T-index 2018

Çevrimiçi satışlar için en iyi ülkeler

T-Index, ülkeleri çevrimiçi satış potansiyellerine göre sıralar.Küresel e-ticaretle ilişkili olarak her ülkenin pazar payını tahmin eder.

En iyi ülkeler projeksiyonu

Neden bu sıralamayı oluşturuyoruz?

Çalışma, kurumsal müşterilere uluslararasılaşma projeleri için pazar ve dil seçiminde rehberlik etmek ve mümkün olan en iyi yatırım getirisini (ROI) elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla TRANSLATED tarafından yürütülmüştür.

T-Index, uluslararası pazara açılmayı hedefleyen şirketlerin hedef pazarlarını seçmelerine ve web sitelerini çevirirken en uygun hedef dillere karar vermelerine yardımcı olmak için geliştirildi.

Araştırma nasıl yorumlanabilir?

T-Index, uluslararası pazara açılmayı hedefleyen şirketlerin hedef pazarlarını seçmelerine ve web sitelerini çevirirken en uygun hedef dillere karar vermelerine yardımcı olmak için geliştirildi.

Bir örnek ele alalım.

Kış sporları malzemeleri satışında uzman, Birleşik Krallık merkezli bir şirketin İngilizce bir web sitesi olduğunu ve çevrimiçi platformda yeni müşterilere ulaşmak için bu siteyi başka bir Avrupa diline çevirtmek istediğini varsayalım. Pazarlama müdürü bir pazar araştırması gerçekleştirdikten sonra ürünlerinin büyük olasılıkla Almanya, İsveç ve Norveç'te başarılı olabileceği sonucuna varıyor. T-Index'e erişerek, 73.825.582 İnternet kullanıcısı ve her kullanıcı başına 24.003 ABD Doları tutarındaki yıllık ortalama harcamayla %4,7 pazar payı olan Almanya'nın çevrimiçi satış için en büyük potansiyele sahip pazar olduğu netlik kazanıyor. Bu sayede T-Index, bu site için yeni dil olarak Almancaya karar verilmesinde belirleyici bir faktör olarak rol oynamış oluyor.

Varsayımlar ve Yöntemler

T-Index, web sitelerini yerelleştirirken pazar ve dil konusunda seçim yapması gereken şirketlerin karar verme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir araçtır.Her ülkenin çevrimiçi satış potansiyeline genel bir bakış sunar.

T-Index 2018, Dünya Bankası veri tabanı tarafından sağlanan en son istatistiksel verileri, başka bir ifadeyle, 2016 yılı verilerini kullanır.

T-Index değeri, toplam İnternet kullanıcısı sayısının kişi başı tahmini yıllık harcama ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Her İnternet kullanıcısının yıllık kişi başı harcamasını tahmin etmek için, Dünya Bankası'nın ABD doları cinsinden ifade edilen HFCE (hane halkı nihai tüketim harcaması) göstergesinden yararlanıldı. HFCE, her ülkede hane halkı tarafından satın alınan tüm ürün ve hizmetlerin piyasa değeridir. 2016'dan önceki T-Index sürümleri için kullanılan hesaplama yönteminin HFCE yerine GSYİH'ye dayandığını lütfen unutmayın. Her ülkedeki İnternet kullanıcılarının gerçek harcama potansiyeline yönelik daha gerçekçi bir fikir sunmak için 2016 yılında hesaplama yöntemimizi değiştirdik. Hesaplama yöntemimizin ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Her ülke, yerel nüfus tarafından Web'de gezinmek ve satın alma işlemi yapmak için en yaygın şekilde kullanılan dile göre sınıflandırılmıştır. İstatistiksel önem açısından aynı ülke içinde birden fazla dilin bir arada bulunması, sadece ülkenin T-Index değerinin %0,1'i geçmesi durumunda dikkate alınmıştır. İkinci durumda, söz konusu azınlık dillerinin (İnternette nüfusun %15'inden daha azı tarafından kullanılan diller) resmî ulusal diller olduğu durumlar haricinde, günlük olarak İnternette nüfusun %15'inden fazlası tarafından kullanılan diller dikkate alınmıştır. Örneğin, T-Index'i %0,90 olan İsviçre, üç farklı dil pazarı için değerlendirildi: Almanca, Fransızca ve İtalyanca. Bu üç dil, İsviçreliler tarafından Web'de arama ve satın alma işlemi yapmak üzere her gün kullanılmaktadır. Fransızca ve Almanca dilleri, nüfusun %15'inden fazlası tarafından kullanılırken İtalyanca İnternet kullanıcılarının sadece %7'si tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikte, İtalyanca İsviçre'de ulusal olarak tanınan resmi bir dil olduğundan T-Index'te yer almaktadır.

T-Index çalışması yalnızca arama yapmak için kullanılan dilleri kapsar. Bazı diller günümüzde İnternet platformunda çok nadiren temsil edilirken bazıları da hemen hiç kullanılmamaktadır. Birçok ülkede, nüfusun çoğunluğu tarafından günlük olarak konuşulan dil (Ruanda'daki Kinyarwanda gibi) İnternet platformunda yer almamaktadır. Bu durum, genellikle yerel halkın ana dillerinde içerik oluşturmak üzere Web'e erişmesine imkan tanımayan düşük İnternet penetrasyonu oranından kaynaklanmaktadır. Ruanda'da İnternet erişimi olan toplam nüfusun %18'i Web aramalarını İngilizce dilinde yapmaktadır. Bu durumun temel nedeni, Ruandalıların ana dillerinde kendi halkına yönelik çok az içerik oluşturması veya hiç içerik oluşturmamasıdır. Bu nedenle, T-Index Ruanda'yı İngilizce dil pazarının kapsamına almaktadır.

Uluslararası varyantları olan diller bir arada gruplandırılmıştır.Örneğin, hem Birleşik Krallık hem de ABD İngilizcesi İngilizce olarak sınıflandırılmıştır.

Bağımlı bölgeler (ör. Porto Riko) aynı dili konuşmaları kaydıyla kendi devletine göre değerlendirilmiştir.Porto Riko ve Birleşik Devletler örneğindeki gibi aynı dili paylaşmıyorlarsa, dahil oldukları dil pazarına dayalı olarak ayrı girişler olarak oluşturulmuşlardır.

T-Index çalışması tüm ülkeleri kapsamamaktadır. Çalışmaya dâhil edilen ülkeler, İnternet kullanıcılarının sayısı hakkında veri bulmanın mümkün olduğu ülkelerdir. Değerlendirme bu veriler olmadan imkânsız olacaktır.

Hesaplama yöntemi

Öncelikle, her ülkenin İnternet kullanıcı sayısı, HFCE ve toplam nüfusu ile ilgili bilgileri topladık. Ardından bu bilgileri her ülkedeki İnternet penetrasyon oranı* ve kişi başına HFCE'yi hesaplamak için kullandık. Teorik olarak HFCE'nin İnternet kullanıcıları tarafından harcanan kısmını belirlemek üzere her ülkenin İnternet penetrasyon oranı ile gelir dağılımını analiz ettik. Son olarak "İnternet nüfusunun kişi başına HFCE'sini", başka bir ifadeyle, yıllık harcamalarının bir tahminini elde etmek için şu hesaplamayı yaptık: (bir ülkenin toplam nüfusu x ülkenin kişi başına HFCE'si x HFCE'nin İnternet kullanıcıları tarafından teorik olarak harcanan yüzdesi)/İnternet kullanıcılarının sayısı.

Gelir dağılımı verilerinin mevcut olmadığı ülkeler için tüm ülkelerin ortalama gelir dağılımını hesaplayıp bu öngörüyü kullandık.

Teorik olarak İnternet kullanıcıları tarafından harcanan HFCE oranını belirlemek için her ülkedeki İnternet kullanıcılarının ülke nüfusunun en zengin kesimine ait olduğunu varsaydık.İnternet aboneliği satın almak ve e-ticaret faaliyetlerine katılmak için çoğu ülkede belirli bir gelir seviyesinin gerekli olduğunu göz önüne alarak bu varsayımda bulunduk.

*İnternet penetrasyon oranı belirli bir ülkedeki İnternet kullanıcılarının oranıdır.

Örnek

Japonya'da 126.994.511 kişiden oluşan toplam nüfusta İnternet kullanıcısı sayısı 118.333.485'tir. Bu nedenle İnternet penetrasyon oranı %93,18'dir. 2016 yılında Japonya'da kişi başına düşen HFCE 21.703 dolardı. Ülkenin gelir dağılımını beşte birlik oranlarda kullanarak Japonya'daki en zengin insanların %93,18'inin Japon hane halklarının toplam harcamalarının %96,7'sini harcadığını tahmin ettik. "İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE'yi" elde etmek için basit bir hesaplama yaptık:

(toplam nüfus x kişi başına düşen HFCE x İnternet kullanıcıları tarafından yapılan harcamaların yüzdesi) / İnternet kullanıcısı sayısı

Japonya'ya uygulandığında: (126.994.551 x 21.703 x %96,7) / 118.333.485
Böylece, Japonya'da İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE değeri 22,522 ABD dolarıdır.

T-Index değerini elde etmek için İnternet kullanıcılarının sayısını, İnternet kullanıcıları arasında kişi başına düşen HFCE değeriyle çarptık. Japonya için: 118.333.485 x 22,522 ABD doları. Son olarak, her ülkeye ilişkin bir yüzdesel değer elde etmek için her ülkenin T-Index değerini tüm ülkelerin T-Index değerlerinin toplamına böldük. Bu, Japonya için %7,08'lik bir T-Index'i nasıl elde ettiğimizi açıklıyor.

Kaynaklar

Her ülkedeki İnternet kullanıcılarının sayısı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 'nin (ITU) "İnternet kullanan bireylerin yüzdesi" raporundan alınmıştır. ITU, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Birleşmiş Milletler uzman kuruluşudur. İstatistikler 2016 yılı için yapılan tahminlerdi. Yüzde oranlarını tam rakamlara çevirmek için bu rapordaki rakamları Dünya Bankası'nın toplam nüfus raporundaki rakamlarla birleştirdik.

