T-index 2018

A legjobb országok online értékesítéshez

A T-Index az online értékesítési potenciáljuk szerint rangsorolja az országokat.Becslést ad az egyes országok piaci részesedésére a globális e-kereskedelemhez viszonyítva.

A legjobb országok előrejelzése

A rangsorolás célja

A tanulmányt a Translated készítette, hogy iránymutatást nyújtson az üzleti ügyfeleknek a nemzetközi terjeszkedési projektek során a piacok és nyelvek kiválasztásában, és hogy segítsen nekik befektetésük lehető legjobb megtérülésének (ROI) elérésében.

A T-Indexet azért fejlesztettük ki, hogy segítsen a nemzetközileg terjeszkedni kívánó vállalatoknak a célpiacaik kiválasztásában és a leginkább megfelelő célnyelvek megtalálásában, amikor lefordítják a webhelyeiket.

Hogyan kell értelmezni a tanulmányt?

A T-Indexet azért fejlesztettük ki, hogy segítsen a nemzetközileg terjeszkedni kívánó vállalatoknak a célpiacaik kiválasztásában és a leginkább megfelelő célnyelvek megtalálásában, amikor lefordítják a webhelyeiket.

Vegyünk egy példát.

Egy egyesült királyságbeli, télisport-cikkeket értékesítő cég le szeretné fordítani az angol nyelvű webhelyét egy másik európai nyelvre, hogy új vásárlókat érjen el az online csatornákon keresztül. Miután elvégeznek egy piackutatást, a cég marketingmenedzsere arra a következtetésre jut, hogy termékeik nagy valószínűséggel lennének sikeresek Németországban, Svédországban és Norvégiában. A T-Index alapján gyorsan világossá válik, hogy Németország kínálja a legnagyobb értékesítési potenciált a maga 4,7 százalékos piaci részesedésével, figyelembe véve a 73 825 582 internethasználót és a fejenkénti 24 003 USD évi átlagos költést. A T-Index ezért döntő tényezőként szolgált abban, hogy a webhely új nyelveként a németet választották.

Feltevések és módszertan

A T-Index nevű eszköz célja, hogy támogassa a döntéshozatalban azokat a cégeket, amelyek lokalizálni szeretnék a webhelyeiket, és választaniuk kell a piacok és nyelvek között.Áttekintést nyújt az egyes országok online értékesítési potenciáljáról.

A 2018-as T-Index a Világbank adatbázisának legfrissebb statisztikai adatait használja, azaz a 2016. évi adatokat.

A T-index értékét úgy számítjuk ki, hogy megszorozzuk az összes internethasználó számát az egy főre eső becsült éves költéssel.

Az internetezők egy főre eső éves kiadásainak becsléséhez a Világbank HFCE (háztartások végső fogyasztási kiadásai) mutatóját használtuk amerikai dollárban kifejezve az aktuális árfolyamon. A HFCE az egy országban a háztartások által vásárolt áruk és szolgáltatások piaci értéke. A T-Index korábbi verzióinak 2016 előtti számítási módszere a HFCE helyett a GDP-n alapult. 2016-ban megváltoztattuk a számítási módszert, hogy reálisabb áttekintést kapjunk az egyes országok internetezőinek valódi költési potenciáljáról. A számítási módszerünk részleteit az alábbiakban találhatja meg.

Az egyes országokat a helyi lakosság által a weben böngészéshez és vásárláshoz leggyakrabban használt nyelv szerint soroltuk be. A statisztikai jelentőség szempontjából csak akkor vettünk figyelembe több együttesen használt nyelvet egy országon belül, ha az ország T-Indexe meghaladta a 0,1%t. Az utóbbi esetben csak a népesség több mint 15%-ánál naponta online használt nyelveket vettük figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amikor a szóban forgó kisebbségi nyelvek (amelyeket a népesség kevesebb mint 15%-a használ online) egyúttal hivatalos nemzeti nyelvek is. Például Svájcot, amelynek T-indexe 0,90%, három különböző nyelvű piac szempontjából értékeltük: német, francia és olasz. A svájciak mindhárom nyelvet naponta használják az interneten való böngészéshez és vásárláshoz. Míg a francia és a német nyelvet a népesség több mint 15%-a használja, az olaszt az ország internetezőinek mindössze 7%-a. Az olasz azonban Svájc elismert hivatalos nyelve, ezért számít bele a T-Indexbe.

A T-Index-tanulmány csak az internetes böngészéshez használt nyelveket tartalmazza. Jelenleg számos nyelvet alig használnak az interneten, néhányat pedig egyáltalán nem. Sok országban a lakosság többsége által naponta beszélt nyelv nem található meg online, ilyen például Ruandában a kinyarwanda. Ennek oka gyakran az alacsony internetpenetráció, ami megakadályozza, hogy a helyiek hozzáférjenek az internethez, és anyanyelvi tartalmakat hozzanak létre. Ruandában az internethez hozzáférő lakosság 18%-a angol nyelvű tartalmakat böngész, mivel kevés, illetve nem is létezik a ruandaiak által és számára készült tartalom a saját nemzeti nyelvükön. Ezért a T-Index Ruandát az angol nyelvű piachoz számítja.

A nemzetközi változatokkal rendelkező nyelvek össze vannak csoportosítva.Például a brit és amerikai angol egyaránt az angol nyelv alá tartozik.

A nem független területeket (pl. Puerto Rico) a kormányzó állam alapján értékeltük, feltéve, hogy ugyanazt a nyelvet használják.Ha a nyelvük eltér, mint például Puerto Rico és az Egyesült Államok esetében, akkor külön szerepelnek a nyelv alapján, amelyhez tartoznak.

A T-Index-tanulmány nem terjed ki minden országra. A tanulmány azokat az országokat tartalmazza, amelyekre vonatkozóan fellelhetők voltak az internethasználók számára vonatkozó adatok. Ezen adatok nélkül az értékelés lehetetlen lett volna.

Számítási módszer

Először információkat gyűjtöttünk az egyes országok összes internethasználójáról, a háztartások végső fogyasztási kiadásairól (HFCE) és a teljes népességről, amiből meghatároztuk mind az internetpenetrációt*, mind az egy főre jutó HFCE-t. Ezután elemeztük az egyes országok internetpenetrációs mutatóját és jövedelemmegoszlását, hogy meghatározzuk az internethasználók által elméletileg elköltött HFCE arányát. Végül annak érdekében, hogy megkapjuk az „internethasználók egy főre jutó HFCE-jét”, vagyis a becsült éves kiadásaikat, a következő számítást végeztük: (az ország teljes népessége x az ország egy főre eső HFCE-je x az internethasználók által elméletileg elköltött HFCE százalékos értéke) / az internethasználók száma.

Azokban az országokban, ahol a jövedelemeloszlási adatok nem álltak rendelkezésre, kiszámoltuk az összes ország átlagos jövedelemeloszlását, és ezt a becslést használtuk.

Az internethasználók által elméletileg elköltött HFCE arányának meghatározásához feltételeztük, hogy az egyes országok internetezői az ország lakosságának leggazdagabb szegmensébe tartoznak.Ennél a feltételezésnél figyelembe vettük, hogy a legtöbb országban bizonyos jövedelmi szintet el kell érni az internet-előfizetés megvásárlásához és az e-kereskedelemben való részvételhez.

*Az internetpenetrációs arány az adott országban az internethasználók százalékos aránya.

Példa

Japánban az internethasználók száma 118 333 485 fő, a teljes népesség pedig 126 994 551 fő. Az internetpenetráció tehát 93,18%. 2016-ban Japánban az egy főre jutó HFCE 21 703 dollár volt. Az ország jövedelmének kvintilisek szerinti megoszlását felhasználva becslésünk szerint Japán leggazdagabb lakóinak 93,18%-ára jut a japán háztartások összes kiadásának 96,7%-a. Az „internethasználók egy főre jutó HFCE” adatát ezt követően egy egyszerű számítással kaptuk meg:

(teljes népesség x egy főre jutó HFCE x az internethasználók kiadásainak százalékos aránya) / internethasználók száma

Japánra alkalmazva: (126 994 551 x 21 703 x 96,7%) / 118 333 485
A japán internethasználók egy főre jutó becsült HFCE értéke tehát 22 522 USD.

