluguca %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Bengalce %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Marathi %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
11 Avustralya %1,7 %2,4 21.363.618 %88,24 $31.612
İngilizce %1,7 %2,4 21.363.618 %88,24 $31.612
12 İspanya %1,7 %1,3 37.447.560 %80,5 $17.979
İspanyolca %1,4 %1,1 30.452.356 %80,5 $17.979
Katalanca %0,33 %0,25 6.995.204 %80,5 $17.979
13 Güney Kore %1,7 %1,3 47.576.514 %92,8 $14.130
Korece %1,7 %1,3 47.576.514 %92,8 $14.130
14 Rusya %1,6 %3,4 105.499.857 %73,0 $5.804
Rusça %1,6 %3,4 105.499.857 %73,0 $5.804
15 Meksika %1,6 %2,0 75.937.568 %59,5 $7.971
İspanyolca %1,6 %2,0 75.937.568 %59,5 $7.971
16 Türkiye %1,1 %1,5 46.395.501 %58,3 $9.180
Türkçe %1,1 %1,5 46.395.501 %58,3 $9.180
17 İsviçre %0,90 %0,93 7.463.156 %89,1 $45.991
Almanca %0,20 %0,20 5.247.345 %89,1 $45.991
Fransızca %0,63 %0,63 1.680.703 %87,5 $47.399
İtalyanca %0,064 %0,064 535.108 %87,5 $47.399
18 Arjantin %0,88 %1,4 31.118.521 %70,9 $10.676
İspanyolca %0,88 %1,4 31.118.521 %70,9 $10.676
Web sitenizi bu 17 pazarda yerelleştirmek size dünya çapında çevrimiçi satış potansiyelinin %80'nine erişim sağlar.
19 Hollanda %0,87 %0,51 15.397.107 %90,4 $21.369
Flamanca %0,87 %0,51 15.397.107 %90,4 $21.369
20 Venezuela %0,80 %0,84 18.940.907 %60,0 $16.039,39
İspanyolca %0,80 %0,84 18.940.907 %60,0 $16.039,39
21 Endonezya %0,75 %0,94 66.244.991 %25,3 $4.305
Endonezce %0,75 %0,94 66.244.991 %25,3 $4.305
22 Suudi Arabistan (!) %0,66 %0,87 23.803.319 %73,7 $10.451,44
Arapça (!) %0,66 %0,87 23.803.319 %73,7 $10.451,44
23 Polonya %0,64 %0,74 27.832.074 %73,3 $8.703
Lehçe %0,64 %0,74 27.832.074 %73,3 $8.703
24 Belçika %0,59 %0,58 9.803.946 %86,5 $23.015
Flamanca %0,23 %0,58 5.882.368 %86,5 $23.015
Fransızca %0,35 %0,58 3.921.579 %86,5 $23.015
25 İsveç %0,57 %0,51 8.896.046 %89,6 $24.445
İsveççe %0,57 %0,51 8.896.046 %89,6 $24.445
26 Hong Kong %0,54 %0,51 6.418.058 %87,4 $31.764
Geleneksel Çince %0,54 %0,51 6.418.058 %87,4 $31.764
27 Avusturya %0,51 %0,44 7.366.758 %84.3 $26.254
Almanca %0,51 %0,44 7.366.758 %84.3 $26.254
28 Mısır (!) %0,50 %0,61 39.471.581 %41,2 $4.781
Arapça (!) %0,50 %0,61 39.471.581 %41,2 $4.781
29 Filipinler %0,48 %0,70 57.342.723 %55,50 $3.188
İngilizce %0,048 %0,70 51.608.451 %55,50 $3.188
Filipince/Tagalogca %0,43 %0,70 5.734.272 %55,50 $3.188
30 Nijerya %0,48 %1,3 47.743.541 %25,6 $3.809
İngilizce %0,48 %1,3 47.743.541 %25,6 $3.809
31 Norveç %0,44 %0,44 5.093.187 %97,3 $32.747
Norveççe %0,44 %0,44 5.093.187 %97,3 $32.747
32 İsrail %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
İbranice %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
Web sitenizi bu 34 pazarda yerelleştirmek size dünya çapında çevrimiçi satış potansiyelinin %90'ına erişim sağlar.
33 İran (!) %0,42 %0,66 42.731.675 %53,23 $3.721
Farsça (!) %0,42 %0,66 42.731.675 %53,2 $3.721
34 Güney Afrika Cumhuriyeti %0,42 %0,84 30.248.355 %54,0 $5.255
İngilizce %0,25 %0,84 18.149.013 %54,0 $5.255
Afrikaanca %0,13 %0,84 9.528.232 %54,0 $5.255
Zuluca %0,02 %0,84 31.512.418 %54,0 $5.255
Xhosa Dili %0,01 %0,84 1.058.692 %54,0 $5.255
35 Kolombiya %0,41 %0,77 26.962.244 %58,1 $5.548
İspanyolca %0,41 %0,77 26.962.244 %58,1 $5.548
36 Malezya %0,41 %0,53 24.572.446 %71,1 $6.283
Malayca %0,12 %0,53 17.200.712 %71,1 $6.283
İngilizce %0,28 %0,53 7.371.734 %71,1 $6.283
37 Tayland %0,40 %0,47 32.710.169 %47,5 $4.593
Tayca %0,40 %0,47 32.710.169 %47,5 $4.593
38 Danimarka %0,38 %0,26 5.554.451 %96,9 $25.868
Danimarkalı %0,38 %0,26 5.554.451 %96,9 $25.868
39 Şili %0,37 %0,53 11.822.229 %66,01 $11.967
İspanyolca %0,37 %0,53 11.822.229 %66,01 $11.967
40 Birleşik Arap Emirlikleri %0,33 %0,49 8.398.268 %90,6 $14.913
Arapça %0,33 %0,49 8.398.268 %90,6 $14.913
41 Finlandiya %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.743
Fince %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.743
42 Yunanistan %0,31 %0,29 7.445.118 %69,09 $15.931
Yunanca %0,31 %0,29 7.445.118 %69,09 $15.931
43 Portekiz %0,31 %0,26 7.271.183 %70,4 $16.194
Portekizce %0,31 %0,26 7.271.183 %70,4 $16.194
44 Singapur %0,28 %0,34 4.541.899 %81,0 $23.034
İngilizce %0,082 %0,34 3.179.329 %81,0 $23.034
Basitleştirilmiş Çince %0,19 %0,34 1.362.570 %81,0 $23.034
45 Yeni Zelanda %0,27 %0,26 4.152.074 %88,47 $25.114
İngilizce %0,27 %0,26 4.152.074 %88,47 $25.114
46 Vietnam (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
Vietnamca (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
47 İrlanda %0,25 %0,18 4.042.510 %85,01 $23.413,25
İngilizce %0,24 %0,18 3.961.660 %85,01 $23.413,25
İrlandaca %0,0049 %0,0035 80.850 %85,01 $23.413,25
48 Peru %0,25 %0,35 14.444.387 %45,46 $6.471
İspanyolca %0,25 %0,35 14.444.387 %45,46 $6.471
49 Romanya %0,24 %0,27 11.722.888 %59,5 $7.728
Romence %0,24 %0,27 11.722.888 %59,5 $7.728
50 Çek Cumhuriyeti %0,21 %0,26 8.081.131 %76,48 $9.977
Çekçe %0,21 %0,26 8.081.131 %76,48 $9.977
51 Pakistan %0,18 %0,23 29.965.859 %15,51 2
İngilizce %0,16 %0,23 26.969.273 %15,51 2
Urduca %0,018 %0,23 2.996.586 %15,51 2
52 Kazakistan %0,17 %0,40 13.272.586 %74,5 $4.867
Rusça %0,11 %0,40 9.290.810 %74,5 $4.867
Kazakça %0,05 %0,40 3.981.776 %74,5 $4.867
53 Bangladeş %0,15 %0,13 29.738.660 %18,2 $1.948
Bengalce %0,15 %0,13 29.738.660 %18,2 $1.948
54 Macaristan %0,15 %0,12 7.778.595 %79,2 $7.400
Macarca %0,15 %0,12 7.778.595 %79,2 $7.400
55 Porto Riko %0,15 %0,19 2.736.117 %80,3 $20.928
İspanyolca %0,15 %0,19 2.736.117 %80,3 $20.928
56 Irak %0,14 %0,17 7.898.106 %21,2 $6.702
Arapça %0,14 %0,17 7.898.106 %21,2 $6.702
57 Fas %0,13 %0,19 20.555.783 %58,2 $2.409
Fransızca %0,06 %0,19 10.277.892 %58,2 $2.409
Arapça %0,06 %0,19 10.277.892 %58,2 $2.409
58 Ekvador %0,13 %0,20 8.857.768 54,06% $5.449
İspanyolca %0,13 %0,20 8.857.768 54,06% $5.449
59 Cezayir %0,13 %0,14 8.720.150 %42,9 $2.722
Fransızca %0,06 %0,14 8.720.150 %42,9 $2.722
Arapça %0,06 %0,14 8.720.150 %42,9 $2.722
60 Kuveyt %0,12 %0,14 3.176.010 %78,37 $14.641
Arapça %0,12 %0,14 3.176.010 %78,37 $14.641
61 Slovakya %0,12 %0,12 4.370.706 %80,4 $10.260
Slovak %0,12 %0,12 4.370.706 %80,4 $10.260
62 Dominik Cumhuriyeti %0,12 %0,15 6.530.904 %61,3 $6.721
İspanyolca %0,12 %0,15 6.530.904 %61,3 $6.721
63 Ukrayna %0,11 %0,28 23.618.438 %52,4 $1.738
Rusça %0,06 %0,28 14.171.063 %52,4 $1.738
Ukraynaca %0,04 %0,28 9.447.375 %52,4 $1.738
64 Guatemala %0,11 %0,12 5.722.610 %34,5 $7.002
İspanyolca %0,11 %0,12 5.722.610 %34,5 $7.002
65 Katar %0,10 %0,13 2.423.068 %94,2 $15.913
Arapça %0,10 %0,13 2.423.068 %94,2 $15.913
66 Lübnan %0,10 %0,14 4.571.675 %76,1 $8.209
Arapça %0,10 %0,14 4.571.675 %76,1 $8.209
67 Sudan (!) %0,10 %0,14 11.082.072 %28,0 $3.320