HFCE (hane halkı nihai tüketim harcamaları) ile ilgili veriler Dünya Bankası'ndan alınmıştır. Veriler 2016 yılı itibarıyla günceldir ve güncel ABD doları kuru üzerinden verilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların (ulusal para birimine karşılığı ABD doları), güncel ABD doları ile belirtilen HFCE değerleri üzerinde etkili olduğunu ve bu nedenle, mevcut ve tahmin edilen T-Index değerlerini etkilediğini lütfen unutmayın. HFCE değerlerini, satın alma gücü paritesini kullanarak güncel uluslararası dolarla ifade etmek yerine güncel ABD doları ile ifade etmeyi tercih ettik. Bunun nedeni, çalışmamızda kısmen ülkeler arasındaki döviz kuru dalgalanmalarına göre değerlendirilen küresel e-ticaret fırsatlarına odaklanmamızdır. Yukarıda belirtilen Dünya Bankası raporunda HFCE'si belirtilmeyen ülkeler ve bölgeler için veriler şirketimiz tarafından tahmin edilmiştir. Şu 39 ülkenin HFCE rakamları şirketimiz tarafından tahmin edilmiştir: Andorra, Bahreyn, Bosna-Hersek, Cape Verde, Cibuti, Eritre, Faroe Adaları, Grönland, Irak, İran, Kazakistan, Kiribati, Komorlar, Lesoto, Libya, Liechtenstein, Maldivler, Marshall Adaları, Moritanya, Mikronezya, Monako, Myanmar, Panama, Papua Yeni Gine, Porto Riko, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Solomon Adaları, Svaziland, Suriye, Timor-Leste, Tonga, Türkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela ve Yeni Zelanda.

Bir ülkede İnternet erişiminin sınırlı olup olmadığını belirlemek amacıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in resmi web sitesinde yer alan mevcut sıralamaya baktık:

Gelirlerin beşte birlik oranlarda dağılımı, Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu'nun istatistiksel verilerinden alınmıştır.Veriler çeşitli yıllara aittir (Dünya Bankası verileri 1992'den 2014'e kadarki aralıktadır).

Dünya genelinde çevrimiçi satın alma gücünün çoğuna ulaşın.

Bu önde gelen dillere çeviri, dünya genelinde çevrimiçi satın alma gücünün %80'ine ulaşmanızı sağlar.Ayrıca çevrimiçi satış potansiyeli daha yüksek olan pazarlar aşağıda listelenmiştir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?Listenin tamamını görüntüle

 

Önde gelen diller

İngilizce
%42,9
Çince
%9,4
Japonca
%7,1
İspanyolca
%6,7
Almanca
%5,9
Fransızca
%4,7
Portekizce
%3,1
İtalyanca
%2,5

Önde gelen ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri
%31,4
Çin
%9,3
Japonya
%7,1
Almanya
%4,7
Birleşik Krallık
%4,5
Fransa
%3,3
Brezilya
%2,7
İtalya
%2,5

İnternet erişiminde hala kısıtlamalar bulunuyor

Bazı ülkelerde yerel İnternet kullanıcılarını potansiyel müşterilere dönüştürmek için web sitesi içeriğinizi çevirmek yeterli olmayabilir.Aşağıdaki harita, şu anda İnternet erişimine sınırlamalar getiren ülkeleri göstermektedir.

Kaynak : Sınır Tanımayan Gazeteciler

İnternet erişimindeki kısıtlama

Çin Suudi Arabistan
Mısır İran
Vietnam Sudan
Küba Özbekistan
Suriye Azerbaycan
Yemen Türkmenistan
Libya Laos
Ekvator Ginesi Somali
Cibuti Burundi
Eritre

T-Index Tablosu 2018

 

