T-Index 2018

Lande med mest onlinesalg

T-Index rangerer lande efter deres potentiale for onlinesalg.Det estimerer markedsandelen for hvert land i forhold til global e-handel.

Fremskrivning for de vigtigste lande

Derfor foretager vi denne rangering

Undersøgelsen blev udført af Translated for at vejlede erhvervskunder i deres valg af markeder og sprog til internationaliseringsprojekter og for at hjælpe dem med at få det bedst mulige investeringsafkast (ROI).

T-Index blev udviklet for at hjælpe virksomheder, der sigter mod at udvide internationalt, med at vælge deres målmarkeder og beslutte, hvilke målsprog der er mest passende, når de oversætter deres websted(er).

Sådan skal undersøgelsen tolkes

T-Index blev udviklet for at hjælpe virksomheder, der sigter mod at udvide internationalt, med at vælge deres målmarkeder og beslutte, hvilke målsprog der er mest passende, når de oversætter deres websted(er).

Lad os tage et eksempel.

En virksomhed, der er baseret i Storbritannien og er specialiseret i salg af vintersportsartikler, har et websted på engelsk og ønsker at oversætte det til et andet europæisk sprog for at nå ud til nye kunder online. Efter at have foretaget markedsundersøgelser konkluderer virksomhedens marketingchef, at deres produkter med stor sandsynlighed vil kunne få succes i Tyskland, Sverige og Norge. Ved at se på T-Index bliver det hurtigt klart, at Tyskland med en markedsandel på 4,7 % er det marked, der har det største potentiale for onlinesalg i betragtning af dets 73.825.582 internetbrugere, hver med et gennemsnitligt årligt forbrug på 24.003 dollars USD. T-Index har derfor været en afgørende faktor for valget af tysk som nyt sprog på webstedet.

Antagelser og metode

T-Index er et værktøj, der er udviklet til at understøtte beslutningstagning for virksomheder, der står over for et valg af markeder og sprog, når de lokaliserer deres websted(er).Det giver et overblik over hvert lands potentiale for onlinesalg.

T-Index 2018 bruger de nyeste statistiske data fra Verdensbankens database, dvs. data for 2016.

T-Index-værdien beregnes ved at gange det samlede antal internetbrugere med deres anslåede årlige forbrug per indbygger.

For at estimere de årlige udgifter per indbygger for hver internetbruger brugte vi indikatoren HFCE (husstandens endelige forbrugsudgifter) fra Verdensbanken udtrykt i aktuelle amerikanske dollars. HFCE er markedsværdien af alle de varer og tjenester, som husstande køber i hvert land. Bemærk, at den beregningsmetode, der blev brugt til tidligere versioner af T-Index før 2016, var baseret på BNP i stedet for HFCE. Vi ændrede vores beregningsmetode i 2016 for at give et mere realistisk overblik over internetbrugeres reelle forbrugspotentiale i hvert land. Du kan finde flere oplysningner om vores beregningsmetode herunder.

Hvert land blev klassificeret efter det sprog, der oftest bruges af den lokale befolkning til at browse og foretage køb på nettet. Grundet statistisk signifikans blev eksistensen af flere sprog i det samme land kun taget i betragtning, hvor T-Index-værdien for landet oversteg 0,1 %. I sidstnævnte tilfælde blev kun sprog, der bruges online på daglig basis af mere end 15 % af befolkningen, taget i betragtning, undtagen i tilfælde, hvor de mindretalssprog, der er tale om (brugt online af mindre end 15 % af befolkningen), også er officielle nationale sprog. F.eks. blev Schweiz med et T-Index på 0,90 % vurderet i forhold til tre forskellige sprogmarkeder: tysk, fransk og italiensk. Alle disse tre sprog bruges dagligt af schweizerne til at browse og foretage køb på nettet. Fransk og tysk bruges begge af mere end 15 % af befolkningen, mens italiensk kun bruges af 7 % af landets internetbrugere. Italiensk er imidlertid et nationalt anerkendt officielt sprog i Schweiz, og derfor er det med i T-Index.

