T-Index 2018

Kraje z największą sprzedażą online

T-Index to wskaźnik statystyczny służący do uszeregowania rynków według ich potencjału sprzedaży w internecie.Pozwala oszacować udział rynkowy każdego kraju w odniesieniu do globalnych obrotów w handlu elektronicznym.

Trendy w krajach z największą sprzedażą

W jakim celu tworzymy ten ranking

Firma Translated przeprowadziła badanie, aby wspomóc klientów biznesowych w wyborze rynków i języków w ramach projektów internacjonalizacyjnych oraz maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji (ROI).

T-Index powstał, aby pomóc firmom dążącym do ekspansji międzynarodowej określać własne rynki docelowe i wybierać odpowiednie języki w celu przetłumaczenia swoich stron internetowych.

Jak interpretować wyniki badania

T-Index powstał, aby pomóc firmom dążącym do ekspansji międzynarodowej określać własne rynki docelowe i wybierać odpowiednie języki w celu przetłumaczenia swoich stron internetowych.

Posłużmy się przykładem.

Brytyjska firma specjalizująca się w produktach przeznaczonych do uprawiania sportów zimowych posiada stronę internetową w języku angielskim i chce ją przetłumaczyć na inny język europejski, aby dotrzeć do nowej grupy potencjalnych klientów. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań rynkowych dyrektor marketingu dochodzi do wniosku, że jego produkty mogłyby odnieść sukces w Niemczech, Szwecji i Norwegii. Po sprawdzeniu wskaźnika T‑Index szybko okazuje się, że Niemcy – z ich udziałem rynkowym na poziomie 4,7% – są rynkiem o największym potencjale sprzedaży online, gdyż obejmuje on 73 825 582 użytkowników internetu, których średnie roczne wydatki na głowę wynoszą 24 003 dolary amerykańskie. T-Index jest więc decydującym czynnikiem w wyborze języka niemieckiego jako języka, na który strona internetowa będzie zlokalizowana.

Założenia i metoda

T-Index jest użytecznym narzędziem dla firm stojących przed decyzją dotyczącą lokalizacji stron internetowych oraz wyboru odpowiednich rynków.Narzędzie to wskazuje, które rynki mają największy potencjał sprzedaży w internecie.

T-Index 2018 wykorzystuje najnowsze dane statystyczne pochodzące z bazy danych Banku Światowego, czyli dane za rok 2016.

Wartość T-Index wyznacza się jako iloczyn całkowitej liczby użytkowników internetu i szacowanych rocznych wydatków na jednego mieszkańca.

Aby oszacować roczne wydatki na jednego użytkownika internetu, skorzystano z HFCE, czyli wskaźnika Banku Światowego, który określa wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w dolarach amerykańskich. HFCE to wartość rynkowa wszystkich towarów i usług zakupionych przez gospodarstwa domowe w danym kraju. Należy pamiętać, że metoda obliczania stosowana w poprzednich wersjach T-Index przed 2016 była oparta na PKB, a nie HFCE. W roku 2016 zmieniliśmy metodę obliczeniową, w celu uzyskania bardziej realistycznego przeglądu rzeczywistego potencjału wydatków użytkowników Internetu w każdym kraju. Szczegółowe informacje na temat metody obliczeniowej można znaleźć poniżej.

Każdy kraj został sklasyfikowany zgodnie z językiem najczęściej używanym przez miejscową ludność podczas przeglądania i dokonywania zakupów w Internecie. Ze względu na istotność statystyczną, współistnienie wielu języków w tym samym kraju zostało uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy wartość wskaźnika T-index w danym kraju przekroczyła 0,1%. W tym ostatnim przypadku rozpatrywano wyłącznie języki używane na co dzień w internecie przez ponad 15% populacji, z wyjątkiem przypadków, w których języki mniejszości narodowych (używanych w internecie przez mniej niż 15% populacji) funkcjonują jako narodowe języki urzędowe. Na przykład Szwajcaria, posiadająca T-Index na poziomie 0,90%, została oceniona na trzech różnych rynkach językowych: niemieckim, francuskim i włoskim. Wszystkie trzy języki są rzeczywiście wykorzystywane na co dzień przez obywateli Szwajcarii, w celu przeglądania i dokonywania zakupów w internecie. Podczas gdy język francuski i niemiecki są używane przez ponad 15% populacji, język włoski jest używany przez zaledwie 7% użytkowników Internetu. Ponieważ język włoski jest językiem urzędowym uznanym w Szwajcarii, stąd jego uwzględnienie w T-Index.

Badanie T-Index dotyczy wyłącznie języków używanych podczas przeglądania stron internetowych. Wiele języków używanych na co dzień nie ma swojej reprezentacji w Internecie lub są one reprezentowane w znikomym stopniu. W wielu krajach język używany w życiu codziennym przez większość populacji nie jest językiem obecnym i funkcjonującym w Internecie, za przykład weźmy tu język kinyarwanda w Rwandzie. Zjawisko to często występuje ze względu na niski poziom penetracji Internetu, kiedy to brak dostępu do Sieci przez lokalną populację uniemożliwia tworzenie treści w ich ojczystym języku. W Rwandzie 18% całej populacji posiadającej dostęp do Internetu przegląda strony internetowe w języku angielskim, ponieważ nie stworzono wcale lub stworzono znikomą ilość materiałów online dostępnych w ich języku ojczystym. Dlatego też wskaźnik T-Index ujmuje Rwandę jako część rynku dostępnego w języku angielskim.

Języki, które mają swoje międzynarodowe odmiany w zależności od kraju, zostały pogrupowane według odpowiednich standardowych wersji językowych.Dla przykładu, brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego zostały sklasyfikowane jako język angielski.

Terytoria zależne (np. Portoryko) zgodnie z państwami nimi rządzącymi, o ile dzielą ze sobą ten sam język.Jeśli nie dzielą ze sobą tego samego języka, jak w przypadku Portoryko i USA, zostały one ujęte jako oddzielne pozycje oparte na rynku języka, do którego należą.

Badanie T-Index nie obejmuje wszystkich krajów. Badanie obejmuje te kraje, dla których możliwe było znalezienie danych dotyczących liczby użytkowników Internetu. Bez takich danych niemożliwe byłoby dokonanie właściwych kalkulacji.

Metoda obliczeń

Po pierwsze, zebraliśmy informacje na temat liczby użytkowników internetu, wskaźnika HFCE (household final consumption expenditure – budżet gospodarstwa domowego na spożycie dóbr finalnych) i ogólnej liczby ludności, i na ich podstawie określiliśmy wskaźnik penetracji internetu* oraz wskaźnik HFCE w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla każdego kraju. Następnie przeanalizowaliśmy wskaźnik penetracji Internetu w każdym kraju i dystrybucję dochodów, aby określić udział HFCE teoretycznie wydawany przez internautów. Ostatecznie, aby uzyskać „HFCE w przeliczeniu na mieszkańca w ramach populacji internetowej”, tj. oszacowania ich rocznych wydatków, wykonaliśmy następujące obliczenie: (całkowita liczba mieszkańców danego kraju x HFCE na jednego mieszkańca kraju x procent HFCE teoretycznie wydawany przez internautów)/liczba internautów.

W przypadku tych krajów, gdzie dane rozkładu dochodów nie były dostępne - obliczyliśmy średnią rozkładu dochodów dla wszystkich krajów i zastosowaliśmy to oszacowanie.

W celu określenia odsetka HFCE, teoretycznie wydawanego przez użytkowników Internetu, przyjęliśmy założenie, że internauci w każdym kraju należą do najbogatszego segmentu ludności tego kraju.Przyjęliśmy to założenie, biorąc pod uwagę, iż określony dochód minimalny jest w większości krajów konieczny, by posiadać stałe łącze internetowe i móc korzystać z handlu internetowego.