A T-Indexhez megsokszoroztuk az internethasználók számát az egy internethasználóra jutó HFCE-vel. Japán esetében: 118 333 485 x 22 522 USD. Végül a százalékos értékhez minden egyes országnál elosztottuk a T-Index értékét az összes ország T-Index értékeinek összegével. Így kaptuk meg a 7,08%-os T-Indexet Japán esetében.

Források

Az internethasználók számát az egyes országokban a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) „Internethasználó egyének százalékos aránya” című jelentéséből vettük. Az ITU az ENSZ információs és kommunikációs technológiákra szakosodott ügynöksége. A statisztikák 2016-os becslések voltak. A százalékos adatokból úgy képeztünk egész számokat, hogy ennek a jelentésnek az adatait kombináltuk a Világbank által a teljes népességről készített jelentés adataival.

A háztartások végső fogyasztási kiadásaira vonatkozó adatok a Világbanktól származnak. Az adatok 2016-ban voltak naprakészek, és amerikai dollárban vannak megadva az aktuális árfolyamon. Az árfolyam-ingadozások (a nemzeti valuták értéke az amerikai dollárral szemben) befolyásolják az aktuális árfolyamon amerikai dollárban kifejezett HFCE értékeit, és következésképpen a jelenlegi és a becsült T-Index értékeket is. Azért döntöttünk úgy, hogy az aktuális árfolyamon amerikai dollárban kifejezett HFCE-értékeket használjuk az aktuális árfolyamon nemzetközi dollárban, a vásárlóerő-paritás (PPP) használatával kifejezett HFCE-értékek helyett, mert tanulmányunk a globális e-kereskedelem lehetőségeire összpontosít, amelyeket részben az országok közötti devizaárfolyam-ingadozások alapján értékelnek. Azoknál az országoknál vagy területeknél, amelyek HFCE-je nem szerepelt a fent említett világbanki jelentésben, mi becsültük meg az adatokat. A következő 39 ország HFCE-adatait becsültük meg: Andorra, Bahrein, Bosznia-Hercegovina, Comore-szigetek, Dzsibuti, Eritrea, Feröer-szigetek, Grönland, Irak, Irán, Kazahsztán, Kelet-Timor, Kiribati, Lesotho, Liechtenstein, Líbia, Maldív-szigetek, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mikronézia, Monaco, Mianmar, Panama, Pápua Új-Guinea, Puerto Rico, Ruanda, Salamon-szigetek, San Marino, São Tomé és Príncipe, Szamoa, Szíria, Szváziföld, Tonga, Tuvalu, Türkmenisztán, Új-Zéland, Vanuatu, Venezuela, Zöld-foki-szigetek.

A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi civil szervezet hivatalos webhelyén elérhető rangsor alapján határoztuk meg, hogy az internet-hozzáférés korlátozva van-e egy adott országban.

A jövedelem kvintilisek szerinti megoszlását a Világbank Fejlesztési Kutatócsoportjának statisztikai adataiból vettük.Az adatok különböző évekre vonatkoznak (a Világbank adatai az 1992 és 2014 közötti tartományban érhetők el).

Elérheti a globális online vásárlóerő legnagyobb részét.

Ha ezekre a népszerű nyelvekre lefordítja a webhelyét, azzal eléri a globális online vásárlóerő 80%-át.Ezenkívül az alábbiakban felsoroljuk a nagyobb online értékesítési potenciállal rendelkező piacokat.

Szeretne többet megtudni?Nézze meg a teljes listát

 

Legnépszerűbb nyelvek

angol
42,9%
kínai
9,4%
japán
7,1%
spanyol
6,7%
német
5,9%
francia
4,7%
portugál
3,1%
olasz
2,5%

Legjobb országok

Egyesült Államok
31,4%
Kína
9,3%
Japán
7,1%
Németország
4,7%
Egyesült Királyság
4,5%
Franciaország
3,3%
Brazília
2,7%
Olaszország
2,5%

Az internet-hozzáférésre továbbra is vonatkozhatnak korlátozások

Bizonyos országokban a webhelye tartalmának lefordítása nem elegendő ahhoz, hogy a helyi internethasználókat potenciális ügyfelekké alakítsa.Az alábbi térkép azokat az országokat mutatja, amelyek jelenleg korlátozzák az internet-hozzáférést.

Forrás: Riporterek Határok Nélkül

Az internet-hozzáférésre vonatkozó korlátozás

Kína Szaúd-Arábia
Egyiptom Irán
Vietnám Szudán
Kuba Üzbegisztán
Szíria Azerbajdzsán
Jemen Türkmenisztán
Líbia Laosz
Egyenlítői-Guinea Szomália
Dzsibuti Burundi
Eritrea

T-Index-táblázat 2018

 