T-Index-undersøgelsen omfatter kun sprog, der bruges til at browse på nettet. Flere sprog er i øjeblikket næsten ikke repræsenteret online, og nogle bruges overhovedet ikke. I mange lande findes det sprog, der tales dagligt af størstedelen af befolkningen, ikke online. Det gælder f.eks. kinyarwanda i Rwanda. Dette skyldes ofte en lav grad af internetudbredelse, hvilket forhindrer de lokale i at få adgang til nettet for at skabe indhold på deres modersmål. I Rwanda browser 18 % af den samlede befolkning, der har internetadgang, nettet på engelsk, da der er meget lidt eller intet indhold af og til rwandere på deres nationale sprog. Derfor inkluderer T-Index Rwanda på det engelsksprogede marked.

Sprog med internationale varianter er samlet.F.eks. er både britisk og amerikansk engelsk klassificeret som engelsk.

Afhængige territorier (f.eks. Puerto Rico) er blevet vurderet i henhold til deres respektive regerende stat, forudsat at de deler det samme sprog.Hvis de ikke deler det samme sprog, som det er tilfældet med Puerto Rico og USA, medtages de som separate poster baseret på det sprogmarked, de tilhører.

T-Index-undersøgelsen dækker ikke alle lande. De lande, der er inkluderet i undersøgelsen, er de lande, hvor det var muligt at finde data om antallet af internetbrugere. Uden disse data ville vurderingen have været umulig.

Beregningsmetode

Først indsamlede vi oplysninger om hvert lands samlede antal internetbrugere, HFCE og den samlede befolkning, og derudfra bestemte vi både internetudbredelsesgrad* og HFCE per indbygger for hvert land. Derefter analyserede vi hvert lands internetudbredelsesgrad og indkomstfordeling for at bestemme det omfang af HFCE, der teoretisk bruges af internetbrugere. Endelig foretog vi for at opnå "HFCE per indbygger af internetbrugere", dvs. en estimering af deres årlige forbrug, følgende beregning: (landets samlede befolkning x landets HFCE per indbygger x procent af HFCE teoretisk brugt af internetbrugere)/antal internetbrugere.

For lande, hvor data om indkomstfordeling ikke var tilgængelige, beregnede vi den gennemsnitlige indkomstfordeling for alle lande og brugte dette skøn.

For at bestemme andelen af HFCE, der teoretisk er brugt af internetbrugere, antog vi, at internetbrugerne i hvert land tilhører det rigeste segment af landets befolkning.Vi antog dette, fordi vi ved, at et vist indkomstniveau er nødvendigt i de fleste lande for at købe et internetabonnement og deltage i e-handelsaktiviteter.

*Internetudbredelsesgraden er procentdelen af internetbrugere i et givet land.

Eksempel

I Japan er antallet af internetbrugere 118.333.485 ud af en samlet befolkning på 126.994.551. Internetudbredelsesgraden er derfor 93,18 %. I 2016 var Japans HFCE per indbygger 21.703 dollars. Ved hjælp af landets indkomstfordeling i kvintiler estimerede vi, at 93,18 % af de rigeste personer i Japan bruger 96,7 % af japanske husstandes samlede udgifter. For at få "HFCE per indbygger af internetbrugere" foretog vi derefter en simpel beregning:

(samlet befolkning x HFCE per indbygger x % af udgifter, der er brugt af internetbrugere)/antal internetbrugere

Brugt på Japan: (126.994.551 x 21.703 x 96.7 %)/118.333.485
Den anslåede HFCE per indbygger af internetbrugere i Japan er således 22.522 dollars.