*Wskaźnik penetracji internetu jest to odsetek użytkowników internetu w danym kraju.

Przykład

W Japonii liczba użytkowników internetu wynosi 118 333 485 z ogólnej liczby 126 994 551 osób. Wskaźnik penetracji internetu wynosi zatem 93,18%. W 2016 r. wskaźnik HFCE w Japonii wyniósł na jednego mieszkańca 21 703 USD. Zgodnie z rozkładem dochodu wyrażonym w kwintylach, oszacowaliśmy, że 93,18% spośród najbogatszych Japończyków generuje 96,7% wszystkich wydatków konsumpcyjnych w kraju. Aby uzyskać „HFCE w przeliczeniu na mieszkańca populacji internetowej”, wykonaliśmy proste obliczenie:

(liczba ludności ogółem x HFCE na jednego mieszkańca x % wydatków internautów) / liczbę internautów

Dotyczy Japonii: (126 994 551 x 21 703 x 96,7%) /
118 333 485 Szacowany wskaźnik HFCE na jednego użytkownika internetu w Japonii wynosi zatem 22 522 USD.

Aby uzyskać wartość T-Index, należy pomnożyć liczbę użytkowników internetu przez wskaźnik HFCE w przeliczeniu na jednego użytkownika internetu. Dla Japonii: 118 333 485 x 22 522 USD. Aby uzyskać wartość procentową dla każdego kraju, podzieliliśmy wartość T-Index każdego kraju przez sumę wartości T-Index wszystkich krajów. To wyjaśnia, w jaki sposób uzyskano dla Japonii wartość T-Index równą 7,08%.

Źródła

Liczba użytkowników Internetu w każdym z krajów pochodzi z raportu Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) zatytułowanego „Percentage of individuals using the Internet”. ITU jest wyspecjalizowaną agencją Narodów Zjednoczonych ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Za dane statystyczne posłużyły dane szacunkowe na rok 2016. Aby uzyskać liczby całkowite z danych procentowych, połączyliśmy dane z tego sprawozdania z danymi dotyczącymi całkowitej populacji z raportu Banku Światowego.

Dane dotyczące wskaźnika HFCE (budżet gospodarstwa domowego na spożycie dóbr finalnych) pochodzą ze statystyk Banku Światowego. Aktualne dane pochodzą z 2016 roku i wyrażone są w dolarach amerykańskich. Należy pamiętać, że wahania kursów walut (waluty krajowe w porównaniu z dolarami amerykańskimi) mają wpływ na wartości HFCE wyrażone w dolarach amerykańskich, a tym samym na bieżące i szacowane wartości T-Index. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wartości HFCE wyrażonych w dolarach amerykańskich zamiast wartości HFCE wyrażonych w walutach międzynarodowych przy wykorzystaniu parytetu siły nabywczej (PPP), ponieważ nasze badania skupiają się na globalnych możliwościach handlu elektronicznego i są oceniane częściowo w oparciu o wahania kursów walutowych między krajami. W przypadku krajów lub terytoriów, dla których HFCE nie został określony w wyżej wymienionym raporcie Banku Światowego, dane zostały oszacowane przez naszą agencję. Dane dotyczące wskaźnika HFCE dla następujących 39 krajów zostały oszacowane przez naszą agencję: Andora, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Zielonego Przylądka, Komory, Dżibuti, Erytrea, Wyspy Owcze, Grenlandia, Iran, Irak, Kazachstan, Kiribati, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Malediwy, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mikronezja, Monako, Myanmar, Nowa Zelandia, Panama, Papua Nowa Gwinea, Portoryko, Rwanda, Samoa, San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Salomona, Suazi, Syria, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu i Wenezuela.

Aby określić, czy dany kraj ogranicza dostęp do informacji online, przyjrzeliśmy się rankingowi publikowanemu przez międzynarodową organizację pozarządową Reporterzy bez Granic, dostępnemu na jej oficjalnej stronie internetowej.

Udziały procentowe dochodu przedstawione za pomocą kwintyli, zostały zaczerpnięte z internetowych danych statystycznych należącej do Banku Światowego Grupy Badań Rozwoju.Nie wszystkie dane odnoszą się do tego samego roku (dane Banku Światowego dotyczą okresu od 1992 do 2014 roku).

Wykorzystaj w jak największym stopniu siłę nabywczą online w ujęciu globalnym.

Tłumaczenie na najpopularniejsze języki pozwala skupić przy sobie 80% siły nabywczej online z całego świata.Poniżej wymieniono rynki o wyższym potencjale sprzedaży online.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?Obejrzyj pełną listę

 

Najpopularniejsze języki

angielski
42,9%
chiński
9,4%
japoński
7,1%
hiszpański
6,7%
niemiecki
5,9%
francuski
4,7%
portugalski
3,1%
włoski
2,5%

Kraje wiodące

Stany Zjednoczone
31,4%
Chiny
9,3%
Japonia
7,1%
Niemcy
4,7%
Wielka Brytania
4,5%
Francja
3,3%
Brazylia
2,7%
Włochy
2,5%

Nadal istnieją ograniczenia w dostępie do internetu

W niektórych krajach samo przetłumaczenie treści witryny może nie wystarczyć do uczynienia lokalnych użytkowników internetu potencjalnymi klientami.Poniżej znajduje się mapa krajów narzucających obecnie ograniczenia w dostępie do Internetu.

Źródło: Reporterzy bez granic

Ograniczenie dostępu do internetu

Chiny Arabia Saudyjska
Egipt Iran
Wietnam Sudan
Kuba Uzbekistan
Syria Azerbejdżan
Jemen Turkmenistan
Libia Laos
Gwinea Równikowa Somalia
Dżibuti Burundi
Erytrea

Tabela: T-Index 2018

 