Trend* Országok T-Index
2018
Előrejelzés
2021-re
Internethasználók Internetpenetráció
Kiadás per fő
(internethasználók)**
(!) Korlátozott internet-hozzáférés
* A nyilak és kötőjelek jelzik az ország előrejelzett teljesítményét a 2021-es rangsorban
** Az egyes internethasználók becsült éves kiadása
*** Az Egyesült Királyság négy országból áll: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország
1 Egyesült Államok 31,4% 22,1% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
angol 31,4% 0,22% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
2 Kína (!) 9,3% 13,7% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
kínai 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
3 Japán 7,1% 5,3% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
japán 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
4 Németország 4,7% 3,3% 73 825 582 89,7% 24 004 USD
német 4,7% 0,033% 73 825 582 89,6% 24 004 USD
Ha ezen 4 countries figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 50%-át.
5 Egyesült Királyság (***) 4,5% 2,9% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
angol 4,5% 0,029% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
6 Franciaország 3,3% 3,3% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
francia 3,3% 0,033% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
7 Brazília 2,7% 4,6% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
portugál 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
8 Olaszország 2,5% 2,3% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
olasz 2,5% 0,023% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
9 Kanada 2,3% 2,3% 32 580 120 89,8% 26 437 USD
angol 1,7% 0,017% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
francia 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
Ha ezen 9 countries figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 70%-át.
10 India 1,9% 2,5% 391 292 637 29,6% 1 846 USD
angol 0,95% 0,016% 195 646 318 29,6% 1 846 USD
hindi 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
bangla 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
gudzsaráti 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
kannada 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
maráthi 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
tamil 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
telugu 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
11 Ausztrália 1,8% 2,4% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
angol 1,8% 0,024% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
12 Spanyolország 1,8% 1,3% 37 447 560 80,6% 17 980 USD
spanyol 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
katalán 0,33% 0,0025% 6 995 204 80,6% 17 980 USD
13 Dél-Korea 1,8% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
koreai 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
14 Oroszország 1,6% 3,4% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
orosz 1,6% 0,034% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
15 Mexikó 1,6% 2% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
spanyol 1,6% 0,02% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
16 Törökország 1,1% 1,5% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
török 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
17 Svájc 0,9% 0,93% 7 463 156 89,1% 45 992 USD
német 0,64% 0,0066% 5 247 345 89,1% 45 992 USD
francia 0,2% 0,0021% 1 680 703 89,1% 45 992 USD
olasz 0,065% 0,00067% 535 108 89,1% 45 992 USD
18 Argentína 0,88% 1,4% 31 118 521 71% 10 676 USD
spanyol 0,88% 0,014% 31 118 521 71% 10 676 USD
19 Hollandia 0,87% 0,51% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
holland 0,87% 0,0051% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
20 Venezuela 0,8% 0,84% 18 940 907 60% 16 039 USD
spanyol 0,8% 0,0084% 18 940 907 60% 16 039 USD
21 Indonézia 0,75% 0,94% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
indonéz 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
22 Szaúd-Arábia (!) 0,66% 0,87% 23 803 319 73,7% 10 451 USD
arab 0,66% 0,0087% 23 803 319 73,7% 10 451 USD
23 Lengyelország 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
lengyel 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
24 Belgium 0,59% 0,58% 9 803 947 86,5% 23 016 USD
holland 0,36% 0,0035% 5 882 368 86,5% 23 016 USD
francia 0,24% 0,0023% 3 921 579 86,5% 23 016 USD
25 Svédország 0,57% 0,51% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
svéd 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
26 Hongkong KKT 0,54% 0,51% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
kínai 0,54% 0,0051% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
27 Ausztria 0,51% 0,44% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
német 0,51% 0,0044% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
28 Egyiptom (!) 0,5% 0,61% 39 471 581 41,3% 4 781 USD
arab 0,5% 0,0061% 39 471 581 41,2% 4 781 USD
29 Fülöp-szigetek 0,48% 0,7% 57 342 723 55,5% 3 188 USD
angol 0,43% 0,0063% 51 608 451 55,5% 3 188 USD
tagalog 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
30 Nigéria 0,48% 1,3% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
angol 0,48% 0,013% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
31 Norvégia 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
norvég 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
32 Izrael 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
héber 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
33 Irán (!) 0,42% 0,66% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
perzsa 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
34 Dél-afrikai Köztársaság 0,42% 0,84% 30 248 355 54% 5 255 USD
angol 0,25% 0,0051% 18 149 013 54% 5 255 USD
afrikaans 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
zulu 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
xhosza 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
35 Kolumbia 0,41% 0,77% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
spanyol 0,41% 0,0077% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
36 Malajzia 0,41% 0,53% 24 572 446 78,8% 6 284 USD
maláj 0,28% 0,0037% 17 200 712 78,8% 6 284 USD
angol 0,12% 0,0016% 7 371 734 78,8% 6 284 USD
37 Thaiföld 0,4% 0,47% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
thai 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
38 Dánia 0,38% 0,26% 5 554 451 97% 25 869 USD
dán 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
Ha ezen 38 countries figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 90%-át.
39 Chile 0,37% 0,53% 11 822 229 66% 11 968 USD
spanyol 0,37% 0,0053% 11 822 229 66% 11 968 USD
40 Egyesült Arab Emírségek 0,33% 0,49% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
arab 0,33% 0,0049% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
41 Finnország 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
finn 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
42 Görögország 0,31% 0,29% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
görög 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
43 Portugália 0,31% 0,26% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
portugál 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
44 Szingapúr 0,28% 0,34% 4 541 899 81% 23 035 USD
angol 0,19% 0,0024% 3 179 329 81% 23 035 USD
kínai 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
45 Új-Zéland 0,27% 0,26% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
angol 0,27% 0,0026% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
46 Vietnám (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
vietnámi 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
47 Írország 0,25% 0,18% 4 042 510 85% 23 413 USD
angol 0,24% 0,0017% 3 961 660 85% 23 413 USD
ír 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
48 Peru 0,25% 0,35% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
spanyol 0,25% 0,0035% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
49 Románia 0,24% 0,27% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
román 0,24% 0,0027% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
50 Csehország 0,21% 0,26% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
cseh 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
51 Pakisztán 0,18% 0,23% 29 965 859 15,5% 2 324 USD
angol 0,17% 0,0021% 26 969 273 15,5% 2 324 USD
urdu 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
52 Kazahsztán 0,17% 0,4% 13 272 586 74,6% 4 868 USD
orosz 0,12% 0,0028% 9 290 810 74,6% 4 868 USD
