T-index 2018

T-Index to wskaźnik statystyczny, szeregujący rynki według ich potencjału sprzedaży w Internecie. Pozwala oszacować udział rynkowy dla każdego kraju w odniesieniu do światowej sprzedaży w Internecie poprzez połączenie danych dotyczących liczby użytkowników Internetu według kraju wraz z oszacowaniem wysokości ich wydatków przypadających na jednego mieszkańca.

Badanie zostało przeprowadzone przez Translated, aby pomóc klientom biznesowym w wyborze rynków i języków w ramach projektów internacjonalizacyjnych oraz w osiągnięciu najwyższej stopy zwrotu z inwestycji (ROI).

Wyniki badania zostały opublikowane w poniższej tabeli, natomiast podstawowe kryteria badania opisano w częściach zatytułowanych „Założenia i metody” oraz „Źródła”.

Jak interpretować dane z badania

T-Index został opracowany, aby pomóc firmom dążącym do ekspansji międzynarodowej określać własne rynki docelowe i wybierać odpowiednie języki w celu przetłumaczenia swoich stron internetowych.

Posłużmy się przykładem.

Firma z siedzibą w Anglii specjalizująca się w produktach przeznaczonych do uprawiania sportów zimowych, posiada stronę internetową w języku angielskim i chciałaby ją przetłumaczyć na inny język europejski z zamiarem dotarcia do nowej grupy potencjalnych klientów. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań rynkowych dyrektor do spraw marketingu wnioskuje, iż jego produkty, z najwyższym prawdopodobieństwem, mogłyby odnieść sukces w Niemczech, Szwecji oraz Norwegii. Po sprawdzeniu wskaźnika T-Index szybko staje się jasne, że Niemcy, z udziałem rynkowym na poziomie 4,7%, są rynkiem o największym potencjale sprzedaży online, gdyż obejmuje on 73 825 582 użytkowników Internetu, dla których średni wydatek na mieszkańca wynosi 24 003 dolarów. T-Index jest zatem decydującym czynnikiem w wyborze języka niemieckiego jako docelowego dla strony internetowej.

Informacje i prognozy

Stany Zjednoczone, którego wskaźnik T-Index wynosi 31,4%, są rynkiem o największym potencjale sprzedaży w internecie w 2018 roku. Obejmuje on ponad 246 mln użytkowników internetu, przy czym średnie roczne wydatki na jednego mieszkańca wynoszą 48 351 dolarów.

Stany Zjednoczone znacznie wyprzedzają Chiny, zajmujące drugie miejsce, z wynikiem 9,3%. 21-punktowąróżnicę pomiędzy liderami rankingu można tłumaczyć ogromną rozbieżnością w średniej kwocie wydatków dokonywanych przez północnoamerykańskich (48 351 USD) i chińskich (4818 USD) użytkowników internetu, mimo iż Chiny mają prawie trzy razy więcej internautów niż USA, co czyni je pierwszym krajem pod względem liczby użytkowników internetu na całym świecie.

Według prognoz T-Index sięgających do roku 2021, Chiny powinny wkrótce dogonić Stany Zjednoczone, uzyskując w 2021 roku udział w rynku w wysokości 13,7% w porównaniu z 22,1%, przewidzianym dla Stanów Zjednoczonych.

W celu obliczenia prognozy dla lidera w okresie do 2021 roku, wykonaliśmy ekstrapolację między punktami danych za rok 2005 i 2015, przy użyciu prostej regresji liniowej*. Prognoza ta zakłada liniowy trend wzrostowy dla wszystkich krajów.

Japonia zajmuje trzecie miejsce, z udziałem w rynku wynoszącym 7,08%, podczas gdy wiodące kraje europejskie: Wielka Brytania, Niemcy i Francja plasują się odpowiednio na 4., 5., oraz 6. miejscu. Niemcy wyprzedziły wielką Brytanię, która odnotowała spadek z 4,9% do 4,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Niemcy zanotowały spadek z 4,7% w 2017 r. do 4,6% w 2018 r. Francja utrzymuje się na 6. miejscu, z nieznacznym spadkiem z 3,4% do 3,3%.

Brazylia zajmuje 7. miejsce, z udziałem w rynku wynoszącym 2,6%. To 11 miejsc przed drugim krajem Ameryki Południowej w klasyfikacji: Argentyną, która zajmuje miejsce 18., ze wskaźnikiem T-Index o wartości 0,88%. Oczekuje się, że do roku 2021 Argentyna zwiększy swój udział w rynku o 50% (0,88% obecnie wobec 1,4% w 2021 r.), i tym samym zajmie 15. miejsce. W przypadku Brazylii, do roku 2021 spodziewany jest awans na pozycję czwartą, z szacowanym udziałem w rynku 4,6%, który pozwoli na wyprzedzenie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Włochy, Kanada, Indie i Australia zamykają pierwszą dziesiątkę w 2018 r. wartościami T-Index wynoszącymi odpowiednio 2,4%, 2,2%, 1,9% i 1,7%. Indie przeskoczyły Australię, która przeszła z 10. na 11. miejsce. Udział Rosji w rynku zmienił się z 1,7% na 1,6%, i nadal zajmuje ona 14. miejsce, za Koreą Południową i Hiszpanią. Zgodnie z naszą prognozą opartą na prostej regresji liniowej, Kanada i Włochy znajdą się poza pierwszą dziesiątką w rankingu w roku 2021, natomiast Australia powinna utrzymać swoje 10. miejsce. Jednak wszystko wskazuje na to, że Rosja powinna osiągnąć bardzo dobry wynik i przeskoczy z 14. na 5. miejsce, z udziałem w rynku na poziomie 3,4% w roku 2021 (w porównaniu z 1,6% w roku 2018).

Pierwsza 10 krajów o największych obrotach handlu elektronicznego, prognoza do 2021 roku

Indie, czyli drugi kraj na świecie pod względem liczebności mieszkańców, w 2018 roku zajęły 10. miejsce, ze wskaźnikiem T-Index równym 1,9%. Zgodnie z naszymi prognozami, powinny one znaleźć się wśród 10 najlepszych krajów w roku 2021, zajmując 9. miejsce przed Australią, Kanadą i Włochami. W miarę wzrostu wskaźnika penetracji internetu (który zgodnie z przewidywaniami osiągnie 52% w roku 2021**), coraz więcej osób w Indiach będzie przeglądało internet w języku ojczystym. Liczba Hindusów przeglądających internet w języku angielskim spada, i przewiduje się, że do roku 2021 wartość ta zostanie przekroczona przez łączną liczbę osób przeglądających internet w językach hindi, marathi, bengalskim, tamilskim i telugu.

Kraje z największym prognozowanym wzrostem udziału w rynku między 2018 a 2021 rokiem to Chiny (+4,6 punktów procentowych), Brazylia (+1,8 p.p.), Rosja (+1,7 p.p.), Indie (+0,8 p.p.) oraz Nigeria (+0,5 p.p.). Natomiast kraje, które prawdopodobnie wykażą największy spadek to USA (-8,9 p.p.), UK (-2 p.p.), Niemcy (-1,4 p.p.), Japonia (-1,2 p.p.) i Korea Południowa (-0,5 p.p.).

Kraje o największym wzroście między 2018 a 2021 rokiem

Jeśli dokonamy klasyfikacji według języków, staje się jasne, że badanie przewiduje większą różnorodność językową i szybki spadek udziału języka angielskiego do roku 2021, na rzecz języków uważanych obecnie za mniejszościowe. W roku 2018 osiągnięcie dostępu do 50% światowej siły nabywczej wymaga zastosowania 2 języków, podczas gdy w roku 2021 będzie konieczne zastosowanie 3 języków (angielskiego 34,7%, chińskiego 13,9% i hiszpańskiego 8,4%). Język portugalski powinien wyprzedzić języki niemiecki oraz francuski i dzięki 5% udziałowi w rynku stać się piątym najważniejszym językiem dla sprzedaży w internecie do 2021 roku, tuż za językiem japońskim.

Dalsze informacje znajdziesz w Wikipedii.
**Raport Google i KPMG „Języki hinduskie – odniesienie do internetu w Indiach”, kwiecień 2017 r.

Założenia i metoda

T-Index jest użytecznym narzędziem dostępnym dla firm stojących przed decyzją dotyczącą tłumaczenia i lokalizacji stron internetowych oraz wyboru odpowiednich rynków. Narzędzie to wskazuje, które rynki oferują największy potencjał sprzedaży w internecie.

T-Index 2018 wykorzystuje najnowsze dane statystyczne pochodzące z bazy danych Banku Światowego, tj. dane za rok 2016.

Wartość T-Index obliczana jest poprzez pomnożenie całkowitej liczby użytkowników internetu przez szacowane roczne wydatki na jednego mieszkańca.

W celu oszacowania rocznych wydatków na jednego użytkownika Internetu, użyto HFCE, czyli wskaźnika wydatków spożycia przez gospodarstwa domowe Banku Światowego w dolarach amerykańskich. HFCE to wartość rynkowa wszystkich towarów i usług zakupionych przez gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach. Należy pamiętać, że metoda obliczania stosowana w poprzednich wersjach T-Index przed 2016 była oparta na PKB, a nie HFCE. W roku 2016 zmieniliśmy metodę obliczeniową, w celu uzyskania bardziej realistycznego przeglądu rzeczywistego potencjału wydatków użytkowników Internetu w każdym kraju. Szczegółowe informacje na temat metody obliczeniowej można znaleźć poniżej.

Każdy kraj został sklasyfikowany zgodnie z językiem najczęściej używanym przez miejscową ludność podczas przeglądania i dokonywania zakupów w Internecie. Ze względu na istotność statystyczną, współistnienie wielu języków w tym samym kraju zostało uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy wartość wskaźnika T-index w danym kraju przekroczyła 0,1%. W tym ostatnim przypadku rozpatrywano wyłącznie języki używane na co dzień w internecie przez ponad 15% populacji, z wyjątkiem przypadków, w których języki mniejszości narodowych (używanych w internecie przez mniej niż 15% populacji) funkcjonują jako narodowe języki urzędowe. Na przykład Szwajcaria, posiadająca T-Index 0,90% została oceniona na trzech różnych rynkach językowych: niemieckim, francuskim i włoskim. Wszystkie trzy języki są rzeczywiście wykorzystywane na co dzień przez obywateli Szwajcarii, w celu przeglądania i dokonywania zakupów w internecie. Podczas gdy język francuski i niemiecki są używane przez ponad 15% populacji, język włoski jest używany przez zaledwie 7% użytkowników Internetu. Ponieważ język włoski jest językiem urzędowym uznanym w Szwajcarii, stąd jego uwzględnienie w T-Index.