Trend* Kraje T-index
2018
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na osobę
(liczba użytkowników internetu)**
(!) Ograniczony dostęp do internetu
* Strzałki i myślnik wskazują prognozowane wyniki kraju w rankingu na rok 2021.
** Szacowane roczne wydatki każdego użytkownika internetu.
*** Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
1 Stany Zjednoczone 31,4% 22,1% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
angielski 31,4% 0,22% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
2 Chiny (!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
chiński 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
3 Japonia 7,1% 5,3% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
japoński 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
4 Niemcy 4,7% 3,3% 73 825 582 89,7% 24 004 USD
niemiecki 4,7% 0,033% 73 825 582 89,6% 24 004 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 4 countries daje Ci dostęp do 50% światowego potencjału sprzedaży online.
5 Wielka Brytania (***) 4,5% 2,9% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
angielski 4,5% 0,029% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
6 Francja 3,3% 3,3% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
francuski 3,3% 0,033% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
7 Brazylia 2,7% 4,6% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
portugalski 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
8 Włochy 2,5% 2,3% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
włoski 2,5% 0,023% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
9 Kanada 2,3% 2,3% 32 580 120 89,8% 26 437 USD
angielski 1,7% 0,017% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
francuski 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 9 countries daje Ci dostęp do 70% światowego potencjału sprzedaży online.
10 Indie 1,9% 2,5% 391 292 637 29,6% 1 846 USD
angielski 0,95% 0,016% 195 646 318 29,6% 1 846 USD
hindi 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
bengalski 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
gudżarati 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
kannada 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
marathi 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
tamilski 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
telugu 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
11 Australia 1,8% 2,4% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
angielski 1,8% 0,024% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
12 Hiszpania 1,8% 1,3% 37 447 560 80,6% 17 980 USD
hiszpański 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
kataloński 0,33% 0,0025% 6 995 204 80,6% 17 980 USD
13 Korea Południowa 1,8% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
koreański 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
14 Rosja 1,6% 3,4% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
rosyjski 1,6% 0,034% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
15 Meksyk 1,6% 2% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
hiszpański 1,6% 0,02% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
16 Turcja 1,1% 1,5% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
turecki 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
17 Szwajcaria 0,9% 0,93% 7 463 156 89,1% 45 992 USD
niemiecki 0,64% 0,0066% 5 247 345 89,1% 45 992 USD
francuski 0,2% 0,0021% 1 680 703 89,1% 45 992 USD
włoski 0,065% 0,00067% 535 108 89,1% 45 992 USD
18 Argentyna 0,88% 1,4% 31 118 521 71% 10 676 USD
hiszpański 0,88% 0,014% 31 118 521 71% 10 676 USD
19 Holandia 0,87% 0,51% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
niderlandzki 0,87% 0,0051% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
20 Wenezuela 0,8% 0,84% 18 940 907 60% 16 039 USD
hiszpański 0,8% 0,0084% 18 940 907 60% 16 039 USD
21 Indonezja 0,75% 0,94% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
indonezyjski 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
22 Arabia Saudyjska (!) 0,66% 0,87% 23 803 319 73,7% 10 451 USD
arabski 0,66% 0,0087% 23 803 319 73,7% 10 451 USD
23 Polska 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
polski 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
24 Belgia 0,59% 0,58% 9 803 947 86,5% 23 016 USD
niderlandzki 0,36% 0,0035% 5 882 368 86,5% 23 016 USD
francuski 0,24% 0,0023% 3 921 579 86,5% 23 016 USD
25 Szwecja 0,57% 0,51% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
szwedzki 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
26 SRA Hongkong (Chiny) 0,54% 0,51% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
chiński 0,54% 0,0051% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
27 Austria 0,51% 0,44% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
niemiecki 0,51% 0,0044% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
28 Egipt (!) 0,5% 0,61% 39 471 581 41,3% 4 781 USD
arabski 0,5% 0,0061% 39 471 581 41,2% 4 781 USD
29 Filipiny 0,48% 0,7% 57 342 723 55,5% 3 188 USD
angielski 0,43% 0,0063% 51 608 451 55,5% 3 188 USD
tagalski 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
30 Nigeria 0,48% 1,3% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
angielski 0,48% 0,013% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
31 Norwegia 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
norweski 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
32 Izrael 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
hebrajski 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
33 Iran (!) 0,42% 0,66% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
perski 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
34 Republika Południowej Afryki 0,42% 0,84% 30 248 355 54% 5 255 USD
angielski 0,25% 0,0051% 18 149 013 54% 5 255 USD
afrikaans 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
zulu 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
khosa 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
35 Kolumbia 0,41% 0,77% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
hiszpański 0,41% 0,0077% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
36 Malezja 0,41% 0,53% 24 572 446 78,8% 6 284 USD
malajski 0,28% 0,0037% 17 200 712 78,8% 6 284 USD
angielski 0,12% 0,0016% 7 371 734 78,8% 6 284 USD
37 Tajlandia 0,4% 0,47% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
tajski 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
38 Dania 0,38% 0,26% 5 554 451 97% 25 869 USD
duński 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 38 countries daje Ci dostęp do 90% światowego potencjału sprzedaży online.
39 Chile 0,37% 0,53% 11 822 229 66% 11 968 USD
hiszpański 0,37% 0,0053% 11 822 229 66% 11 968 USD
40 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,33% 0,49% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
arabski 0,33% 0,0049% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
41 Finlandia 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
fiński 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
42 Grecja 0,31% 0,29% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
grecki 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
43 Portugalia 0,31% 0,26% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
portugalski 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
44 Singapur 0,28% 0,34% 4 541 899 81% 23 035 USD
angielski 0,19% 0,0024% 3 179 329 81% 23 035 USD
chiński 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
45 Nowa Zelandia 0,27% 0,26% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
angielski 0,27% 0,0026% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
46 Wietnam (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
wietnamski 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
47 Irlandia 0,25% 0,18% 4 042 510 85% 23 413 USD
angielski 0,24% 0,0017% 3 961 660 85% 23 413 USD
irlandzki 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
48 Peru 0,25% 0,35% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
hiszpański 0,25% 0,0035% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
49 Rumunia 0,24% 0,27% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
rumuński 0,24% 0,0027% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
50 Czechy 0,21% 0,26% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
czeski 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
51 Pakistan 0,18% 0,23% 29 965 859 15,5% 2 324 USD
angielski 0,17% 0,0021% 26 969 273 15,5% 2 324 USD
urdu 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
52 Kazachstan 0,17% 0,4% 13 272 586 74,6% 4 868 USD
rosyjski 0,12% 0,0028% 9 290 810 74,6% 4 868 USD
kazachski 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
53 Bangladesz 0,15% 0,13% 29 738 660 18,3% 1 948 USD
bengalski 0,15% 0,00126% 29 738 660 18,2% 1 948 USD
54 Węgry 0,15% 0,12% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
węgierski 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
55 Portoryko 0,15% 0,19% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