kazah 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
53 Banglades 0,15% 0,13% 29 738 660 18,3% 1 948 USD
bangla 0,15% 0,00126% 29 738 660 18,2% 1 948 USD
54 Magyarország 0,15% 0,12% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
magyar 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
55 Puerto Rico 0,15% 0,19% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
spanyol 0,15% 0,0019% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
56 Irak 0,14% 0,17% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
arab 0,14% 0,0017% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
57 Marokkó 0,13% 0,19% 20 555 784 58,3% 2 410 USD
arab 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
francia 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
58 Ecuador 0,13% 0,2% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
spanyol 0,13% 0,002% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
59 Algéria 0,13% 0,14% 17 440 300 43% 2 723 USD
arab 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
francia 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
60 Kuvait 0,12% 0,14% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
arab 0,12% 0,00144% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
61 Szlovákia 0,12% 0,12% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
szlovák 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
62 Dominikai Köztársaság 0,12% 0,15% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
spanyol 0,12% 0,00147% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
63 Ukrajna 0,11% 0,28% 23 618 438 52,5% 1 739 USD
orosz 0,065% 0,0017% 14 171 063 52,5% 1 739 USD
ukrán 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
64 Guatemala 0,11% 0,12% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
spanyol 0,11% 0,00124% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
65 Katar 0,1% 0,13% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
arab 0,1% 0,0013% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
66 Libanon 0,099% 0,14% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
arab 0,099% 0,00143% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
67 Szudán (!) 0,097% 0,14% 11 082 072 28% 3 320 USD
arab 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
68 Kenya 0,089% 0,17% 12 600 007 26% 2 671 USD
angol 0,089% 0,0017% 12 600 007 26% 2 671 USD
69 Costa Rica 0,086% 0,1% 3 207 258 66% 10 235 USD
spanyol 0,086% 0,00102% 3 207 258 66% 10 235 USD
70 Srí Lanka 0,082% 0,15% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
szingaléz 0,082% 0,0015% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
71 Kuba (!) 0,081% 0,1% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
spanyol 0,081% 0,001% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
72 Uruguay 0,081% 0,13% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
spanyol 0,081% 0,00132% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
73 Bulgária 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
bolgár 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
74 Üzbegisztán (!) 0,069% 0,086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
üzbég 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
75 Horvátország 0,069% 0,07% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
horvát 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
76 Jordánia 0,067% 0,084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
arab 0,067% 0,00084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
77 Litvánia 0,065% 0,071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
litván 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
78 Panama 0,065% 0,091% 2 178 424 54% 11 266 USD
spanyol 0,065% 0,00091% 2 178 424 54% 11 266 USD
79 Angola 0,062% 0,11% 3 745 750 13% 6 270 USD
portugál 0,062% 0,0011% 3 745 750 13% 6 270 USD
80 Ghána 0,061% 0,051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
angol 0,061% 0,00051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
81 Szerbia 0,06% 0,074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
szerb 0,06% 0,00074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
82 Szíria (!) 0,06% 0,11% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
arab 0,06% 0,00114% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
83 Belarusz 0,058% 0,1% 6 756 541 71,1% 3 252 USD
orosz 0,056% 0,00097% 6 553 845 71,1% 3 252 USD
belarusz 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
84 Tunézia 0,058% 0,092% 5 656 012 49,6% 3 879 USD
arab 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
francia 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
85 Szlovénia 0,055% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
szlovén 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
86 Azerbajdzsán (!) 0,052% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
azerbajdzsáni 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
87 Omán 0,051% 0,097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
arab 0,051% 0,00097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
88 Luxemburg 0,046% 0,041% 571 189 98,1% 30 852 USD
német 0,046% 0,00041% 571 189 98,1% 30 852 USD
89 Bolívia 0,045% 0,071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
spanyol 0,045% 0,00071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
90 Mianmar 0,044% 0,042% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
burmai 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
91 Lettország 0,042% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
lett 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
92 Etiópia 0,041% 0,022% 15 739 371 15,4% 985 USD
amhara 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
93 Paraguay 0,041% 0,068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
spanyol 0,041% 0,00068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
94 Trinidad és Tobago 0,039% 0,057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
angol 0,039% 0,00057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
95 Bahrein 0,038% 0,057% 1 396 668 98% 10 308 USD
arab 0,038% 0,00057% 1 396 668 98% 10 308 USD
96 Elefántcsontpart 0,035% 0,031% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
francia 0,035% 0,000309% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
97 Kamerun 0,034% 0,032% 5 859 797 25% 2 205 USD
francia 0,034% 0,000322% 5 859 797 25% 2 205 USD
98 Ciprus 0,033% 0,037% 888 125 75,9% 14 022 USD
görög 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
99 Salvador 0,031% 0,057% 1 839 969 29% 6 395 USD
spanyol 0,031% 0,00057% 1 839 969 29% 6 395 USD
100 Észtország 0,031% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
észt 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
101 Makaó KKT 0,03% 0,036% 499 773 81,6% 22 474 USD
kínai 0,03% 0,000362% 499 773 81,6% 22 474 USD
102 Honduras 0,029% 0,036% 2 733 860 30% 4 028 USD
spanyol 0,029% 0,000357% 2 733 860 30% 4 028 USD
103 Bosznia-Hercegovina 0,027% 0,036% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
bosnyák 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
104 Jemen (!) 0,026% 0,072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
arab 0,026% 0,00072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
105 Palesztin Terület 0,026% 0,036% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
arab 0,026% 0,000356% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
106 Izland 0,026% 0,000001% 329 535 98,2% 30 187 USD
izlandi 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
107 Türkmenisztán (!) 0,026% 0,033% 1 018 692 18% 9 505 USD
türkmén 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
108 Uganda 0,025% 0,041% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
angol 0,025% 0,000408% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
109 Líbia (!) 0,023% 0,036% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
arab 0,023% 0,000359% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
110 Tanzánia 0,023% 0,015% 7 224 386 13% 1 213 USD
szuahéli 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
111 Jamaica 0,022% 0,028% 1 296 610 45% 6 420 USD
angol 0,022% 0,000283% 1 296 610 45% 6 420 USD
112 Kambodzsa 0,022% 0,014% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
khmer 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
113 Albánia 0,021% 0,034% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
albán 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
114 Grúzia 0,02% 0,038% 2 157 566 58% 3 548 USD