Trendler* Ülkeler T-Index
2018
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları İnternet
penetrasyon oranı
Kişi başı harcama
(İnternet kullanıcıları)**
(!) Sınırlı İnternet erişimi
* Oklar ve tire işareti ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını gösterir
** Her bir İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması
*** Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda.
1 Amerika Birleşik Devletleri %31,4 %22,1 246.370.641 %76,2 $48.351
İngilizce %31,4 %0,22 246.370.641 %76,2 $48.351
2 Çin (!) %9,3 %13,7 733.449.780 %53,2 $4.814
Çince %9,3 %0,14 733.449.780 %53,2 $4.814
3 Japonya %7,1 %5,3 118.333.485 %93,2 $22.709
Japonca %7,1 %0,053 118.333.485 %93,2 $22.709
4 Almanya %4,7 %3,3 73.825.582 %89,7 $24.004
Almanca %4,7 %0,033 73.825.582 %89,6 $24.004
Bu 4 countries için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %50 oranındaki kısmına erişim sağlar.
5 Birleşik Krallık (***) %4,5 %2,9 62.171.477 %94,8 $27.520
İngilizce %4,5 %0,029 62.171.477 %94,8 $27.520
6 Fransa %3,3 %3,3 57.245.333 %85,6 $22.100
Fransızca %3,3 %0,033 57.245.333 %85,6 $22.100
7 Brezilya %2,7 %4,6 126.398.299 %60,9 $8.070
Portekizce %2,7 %0,046 126.398.299 %60,9 $8.070
8 İtalya %2,5 %2,3 37.176.782 %61,3 $25.036
İtalyanca %2,5 %0,023 37.176.782 %61,3 $25.036
9 Kanada %2,3 %2,3 32.580.120 %89,8 $26.437
İngilizce %1,7 %0,017 23.825.842 %89,8 $26.437
Fransızca %0,61 %0,0061 8.754.278 %89,8 $26.437
Bu 9 countries için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %70 oranındaki kısmına erişim sağlar.
10 Hindistan %1,9 %2,5 391.292.637 %29,6 $1.846
İngilizce %0,95 %0,016 195.646.318 %29,6 $1.846
Hintçe %0,38 %0,0039 78.258.527 %29,6 $1.846
Bengalce %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Güceratça %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Kannada dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Marathi dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Tamilce %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Telugu dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
11 Avustralya %1,8 %2,4 21.363.618 %88,2 $31.613
İngilizce %1,8 %0,024 21.363.618 %88,2 $31.613
12 İspanya %1,8 %1,3 37.447.560 %80,6 $17.980
İspanyolca %1,4 %0,011 30.452.356 %80,6 $17.980
Katalanca %0,33 %0,0025 6.995.204 %80,6 $17.980
13 Güney Kore %1,8 %1,3 47.576.514 %92,8 $14.130
Korece %1,8 %0,013 47.576.514 %92,8 $14.130
14 Rusya %1,6 %3,4 105.499.857 %73,1 $5.804
Rusça %1,6 %0,034 105.499.857 %73,1 $5.804
15 Meksika %1,6 %2 75.937.568 %59,5 $7.971
İspanyolca %1,6 %0,02 75.937.568 %59,5 $7.971
16 Türkiye %1,1 %1,5 46.395.501 %58,4 $9.180
Türkçe %1,1 %0,015 46.395.501 %58,4 $9.180
17 İsviçre %0,9 %0,93 7.463.156 %89,1 $45.992
Almanca %0,64 %0,0066 5.247.345 %89,1 $45.992
Fransızca %0,2 %0,0021 1.680.703 %89,1 $45.992
İtalyanca %0,065 %0,00067 535.108 %89,1 $45.992
18 Arjantin %0,88 %1,4 31.118.521 %71 $10.676
İspanyolca %0,88 %0,014 31.118.521 %71 $10.676
19 Hollanda %0,87 %0,51 15.397.107 %90,4 $21.369
Felemenkçe %0,87 %0,0051 15.397.107 %90,4 $21.369
20 Venezuela %0,8 %0,84 18.940.907 %60 $16.039
İspanyolca %0,8 %0,0084 18.940.907 %60 $16.039
21 Endonezya %0,75 %0,94 66.244.991 %25,4 $4.305
Endonezce %0,75 %0,0094 66.244.991 %25,4 $4.305
22 Suudi Arabistan (!) %0,66 %0,87 23.803.319 %73,7 $10.451
Arapça %0,66 %0,0087 23.803.319 %73,7 $10.451
23 Polonya %0,64 %0,74 27.832.074 %73,3 $8.703
Lehçe %0,64 %0,0074 27.832.074 %73,3 $8.703
24 Belçika %0,59 %0,58 9.803.947 %86,5 $23.016
Felemenkçe %0,36 %0,0035 5.882.368 %86,5 $23.016
Fransızca %0,24 %0,0023 3.921.579 %86,5 $23.016
25 İsveç %0,57 %0,51 8.896.046 %89,7 $24.446
İsveççe %0,57 %0,0051 8.896.046 %89,7 $24.446
26 Çin Hong Kong ÖİB %0,54 %0,51 6.418.058 %87,5 $31.764
Çince %0,54 %0,0051 6.418.058 %87,5 $31.764
27 Avusturya %0,51 %0,44 7.366.758 %84,3 $26.254
Almanca %0,51 %0,0044 7.366.758 %84,3 $26.254
28 Mısır (!) %0,5 %0,61 39.471.581 %41,3 $4.781
Arapça %0,5 %0,0061 39.471.581 %41,2 $4.781
29 Filipinler %0,48 %0,7 57.342.723 %55,5 $3.188
İngilizce %0,43 %0,0063 51.608.451 %55,5 $3.188
Tagalogca %0,048 %0,0007 5.734.272 %55,5 $3.188
30 Nijerya %0,48 %1,3 47.743.541 %25,7 $3.810
İngilizce %0,48 %0,013 47.743.541 %25,7 $3.810
31 Norveç %0,44 %0,44 5.093.187 %97,3 $32.748
Norveççe %0,44 %0,0044 5.093.187 %97,3 $32.748
32 İsrail %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
İbranice %0,44 %0,0056 6.806.889 %79,6 $24.485
33 İran (!) %0,42 %0,66 42.731.675 %53,2 $3.721
Farsça %0,42 %0,0066 42.731.675 %53,2 $3.721
34 Güney Afrika %0,42 %0,84 30.248.355 %54 $5.255
İngilizce %0,25 %0,0051 18.149.013 %54 $5.255
Afrikaanca %0,13 %0,0027 9.528.232 %54 $5.255
Zuluca %0,021 %0,000422 1.512.418 %54 $5.255
Zosa dili %0,015 %0,000295 1.058.692 %54 $5.255
35 Kolombiya %0,41 %0,77 28.287.098 %58,1 $5.548
İspanyolca %0,41 %0,0077 28.287.098 %58,1 $5.548
36 Malezya %0,41 %0,53 24.572.446 %78,8 $6.284
Malayca %0,28 %0,0037 17.200.712 %78,8 $6.284
İngilizce %0,12 %0,0016 7.371.734 %78,8 $6.284
37 Tayland %0,4 %0,47 32.710.169 %47,5 $4.594
Tayca %0,4 %0,0047 32.710.169 %47,5 $4.594
38 Danimarka %0,38 %0,26 5.554.451 %97 $25.869
Danca %0,38 %0,0026 5.554.451 %97 $25.869
Bu 38 countries için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %90 oranındaki kısmına erişim sağlar.
39 Şili %0,37 %0,53 11.822.229 %66 $11.968
İspanyolca %0,37 %0,0053 11.822.229 %66 $11.968
40 Birleşik Arap Emirlikleri %0,33 %0,49 8.398.268 %90,6 $14.913
Arapça %0,33 %0,0049 8.398.268 %90,6 $14.913
41 Finlandiya %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.744
Fince %0,33 %0,0029 4.819.381 %87,7 $25.744
42 Yunanistan %0,31 %0,29 7.445.118 %69,1 $15.932
Yunanca %0,31 %0,0029 7.445.118 %69,1 $15.932
43 Portekiz %0,31 %0,26 7.271.183 %70,4 $16.194
Portekizce %0,31 %0,0026 7.271.183 %70,4 $16.194
44 Singapur %0,28 %0,34 4.541.899 %81 $23.035
İngilizce %0,19 %0,0024 3.179.329 %81 $23.035
Çince %0,083 %0,00101 1.362.570 %81 $23.035
45 Yeni Zelanda %0,27 %0,26 4.152.074 %88,5 $25.115
İngilizce %0,27 %0,0026 4.152.074 %88,5 $25.115
46 Vietnam (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
Vietnamca %0,27 %0,0038 43.974.618 %46,5 $2.294
47 İrlanda %0,25 %0,18 4.042.510 %85 $23.413
İngilizce %0,24 %0,0017 3.961.660 %85 $23.413
İrlandaca %0,005 %0,000035 80.850 %85 $23.413
48 Peru %0,25 %0,35 14.444.387 %45,5 $6.472
İspanyolca %0,25 %0,0035 14.444.387 %45,5 $6.472
49 Romanya %0,24 %0,27 11.722.888 %59,5 $7.729
Rumence %0,24 %0,0027 11.722.888 %59,5 $7.729
50 Çekya %0,21 %0,26 8.081.131 %76,5 $9.977
Çekçe %0,21 %0,0026 8.081.131 %76,5 $9.977
51 Pakistan %0,18 %0,23 29.965.859 %15,5 $2.324
İngilizce %0,17 %0,0021 26.969.273 %15,5 $2.324
Urduca %0,018 %0,00023 2.996.586 %15,5 $2.324
52 Kazakistan %0,17 %0,4 13.272.586 %74,6 $4.868
Rusça %0,12 %0,0028 9.290.810 %74,6 $4.868
Kazakça %0,051 %0,00119 3.981.776 %74,6 $4.868
53 Bangladeş %0,15 %0,13 29.738.660 %18,3 $1.948
Bengalce %0,15 %0,00126 29.738.660 %18,2 $1.948
54 Macaristan %0,15 %0,12 7.778.595 %79,3 $7.400
Macarca %0,15 %0,00122 7.778.595 %79,3 $7.400
55 Porto Riko %0,15 %0,19 2.736.117 %80,3 $20.928
İspanyolca %0,15 %0,0019 2.736.117 %80,3 $20.928
56 Irak %0,14 %0,17 7.898.106 %21,2 $6.702
Arapça %0,14 %0,0017 7.898.106 %21,2 $6.702
57 Fas %0,13 %0,19 20.555.784 %58,3 $2.410