For at få T-Index-værdien gangede vi antallet af internetbrugere med HFCE per indbygger af landets internetbrugere. For Japan: 118.333.485 x 22.522 dollars. Endelig dividerede vi hvert lands T-Index-værdi med summen af T-Index-værdierne for alle landene for at opnå en procentværdi for hvert land. Dette forklarer, hvordan vi opnåede et T-Index på 7,08 % for Japan.

Kilder

Antallet af internetbrugere i hvert land er hentet fra den internationale telekommunikationsunions (ITU) rapport "Antal procent af personer, der bruger internettet" (Percentage of individuals using the Internet). ITU er De Forenede Nationers specialiserede agentur for informations- og kommunikationsteknologier. Statistikkerne var estimater for 2016. For at ændre procenttallene til hele tal kombinerede vi tallene fra denne rapport med tallene fra den samlede befolkningsrapport, der er lavet af Verdensbanken.

Data om HFCE (husholdningernes udgifter til forbrug) er hentet fra Verdensbanken. Dataene var opdateret i 2016 og er angivet i aktuelle amerikanske dollars. Bemærk, at valutakursudsving (nationale valutaer versus amerikanske dollars) har indflydelse på HFCE-værdierne udtrykt i aktuelle amerikanske dollars og følgelig på de nuværende og estimerede T-Index-værdier. Vi valgte at bruge HFCE-værdier udtrykt i aktuelle amerikanske dollars i stedet for HFCE-værdier udtrykt i aktuelle internationale dollars ved hjælp af satser for købekraftsparitet (PPP), fordi vores undersøgelse fokuserer på globale e-handelsmuligheder, og disse vurderes delvist på grundlag af valutakursudsving lande imellem. For lande eller territorier, hvis HFCE ikke blev angivet i ovennævnte rapport fra Verdensbanken, blev dataene estimeret af vores bureau. HFCE-tallene for de følgende 39 lande blev estimeret af vores agentur: Andorra, Bahrain, Bosnien-Herzegovina, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Færøerne, Grønland, Irak, Iran, Kap Verde, Kazakhstan, Kiribati, Lesotho, Libyen, Liechtenstein, Maldiverne, Marshalløerne, Mauretanien, Mikronesien, Monaco, Myanmar, New Zealand, Panama, Papua Ny Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Salomonøerne, Samoa, San Marino, Sao Tomé og Principe, Swaziland, Syrien, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela og Østtimor.

For at afgøre om internetadgang er begrænset i et givet land, så vi på rangeringen fra den internationale NGO Journalister uden grænser, der findes på deres officielle hjemmeside.

Indkomstfordeling efter kvintiler er hentet fra de statistiske data i Verdensbankens udviklingsforskningsgruppe.Dataene henviser til forskellige år (Verdensbankens data spænder fra 1992 til 2014).

Nå ud til det meste af verdens onlinekøbekraft.

Ved at oversætte til disse vigtigste sprog kan du nå ud til 80 % af verdens onlinekøbekraft.Desuden er markederne med det højeste onlinesalgspotentiale anført nedenfor.

Vil du vide mere?Se hele listen

 

De vigtigste sprog

engelsk
42,9 %
kinesisk
9,4 %
japansk
7,1 %
spansk
6,7 %
tysk
5,9 %
fransk
4,7 %
portugisisk
3,1 %
italiensk
2,5 %

De vigtigste lande

USA
31,4 %
Kina
9,3 %
Japan
7,1 %
Tyskland
4,7 %
Storbritannien
4,5 %
Frankrig
3,3 %
Brasilien
2,7 %
Italien
2,5 %

Der er stadig restriktioner for internetadgang

I visse lande er det muligvis ikke nok at oversætte indholdet på dit websted for at gøre lokale internetbrugere til potentielle kunder.Kortet herunder viser de lande, der i øjeblikket har restriktioner for internetadgang.