grúz 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
115 Nepál 0,019% 0,025% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
nepáli 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
116 Bahama-szigetek 0,019% 0,016% 312 986 80% 22 771 USD
angol 0,019% 0,000161% 312 986 80% 22 771 USD
117 Zambia 0,019% 0,037% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
angol 0,019% 0,000374% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
118 Örményország 0,018% 0,031% 1 959 627 67% 3 466 USD
örmény 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
119 Zimbabwe 0,018% 0,023% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
angol 0,018% 0,000225% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
120 Mauritius 0,018% 0,024% 659 407 52,2% 10 192 USD
angol 0,018% 0,000237% 659 407 52,2% 10 192 USD
121 Észak-Macedónia 0,017% 0,02% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
macedón 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
122 Namíbia 0,017% 0,02% 769 455 31% 8 263 USD
angol 0,017% 0,000199% 769 455 31% 8 263 USD
123 Botswana 0,016% 0,019% 885 702 39,4% 6 838 USD
angol 0,016% 0,00019% 885 702 39,4% 6 838 USD
124 Szenegál 0,015% 0,018% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
francia 0,015% 0,000176% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
125 Nicaragua 0,014% 0,02% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
spanyol 0,014% 0,0002% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
126 Laosz (!) 0,013% 0,013% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
lao 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
127 Moldova 0,013% 0,019% 2 521 887 71% 1 951 USD
román 0,013% 0,000186% 2 521 887 71% 1 951 USD
128 Málta 0,013% 0,013% 351 945 77,3% 13 902 USD
máltai 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
129 Kongó - Kinshasa 0,011% 0,008% 4 889 515 6,2% 890 USD
francia 0,011% 0,00008% 4 889 515 6,2% 890 USD
130 Gabon 0,011% 0,0075% 951 287 48% 4 501 USD
francia 0,011% 0,000075% 951 287 48% 4 501 USD
131 Afganisztán 0,011% 0,012% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
perzsa 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
132 Ruanda 0,0099% 0,0103% 2 383 502 20% 1 569 USD
angol 0,0099% 0,000103% 2 383 502 20% 1 569 USD
133 Barbados 0,0093% 0,0063% 226 714 79,5% 15 532 USD
angol 0,0093% 0,000063% 226 714 79,5% 15 532 USD
134 Mozambik 0,0093% 0,0088% 5 050 924 17,5% 697 USD
portugál 0,0093% 0,000088% 5 050 924 17,5% 697 USD
135 Pápua Új-Guinea 0,0087% 0,0074% 776 159 9,6% 4 247 USD
angol 0,0087% 0,000074% 776 159 9,6% 4 247 USD
136 Kirgizisztán 0,0079% 0,012% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
orosz 0,0079% 0,000122% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
137 Montenegró 0,0075% 0,0097% 434 865 69,9% 6 587 USD
szerb 0,0076% 0,000097% 434 865 69,9% 6 587 USD
138 Haiti 0,0073% 0,0084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
francia 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
139 Egyenlítői-Guinea (!) 0,0071% 0,0078% 290 470 23,8% 9 301 USD
spanyol 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
140 Mali 0,007% 0,0055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
francia 0,007% 0,000055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
141 Mongólia 0,0067% 0,014% 674 202 22,3% 3 765 USD
mongol 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
142 Brunei 0,0061% 0,0071% 380 876 90% 6 125 USD
maláj 0,0062% 0,000071% 380 876 90% 6 125 USD
143 Tádzsikisztán 0,0058% 0,013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
orosz 0,0058% 0,00013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
144 Fidzsi 0,0056% 0,0086% 418 013 46,5% 5 122 USD
angol 0,0056% 0,000086% 418 013 46,5% 5 122 USD
145 Maldív-szigetek 0,0055% 0,0062% 252 761 59,1% 8 186 USD
divehi 0,0054% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
146 Burkina Faso 0,0054% 0,0066% 2 603 042 14% 792 USD
francia 0,0054% 0,000066% 2 603 042 14% 792 USD
147 Monaco 0,0052% 0,0036% 36 655 95,2% 53 462 USD
francia 0,0052% 0,000036% 36 655 95,2% 53 462 USD
148 Benin 0,0051% 0,0038% 1 303 589 12% 1 474 USD
francia 0,0051% 0,000038% 1 303 589 12% 1 474 USD
149 Liechtenstein 0,005% 0,0044% 36 947 98,1% 51 181 USD
német 0,005% 0,000044% 36 947 98,1% 51 181 USD
150 Szváziföld 0,0048% 0,0096% 383 723 28,6% 4 716 USD
angol 0,0048% 0,000096% 383 723 28,6% 4 716 USD
151 Guinea 0,0042% 0,0015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
francia 0,0042% 0,000015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
152 Andorra 0,004% 0,0025% 75 681 97,9% 19 815 USD
katalán 0,004% 0,000025% 75 681 97,9% 19 815 USD
153 Guyana 0,0038% 0,0079% 275 760 35,7% 5 227 USD
angol 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
154 Feröer szigetek 0,0031% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
feröeri 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
155 Lesotho 0,0031% 0,0022% 602 965 27,4% 1 934 USD
angol 0,0031% 0,000022% 602 965 27,4% 1 934 USD
156 Togo 0,0028% 0,0022% 860 281 11,3% 1 236 USD
francia 0,0028% 0,000022% 860 281 11,3% 1 236 USD
157 Belize 0,0028% 0,0026% 163 588 44,6% 6 417 USD
angol 0,0028% 0,000026% 163 588 44,6% 6 417 USD
158 Mauritánia 0,0026% 0,0029% 774 183 18% 1 273 USD
francia 0,0026% 0,000029% 774 183 18% 1 273 USD
159 Kongó - Brazzaville 0,0025% 0,0047% 416 217 8,1% 2 318 USD
francia 0,0025% 0,000047% 416 217 8,1% 2 318 USD
160 Csád 0,0024% 0,0024% 722 627 5% 1 284 USD
francia 0,0024% 0,000024% 722 627 5% 1 284 USD
161 Grönland 0,0024% 0,000471% 38 487 68,5% 23 899 USD
grönlandi 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
162 Sierra Leone 0,0024% 0,00078% 870 532 11,8% 1 041 USD
angol 0,0024% 0,000008% 870 532 11,8% 1 040 USD
163 Madagaszkár 0,0024% 0,0034% 1 172 533 4,7% 770 USD
francia 0,0024% 0,000034% 1 172 533 4,7% 770 USD
164 Zöld-foki Köztársaság 0,0023% 0,004% 271 507 50,3% 3 160 USD
portugál 0,0023% 0,00004% 271 507 50,3% 3 160 USD
165 Saint Lucia 0,0023% 0,0022% 83 186 46,7% 10 290 USD
angol 0,0023% 0,000022% 83 186 46,7% 10 290 USD
166 Suriname 0,0022% 0,0084% 253 499 45,4% 3 364 USD
holland 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
167 Antigua és Barbuda 0,0021% 0,0018% 73 703 73% 11 017 USD
angol 0,0021% 0,000018% 73 703 73% 11 017 USD
168 Bhután 0,002% 0,003% 333 226 41,8% 2 325 USD
angol 0,002% 0,00003% 333 226 41,8% 2 325 USD
169 Grenada 0,0019% 0,0016% 59 947 55,9% 12 243 USD
angol 0,0019% 0,000016% 59 947 55,9% 12 243 USD
170 San Marino 0,0016% 0,00098% 17 498 52,7% 35 016 USD
olasz 0,0016% 0,00001% 17 498 52,7% 35 016 USD
171 Seychelle-szigetek 0,0015% 0,0016% 53 502 56,5% 10 985 USD
angol 0,0016% 0,000016% 53 502 56,5% 10 985 USD
172 Saint Kitts és Nevis 0,00135% 0,00138% 42 113 76,8% 12 196 USD
angol 0,00135% 0,000014% 42 113 76,8% 12 196 USD
173 Libéria 0,00126% 0,00125% 337 732 7,3% 1 414 USD
angol 0,00126% 0,000012% 337 732 7,3% 1 414 USD
174 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 0,00125% 0,002% 60 929 55,6% 7 793 USD
angol 0,00125% 0,00002% 60 929 55,6% 7 793 USD
175 Niger 0,00124% 0,00093% 893 073 4,3% 525 USD
francia 0,00124% 0,000009% 893 073 4,3% 525 USD
176 Kelet-Timor 0,00123% 0,00058% 320 339 25,2% 1 460 USD
angol 0,00123% 0,000006% 320 339 25,2% 1 460 USD
177 Gambia 0,00109% 0,00128% 377 123 18,5% 1 092 USD
angol 0,00109% 0,000013% 377 123 18,5% 1 092 USD
178 Szomália (!) 0,00102% 0,00098% 269 178 1,9% 1 443 USD
szomáli 0,00102% 0,00001% 269 178 1,9% 1 443 USD
179 Dominika 0,001% 0,00084% 49 296 67% 7 730 USD
angol 0,001% 0,000008% 49 296 67% 7 730 USD
180 Dzsibuti (!) 0,00085% 0,00149% 123 728 13,1% 2 599 USD
szomáli 0,00085% 0,000015% 123 728 13,1% 2 599 USD
181 Burundi (!) 0,00077% 0,0006% 544 097 5,2% 535 USD
francia 0,00077% 0,000006% 544 097 5,2% 535 USD
182 Szamoa 0,00076% 0,00123% 57 386 29,4% 5 013 USD
angol 0,00076% 0,000012% 57 386 29,4% 5 013 USD
183 Vanuatu 0,00069% 0,0008% 64 896 24% 4 017 USD
angol 0,00069% 0,000008% 64 896 24% 4 017 USD
184 Salamon-szigetek 0,00058% 0,00093% 65 936 11% 3 326 USD
angol 0,00058% 0,000009% 65 936 11% 3 326 USD
185 Közép-afrikai Köztársaság 0,00054% 0,00098% 183 785 4% 1 121 USD
francia 0,00054% 0,00001% 183 785 4% 1 121 USD
186 Malawi 0,000489% 0,0035% 1 738 600 9,6% 107 USD
angol 0,00049% 0,000035% 1 738 600 9,6% 107 USD
187 Tonga 0,000485% 0,00108% 42 795 39,9% 4 300 USD
angol 0,00048% 0,000011% 42 795 39,9% 4 300 USD
188 Mikronézia 0,000416% 0,000411% 34 996 33,3% 4 507 USD
angol 0,00042% 0,000004% 34 996 33,3% 4 507 USD