hiszpański 0,15% 0,0019% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
56 Irak 0,14% 0,17% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
arabski 0,14% 0,0017% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
57 Maroko 0,13% 0,19% 20 555 784 58,3% 2 410 USD
arabski 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
francuski 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
58 Ekwador 0,13% 0,2% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
hiszpański 0,13% 0,002% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
59 Algieria 0,13% 0,14% 17 440 300 43% 2 723 USD
arabski 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
francuski 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
60 Kuwejt 0,12% 0,14% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
arabski 0,12% 0,00144% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
61 Słowacja 0,12% 0,12% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
słowacki 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
62 Dominikana 0,12% 0,15% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
hiszpański 0,12% 0,00147% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
63 Ukraina 0,11% 0,28% 23 618 438 52,5% 1 739 USD
rosyjski 0,065% 0,0017% 14 171 063 52,5% 1 739 USD
ukraiński 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
64 Gwatemala 0,11% 0,12% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
hiszpański 0,11% 0,00124% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
65 Katar 0,1% 0,13% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
arabski 0,1% 0,0013% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
66 Liban 0,099% 0,14% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
arabski 0,099% 0,00143% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
67 Sudan (!) 0,097% 0,14% 11 082 072 28% 3 320 USD
arabski 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
68 Kenia 0,089% 0,17% 12 600 007 26% 2 671 USD
angielski 0,089% 0,0017% 12 600 007 26% 2 671 USD
69 Kostaryka 0,086% 0,1% 3 207 258 66% 10 235 USD
hiszpański 0,086% 0,00102% 3 207 258 66% 10 235 USD
70 Sri Lanka 0,082% 0,15% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
syngaleski 0,082% 0,0015% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
71 Kuba (!) 0,081% 0,1% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
hiszpański 0,081% 0,001% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
72 Urugwaj 0,081% 0,13% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
hiszpański 0,081% 0,00132% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
73 Bułgaria 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
bułgarski 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
74 Uzbekistan (!) 0,069% 0,086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
uzbecki 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
75 Chorwacja 0,069% 0,07% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
chorwacki 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
76 Jordania 0,067% 0,084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
arabski 0,067% 0,00084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
77 Litwa 0,065% 0,071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
litewski 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
78 Panama 0,065% 0,091% 2 178 424 54% 11 266 USD
hiszpański 0,065% 0,00091% 2 178 424 54% 11 266 USD
79 Angola 0,062% 0,11% 3 745 750 13% 6 270 USD
portugalski 0,062% 0,0011% 3 745 750 13% 6 270 USD
80 Ghana 0,061% 0,051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
angielski 0,061% 0,00051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
81 Serbia 0,06% 0,074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
serbski 0,06% 0,00074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
82 Syria (!) 0,06% 0,11% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
arabski 0,06% 0,00114% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
83 Białoruś 0,058% 0,1% 6 756 541 71,1% 3 252 USD
rosyjski 0,056% 0,00097% 6 553 845 71,1% 3 252 USD
białoruski 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
84 Tunezja 0,058% 0,092% 5 656 012 49,6% 3 879 USD
arabski 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
francuski 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
85 Słowenia 0,055% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
słoweński 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
86 Azerbejdżan (!) 0,052% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
azerbejdżański 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
87 Oman 0,051% 0,097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
arabski 0,051% 0,00097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
88 Luksemburg 0,046% 0,041% 571 189 98,1% 30 852 USD
niemiecki 0,046% 0,00041% 571 189 98,1% 30 852 USD
89 Boliwia 0,045% 0,071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
hiszpański 0,045% 0,00071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
90 Mjanma (Birma) 0,044% 0,042% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
birmański 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
91 Łotwa 0,042% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
łotewski 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
92 Etiopia 0,041% 0,022% 15 739 371 15,4% 985 USD
amharski 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
93 Paragwaj 0,041% 0,068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
hiszpański 0,041% 0,00068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
94 Trynidad i Tobago 0,039% 0,057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
angielski 0,039% 0,00057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
95 Bahrajn 0,038% 0,057% 1 396 668 98% 10 308 USD
arabski 0,038% 0,00057% 1 396 668 98% 10 308 USD
96 Côte d’Ivoire 0,035% 0,031% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
francuski 0,035% 0,000309% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
97 Kamerun 0,034% 0,032% 5 859 797 25% 2 205 USD
francuski 0,034% 0,000322% 5 859 797 25% 2 205 USD
98 Cypr 0,033% 0,037% 888 125 75,9% 14 022 USD
grecki 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
99 Salwador 0,031% 0,057% 1 839 969 29% 6 395 USD
hiszpański 0,031% 0,00057% 1 839 969 29% 6 395 USD
100 Estonia 0,031% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
estoński 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
101 SRA Makau (Chiny) 0,03% 0,036% 499 773 81,6% 22 474 USD
chiński 0,03% 0,000362% 499 773 81,6% 22 474 USD
102 Honduras 0,029% 0,036% 2 733 860 30% 4 028 USD
hiszpański 0,029% 0,000357% 2 733 860 30% 4 028 USD
103 Bośnia i Hercegowina 0,027% 0,036% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
bośniacki 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
104 Jemen (!) 0,026% 0,072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
arabski 0,026% 0,00072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
105 Terytoria Palestyńskie 0,026% 0,036% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
arabski 0,026% 0,000356% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
106 Islandia 0,026% 0,000001% 329 535 98,2% 30 187 USD
islandzki 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
107 Turkmenistan (!) 0,026% 0,033% 1 018 692 18% 9 505 USD
turkmeński 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
108 Uganda 0,025% 0,041% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
angielski 0,025% 0,000408% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
109 Libia (!) 0,023% 0,036% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
arabski 0,023% 0,000359% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
110 Tanzania 0,023% 0,015% 7 224 386 13% 1 213 USD
suahili 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
111 Jamajka 0,022% 0,028% 1 296 610 45% 6 420 USD
angielski 0,022% 0,000283% 1 296 610 45% 6 420 USD
112 Kambodża 0,022% 0,014% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
khmerski 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
113 Albania 0,021% 0,034% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
albański 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
114 Gruzja 0,02% 0,038% 2 157 566 58% 3 548 USD
gruziński 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
115 Nepal 0,019% 0,025% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
nepalski 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
116 Bahamy 0,019% 0,016% 312 986 80% 22 771 USD
angielski 0,019% 0,000161% 312 986 80% 22 771 USD
117 Zambia 0,019% 0,037% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
angielski 0,019% 0,000374% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
118 Armenia 0,018% 0,031% 1 959 627 67% 3 466 USD
ormiański 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
119 Zimbabwe 0,018% 0,023% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
angielski 0,018% 0,000225% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