Kilde: Journalister uden grænser

Restriktioner for internetadgang

Kina Saudi-Arabien
Egypten Iran
Vietnam Sudan
Cuba Usbekistan
Syrien Aserbajdsjan
Yemen Turkmenistan
Libyen Laos
Ækvatorialguinea Somalia
Djibouti Burundi
Eritrea

T-Index-tabel 2018

 

Tendens* Lande T-Index
2018
Fremskrivning
2021
Internetbrugere Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
(!) Begrænset internetadgang
* Pile og bindestreg angiver landets forventede præstation i rangeringen for 2021
** Anslået årligt forbrug for hver internetbruger
*** Storbritannien består af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland
1 USA 31,4 % 22,1 % 246.370.641 76,2 % 48.351 US$
engelsk 31,4 % 0,22 % 246.370.641 76,2 % 48.351 US$
2 Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 US$
kinesisk 9,3 % 0,14 % 733.449.780 53,2 % 4.814 US$
3 Japan 7,1 % 5,3 % 118.333.485 93,2 % 22.709 US$
japansk 7,1 % 0,053 % 118.333.485 93,2 % 22.709 US$
4 Tyskland 4,7 % 3,3 % 73.825.582 89,7 % 24.004 US$
tysk 4,7 % 0,033 % 73.825.582 89,6 % 24.004 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 4 countries får du adgang til 50 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
5 Storbritannien (***) 4,5 % 2,9 % 62.171.477 94,8 % 27.520 US$
engelsk 4,5 % 0,029 % 62.171.477 94,8 % 27.520 US$
6 Frankrig 3,3 % 3,3 % 57.245.333 85,6 % 22.100 US$
fransk 3,3 % 0,033 % 57.245.333 85,6 % 22.100 US$
7 Brasilien 2,7 % 4,6 % 126.398.299 60,9 % 8.070 US$
portugisisk 2,7 % 0,046 % 126.398.299 60,9 % 8.070 US$
8 Italien 2,5 % 2,3 % 37.176.782 61,3 % 25.036 US$
italiensk 2,5 % 0,023 % 37.176.782 61,3 % 25.036 US$
9 Canada 2,3 % 2,3 % 32.580.120 89,8 % 26.437 US$
engelsk 1,7 % 0,017 % 23.825.842 89,8 % 26.437 US$
fransk 0,61 % 0,0061 % 8.754.278 89,8 % 26.437 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 9 countries får du adgang til 70 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
10 Indien 1,9 % 2,5 % 391.292.637 29,6 % 1.846 US$
engelsk 0,95 % 0,016 % 195.646.318 29,6 % 1.846 US$
hindi 0,38 % 0,0039 % 78.258.527 29,6 % 1.846 US$
bengali 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
kannada 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
marathisk 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
tamil 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
telugu 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
11 Australien 1,8 % 2,4 % 21.363.618 88,2 % 31.613 US$
engelsk 1,8 % 0,024 % 21.363.618 88,2 % 31.613 US$
12 Spanien 1,8 % 1,3 % 37.447.560 80,6 % 17.980 US$
spansk 1,4 % 0,011 % 30.452.356 80,6 % 17.980 US$
catalansk 0,33 % 0,0025 % 6.995.204 80,6 % 17.980 US$
13 Sydkorea 1,8 % 1,3 % 47.576.514 92,8 % 14.130 US$