189 Comore-szigetek 0,000319% 0,0005% 63 171 7,9% 1 919 USD
francia 0,00032% 0,000005% 63 171 7,9% 1 919 USD
190 Bissau-Guinea 0,000288% 0,000288% 68 270 3,8% 1 603 USD
portugál 0,00029% 0,000003% 68 270 3,8% 1 603 USD
191 São Tomé és Príncipe 0,000278% 0,000354% 55 975 28% 1 883 USD
portugál 0,00028% 0,000004% 55 975 28% 1 883 USD
192 Marshall-szigetek 0,000197% 0,00021% 15 808 29,8% 4 737 USD
angol 0,0002% 0,000002% 15 808 29,8% 4 737 USD
193 Eritrea (!) 0,000157% 0,000483% 69 843 1,2% 852 USD
angol 0,00016% 0,000005% 69 843 1,2% 852 USD
194 Kiribati 0,000094% 0,000129% 15 672 13,7% 2 273 USD
angol 0,00009% 0,000001% 15 672 13,7% 2 273 USD
195 Tuvalu 0,000055% 0,000018% 5 106 46% 4 123 USD
angol 0,00006% 0% 5 106 46% 4 123 USD
Trend* Nyelvek T-Index
2018
Előrejelzés
2021-re
Internethasználók Internetpenetráció
Kiadás per fő
(internethasználók)**
(!) Korlátozott internet-hozzáférés
* A nyilak és kötőjelek jelzik az ország előrejelzett teljesítményét a 2021-es rangsorban
** Az egyes internethasználók becsült éves kiadása
*** Az Egyesült Királyság négy országból áll: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország
1 angol (!) 42,9% 34,7% 766 864 013 44,1% 21 212 USD
Egyesült Államok 31,4% 0,22% 246 370 641 76,2% 48 351 USD
Egyesült Királyság (***) 4,5% 0,029% 62 171 477 94,8% 27 520 USD
Ausztrália 1,8% 0,024% 21 363 618 88,2% 31 613 USD
Kanada 1,7% 0,017% 23 825 842 89,8% 26 437 USD
India 0,95% 0,016% 195 646 318 29,6% 1 846 USD
Nigéria 0,48% 0,013% 47 743 541 25,7% 3 810 USD
Fülöp-szigetek 0,43% 0,0063% 51 608 451 55,5% 3 188 USD
Új-Zéland 0,27% 0,0026% 4 152 074 88,5% 25 115 USD
Dél-afrikai Köztársaság 0,25% 0,0051% 18 149 013 54% 5 255 USD
Írország 0,24% 0,0017% 3 961 660 85% 23 413 USD
Szingapúr 0,19% 0,0024% 3 179 329 81% 23 035 USD
Pakisztán 0,17% 0,0021% 26 969 273 15,5% 2 324 USD
Malajzia 0,12% 0,0016% 7 371 734 78,8% 6 284 USD
Kenya 0,089% 0,0017% 12 600 007 26% 2 671 USD
Ghána 0,061% 0,00051% 9 779 273 34,7% 2 359 USD
Trinidad és Tobago 0,039% 0,00057% 1 000 517 73,3% 14 658 USD
Uganda 0,024% 0,000408% 9 077 567 21,9% 1 026 USD
Jamaica 0,022% 0,000283% 1 296 610 45% 6 420 USD
Bahama-szigetek 0,019% 0,000161% 312 986 80% 22 771 USD
Zambia 0,019% 0,000374% 4 232 464 25,5% 1 679 USD
Zimbabwe 0,018% 0,000225% 3 733 964 23,1% 1 813 USD
Mauritius 0,018% 0,000237% 659 407 52,2% 10 192 USD
Namíbia 0,017% 0,000199% 769 455 31% 8 263 USD
Botswana 0,016% 0,00019% 885 702 39,4% 6 838 USD
Ruanda 0,0099% 0,000103% 2 383 502 20% 1 569 USD
Barbados 0,0093% 0,000063% 226 714 79,5% 15 532 USD
Pápua Új-Guinea 0,0087% 0,000074% 776 159 9,6% 4 247 USD
Fidzsi 0,0056% 0,000086% 418 013 46,5% 5 122 USD
Szváziföld 0,0048% 0,000096% 383 723 28,6% 4 716 USD
Guyana 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
Lesotho 0,0031% 0,000022% 602 965 27,4% 1 934 USD
Belize 0,0028% 0,000026% 163 588 44,6% 6 417 USD
Sierra Leone 0,0024% 0,000008% 870 532 11,8% 1 041 USD
Saint Lucia 0,0023% 0,000022% 83 186 46,7% 10 290 USD
Antigua és Barbuda 0,0021% 0,000018% 73 703 73% 11 017 USD
Bhután 0,002% 0,00003% 333 226 41,8% 2 325 USD
Grenada 0,0019% 0,000016% 59 947 55,9% 12 243 USD
Seychelle-szigetek 0,0015% 0,000016% 53 502 56,5% 10 985 USD
Saint Kitts és Nevis 0,0014% 0,000014% 42 113 76,8% 12 196 USD
Libéria 0,0013% 0,000012% 337 732 7,3% 1 414 USD
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 0,0013% 0,00002% 60 929 55,6% 7 793 USD
Kelet-Timor 0,0012% 0,000006% 320 339 25,2% 1 460 USD
Gambia 0,0011% 0,000013% 377 123 18,5% 1 092 USD
Dominika 0,001% 0,000008% 49 296 67% 7 730 USD
Szamoa 0,0008% 0,000012% 57 386 29,4% 5 013 USD
Vanuatu 0,0007% 0,000008% 64 896 24% 4 017 USD
Salamon-szigetek 0,0006% 0,000009% 65 936 11% 3 326 USD
Malawi 0,0005% 0,000035% 1 738 600 9,6% 107 USD
Tonga 0,0005% 0,000011% 42 795 39,9% 4 300 USD
Mikronézia 0,0004% 0,000004% 34 996 33,3% 4 507 USD
Marshall-szigetek 0,0002% 0,000002% 15 808 29,8% 4 737 USD
Eritrea 0,0002% 0,000005% 69 843 1,2% 852 USD
Kiribati 0,0001% 0,000001% 15 672 13,7% 2 273 USD
Tuvalu 0,0001% 0% 5 106 46% 4 123 USD
2 kínai (!) 9,4% 13,9% 734 812 350 67,1% 4 848 USD
Kína 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
Szingapúr 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
Ha ezen 2 languages figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 50%-át.
3 japán 7,1% 5,3% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
Japán 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
4 spanyol (!) 6,7% 8,4% 261 123 476 52,1% 9 775 USD
Mexikó 1,6% 0,02% 75 937 568 59,5% 7 971 USD
Spanyolország 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
Argentína 0,88% 0,014% 31 118 521 71% 10 676 USD
Venezuela 0,8% 0,0084% 18 940 907 60% 16 039 USD
Kolumbia 0,41% 0,0077% 28 287 098 58,1% 5 548 USD
Chile 0,37% 0,0053% 11 822 229 66% 11 968 USD
Peru 0,25% 0,0035% 14 444 387 45,5% 6 472 USD
Puerto Rico 0,15% 0,0019% 2 736 117 80,3% 20 928 USD
Ecuador 0,13% 0,002% 8 857 768 54,1% 5 449 USD
Dominikai Köztársaság 0,12% 0,00147% 6 530 904 61,3% 6 722 USD
Guatemala 0,11% 0,00124% 5 722 610 34,5% 7 003 USD
Costa Rica 0,086% 0,00102% 3 207 258 66% 10 235 USD
Kuba 0,081% 0,001% 4 449 238 38,8% 6 910 USD
Uruguay 0,081% 0,00132% 2 286 820 66,4% 13 405 USD
Panama 0,065% 0,00091% 2 178 424 54% 11 266 USD
Bolívia 0,045% 0,00071% 4 322 489 39,7% 3 986 USD
Paraguay 0,041% 0,00068% 3 453 446 51,4% 4 461 USD
Salvador 0,031% 0,00057% 1 839 969 29% 6 395 USD
Honduras 0,029% 0,000357% 2 733 860 30% 4 028 USD
Nicaragua 0,014% 0,0002% 1 511 037 24,6% 3 555 USD
Egyenlítői-Guinea 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
5 német 5,9% 4,5% 87 047 821 91,9% 25 576 USD
Németország 4,7% 0,033% 73 825 582 89,6% 24 004 USD
Svájc 0,64% 0,0066% 5 247 345 89,1% 45 992 USD
Ausztria 0,51% 0,0044% 7 366 758 84,3% 26 254 USD
Luxemburg 0,046% 0,00041% 571 189 98,1% 30 852 USD
Liechtenstein 0,005% 0,000044% 36 947 98,1% 51 181 USD
6 francia (!) 4,7% 4,7% 129 483 596 31,7% 13 770 USD
Franciaország 3,3% 0,033% 57 245 333 85,6% 22 100 USD
Kanada 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
Belgium 0,24% 0,0023% 3 921 579 86,5% 23 016 USD
Svájc 0,2% 0,0021% 1 680 703 89,1% 45 992 USD
Marokkó 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
Algéria 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
Elefántcsontpart 0,035% 0,000309% 6 286 527 26,5% 2 104 USD
Kamerun 0,034% 0,000322% 5 859 797 25% 2 205 USD
Tunézia 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
Szenegál 0,015% 0,000176% 3 954 620 25,7% 1 462 USD
Kongó - Kinshasa 0,012% 0,00008% 4 889 515 6,2% 890 USD
Gabon 0,011% 0,000075% 951 287 48% 4 501 USD
Haiti 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD
Mali 0,007% 0,000055% 1 999 226 11,1% 1 335 USD
Burkina Faso 0,0054% 0,000066% 2 603 042 14% 792 USD
Monaco 0,0052% 0,000036% 36 655 95,2% 53 462 USD
Benin 0,0051% 0,000038% 1 303 589 12% 1 474 USD
Guinea 0,0042% 0,000015% 1 214 801 9,8% 1 303 USD
Togo 0,0028% 0,000022% 860 281 11,3% 1 236 USD
Mauritánia 0,0026% 0,000029% 774 183 18% 1 273 USD
Kongó - Brazzaville 0,0025% 0,000047% 416 217 8,1% 2 318 USD
Csád 0,0024% 0,000024% 722 627 5% 1 284 USD
Madagaszkár 0,0024% 0,000034% 1 172 533 4,7% 770 USD
Niger 0,0012% 0,000009% 893 073 4,3% 525 USD
Burundi 0,0008% 0,000006% 544 097 5,2% 535 USD
Közép-afrikai Köztársaság 0,0005% 0,00001% 183 785 4% 1 121 USD
Comore-szigetek 0,0003% 0,000005% 63 171 7,9% 1 919 USD
7 portugál 3,1% 5% 142 861 908 34,8% 8 161 USD
Brazília 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
Portugália 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
Angola 0,062% 0,0011% 3 745 750 13% 6 270 USD
Mozambik 0,0093% 0,000088% 5 050 924 17,5% 697 USD
Zöld-foki Köztársaság 0,0023% 0,00004% 271 507 50,3% 3 160 USD
Bissau-Guinea 0,0003% 0,000003% 68 270 3,8% 1 603 USD
São Tomé és Príncipe 0,0003% 0,000004% 55 975 28% 1 883 USD
Ha ezen 7 languages figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 70%-át.
8 olasz 2,5% 2,3% 37 729 388 67,7% 25 338 USD
Olaszország 2,5% 0,023% 37 176 782 61,3% 25 036 USD
Svájc 0,065% 0,00067% 535 108 89,1% 45 992 USD
San Marino 0,0016% 0,00001% 17 498 52,7% 35 016 USD
9 arab (!) 2,5% 3,4% 149 715 340 56,8% 6 316 USD
Szaúd-Arábia 0,66% 0,0087% 23 803 319 73,8% 10 451 USD
Egyiptom 0,5% 0,0061% 39 471 581 41,2% 4 781 USD
Egyesült Arab Emírségek 0,33% 0,0049% 8 398 268 90,6% 14 913 USD
Irak 0,14% 0,0017% 7 898 106 21,2% 6 702 USD
Kuvait 0,12% 0,00144% 3 176 010 78,4% 14 641 USD
Katar 0,1% 0,0013% 2 423 068 94,3% 15 913 USD