Arapça %0,065 %0,00096 10.277.892 %58,3 $2.410
Fransızca %0,065 %0,00096 10.277.892 %58,3 $2.410
58 Ekvador %0,13 %0,2 8.857.768 %54,1 $5.449
İspanyolca %0,13 %0,002 8.857.768 %54,1 $5.449
59 Cezayir %0,13 %0,14 17.440.300 %43 $2.723
Arapça %0,063 %0,00071 8.720.150 %43 $2.723
Fransızca %0,063 %0,00071 8.720.150 %43 $2.723
60 Kuveyt %0,12 %0,14 3.176.010 %78,4 $14.641
Arapça %0,12 %0,00144 3.176.010 %78,4 $14.641
61 Slovakya %0,12 %0,12 4.370.706 %80,5 $10.260
Slovakça %0,12 %0,00125 4.370.706 %80,5 $10.260
62 Dominik Cumhuriyeti %0,12 %0,15 6.530.904 %61,3 $6.722
İspanyolca %0,12 %0,00147 6.530.904 %61,3 $6.722
63 Ukrayna %0,11 %0,28 23.618.438 %52,5 $1.739
Rusça %0,065 %0,0017 14.171.063 %52,5 $1.739
Ukraynaca %0,043 %0,00111 9.447.375 %52,5 $1.739
64 Guatemala %0,11 %0,12 5.722.610 %34,5 $7.003
İspanyolca %0,11 %0,00124 5.722.610 %34,5 $7.003
65 Katar %0,1 %0,13 2.423.068 %94,3 $15.913
Arapça %0,1 %0,0013 2.423.068 %94,3 $15.913
66 Lübnan %0,099 %0,14 4.571.675 %76,1 $8.210
Arapça %0,099 %0,00143 4.571.675 %76,1 $8.210
67 Sudan (!) %0,097 %0,14 11.082.072 %28 $3.320
Arapça %0,097 %0,00143 11.082.072 %28 $3.320
68 Kenya %0,089 %0,17 12.600.007 %26 $2.671
İngilizce %0,089 %0,0017 12.600.007 %26 $2.671
69 Kosta Rika %0,086 %0,1 3.207.258 %66 $10.235
İspanyolca %0,086 %0,00102 3.207.258 %66 $10.235
70 Sri Lanka %0,082 %0,15 6.795.562 %32,1 $4.558
Sinhali dili %0,082 %0,0015 6.795.562 %32,1 $4.558
71 Küba (!) %0,081 %0,1 4.449.238 %38,8 $6.910
İspanyolca %0,081 %0,001 4.449.238 %38,8 $6.910
72 Uruguay %0,081 %0,13 2.286.820 %66,4 $13.405
İspanyolca %0,081 %0,00132 2.286.820 %66,4 $13.405
73 Bulgaristan %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.195
Bulgarca %0,07 %0,00088 4.264.576 %59,8 $6.195
74 Özbekistan (!) %0,069 %0,086 14.901.632 %46,8 $1.764
Özbekçe %0,069 %0,00086 14.901.632 %46,8 $1.764
75 Hırvatistan %0,069 %0,07 3.034.752 %72,7 $8.581
Hırvatça %0,069 %0,0007 3.034.752 %72,7 $8.581
76 Ürdün %0,067 %0,084 5.890.965 %62,3 $4.343
Arapça %0,067 %0,00084 5.890.965 %62,3 $4.343
77 Litvanya %0,065 %0,071 2.133.390 %74,4 $11.610
Litvanca %0,065 %0,00071 2.133.390 %74,4 $11.610
78 Panama %0,065 %0,091 2.178.424 %54 $11.266
İspanyolca %0,065 %0,00091 2.178.424 %54 $11.266
79 Angola %0,062 %0,11 3.745.750 %13 $6.270
Portekizce %0,062 %0,0011 3.745.750 %13 $6.270
80 Gana %0,061 %0,051 9.779.273 %34,7 $2.359
İngilizce %0,061 %0,00051 9.779.273 %34,7 $2.359
81 Sırbistan %0,06 %0,074 4.733.311 %67,1 $4.849
Sırpça %0,06 %0,00074 4.733.311 %67,1 $4.849
82 Suriye (!) %0,06 %0,11 5.873.785 %31,9 $3.868
Arapça %0,06 %0,00114 5.873.785 %31,9 $3.868
83 Belarus %0,058 %0,1 6.756.541 %71,1 $3.252
Rusça %0,056 %0,00097 6.553.845 %71,1 $3.252
Belarusça %0,0017 %0,00003 202.696 %71,1 $3.252
84 Tunus %0,058 %0,092 5.656.012 %49,6 $3.879
Arapça %0,029 %0,000461 2.828.006 %49,6 $3.879
Fransızca %0,029 %0,000461 2.828.006 %49,6 $3.879
85 Slovenya %0,055 %0,051 1.559.107 %75,5 $13.364
Slovence %0,055 %0,00051 1.559.107 %75,5 $13.364
86 Azerbaycan (!) %0,052 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
Azerbaycan dili %0,052 %0,00117 7.630.609 %78,2 $2.594
87 Umman %0,051 %0,097 3.094.236 %69,9 $6.291
Arapça %0,051 %0,00097 3.094.236 %69,9 $6.291
88 Lüksemburg %0,046 %0,041 571.189 %98,1 $30.852
Almanca %0,046 %0,00041 571.189 %98,1 $30.852
89 Bolivya %0,045 %0,071 4.322.489 %39,7 $3.986
İspanyolca %0,045 %0,00071 4.322.489 %39,7 $3.986
90 Myanmar (Burma) %0,044 %0,042 13.258.325 %25,1 $1.257
Birman dili %0,044 %0,000425 13.258.325 %25,1 $1.257
91 Letonya %0,042 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
Letonca %0,042 %0,000408 1.564.494 %79,8 $10.134
92 Etiyopya %0,041 %0,022 15.739.371 %15,4 $985
Amharca %0,041 %0,000223 15.739.371 %15,4 $985
93 Paraguay %0,041 %0,068 3.453.446 %51,4 $4.461
İspanyolca %0,041 %0,00068 3.453.446 %51,4 $4.461
94 Trinidad ve Tobago %0,039 %0,057 1.000.517 %73,3 $14.658
İngilizce %0,039 %0,00057 1.000.517 %73,3 $14.658
95 Bahreyn %0,038 %0,057 1.396.668 %98 $10.308
Arapça %0,038 %0,00057 1.396.668 %98 $10.308
96 Côte d’Ivoire %0,035 %0,031 6.286.527 %26,5 $2.104
Fransızca %0,035 %0,000309 6.286.527 %26,5 $2.104
97 Kamerun %0,034 %0,032 5.859.797 %25 $2.205
Fransızca %0,034 %0,000322 5.859.797 %25 $2.205
98 Kıbrıs %0,033 %0,037 888.125 %75,9 $14.022
Yunanca %0,033 %0,000368 888.125 %75,9 $14.022
99 El Salvador %0,031 %0,057 1.839.969 %29 $6.395
İspanyolca %0,031 %0,00057 1.839.969 %29 $6.395
100 Estonya %0,031 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.239
Estonca %0,031 %0,000281 1.147.895 %87,2 $10.239
101 Çin Makao ÖİB %0,03 %0,036 499.773 %81,6 $22.474
Çince %0,03 %0,000362 499.773 %81,6 $22.474
102 Honduras %0,029 %0,036 2.733.860 %30 $4.028
İspanyolca %0,029 %0,000357 2.733.860 %30 $4.028
103 Bosna-Hersek %0,027 %0,036 1.925.105 %54,7 $5.279
Boşnakça %0,027 %0,000363 1.925.105 %54,7 $5.279
104 Yemen (!) %0,026 %0,072 6.780.200 %24,6 $1.481
Arapça %0,026 %0,00072 6.780.200 %24,6 $1.481
105 Filistin Bölgeleri %0,026 %0,036 2.753.697 %60,5 $3.615
Arapça %0,026 %0,000356 2.753.697 %60,5 $3.615
106 İzlanda %0,026 %0,000001 329.535 %98,2 $30.187
İzlandaca %0,026 %0 329.535 %98,2 $30.187
107 Türkmenistan (!) %0,026 %0,033 1.018.692 %18 $9.505
Türkmence %0,026 %0,000329 1.018.692 %18 $9.505
108 Uganda %0,025 %0,041 9.077.567 %21,9 $1.026
İngilizce %0,025 %0,000408 9.077.567 %21,9 $1.026
109 Libya (!) %0,023 %0,036 1.275.642 %20,3 $6.981
Arapça %0,023 %0,000359 1.275.642 %20,3 $6.981
110 Tanzanya %0,023 %0,015 7.224.386 %13 $1.213
Svahili dili %0,023 %0,000147 7.224.386 %13 $1.213
111 Jamaika %0,022 %0,028 1.296.610 %45 $6.420
İngilizce %0,022 %0,000283 1.296.610 %45 $6.420
112 Kamboçya %0,022 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.603
Khmer dili %0,022 %0,000144 5.107.008 %32,4 $1.603
113 Arnavutluk %0,021 %0,034 1.908.581 %66,4 $4.115
Arnavutça %0,021 %0,000344 1.908.581 %66,4 $4.115
114 Gürcistan %0,02 %0,038 2.157.566 %58 $3.548
Gürcüce %0,02 %0,00038 2.157.566 %58 $3.548
115 Nepal %0,019 %0,025 5.706.708 %19,7 $1.281
Nepalce %0,019 %0,000246 5.706.708 %19,7 $1.281
116 Bahamalar %0,019 %0,016 312.986 %80 $22.771
İngilizce %0,019 %0,000161 312.986 %80 $22.771
117 Zambiya %0,019 %0,037 4.232.464 %25,5 $1.679
İngilizce %0,019 %0,000374 4.232.464 %25,5 $1.679
118 Ermenistan %0,018 %0,031 1.959.627 %67 $3.466
Ermenice %0,018 %0,000309 1.959.627 %67 $3.466
119 Zimbabve %0,018 %0,023 3.733.964 %23,1 $1.813
İngilizce %0,018 %0,000225 3.733.964 %23,1 $1.813
120 Mauritius %0,018 %0,024 659.407 %52,2 $10.192
İngilizce %0,018 %0,000237 659.407 %52,2 $10.192
121 Kuzey Makedonya %0,017 %0,02 1.501.798 %72,2 $4.289
Makedonca %0,017 %0,000199 1.501.798 %72,2 $4.289
122 Namibya %0,017 %0,02 769.455 %31 $8.263
İngilizce %0,017 %0,000199 769.455 %31 $8.263
123 Botsvana %0,016 %0,019 885.702 %39,4 $6.838
İngilizce %0,016 %0,00019 885.702 %39,4 $6.838
124 Senegal %0,015 %0,018 3.954.620 %25,7 $1.462
Fransızca %0,015 %0,000176 3.954.620 %25,7 $1.462
125 Nikaragua %0,014 %0,02 1.511.037 %24,6 $3.555
İspanyolca %0,014 %0,0002 1.511.037 %24,6 $3.555
126 Laos (!) %0,013 %0,013 1.478.052 %21,9 $3.358
Lao dili %0,013 %0,000127 1.478.052 %21,9 $3.358
127 Moldova %0,013 %0,019 2.521.887 %71 $1.951
Rumence %0,013 %0,000186 2.521.887 %71 $1.951