koreansk 1,8 % 0,013 % 47.576.514 92,8 % 14.130 US$
14 Rusland 1,6 % 3,4 % 105.499.857 73,1 % 5.804 US$
russisk 1,6 % 0,034 % 105.499.857 73,1 % 5.804 US$
15 Mexico 1,6 % 2 % 75.937.568 59,5 % 7.971 US$
spansk 1,6 % 0,02 % 75.937.568 59,5 % 7.971 US$
16 Tyrkiet 1,1 % 1,5 % 46.395.501 58,4 % 9.180 US$
tyrkisk 1,1 % 0,015 % 46.395.501 58,4 % 9.180 US$
17 Schweiz 0,9 % 0,93 % 7.463.156 89,1 % 45.992 US$
tysk 0,64 % 0,0066 % 5.247.345 89,1 % 45.992 US$
fransk 0,2 % 0,0021 % 1.680.703 89,1 % 45.992 US$
italiensk 0,065 % 0,00067 % 535.108 89,1 % 45.992 US$
18 Argentina 0,88 % 1,4 % 31.118.521 71 % 10.676 US$
spansk 0,88 % 0,014 % 31.118.521 71 % 10.676 US$
19 Holland 0,87 % 0,51 % 15.397.107 90,4 % 21.369 US$
hollandsk 0,87 % 0,0051 % 15.397.107 90,4 % 21.369 US$
20 Venezuela 0,8 % 0,84 % 18.940.907 60 % 16.039 US$
spansk 0,8 % 0,0084 % 18.940.907 60 % 16.039 US$
21 Indonesien 0,75 % 0,94 % 66.244.991 25,4 % 4.305 US$
indonesisk 0,75 % 0,0094 % 66.244.991 25,4 % 4.305 US$
22 Saudi-Arabien (!) 0,66 % 0,87 % 23.803.319 73,7 % 10.451 US$
arabisk 0,66 % 0,0087 % 23.803.319 73,7 % 10.451 US$
23 Polen 0,64 % 0,74 % 27.832.074 73,3 % 8.703 US$
polsk 0,64 % 0,0074 % 27.832.074 73,3 % 8.703 US$
24 Belgien 0,59 % 0,58 % 9.803.947 86,5 % 23.016 US$
hollandsk 0,36 % 0,0035 % 5.882.368 86,5 % 23.016 US$
fransk 0,24 % 0,0023 % 3.921.579 86,5 % 23.016 US$
25 Sverige 0,57 % 0,51 % 8.896.046 89,7 % 24.446 US$
svensk 0,57 % 0,0051 % 8.896.046 89,7 % 24.446 US$
26 SAR Hongkong 0,54 % 0,51 % 6.418.058 87,5 % 31.764 US$
kinesisk 0,54 % 0,0051 % 6.418.058 87,5 % 31.764 US$
27 Østrig 0,51 % 0,44 % 7.366.758 84,3 % 26.254 US$
tysk 0,51 % 0,0044 % 7.366.758 84,3 % 26.254 US$
28 Egypten (!) 0,5 % 0,61 % 39.471.581 41,3 % 4.781 US$
arabisk 0,5 % 0,0061 % 39.471.581 41,2 % 4.781 US$
29 Filippinerne 0,48 % 0,7 % 57.342.723 55,5 % 3.188 US$
engelsk 0,43 % 0,0063 % 51.608.451 55,5 % 3.188 US$
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5.734.272 55,5 % 3.188 US$
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47.743.541 25,7 % 3.810 US$
engelsk 0,48 % 0,013 % 47.743.541 25,7 % 3.810 US$
31 Norge 0,44 % 0,44 % 5.093.187 97,3 % 32.748 US$
norsk 0,44 % 0,0044 % 5.093.187 97,3 % 32.748 US$
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 US$
hebraisk 0,44 % 0,0056 % 6.806.889 79,6 % 24.485 US$
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42.731.675 53,2 % 3.721 US$
persisk 0,42 % 0,0066 % 42.731.675 53,2 % 3.721 US$
34 Sydafrika 0,42 % 0,84 % 30.248.355 54 % 5.255 US$
engelsk 0,25 % 0,0051 % 18.149.013 54 % 5.255 US$
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9.528.232 54 % 5.255 US$
zulu 0,021 % 0,000422 % 1.512.418 54 % 5.255 US$