Arapça (!) %0,10 %0,14 11.082.072 %28,0 $3.320
68 Kenya %0,09 %0,17 12.600.007 %26,0 $2.670
İngilizce %0,09 %0,17 12.600.007 %26,0 $2.670
69 Kosta Rika %0,09 %0,10 3.207.258 %66,03 $10.234
İspanyolca %0,09 %0,10 3.207.258 %66,03 $10.234
70 Sri Lanka %0,08 %0,15 6.795.562 %32,05 $4.558
Sri Lanka %0,08 %0,15 6.795.562 %32,05 $4.558
71 Küba (!) %0,08 %0,10 4.449.238 %37,3 $6.909
İspanyolca (!) %0,08 %0,10 4.449.238 %37,3 $6.909
72 Uruguay %0,08 %0,13 2.286.820 %66,4 $13.405
İspanyolca %0,08 %0,13 2.286.820 %66,4 $13.405
73 Bulgaristan %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.194
Bulgarca %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.194
74 Özbekistan (!) %0,07 %0,086 14.901.632 %46,7 $1.764
Özbekçe (!) %0,07 %0,086 14.901.632 %46,7 $1.764
75 Hırvatistan %0,07 %0,070 3.034.752 %72,7 $8.580
Hırvatça %0,07 %0,070 3.034.752 %72,7 $8.580
76 Ürdün %0,07 %0,084 5.890.965 %62,3 $4.343
Arapça %0,07 %0,084 5.890.965 %62,3 $4.343
77 Litvanya %0,07 %0,071 2.133.390 %74,3 $11.610
Litvanca %0,07 %0,071 2.133.390 %74,3 $11.610
78 Panama %0,06 %0,091 2.178.424 %54,0 $11.265
İspanyolca %0,06 %0,091 2.178.424 %54,0 $11.265
79 Angola Kwanzası %0,06 %0,11 3.745.750 %13,0 $6.269
Portekizce %0,06 %0,11 3.745.750 %13,0 $6.269
80 Gana %0,06 %0,051 9.779.273 %34,6 $2.359
İngilizce %0,06 %0,051 9.779.273 %34,6 $2.359
81 Sırbistan %0,06 %0,074 4.733.311 %67,06 $4.848
Sırpça %0,06 %0,074 4.733.311 %67,06 $4.848
82 Suriye (!) %0,06 %0,11 5.873.785 %31,8 $3.867
Arapça (!) %0,06 %0,11 5.873.785 %31,8 $3.867
83 Belarus %0,06 %0,10 6.553.845 %71,1 $3.252
Rusça %0,056 %0,10 6.553.845 %71,1 $3.252
Beyaz Rusça %0,0017 %0,10 202.696 %71,1 $3.252
84 Tunus %0,06 %0,092 5.656.011 %49,6 $3.879
Fransızca %0,02 %0,092 2.828.006 %49,6 $3.879
Arapça %0,02 %0,092 2.828.006 %49,6 $3.879
85 Slovenya %0,05 %0,051 1.559.107 %75,5 $13.363
Slovence %0,05 %0,051 1.559.107 %75,5 $13.363
86 Azerbaycan (!) %0,05 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
Azerice (!) %0,05 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
87 Umman %0,05 %0,097 3.094.236 %69,9 $6.291
Arapça %0,05 %0,097 3.094.236 %69,9 $6.291
88 Lüksemburg %0,05 %0,041 571.189 %98,1 $30.852
Almanca %0,05 %0,041 571.189 %98,1 $30.852
89 Bolivya %0,05 %0,071 4.322.489 %39,7 $3.985
İspanyolca %0,05 %0,071 4.322.489 %39,7 $3.985
90 Myanmar %0,04 %0,042 13.258.325 %25,08 $1.256
Birmanya Dili %0,04 %0,042 13.258.325 %25,08 $1.256
91 Letonya %0,04 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
Letonca %0,04 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
92 Etiyopya %0,04 %0,022 15.739.371 %15,3 $985
Amharca %0,04 %0,022 15.739.371 %15,3 $985
93 Paraguay %0,04 %0,068 3.453.446 %51,3 $4.460
İspanyolca %0,04 %0,068 3.453.446 %51,3 $4.460
94 Trinidad & Tobago %0,04 %0,057 1.000.517 %73,3 $14.657
İngilizce %0,04 %0,057 1.000.517 %73,3 $14.657
95 Bahreyn %0,04 %0,057 1.396.668 %98,0 $10.307
Arapça %0,04 %0,057 1.396.668 %98,0 $10.307
96 Fildişi Sahili %0,03 %0,031 6.286.527 %26,5 $2.104
Fransızca %0,03 %0,031 6.286.527 %26,5 $2.104
97 Kamerun %0,03 %0,032 5.859.797 %25,0 $2,205
Fransızca %0,03 %0,032 5.859.797 %25,0 $2,205
98 Kıbrıs %0,03 %0,037 888.125 %75,9 $14.022
Yunanca %0,03 %0,037 888.125 %75,9 $14.022
99 El Salvador %0,03 %0,057 1.839.969 %29,0 $6.395,26
İspanyolca %0,03 %0,057 1.839.969 %29,0 $6.395,26
100 Estonya %0,03 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.238
Estonca %0,03 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.238
101 Makao %0,03 %0,036 499.773 %81,6 $22.474
Geleneksel Çince %0,03 %0,036 499.773 %81,6 $22.474
102 Honduras %0,03 %0,036 2.733.860 %30,0 $4.028
İspanyolca %0,03 %0,036 2.733.860 %30,0 $4.028
103 Bosna-Hersek %0,03 %0,036 1.925.105 %65,1 $5.278
Boşnakça %0,03 %0,036 1.925.105 %65,1 $5.278
104 Yemen (!) %0,03 %0,072 6.780.200 %24,5 $1.481
Arapça (!) %0,03 %0,072 6.780.200 %24,5 $1.481
105 Batı Şeria %0,03 %0,036 2.753.697 %57,4 $3.615
Arapça %0,03 %0,036 2.753.697 %57,4 $3.615
106 İzlanda %0,03 %0,000001 329.535 %98,2 $30.186
İzlandaca %0,03 %0,000001 329.535 %98,2 $30.186
107 Türkmenistan (!) %0,03 %0,033 1.018.692 %17,9 $9.505
Türkmence (!) %0,03 %0,033 1.018.692 %17,9 $9.505
108 Uganda %0,02 %0,041 9.077.567 21,88 $1.026
İngilizce %0,02 %0,041 9.077.567 21,88 $1.026
109 Libya (!) %0,02 %0,036 1.275.642 %20,2 $6.981
Arapça (!) %0,02 %0,036 1.275.642 %20,2 $6.981
110 Tanzanya %0,02 %0,015 7.224.386 %13,0 $1.213
Swahilice %0,02 %0,015 7.224.386 %13,0 $1.213
111 Jamaika %0,02 %0,028 1.296.610 %45,0 $6.420
İngilizce %0,02 %0,028 1.296.610 %45,0 $6.420
112 Kamboçya %0,014 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.602
Kmerce %0,014 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.602
113 Arnavutluk %0,02 %0,034 1.908.581 %66,3 $4.115
Arnavutça %0,02 %0,034 1.908.581 %66,3 $4.115
114 Gürcistan %0,02 %0,038 2.157.566 %58,01 $3.547
Gürcüce %0,02 %0,038 2.157.566 %58,01 $3.547
115 Nepal %0,02 %0,025 5.706.708 19,6 $1.280
Nepal %0,02 %0,025 5.706.708 19,6 $1.280
116 Bahamalar %0,015 %0,016 312.986 %80,0 $22.770
İngilizce %0,015 %0,016 312.986 %80,0 $22.770
117 Zambiya %0,02 %0,037 4.232.464 %25,5 $1.679
İngilizce %0,02 %0,037 4.232.464 %25,5 $1.679
118 Ermenistan %0,02 %0,031 1.959.627 %67,0 $3.466
Ermenice %0,02 %0,031 1.959.627 %67,0 $3.466
119 Zimbabve %0,02 %0,023 3.733.964 %23,1 $1.813
İngilizce %0,02 %0,023 3.733.964 %23,1 $1.813
120 Mauritius %0,017 %0,024 659.407 %52,1 $10.192
İngilizce %0,017 %0,024 659.407 %52,1 $10.192
121 Makedonya %0,02 %0,020 1.501.798 %72,1 $4.289
Makedonca %0,02 %0,020 1.501.798 %72,1 $4.289
122 Namibya %0,014 %0,020 769.455 %31,03 $8.263
İngilizce %0,014 %0,020 769.455 %31,03 $8.263
123 Botsvana %0,02 %0,019 885.702 %39,3 $6.838
İngilizce %0,02 %0,019 885.702 %39,3 $6.838
124 Senegal %0,02 %0,018 3.954.620 %25,6 $1.461
Fransızca %0,02 %0,018 3.954.620 %25,6 $1.461
125 Nikaragua %0,01 %0,020 1.511.037 %24,5 $3.555
İspanyolca %0,01 %0,020 1.511.037 %24,5 $3.555
126 Laos (!) %0,01 %0,013 1.478.052 %21,8 $3.358
Laoca (!) %0,01 %0,013 1.478.052 %21,8 $3.358
127 Moldova %0,01 %0,019 2.521.887 %71,0 $1.950
Romence %0,01 %0,019 2.521.887 %71,0 $1.950
128 Malta %0,01 %0,013 351.945 %77,2 $13.902
Maltaca %0,01 %0,013 351.945 %77,2 $13.902
129 Kongo %0,01 %0,0080 4.889.515 %6,2 $889
Fransızca %0,01 %0,0080 4.889.515 %6,2 $889
130 Gabon %0,01 %0,0075 951.287 %48.02 $4.500
Fransızca %0,01 %0,0075 951.287 %48.02 $4.500
131 Afganistan %0,01 %0,012 3.673.539 %10,6 $1.091
Farsça %0,01 %0,012 3.673.539 %10,6 $1.091
132 Ruanda %0,01 %0,010 2.383.502 %20,0 $1.569
İngilizce %0,01 %0,010 2.383.502 %20,0 $1.569
133 Barbados %0,01 %0,0063 226.714 %79,5 $15.532
İngilizce %0,01 %0,0063 226.714 %79,5 $15.532