128 Malta %0,013 %0,013 351.945 %77,3 $13.902
Maltaca %0,013 %0,000128 351.945 %77,3 $13.902
129 Kongo - Kinşasa %0,011 %0,008 4.889.515 %6,2 $890
Fransızca %0,011 %0,00008 4.889.515 %6,2 $890
130 Gabon %0,011 %0,0075 951.287 %48 $4.501
Fransızca %0,011 %0,000075 951.287 %48 $4.501
131 Afganistan %0,011 %0,012 3.673.539 %10,6 $1.092
Farsça %0,011 %0,000119 3.673.539 %10,6 $1.092
132 Ruanda %0,0099 %0,0103 2.383.502 %20 $1.569
İngilizce %0,0099 %0,000103 2.383.502 %20 $1.569
133 Barbados %0,0093 %0,0063 226.714 %79,5 $15.532
İngilizce %0,0093 %0,000063 226.714 %79,5 $15.532
134 Mozambik %0,0093 %0,0088 5.050.924 %17,5 $697
Portekizce %0,0093 %0,000088 5.050.924 %17,5 $697
135 Papua Yeni Gine %0,0087 %0,0074 776.159 %9,6 $4.247
İngilizce %0,0087 %0,000074 776.159 %9,6 $4.247
136 Kırgızistan %0,0079 %0,012 2.097.428 %34,5 $1.425
Rusça %0,0079 %0,000122 2.097.428 %34,5 $1.425
137 Karadağ %0,0075 %0,0097 434.865 %69,9 $6.587
Sırpça %0,0076 %0,000097 434.865 %69,9 $6.587
138 Haiti %0,0073 %0,0084 1.326.629 %12,2 $2.088
Fransızca %0,0073 %0,000084 1.326.629 %12,2 $2.088
139 Ekvator Ginesi (!) %0,0071 %0,0078 290.470 %23,8 $9.301
İspanyolca %0,0071 %0,000078 290.470 %23,8 $9.301
140 Mali %0,007 %0,0055 1.999.226 %11,1 $1.335
Fransızca %0,007 %0,000055 1.999.226 %11,1 $1.335
141 Moğolistan %0,0067 %0,014 674.202 %22,3 $3.765
Moğolca %0,0067 %0,000135 674.202 %22,3 $3.765
142 Brunei %0,0061 %0,0071 380.876 %90 $6.125
Malayca %0,0062 %0,000071 380.876 %90 $6.125
143 Tacikistan %0,0058 %0,013 1.788.044 %20,5 $1.237
Rusça %0,0058 %0,00013 1.788.044 %20,5 $1.237
144 Fiji %0,0056 %0,0086 418.013 %46,5 $5.122
İngilizce %0,0056 %0,000086 418.013 %46,5 $5.122
145 Maldivler %0,0055 %0,0062 252.761 %59,1 $8.186
Divehi dili %0,0054 %0,000062 252.761 %59,1 $8.186
146 Burkina Faso %0,0054 %0,0066 2.603.042 %14 $792
Fransızca %0,0054 %0,000066 2.603.042 %14 $792
147 Monako %0,0052 %0,0036 36.655 %95,2 $53.462
Fransızca %0,0052 %0,000036 36.655 %95,2 $53.462
148 Benin %0,0051 %0,0038 1.303.589 %12 $1.474
Fransızca %0,0051 %0,000038 1.303.589 %12 $1.474
149 Liechtenstein %0,005 %0,0044 36.947 %98,1 $51.181
Almanca %0,005 %0,000044 36.947 %98,1 $51.181
150 Esvatini %0,0048 %0,0096 383.723 %28,6 $4.716
İngilizce %0,0048 %0,000096 383.723 %28,6 $4.716
151 Gine %0,0042 %0,0015 1.214.801 %9,8 $1.303
Fransızca %0,0042 %0,000015 1.214.801 %9,8 $1.303
152 Andorra %0,004 %0,0025 75.681 %97,9 $19.815
Katalanca %0,004 %0,000025 75.681 %97,9 $19.815
153 Guyana %0,0038 %0,0079 275.760 %35,7 $5.227
İngilizce %0,0038 %0,000079 275.760 %35,7 $5.227
154 Faroe Adaları %0,0031 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
Faroe dili %0,0031 %0,000023 46.715 %95,1 $25.375
155 Lesotho %0,0031 %0,0022 602.965 %27,4 $1.934
İngilizce %0,0031 %0,000022 602.965 %27,4 $1.934
156 Togo %0,0028 %0,0022 860.281 %11,3 $1.236
Fransızca %0,0028 %0,000022 860.281 %11,3 $1.236
157 Belize %0,0028 %0,0026 163.588 %44,6 $6.417
İngilizce %0,0028 %0,000026 163.588 %44,6 $6.417
158 Moritanya %0,0026 %0,0029 774.183 %18 $1.273
Fransızca %0,0026 %0,000029 774.183 %18 $1.273
159 Kongo - Brazavil %0,0025 %0,0047 416.217 %8,1 $2.318
Fransızca %0,0025 %0,000047 416.217 %8,1 $2.318
160 Çad %0,0024 %0,0024 722.627 %5 $1.284
Fransızca %0,0024 %0,000024 722.627 %5 $1.284
161 Grönland %0,0024 %0,000471 38.487 %68,5 $23.899
Grönland dili %0,0024 %0,000005 38.487 %68,5 $23.899
162 Sierra Leone %0,0024 %0,00078 870.532 %11,8 $1.041
İngilizce %0,0024 %0,000008 870.532 %11,8 $1.040
163 Madagaskar %0,0024 %0,0034 1.172.533 %4,7 $770
Fransızca %0,0024 %0,000034 1.172.533 %4,7 $770
164 Cape Verde %0,0023 %0,004 271.507 %50,3 $3.160
Portekizce %0,0023 %0,00004 271.507 %50,3 $3.160
165 Saint Lucia %0,0023 %0,0022 83.186 %46,7 $10.290
İngilizce %0,0023 %0,000022 83.186 %46,7 $10.290
166 Surinam %0,0022 %0,0084 253.499 %45,4 $3.364
Felemenkçe %0,0022 %0,000084 253.499 %45,4 $3.364
167 Antigua ve Barbuda %0,0021 %0,0018 73.703 %73 $11.017
İngilizce %0,0021 %0,000018 73.703 %73 $11.017
168 Butan %0,002 %0,003 333.226 %41,8 $2.325
İngilizce %0,002 %0,00003 333.226 %41,8 $2.325
169 Grenada %0,0019 %0,0016 59.947 %55,9 $12.243
İngilizce %0,0019 %0,000016 59.947 %55,9 $12.243
170 San Marino %0,0016 %0,00098 17.498 %52,7 $35.016
İtalyanca %0,0016 %0,00001 17.498 %52,7 $35.016
171 Seyşeller %0,0015 %0,0016 53.502 %56,5 $10.985
İngilizce %0,0016 %0,000016 53.502 %56,5 $10.985
172 Saint Kitts ve Nevis %0,00135 %0,00138 42.113 %76,8 $12.196
İngilizce %0,00135 %0,000014 42.113 %76,8 $12.196
173 Liberya %0,00126 %0,00125 337.732 %7,3 $1.414
İngilizce %0,00126 %0,000012 337.732 %7,3 $1.414
174 Saint Vincent ve Grenadinler %0,00125 %0,002 60.929 %55,6 $7.793
İngilizce %0,00125 %0,00002 60.929 %55,6 $7.793
175 Nijer %0,00124 %0,00093 893.073 %4,3 $525
Fransızca %0,00124 %0,000009 893.073 %4,3 $525
176 Timor-Leste %0,00123 %0,00058 320.339 %25,2 $1.460
İngilizce %0,00123 %0,000006 320.339 %25,2 $1.460
177 Gambiya %0,00109 %0,00128 377.123 %18,5 $1.092
İngilizce %0,00109 %0,000013 377.123 %18,5 $1.092
178 Somali (!) %0,00102 %0,00098 269.178 %1,9 $1.443
Somalice %0,00102 %0,00001 269.178 %1,9 $1.443
179 Dominika %0,001 %0,00084 49.296 %67 $7.730
İngilizce %0,001 %0,000008 49.296 %67 $7.730
180 Cibuti (!) %0,00085 %0,00149 123.728 %13,1 $2.599
Somalice %0,00085 %0,000015 123.728 %13,1 $2.599
181 Burundi (!) %0,00077 %0,0006 544.097 %5,2 $535
Fransızca %0,00077 %0,000006 544.097 %5,2 $535
182 Samoa %0,00076 %0,00123 57.386 %29,4 $5.013
İngilizce %0,00076 %0,000012 57.386 %29,4 $5.013
183 Vanuatu %0,00069 %0,0008 64.896 %24 $4.017
İngilizce %0,00069 %0,000008 64.896 %24 $4.017
184 Solomon Adaları %0,00058 %0,00093 65.936 %11 $3.326
İngilizce %0,00058 %0,000009 65.936 %11 $3.326
185 Orta Afrika Cumhuriyeti %0,00054 %0,00098 183.785 %4 $1.121
Fransızca %0,00054 %0,00001 183.785 %4 $1.121
186 Malavi %0,000489 %0,0035 1.738.600 %9,6 $107
İngilizce %0,00049 %0,000035 1.738.600 %9,6 $107
187 Tonga %0,000485 %0,00108 42.795 %39,9 $4.300
İngilizce %0,00048 %0,000011 42.795 %39,9 $4.300
188 Mikronezya %0,000416 %0,000411 34.996 %33,3 $4.507
İngilizce %0,00042 %0,000004 34.996 %33,3 $4.507
189 Komorlar %0,000319 %0,0005 63.171 %7,9 $1.919
Fransızca %0,00032 %0,000005 63.171 %7,9 $1.919
190 Gine-Bissau %0,000288 %0,000288 68.270 %3,8 $1.603
Portekizce %0,00029 %0,000003 68.270 %3,8 $1.603
191 Sao Tome ve Principe %0,000278 %0,000354 55.975 %28 $1.883
Portekizce %0,00028 %0,000004 55.975 %28 $1.883
192 Marshall Adaları %0,000197 %0,00021 15.808 %29,8 $4.737
İngilizce %0,0002 %0,000002 15.808 %29,8 $4.737
193 Eritre (!) %0,000157 %0,000483 69.843 %1,2 $852
İngilizce %0,00016 %0,000005 69.843 %1,2 $852
194 Kiribati %0,000094 %0,000129 15.672 %13,7 $2.273
İngilizce %0,00009 %0,000001 15.672 %13,7 $2.273
195 Tuvalu %0,000055 %0,000018 5.106 %46 $4.123
İngilizce %0,00006 %0 5.106 %46 $4.123
Trendler* Diller T-Index
2018
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları İnternet
penetrasyon oranı
Kişi başı harcama
(İnternet kullanıcıları)**
(!) Sınırlı İnternet erişimi
* Oklar ve tire işareti ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını gösterir
** Her bir İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması
*** Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda.
1 İngilizce (!) %42,9 %34,7 766.864.013 %44,1 $21.212