Badanie T-Index dotyczy wyłącznie języków używanych podczas przeglądania stron internetowych. Wiele języków używanych na co dzień nie ma swojej reprezentacji w Internecie lub są one reprezentowane w znikomym stopniu. W wielu krajach język używany w życiu codziennym przez większość populacji nie jest językiem obecnym i funkcjonującym w Internecie, za przykład weźmy tu język kinyarwanda w Rwandzie. Zjawisko to często występuje ze względu na niski poziom penetracji Internetu, kiedy to brak dostępu do Sieci przez lokalną populację uniemożliwia tworzenie treści w ich ojczystym języku. W Rwandzie 18% całej populacji posiadającej dostęp do Internetu przegląda strony internetowe w języku angielskim, ponieważ nie stworzono wcale lub stworzono znikomą ilość materiałów online dostępnych w ich języku ojczystym. Dlatego też wskaźnik T-Index ujmuje Rwandę jako część rynku dostępnego w języku angielskim.

Języki, które mają swoje międzynarodowe odmiany w zależności od kraju, zostały pogrupowane według odpowiednich standardowych wersji językowych. Dla przykładu, brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego zostały sklasyfikowane jako język angielski.

Terytoria zależne (np. Portoryko) zgodnie z państwami nimi rządzącymi, o ile dzielą ze sobą ten sam język. Jeśli nie dzielą ze sobą tego samego języka, jak w przypadku Portoryko i USA, zostały one ujęte jako oddzielne pozycje oparte na rynku języka, do którego należą.

Badanie T-Index nie obejmuje wszystkich krajów. Badanie obejmuje te kraje, dla których możliwe było znalezienie danych dotyczących liczby użytkowników Internetu. Bez takich danych niemożliwe byłoby dokonanie właściwych kalkulacji.

Metoda obliczeń

Po pierwsze, zebraliśmy informacje na temat liczby użytkowników internetu, wskaźnika HFCE (household final consumption expenditure – budżet gospodarstwa domowego na spożycie dóbr finalnych) i ogólnej liczby ludności, i na ich podstawie określiliśmy wskaźnik penetracji internetu* oraz wskaźnik HFCE w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla każdego kraju. Następnie przeanalizowaliśmy wskaźnik penetracji Internetu w każdym kraju i dystrybucję dochodów, aby określić udział HFCE teoretycznie wydawany przez internautów. Ostatecznie, aby uzyskać „HFCE w przeliczeniu na mieszkańca w ramach populacji internetowej”, tj. oszacowania ich rocznych wydatków, wykonaliśmy następujące obliczenie: (całkowita liczba mieszkańców danego kraju x HFCE na jednego mieszkańca kraju x procent HFCE teoretycznie wydawany przez internautów)/liczba internautów.

W przypadku tych krajów, gdzie dane rozkładu dochodów nie były dostępne - obliczyliśmy średnią rozkładu dochodów dla wszystkich krajów i zastosowaliśmy to oszacowanie.

W celu określenia odsetka HFCE, teoretycznie wydawanego przez użytkowników Internetu, przyjęliśmy założenie, że internauci w każdym kraju należą do najbogatszego segmentu ludności tego kraju. Przyjęliśmy to założenie, biorąc pod uwagę, iż określony dochód minimalny jest w większości krajów konieczny, by posiadać stałe łącze internetowe i móc korzystać z handlu internetowego.

*Wskaźnik penetracji internetu jest to odsetek użytkowników internetu w danym kraju.

Przykład

W Japonii liczba użytkowników internetu wynosi 118 333 485 z ogólnej liczby 126 994 551 osób. Wskaźnik penetracji internetu wynosi zatem 93,18%. W 2016 r. wskaźnik HFCE w Japonii wyniósł na jednego mieszkańca 21 703 USD. Zgodnie z rozkładem dochodu wyrażonym w kwintylach, oszacowaliśmy, że 93,18% spośród najbogatszych Japończyków generuje 96,7% wszystkich wydatków konsumpcyjnych w kraju. Aby uzyskać „HFCE w przeliczeniu na mieszkańca populacji internetowej”, wykonaliśmy proste obliczenie:

całkowita populacja x HFCE na jednego mieszkańca x % wydatków internautów / liczbę internautów

Dotyczy Japonii: (126 994 551 x 21 703 x 96,7%) /
118 333 485 Szacowany wskaźnik HFCE na jednego użytkownika internetu w Japonii wynosi zatem 22 522 USD.

Aby uzyskać wartość T-Index, mnożymy liczbę użytkowników internetu przez wskaźnik HFCE w przeliczeniu na jednego użytkownika internetu. Dla Japonii: 118 333 485 x 22 522 USD. Aby uzyskać wartość procentową dla każdego kraju, podzieliliśmy wartość T-Index każdego kraju przez sumę wartości T-Index wszystkich krajów. To wyjaśnia, w jaki sposób uzyskano dla Japonii T-index o wartości 7,08%.

Źródła

Liczba użytkowników Internetu w każdym z krajów pochodzi z raportu Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) zatytułowanego „Percentage of individuals using the Internet”. ITU jest wyspecjalizowaną agencją Narodów Zjednoczonych ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dane statystyczne były to dane szacunkowe na rok 2016. Aby uzyskać liczby całkowite z danych procentowych, połączyliśmy dane z tego sprawozdania z danymi dotyczącymi całkowitej populacji z raportu Banku Światowego.

Dane dotyczące wskaźnika HFCE (budżet gospodarstwa domowego na spożycie dóbr finalnych) pochodzą ze statystyk Banku Światowego. Aktualne statystyki pochodzą z 2016 roku i wyrażone są w dolarach amerykańskich. Należy pamiętać, że wahania kursów walut (waluty krajowe w porównaniu z dolarami amerykańskimi) mają wpływ na wartości HFCE wyrażone w dolarach amerykańskich, a tym samym na bieżące i szacowane wartości T-Index. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wartości HFCE wyrażonych w dolarach amerykańskich zamiast wartości HFCE wyrażonych w walutach międzynarodowych przy wykorzystaniu parytetu siły nabywczej (PPP), ponieważ nasze badania skupiają się na globalnych możliwościach handlu elektronicznego i są oceniane częściowo w oparciu o wahania kursów walutowych między krajami. W przypadku krajów lub terytoriów, dla których HFCE nie został określony w wyżej wymienionym raporcie Banku Światowego, dane zostały oszacowane przez naszą agencję. Dane dotyczące wskaźnika HFCE dla następujących 39 krajów zostały oszacowane przez naszą agencję: Andora, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Zielonego Przylądka, Komory, Dżibuti, Erytrea, Wyspy Owcze, Grenlandia, Iran, Irak, Kazachstan, Kiribati, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Malediwy, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mikronezja, Monako, Myanmar, Nowa Zelandia, Panama, Papua Nowa Gwinea, Portoryko, Rwanda, Samoa, San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Salomona, Suazi, Syria, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu i Wenezuela.

Aby określić, czy dany kraj ogranicza dostęp do informacji online, przyjrzeliśmy się rankingowi publikowanemu przez międzynarodową organizację pozarządową Reporterzy bez Granic, dostępnemu na jej oficjalnej stronie internetowej.

Udziały procentowe dochodu przedstawione za pomocą kwintyli, zostały zaczerpnięte z internetowych danych statystycznych należącej do Banku Światowego Grupy Badań Rozwoju. Nie wszystkie dane odnoszą się do tego samego roku (dane Banku Światowego dotyczą okresu od 1992 do 2014 roku).

Mapy T-Index

T-index 2018

T-Index jest wartością procentową określającą szacunkowy udział w rynku każdego kraju w odniesieniu do światowej sprzedaży za pośrednictwem internetu. Im wyższa jest wartość T-Index, tym wyższy jest potencjał sprzedaży w internecie w danym kraju.


Prognoza dla T-Index na rok 2021


Mapa wolności internetu

W niektórych krajach samo przetłumaczenie treści witryny może nie wystarczyć do przekształcenia lokalnych użytkowników internetu w potencjalnych klientów. Poniżej znajduje się mapa krajów narzucających obecnie ograniczenia w dostępie do Internetu.


Źródło: Reporterzy bez granic


Tabela T-Index 2018

Sortuj według kraju Sortuj według języka Sortuj według regionu
<
Trend* Kraje T-index
2018
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na osobę
(Liczba użytkowników internetu)**
(!)Ograniczony dostęp do internetu
* Strzałki i kreski wskazują na prognozowany ranking kraju w 2021
** Szacowane roczne wydatki każdego użytkownika internetu
*** W skład Zjednoczonego Królestwa wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna

Dane pobrane za lata 2013-2017
1 Stany Zjednoczone 31,4% 22,1% 246 370 641 76,1% 48 351 USD
Angielski 31,9% 22,1% 246 370 641 76,1% 48 351 USD
2 Chiny (!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4,814 USD
Chiński uproszczony(!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4,814 USD
3 Japonia 6,6% 5,3% 115 605 881 91,1% 20 740 USD
Japoński 7,0% 5,3% 118 333 485 93,1% 22 709,05 USD
4 Niemcy 4,6% 3,3% 73 825 582 89,6% 24 003 USD
Niemiecki 4,6% 3,3% 73 825 582 89,6% 24 003 USD
5 Zjednoczone Królestwo*** 4,5% 2,9% 562 171 477 94,7% 27 519 USD
Angielski 4,5% 2,9% 562 171 477 94,7% 27 519 USD
Przetłumaczenie Twojej strony na potrzeby tych 4 rynków umożliwi Ci dostęp do 50% potencjału sprzedaży online na całym świecie.
6 Francja 3,3% 3,3% 57 245 333 85,6% 22 099 USD
Francuski 3,3% 3,3% 57 245 333 85,6% 22 099 USD
7 Brazylia 2,6% 4,6% 126 398 299 60,0% 8070 USD
Portugalski 2,6% 4,6% 126 398 299 60,0% 8070 USD
8 Włochy 2,4% 2,3% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
Włoski 2,4% 2,3% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
9 Kanada 2,2% 2,3% 32 580 120 89,8% 26 437 USD
Angielski 1,6% 1,7% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
Francuski 0,63% 0,61% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
10 Indie 1,9% 1,6% 391 292 635 29,5% 1845 USD
Angielski 0,9% 2,5% 195 646 318 29,5% 1845 USD
Hindi 0,3% 2,5% 78 258 527 29,5% 1845 USD
Gujarati 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Kannada 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Tamilski 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Telugu 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Bengalski 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Marathi 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
11 Australia 1,7% 2,4% 21 363 618 88,24% 31 612 USD
Angielski 1,7% 2,4% 21 363 618 88,24% 31 612 USD
12 Hiszpania 1,7% 1,3% 37 447 560 80,5% 17,979 USD
Hiszpański 1,4% 1,1% 30 452 356 80,5% 17,979 USD
Kataloński 0,33% 0,25% 6 995 204 80,5% 17,979 USD
13 Korea Południowa 1,7% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
Koreański 1,7% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
14 Rosja 1,6% 3,4% 105 499 857 73,0% 5804 USD
Rosyjski 1,6% 3,4% 105 499 857 73,0% 5804 USD
15 Meksyk 1,6% 2,0% 75 937 568 59,5% 7971 USD
Hiszpański 1,6% 2,0% 75 937 568 59,5% 7971 USD
16 Turcja 1,1% 1,5% 46 395 501 58,3% 9180 USD
Turecki 1,1% 1,5% 46 395 501 58,3% 9180 USD
17 Szwajcaria 0,90% 0,93% 7 463 156 89,1% 45 991 USD
Niemiecki 0,20% 0,20% 5 247 345 89,1% 45 991 USD
Francuski 0,63% 0,63% 1 680 703 87,5% 47 399 USD
Włoski 0,064% 0,064% 535 108 87,5% 47 399 USD
18 Argentyna 0,88% 1,4% 31 118 521 70,9% 10 676 USD
Hiszpański 0,88% 1,4% 31 118 521 70,9% 10 676 USD
Przetłumaczenie Twojej strony na potrzeby tych 17 rynków da Ci dostęp do 80% potencjału sprzedaży online na całym świecie.
19 Holandia 0,87% 0,51% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
Holenderski 0,87% 0,51% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
20 Wenezuela 0,80 0,84% 18 940 907 60,0% 16 039,39 USD
Hiszpański 0,80 0,84% 18 940 907 60,0% 16 039,39 USD
21 Indonezja 0,75% 0,94% 66 244 991 25,3% 4305 USD
Indonezyjski 0,75% 0,94% 66 244 991 25,3% 4305 USD
22 Arabia Saudyjska (!) 0,66% 0,87% 23 803 319 73,7% 10 451,44 USD
Arabski (!) 0,66% 0,87% 23 803 319 73,7% 10 451,44 USD
23 Polska 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8703 USD
Polski 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8703 USD
24 Belgia 0,59% 0,58% 9 803 946 86,5% 23 015 USD
Holenderski 0,23% 0,58% 5 882 368 86,5% 23 015 USD
Francuski 0,35% 0,58% 3 921 579 86,5% 23 015 USD
25 Szwecja 0,57% 0,51% 8 896 046 89,6% 24 445 USD
Szwedzki 0,57% 0,51% 8 896 046 89,6% 24 445 USD
26 Hong Kong 0,54% 0,51% 6 418 058 87,4% 31 764 USD
Chiński tradycyjny 0,54% 0,51% 6 418 058 87,4% 31 764 USD
27 Austria 0,51% 0,44% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
Niemiecki 0,51% 0,44% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
28 Egipt (!) 0,50% 0,61% 39 471 581 41,2% 4781 USD
Arabski (!) 0,50% 0,61% 39 471 581 41,2% 4781 USD
29 Filipiny 0,48% 0,70% 57 342 723 55,50% 3188 USD
Angielski 0,048% 0,70% 51 608 451 55,50% 3188 USD
Filipiński/tagalski 0,43% 0,70% 5 734 272 55,50% 3188 USD
30 Nigeria 0,48% 1,3% 47 743 541 25,6% 3809 USD
Angielski 0,48% 1,3% 47 743 541 25,6% 3809 USD
31 Norwegia 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 747 USD
Norweski 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 747 USD
32 Izrael 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
Hebrajski 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
Przetłumaczenie Twojej strony na potrzeby tych 34 rynków umożliwi Ci dostęp do 90% potencjału sprzedaży online na całym świecie.
33 Iran (!) 0,42% 0,66% 42 731 675 53,23% 3721 USD
Perski (!) 0,42% 0,66% 42 731 675 53,2% 3721 USD
34 Republika Południowej Afryki 0,42% 0,84% 30 248 355 54,0% 5255 USD
Angielski 0,25% 0,84% 18 149 013 54,0% 5255 USD
Afrykanerski 0,13% 0,84% 9 528 232 54,0% 5255 USD
Zulu 0,02% 0,84% 31 512 418 54,0% 5255 USD
Xhosa 0,01% 0,84% 1 058 692 54,0% 5255 USD
35 Kolumbia 0,41% 0,77% 26 962 244 58,1% 5548 USD
Hiszpański 0,41% 0,77% 26 962 244 58,1% 5548 USD
36 Malezja 0,41% 0,53% 24 572 446 71,1% 6283 USD
Malajski 0,12% 0,53% 17 200 712 71,1% 6283 USD
Angielski 0,28% 0,53% 7 371 734 71,1% 6283 USD
37 Tajlandia 0,40% 0,47% 32 710 169 47,5% 4593 USD
Tajski 0,40% 0,47% 32 710 169 47,5% 4593 USD
38 Dania 0,38% 0,26% 5 554 451 96,9% 25 868 USD
Duński 0,38% 0,26% 5 554 451 96,9% 25 868 USD
39 Chile 0,37% 0,53% 11 822 229 66,01% 11 967 USD
Hiszpański 0,37% 0,53% 11 822 229 66,01% 11 967 USD
40 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,33% 0,49% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
Arabski 0,33% 0,49% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
41 Finlandia 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 743 USD
Fiński 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 743 USD
42 Grecja 0,31% 0,29% 7 445 118 69,09% 15 931 USD
Grecki 0,31% 0,29% 7 445 118 69,09% 15 931 USD
43 Portugalia 0,31% 0,26% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
Portugalski 0,31% 0,26% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
44 Singapur 0,28% 0,34% 4 541 899 81,0% 23 034 USD
Angielski 0,082% 0,34% 3 179 329 81,0% 23 034 USD
Chiński uproszczony 0,19% 0,34% 1 362 570 81,0% 23 034 USD
45 Nowa Zelandia 0,27% 0,26% 4 152 074 88,47% 25 114 USD
Angielski 0,27% 0,26% 4 152 074 88,47% 25 114 USD
46 Wietnam (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2294 USD
Wietnamski (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2294 USD
47 Irlandia 0,25% 0,18% 4 042 510 85,01% 23 413,25 USD
Angielski 0,24% 0,18% 3 961 660 85,01% 23 413,25 USD
Irlandzki gaelicki 0,0049% 0,0035% 80 850 85,01% 23 413,25 USD
48 Peru 0,25% 0,35% 14 444 387 45,46% 6471 USD
Hiszpański 0,25% 0,35% 14 444 387 45,46% 6471 USD
49 Rumunia 0,24% 0,27% 11 722 888 59,5% 7 728 USD
Rumuński 0,24% 0,27% 11 722 888 59,5% 7 728 USD
50 Czechy 0,21% 0,26% 8 081 131 76,48% 9 977 USD
Czeski 0,21% 0,26% 8 081 131 76,48% 9 977 USD
51 Pakistan 0,18% 0,23% 29 965 859 15,51% 2324 USD
Angielski 0,16% 0,23% 26 969 273 15,51% 2324 USD
Urdu 0,018% 0,23% 2 996 586 15,51% 2324 USD
52 Kazachstan 0,17% 0,40% 13 272 586 74,5% 4867 USD
Rosyjski 0,11% 0,40% 9 290 810 74,5% 4867 USD
Kazachski 0,05% 0,40% 3 981 776 74,5% 4867 USD
53 Bangladesz 0,15% 0,13% 29 738 660 18,2% 1948 USD
Bengalski 0,15% 0,13% 29 738 660 18,2% 1948 USD
54 Węgry 0,15% 0,12% 7 778 595 79,2% 7400 USD
Węgierski 0,15% 0,12% 7 778 595 79,2% 7400 USD
55 Portoryko 0,15% 0,19% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
Hiszpański 0,15% 0,19% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
56 Irak 0,14% 0,17% 7 898 106 21,2% 6702 USD
Arabski 0,14% 0,17% 7 898 106 21,2% 6702 USD
57 Maroko 0,13% 0,19% 20 555 783 58,2% 2409 USD
Francuski 0,06% 0,19% 10 277 892 58,2% 2409 USD
Arabski 0,06% 0,19% 10 277 892 58,2% 2409 USD
58 Ekwador 0,13% 0,20% 8 857 768 54,06% 5449 USD
Hiszpański 0,13% 0,20% 8 857 768 54,06% 5449 USD
59 Algieria 0,13% 0,14% 8 720 150 42,9% 2722 USD
Francuski 0,06% 0,14% 8 720 150 42,9% 2722 USD
Arabski 0,06% 0,14% 8 720 150 42,9% 2722 USD
60 Kuwejt 0,12% 0,14% 3 176 010 78,37% 14 641 USD
Arabski 0,12% 0,14% 3 176 010 78,37% 14 641 USD
61 Słowacja 0,12% 0,12% 4 370 706 80,4% 10 260 USD
Słowacki 0,12% 0,12% 4 370 706 80,4% 10 260 USD
62 Republika Dominikańska 0,12% 0,15% 6 530 904 61,3% 6721 USD
Hiszpański 0,12% 0,15% 6 530 904 61,3% 6721 USD
63 Ukraina 0,11% 0,28% 23 618 438 52,4% 1738 USD
Rosyjski 0,06% 0,28% 14 171 063 52,4% 1738 USD
Ukraiński 0,04% 0,28% 9 447 375 52,4% 1738 USD
64 Gwatemala 0,11% 0,12% 5 722 610 34,5% 7002 USD
Hiszpański 0,11% 0,12% 5 722 610 34,5% 7002 USD
65 Katar 0,10% 0,13% 2 423 068 94,2% 15 913 USD
Arabski 0,10% 0,13% 2 423 068 94,2% 15 913 USD
66 Liban 0,10% 0,14% 4 571 675 76,1% 8209 USD
Arabski 0,10% 0,14% 4 571 675 76,1% 8209 USD
67 Sudan (!) 0,10% 0,14% 11 082 072 28,0% 3320 USD
Arabski (!) 0,10% 0,14% 11 082 072 28,0% 3320 USD
68 Kenia 0,09% 0,17% 12 600 007 26,0% 2670 USD
Angielski 0,09% 0,17% 12 600 007 26,0% 2670 USD
69 Kostaryka 0,09% 0,10% 3 207 258 66,03% 10 234 USD
Hiszpański 0,09% 0,10% 3 207 258 66,03% 10 234 USD
70 Sri Lanka 0,08% 0,15% 6 795 562 32,05% 4558 USD
Cejloński 0,08% 0,15% 6 795 562 32,05% 4558 USD
71 Kuba (!) 0,08% 0,10% 4 449 238 37,3% 6909 USD
Hiszpański (!) 0,08% 0,10% 4 449 238 37,3% 6909 USD
72 Urugwaj 0,08% 0,13% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
Hiszpański 0,08% 0,13% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
73 Bułgaria 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6194 USD
Bułgarski 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6194 USD
74 Uzbekistan (!) 0,07% 0,086% 14 901 632 46,7% 1764 USD
Uzbecki (!) 0,07% 0,086% 14 901 632 46,7% 1764 USD
75 Chorwacja 0,07% 0,070% 3 034 752 72,7% 8580 USD
Chorwacki 0,07% 0,070% 3 034 752 72,7% 8580 USD
76 Jordania 0,07% 0,084% 5 890 965 62,3% 4343 USD
Arabski 0,07% 0,084% 5 890 965 62,3% 4343 USD
77 Litwa 0,07% 0,071% 2 133 390 74,3% 11 610 USD
Litewski 0,07% 0,071% 2 133 390 74,3% 11 610 USD
78 Panama 0,06% 0,091% 2 178 424 54,0% 11 265 USD
Hiszpański 0,06% 0,091% 2 178 424 54,0% 11 265 USD
79 Angolski 0,06% 0,11% 3 745 750 13,0% 6 269 USD
Portugalski 0,06% 0,11% 3 745 750 13,0% 6 269 USD
80 Ghana 0,06% 0,051% 9 779 273 34,6% 2359 USD
Angielski 0,06% 0,051% 9 779 273 34,6% 2359 USD
81 Serbia 0,06% 0,074% 4 733 311 67,06% 4848 USD
Serbski 0,06% 0,074% 4 733 311 67,06% 4848 USD
82 Syria (!) 0,06% 0,11% 5 873 785 31,8% 3867 USD
Arabski (!) 0,06% 0,11% 5 873 785 31,8% 3867 USD
83 Białoruś 0,06% 0,10% 6 553 845 71,1% 3252 USD
Rosyjski 0,056% 0,10% 6 553 845 71,1% 3252 USD
Białoruski 0,0017% 0,10% 202 696 71,1% 3252 USD
84 Tunezja 0,06% 0,092% 5 656 011 49,6% 3879 USD
Francuski 0,02% 0,092% 2 828 006 49,6% 3879 USD
Arabski 0,02% 0,092% 2 828 006 49,6% 3879 USD
85 Słowenia 0,05% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 363 USD
Słoweński 0,05% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 363 USD
86 Azerbejdżan (!) 0,05% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
Azerski (!) 0,05% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
87 Oman 0,05% 0,097% 3 094 236 69,9% 6291 USD
Arabski 0,05% 0,097% 3 094 236 69,9% 6291 USD
88 Luksemburg 0,05% 0,041% 571 189 98,1% 30 852 USD
Niemiecki 0,05% 0,041% 571 189 98,1% 30 852 USD
89 Boliwia 0,05% 0,071% 4 322 489 39,7% 3985 USD