134 Mozambik %0,01 %0,0088 5.050.924 %17,5 $696
Portekizce %0,01 %0,0088 5.050.924 %17,5 $696
135 Papua Yeni Gine %0,0029 %0,0074 776.159 %9,6 $4.246
İngilizce %0,0029 %0,0074 776.159 %9,6 $4.246
136 Kırgızistan %0,01 %0,012 2.097.428 %34,5 $1.424
Rusça %0,01 %0,012 2.097.428 %34,5 $1.424
137 Karadağ %0,01 %0,0097 434.865 %69,8 $6.587
Sırpça %0,01 %0,0097 434.865 %69,8 $6.587
138 Haiti %0,01 %0,0084 1.326.629 %12,2 $2.088
Fransızca %0,01 %0,0084 1.326.629 %12,2 $2.088
139 Ekvator Ginesi (!) %0,01 %0,0078 290.470 %23,7 $9.301
İspanyolca (!) %0,01 %0,0078 290.470 %23,7 $9.301
140 Mali %0,01 %0,0055 1.999.226 %11,1 $1.334
Fransızca %0,01 %0,0055 1.999.226 %11,1 $1.334
141 Moğolistan %0,01 %0,014 674.202 %22,2 $3.764
Moğolca %0,01 %0,014 674.202 %22,2 $3.764
142 Brunei Darüsselam Sultanlığı %0,01 %0,0071 380.876 %90,0 $6.124
Malayca %0,01 %0,0071 380.876 %90,0 $6.124
143 Tacikistan %0,01 %0,013 1.788.044 %20,4 $1.236
Rusça %0,01 %0,013 1.788.044 %20,4 $1.236
144 Fiji %0,01 %0,0086 418.013 %46,5 $5.122
İngilizce %0,01 %0,0086 418.013 %46,5 $5.122
145 Maldivler %0,01 %0,0062 252.761 %59,0 $8.185
Maldivler %0,01 %0,0062 252.761 %59,0 $8.185
146 Burkina Faso %0,0045 %0,0066 2.603.042 %13,9 $792
Fransızca %0,0045 %0,0066 2.603.042 %13,9 $792
147 Monako %0,01 %0,0036 36.655 %95,2 $53.462
Fransızca %0,01 %0,0036 36.655 %95,2 $53.462
148 Benin %0,01 %0,0038 1.303.589 %11,9 $1.473
Fransızca %0,01 %0,0038 1.303.589 %11,9 $1.473
149 Lihtenştayn %0,0047 %0,0044 36.947 %98,0 $51.181
Almanca %0,0047 %0,0044 36.947 %98,0 $51.181
150 Svaziland %0,0043 %0,0096 383.723 %28,5 $4.715
İngilizce %0,0043 %0,0096 383.723 %28,5 $4.715
151 Gine %0,0016 %0,0015 11.214.801 %9,8 $1.303,43
Fransızca %0,0016 %0,0015 11.214.801 %9,8 $1.303,43
152 Andorra %0,0036 %0,0025 75.681 %97,9 $19.814
Katalanca %0,0036 %0,0025 75.681 %97,9 $19.814
153 Guyana %0,0048 %0,0079 275.760 %35,6 $5.226
İngilizce %0,0048 %0,0079 275.760 %35,6 $5.226
154 Faroe adaları %0,0032 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
Faroe Dili %0,0032 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
155 Lesoto %0,0023 %0,0022 602.965 %27,3 $1.934
İngilizce %0,0023 %0,0022 602.965 %27,3 $1.934
156 Togo %0,0017 %0,0022 860.281 %11,3 $1.236
Fransızca %0,0017 %0,0022 860.281 %11,3 $1.236
157 Belize %0,0026 %0,0026 163.588 %44,5 $6.417
İngilizce %0,0026 %0,0026 163.588 %44,5 $6.417
158 Moritanya %0,0021 %0,0029 774.183 %18,0 $1.273
Fransızca %0,0021 %0,0029 774.183 %18,0 $1.273
159 Kongo %0,0033 %0,0047 416.217 %8,1 $2.318
Fransızca %0,0033 %0,0047 416.217 %8,1 $2.318
160 Çad %0,0014 %0,0024 722.627 %5,0 $1.284,39
Fransızca %0,0014 %0,0024 722.627 %5,0 $1.284,39
161 Grönland %0,0023 %0,0047 38.487 %68,5 $23.898
İnuitçe, Grönlandca %0,0023 %0,0047 38.487 %68,5 $23.898
162 Sierra Leone %0,00063 %0,00078 870.532 %11,7 $1.040
İngilizce %0,00063 %0,00078 870.532 %11,7 $1.040
163 Madagaskar %0,0024 %0,0034 1.172.533 %4,7 $769
Fransızca %0,0024 %0,0034 1.172.533 %4,7 $769
164 Yeşil Burun Adaları %0,0021 %0,0040 271.507 %50,3 $3.160
Portekizce %0,0021 %0,0040 271.507 %50,3 $3.160
165 Aziz Lucia %0,0021 %0,0022 83.186 %46,7 $10.289
İngilizce %0,0021 %0,0022 83.186 %46,7 $10.289
166 Surinam %0,0033 %0,0084 253.499 %45,4 $3.364
Flamanca %0,0033 %0,0084 253.499 %45,4 $3.364
167 Antigua ve Barbuda %0,0018 %0,0018 73.703 %73,0 $11.016
İngilizce %0,0018 %0,0018 73.703 %73,0 $11.016
168 Butan %0,0021 %0,0030 333.226 %41,7 2
İngilizce %0,0021 %0,0030 333.226 %41,7 2
169 Grenada %0,0018 %0,0016 59.947 %55,8 $12.242
İngilizce %0,0018 %0,0016 59.947 %55,8 $12.242
170 San Marino %0,0017 %0,00098 17.498 %52,6 $35.015
İtalyanca %0,0017 %0,00098 17.498 %52,6 $35.015
171 Şeyseller %0,0016 %0,0016 53.502 %56,5 $10.984
İngilizce%0,0016 %0,0016 53.502 %56,5 $10.984
172 Saint Kitts ve Nevis %0,0013 %0,0014 42.113 %76,8 $12.195
İngilizce %0,0013 %0,0014 42.113 %76,8 $12.195
173 Liberya %0,00087 %0,0012 337.732 %7,3 $1.414
İngilizce %0,00087 %0,0012 337.732 %7,3 $1.414
174 Saint Vincent ve Grenadinler %0,0012 %0,0020 60.929 %55,5 $7.793
İngilizce %0,0012 %0,0020 60.929 %55,5 $7.793
175 Nijerya %0,48 %1,3 47.743.541 %25,6 $3.809
Fransızca %0,00061 %0,00093 893.073 %4,3 $525
176 Doğu Timor %0,00085 %0,00059 320.339 %25,2 $1.460
İngilizce %0,00085 %0,00059 320.339 %25,2 $1.460
177 Gambiya %0,0011 %0,0013 377.123 %18,5 $1.092
İngilizce %0,0011 %0,0013 377.123 %18,5 $1.092
178 Somali (!) %0,00087 %0,00098 269.178 %1,8 $1.443
Somalice (!) %0,00087 %0,00098 269.178 %1,8 $1.443
179 Dominika %0,00093 %0,00084 49.296 %67,0 $7.729
İngilizce %0,00093 %0,00084 49.296 %67,0 $7.729
180 Cibuti (!) %0,0011 %0,0015 123.728 %13,3 $2.598
Somalice (!) %0,0011 %0,0015 123.728 %13,3 $2.598
181 Burundi (!) %0,00076 %0,00060 544.097 %5,1 $535
Fransızca (!) %0,00076 %0,00060 544.097 %5,1 $535
182 Samoa %0,00083 %0,0012 57.386 %29,4 $5.013
İngilizce %0,00083 %0,0012 57.386 %29,4 $5.013
183 Vanuatu %0,00068 %0,00080 64.896 24,0 $4.016
İngilizce %0,00068 %0,00080 64.896 24,0 $4.016
184 Solomon Adaları %0,00061 %0,00093 65.936 %11,0 $3.325
İngilizce %0,00061 %0,00093 65.936 %11,0 $3.325
185 Orta Afrika Cumhuriyeti %0,00060 %0,00098 183.785 %4,0 $1.121
Fransızca %0,00060 %0,00098 183.785 %4,0 $1.121
186 Malavi %0,0035 %0,0035 1.738.600 %9,6 $106
İngilizce %0,0035 %0,0035 1.738.600 %9,6 $106
187 Tonga %0,00056 %0,0011 42.795 %39,9 $4.300
İngilizce %0,00056 %0,0011 42.795 %39,9 $4.300
188 Mikronezya %0,00036 %0,00041 34.996 %33,3 $4.507
İngilizce %0,00036 %0,00041 34.996 %33,3 $4.507
189 Komorlar %0,00028 %0,00050 63.171 %7,9 $1.918
Fransızca %0,00028 %0,00050 63.171 %7,9 $1.918
190 Gine-Bissau %0,00024 %0,00029 68.270 %3,7 $1.603
Portekizce %0,00024 %0,00029 68.270 %3,7 $1.603
191 São Tomé ve Príncipe %0,00029 %0,00035 55.975 %29,4 $1.883
Portekizce %0,00029 %0,00035 55.975 %29,4 $1.883
192 Marşal Adaları %0,00017 %0,00021 15.808 %29,7 $4.736
İngilizce %0,00017 %0,00021 15.808 %29,7 $4.736
193 Eritre (!) %0,00016 %0,00048 69.843 %1,1 $851
İngilizce (!) %0,00016 %0,00048 69.843 %1,1 $851
194 Kiribati %0,00010 %0,00013 15.672 %13,7 $2.272
İngilizce %0,00010 %0,00013 15.672 %13,7 $2.272
195 Tuvalu %0,000036 %0,000018 5.106 %46,0 $4.122
İngilizce %0,000036 %0,000018 5.106 %46,0 $4.122
< </td>
Trendler* Diller T-Index Haritası
2017
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları
İnternet penetrasyon oranı
Kişi Başı Harcama
(İnternet kullanıcıları)**
(!)Sınırlı İnternet erişimi
*Oklar ve çizgiler, ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını göstermektedir
** Her İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması
*** Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda

Verileri CSV formatında indirin
1 İngilizce %42,5 %34,7 754.600.960 %41,7 $20.920
ABD %31,4 %22,1 246.370.641 %76,1 $48.351
Birleşik Krallık %4,5 %2,9 562.171.477 %94,7 $27.519
Avustralya %1,8 %2,4 21.363.618 %88,24 $31.612
Kanada %1,7 %1,7 23.825.842 %89,8 $26.437
Hindistan (**) %1,0 %2,5 195.646.318 %29,5 $1.845
Nijerya %0,5 %1,3 47.743.541 %25,6 $3.809
Filipinler %0,05 %0,70 51.608.451 %55,50 $3.188
Güney Afrika Cumhuriyeti %0,3 %0,84 18.149.013 %54,0 $5.255
Yeni Zelanda %0,3 %0,26 4.152.074 %88,47 $25.114
İrlanda %0,2 %0,18 3.961.660 %85,01 $23.413,25
Singapur %0,1 %0,34 4.541.899 %81,0 $23.034
Pakistan %0,2 %0,23 29.965.859 %15,51 2
Malezya %0,3 %0,53 24.572.446 %71,1 $6.283
Kenya %0,1 %0,17 12.600.007 %26,0 $2.670
Trinidad & Tobago %0,04 %0,057 1.000.517 %73,3 $14.657
Gana %0,1 %0,051 9.779.273 %34,6 $2.359
Uganda %0,02 %0,041 9.077.567 21,88 $1.026
Jamaika %0,02 %0,028 1.296.610 %45,0 $6.420
Zambiya %0,02 %0,037 4.232.464 %25,5 $1.679
Mauritius %0,017 %0,024 659.407 %52,1 $10.192
Bahamalar %0,015 %0,016 312.986 %80,0 $22.770
Zimbabve %0,02 %0,023 3.733.964 %23,1 $1.813
Namibya %0,014 %0,020 769.455 %31,03 $8.263
Botsvana %0,02 %0,019 885.702 %39,3 $6.838
Barbados %0,01 %0,0063 226.714 %79,5 $15.532
Ruanda %0,01 %0,010 2.383.502 %20,0 $1.569
Fiji %0,01 %0,0086 418.013 %46,5 $5.122
Guyana %0,0048 %0,0079 275.760 %35,6 $5.226
Svaziland %0,0043 %0,0096 383.723 %28,5 $4.715
Malavi %0,0035 %0,0035 1.738.600 %9,6 $106
Papua Yeni Gine %0,0029 %0,0074 776.159 %9,6 $4.246
Belize %0,0026 %0,0026 163.588 %44,5 $6.417
Lesoto %0,0023 %0,0022 602.965 %27,3 $1.934
Aziz Lucia %0,0021 %0,0022 83.186 %46,7 $10.289
Butan %0,0021 %0,0030 333.226 %41,7 2
Grenada %0,0018 %0,0016 59.947 %55,8 $12.242
Antigua ve Barbuda %0,0018 %0,0018 73.703 %73,0 $11.016
Şeyseller %0,0016 %0,0016 53.502 %56,5 $10.984
Saint Kitts ve Nevis %0,0013 %0,0014 42.113 %76,8 $12.195
Saint Vincent ve Grenadinler %0,0012 %0,0020 60.929 %55,5 $7.793
Gambiya %0,0011 %0,0013 377.123 %18,5 $1.092
Dominika %0,11 %0,15 5.708.494 %54,2 $6.903
Liberya %0,00087 %0,0012 337.732 %7,3 $1.414
Doğu Timor %0,00085 %0,00059 320.339 %25,2 $1.460
Samoa %0,00083 %0,0012 57.386 %29,4 $5.013
Vanuatu %0,00068 %0,00080 64.896 24,0 $4.016
Sierra Leone %0,00063 %0,00078 870.532 %11,7 $1.040
Solomon Adaları %0,00061 %0,00093 65.936 %11,0 $3.325
Tonga %0,00056 %0,0011 42.795 %39,9 $4.300
Mikronezya %0,00036 %0,00041 34.996 %33,3 $4.507
Marşal Adaları (Birleşik Devletler) %0,00017 %0,00021 15.808 %29,7 $4.736
Eritre (!) %0,00016 %0,00048 69.843 %1,1 $851
Kiribati %0,00010 %0,00013 15.672 %13,7 $2.272
Tuvalu %0,000036 %0,000018 5.106 %46,0 $4.122
2 Basitleştirilmiş Çince(!) %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
Çin (!) %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
Singapur %0,19 %0,34 1.362.570 %81,0 $23.034
Bir web sitesini bu iki dile çevirmek, dünya çapındaki çevrimiçi satın alma gücünün %50'sine ulaşmanızı sağlar.
3 İspanyolca %6,8 %8,4 248.254.476 %55,7 $9.967
Meksika %1,6 %2,0 75.937.568 %59,5 $7.971
İspanya %1,4 %1,1 30.452.356 %80,5 $17.979
Arjantin %0,88 %1,4 31.118.521 %70,9 $10.676
Venezuela %0,80 %0,84 18.940.907 %60,0 $16.039,39
Kolombiya %0,41 %0,77 26.962.244 %58,1 $5.548
Şili %0,37 %0,53 11.822.229 %66,01 $11.967
Peru %0,25 %0,35 14.444.387 %45,46 $6.471
Puerto Rico (ABD) %0,15 %0,19 2.736.117 %80,3 $20.928
Ekvador %0,13 %0,20 8.857.768 54,06% $5.449
Dominik Cumhuriyeti %0,12 %0,15 6.530.904 %61,3 $6.721
Guatemala %0,11 %0,12 5.722.610 %34,5 $7.002
Küba (!) %0,08 %0,10 4.449.238 %37,3 $6.909
Uruguay %0,08 %0,13 2.286.820 %66,4 $13.405
Kosta Rika %0,09 %0,10 3.207.258 %66,03 $10.234
Panama %0,06 %0,091 2.178.424 %54,0 $11.265
Bolivya %0,05 %0,071 4.322.489 %39,7 $3.985
Paraguay %0,04 %0,068 3.453.446 %51,3 $4.460
El Salvador %0,03 %0,057 1.839.969 %29,0 $6.395,26
Honduras %0,03 %0,036 2.733.860 %30,0 $4.028
Nikaragua %0,01 %0,020 1.511.037 %24,5 $3.555
Ekvator Ginesi (!) %0,01 %0,0078 290.470 %23,7 $9.301
4 Japonca %7,0 %5,3 118.333.485 %93,1 $22.709,05
Japonya %7,0 %5,3 118.333.485 %93,1 $22.709,05
5 Almanca %5,9 %4,5 84.477.535 %87,3 $25.650
Almanya %4,6 %3,3 73.825.582 %89,6 $24.003
İsviçre %0,20 %0,20 5.247.345 %89,1 $45.991
Avusturya %0,51 %0,44 7.366.758 %84.3 $26.254
Lüksemburg %0,05 %0,041 571.189 %98,1 $30.852
Lihtenştayn %0,0047 %0,0044 36.947 %98,0 $51.181
6 Fransızca (!) %4,8 %4,7 117.371.120 %27,5 $14.922
Fransa %3,3 %3,3 57.245.333 %85,6 $22.099
Kanada %0,63 %0,61 8.754.278 %89,8 $26.437
Belçika %0,35 %0,58 3.921.579 %86,5 $23.015
İsviçre %0,63 %0,63 1.680.703 %87,5 $47.399
Fas %0,06 %0,19 10.277.892 %58,2 $2.409
Cezayir %0,06 %0,14 8.720.150 %42,9 $2.722
Kamerun %0,03 %0,032 5.859.797 %25,0 $2,205
Tunus %0,02 %0,092 2.828.006 %49,6 $3.879
Fildişi Sahili %0,03 %0,031 6.286.527 %26,5 $2.104
Senegal %0,02 %0,018 3.954.620 %25,6 $1.461
Haiti %0,01 %0,0084 1.326.629 %12,2 $2.088
Gabon %0,01 %0,0075 951.287 %48.02 $4.500
Kongo %0,01 %0,0080 4.889.515 %6,2 $889
Mali %0,01 %0,0055 1.999.226 %11,1 $1.334
Monako %0,01 %0,0036 36.655 %95,2 $53.462
Burkina Faso %0,0045 %0,0066 2.603.042 %13,9 $792