isiXhosa 0,015 % 0,000295 % 1.058.692 54 % 5.255 US$
35 Colombia 0,41 % 0,77 % 28.287.098 58,1 % 5.548 US$
spansk 0,41 % 0,0077 % 28.287.098 58,1 % 5.548 US$
36 Malaysia 0,41 % 0,53 % 24.572.446 78,8 % 6.284 US$
malajisk 0,28 % 0,0037 % 17.200.712 78,8 % 6.284 US$
engelsk 0,12 % 0,0016 % 7.371.734 78,8 % 6.284 US$
37 Thailand 0,4 % 0,47 % 32.710.169 47,5 % 4.594 US$
thai 0,4 % 0,0047 % 32.710.169 47,5 % 4.594 US$
38 Danmark 0,38 % 0,26 % 5.554.451 97 % 25.869 US$
dansk 0,38 % 0,0026 % 5.554.451 97 % 25.869 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 38 countries får du adgang til 90 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11.822.229 66 % 11.968 US$
spansk 0,37 % 0,0053 % 11.822.229 66 % 11.968 US$
40 De Forenede Arabiske Emirater 0,33 % 0,49 % 8.398.268 90,6 % 14.913 US$
arabisk 0,33 % 0,0049 % 8.398.268 90,6 % 14.913 US$
41 Finland 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.744 US$
finsk 0,33 % 0,0029 % 4.819.381 87,7 % 25.744 US$
42 Grækenland 0,31 % 0,29 % 7.445.118 69,1 % 15.932 US$
græsk 0,31 % 0,0029 % 7.445.118 69,1 % 15.932 US$
43 Portugal 0,31 % 0,26 % 7.271.183 70,4 % 16.194 US$
portugisisk 0,31 % 0,0026 % 7.271.183 70,4 % 16.194 US$
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4.541.899 81 % 23.035 US$
engelsk 0,19 % 0,0024 % 3.179.329 81 % 23.035 US$
kinesisk 0,083 % 0,00101 % 1.362.570 81 % 23.035 US$
45 New Zealand 0,27 % 0,26 % 4.152.074 88,5 % 25.115 US$
engelsk 0,27 % 0,0026 % 4.152.074 88,5 % 25.115 US$
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 US$
vietnamesisk 0,27 % 0,0038 % 43.974.618 46,5 % 2.294 US$
47 Irland 0,25 % 0,18 % 4.042.510 85 % 23.413 US$
engelsk 0,24 % 0,0017 % 3.961.660 85 % 23.413 US$
irsk 0,005 % 0,000035 % 80.850 85 % 23.413 US$
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14.444.387 45,5 % 6.472 US$
spansk 0,25 % 0,0035 % 14.444.387 45,5 % 6.472 US$
49 Rumænien 0,24 % 0,27 % 11.722.888 59,5 % 7.729 US$
rumænsk 0,24 % 0,0027 % 11.722.888 59,5 % 7.729 US$
50 Tjekkiet 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,5 % 9.977 US$
tjekkisk 0,21 % 0,0026 % 8.081.131 76,5 % 9.977 US$
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29.965.859 15,5 % 2.324 US$
engelsk 0,17 % 0,0021 % 26.969.273 15,5 % 2.324 US$
urdu 0,018 % 0,00023 % 2.996.586 15,5 % 2.324 US$
52 Kasakhstan 0,17 % 0,4 % 13.272.586 74,6 % 4.868 US$
russisk 0,12 % 0,0028 % 9.290.810 74,6 % 4.868 US$
kasakhisk 0,051 % 0,00119 % 3.981.776 74,6 % 4.868 US$
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29.738.660 18,3 % 1.948 US$
bengali 0,15 % 0,00126 % 29.738.660 18,2 % 1.948 US$