120 Mauritius 0,018% 0,024% 659 407 52,2% 10 192 USD
angielski 0,018% 0,000237% 659 407 52,2% 10 192 USD
121 Macedonia Północna 0,017% 0,02% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
macedoński 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
122 Namibia 0,017% 0,02% 769 455 31% 8 263 USD
angielski 0,017% 0,000199% 769 455 31% 8 263 USD
123 Botswana 0,016% 0,019% 885 702 39,4% 6 838 USD
angielski 0,016% 0,00019% 885 702 39,4% 6 838 USD
124 Senegal 0,015% 0,018% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
francuski 0,015% 0,000176% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
125 Nikaragua 0,014% 0,02% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
hiszpański 0,014% 0,0002% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
126 Laos (!) 0,013% 0,013% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
laotański 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
127 Mołdawia 0,013% 0,019% 2 521 887 71% 1 951 USD
rumuński 0,013% 0,000186% 2 521 887 71% 1 951 USD
128 Malta 0,013% 0,013% 351 945 77,3% 13 902 USD
maltański 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
129 Demokratyczna Republika Konga 0,011% 0,008% 4 889 515 6,2% 890 USD
francuski 0,011% 0,00008% 4 889 515 6,2% 890 USD
130 Gabon 0,011% 0,0075% 951 287 48% 4 501 USD
francuski 0,011% 0,000075% 951 287 48% 4 501 USD
131 Afganistan 0,011% 0,012% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
perski 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
132 Rwanda 0,0099% 0,0103% 2 383 502 20% 1 569 USD
angielski 0,0099% 0,000103% 2 383 502 20% 1 569 USD
133 Barbados 0,0093% 0,0063% 226 714 79,5% 15 532 USD
angielski 0,0093% 0,000063% 226 714 79,5% 15 532 USD
134 Mozambik 0,0093% 0,0088% 5 050 924 17,5% 697 USD
portugalski 0,0093% 0,000088% 5 050 924 17,5% 697 USD
135 Papua-Nowa Gwinea 0,0087% 0,0074% 776 159 9,6% 4 247 USD
angielski 0,0087% 0,000074% 776 159 9,6% 4 247 USD
136 Kirgistan 0,0079% 0,012% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
rosyjski 0,0079% 0,000122% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
137 Czarnogóra 0,0075% 0,0097% 434 865 69,9% 6 587 USD
serbski 0,0076% 0,000097% 434 865 69,9% 6 587 USD
138 Haiti 0,0073% 0,0084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
francuski 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
139 Gwinea Równikowa (!) 0,0071% 0,0078% 290 470 23,8% 9 301 USD
hiszpański 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
140 Mali 0,007% 0,0055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
francuski 0,007% 0,000055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
141 Mongolia 0,0067% 0,014% 674 202 22,3% 3 765 USD
mongolski 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
142 Brunei 0,0061% 0,0071% 380 876 90% 6 125 USD
malajski 0,0062% 0,000071% 380 876 90% 6 125 USD
143 Tadżykistan 0,0058% 0,013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
rosyjski 0,0058% 0,00013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
144 Fidżi 0,0056% 0,0086% 418 013 46,5% 5 122 USD
angielski 0,0056% 0,000086% 418 013 46,5% 5 122 USD
145 Malediwy 0,0055% 0,0062% 252 761 59,1% 8 186 USD
malediwski 0,0054% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
146 Burkina Faso 0,0054% 0,0066% 2 603 042 14% 792 USD
francuski 0,0054% 0,000066% 2 603 042 14% 792 USD
147 Monako 0,0052% 0,0036% 36 655 95,2% 53 462 USD
francuski 0,0052% 0,000036% 36 655 95,2% 53 462 USD
148 Benin 0,0051% 0,0038% 1 303 589 12% 1 474 USD
francuski 0,0051% 0,000038% 1 303 589 12% 1 474 USD
149 Liechtenstein 0,005% 0,0044% 36 947 98,1% 51 181 USD
niemiecki 0,005% 0,000044% 36 947 98,1% 51 181 USD
150 Eswatini 0,0048% 0,0096% 383 723 28,6% 4 716 USD
angielski 0,0048% 0,000096% 383 723 28,6% 4 716 USD
151 Gwinea 0,0042% 0,0015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
francuski 0,0042% 0,000015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
152 Andora 0,004% 0,0025% 75 681 97,9% 19 815 USD
kataloński 0,004% 0,000025% 75 681 97,9% 19 815 USD
153 Gujana 0,0038% 0,0079% 275 760 35,7% 5 227 USD
angielski 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
154 Wyspy Owcze 0,0031% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
farerski 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
155 Lesotho 0,0031% 0,0022% 602 965 27,4% 1 934 USD
angielski 0,0031% 0,000022% 602 965 27,4% 1 934 USD
156 Togo 0,0028% 0,0022% 860 281 11,3% 1 236 USD
francuski 0,0028% 0,000022% 860 281 11,3% 1 236 USD
157 Belize 0,0028% 0,0026% 163 588 44,6% 6 417 USD
angielski 0,0028% 0,000026% 163 588 44,6% 6 417 USD
158 Mauretania 0,0026% 0,0029% 774 183 18% 1 273 USD
francuski 0,0026% 0,000029% 774 183 18% 1 273 USD
159 Kongo 0,0025% 0,0047% 416 217 8,1% 2 318 USD
francuski 0,0025% 0,000047% 416 217 8,1% 2 318 USD
160 Czad 0,0024% 0,0024% 722 627 5% 1 284 USD
francuski 0,0024% 0,000024% 722 627 5% 1 284 USD
161 Grenlandia 0,0024% 0,000471% 38 487 68,5% 23 899 USD
grenlandzki 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
162 Sierra Leone 0,0024% 0,00078% 870 532 11,8% 1 041 USD
angielski 0,0024% 0,000008% 870 532 11,8% 1 040 USD
163 Madagaskar 0,0024% 0,0034% 1 172 533 4,7% 770 USD
francuski 0,0024% 0,000034% 1 172 533 4,7% 770 USD
164 Republika Zielonego Przylądka 0,0023% 0,004% 271 507 50,3% 3 160 USD
portugalski 0,0023% 0,00004% 271 507 50,3% 3 160 USD
165 Saint Lucia 0,0023% 0,0022% 83 186 46,7% 10 290 USD
angielski 0,0023% 0,000022% 83 186 46,7% 10 290 USD
166 Surinam 0,0022% 0,0084% 253 499 45,4% 3 364 USD
niderlandzki 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
167 Antigua i Barbuda 0,0021% 0,0018% 73 703 73% 11 017 USD
angielski 0,0021% 0,000018% 73 703 73% 11 017 USD
168 Bhutan 0,002% 0,003% 333 226 41,8% 2 325 USD
angielski 0,002% 0,00003% 333 226 41,8% 2 325 USD
169 Grenada 0,0019% 0,0016% 59 947 55,9% 12 243 USD
angielski 0,0019% 0,000016% 59 947 55,9% 12 243 USD
170 San Marino 0,0016% 0,00098% 17 498 52,7% 35 016 USD
włoski 0,0016% 0,00001% 17 498 52,7% 35 016 USD
171 Seszele 0,0015% 0,0016% 53 502 56,5% 10 985 USD
angielski 0,0016% 0,000016% 53 502 56,5% 10 985 USD
172 Saint Kitts i Nevis 0,00135% 0,00138% 42 113 76,8% 12 196 USD
angielski 0,00135% 0,000014% 42 113 76,8% 12 196 USD
173 Liberia 0,00126% 0,00125% 337 732 7,3% 1 414 USD
angielski 0,00126% 0,000012% 337 732 7,3% 1 414 USD
174 Saint Vincent i Grenadyny 0,00125% 0,002% 60 929 55,6% 7 793 USD
angielski 0,00125% 0,00002% 60 929 55,6% 7 793 USD
175 Niger 0,00124% 0,00093% 893 073 4,3% 525 USD
francuski 0,00124% 0,000009% 893 073 4,3% 525 USD
176 Timor Wschodni 0,00123% 0,00058% 320 339 25,2% 1 460 USD
angielski 0,00123% 0,000006% 320 339 25,2% 1 460 USD
177 Gambia 0,00109% 0,00128% 377 123 18,5% 1 092 USD
angielski 0,00109% 0,000013% 377 123 18,5% 1 092 USD
178 Somalia (!) 0,00102% 0,00098% 269 178 1,9% 1 443 USD
somalijski 0,00102% 0,00001% 269 178 1,9% 1 443 USD
179 Dominika 0,001% 0,00084% 49 296 67% 7 730 USD
angielski 0,001% 0,000008% 49 296 67% 7 730 USD
180 Dżibuti (!) 0,00085% 0,00149% 123 728 13,1% 2 599 USD
somalijski 0,00085% 0,000015% 123 728 13,1% 2 599 USD
181 Burundi (!) 0,00077% 0,0006% 544 097 5,2% 535 USD
francuski 0,00077% 0,000006% 544 097 5,2% 535 USD
182 Samoa 0,00076% 0,00123% 57 386 29,4% 5 013 USD
angielski 0,00076% 0,000012% 57 386 29,4% 5 013 USD
183 Vanuatu 0,00069% 0,0008% 64 896 24% 4 017 USD
angielski 0,00069% 0,000008% 64 896 24% 4 017 USD
184 Wyspy Salomona 0,00058% 0,00093% 65 936 11% 3 326 USD
angielski 0,00058% 0,000009% 65 936 11% 3 326 USD
185 Republika Środkowoafrykańska 0,00054% 0,00098% 183 785 4% 1 121 USD
francuski 0,00054% 0,00001% 183 785 4% 1 121 USD
186 Malawi 0,000489% 0,0035% 1 738 600 9,6% 107 USD
angielski 0,00049% 0,000035% 1 738 600 9,6% 107 USD
187 Tonga 0,000485% 0,00108% 42 795 39,9% 4 300 USD
angielski 0,00048% 0,000011% 42 795 39,9% 4 300 USD
188 Mikronezja 0,000416% 0,000411% 34 996 33,3% 4 507 USD
angielski 0,00042% 0,000004% 34 996 33,3% 4 507 USD
189 Komory 0,000319% 0,0005% 63 171 7,9% 1 919 USD
francuski 0,00032% 0,000005% 63 171 7,9% 1 919 USD
190 Gwinea Bissau 0,000288% 0,000288% 68 270 3,8% 1 603 USD
portugalski 0,00029% 0,000003% 68 270 3,8% 1 603 USD
191 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,000278% 0,000354% 55 975 28% 1 883 USD
portugalski 0,00028% 0,000004% 55 975 28% 1 883 USD
192 Wyspy Marshalla 0,000197% 0,00021% 15 808 29,8% 4 737 USD
angielski 0,0002% 0,000002% 15 808 29,8% 4 737 USD
193 Erytrea (!) 0,000157% 0,000483% 69 843 1,2% 852 USD
angielski 0,00016% 0,000005% 69 843 1,2% 852 USD
194 Kiribati 0,000094% 0,000129% 15 672 13,7% 2 273 USD
angielski 0,00009% 0,000001% 15 672 13,7% 2 273 USD
195 Tuvalu 0,000055% 0,000018% 5 106 46% 4 123 USD
angielski 0,00006% 0% 5 106 46% 4 123 USD
Trend* Języki T-index
2018
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na osobę
(liczba użytkowników internetu)**
(!) Ograniczony dostęp do internetu
* Strzałki i myślnik wskazują prognozowane wyniki kraju w rankingu na rok 2021.