Hiszpański 0,05% 0,071% 4 322 489 39,7% 3985 USD
90 Birma 0,04% 0,042% 13 258 325 25,08% 1256 USD
Birmański 0,04% 0,042% 13 258 325 25,08% 1256 USD
91 Łotwa 0,04% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
Łotewski 0,04% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
92 Etiopia 0,04% 0,022% 15 739 371 15,3% 985 USD
Amharski 0,04% 0,022% 15 739 371 15,3% 985 USD
93 Paragwaj 0,04% 0,068% 3 453 446 51,3% 4460 USD
Hiszpański 0,04% 0,068% 3 453 446 51,3% 4460 USD
94 Trynidad i Tobago 0,04% 0,057% 1 000 517 73,3% 14 657 USD
Angielski 0,04% 0,057% 1 000 517 73,3% 14 657 USD
95 Bahrajn 0,04% 0,057% 1 396 668 98,0% 10 307 USD
Arabski 0,04% 0,057% 1 396 668 98,0% 10 307 USD
96 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,03% 0,031% 6 286 527 26,5% 2104 USD
Francuski 0,03% 0,031% 6 286 527 26,5% 2104 USD
97 Kamerun 0,03% 0,032% 5 859 797 25,0% 2205 USD
Francuski 0,03% 0,032% 5 859 797 25,0% 2205 USD
98 Cypr 0,03% 0,037% 888,125 75,9% 14 022 USD
Grecki 0,03% 0,037% 888,125 75,9% 14 022 USD
99 Salwador 0,03% 0,057% 1 839 969 29,0% 6395,26 USD
Hiszpański 0,03% 0,057% 1 839 969 29,0% 6395,26 USD
100 Estonia 0,03% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 238 USD
Estoński 0,03% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 238 USD
101 MAKAO 0,03% 0,036% 499 773 81,6% 22 474 USD
Chiński tradycyjny 0,03% 0,036% 499 773 81,6% 22 474 USD
102 Honduras 0,03% 0,036% 2 733 860 30,0% 4028 USD
Hiszpański 0,03% 0,036% 2 733 860 30,0% 4028 USD
103 Bośnia i Hercegowina 0,03% 0,036% 1 925 105 65,1% 5278 USD
Bośniacki 0,03% 0,036% 1 925 105 65,1% 5278 USD
104 Jemen (!) 0,03% 0,072% 6 780 200 24,5% 1481 USD
Arabski (!) 0,03% 0,072% 6 780 200 24,5% 1481 USD
105 Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 0,03% 0,036% 2 753 697 57,4% 3615 USD
Arabski 0,03% 0,036% 2 753 697 57,4% 3615 USD
106 Islandia 0,03% 0,000001% 329 535 98,2% 30 186 USD
Islandzki 0,03% 0,000001% 329 535 98,2% 30 186 USD
107 Turkmenistan (!) 0,03% 0,033% 1 018 692 17,9% 9505 USD
Turkmeński (!) 0,03% 0,033% 1 018 692 17,9% 9505 USD
108 Uganda 0,02% 0,041% 9 077 567 21,88 1026 USD
Angielski 0,02% 0,041% 9 077 567 21,88 1026 USD
109 Libia (!) 0,02% 0,036% 1 275 642 20,2% 6981 USD
Arabski (!) 0,02% 0,036% 1 275 642 20,2% 6981 USD
110 Tanzania 0,02% 0,015% 7 224 386 13,0% 1213 USD
Suahili 0,02% 0,015% 7 224 386 13,0% 1213 USD
111 Jamajka 0,02% 0,028% 1 296 610 45,0% 6420 USD
Angielski 0,02% 0,028% 1 296 610 45,0% 6420 USD
112 Kambodża 0,014% 0,014% 5 107 008 32,4% 1602 USD
Khmerski 0,014% 0,014% 5 107 008 32,4% 1602 USD
113 Albania 0,02% 0,034% 1 908 581 66,3% 4115 USD
Albański 0,02% 0,034% 1 908 581 66,3% 4115 USD
114 Gruzja 0,02% 0,038% 2 157 566 58,01% 3547 USD
Gruziński 0,02% 0,038% 2 157 566 58,01% 3547 USD
115 Nepal 0,02% 0,025% 5 706 708 19,6 1280 USD
Nepalski 0,02% 0,025% 5 706 708 19,6 1280 USD
116 Bahamy 0,015% 0,016% 312 986 80,0% 22 770 USD
Angielski 0,015% 0,016% 312 986 80,0% 22 770 USD
117 Zambia 0,02% 0,037% 4 232 464 25,5% 1679 USD
Angielski 0,02% 0,037% 4 232 464 25,5% 1679 USD
118 Armenia 0,02% 0,031% 1 959 627 67,0% 3466 USD
Ormiański 0,02% 0,031% 1 959 627 67,0% 3466 USD
119 Zimbabwe 0,02% 0,023% 3 733 964 23,1% 1813 USD
Angielski 0,02% 0,023% 3 733 964 23,1% 1813 USD
120 Mauritius 0,017% 0,024% 659 407 52,1% 10 192 USD
Angielski 0,017% 0,024% 659 407 52,1% 10 192 USD
121 Macedonia 0,02% 0,020% 1 501 798 72,1% 4 289 USD
Macedoński 0,02% 0,020% 1 501 798 72,1% 4 289 USD
122 Namibia 0,014% 0,020% 769 455 31,03% 8 263 USD
Angielski 0,014% 0,020% 769 455 31,03% 8 263 USD
123 Botswana 0,02% 0,019% 885 702 39,3% 6838 USD
Angielski 0,02% 0,019% 885 702 39,3% 6838 USD
124 Senegal 0,02% 0,018% 3 954 620 25,6% 1461 USD
Francuski 0,02% 0,018% 3 954 620 25,6% 1461 USD
125 Nikaragua 0,01% 0,020% 1 511 037 24,5% 3555 $
Hiszpański 0,01% 0,020% 1 511 037 24,5% 3555 $
126 Laos (!) 0,01% 0,013% 1 478 052 21,8% 3358 USD
Laotański (!) 0,01% 0,013% 1 478 052 21,8% 3358 USD
127 Mołdawia 0,01% 0,019% 2 521 887 71,0% 1950 USD
Rumuński 0,01% 0,019% 2 521 887 71,0% 1950 USD
128 Malta 0,01% 0,013% 351 945 77,2% 13 902 USD
Maltański 0,01% 0,013% 351 945 77,2% 13 902 USD
129 Dem. Rep. Konga 0,01% 0,0080% 4 889 515 6,2% 889 USD
Francuski 0,01% 0,0080% 4 889 515 6,2% 889 USD
130 Gabon 0,01% 0,0075% 951 287 48,02% 4500 USD
Francuski 0,01% 0,0075% 951 287 48,02% 4500 USD
131 Afganistan 0,01% 0,012% 3 673 539 10,6% 1091 USD
Perski 0,01% 0,012% 3 673 539 10,6% 1091 USD
132 Rwanda 0,01% 0,010% 2 383 502 20,0% 1569 USD
Angielski 0,01% 0,010% 2 383 502 20,0% 1569 USD
133 Barbados 0,01% 0,0063% 226 714 79,5% 15 532 USD
Angielski 0,01% 0,0063% 226 714 79,5% 15 532 USD
134 Mozambik 0,01% 0,0088% 5 050 924 17,5% 696 USD
Portugalski 0,01% 0,0088% 5 050 924 17,5% 696 USD
135 Papua Nowa Gwinea 0,0029% 0,0074% 776 159 9,6% 4246 USD
Angielski 0,0029% 0,0074% 776 159 9,6% 4246 USD
136 Kirgistan 0,01% 0,012% 2 097 428 34,5% 1424 USD
Rosyjski 0,01% 0,012% 2 097 428 34,5% 1424 USD
137 Czarnogóra 0,01% 0,0097% 434 865 69,8% 6587 USD
Serbski 0,01% 0,0097% 434 865 69,8% 6587 USD
138 Haiti 0,01% 0,0084% 1 326 629 12,2% 2088 USD
Francuski 0,01% 0,0084% 1 326 629 12,2% 2088 USD
139 Gwinea Równikowa (!) 0,01% 0,0078% 290 470 23,7% 9301 USD
Hiszpański (!) 0,01% 0,0078% 290 470 23,7% 9301 USD
140 Mali 0,01% 0,0055% 1 999 226 11,1% 1334 USD
Francuski 0,01% 0,0055% 1 999 226 11,1% 1334 USD
141 Mongolia 0,01% 0,014% 674 202 22,2% 3764 USD
Mongolski 0,01% 0,014% 674 202 22,2% 3764 USD
142 Brunei Darussalam 0,01% 0,0071% 380 876 90,0% 6124 USD
Malajski 0,01% 0,0071% 380 876 90,0% 6124 USD
143 Tadżykistan 0,01% 0,013% 1 788 044 20,4% 1236 USD
Rosyjski 0,01% 0,013% 1 788 044 20,4% 1236 USD
144 Fidżi 0,01% 0,0086% 418 013 46,5% 5122 USD
Angielski 0,01% 0,0086% 418 013 46,5% 5122 USD
145 Malediwy 0,01% 0,0062% 252 761 59,0% 8185 USD
Malediwy 0,01% 0,0062% 252 761 59,0% 8185 USD
146 Burkina Faso 0,0045% 0,0066% 2 603 042 13,9% 792 USD
Francuski 0,0045% 0,0066% 2 603 042 13,9% 792 USD
147 Monako 0,01% 0,0036% 36 655 95,2% 53 462 USD
Francuski 0,01% 0,0036% 36 655 95,2% 53 462 USD
148 Benin 0,01% 0,0038% 1 303 589 11,9% 1473 USD
Francuski 0,01% 0,0038% 1 303 589 11,9% 1473 USD
149 Liechtenstein 0,0047% 0,0044% 36 947 98,0% 51 181 USD
Niemiecki 0,0047% 0,0044% 36 947 98,0% 51 181 USD
150 Suazi 0,0043% 0,0096% 383 723 28,5% 4715 USD
Angielski 0,0043% 0,0096% 383 723 28,5% 4715 USD
151 Gwinea 0,0016% 0,0015% 11 214 801 9,8% 1303,43 USD
Francuski 0,0016% 0,0015% 11 214 801 9,8% 1303,43 USD
152 Andora 0,0036% 0,0025% 75 681 97,9% 19 814 USD
Kataloński 0,0036% 0,0025% 75 681 97,9% 19 814 USD
153 Gujana 0,0048% 0,0079% 275 760 35,6% 5226 USD
Angielski 0,0048% 0,0079% 275 760 35,6% 5226 USD
154 Wyspy Owcze 0,0032% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Faryjski 0,0032% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
155 Lesoto 0,0023% 0,0022% 602 965 27,3% 1934 USD
Angielski 0,0023% 0,0022% 602 965 27,3% 1934 USD
156 Togo 0,0017% 0,0022% 860 281 11,3% 1236 USD
Francuski 0,0017% 0,0022% 860 281 11,3% 1236 USD
157 Belize 0,0026% 0,0026% 163 588 44,5% 6417 USD
Angielski 0,0026% 0,0026% 163 588 44,5% 6417 USD
158 Mauretania 0,0021% 0,0029% 774 183 18,0% 1273 USD
Francuski 0,0021% 0,0029% 774 183 18,0% 1273 USD
159 Kongo 0,0033% 0,0047% 416 217 8,1% 2318 USD
Francuski 0,0033% 0,0047% 416 217 8,1% 2318 USD
160 Czad 0,0014% 0,0024% 722 627 5,0% 1284,39 USD
Francuski 0,0014% 0,0024% 722 627 5,0% 1284,39 USD
161 Grenlandia 0,0023% 0,00047% 38 487 68,5% 23 898 USD
Inuktitut, eskimoski 0,0023% 0,00047% 38 487 68,5% 23 898 USD
162 Sierra Leone 0,00063% 0,00078% 870 532 11,7% 1040 USD
Angielski 0,00063% 0,00078% 870 532 11,7% 1040 USD
163 Madagaskar 0,0024% 0,0034% 1 172 533 4,7% 769 USD
Francuski 0,0024% 0,0034% 1 172 533 4,7% 769 USD
164 Republika Zielonego Przylądka 0,0021% 0,0040% 271 507 50,3% 3160 USD
Portugalski 0,0021% 0,0040% 271 507 50,3% 3160 USD
165 Saint Lucia 0,0021% 0,0022% 83 186 46,7% 10 289 USD
Angielski 0,0021% 0,0022% 83 186 46,7% 10 289 USD
166 Surinam 0,0033% 0,0084% 253 499 45,4% 3364 USD
Holenderski 0,0033% 0,0084% 253 499 45,4% 3364 USD
167 Antigua i Barbuda 0,0018% 0,0018% 73 703 73,0% 11 016 USD
Angielski 0,0018% 0,0018% 73 703 73,0% 11 016 USD
168 Butan 0,0021% 0,0030% 333 226 41,7% 2324 USD
Angielski 0,0021% 0,0030% 333 226 41,7% 2324 USD
169 Grenada 0,0018% 0,0016% 59 947 55,8% 12 242 USD
Angielski 0,0018% 0,0016% 59 947 55,8% 12 242 USD
170 San Marino 0,0017% 0,00098% 17 498 52,6% 35 015 USD
Włoski 0,0017% 0,00098% 17 498 52,6% 35 015 USD
171 Seszele 0,0016% 0,0016% 53 502 56,5% 10 984 USD
Angielski0,0016% 0,0016% 53 502 56,5% 10 984 USD
172 Saint Kitts i Nevis 0,0013% 0,0014% 42 113 76,8% 12 195 USD
Angielski 0,0013% 0,0014% 42 113 76,8% 12 195 USD
173 Liberia 0,00087% 0,0012% 337 732 7,3% 1414 USD
Angielski 0,00087% 0,0012% 337 732 7,3% 1414 USD
174 Saint Vincent i Grenadyny 0,0012% 0,0020% 60,929 55,5% 7 793 USD
Angielski 0,0012% 0,0020% 60,929 55,5% 7 793 USD
175 Nigeria 0,48% 1,3% 47 743 541 25,6% 3809 USD
Francuski 0,00061% 0,00093% 893 073 4,3% 525 USD
176 Timor Wschodni 0,00085% 0,00059% 320 339 25,2% 1460 USD
Angielski 0,00085% 0,00059% 320 339 25,2% 1460 USD
177 Gambia 0,0011% 0,0013% 377 123 18,5% 1092 USD
Angielski 0,0011% 0,0013% 377 123 18,5% 1092 USD
178 Somalia (!) 0,00087% 0,00098% 269 178 1,8% 1443 USD
Somalijski (!) 0,00087% 0,00098% 269 178 1,8% 1443 USD
179 Dominika 0,00093% 0,00084% 49 296 67,0% 7729 USD
Angielski 0,00093% 0,00084% 49 296 67,0% 7729 USD
180 Dżibuti (!) 0,0011% 0,0015% 123 728 13,3% 2598 USD
Somalijski (!) 0,0011% 0,0015% 123 728 13,3% 2598 USD
181 Burundi (!) 0,00076% 0,00060% 544 097 5,1% 535 USD
Francuski (!) 0,00076% 0,00060% 544 097 5,1% 535 USD
182 Samoa 0,00083% 0,0012% 57 386 29,4% 5 013 USD
Angielski 0,00083% 0,0012% 57 386 29,4% 5 013 USD
183 Vanuatu 0,00068% 0,00080% 64 896 24,0 4016 USD
Angielski 0,00068% 0,00080% 64 896 24,0 4016 USD
184 Wyspy Salomona 0,00061% 0,00093% 65 936 11,0% 3325 USD
Angielski 0,00061% 0,00093% 65 936 11,0% 3325 USD
185 Republika Środkowoafrykańska 0,00060% 0,00098% 183 785 4,0% 1121 USD
Francuski 0,00060% 0,00098% 183 785 4,0% 1121 USD
186 Malawi 0,0035% 0,0035% 1 738 600 9,6% 106 USD
Angielski 0,0035% 0,0035% 1 738 600 9,6% 106 USD
187 Tonga 0,00056% 0,0011% 42 795 39,9% 4300 USD
Angielski 0,00056% 0,0011% 42 795 39,9% 4300 USD
188 Mikronezja 0,00036% 0,00041% 34 996 33,3% 4507 USD
Angielski 0,00036% 0,00041% 34 996 33,3% 4507 USD
189 Komory 0,00028% 0,00050% 63 171 7,9% 1918 USD
Francuski 0,00028% 0,00050% 63 171 7,9% 1918 USD
190 Gwinea-Bissau 0,00024% 0,00029% 68 270 3,7% 1603 USD
Portugalski 0,00024% 0,00029% 68 270 3,7% 1603 USD
191 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,00029% 0,00035% 55,975 29,4% 1883 USD
Portugalski 0,00029% 0,00035% 55,975 29,4% 1883 USD
192 Wyspy Marshalla 0,00017% 0,00021% 15 808 29,7% 4736 USD
Angielski 0,00017% 0,00021% 15 808 29,7% 4736 USD
193 Erytrea (!) 0,00016% 0,00048% 69 843 1,1% 851 USD
Angielski (!) 0,00016% 0,00048% 69 843 1,1% 851 USD
194 Kiribati 0,00010% 0,00013% 15 672 13,7% 2272 USD
Angielski 0,00010% 0,00013% 15 672 13,7% 2272 USD
195 Tuvalu 0,000036% 0,000018% 5106 46,0% 4122 USD
Angielski 0,000036% 0,000018% 5106 46,0% 4122 USD
< </td>
Trend* Języki T-Index
2017
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na mieszk.
(internauci)**
(!)Ograniczony dostęp do internetu
* Strzałki i kreski wskazują na prognozowany ranking kraju w 2021
** Szacowane roczne wydatki każdego użytkownika internetu
*** W skład Zjednoczonego Królestwa wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna

Dane pobrane w formacie CSV
1 Angielski 42,5% 34,7% 754 600 960 41,7% 20 920 USD
Stany Zjednoczone 31,4% 22,1% 246 370 641 76,1% 48 351 USD
Zjednoczone Królestwo 4,5% 2,9% 562 171 477 94,7% 27 519 USD
Australia 1,8% 2,4% 21 363 618 88,24% 31 612 USD
Kanada 1,7% 1,7% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
Indie (**) 1,0% 2,5% 195 646 318 29,5% 1845 USD
Nigeria 0,5% 1,3% 47 743 541 25,6% 3809 USD
Filipiny 0,05% 0,70% 51 608 451 55,50% 3188 USD
Republika Południowej Afryki 0,3% 0,84% 18 149 013 54,0% 5255 USD
Nowa Zelandia 0,3% 0,26% 4 152 074 88,47% 25 114 USD
Irlandia 0,2% 0,18% 3 961 660 85,01% 23 413,25 USD
Singapur 0,1% 0,34% 4 541 899 81,0% 23 034 USD
Pakistan 0,2% 0,23% 29 965 859 15,51% 2324 USD
Malezja 0,3% 0,53% 24 572 446 71,1% 6283 USD
Kenia 0,1% 0,17% 12 600 007 26,0% 2670 USD
Trynidad i Tobago 0,04% 0,057% 1 000 517 73,3% 14 657 USD
Ghana 0,1% 0,051% 9 779 273 34,6% 2359 USD
Uganda 0,02% 0,041% 9 077 567 21,88 1026 USD
Jamajka 0,02% 0,028% 1 296 610 45,0% 6420 USD
Zambia 0,02% 0,037% 4 232 464 25,5% 1679 USD
Mauritius 0,017% 0,024% 659 407 52,1% 10 192 USD
Bahamy 0,015% 0,016% 312 986 80,0% 22 770 USD
Zimbabwe 0,02% 0,023% 3 733 964 23,1% 1813 USD
Namibia 0,014% 0,020% 769 455 31,03% 8 263 USD
Botswana 0,02% 0,019% 885 702 39,3% 6838 USD
Barbados 0,01% 0,0063% 226 714 79,5% 15 532 USD
Rwanda 0,01% 0,010% 2 383 502 20,0% 1569 USD
Fidżi 0,01% 0,0086% 418 013 46,5% 5122 USD
Gujana 0,0048% 0,0079% 275 760 35,6% 5226 USD
Suazi 0,0043% 0,0096% 383 723 28,5% 4715 USD
Malawi 0,0035% 0,0035% 1 738 600 9,6% 106 USD
Papua Nowa Gwinea 0,0029% 0,0074% 776 159 9,6% 4246 USD
Belize 0,0026% 0,0026% 163 588 44,5% 6417 USD
Lesoto 0,0023% 0,0022% 602 965 27,3% 1934 USD
Saint Lucia 0,0021% 0,0022% 83 186 46,7% 10 289 USD
Butan 0,0021% 0,0030% 333 226 41,7% 2324 USD
Grenada 0,0018% 0,0016% 59 947 55,8% 12 242 USD
Antigua i Barbuda 0,0018% 0,0018% 73 703 73,0% 11 016 USD
Seszele 0,0016% 0,0016% 53 502 56,5% 10 984 USD
Saint Kitts i Nevis 0,0013% 0,0014% 42 113 76,8% 12 195 USD
Saint Vincent i Grenadyny 0,0012% 0,0020% 60,929 55,5% 7 793 USD
Gambia 0,0011% 0,0013% 377 123 18,5% 1092 USD
Dominika 0,11% 0,15% 5 708 494 54,2% 6 903 USD
Liberia 0,00087% 0,0012% 337 732 7,3% 1414 USD
Timor Wschodni 0,00085% 0,00059% 320 339 25,2% 1460 USD
Samoa 0,00083% 0,0012% 57 386 29,4% 5 013 USD
Vanuatu 0,00068% 0,00080% 64 896 24,0 4016 USD
Sierra Leone 0,00063% 0,00078% 870 532 11,7% 1040 USD
Wyspy Salomona 0,00061% 0,00093% 65 936 11,0% 3325 USD
Tonga 0,00056% 0,0011% 42 795 39,9% 4300 USD
Mikronezja 0,00036% 0,00041% 34 996 33,3% 4507 USD
Wyspy Marshalla (USA) 0,00017% 0,00021% 15 808 29,7% 4736 USD
Erytrea (!) 0,00016% 0,00048% 69 843 1,1% 851 USD
Kiribati 0,00010% 0,00013% 15 672 13,7% 2272 USD
Tuvalu 0,000036% 0,000018% 5106 46,0% 4122 USD
2 Chiński uproszczony (!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4,814 USD
Chiny (!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4,814 USD
Singapur 0,19% 0,34% 1 362 570 81,0% 23 034 USD
Przetłumaczenie strony na te dwa języki pozwoli Ci dotrzeć do 50% światowej siły nabywczej.
3 Hiszpański 6,8% 8,4% 248,254,476 55,7% 9967 USD
Meksyk 1,6% 2,0% 75 937 568 59,5% 7971 USD
Hiszpania 1,4% 1,1% 30 452 356 80,5% 17,979 USD
Argentyna 0,88% 1,4% 31 118 521 70,9% 10 676 USD
Wenezuela 0,80 0,84% 18 940 907 60,0% 16 039,39 USD
Kolumbia 0,41% 0,77% 26 962 244 58,1% 5548 USD
Chile 0,37% 0,53% 11 822 229 66,01% 11 967 USD
Peru 0,25% 0,35% 14 444 387 45,46% 6471 USD
Portoryko (USA) 0,15% 0,19% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
Ekwador 0,13% 0,20% 8 857 768 54,06% 5449 USD
Republika Dominikańska 0,12% 0,15% 6 530 904 61,3% 6721 USD
Gwatemala 0,11% 0,12% 5 722 610 34,5% 7002 USD
Kuba (!) 0,08% 0,10% 4 449 238 37,3% 6909 USD
Urugwaj 0,08% 0,13% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
Kostaryka 0,09% 0,10% 3 207 258 66,03% 10 234 USD
Panama 0,06% 0,091% 2 178 424 54,0% 11 265 USD
Boliwia 0,05% 0,071% 4 322 489 39,7% 3985 USD
Paragwaj 0,04% 0,068% 3 453 446 51,3% 4460 USD
Salwador 0,03% 0,057% 1 839 969 29,0% 6395,26 USD
Honduras 0,03% 0,036% 2 733 860 30,0% 4028 USD
Nikaragua 0,01% 0,020% 1 511 037 24,5% 3555 $
Gwinea Równikowa (!) 0,01% 0,0078% 290 470 23,7% 9301 USD
4 Japoński 7,0% 5,3% 118 333 485 93,1% 22 709,05 USD
Japonia 7,0% 5,3% 118 333 485 93,1% 22 709,05 USD
5 Niemiecki 5,9% 4,5% 84 477 535 87,3% 25 650 USD
Niemcy 4,6% 3,3% 73 825 582 89,6% 24 003 USD
Szwajcaria 0,20% 0,20% 5 247 345 89,1% 45 991 USD
Austria 0,51% 0,44% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
Luksemburg 0,05% 0,041% 571 189 98,1% 30 852 USD
Liechtenstein 0,0047% 0,0044% 36 947 98,0% 51 181 USD
6 Francuski (!) 4,8% 4,7% 117 371 120 27,5% $14,922
Francja 3,3% 3,3% 57 245 333 85,6% 22 099 USD
Kanada 0,63% 0,61% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
Belgia 0,35% 0,58% 3 921 579 86,5% 23 015 USD
Szwajcaria 0,63% 0,63% 1 680 703 87,5% 47 399 USD
Maroko 0,06% 0,19% 10 277 892 58,2% 2409 USD
Algieria 0,06% 0,14% 8 720 150 42,9% 2722 USD
Kamerun 0,03% 0,032% 5 859 797 25,0% 2205 USD
Tunezja 0,02% 0,092% 2 828 006 49,6% 3879 USD
Wybrzeże Kości Słoniowej 0,03% 0,031% 6 286 527 26,5% 2104 USD
Senegal 0,02% 0,018% 3 954 620 25,6% 1461 USD
Haiti 0,01% 0,0084% 1 326 629 12,2% 2088 USD
Gabon 0,01% 0,0075% 951 287 48,02% 4500 USD
Dem. Rep. Konga 0,01% 0,0080% 4 889 515 6,2% 889 USD
Mali 0,01% 0,0055% 1 999 226 11,1% 1334 USD
Monako 0,01% 0,0036% 36 655 95,2% 53 462 USD
Burkina Faso 0,0045% 0,0066% 2 603 042 13,9% 792 USD
Kongo 0,0033% 0,0047% 416 217 8,1% 2318 USD
Benin 0,01% 0,0038% 1 303 589 11,9% 1473 USD
Madagaskar 0,0024% 0,0034% 1 172 533 4,7% 769 USD
Mauretania 0,0021% 0,0029% 774 183 18,0% 1273 USD
Togo 0,0017% 0,0022% 860 281 11,3% 1236 USD
Gwinea 0,0016% 0,0015% 11 214 801 9,8% 1303,43 USD
Czad 0,0014% 0,0024% 722 627 5,0% 1284,39 USD
Burundi (!) 0,00076% 0,00060% 544 097 5,1% 535 USD
Nigeria 0,00061% 0,00093% 893 073 4,3% 525 USD
Republika Środkowoafrykańska 0,00060% 0,00098% 183 785 4,0% 1121 USD
Komory 0,00028% 0,00050% 63 171 7,9% 1918 USD
7 Portugalski 3,2% 5,0% 135 86 157 49,6% 8479 USD
Brazylia 2,6% 4,6% 126 398 299 60,0% 8070 USD
Portugalia 0,31% 0,26% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
Angolski 0,06% 0,11% 3 745 750 13,0% 6 269 USD
Mozambik 0,01% 0,0088% 5 050 924 17,5% 696 USD
Republika Zielonego Przylądka 0,0021% 0,0040% 271 507 50,3% 3160 USD
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,00029% 0,00035% 55,975 29,4% 1883 USD
Gwinea-Bissau 0,00024% 0,00029% 68 270 3,7% 1603 USD
8 Włoski 2,7% 2,3% 40 358 168 65,8% 24 001 USD
Włochy 2,4% 2,3% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
Szwajcaria 0,064% 0,064% 535 108 87,5% 47 399 USD
San Marino 0,0017% 0,00098% 17 498 52,6% 35 015 USD
Przetłumaczenie strony na te osiem języków pozwoli Ci dotrzeć do 80% światowej siły nabywczej.
9 Arabski (!) 2,6% 3,4% 136 306 480 40,9% 6943 USD
Arabia Saudyjska (!) 0,66% 0,87% 23 803 319 73,7% 10 451,44 USD
Egipt (!) 0,50% 0,61% 39 471 581 41,2% 4781 USD
Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,33% 0,49% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
Irak 0,14% 0,17% 7 898 106 21,2% 6702 USD
Kuwejt 0,12% 0,14% 3 176 010 78,37% 14 641 USD
Sudan (!) 0,10% 0,14% 11 082 072 28,0% 3320 USD
Katar 0,10% 0,13% 2 423 068 94,2% 15 913 USD
Liban 0,10% 0,14% 4 571 675 76,1% 8209 USD
Syria (!) 0,06% 0,11% 5 873 785 31,8% 3867 USD
Maroko 0,06% 0,19% 10 277 892 58,2% 2409 USD
Jordania 0,07% 0,084% 5 890 965 62,3% 4343 USD
Algieria 0,06% 0,14% 8 720 150 42,9% 2722 USD
Oman 0,05% 0,097% 3 094 236 69,9% 6291 USD
Jemen (!) 0,03% 0,072% 6 780 200 24,5% 1481 USD
Bahrajn 0,04% 0,057% 1 396 668 98,0% 10 307 USD
Tunezja 0,02% 0,092% 2 828 006 49,6% 3879 USD
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 0,03% 0,036% 2 753 697 57,4% 3615 USD
Libia (!) 0,02% 0,036% 1 275 642 20,2% 6981 USD
10 Rosyjski 2,0% 4,0% 132 092 034 63,8% $5,636
Rosja 1,6% 3,4% 105 499 857 73,0% 5804 USD
Kazachstan 0,11% 0,40% 9 290 810 74,5% 4867 USD
Ukraina 0,06% 0,28% 14 171 063 52,4% 1738 USD
Białoruś 0,056% 0,10% 6 553 845 71,1% 3252 USD