Amerika Birleşik Devletleri %31,4 %0,22 246.370.641 %76,2 $48.351
Birleşik Krallık (***) %4,5 %0,029 62.171.477 %94,8 $27.520
Avustralya %1,8 %0,024 21.363.618 %88,2 $31.613
Kanada %1,7 %0,017 23.825.842 %89,8 $26.437
Hindistan %0,95 %0,016 195.646.318 %29,6 $1.846
Nijerya %0,48 %0,013 47.743.541 %25,7 $3.810
Filipinler %0,43 %0,0063 51.608.451 %55,5 $3.188
Yeni Zelanda %0,27 %0,0026 4.152.074 %88,5 $25.115
Güney Afrika %0,25 %0,0051 18.149.013 %54 $5.255
İrlanda %0,24 %0,0017 3.961.660 %85 $23.413
Singapur %0,19 %0,0024 3.179.329 %81 $23.035
Pakistan %0,17 %0,0021 26.969.273 %15,5 $2.324
Malezya %0,12 %0,0016 7.371.734 %78,8 $6.284
Kenya %0,089 %0,0017 12.600.007 %26 $2.671
Gana %0,061 %0,00051 9.779.273 %34,7 $2.359
Trinidad ve Tobago %0,039 %0,00057 1.000.517 %73,3 $14.658
Uganda %0,024 %0,000408 9.077.567 %21,9 $1.026
Jamaika %0,022 %0,000283 1.296.610 %45 $6.420
Bahamalar %0,019 %0,000161 312.986 %80 $22.771
Zambiya %0,019 %0,000374 4.232.464 %25,5 $1.679
Zimbabve %0,018 %0,000225 3.733.964 %23,1 $1.813
Mauritius %0,018 %0,000237 659.407 %52,2 $10.192
Namibya %0,017 %0,000199 769.455 %31 $8.263
Botsvana %0,016 %0,00019 885.702 %39,4 $6.838
Ruanda %0,0099 %0,000103 2.383.502 %20 $1.569
Barbados %0,0093 %0,000063 226.714 %79,5 $15.532
Papua Yeni Gine %0,0087 %0,000074 776.159 %9,6 $4.247
Fiji %0,0056 %0,000086 418.013 %46,5 $5.122
Esvatini %0,0048 %0,000096 383.723 %28,6 $4.716
Guyana %0,0038 %0,000079 275.760 %35,7 $5.227
Lesotho %0,0031 %0,000022 602.965 %27,4 $1.934
Belize %0,0028 %0,000026 163.588 %44,6 $6.417
Sierra Leone %0,0024 %0,000008 870.532 %11,8 $1.041
Saint Lucia %0,0023 %0,000022 83.186 %46,7 $10.290
Antigua ve Barbuda %0,0021 %0,000018 73.703 %73 $11.017
Butan %0,002 %0,00003 333.226 %41,8 $2.325
Grenada %0,0019 %0,000016 59.947 %55,9 $12.243
Seyşeller %0,0015 %0,000016 53.502 %56,5 $10.985
Saint Kitts ve Nevis %0,0014 %0,000014 42.113 %76,8 $12.196
Liberya %0,0013 %0,000012 337.732 %7,3 $1.414
Saint Vincent ve Grenadinler %0,0013 %0,00002 60.929 %55,6 $7.793
Timor-Leste %0,0012 %0,000006 320.339 %25,2 $1.460
Gambiya %0,0011 %0,000013 377.123 %18,5 $1.092
Dominika %0,001 %0,000008 49.296 %67 $7.730
Samoa %0,0008 %0,000012 57.386 %29,4 $5.013
Vanuatu %0,0007 %0,000008 64.896 %24 $4.017
Solomon Adaları %0,0006 %0,000009 65.936 %11 $3.326
Malavi %0,0005 %0,000035 1.738.600 %9,6 $107
Tonga %0,0005 %0,000011 42.795 %39,9 $4.300
Mikronezya %0,0004 %0,000004 34.996 %33,3 $4.507
Marshall Adaları %0,0002 %0,000002 15.808 %29,8 $4.737
Eritre %0,0002 %0,000005 69.843 %1,2 $852
Kiribati %0,0001 %0,000001 15.672 %13,7 $2.273
Tuvalu %0,0001 %0 5.106 %46 $4.123
2 Çince (!) %9,4 %13,9 734.812.350 %67,1 $4.848
Çin %9,3 %0,14 733.449.780 %53,2 $4.814
Singapur %0,083 %0,00101 1.362.570 %81 $23.035
Bu 2 languages için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %50 oranındaki kısmına erişim sağlar.
3 Japonca %7,1 %5,3 118.333.485 %93,2 $22.709
Japonya %7,1 %0,053 118.333.485 %93,2 $22.709
4 İspanyolca (!) %6,7 %8,4 261.123.476 %52,1 $9.775
Meksika %1,6 %0,02 75.937.568 %59,5 $7.971
İspanya %1,4 %0,011 30.452.356 %80,6 $17.980
Arjantin %0,88 %0,014 31.118.521 %71 $10.676
Venezuela %0,8 %0,0084 18.940.907 %60 $16.039
Kolombiya %0,41 %0,0077 28.287.098 %58,1 $5.548
Şili %0,37 %0,0053 11.822.229 %66 $11.968
Peru %0,25 %0,0035 14.444.387 %45,5 $6.472
Porto Riko %0,15 %0,0019 2.736.117 %80,3 $20.928
Ekvador %0,13 %0,002 8.857.768 %54,1 $5.449
Dominik Cumhuriyeti %0,12 %0,00147 6.530.904 %61,3 $6.722
Guatemala %0,11 %0,00124 5.722.610 %34,5 $7.003
Kosta Rika %0,086 %0,00102 3.207.258 %66 $10.235
Küba %0,081 %0,001 4.449.238 %38,8 $6.910
Uruguay %0,081 %0,00132 2.286.820 %66,4 $13.405
Panama %0,065 %0,00091 2.178.424 %54 $11.266
Bolivya %0,045 %0,00071 4.322.489 %39,7 $3.986
Paraguay %0,041 %0,00068 3.453.446 %51,4 $4.461
El Salvador %0,031 %0,00057 1.839.969 %29 $6.395
Honduras %0,029 %0,000357 2.733.860 %30 $4.028
Nikaragua %0,014 %0,0002 1.511.037 %24,6 $3.555
Ekvator Ginesi %0,0071 %0,000078 290.470 %23,8 $9.301
5 Almanca %5,9 %4,5 87.047.821 %91,9 $25.576
Almanya %4,7 %0,033 73.825.582 %89,6 $24.004
İsviçre %0,64 %0,0066 5.247.345 %89,1 $45.992
Avusturya %0,51 %0,0044 7.366.758 %84,3 $26.254
Lüksemburg %0,046 %0,00041 571.189 %98,1 $30.852
Liechtenstein %0,005 %0,000044 36.947 %98,1 $51.181
6 Fransızca (!) %4,7 %4,7 129.483.596 %31,7 $13.770
Fransa %3,3 %0,033 57.245.333 %85,6 $22.100
Kanada %0,61 %0,0061 8.754.278 %89,8 $26.437
Belçika %0,24 %0,0023 3.921.579 %86,5 $23.016
İsviçre %0,2 %0,0021 1.680.703 %89,1 $45.992
Fas %0,065 %0,00096 10.277.892 %58,3 $2.410
Cezayir %0,063 %0,00071 8.720.150 %43 $2.723
Côte d’Ivoire %0,035 %0,000309 6.286.527 %26,5 $2.104
Kamerun %0,034 %0,000322 5.859.797 %25 $2.205
Tunus %0,029 %0,000461 2.828.006 %49,6 $3.879
Senegal %0,015 %0,000176 3.954.620 %25,7 $1.462
Kongo - Kinşasa %0,012 %0,00008 4.889.515 %6,2 $890
Gabon %0,011 %0,000075 951.287 %48 $4.501
Haiti %0,0073 %0,000084 1.326.629 %12,2 $2.088
Mali %0,007 %0,000055 1.999.226 %11,1 $1.335
Burkina Faso %0,0054 %0,000066 2.603.042 %14 $792
Monako %0,0052 %0,000036 36.655 %95,2 $53.462
Benin %0,0051 %0,000038 1.303.589 %12 $1.474
Gine %0,0042 %0,000015 1.214.801 %9,8 $1.303
Togo %0,0028 %0,000022 860.281 %11,3 $1.236
Moritanya %0,0026 %0,000029 774.183 %18 $1.273
Kongo - Brazavil %0,0025 %0,000047 416.217 %8,1 $2.318
Çad %0,0024 %0,000024 722.627 %5 $1.284
Madagaskar %0,0024 %0,000034 1.172.533 %4,7 $770
Nijer %0,0012 %0,000009 893.073 %4,3 $525
Burundi %0,0008 %0,000006 544.097 %5,2 $535
Orta Afrika Cumhuriyeti %0,0005 %0,00001 183.785 %4 $1.121
Komorlar %0,0003 %0,000005 63.171 %7,9 $1.919
7 Portekizce %3,1 %5 142.861.908 %34,8 $8.161
Brezilya %2,7 %0,046 126.398.299 %60,9 $8.070
Portekiz %0,31 %0,0026 7.271.183 %70,4 $16.194
Angola %0,062 %0,0011 3.745.750 %13 $6.270
Mozambik %0,0093 %0,000088 5.050.924 %17,5 $697
Cape Verde %0,0023 %0,00004 271.507 %50,3 $3.160
Gine-Bissau %0,0003 %0,000003 68.270 %3,8 $1.603
Sao Tome ve Principe %0,0003 %0,000004 55.975 %28 $1.883
Bu 7 languages için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %70 oranındaki kısmına erişim sağlar.
8 İtalyanca %2,5 %2,3 37.729.388 %67,7 $25.338
İtalya %2,5 %0,023 37.176.782 %61,3 $25.036
İsviçre %0,065 %0,00067 535.108 %89,1 $45.992
San Marino %0,0016 %0,00001 17.498 %52,7 $35.016
9 Arapça (!) %2,5 %3,4 149.715.340 %56,8 $6.316
Suudi Arabistan %0,66 %0,0087 23.803.319 %73,8 $10.451
Mısır %0,5 %0,0061 39.471.581 %41,2 $4.781
Birleşik Arap Emirlikleri %0,33 %0,0049 8.398.268 %90,6 $14.913
Irak %0,14 %0,0017 7.898.106 %21,2 $6.702
Kuveyt %0,12 %0,00144 3.176.010 %78,4 $14.641
Katar %0,1 %0,0013 2.423.068 %94,3 $15.913
Lübnan %0,099 %0,00143 4.571.675 %76,1 $8.210
Sudan %0,097 %0,00143 11.082.072 %28 $3.320
Ürdün %0,067 %0,00084 5.890.965 %62,3 $4.343
Fas %0,065 %0,00096 10.277.892 %58,3 $2.410
Cezayir %0,063 %0,00071 8.720.150 %43 $2.723
Suriye %0,06 %0,00114 5.873.785 %31,9 $3.868
Umman %0,051 %0,00097 3.094.236 %69,9 $6.291
Bahreyn %0,038 %0,00057 1.396.668 %98 $10.308
Tunus %0,029 %0,000461 2.828.006 %49,6 $3.879
Yemen %0,026 %0,00072 6.780.200 %24,6 $1.481
Filistin Bölgeleri %0,026 %0,000356 2.753.697 %60,5 $3.615
Libya %0,024 %0,000359 1.275.642 %20,3 $6.981