Libanon 0,099% 0,00143% 4 571 675 76,1% 8 210 USD
Szudán 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
Jordánia 0,067% 0,00084% 5 890 965 62,3% 4 343 USD
Marokkó 0,065% 0,00096% 10 277 892 58,3% 2 410 USD
Algéria 0,063% 0,00071% 8 720 150 43% 2 723 USD
Szíria 0,06% 0,00114% 5 873 785 31,9% 3 868 USD
Omán 0,051% 0,00097% 3 094 236 69,9% 6 291 USD
Bahrein 0,038% 0,00057% 1 396 668 98% 10 308 USD
Tunézia 0,029% 0,000461% 2 828 006 49,6% 3 879 USD
Jemen 0,026% 0,00072% 6 780 200 24,6% 1 481 USD
Palesztin Terület 0,026% 0,000356% 2 753 697 60,5% 3 615 USD
Líbia 0,024% 0,000359% 1 275 642 20,3% 6 981 USD
Ha ezen 9 languages figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 90%-át.
10 orosz 1,9% 4% 139 401 047 54,4% 5 084 USD
Oroszország 1,6% 0,034% 105 499 857 73,1% 5 804 USD
Kazahsztán 0,12% 0,0028% 9 290 810 74,6% 4 868 USD
Ukrajna 0,065% 0,0017% 14 171 063 52,5% 1 739 USD
Belarusz 0,056% 0,00097% 6 553 845 71,1% 3 252 USD
Kirgizisztán 0,0079% 0,000122% 2 097 428 34,5% 1 425 USD
Tádzsikisztán 0,0058% 0,00013% 1 788 044 20,5% 1 237 USD
11 koreai 1,8% 1,3% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
Dél-Korea 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
12 holland 1,2% 0,86% 21 532 974 74,1% 21 607 USD
Hollandia 0,87% 0,0051% 15 397 107 90,4% 21 369 USD
Belgium 0,36% 0,0035% 5 882 368 86,5% 23 016 USD
Suriname 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
13 török 1,1% 1,5% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
Törökország 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
14 indonéz 0,75% 0,94% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
Indonézia 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
15 lengyel 0,64% 0,74% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
Lengyelország 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
16 svéd 0,57% 0,51% 8 896 046 89,7% 24 446 USD
Svédország 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,6% 24 446 USD
17 kínai 0,57% 0,55% 6 917 831 84,6% 31 093 USD
Hongkong KKT 0,54% 0,0051% 6 418 058 87,5% 31 764 USD
Makaó KKT 0,03% 0,000362% 499 773 81,6% 22 474 USD
18 norvég 0,44% 0,44% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
Norvégia 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
19 héber 0,44% 0,56% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
Izrael 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
20 perzsa (!) 0,43% 0,67% 46 405 214 31,9% 3 513 USD
Irán 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
Afganisztán 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
21 thai 0,4% 0,47% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
Thaiföld 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
22 hindi 0,38% 0,39% 78 258 527 29,5% 1 846 USD
India 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
23 dán 0,38% 0,26% 5 554 451 97% 25 869 USD
Dánia 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
24 görög 0,35% 0,33% 8 333 243 72,5% 15 728 USD
Görögország 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
Ciprus 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
25 katalán 0,34% 0,25% 7 070 885 89,2% 17 999 USD
Spanyolország 0,33% 0,0025% 6 995 204 80,6% 17 980 USD
Andorra 0,004% 0,000025% 75 681 97,9% 19 815 USD
26 finn 0,33% 0,29% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
Finnország 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
27 maláj 0,29% 0,38% 17 581 588 84,4% 6 280 USD
Malajzia 0,28% 0,0037% 17 200 712 78,8% 6 284 USD
Brunei 0,0061% 0,000071% 380 876 90% 6 125 USD
28 vietnámi (!) 0,27% 0,38% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
Vietnám 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
29 román 0,25% 0,29% 14 244 775 65,2% 6 706 USD
Románia 0,24% 0,0027% 11 722 888 59,5% 7 729 USD
Moldova 0,013% 0,000186% 2 521 887 71% 1 951 USD
30 bangla 0,25% 0,21% 49 303 292 23,9% 1 908 USD
Banglades 0,15% 0,00126% 29 738 660 18,2% 1 948 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
31 cseh 0,21% 0,26% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
Csehország 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
32 magyar 0,15% 0,12% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
Magyarország 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
33 afrikaans 0,13% 0,27% 9 528 232 54% 5 255 USD
Dél-afrikai Köztársaság 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
34 szlovák 0,12% 0,12% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
Szlovákia 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
35 tamil 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
36 telugu 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
37 maráthi 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
38 kannada 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
39 gudzsaráti 0,095% 0,083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
India 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
40 szingaléz 0,082% 0,15% 6 795 562 32,1% 4 558 USD
Srí Lanka 0,082% 0,0015% 6 795 562 32% 4 558 USD
41 bolgár 0,07% 0,088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
Bulgária 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
42 üzbég (!) 0,069% 0,086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
Üzbegisztán 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
43 horvát 0,069% 0,07% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
Horvátország 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
44 szerb 0,068% 0,083% 5 168 176 68,5% 4 995 USD
Szerbia 0,06% 0,00074% 4 733 311 67,1% 4 849 USD
Montenegró 0,0075% 0,000097% 434 865 69,9% 6 587 USD
45 litván 0,065% 0,071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
Litvánia 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
46 szlovén 0,055% 0,051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
Szlovénia 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
47 azerbajdzsáni (!) 0,052% 0,12% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
Azerbajdzsán 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
48 kazah 0,051% 0,12% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
Kazahsztán 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
49 tagalog 0,048% 0,07% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
Fülöp-szigetek 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
50 burmai 0,044% 0,042% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
Mianmar 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
51 ukrán 0,043% 0,11% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
Ukrajna 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
52 lett 0,042% 0,041% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
Lettország 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
53 amhara 0,041% 0,022% 15 739 371 15,4% 985 USD
Etiópia 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
54 észt 0,031% 0,028% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
Észtország 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
55 bosnyák 0,027% 0,036% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
Bosznia-Hercegovina 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
56 izlandi 0,026% 0,000001% 329 535 98,2% 30 187 USD
Izland 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
57 türkmén (!) 0,026% 0,033% 1 018 692 18% 9 505 USD
Türkmenisztán 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
58 szuahéli 0,023% 0,015% 7 224 386 13% 1 213 USD
Tanzánia 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
59 khmer 0,022% 0,014% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
Kambodzsa 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
60 zulu 0,021% 0,042% 1 512 418 54% 5 255 USD
Dél-afrikai Köztársaság 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
61 albán 0,021% 0,034% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
Albánia 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
62 grúz 0,02% 0,038% 2 157 566 58% 3 548 USD
Grúzia 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
63 nepáli 0,019% 0,025% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
Nepál 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
64 urdu 0,018% 0,023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
Pakisztán 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
65 örmény 0,018% 0,031% 1 959 627 67% 3 466 USD
Örményország 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
66 macedón 0,017% 0,02% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