Kongo %0,0033 %0,0047 416.217 %8,1 $2.318
Benin %0,01 %0,0038 1.303.589 %11,9 $1.473
Madagaskar %0,0024 %0,0034 1.172.533 %4,7 $769
Moritanya %0,0021 %0,0029 774.183 %18,0 $1.273
Togo %0,0017 %0,0022 860.281 %11,3 $1.236
Gine %0,0016 %0,0015 11.214.801 %9,8 $1.303,43
Çad %0,0014 %0,0024 722.627 %5,0 $1.284,39
Burundi (!) %0,00076 %0,00060 544.097 %5,1 $535
Nijerya %0,00061 %0,00093 893.073 %4,3 $525
Orta Afrika Cumhuriyeti %0,00060 %0,00098 183.785 %4,0 $1.121
Komorlar %0,00028 %0,00050 63.171 %7,9 $1.918
7 Portekizce %3,2 %5,0 135.864.157 %49,6 $8.479
Brezilya %2,6 %4,6 126.398.299 %60,0 $8.070
Portekiz %0,31 %0,26 7.271.183 %70,4 $16.194
Angola Kwanzası %0,06 %0,11 3.745.750 %13,0 $6.269
Mozambik %0,01 %0,0088 5.050.924 %17,5 $696
Yeşil Burun Adaları %0,0021 %0,0040 271.507 %50,3 $3.160
São Tomé ve Príncipe %0,00029 %0,00035 55.975 %29,4 $1.883
Gine-Bissau %0,00024 %0,00029 68.270 %3,7 $1.603
8 İtalyanca %2,7 %2,3 40.358.168 %65,8 $24.001
İtalya %2,4 %2,3 37.176.782 %61,3 $25.036
İsviçre %0,064 %0,064 535.108 %87,5 $47.399
San Marino %0,0017 %0,00098 17.498 %52,6 $35.015
Bir web sitesini bu sekiz dile çevirmek, dünya çapındaki çevrimiçi satın alma gücünün %80'ine ulaşmanızı sağlar.
9 Arapça (!) %2,6 %3,4 136.306.480 %40,9 $6.943
Suudi Arabistan (!) %0,66 %0,87 23.803.319 %73,7 $10.451,44
Mısır (!) %0,50 %0,61 39.471.581 %41,2 $4.781
Birleşik Arap Emirlikleri %0,33 %0,49 8.398.268 %90,6 $14.913
Irak %0,14 %0,17 7.898.106 %21,2 $6.702
Kuveyt %0,12 %0,14 3.176.010 %78,37 $14.641
Sudan (!) %0,10 %0,14 11.082.072 %28,0 $3.320
Katar %0,10 %0,13 2.423.068 %94,2 $15.913
Lübnan %0,10 %0,14 4.571.675 %76,1 $8.209
Suriye (!) %0,06 %0,11 5.873.785 %31,8 $3.867
Fas %0,06 %0,19 10.277.892 %58,2 $2.409
Ürdün %0,07 %0,084 5.890.965 %62,3 $4.343
Cezayir %0,06 %0,14 8.720.150 %42,9 $2.722
Umman %0,05 %0,097 3.094.236 %69,9 $6.291
Yemen (!) %0,03 %0,072 6.780.200 %24,5 $1.481
Bahreyn %0,04 %0,057 1.396.668 %98,0 $10.307
Tunus %0,02 %0,092 2.828.006 %49,6 $3.879
Batı Şeria %0,03 %0,036 2.753.697 %57,4 $3.615
Libya (!) %0,02 %0,036 1.275.642 %20,2 $6.981
10 Rusça %2,0 %4,0 132.092.034 %63,8 $5.636
Rusya %1,6 %3,4 105.499.857 %73,0 $5.804
Kazakistan %0,11 %0,40 9.290.810 %74,5 $4.867
Ukrayna %0,06 %0,28 14.171.063 %52,4 $1.738
Belarus %0,056 %0,10 6.553.845 %71,1 $3.252
Kırgızistan %0,01 %0,012 2.097.428 %34,5 $1.424
Tacikistan %0,01 %0,013 1.788.044 %20,4 $1.236
11 Korece %1,8 %1,3 45.377.488 %89,6 $14.519
Güney Kore %1,7 %1,3 47.576.514 %92,8 $14.130
12 Flamanca %1,2 %0,86 21.743.426 %89,7 $20.994
Hollanda %0,87 %0,51 15.397.107 %90,4 $21.369
Belçika %0,23 %0,58 5.882.368 %86,5 $23.015
Surinam %0,0033 %0,0084 253.499 %45,4 $3.364
13 Türkçe %1,1 %1,5 42.275.017 %53,7 $9.259
Türkiye %1,1 %1,5 46.395.501 %58,3 $9.180
Bir web sitesini bu 13 dile çevirmek, dünya çapındaki çevrimiçi satın alma gücünün %90'ına ulaşmanızı sağlar.
14 Endonezce %0,67 %0,94 56.612.527 %22,0 $4.294
Endonezya %0,75 %0,94 66.244.991 %25,3 $4.305
15 Lehçe %0,65 %0,74 25.830.760 %68,0 $9.128
Polonya %0,64 %0,74 27.832.074 %73,3 $8.703
16 İsveççe %0,59 %0,51 8.879.042 %90,6 $24.130
İsveç %0,57 %0,51 8.896.046 %89,6 $24.445
17 Geleneksel Çince %0,56 %0,55 6.662.175 %84,4 $30.912
Hong Kong (Çin Özel İdari Bölgesi) %0,54 %0,51 6.418.058 %87,4 $31.764
Makao (Çin Özel İdari Bölgesi) %0,03 %0,036 499.773 %81,6 $22.474
18 Norveççe %0,45 %0,44 5.024.686 %96,8 $32.615
Norveç %0,44 %0,44 5.093.187 %97,3 $32.747
19 İbranice %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
İsrail %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
20 Farsça (!) %0,41 %0,67 38.550.863 %34,5 $3.848
İran (!) %0,42 %0,66 42.731.675 %53,2 $3.721
Afganistan %0,01 %0,012 3.673.539 %10,6 $1.091
21 Danimarkalı %0,38 %0,26 5.474.899 %96,3 $25.546
Danimarka %0,38 %0,26 5.554.451 %96,9 $25.868
22 Tayca %0,37 %0,47 26.721.620 %39,3 $5.066
Tayland %0,40 %0,47 32.710.169 %47,5 $4.593
23 Yunanca %0,36 %0,33 8.068.383 %67,3 $16.116
Yunanistan %0,31 %0,29 7.445.118 %69,09 $15.931
Kıbrıs %0,03 %0,037 888.125 %75,9 $14.022
24 Fince %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.743
Finlandiya %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.743
25 Katalanca %0,33 %0,25 6.895.233 %78,8 $17.742
İspanya %0,33 %0,25 6.995.204 %80,5 $17.979
Andorra %0,0036 %0,0025 75.681 %97,9 $19.814
26 Hintçe %0,3 %2,5 78.258.527 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,3 %2,5 78.258.527 %29,5 $1.845
27 Malayca %0,29 %0,38 15.388.560 %71,1 $6.825
Malezya %0,12 %0,53 17.200.712 %71,1 $6.283
Brunei Darüsselam Sultanlığı %0,01 %0,0071 380.876 %90,0 $6.124
28 Vietnamca (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
Vietnam (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
29 Romence %0,23 %0,29 12.820.275 %54,9 $6.583
Romanya %0,24 %0,27 11.722.888 %59,5 $7.728
Moldova %0,01 %0,019 2.521.887 %71,0 $1.950
30 Çekçe %0,21 %0,26 8.081.131 %76,48 $9.977
Çek Cumhuriyeti %0,21 %0,26 8.081.131 %76,48 $9.977
31 Bengalce %0,20 %0,21 40.227.029 %17,8 $1.801
Bangladeş %0,15 %0,13 29.738.660 %18,2 $1.948