Bu 9 languages için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %90 oranındaki kısmına erişim sağlar.
10 Rusça %1,9 %4 139.401.047 %54,4 $5.084
Rusya %1,6 %0,034 105.499.857 %73,1 $5.804
Kazakistan %0,12 %0,0028 9.290.810 %74,6 $4.868
Ukrayna %0,065 %0,0017 14.171.063 %52,5 $1.739
Belarus %0,056 %0,00097 6.553.845 %71,1 $3.252
Kırgızistan %0,0079 %0,000122 2.097.428 %34,5 $1.425
Tacikistan %0,0058 %0,00013 1.788.044 %20,5 $1.237
11 Korece %1,8 %1,3 47.576.514 %92,8 $14.130
Güney Kore %1,8 %0,013 47.576.514 %92,8 $14.130
12 Felemenkçe %1,2 %0,86 21.532.974 %74,1 $21.607
Hollanda %0,87 %0,0051 15.397.107 %90,4 $21.369
Belçika %0,36 %0,0035 5.882.368 %86,5 $23.016
Surinam %0,0022 %0,000084 253.499 %45,4 $3.364
13 Türkçe %1,1 %1,5 46.395.501 %58,4 $9.180
Türkiye %1,1 %0,015 46.395.501 %58,4 $9.180
14 Endonezce %0,75 %0,94 66.244.991 %25,4 $4.305
Endonezya %0,75 %0,0094 66.244.991 %25,4 $4.305
15 Lehçe %0,64 %0,74 27.832.074 %73,3 $8.703
Polonya %0,64 %0,0074 27.832.074 %73,3 $8.703
16 İsveççe %0,57 %0,51 8.896.046 %89,7 $24.446
İsveç %0,57 %0,0051 8.896.046 %89,6 $24.446
17 Çince %0,57 %0,55 6.917.831 %84,6 $31.093
Çin Hong Kong ÖİB %0,54 %0,0051 6.418.058 %87,5 $31.764
Çin Makao ÖİB %0,03 %0,000362 499.773 %81,6 $22.474
18 Norveççe %0,44 %0,44 5.093.187 %97,3 $32.748
Norveç %0,44 %0,0044 5.093.187 %97,3 $32.748
19 İbranice %0,44 %0,56 6.806.889 %79,6 $24.485
İsrail %0,44 %0,0056 6.806.889 %79,6 $24.485
20 Farsça (!) %0,43 %0,67 46.405.214 %31,9 $3.513
İran %0,42 %0,0066 42.731.675 %53,2 $3.721
Afganistan %0,011 %0,000119 3.673.539 %10,6 $1.092
21 Tayca %0,4 %0,47 32.710.169 %47,5 $4.594
Tayland %0,4 %0,0047 32.710.169 %47,5 $4.594
22 Hintçe %0,38 %0,39 78.258.527 %29,5 $1.846
Hindistan %0,38 %0,0039 78.258.527 %29,6 $1.846
23 Danca %0,38 %0,26 5.554.451 %97 $25.869
Danimarka %0,38 %0,0026 5.554.451 %97 $25.869
24 Yunanca %0,35 %0,33 8.333.243 %72,5 $15.728
Yunanistan %0,31 %0,0029 7.445.118 %69,1 $15.932
Kıbrıs %0,033 %0,000368 888.125 %75,9 $14.022
25 Katalanca %0,34 %0,25 7.070.885 %89,2 $17.999
İspanya %0,33 %0,0025 6.995.204 %80,6 $17.980
Andorra %0,004 %0,000025 75.681 %97,9 $19.815
26 Fince %0,33 %0,29 4.819.381 %87,7 $25.744
Finlandiya %0,33 %0,0029 4.819.381 %87,7 $25.744
27 Malayca %0,29 %0,38 17.581.588 %84,4 $6.280
Malezya %0,28 %0,0037 17.200.712 %78,8 $6.284
Brunei %0,0061 %0,000071 380.876 %90 $6.125
28 Vietnamca (!) %0,27 %0,38 43.974.618 %46,5 $2.294
Vietnam %0,27 %0,0038 43.974.618 %46,5 $2.294
29 Rumence %0,25 %0,29 14.244.775 %65,2 $6.706
Romanya %0,24 %0,0027 11.722.888 %59,5 $7.729
Moldova %0,013 %0,000186 2.521.887 %71 $1.951
30 Bengalce %0,25 %0,21 49.303.292 %23,9 $1.908
Bangladeş %0,15 %0,00126 29.738.660 %18,2 $1.948
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
31 Çekçe %0,21 %0,26 8.081.131 %76,5 $9.977
Çekya %0,21 %0,0026 8.081.131 %76,5 $9.977
32 Macarca %0,15 %0,12 7.778.595 %79,3 $7.400
Macaristan %0,15 %0,00122 7.778.595 %79,3 $7.400
33 Afrikaanca %0,13 %0,27 9.528.232 %54 $5.255
Güney Afrika %0,13 %0,0027 9.528.232 %54 $5.255
34 Slovakça %0,12 %0,12 4.370.706 %80,5 $10.260
Slovakya %0,12 %0,00125 4.370.706 %80,5 $10.260
35 Tamilce %0,095 %0,083 19.564.632 %29,6 $1.846
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
36 Telugu dili %0,095 %0,083 19.564.632 %29,6 $1.846
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
37 Marathi dili %0,095 %0,083 19.564.632 %29,6 $1.846
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
38 Kannada dili %0,095 %0,083 19.564.632 %29,6 $1.846
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
39 Güceratça %0,095 %0,083 19.564.632 %29,6 $1.846
Hindistan %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
40 Sinhali dili %0,082 %0,15 6.795.562 %32,1 $4.558
Sri Lanka %0,082 %0,0015 6.795.562 %32 $4.558
41 Bulgarca %0,07 %0,088 4.264.576 %59,8 $6.195
Bulgaristan %0,07 %0,00088 4.264.576 %59,8 $6.195
42 Özbekçe (!) %0,069 %0,086 14.901.632 %46,8 $1.764
Özbekistan %0,069 %0,00086 14.901.632 %46,8 $1.764
43 Hırvatça %0,069 %0,07 3.034.752 %72,7 $8.581
Hırvatistan %0,069 %0,0007 3.034.752 %72,7 $8.581
44 Sırpça %0,068 %0,083 5.168.176 %68,5 $4.995
Sırbistan %0,06 %0,00074 4.733.311 %67,1 $4.849
Karadağ %0,0075 %0,000097 434.865 %69,9 $6.587
45 Litvanca %0,065 %0,071 2.133.390 %74,4 $11.610
Litvanya %0,065 %0,00071 2.133.390 %74,4 $11.610
46 Slovence %0,055 %0,051 1.559.107 %75,5 $13.364
Slovenya %0,055 %0,00051 1.559.107 %75,5 $13.364
47 Azerbaycan dili (!) %0,052 %0,12 7.630.609 %78,2 $2.594
Azerbaycan %0,052 %0,00117 7.630.609 %78,2 $2.594
48 Kazakça %0,051 %0,12 3.981.776 %74,6 $4.868
Kazakistan %0,051 %0,00119 3.981.776 %74,6 $4.868
49 Tagalogca %0,048 %0,07 5.734.272 %55,5 $3.188
Filipinler %0,048 %0,0007 5.734.272 %55,5 $3.188
50 Birman dili %0,044 %0,042 13.258.325 %25,1 $1.257
Myanmar (Burma) %0,044 %0,000425 13.258.325 %25,1 $1.257
51 Ukraynaca %0,043 %0,11 9.447.375 %52,5 $1.739
Ukrayna %0,043 %0,00111 9.447.375 %52,5 $1.739
52 Letonca %0,042 %0,041 1.564.494 %79,8 $10.134
Letonya %0,042 %0,000408 1.564.494 %79,8 $10.134
53 Amharca %0,041 %0,022 15.739.371 %15,4 $985
Etiyopya %0,041 %0,000223 15.739.371 %15,4 $985
54 Estonca %0,031 %0,028 1.147.895 %87,2 $10.239
Estonya %0,031 %0,000281 1.147.895 %87,2 $10.239
55 Boşnakça %0,027 %0,036 1.925.105 %54,7 $5.279
Bosna-Hersek %0,027 %0,000363 1.925.105 %54,7 $5.279
56 İzlandaca %0,026 %0,000001 329.535 %98,2 $30.187
İzlanda %0,026 %0 329.535 %98,2 $30.187
57 Türkmence (!) %0,026 %0,033 1.018.692 %18 $9.505
Türkmenistan %0,026 %0,000329 1.018.692 %18 $9.505
58 Svahili dili %0,023 %0,015 7.224.386 %13 $1.213
Tanzanya %0,023 %0,000147 7.224.386 %13 $1.213
59 Khmer dili %0,022 %0,014 5.107.008 %32,4 $1.603
Kamboçya %0,022 %0,000144 5.107.008 %32,4 $1.603
60 Zuluca %0,021 %0,042 1.512.418 %54 $5.255
Güney Afrika %0,021 %0,000422 1.512.418 %54 $5.255
61 Arnavutça %0,021 %0,034 1.908.581 %66,4 $4.115
Arnavutluk %0,021 %0,000344 1.908.581 %66,4 $4.115
62 Gürcüce %0,02 %0,038 2.157.566 %58 $3.548
Gürcistan %0,02 %0,00038 2.157.566 %58 $3.548
63 Nepalce %0,019 %0,025 5.706.708 %19,7 $1.281
Nepal %0,019 %0,000246 5.706.708 %19,7 $1.281
64 Urduca %0,018 %0,023 2.996.586 %15,5 $2.324
Pakistan %0,018 %0,00023 2.996.586 %15,5 $2.324
65 Ermenice %0,018 %0,031 1.959.627 %67 $3.466
Ermenistan %0,018 %0,000309 1.959.627 %67 $3.466
66 Makedonca %0,017 %0,02 1.501.798 %72,2 $4.289
Kuzey Makedonya %0,017 %0,000199 1.501.798 %72,2 $4.289
67 Zosa dili %0,015 %0,03 1.058.692 %54 $5.255
Güney Afrika %0,015 %0,000295 1.058.692 %54 $5.255
68 Lao dili (!) %0,013 %0,013 1.478.052 %21,9 $3.358
Laos %0,013 %0,000127 1.478.052 %21,9 $3.358
69 Maltaca %0,013 %0,013 351.945 %77,3 $13.902
Malta %0,013 %0,000128 351.945 %77,3 $13.902
70 Moğolca %0,0067 %0,014 674.202 %22,3 $3.765
Moğolistan %0,0067 %0,000135 674.202 %22,3 $3.765
71 Divehi dili %0,0055 %0,0062 252.761 %59,1 $8.186
Maldivler %0,0055 %0,000062 252.761 %59,1 $8.186
72 İrlandaca %0,005 %0,0035 80.850 %85 $23.413
İrlanda %0,005 %0,000035 80.850 %85 $23.413
73 Faroe dili %0,0031 %0,0023 46.715 %95,1 $25.375
Faroe Adaları %0,0031 %0,000023 46.715 %95,1 $25.375
74 Grönland dili %0,0024 %0,000471 38.487 %68,5 $23.899
Grönland %0,0024 %0,000005 38.487 %68,5 $23.899
75 Somalice (!) %0,0019 %0,0025 392.906 %7,5 $1.807
Somali %0,001 %0,00001 269.178 %1,9 $1.443