Kirgistan 0,01% 0,012% 2 097 428 34,5% 1424 USD
Tadżykistan 0,01% 0,013% 1 788 044 20,4% 1236 USD
11 Koreański 1,8% 1,3% 45 377 488 89,6% 14 519 USD
Korea Południowa 1,7% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
12 Holenderski 1,2% 0,86% 21 743 426 89,7% 20 994 USD
Holandia 0,87% 0,51% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
Belgia 0,23% 0,58% 5 882 368 86,5% 23 015 USD
Surinam 0,0033% 0,0084% 253 499 45,4% 3364 USD
13 Turecki 1,1% 1,5% 42 275 017 53,7% 9259 USD
Turcja 1,1% 1,5% 46 395 501 58,3% 9180 USD
Przetłumaczenie strony na te 13 języków pozwoli Ci dotrzeć do 90% światowej siły nabywczej.
14 Indonezyjski 0,67% 0,94% 56 612 527 22,0% 4294 USD
Indonezja 0,75% 0,94% 66 244 991 25,3% 4305 USD
15 Polski 0,65% 0,74% 25 830 760 68,0% 9128 USD
Polska 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8703 USD
16 Szwedzki 0,59% 0,51% 8 879 042 90,6% 24 130 USD
Szwecja 0,57% 0,51% 8 896 046 89,6% 24 445 USD
17 Chiński tradycyjny 0,56% 0,55% 6 662 175 84,4% 30 912 USD
Hong Kong (Chiny) 0,54% 0,51% 6 418 058 87,4% 31 764 USD
Makau 0,03% 0,036% 499 773 81,6% 22 474 USD
18 Norweski 0,45% 0,44% 5 024 686 96,8% 32 615 USD
Norwegia 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 747 USD
19 Hebrajski 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
Izrael 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
20 Perski (!) 0,41% 0,67% 38 550 863 34,5% 3848 USD
Iran (!) 0,42% 0,66% 42 731 675 53,2% 3721 USD
Afganistan 0,01% 0,012% 3 673 539 10,6% 1091 USD
21 Duński 0,38% 0,26% 5 474 899 96,3% 25 546 USD
Dania 0,38% 0,26% 5 554 451 96,9% 25 868 USD
22 Tajski 0,37% 0,47% 26 721 620 39,3% 5066 USD
Tajlandia 0,40% 0,47% 32 710 169 47,5% 4593 USD
23 Grecki 0,36% 0,33% 8 068 383 67,3% 16 116 USD
Grecja 0,31% 0,29% 7 445 118 69,09% 15 931 USD
Cypr 0,03% 0,037% 888,125 75,9% 14 022 USD
24 Fiński 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 743 USD
Finlandia 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 743 USD
25 Kataloński 0,33% 0,25% 6 895 233 78,8% 17 742 USD
Hiszpania 0,33% 0,25% 6 995 204 80,5% 17,979 USD
Andora 0,0036% 0,0025% 75 681 97,9% 19 814 USD
26 Hindi 0,3% 2,5% 78 258 527 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,3% 2,5% 78 258 527 29,5% 1845 USD
27 Malajski 0,29% 0,38% 15 388 560 71,1% 6825 USD
Malezja 0,12% 0,53% 17 200 712 71,1% 6283 USD
Brunei Darussalam 0,01% 0,0071% 380 876 90,0% 6124 USD
28 Wietnamski (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2294 USD
Wietnam (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2294 USD
29 Rumuński 0,23% 0,29% 12 820 275 54,9% 6583 USD
Rumunia 0,24% 0,27% 11 722 888 59,5% 7 728 USD
Mołdawia 0,01% 0,019% 2 521 887 71,0% 1950 USD
30 Czeski 0,21% 0,26% 8 081 131 76,48% 9 977 USD
Czechy 0,21% 0,26% 8 081 131 76,48% 9 977 USD
31 Bengalski 0,20% 0,21% 40 227 029 17,8% 1801 USD
Bangladesz 0,15% 0,13% 29 738 660 18,2% 1948 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
32 Afrykanerski 0,13% 0,84% 9 528 232 54,0% 5255 USD
Republika Południowej Afryki 0,13% 0,84% 9 528 232 54,0% 5255 USD
33 Węgierski 0,15% 0,12% 7 778 595 79,2% 7400 USD
Węgry 0,15% 0,12% 7 778 595 79,2% 7400 USD
34 Słowacki 0,12% 0,12% 4 370 706 80,4% 10 260 USD
Słowacja 0,12% 0,12% 4 370 706 80,4% 10 260 USD
35 Cejloński 0,08% 0,15% 6 795 562 32,05% 4558 USD
Sri Lanka 0,08% 0,15% 6 795 562 32,05% 4558 USD
36 Gujarati 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
37 Kannada 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
38 Tamilski 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
39 Marathi 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
40 Telugu 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
Indie (**) 0,095% 0,083% 19 564 632 29,5% 1845 USD
41 Azerski (!) 0,05% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
Azerbejdżan (!) 0,05% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
42 Serbski 0,069% 0,083% 5 058 516 65,5% 5000 USD
Serbia 0,06% 0,074% 4 733 311 67,06% 4848 USD
Czarnogóra 0,01% 0,0097% 434 865 69,8% 6587 USD
43 Chorwacki 0,07% 0,070% 3 034 752 72,7% 8580 USD
Chorwacja 0,07% 0,070% 3 034 752 72,7% 8580 USD
44 Bułgarski 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6194 USD
Bułgaria 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6194 USD
45 Kazachski 0,17% 0,40% 13 272 586 74,5% 4867 USD
Kazachstan 0,17% 0,40% 13 272 586 74,5% 4867 USD
46 Uzbecki (!) 0,07% 0,086% 14 901 632 46,7% 1764 USD
Uzbekistan (!) 0,07% 0,086% 14 901 632 46,7% 1764 USD
47 Litewski 0,07% 0,071% 2 133 390 74,3% 11 610 USD
Litwa 0,07% 0,071% 2 133 390 74,3% 11 610 USD
48 Birmański 0,04% 0,042% 13 258 325 25,08% 1256 USD
Mjanma (Birma) 0,04% 0,042% 13 258 325 25,08% 1256 USD
49 Słoweński 0,052% 0,051% 1 508 414 73,1% 12647 USD
Słowenia 0,05% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 363 USD
50 Ukraiński 0,04% 0,28% 9 447 375 52,4% 1738 USD
Ukraina 0,04% 0,28% 9 447 375 52,4% 1738 USD
51 Filipiński/tagalski 0,43% 0,70% 5 734 272 55,50% 3188 USD
Filipiny 0,43% 0,70% 5 734 272 55,50% 3188 USD
52 Łotewski 0,04% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
Łotwa 0,04% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
53 Estoński 0,03% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 238 USD
Estonia 0,03% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 238 USD
54 Amharski 0,04% 0,022% 15 739 371 15,3% 985 USD
Etiopia 0,04% 0,022% 15 739 371 15,3% 985 USD
55 Bośniacki 0,03% 0,036% 1 925 105 65,1% 5278 USD
Bośnia i Hercegowina 0,03% 0,036% 1 925 105 65,1% 5278 USD
56 Turkmeński (!) 0,03% 0,033% 1 018 692 17,9% 9505 USD
Turkmenistan (!) 0,03% 0,033% 1 018 692 17,9% 9505 USD
57 Zulu 0,02% 0,84% 31 512 418 54,0% 5255 USD
Republika Południowej Afryki 0,02% 0,84% 31 512 418 54,0% 5255 USD
58 Islandzki 0,03% 0,000001% 329 535 98,2% 30 186 USD
Islandia 0,03% 0,000001% 329 535 98,2% 30 186 USD
59 Urdu 0,018% 0,23% 2 996 586 15,51% 2324 USD
Pakistan 0,018% 0,23% 2 996 586 15,51% 2324 USD
60 Gruziński 0,02% 0,038% 2 157 566 58,01% 3547 USD
Gruzja 0,02% 0,038% 2 157 566 58,01% 3547 USD
61 Albański 0,02% 0,034% 1 908 581 66,3% 4115 USD
Albania 0,02% 0,034% 1 908 581 66,3% 4115 USD
62 Ormiański 0,02% 0,031% 1 959 627 67,0% 3466 USD
Armenia 0,02% 0,031% 1 959 627 67,0% 3466 USD
63 Macedoński 0,02% 0,020% 1 501 798 72,1% 4 289 USD
Macedonia 0,02% 0,020% 1 501 798 72,1% 4 289 USD
64 Nepalski 0,02% 0,025% 5 706 708 19,6 1280 USD
Nepal 0,02% 0,025% 5 706 708 19,6 1280 USD
65 Xhosa 0,01% 0,84% 1 058 692 54,0% 5255 USD
Republika Południowej Afryki 0,01% 0,84% 1 058 692 54,0% 5255 USD
66 Khmerski 0,014% 0,014% 5 107 008 32,4% 1602 USD
Kambodża 0,014% 0,014% 5 107 008 32,4% 1602 USD
67 Maltański 0,01% 0,013% 351 945 77,2% 13 902 USD
Malta 0,01% 0,013% 351 945 77,2% 13 902 USD
68 Laotański (!) 0,01% 0,013% 1 478 052 21,8% 3358 USD
Laos (!) 0,01% 0,013% 1 478 052 21,8% 3358 USD
69 Suahili 0,02% 0,015% 7 224 386 13,0% 1213 USD
Tanzania 0,02% 0,015% 7 224 386 13,0% 1213 USD
70 Mongolski 0,0079% 0,014% 634 321 21,4% 4 549 USD
Mongolia 0,0079% 0,014% 634 321 21,4% 4 549 USD
71 Irlandzki gaelicki 0,0049% 0,0035% 80 850 85,01% 23 413,25 USD
Irlandia 0,0049% 0,0035% 80 850 85,01% 23 413,25 USD
72 Malediwy 0,01% 0,0062% 252 761 59,0% 8185 USD
Malediwy 0,01% 0,0062% 252 761 59,0% 8185 USD
73 Faryjski 0,0032% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Wyspy Owcze (Dania) 0,0032% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
74 Inuktitut, eskimoski 0,0023% 0,00047% 38 487 68,5% 23 898 USD
Grenlandia (Dania) 0,0023% 0,00047% 38 487 68,5% 23 898 USD
75 Somalijski (!) 0,0020% 0,0025% 295 686 2,5% 2451 USD
Dżibuti (!) 0,0011% 0,0015% 123 728 13,3% 2598 USD
Somalia (!) 0,00087% 0,00098% 269 178 1,8% 1443 USD
76 Białoruski 0,0017% 0,10% 202 696 71,1% 3252 USD
Białoruś 0,0017% 0,10% 202 696 71,1% 3252 USD
Trend* Obszar geograficzny T-Index
2017
Prognoza
2021
Liczba użytkowników internetu
Współczynnik penetracji internetu
Wydatki na mieszk.
(internauci)**
* Strzałki i kreski wskazują na prognozowany ranking kraju w 2021
** Szacunkowe roczne wydatki każdego użytkownika internetu