** Szacowane roczne wydatki każdego użytkownika internetu.
*** Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
1 angielski (!) 42,9% 34,7% 766 864 013 44,1% 21 212 USD
Stany Zjednoczone 31,4% 0,22% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
Wielka Brytania (***) 4,5% 0,029% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
Australia 1,8% 0,024% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
Kanada 1,7% 0,017% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
Indie 0,95% 0,016% 195 646 318 29,6% 1 846 USD
Nigeria 0,48% 0,013% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
Filipiny 0,43% 0,0063% 51 608 451 55,5% 3 188 USD
Nowa Zelandia 0,27% 0,0026% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
Republika Południowej Afryki 0,25% 0,0051% 18 149 013 54% 5 255 USD
Irlandia 0,24% 0,0017% 3 961 660 85% 23 413 USD
Singapur 0,19% 0,0024% 3 179 329 81% 23 035 USD
Pakistan 0,17% 0,0021% 26 969 273 15,5% 2 324 USD
Malezja 0,12% 0,0016% 7 371 734 78,8% 6 284 USD
Kenia 0,089% 0,0017% 12 600 007 26% 2 671 USD
Ghana 0,061% 0,00051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
Trynidad i Tobago 0,039% 0,00057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
Uganda 0,024% 0,000408% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
Jamajka 0,022% 0,000283% 1 296 610 45% 6 420 USD
Bahamy 0,019% 0,000161% 312 986 80% 22 771 USD
Zambia 0,019% 0,000374% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
Zimbabwe 0,018% 0,000225% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
Mauritius 0,018% 0,000237% 659 407 52,2% 10 192 USD
Namibia 0,017% 0,000199% 769 455 31% 8 263 USD
Botswana 0,016% 0,00019% 885 702 39,4% 6 838 USD
Rwanda 0,0099% 0,000103% 2 383 502 20% 1 569 USD
Barbados 0,0093% 0,000063% 226 714 79,5% 15 532 USD
Papua-Nowa Gwinea 0,0087% 0,000074% 776 159 9,6% 4 247 USD
Fidżi 0,0056% 0,000086% 418 013 46,5% 5 122 USD
Eswatini 0,0048% 0,000096% 383 723 28,6% 4 716 USD
Gujana 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
Lesotho 0,0031% 0,000022% 602 965 27,4% 1 934 USD
Belize 0,0028% 0,000026% 163 588 44,6% 6 417 USD
Sierra Leone 0,0024% 0,000008% 870 532 11,8% 1 041 USD
Saint Lucia 0,0023% 0,000022% 83 186 46,7% 10 290 USD
Antigua i Barbuda 0,0021% 0,000018% 73 703 73% 11 017 USD
Bhutan 0,002% 0,00003% 333 226 41,8% 2 325 USD
Grenada 0,0019% 0,000016% 59 947 55,9% 12 243 USD
Seszele 0,0015% 0,000016% 53 502 56,5% 10 985 USD
Saint Kitts i Nevis 0,0014% 0,000014% 42 113 76,8% 12 196 USD
Liberia 0,0013% 0,000012% 337 732 7,3% 1 414 USD
Saint Vincent i Grenadyny 0,0013% 0,00002% 60 929 55,6% 7 793 USD
Timor Wschodni 0,0012% 0,000006% 320 339 25,2% 1 460 USD
Gambia 0,0011% 0,000013% 377 123 18,5% 1 092 USD
Dominika 0,001% 0,000008% 49 296 67% 7 730 USD
Samoa 0,0008% 0,000012% 57 386 29,4% 5 013 USD
Vanuatu 0,0007% 0,000008% 64 896 24% 4 017 USD
Wyspy Salomona 0,0006% 0,000009% 65 936 11% 3 326 USD
Malawi 0,0005% 0,000035% 1 738 600 9,6% 107 USD
Tonga 0,0005% 0,000011% 42 795 39,9% 4 300 USD
Mikronezja 0,0004% 0,000004% 34 996 33,3% 4 507 USD
Wyspy Marshalla 0,0002% 0,000002% 15 808 29,8% 4 737 USD
Erytrea 0,0002% 0,000005% 69 843 1,2% 852 USD
Kiribati 0,0001% 0,000001% 15 672 13,7% 2 273 USD
Tuvalu 0,0001% 0% 5 106 46% 4 123 USD
2 chiński (!) 9,4% 13,9% 734 812 350 67,1% 4 848 USD
Chiny 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
Singapur 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 2 languages daje Ci dostęp do 50% światowego potencjału sprzedaży online.
3 japoński 7,1% 5,3% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
Japonia 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
4 hiszpański (!) 6,7% 8,4% 261 123 476 52,1% 9 775 USD
Meksyk 1,6% 0,02% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
Hiszpania 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
Argentyna 0,88% 0,014% 31 118 521 71% 10 676 USD
Wenezuela 0,8% 0,0084% 18 940 907 60% 16 039 USD
Kolumbia 0,41% 0,0077% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
Chile 0,37% 0,0053% 11 822 229 66% 11 968 USD
Peru 0,25% 0,0035% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
Portoryko 0,15% 0,0019% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
Ekwador 0,13% 0,002% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
Dominikana 0,12% 0,00147% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
Gwatemala 0,11% 0,00124% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
Kostaryka 0,086% 0,00102% 3 207 258 66% 10 235 USD
Kuba 0,081% 0,001% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
Urugwaj 0,081% 0,00132% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
Panama 0,065% 0,00091% 2 178 424 54% 11 266 USD
Boliwia 0,045% 0,00071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
Paragwaj 0,041% 0,00068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
Salwador 0,031% 0,00057% 1 839 969 29% 6 395 USD
Honduras 0,029% 0,000357% 2 733 860 30% 4 028 USD
Nikaragua 0,014% 0,0002% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
Gwinea Równikowa 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
5 niemiecki 5,9% 4,5% 87 047 821 91,9% 25 576 USD
Niemcy 4,7% 0,033% 73 825 582 89,6% 24 004 USD
Szwajcaria 0,64% 0,0066% 5 247 345 89,1% 45 992 USD
Austria 0,51% 0,0044% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
Luksemburg 0,046% 0,00041% 571 189 98,1% 30 852 USD
Liechtenstein 0,005% 0,000044% 36 947 98,1% 51 181 USD
6 francuski (!) 4,7% 4,7% 129 483 596 31,7% 13 770 USD
Francja 3,3% 0,033% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
Kanada 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
Belgia 0,24% 0,0023% 3 921 579 86,5% 23 016 USD
Szwajcaria 0,2% 0,0021% 1 680 703 89,1% 45 992 USD
Maroko 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
Algieria 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
Côte d’Ivoire 0,035% 0,000309% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
Kamerun 0,034% 0,000322% 5 859 797 25% 2 205 USD
Tunezja 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
Senegal 0,015% 0,000176% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
Demokratyczna Republika Konga 0,012% 0,00008% 4 889 515 6,2% 890 USD
Gabon 0,011% 0,000075% 951 287 48% 4 501 USD
Haiti 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
Mali 0,007% 0,000055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
Burkina Faso 0,0054% 0,000066% 2 603 042 14% 792 USD
Monako 0,0052% 0,000036% 36 655 95,2% 53 462 USD
Benin 0,0051% 0,000038% 1 303 589 12% 1 474 USD
Gwinea 0,0042% 0,000015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
Togo 0,0028% 0,000022% 860 281 11,3% 1 236 USD
Mauretania 0,0026% 0,000029% 774 183 18% 1 273 USD
Kongo 0,0025% 0,000047% 416 217 8,1% 2 318 USD
Czad 0,0024% 0,000024% 722 627 5% 1 284 USD
Madagaskar 0,0024% 0,000034% 1 172 533 4,7% 770 USD
Niger 0,0012% 0,000009% 893 073 4,3% 525 USD
Burundi 0,0008% 0,000006% 544 097 5,2% 535 USD
Republika Środkowoafrykańska 0,0005% 0,00001% 183 785 4% 1 121 USD
Komory 0,0003% 0,000005% 63 171 7,9% 1 919 USD
7 portugalski 3,1% 5% 142 861 908 34,8% 8 161 USD
Brazylia 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
Portugalia 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
Angola 0,062% 0,0011% 3 745 750 13% 6 270 USD
Mozambik 0,0093% 0,000088% 5 050 924 17,5% 697 USD
Republika Zielonego Przylądka 0,0023% 0,00004% 271 507 50,3% 3 160 USD
Gwinea Bissau 0,0003% 0,000003% 68 270 3,8% 1 603 USD
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,0003% 0,000004% 55 975 28% 1 883 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 7 languages daje Ci dostęp do 70% światowego potencjału sprzedaży online.
8 włoski 2,5% 2,3% 37 729 388 67,7% 25 338 USD
Włochy 2,5% 0,023% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
Szwajcaria 0,065% 0,00067% 535 108 89,1% 45 992 USD
San Marino 0,0016% 0,00001% 17 498 52,7% 35 016 USD
9 arabski (!) 2,5% 3,4% 149 715 340 56,8% 6 316 USD
Arabia Saudyjska 0,66% 0,0087% 23 803 319 73,8% 10 451 USD
Egipt 0,5% 0,0061% 39 471 581 41,2% 4 781 USD
Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,33% 0,0049% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
Irak 0,14% 0,0017% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
Kuwejt 0,12% 0,00144% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
Katar 0,1% 0,0013% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
Liban 0,099% 0,00143% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
Sudan 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
Jordania 0,067% 0,00084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
Maroko 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
Algieria 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
Syria 0,06% 0,00114% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
Oman 0,051% 0,00097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
Bahrajn 0,038% 0,00057% 1 396 668 98% 10 308 USD
Tunezja 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