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
32 Afrikaanca %0,13 %0,84 9.528.232 %54,0 $5.255
Güney Afrika Cumhuriyeti %0,13 %0,84 9.528.232 %54,0 $5.255
33 Macarca %0,15 %0,12 7.778.595 %79,2 $7.400
Macaristan %0,15 %0,12 7.778.595 %79,2 $7.400
34 Slovak %0,12 %0,12 4.370.706 %80,4 $10.260
Slovakya %0,12 %0,12 4.370.706 %80,4 $10.260
35 Sri Lanka %0,08 %0,15 6.795.562 %32,05 $4.558
Sri Lanka %0,08 %0,15 6.795.562 %32,05 $4.558
36 Guceratça %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
37 Kannada Dili %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
38 Tamilce %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
39 Marathi %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
40 Teluguca %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
Hindistan (**) %0,095 %0,083 19.564.632 %29,5 $1.845
41 Azerice (!) %0,05 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
Azerbaycan (!) %0,05 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
42 Sırpça %0,069 %0,083 5.058.516 %65,5 $5.000
Sırbistan %0,06 %0,074 4.733.311 %67,06 $4.848
Karadağ %0,01 %0,0097 434.865 %69,8 $6.587
43 Hırvatça %0,07 %0,070 3.034.752 %72,7 $8.580
Hırvatistan %0,07 %0,070 3.034.752 %72,7 $8.580
44 Bulgarca %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.194
Bulgaristan %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.194
45 Kazakça %0,17 %0,40 13.272.586 %74,5 $4.867
Kazakistan %0,17 %0,40 13.272.586 %74,5 $4.867
46 Özbekçe (!) %0,07 %0,086 14.901.632 %46,7 $1.764
Özbekistan (!) %0,07 %0,086 14.901.632 %46,7 $1.764
47 Litvanca %0,07 %0,071 2.133.390 %74,3 $11.610
Litvanya %0,07 %0,071 2.133.390 %74,3 $11.610
48 Birmanya Dili %0,04 %0,042 13.258.325 %25,08 $1.256
Myanmar %0,04 %0,042 13.258.325 %25,08 $1.256
49 Slovence %0,052 %0,051 1.508.414 %73,1 $12.647
Slovenya %0,05 %0,051 1.559.107 %75,5 $13.363
50 Ukraynaca %0,04 %0,28 9.447.375 %52,4 $1.738
Ukrayna %0,04 %0,28 9.447.375 %52,4 $1.738
51 Filipince/Tagalogca %0,43 %0,70 5.734.272 %55,50 $3.188
Filipinler %0,43 %0,70 5.734.272 %55,50 $3.188
52 Letonca %0,04 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
Letonya %0,04 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
53 Estonca %0,03 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.238
Estonya %0,03 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.238
54 Amharca %0,04 %0,022 15.739.371 %15,3 $985
Etiyopya %0,04 %0,022 15.739.371 %15,3 $985
55 Boşnakça %0,03 %0,036 1.925.105 %65,1 $5.278
Bosna-Hersek %0,03 %0,036 1.925.105 %65,1 $5.278
56 Türkmence (!) %0,03 %0,033 1.018.692 %17,9 $9.505
Türkmenistan (!) %0,03 %0,033 1.018.692 %17,9 $9.505
57 Zuluca %0,02 %0,84 31.512.418 %54,0 $5.255
Güney Afrika Cumhuriyeti %0,02 %0,84 31.512.418 %54,0 $5.255
58 İzlandaca %0,03 %0,000001 329.535 %98,2 $30.186
İzlanda %0,03 %0,000001 329.535 %98,2 $30.186
59 Urduca %0,018 %0,23 2.996.586 %15,51 2
Pakistan %0,018 %0,23 2.996.586 %15,51 2
60 Gürcüce %0,02 %0,038 2.157.566 %58,01 $3.547
Gürcistan %0,02 %0,038 2.157.566 %58,01 $3.547
61 Arnavutça %0,02 %0,034 1.908.581 %66,3 $4.115
Arnavutluk %0,02 %0,034 1.908.581 %66,3 $4.115
62 Ermenice %0,02 %0,031 1.959.627 %67,0 $3.466
Ermenistan %0,02 %0,031 1.959.627 %67,0 $3.466
63 Makedonca %0,02 %0,020 1.501.798 %72,1 $4.289
Makedonya %0,02 %0,020 1.501.798 %72,1 $4.289
64 Nepal %0,02 %0,025 5.706.708 19,6 $1.280
Nepal %0,02 %0,025 5.706.708 19,6 $1.280
65 Xhosa Dili %0,01 %0,84 1.058.692 %54,0 $5.255
Güney Afrika Cumhuriyeti %0,01 %0,84 1.058.692 %54,0 $5.255
66 Kmerce %0,014 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.602
Kamboçya %0,014 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.602
67 Maltaca %0,01 %0,013 351.945 %77,2 $13.902
Malta %0,01 %0,013 351.945 %77,2 $13.902
68 Laoca (!) %0,01 %0,013 1.478.052 %21,8 $3.358
Laos (!) %0,01 %0,013 1.478.052 %21,8 $3.358
69 Swahilice %0,02 %0,015 7.224.386 %13,0 $1.213
Tanzanya %0,02 %0,015 7.224.386 %13,0 $1.213
70 Moğolca %0,0079 %0,014 634.321 %21,4 $4.549
Moğolistan %0,0079 %0,014 634.321 %21,4 $4.549
71 İrlandaca %0,0049 %0,0035 80.850 %85,01 $23.413,25
İrlanda %0,0049 %0,0035 80.850 %85,01 $23.413,25
72 Maldivler %0,01 %0,0062 252.761 %59,0 $8.185
Maldivler %0,01 %0,0062 252.761 %59,0 $8.185
73 Faroe Dili %0,0032 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
Faroe Adaları (Danimarka) %0,0032 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
74 İnuitçe, Grönlandca %0,0023 %0,0047 38.487 %68,5 $23.898
Grönland (Danimarka) %0,0023 %0,0047 38.487 %68,5 $23.898
75 Somalice (!) %0,0020 %0,0025 295.686 %2,5 $2.451
Cibuti (!) %0,0011 %0,0015 123.728 %13,3 $2.598
Somali (!) %0,00087 %0,00098 269.178 %1,8 $1.443
76 Beyaz Rusça %0,0017 %0,10 202.696 %71,1 $3.252
Belarus %0,0017 %0,10 202.696 %71,1 $3.252
Trendler* Coğrafya T-Index Haritası
2017
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları
İnternet penetrasyon oranı
Kişi Başı Harcama
(İnternet kullanıcıları)**
* Oklar ve çizgiler, ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını göstermektedir
** Her İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması

Download data in CSV format
1 Kuzey Amerika %33,3 %0,0 271.049.509 %75,9 $44.872
İngilizce %32,6 %0,0 262.489.684 %75,5 $45.454
Fransızca %0,63 %0,0 8.521.892 %88,5 $27.040
İnuitçe, Grönlandca %0,0023 %0,0 37.933 %67,6 $22.451
2 Batı Avrupa %23,1 %0,0 347.942.519 %83 $24.246
Almanca %5,9 %0,0 84.477.535 %87,3 $25.650
İngilizce %5,2 %0,0 63.564.705 %91,2 $29.698
Fransızca %3.9 %0,0 61.845.256 %84,8 $22.947
İtalyanca %2,7 %0,0 40.358.168 %65,8 $24.001
İspanyolca %1,4 %0,0 29.719.841 %78,7 $17.728
Flamanca %1,2 %0,0 21.511.250 %90,8 $21.165
İsveççe %0,59 %0,0 8.879.042 %90,6 $24.130
Norveççe %0,45 %0,0 5.024.686 %96,8 $32.615
Danimarkalı %0,38 %0,0 5.474.899 %96,3 $25.546
Fince %0,34 %0,0 5.076.785 %92,6 $24.411
Katalanca %0,33 %0,0 6.895.233 %78,8 $17.742
Yunanca %0,32 %0,0 7.232.678 %66,8 16.343$
Portekizce %0,31 %0,0 7.108.748 %68,6 $15.927
İzlandaca %0,023 %0,0 324.860 %98,2 $25.476
Maltaca %0,013 %0,0 329.019 %76,2 $14.342
İrlandaca %0,0049 %0,0 74.411 %80,1 $24.007
Faroe Dili %0,0032 %0,0 45.403 %94,2 $25.631
3 Doğu Asya %18,0 %0,0 858.003.525 %55,0 $7.678
Basitleştirilmiş Çince %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
Japonca %6,6 %0,0 115.605.881 %91,1 $20.740
Korece %1,8 %0,0 45.377.488 %89,6 $14.519
Geleneksel Çince %0,56 %0,0 6.662.175 %84,4 $30.912
Moğolca %0,0079 %0,0 634.321 %21,4 $4.549
4 Güney Amerika %5,6 %0,0 242.204.552 %57,9 $8.450
İspanyolca %2,8 %0,0 118.883.030 %56,9 $8.678
Portekizce %2,8 %0,0 122.796.320 %59,1 $8.242
İngilizce %0,0048 %0,0 293.026 %38,2 $5.979
Flamanca %0,0033 %0,0 232.176 %42,8 $5.155
5 İslam ülkeleri Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’da bulunur. %3,5 %0,0 188.064.088 %44,5 $6.735
Arapça %2,5 %0,0 125.599.978 %42,9 $7.246
İbranice %0,42 %0,0 6.482.182 %77,4 $23.777
Farsça %0,40 %0,0 35.864.169 %45,3 $4.054
Fransızca %0,16 %0,0 20.117.759 %47,2 $2.830
6 Merkezi ve Doğu Avrupa %3,1 %0,0 153.830.975 %59,7 $7.322
Türkçe %1,1 %0,0 42.275.017 %53,7 $9.259
Lehçe %0,65 %0,0 25.830.760 %68,0 $9.128
Romence %0,23 %0,0 12.820.275 %54,9 $6.583
Çekçe %0,22 %0,0 8.573.798 %81,3 $9.240
Macarca %0,14 %0,0 7.168.677 %72,8 $7.324
Rusça %0,12 %0,0 18.971.034 %52,3 $2.359
Slovak %0,12 %0,0 4.210.752 %77,6 $10.204
Sırpça %0,069 %0,0 5.058.516 %65,5 $5.000
Hırvatça %0,069 %0,0 2.934.116 %69,8 $8.533
Bulgarca %0,068 %0,0 4.066.784 %56,7 $6.088
Litvanca %0,063 %0,0 2.073.467 %71,4 $11.129
Slovence %0,052 %0,0 1.508.414 %73,1 $12.647
Ukraynaca %0,043 %0,0 8.828.516 %48,9 $1.787
Letonca %0,042 %0,0 1.566.213 %79,2 $9.806
Yunanca %0,032 %0,0 835.705 %71,7 $14.149
Estonca %0,031 %0,0 1.162.200 %88,4 $9.699
Boşnakça %0,027 %0,0 2.479.266 %65,1 $3.961
Arnavutça %0,020 %0,0 1.827.483 %63,3 $3.963
Makedonca %0,017 %0,0 1.462.819 %70,4 $4.203
Beyaz Rusça %0,0018 %0,0 177.163 %62,2 $3.680
7 Orta Amerika ve Karayip Devletleri %2,6 %0,0 103.929.189 %48,5 $9.168
İspanyolca %2,5 %0,0 99.471.438 %50,3 $9.181
İngilizce %0,100 %0,0 3.151.001 %54,3 $11.594
Fransızca %0,0083 %0,0 1.306.750 %12,2 2
8 Güneydoğu Asya %2,5 %0,0 215.174.921 %34,1 $4.249
İngilizce %0,69 %0,0 46.691.877 %44,6 $5.432
Endonezce %0,67 %0,0 56.612.527 %22,0 $4.294
Tayca %0,37 %0,0 26.721.620 %39,3 $5.066
Malayca %0,29 %0,0 15.388.560 %71,1 $6.825
Vietnamca %0,28 %0,0 48.351.252 %52,7 $2.083
Basitleştirilmiş Çince %0,083 %0,0 1.363.271 %82,1 $22.246
Birmanya Dili %0,060 %0,0 11.749.580 %21,8 $1.859
Filipince/Tagalogca %0,042 %0,0 4.098.465 %40,7 $3.756
Kmerce %0,014 %0,0 2.959.801 %19,0 $1.789
Laoca %0,0096 %0,0 1.237.968 %18,2 $2.844
9 Okyanusya %2,2 %0,0 25.462.807 %66,4 $31.938
İngilizce %2,2 %0,0 25.462.807 %66,4 $31.938
10 Kuzey ve Orta Amerika %2,2 %0,0 142.006.916 %62,0 $5.615
Rusça %1,9 %0,0 113.121.000 %66,2 $6.186
Azerice %0,073 %0,0 7.429.993 %77,0 $3.574
Kazakça %0,068 %0,0 3.727.948 %70,8 $6.620
Özbekçe %0,065 %0,0 13.395.929 %42,8 $1.775
Türkmence %0,024 %0,0 806.025 %15,0 $10.928
Gürcüce %0,020 %0,0 1.768.224 %47,6 $4.185
Ermenice %0,017 %0,0 1.757.797 %58,2 $3.621
11 Güney Asya %2,1 %0,0 412.581.511 %23,7 $1.865
İngilizce %1,0 %0,0 201.350.781 %24,4 $1.858
Hintçe %0,33 %0,0 68.174.627 %26,0 $1.775
Bengalce %0,20 %0,0 40.227.029 %17,8 $1.801
Sri Lanka %0,088 %0,0 6.287.439 %30,0 $5.134
Kannada Dili %0,083 %0,0 17.043.657 %26,0 $1.775
Guceratça %0,083 %0,0 17.043.657 %26,0 $1.775
Tamilce %0,083 %0,0 17.043.657 %26,0 $1.775
Marathi %0,083 %0,0 17.043.657 %26,0 $1.775
Teluguca %0,083 %0,0 17.043.657 %26,0 $1.775
Urduca %0,022 %0,0 3.400.648 %18,0 $2.312
Nepal %0,017 %0,0 5.013.170 %17,6 $1.210
Farsça %0,0081 %0,0 2.686.694 %8,3 $1.100
Maldivler %0,0042 %0,0 222.838 %54,5 $6.927
12 Sahra Altı Afrika %1,9 %0,0 220.138.216 %22,2 $3.079
İngilizce %1,3 %0,0 151.597.079 %36,4 $3.219
Afrikaanca %0,15 %0,0 8.997.099 %51,9 $5.943
Fransızca %0,11 %0,0 25.579.463 %8,8 $1.638
Arapça %0,099 %0,0 10.706.502 %26,6 $3.385
Portekizce %0,073 %0,0 5.959.089 %10,7 $4.481
Amharca %0,028 %0,0 11.529.327 %11,6 $893
Zuluca %0,023 %0,0 1.428.111 %51,9 $5.943
Xhosa Dili %0,016 %0,0 999.678 %51,9 $5.943
Swahilice %0,0094 %0,0 2.866.015 %5,4 $1.201
İspanyolca %0,0069 %0,0 180.167 %21,3 $13.926
Somalice %0,0020 %0,0 295.686 %2,5 $2.451