Download data in CSV format
1 Ameryka Północna 33,3% 0,0% 271 049 509 75,9% 44 872 USD
Angielski 32,6% 0,0% 262 489 684 75,5% $45,454
Francuski 0,63% 0,0% 8 521 892 88,5% 27 040 USD
Inuktitut, eskimoski 0,0023% 0,0% 37 933 67,6% 22 451 USD
2 Europa Zachodnia 23,1% 0,0% 347 942 519 83% $24,246
Niemiecki 5,9% 0,0% 84 477 535 87,3% 25 650 USD
Angielski 5,2% 0,0% 63 564 705 91,2% 29 698 USD
Francuski 3,9% 0,0% 61 845 256 84.8% $22,947
Włoski 2,7% 0,0% 40 358 168 65,8% 24 001 USD
Hiszpański 1,4% 0,0% 29 719 841 78,7% 17 728 USD
Holenderski 1,2% 0,0% 21,511,250 90.8% $21,165
Szwedzki 0,59% 0,0% 8 879 042 90,6% 24 130 USD
Norweski 0,45% 0,0% 5 024 686 96,8% 32 615 USD
Duński 0,38% 0,0% 5 474 899 96,3% 25 546 USD
Fiński 0,34% 0,0% 5 076 785 92,6% 24 411 USD
Kataloński 0,33% 0,0% 6 895 233 78,8% 17 742 USD
Grecki 0,32% 0,0% 7 232 678 66,8% 16 343 USD
Portugalski 0,31% 0,0% 7 108 748 68,6% 15 927 USD
Islandzki 0,023% 0,0% 324 860 98,2% 25 476 USD
Maltański 0,013% 0,0% 329 019 76,2% 14 342 USD
Irlandzki gaelicki 0,0049% 0,0% 74 411 80,1% 24 007 USD
Faryjski 0,0032% 0,0% 45 403 94,2% 25 631 USD
3 Azja Wschodnia 18,0% 0,0% 858,003,525 55.0% $7,678
Chiński uproszczony 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4,814 USD
Japoński 6,6% 0,0% 115 605 881 91,1% 20 740 USD
Koreański 1,8% 0,0% 45 377 488 89,6% 14 519 USD
Chiński tradycyjny 0,56% 0,0% 6 662 175 84,4% 30 912 USD
Mongolski 0,0079% 0,0% 634 321 21,4% 4 549 USD
4 Ameryka Południowa 5.6% 0,0% 242 204 552 57.9% $8,450
Hiszpański 2,8% 0,0% 118 883 030 56,9% $8,678
Portugalski 2,8% 0,0% 122 796 320 59,1% 8 242 USD
Angielski 0,0048% 0,0% 293 026 38,2% 5979 USD
Holenderski 0,0033% 0,0% 232 176 42,8% 5155 USD
5 Afryka Północna i Bliski Wschód 3.5% 0,0% 188 064 088 44,5% 6735 USD
Arabski 2,5% 0,0% 125 599 978 42,9% 7246 USD
Hebrajski 0,42% 0,0% 6 482 182 77,4% 23 777 USD
Perski 0,40% 0,0% 35 864 169 45,3% 4054 USD
Francuski 0,16% 0,0% 20 117 759 47,2% 2830 USD
6 Europa Środkowa i Wschodnia 3.1% 0,0% 153 830 975 59,7% 7322 USD
Turecki 1,1% 0,0% 42 275 017 53,7% 9259 USD
Polski 0,65% 0,0% 25 830 760 68,0% 9128 USD
Rumuński 0,23% 0,0% 12 820 275 54,9% 6583 USD
Czeski 0,22% 0,0% 8 573 798 81,3% 9240 USD
Węgierski 0,14% 0,0% 7 168 677 72,8% 7324 USD
Rosyjski 0,12% 0,0% 18 971 034 52,3% 2359 USD
Słowacki 0,12% 0,0% 4 210 752 77,6% 10 204 USD
Serbski 0,069% 0,0% 5 058 516 65,5% 5000 USD
Chorwacki 0,069% 0,0% 2 934 116 69,8% 8533 USD
Bułgarski 0,068% 0,0% 4 066 784 56,7% 6088 USD
Litewski 0,063% 0,0% 2 073 467 71,4% 11 129 USD
Słoweński 0,052% 0,0% 1 508 414 73,1% 12647 USD
Ukraiński 0,043% 0,0% 8 828 516 48,9% 1787 USD
Łotewski 0,042% 0,0% 1 566 213 79,2% 9806 USD
Grecki 0,032% 0,0% 835 705 71,7% 14 149 USD
Estoński 0,031% 0,0% 1 162 200 88,4% 9699 USD
Bośniacki 0,027% 0,0% 2 479 266 65,1% 3961 USD
Albański 0,020% 0,0% 1 827 483 63,3% 3963 USD
Macedoński 0,017% 0,0% 1 462 819 70,4% 4203 USD
Białoruski 0,0018% 0,0% 177 163 62,2% 3680 USD
7 Ameryka Środkowa i Karaiby 2,6% 0,0% 103,929,189 48,5% $9,168
Hiszpański 2,5% 0,0% 99,471,438 50,3% $9,181
Angielski 0.100% 0,0% 3,151,001 54.3% $11,594
Francuski 0,0083% 0,0% 1 306 750 12,2% 2324 USD
8 Azja Południowo-Wschodnia 2,5% 0,0% 215,174,921 34.1% $4,249
Angielski 0,69% 0,0% 46,691,877 44.6% $5,432
Indonezyjski 0,67% 0,0% 56 612 527 22,0% 4294 USD
Tajski 0,37% 0,0% 26 721 620 39,3% 5066 USD
Malajski 0,29% 0,0% 15 388 560 71,1% 6825 USD
Wietnamski 0,28% 0,0% 48 351 252 52,7% 2083 USD
Chiński uproszczony 0,083% 0,0% 1 363 271 82,1% 22 246 USD
Birmański 0,060% 0,0% 11 749 580 21,8% 1859 USD
Filipiński/tagalski 0,042% 0,0% 4 098 465 40,7% 3756 USD
Khmerski 0,014% 0,0% 2 959 801 19,0% 1789 USD
laoski 0,0096% 0,0% 1 237 968 18,2% 2844 USD
9 Oceania 2,2% 0,0% 25 462 807 66,4% 31 938 USD
Angielski 2,2% 0,0% 25 462 807 66,4% 31 938 USD
10 Północna i Środkowa Azja 2,2% 0,0% 142,006,916 62.0% $5,615
Rosyjski 1,9% 0,0% 113 121 000 66.2% $6,186
Azerski 0,073% 0,0% 7 429 993 77,0% 3574 USD
Kazachski 0,068% 0,0% 3 727 948 70,8% 6620 USD
Uzbecki 0,065% 0,0% 13 395 929 42,8% 1775 USD
turkmeński 0,024% 0,0% 806 025 15,0% 10 928 USD
Gruziński 0,020% 0,0% 1 768 224 47,6% 4185 USD
Ormiański 0,017% 0,0% 1 757 797 58,2% 3621 USD
11 Południowa Azja 2,1% 0,0% 412,581,511 23,7% $1,865
Angielski 1,0% 0,0% 201 350 781 24,4% 1858 USD
Hindi 0,33% 0,0% 68 174 627 26,0% 1775 USD
Bengalski 0,20% 0,0% 40 227 029 17,8% 1801 USD
Cejloński 0,088% 0,0% 6 287 439 30,0% 5134 USD
Kannada 0,083% 0,0% 17 043 657 26,0% 1775 USD
Gujarati 0,083% 0,0% 17 043 657 26,0% 1775 USD
Tamilski 0,083% 0,0% 17 043 657 26,0% 1775 USD
Marathi 0,083% 0,0% 17 043 657 26,0% 1775 USD
Telugu 0,083% 0,0% 17 043 657 26,0% 1775 USD
Urdu 0,022% 0,0% 3 400 648 18,0% 2312 USD
Nepalski 0,017% 0,0% 5 013 170 17,6% 1210 USD
Perski 0,0081% 0,0% 2 686 694 8,3% 1100 USD
Malediwy 0,0042% 0,0% 222 838 54,5% 6927 USD
12 Afryka Subsaharyjska 1,9% 0,0% 220,138,216 22,2% $3,079
Angielski 1,3% 0,0% 151 597 079 36,4 % $3,219
Afrykanerski 0,15% 0,0% 8 997 099 51,9% 5943 USD
Francuski 0,11% 0,0% 25,579,463 8,8% $1,638
Arabski 0,099% 0,0% 10 706 502 26,6% 3385 USD
Portugalski 0,073% 0,0% 5,959,089 10.7% $4,481
Amharski 0,028% 0,0% 11 529 327 11,6% 893 USD
Zulu 0,023% 0,0% 1 428 111 51,9% 5943 USD
Xhosa 0,016% 0,0% 999 678 51,9% 5943 USD
Suahili 0,0094% 0,0% 2 866 015 5,4% 1201 USD
Hiszpański 0,0069% 0,0% 180 167 21,3% 13 926 USD
somalijski 0,0020% 0,0% 295 686 2,5% 2451 USD