54 Ungarn 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,3 % 7.400 US$
ungarsk 0,15 % 0,00122 % 7.778.595 79,3 % 7.400 US$
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2.736.117 80,3 % 20.928 US$
spansk 0,15 % 0,0019 % 2.736.117 80,3 % 20.928 US$
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7.898.106 21,2 % 6.702 US$
arabisk 0,14 % 0,0017 % 7.898.106 21,2 % 6.702 US$
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20.555.784 58,3 % 2.410 US$
arabisk 0,065 % 0,00096 % 10.277.892 58,3 % 2.410 US$
fransk 0,065 % 0,00096 % 10.277.892 58,3 % 2.410 US$
58 Ecuador 0,13 % 0,2 % 8.857.768 54,1 % 5.449 US$
spansk 0,13 % 0,002 % 8.857.768 54,1 % 5.449 US$
59 Algeriet 0,13 % 0,14 % 17.440.300 43 % 2.723 US$
arabisk 0,063 % 0,00071 % 8.720.150 43 % 2.723 US$
fransk 0,063 % 0,00071 % 8.720.150 43 % 2.723 US$
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3.176.010 78,4 % 14.641 US$
arabisk 0,12 % 0,00144 % 3.176.010 78,4 % 14.641 US$
61 Slovakiet 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,5 % 10.260 US$
slovakisk 0,12 % 0,00125 % 4.370.706 80,5 % 10.260 US$
62 Den Dominikanske Republik 0,12 % 0,15 % 6.530.904 61,3 % 6.722 US$
spansk 0,12 % 0,00147 % 6.530.904 61,3 % 6.722 US$
63 Ukraine 0,11 % 0,28 % 23.618.438 52,5 % 1.739 US$
russisk 0,065 % 0,0017 % 14.171.063 52,5 % 1.739 US$
ukrainsk 0,043 % 0,00111 % 9.447.375 52,5 % 1.739 US$
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5.722.610 34,5 % 7.003 US$
spansk 0,11 % 0,00124 % 5.722.610 34,5 % 7.003 US$
65 Qatar 0,1 % 0,13 % 2.423.068 94,3 % 15.913 US$
arabisk 0,1 % 0,0013 % 2.423.068 94,3 % 15.913 US$
66 Libanon 0,099 % 0,14 % 4.571.675 76,1 % 8.210 US$
arabisk 0,099 % 0,00143 % 4.571.675 76,1 % 8.210 US$
67 Sudan (!) 0,097 % 0,14 % 11.082.072 28 % 3.320 US$
arabisk 0,097 % 0,00143 % 11.082.072 28 % 3.320 US$
68 Kenya 0,089 % 0,17 % 12.600.007 26 % 2.671 US$
engelsk 0,089 % 0,0017 % 12.600.007 26 % 2.671 US$
69 Costa Rica 0,086 % 0,1 % 3.207.258 66 % 10.235 US$
spansk 0,086 % 0,00102 % 3.207.258 66 % 10.235 US$
70 Sri Lanka 0,082 % 0,15 % 6.795.562 32,1 % 4.558 US$
singalesisk 0,082 % 0,0015 % 6.795.562 32,1 % 4.558 US$
71 Cuba (!) 0,081 % 0,1 % 4.449.238 38,8 % 6.910 US$
spansk 0,081 % 0,001 % 4.449.238 38,8 % 6.910 US$
72 Uruguay 0,081 % 0,13 % 2.286.820 66,4 % 13.405 US$
spansk 0,081 % 0,00132 % 2.286.820 66,4 % 13.405 US$
73 Bulgarien 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.195 US$
bulgarsk 0,07 % 0,00088 % 4.264.576 59,8 % 6.195 US$
74 Usbekistan (!) 0,069 % 0,086 % 14.901.632 46,8 % 1.764 US$
usbekisk 0,069 % 0,00086 % 14.901.632 46,8 % 1.764 US$
75 Kroatien 0,069 % 0,07 % 3.034.752 72,7 % 8.581 US$
kroatisk 0,069 % 0,0007 % 3.034.752 72,7 % 8.581 US$