Jemen 0,026% 0,00072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
Terytoria Palestyńskie 0,026% 0,000356% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
Libia 0,024% 0,000359% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 9 languages daje Ci dostęp do 90% światowego potencjału sprzedaży online.
10 rosyjski 1,9% 4% 139 401 047 54,4% 5 084 USD
Rosja 1,6% 0,034% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
Kazachstan 0,12% 0,0028% 9 290 810 74,6% 4 868 USD
Ukraina 0,065% 0,0017% 14 171 063 52,5% 1 739 USD
Białoruś 0,056% 0,00097% 6 553 845 71,1% 3 252 USD
Kirgistan 0,0079% 0,000122% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
Tadżykistan 0,0058% 0,00013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
11 koreański 1,8% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
Korea Południowa 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
12 niderlandzki 1,2% 0,86% 21 532 974 74,1% 21 607 USD
Holandia 0,87% 0,0051% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
Belgia 0,36% 0,0035% 5 882 368 86,5% 23 016 USD
Surinam 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
13 turecki 1,1% 1,5% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
Turcja 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
14 indonezyjski 0,75% 0,94% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
Indonezja 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
15 polski 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
Polska 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
16 szwedzki 0,57% 0,51% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
Szwecja 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,6% 24 446 USD
17 chiński 0,57% 0,55% 6 917 831 84,6% 31 093 USD
SRA Hongkong (Chiny) 0,54% 0,0051% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
SRA Makau (Chiny) 0,03% 0,000362% 499 773 81,6% 22 474 USD
18 norweski 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
Norwegia 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
19 hebrajski 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
Izrael 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
20 perski (!) 0,43% 0,67% 46 405 214 31,9% 3 513 USD
Iran 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
Afganistan 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
21 tajski 0,4% 0,47% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
Tajlandia 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
22 hindi 0,38% 0,39% 78 258 527 29,5% 1 846 USD
Indie 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
23 duński 0,38% 0,26% 5 554 451 97% 25 869 USD
Dania 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
24 grecki 0,35% 0,33% 8 333 243 72,5% 15 728 USD
Grecja 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
Cypr 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
25 kataloński 0,34% 0,25% 7 070 885 89,2% 17 999 USD
Hiszpania 0,33% 0,0025% 6 995 204 80,6% 17 980 USD
Andora 0,004% 0,000025% 75 681 97,9% 19 815 USD
26 fiński 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
Finlandia 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
27 malajski 0,29% 0,38% 17 581 588 84,4% 6 280 USD
Malezja 0,28% 0,0037% 17 200 712 78,8% 6 284 USD
Brunei 0,0061% 0,000071% 380 876 90% 6 125 USD
28 wietnamski (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
Wietnam 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
29 rumuński 0,25% 0,29% 14 244 775 65,2% 6 706 USD
Rumunia 0,24% 0,0027% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
Mołdawia 0,013% 0,000186% 2 521 887 71% 1 951 USD
30 bengalski 0,25% 0,21% 49 303 292 23,9% 1 908 USD
Bangladesz 0,15% 0,00126% 29 738 660 18,2% 1 948 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
31 czeski 0,21% 0,26% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
Czechy 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
32 węgierski 0,15% 0,12% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
Węgry 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
33 afrikaans 0,13% 0,27% 9 528 232 54% 5 255 USD
Republika Południowej Afryki 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
34 słowacki 0,12% 0,12% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
Słowacja 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
35 tamilski 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
36 telugu 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
37 marathi 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
38 kannada 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
39 gudżarati 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
Indie 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
40 syngaleski 0,082% 0,15% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
Sri Lanka 0,082% 0,0015% 6 795 562 32% 4 558 USD
41 bułgarski 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
Bułgaria 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
42 uzbecki (!) 0,069% 0,086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
Uzbekistan 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
43 chorwacki 0,069% 0,07% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
Chorwacja 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
44 serbski 0,068% 0,083% 5 168 176 68,5% 4 995 USD
Serbia 0,06% 0,00074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
Czarnogóra 0,0075% 0,000097% 434 865 69,9% 6 587 USD
45 litewski 0,065% 0,071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
Litwa 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
46 słoweński 0,055% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
Słowenia 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
47 azerbejdżański (!) 0,052% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
Azerbejdżan 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
48 kazachski 0,051% 0,12% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
Kazachstan 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
49 tagalski 0,048% 0,07% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
Filipiny 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
50 birmański 0,044% 0,042% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
Mjanma (Birma) 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
51 ukraiński 0,043% 0,11% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
Ukraina 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
52 łotewski 0,042% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
Łotwa 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
53 amharski 0,041% 0,022% 15 739 371 15,4% 985 USD
Etiopia 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
54 estoński 0,031% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
Estonia 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
55 bośniacki 0,027% 0,036% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
Bośnia i Hercegowina 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
56 islandzki 0,026% 0,000001% 329 535 98,2% 30 187 USD
Islandia 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
57 turkmeński (!) 0,026% 0,033% 1 018 692 18% 9 505 USD
Turkmenistan 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
58 suahili 0,023% 0,015% 7 224 386 13% 1 213 USD
Tanzania 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
59 khmerski 0,022% 0,014% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
Kambodża 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
60 zulu 0,021% 0,042% 1 512 418 54% 5 255 USD
Republika Południowej Afryki 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
61 albański 0,021% 0,034% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
Albania 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
62 gruziński 0,02% 0,038% 2 157 566 58% 3 548 USD
Gruzja 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
63 nepalski 0,019% 0,025% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
Nepal 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
64 urdu 0,018% 0,023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
Pakistan 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
65 ormiański 0,018% 0,031% 1 959 627 67% 3 466 USD
Armenia 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
66 macedoński 0,017% 0,02% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
Macedonia Północna 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
67 khosa 0,015% 0,03% 1 058 692 54% 5 255 USD
Republika Południowej Afryki 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
68 laotański (!) 0,013% 0,013% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
Laos 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
69 maltański 0,013% 0,013% 351 945 77,3% 13 902 USD
Malta 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
70 mongolski 0,0067% 0,014% 674 202 22,3% 3 765 USD
Mongolia 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
71 malediwski 0,0055% 0,0062% 252 761 59,1% 8 186 USD