Prawa autorskie

Materiał ten można swobodnie wykorzystywać i udostępniać pod warunkiem zamieszczenia linku do tej strony i wyraźnego poinformowania użytkownika, że dane pochodzą z badania T-Index. Należy skopiować i wkleić następujące oświadczenie:

„Badanie T-Index 2017, zostało przeprowadzone przez Translated. TRANSLATED to wiodąca agencja tłumaczeniowa online, świadcząca usługi językowe dla 172 470 klientów międzynarodowych i korzystająca z usług 214 804 zweryfikowanych tłumaczy.”

Napisy końcowe

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które dostarczyły nam użytecznych danych lub wskazówek (w kolejności alfabetycznej):
Salvatore Giammarresi, dyrektor ds. globalizacji, PayPal
Daniel Goldschmidt, dyrektor zespołu ds. internacjonalizacji, Microsoft
Mark Lammers, starszy konsultant ds. analiz biznesowych, Point B
Sergio Pelino, starszy dyrektor ds. inżynierii lokalizacji, PayPal
Danielle Schweisguth, specjalista ekonomiczny, Société Générale
Brian Solis, główny analityk, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, dyrektor programu, Cloud and Enterprise, Microsoft

Więcej pytań? Odezwij się.

Nasz zespół jest gotowy, by znaleźć rozwiązanie dla Twoich potrzeb tłumaczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Cześć, jestem Barbara.
W czym mogę pomóc?

Barbara - Senior Account Manager

Poproś o natychmiastową wycenę

Łatwy sposób na szybkie przetłumaczenie dokumentów.

Kup online za pomocą kilku kliknięć.

Natychmiastowa wycena