Észak-Macedónia 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
67 xhosza 0,015% 0,03% 1 058 692 54% 5 255 USD
Dél-afrikai Köztársaság 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
68 lao (!) 0,013% 0,013% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
Laosz 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
69 máltai 0,013% 0,013% 351 945 77,3% 13 902 USD
Málta 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
70 mongol 0,0067% 0,014% 674 202 22,3% 3 765 USD
Mongólia 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
71 divehi 0,0055% 0,0062% 252 761 59,1% 8 186 USD
Maldív-szigetek 0,0055% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
72 ír 0,005% 0,0035% 80 850 85% 23 413 USD
Írország 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
73 feröeri 0,0031% 0,0023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Feröer szigetek 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
74 grönlandi 0,0024% 0,000471% 38 487 68,5% 23 899 USD
Grönland 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
75 szomáli (!) 0,0019% 0,0025% 392 906 7,5% 1 807 USD
Szomália 0,001% 0,00001% 269 178 1,9% 1 443 USD
Dzsibuti 0,0008% 0,000015% 123 728 13,1% 2 599 USD
76 belarusz 0,0017% 0,003% 202 696 71,1% 3 252 USD
Belarusz 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
Trend* Földrajzi terület T-Index
2018
Előrejelzés
2021-re
Internethasználók Internetpenetráció
Kiadás per fő
(internethasználók)**
(!) Korlátozott internet-hozzáférés
* A nyilak és kötőjelek jelzik az ország előrejelzett teljesítményét a 2021-es rangsorban
** Az egyes internethasználók becsült éves kiadása
*** Az Egyesült Királyság négy országból áll: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország
1 Western Europe 22,3% 17,9% 352 485 743 83,7% 24 018 USD
német 5,9% 0,045% 87 047 821 89,2% 25 576 USD
angol 4,8% 0,031% 66 133 137 94,1% 27 274 USD
francia 3,8% 0,038% 62 884 270 85,8% 22 814 USD
olasz 2,5% 0,023% 37 729 388 61,6% 25 338 USD
spanyol 1,4% 0,011% 30 452 356 80,6% 17 980 USD
holland 1,2% 0,0085% 21 279 475 89,3% 21 824 USD
svéd 0,57% 0,0051% 8 896 046 89,6% 24 446 USD
norvég 0,44% 0,0044% 5 093 187 97,3% 32 748 USD
dán 0,38% 0,0026% 5 554 451 97% 25 869 USD
katalán 0,34% 0,0025% 7 070 885 80,7% 17 999 USD
finn 0,33% 0,0029% 4 819 381 87,7% 25 744 USD
görög 0,31% 0,0029% 7 445 118 69,1% 15 932 USD
portugál 0,31% 0,0026% 7 271 183 70,4% 16 194 USD
izlandi 0,026% 0% 329 535 98,2% 30 187 USD
máltai 0,013% 0,000128% 351 945 77,3% 13 902 USD
ír 0,005% 0,000035% 80 850 85% 23 413 USD
feröeri 0,0031% 0,000023% 46 715 95,1% 25 375 USD
Ha ezen 1 regions figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 70%-át.
2 Sub-Saharan Africa 1,6% 3% 205 161 259 20,1% 2 908 USD
angol 1% 0,022% 114 447 915 26,6% 3 370 USD
francia 0,14% 0,00132% 34 692 371 11,7% 1 578 USD
afrikaans 0,13% 0,0027% 9 528 232 54% 5 255 USD
arab 0,097% 0,00143% 11 082 072 28% 3 320 USD
portugál 0,074% 0,00123% 9 192 426 15,3% 3 054 USD
amhara 0,041% 0,000223% 15 739 371 15,4% 985 USD
szuahéli 0,023% 0,000147% 7 224 386 13% 1 213 USD
zulu 0,021% 0,000422% 1 512 418 54% 5 255 USD
xhosza 0,015% 0,000295% 1 058 692 54% 5 255 USD
spanyol 0,0071% 0,000078% 290 470 23,8% 9 301 USD
szomáli 0,0019% 0,000025% 392 906 2,6% 1 807 USD
3 Southeast Asia 2,7% 3,4% 249 931 446 38,9% 4 044 USD
indonéz 0,75% 0,0094% 66 244 991 25,4% 4 305 USD
angol 0,75% 0,0103% 62 479 853 58,1% 4 555 USD
thai 0,4% 0,0047% 32 710 169 47,5% 4 594 USD
maláj 0,29% 0,0038% 17 581 588 79% 6 280 USD
vietnámi 0,27% 0,0038% 43 974 618 46,5% 2 294 USD
kínai 0,083% 0,00101% 1 362 570 81% 23 035 USD
tagalog 0,048% 0,0007% 5 734 272 55,5% 3 188 USD
burmai 0,044% 0,000425% 13 258 325 25,1% 1 257 USD
khmer 0,022% 0,000144% 5 107 008 32,4% 1 603 USD
lao 0,013% 0,000127% 1 478 052 21,9% 3 358 USD
4 South Asia 2,4% 3% 467 758 952 26,5% 1 913 USD
angol 1,1% 0,018% 222 948 817 26,6% 1 904 USD
hindi 0,38% 0,0039% 78 258 527 29,6% 1 846 USD
bangla 0,25% 0,0021% 49 303 292 21,5% 1 908 USD
gudzsaráti 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
kannada 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
maráthi 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
tamil 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
telugu 0,095% 0,00083% 19 564 632 29,6% 1 846 USD
szingaléz 0,082% 0,0015% 6 795 562 32% 4 558 USD
nepáli 0,019% 0,000246% 5 706 708 19,7% 1 281 USD
urdu 0,018% 0,00023% 2 996 586 15,5% 2 324 USD
perzsa 0,011% 0,000119% 3 673 539 10,6% 1 092 USD
divehi 0,0054% 0,000062% 252 761 59,1% 8 186 USD
Ha ezen 4 regions figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 90%-át.
5 South America 5,7% 9% 250 461 223 59,6% 8 632 USD
spanyol 3% 0,044% 123 533 665 58,5% 9 224 USD
portugál 2,7% 0,046% 126 398 299 60,9% 8 070 USD
angol 0,0038% 0,000079% 275 760 35,7% 5 227 USD
holland 0,0022% 0,000084% 253 499 45,4% 3 364 USD
6 Oceania 2,1% 2,7% 27 012 459 68,7% 29 109 USD
angol 2,1% 0,027% 27 012 459 68,7% 29 109 USD
7 North and Central Asia 2% 4,2% 150 326 041 65,1% 5 005 USD
orosz 1,7% 0,037% 118 676 139 69,2% 5 585 USD
üzbég 0,069% 0,00086% 14 901 632 46,8% 1 764 USD
azerbajdzsáni 0,052% 0,00117% 7 630 609 78,2% 2 594 USD
kazah 0,051% 0,00119% 3 981 776 74,6% 4 868 USD
türkmén 0,026% 0,000329% 1 018 692 18% 9 505 USD
grúz 0,02% 0,00038% 2 157 566 58% 3 548 USD
örmény 0,018% 0,000309% 1 959 627 67% 3 466 USD
8 North America 33,7% 24,3% 278 989 248 77,6% 45 789 USD
angol 33,1% 0,24% 270 196 483 77,2% 46 419 USD
francia 0,61% 0,0061% 8 754 278 89,8% 26 437 USD
grönlandi 0,0024% 0,000005% 38 487 68,5% 23 899 USD
9 North Africa and Middle East 3,4% 4,7% 209 997 880 48,2% 6 162 USD
arab 2,4% 0,033% 138 633 268 45,8% 6 556 USD
héber 0,44% 0,0056% 6 806 889 79,6% 24 485 USD
perzsa 0,42% 0,0066% 42 731 675 53,2% 3 721 USD
francia 0,16% 0,0021% 21 826 048 50% 2 725 USD
10 East Asia 18,7% 21% 906 951 812 57,8% 7 837 USD
kínai 9,3% 0,14% 733 449 780 53,2% 4 814 USD
japán 7,1% 0,053% 118 333 485 93,2% 22 709 USD
koreai 1,8% 0,013% 47 576 514 92,8% 14 130 USD
kínai 0,57% 0,0055% 6 917 831 87% 31 093 USD
mongol 0,0067% 0,000135% 674 202 22,3% 3 765 USD
Ha ezen 10 regions figyelembevételével lokalizálja a webhelyét, azzal eléri a globális online értékesítési potenciál 50%-át.
11 Central and Eastern Europe 3,2% 3,9% 164 173 760 63,7% 7 298 USD
török 1,1% 0,015% 46 395 501 58,4% 9 180 USD
lengyel 0,64% 0,0074% 27 832 074 73,3% 8 703 USD
román 0,25% 0,0029% 14 244 775 61,3% 6 706 USD
cseh 0,21% 0,0026% 8 081 131 76,5% 9 977 USD
magyar 0,15% 0,00122% 7 778 595 79,3% 7 400 USD
orosz 0,12% 0,0026% 20 724 908 57,2% 2 217 USD
szlovák 0,12% 0,00125% 4 370 706 80,5% 10 260 USD
bolgár 0,07% 0,00088% 4 264 576 59,8% 6 195 USD
horvát 0,069% 0,0007% 3 034 752 72,7% 8 581 USD
szerb 0,068% 0,00083% 5 168 176 67,3% 4 995 USD
litván 0,065% 0,00071% 2 133 390 74,4% 11 610 USD
szlovén 0,055% 0,00051% 1 559 107 75,5% 13 364 USD
ukrán 0,043% 0,00111% 9 447 375 52,5% 1 739 USD
lett 0,042% 0,000408% 1 564 494 79,8% 10 134 USD
görög 0,033% 0,000368% 888 125 75,9% 14 022 USD
észt 0,031% 0,000281% 1 147 895 87,2% 10 239 USD
bosnyák 0,027% 0,000363% 1 925 105 54,7% 5 279 USD
albán 0,021% 0,000344% 1 908 581 66,4% 4 115 USD
macedón 0,017% 0,000199% 1 501 798 72,2% 4 289 USD
belarusz 0,0017% 0,00003% 202 696 71,1% 3 252 USD
12 Central America and the Caribbean 2,4% 3% 111 543 203 51,4% 8 105 USD
spanyol 2,3% 0,029% 106 846 985 53,4% 8 075 USD
angol 0,1% 0,0012% 3 369 589 57% 11 414 USD
francia 0,0073% 0,000084% 1 326 629 12,2% 2 088 USD

Szerzői jog

Ez a rangsor szabadon megosztható, ha a megosztás tartalmazza az erre az oldalra mutató hivatkozást, valamint egyértelművé teszi a felhasználóknak, hogy az adatok a T-Index-tanulmányból származnak.Másolja ki és illessze be a következő nyilatkozatot:

„T-Index-tanulmány 2017, Translated. A Translated a vezető online professzionális fordításszolgáltató 335 138 nemzetközi ügyféllel és 590 662 ellenőrzött fordítóval.”

Köszönet

Nagy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hasznos adatokkal vagy tippekkel látott el minket (betűrendben):
SalvatoreGiammarresi, globalizációs vezető, PayPal,
Daniel Goldschmidt, internacionalizációs részlegvezető, Microsoft
Mark Lammers, senior üzleti elemzési tanácsadó, Point B
Sergio Pelino, senior lokalizációs menedzser, PayPal
Danielle Schweisguth, közgazdász, Société Générale
Brian Solis, vezető elemző, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, felhő- és vállalati programvezető, Microsoft