Telif Hakkı

Bu sıralama ancak kullanıcılara bu sayfaya yönlendirme yapan bir bağlantı sağlanır ve verilerin T-Index çalışmasından geldiği açıkça belirtilirse serbestçe yeniden kullanılabilir veya paylaşılabilir. Lütfen aşağıdaki ifadeyi kopyalayıp yapıştırın:

"T-Index Araştırması 2017, Translated. Translated, {{< print translators-count >}} uzman tercümanıyla {{< print customers-count >}} uluslararası müşteriye dil hizmetleri sunan lider bir profesyonel çevrimiçi çeviri hizmetleri sağlayıcısıdır.

Teşekkür

Bize yararlı veriler veya ipuçları sağlamış olan herkese (alfabetik olarak) çok teşekkür ederiz:
Salvatore Giammarresi, Globalleşme Başkanı, PayPal
Daniel Goldschmidt, Uluslararasılaştırma Ekibi Başkanı, Microsoft
Mark Lammers, Kıdemli İş Analisti Danışmanı, Point B
Sergio Pelino, Kıdemli Yerelleştirme Mühendisliği Müdürü, PayPal
Danielle Schweisguth, Société Générale Ekonomisti
Brian Solis, Baş Analist, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Yöneticisi, Bulut ve Kurumsal, Microsoft

Başka sorunuz varsa, iletişime geçelim.

Ekibimiz, çeviri ihtiyaçlarınıza çözüm bulmaya hazır.

Bize ulaşın

Merhaba, ben Barbara.
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Barbara, Üst Düzey Müşteri Temsilcisi

Anında fiyat teklifi alın.

Belgelerinizi hızlı bir şekilde çevirmenin kolay yolu.

Birkaç tıklamada çevrimiçi satın alın.

Anında fiyat teklifi