Cibuti %0,0008 %0,000015 123.728 %13,1 $2.599
76 Belarusça %0,0017 %0,003 202.696 %71,1 $3.252
Belarus %0,0017 %0,00003 202.696 %71,1 $3.252
Trendler* Coğrafi bölge T-Index
2018
Tahminler
2021
İnternet kullanıcıları İnternet
penetrasyon oranı
Kişi başı harcama
(İnternet kullanıcıları)**
(!) Sınırlı İnternet erişimi
* Oklar ve tire işareti ülkenin 2021 sıralamasında öngörülen performansını gösterir
** Her bir İnternet kullanıcısının tahmini yıllık harcaması
*** Birleşik Krallık dört ülkeden oluşur: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda.
1 Western Europe %22,3 %17,9 352.485.743 %83,7 $24.018
Almanca %5,9 %0,045 87.047.821 %89,2 $25.576
İngilizce %4,8 %0,031 66.133.137 %94,1 $27.274
Fransızca %3,8 %0,038 62.884.270 %85,8 $22.814
İtalyanca %2,5 %0,023 37.729.388 %61,6 $25.338
İspanyolca %1,4 %0,011 30.452.356 %80,6 $17.980
Felemenkçe %1,2 %0,0085 21.279.475 %89,3 $21.824
İsveççe %0,57 %0,0051 8.896.046 %89,6 $24.446
Norveççe %0,44 %0,0044 5.093.187 %97,3 $32.748
Danca %0,38 %0,0026 5.554.451 %97 $25.869
Katalanca %0,34 %0,0025 7.070.885 %80,7 $17.999
Fince %0,33 %0,0029 4.819.381 %87,7 $25.744
Yunanca %0,31 %0,0029 7.445.118 %69,1 $15.932
Portekizce %0,31 %0,0026 7.271.183 %70,4 $16.194
İzlandaca %0,026 %0 329.535 %98,2 $30.187
Maltaca %0,013 %0,000128 351.945 %77,3 $13.902
İrlandaca %0,005 %0,000035 80.850 %85 $23.413
Faroe dili %0,0031 %0,000023 46.715 %95,1 $25.375
Bu 1 regions için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %70 oranındaki kısmına erişim sağlar.
2 Sub-Saharan Africa %1,6 %3 205.161.259 %20,1 $2.908
İngilizce %1 %0,022 114.447.915 %26,6 $3.370
Fransızca %0,14 %0,00132 34.692.371 %11,7 $1.578
Afrikaanca %0,13 %0,0027 9.528.232 %54 $5.255
Arapça %0,097 %0,00143 11.082.072 %28 $3.320
Portekizce %0,074 %0,00123 9.192.426 %15,3 $3.054
Amharca %0,041 %0,000223 15.739.371 %15,4 $985
Svahili dili %0,023 %0,000147 7.224.386 %13 $1.213
Zuluca %0,021 %0,000422 1.512.418 %54 $5.255
Zosa dili %0,015 %0,000295 1.058.692 %54 $5.255
İspanyolca %0,0071 %0,000078 290.470 %23,8 $9.301
Somalice %0,0019 %0,000025 392.906 %2,6 $1.807
3 Southeast Asia %2,7 %3,4 249.931.446 %38,9 $4.044
Endonezce %0,75 %0,0094 66.244.991 %25,4 $4.305
İngilizce %0,75 %0,0103 62.479.853 %58,1 $4.555
Tayca %0,4 %0,0047 32.710.169 %47,5 $4.594
Malayca %0,29 %0,0038 17.581.588 %79 $6.280
Vietnamca %0,27 %0,0038 43.974.618 %46,5 $2.294
Çince %0,083 %0,00101 1.362.570 %81 $23.035
Tagalogca %0,048 %0,0007 5.734.272 %55,5 $3.188
Birman dili %0,044 %0,000425 13.258.325 %25,1 $1.257
Khmer dili %0,022 %0,000144 5.107.008 %32,4 $1.603
Lao dili %0,013 %0,000127 1.478.052 %21,9 $3.358
4 South Asia %2,4 %3 467.758.952 %26,5 $1.913
İngilizce %1,1 %0,018 222.948.817 %26,6 $1.904
Hintçe %0,38 %0,0039 78.258.527 %29,6 $1.846
Bengalce %0,25 %0,0021 49.303.292 %21,5 $1.908
Güceratça %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Kannada dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Marathi dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Tamilce %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Telugu dili %0,095 %0,00083 19.564.632 %29,6 $1.846
Sinhali dili %0,082 %0,0015 6.795.562 %32 $4.558
Nepalce %0,019 %0,000246 5.706.708 %19,7 $1.281
Urduca %0,018 %0,00023 2.996.586 %15,5 $2.324
Farsça %0,011 %0,000119 3.673.539 %10,6 $1.092
Divehi dili %0,0054 %0,000062 252.761 %59,1 $8.186
Bu 4 regions için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %90 oranındaki kısmına erişim sağlar.
5 South America %5,7 %9 250.461.223 %59,6 $8.632
İspanyolca %3 %0,044 123.533.665 %58,5 $9.224
Portekizce %2,7 %0,046 126.398.299 %60,9 $8.070
İngilizce %0,0038 %0,000079 275.760 %35,7 $5.227
Felemenkçe %0,0022 %0,000084 253.499 %45,4 $3.364
6 Oceania %2,1 %2,7 27.012.459 %68,7 $29.109
İngilizce %2,1 %0,027 27.012.459 %68,7 $29.109
7 North and Central Asia %2 %4,2 150.326.041 %65,1 $5.005
Rusça %1,7 %0,037 118.676.139 %69,2 $5.585
Özbekçe %0,069 %0,00086 14.901.632 %46,8 $1.764
Azerbaycan dili %0,052 %0,00117 7.630.609 %78,2 $2.594
Kazakça %0,051 %0,00119 3.981.776 %74,6 $4.868
Türkmence %0,026 %0,000329 1.018.692 %18 $9.505
Gürcüce %0,02 %0,00038 2.157.566 %58 $3.548
Ermenice %0,018 %0,000309 1.959.627 %67 $3.466
8 North America %33,7 %24,3 278.989.248 %77,6 $45.789
İngilizce %33,1 %0,24 270.196.483 %77,2 $46.419
Fransızca %0,61 %0,0061 8.754.278 %89,8 $26.437
Grönland dili %0,0024 %0,000005 38.487 %68,5 $23.899
9 North Africa and Middle East %3,4 %4,7 209.997.880 %48,2 $6.162
Arapça %2,4 %0,033 138.633.268 %45,8 $6.556
İbranice %0,44 %0,0056 6.806.889 %79,6 $24.485
Farsça %0,42 %0,0066 42.731.675 %53,2 $3.721
Fransızca %0,16 %0,0021 21.826.048 %50 $2.725
10 East Asia %18,7 %21 906.951.812 %57,8 $7.837
Çince %9,3 %0,14 733.449.780 %53,2 $4.814
Japonca %7,1 %0,053 118.333.485 %93,2 $22.709
Korece %1,8 %0,013 47.576.514 %92,8 $14.130
Çince %0,57 %0,0055 6.917.831 %87 $31.093
Moğolca %0,0067 %0,000135 674.202 %22,3 $3.765
Bu 10 regions için web sitenizi yerelleştirmeniz size dünya çapındaki çevrim içi satış potansiyelinin %50 oranındaki kısmına erişim sağlar.
11 Central and Eastern Europe %3,2 %3,9 164.173.760 %63,7 $7.298
Türkçe %1,1 %0,015 46.395.501 %58,4 $9.180
Lehçe %0,64 %0,0074 27.832.074 %73,3 $8.703
Rumence %0,25 %0,0029 14.244.775 %61,3 $6.706
Çekçe %0,21 %0,0026 8.081.131 %76,5 $9.977
Macarca %0,15 %0,00122 7.778.595 %79,3 $7.400
Rusça %0,12 %0,0026 20.724.908 %57,2 $2.217
Slovakça %0,12 %0,00125 4.370.706 %80,5 $10.260
Bulgarca %0,07 %0,00088 4.264.576 %59,8 $6.195
Hırvatça %0,069 %0,0007 3.034.752 %72,7 $8.581
Sırpça %0,068 %0,00083 5.168.176 %67,3 $4.995
Litvanca %0,065 %0,00071 2.133.390 %74,4 $11.610
Slovence %0,055 %0,00051 1.559.107 %75,5 $13.364
Ukraynaca %0,043 %0,00111 9.447.375 %52,5 $1.739
Letonca %0,042 %0,000408 1.564.494 %79,8 $10.134
Yunanca %0,033 %0,000368 888.125 %75,9 $14.022
Estonca %0,031 %0,000281 1.147.895 %87,2 $10.239
Boşnakça %0,027 %0,000363 1.925.105 %54,7 $5.279
Arnavutça %0,021 %0,000344 1.908.581 %66,4 $4.115
Makedonca %0,017 %0,000199 1.501.798 %72,2 $4.289
Belarusça %0,0017 %0,00003 202.696 %71,1 $3.252
12 Central America and the Caribbean %2,4 %3 111.543.203 %51,4 $8.105
İspanyolca %2,3 %0,029 106.846.985 %53,4 $8.075
İngilizce %0,1 %0,0012 3.369.589 %57 $11.414
Fransızca %0,0073 %0,000084 1.326.629 %12,2 $2.088

Telif hakkı

Bu sıralama ancak kullanıcılara bu sayfaya yönlendirme yapan bir bağlantı sağlanır ve verilerin T-Index çalışmasından geldiği açıkça belirtilirse serbestçe yeniden kullanılabilir veya paylaşılabilir.Lütfen aşağıdaki ifadeyi kopyalayıp yapıştırın:

"T-Index Araştırması 2017, Translated. Translated, 334.521 uluslararası müşteriye 589.372 uzman tercümanıyla dil hizmetleri sunan lider bir profesyonel çevrimiçi çeviri hizmetleri sağlayıcısıdır."

Teşekkürler

Bize yararlı veriler veya tüyolar sağlayan herkese çok teşekkürler (alfabetik sırayla):
Salvatore Giammarresi, Küreselleşme Başkanı, PayPal
Daniel Goldschmidt, Uluslararasılaşma Ekibi Başkanı, Microsoft
Mark Lammers, Kıdemli İş Analiz Danışmanı, Point B
Sergio Pelino, Kıdemli Yerelleştirme Mühendisliği Yöneticisi, PayPal
Danielle SchweisguthSociété Générale şirketinde Ekonomist
Brian Solis, Baş Analist, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Yöneticisi, Bulut ve Kurumsal, Microsoft