Malediwy 0,0055% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
72 irlandzki 0,005% 0,0035% 80 850 85% 23 413 USD
Irlandia 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
73 farerski 0,0031% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Wyspy Owcze 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
74 grenlandzki 0,0024% 0,000471% 38 487 68,5% 23 899 USD
Grenlandia 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
75 somalijski (!) 0,0019% 0,0025% 392 906 7,5% 1 807 USD
Somalia 0,001% 0,00001% 269 178 1,9% 1 443 USD
Dżibuti 0,0008% 0,000015% 123 728 13,1% 2 599 USD
76 białoruski 0,0017% 0,003% 202 696 71,1% 3 252 USD
Białoruś 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
Trend* Obszar geograficzny T-index
2018
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na osobę
(liczba użytkowników internetu)**
(!) Ograniczony dostęp do internetu
* Strzałki i myślnik wskazują prognozowane wyniki kraju w rankingu na rok 2021.
** Szacowane roczne wydatki każdego użytkownika internetu.
*** Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
1 Western Europe 22,3% 17,9% 352 485 743 83,7% 24 018 USD
niemiecki 5,9% 0,045% 87 047 821 89,2% 25 576 USD
angielski 4,8% 0,031% 66 133 137 94,1% 27 274 USD
francuski 3,8% 0,038% 62 884 270 85,8% 22 814 USD
włoski 2,5% 0,023% 37 729 388 61,6% 25 338 USD
hiszpański 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
niderlandzki 1,2% 0,0085% 21 279 475 89,3% 21 824 USD
szwedzki 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,6% 24 446 USD
norweski 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
duński 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
kataloński 0,34% 0,0025% 7 070 885 80,7% 17 999 USD
fiński 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
grecki 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
portugalski 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
islandzki 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
maltański 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
irlandzki 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
farerski 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 1 regions daje Ci dostęp do 70% światowego potencjału sprzedaży online.
2 Sub-Saharan Africa 1,6% 3% 205 161 259 20,1% 2 908 USD
angielski 1% 0,022% 114 447 915 26,6% 3 370 USD
francuski 0,14% 0,00132% 34 692 371 11,7% 1 578 USD
afrikaans 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
arabski 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
portugalski 0,074% 0,00123% 9 192 426 15,3% 3 054 USD
amharski 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
suahili 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
zulu 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
khosa 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
hiszpański 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
somalijski 0,0019% 0,000025% 392 906 2,6% 1 807 USD
3 Southeast Asia 2,7% 3,4% 249 931 446 38,9% 4 044 USD
indonezyjski 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
angielski 0,75% 0,0103% 62 479 853 58,1% 4 555 USD
tajski 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
malajski 0,29% 0,0038% 17 581 588 79% 6 280 USD
wietnamski 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
chiński 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
tagalski 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
birmański 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
khmerski 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
laotański 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
4 South Asia 2,4% 3% 467 758 952 26,5% 1 913 USD
angielski 1,1% 0,018% 222 948 817 26,6% 1 904 USD
hindi 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
bengalski 0,25% 0,0021% 49 303 292 21,5% 1 908 USD
gudżarati 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
kannada 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
marathi 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
tamilski 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
telugu 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
syngaleski 0,082% 0,0015% 6 795 562 32% 4 558 USD
nepalski 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
urdu 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
perski 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
malediwski 0,0054% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 4 regions daje Ci dostęp do 90% światowego potencjału sprzedaży online.
5 South America 5,7% 9% 250 461 223 59,6% 8 632 USD
hiszpański 3% 0,044% 123 533 665 58,5% 9 224 USD
portugalski 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
angielski 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
niderlandzki 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
6 Oceania 2,1% 2,7% 27 012 459 68,7% 29 109 USD
angielski 2,1% 0,027% 27 012 459 68,7% 29 109 USD
7 North and Central Asia 2% 4,2% 150 326 041 65,1% 5 005 USD
rosyjski 1,7% 0,037% 118 676 139 69,2% 5 585 USD
uzbecki 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
azerbejdżański 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
kazachski 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
turkmeński 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
gruziński 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
ormiański 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
8 North America 33,7% 24,3% 278 989 248 77,6% 45 789 USD
angielski 33,1% 0,24% 270 196 483 77,2% 46 419 USD
francuski 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
grenlandzki 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
9 North Africa and Middle East 3,4% 4,7% 209 997 880 48,2% 6 162 USD
arabski 2,4% 0,033% 138 633 268 45,8% 6 556 USD
hebrajski 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
perski 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
francuski 0,16% 0,0021% 21 826 048 50% 2 725 USD
10 East Asia 18,7% 21% 906 951 812 57,8% 7 837 USD
chiński 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
japoński 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
koreański 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
chiński 0,57% 0,0055% 6 917 831 87% 31 093 USD
mongolski 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
Lokalizacja Twojej strony na te 10 regions daje Ci dostęp do 50% światowego potencjału sprzedaży online.
11 Central and Eastern Europe 3,2% 3,9% 164 173 760 63,7% 7 298 USD
turecki 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
polski 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
rumuński 0,25% 0,0029% 14 244 775 61,3% 6 706 USD
czeski 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
węgierski 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
rosyjski 0,12% 0,0026% 20 724 908 57,2% 2 217 USD
słowacki 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
bułgarski 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
chorwacki 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
serbski 0,068% 0,00083% 5 168 176 67,3% 4 995 USD
litewski 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
słoweński 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
ukraiński 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
łotewski 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
grecki 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
estoński 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
bośniacki 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
albański 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
macedoński 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
białoruski 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
12 Central America and the Caribbean 2,4% 3% 111 543 203 51,4% 8 105 USD
hiszpański 2,3% 0,029% 106 846 985 53,4% 8 075 USD
angielski 0,1% 0,0012% 3 369 589 57% 11 414 USD
francuski 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD

Copyright

Materiał ten można swobodnie wykorzystywać i udostępniać pod warunkiem zamieszczenia linku do tej strony i wyraźnego poinformowania użytkownika, że dane pochodzą z badania T-Index.Należy skopiować i wkleić następujące oświadczenie:

„Badanie T-Index 2017, zostało przeprowadzone przez firmę Translated. Firma Translated to wiodący internetowy dostawca profesjonalnych usług tłumaczeniowych z 340 920międzynarodową klientelą, korzystający z usług 607 341sprawdzonych tłumaczy”.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które przekazały nam przydatne dane lub wskazówki (w kolejności alfabetycznej):
Salvatore Giammarresi, szef globalizacji, PayPal
Daniel Goldschmidt, szef zespołu ds. Internacjonalizacji, Microsoft
Mark Lammers, starszy konsultant analityka biznesowego, Point B
Sergio Pelino, Starszy menedżer ds. Inżynierii lokalizacji, PayPal
Danielle Schweisguth, ekonomista w Société Générale
Brian Solis, główny analityk, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, menedżer programu, Cloud and Enterprise, Microsoft