76 Jordan 0,067 % 0,084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 US$
arabisk 0,067 % 0,00084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 US$
77 Litauen 0,065 % 0,071 % 2.133.390 74,4 % 11.610 US$
litauisk 0,065 % 0,00071 % 2.133.390 74,4 % 11.610 US$
78 Panama 0,065 % 0,091 % 2.178.424 54 % 11.266 US$
spansk 0,065 % 0,00091 % 2.178.424 54 % 11.266 US$
79 Angola 0,062 % 0,11 % 3.745.750 13 % 6.270 US$
portugisisk 0,062 % 0,0011 % 3.745.750 13 % 6.270 US$
80 Ghana 0,061 % 0,051 % 9.779.273 34,7 % 2.359 US$
engelsk 0,061 % 0,00051 % 9.779.273 34,7 % 2.359 US$
81 Serbien 0,06 % 0,074 % 4.733.311 67,1 % 4.849 US$
serbisk 0,06 % 0,00074 % 4.733.311 67,1 % 4.849 US$
82 Syrien (!) 0,06 % 0,11 % 5.873.785 31,9 % 3.868 US$
arabisk 0,06 % 0,00114 % 5.873.785 31,9 % 3.868 US$
83 Hviderusland 0,058 % 0,1 % 6.756.541 71,1 % 3.252 US$
russisk 0,056 % 0,00097 % 6.553.845 71,1 % 3.252 US$
hviderussisk 0,0017 % 0,00003 % 202.696 71,1 % 3.252 US$
84 Tunesien 0,058 % 0,092 % 5.656.012 49,6 % 3.879 US$
arabisk 0,029 % 0,000461 % 2.828.006 49,6 % 3.879 US$
fransk 0,029 % 0,000461 % 2.828.006 49,6 % 3.879 US$
85 Slovenien 0,055 % 0,051 % 1.559.107 75,5 % 13.364 US$
slovensk 0,055 % 0,00051 % 1.559.107 75,5 % 13.364 US$
86 Aserbajdsjan (!) 0,052 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 US$
aserbajdsjansk 0,052 % 0,00117 % 7.630.609 78,2 % 2.594 US$
87 Oman 0,051 % 0,097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 US$
arabisk 0,051 % 0,00097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 US$
88 Luxembourg 0,046 % 0,041 % 571.189 98,1 % 30.852 US$
tysk 0,046 % 0,00041 % 571.189 98,1 % 30.852 US$
89 Bolivia 0,045 % 0,071 % 4.322.489 39,7 % 3.986 US$
spansk 0,045 % 0,00071 % 4.322.489 39,7 % 3.986 US$
90 Myanmar (Burma) 0,044 % 0,042 % 13.258.325 25,1 % 1.257 US$
burmesisk 0,044 % 0,000425 % 13.258.325 25,1 % 1.257 US$
91 Letland 0,042 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 US$
lettisk 0,042 % 0,000408 % 1.564.494 79,8 % 10.134 US$
92 Etiopien 0,041 % 0,022 % 15.739.371 15,4 % 985 US$
amharisk 0,041 % 0,000223 % 15.739.371 15,4 % 985 US$
93 Paraguay 0,041 % 0,068 % 3.453.446 51,4 % 4.461 US$
spansk 0,041 % 0,00068 % 3.453.446 51,4 % 4.461 US$
94 Trinidad og Tobago 0,039 % 0,057 % 1.000.517 73,3 % 14.658 US$
engelsk 0,039 % 0,00057 % 1.000.517 73,3 % 14.658 US$
95 Bahrain 0,038 % 0,057 % 1.396.668 98 % 10.308 US$
arabisk 0,038 % 0,00057 % 1.396.668 98 % 10.308 US$
96 Elfenbenskysten 0,035 % 0,031 % 6.286.527 26,5 % 2.104 US$
fransk 0,035 % 0,000309 % 6.286.527 26,5 % 2.104 US$
97 Cameroun 0,034 % 0,032 % 5.859.797 25 % 2.205 US$
fransk 0,034 % 0,000322 % 5.859.797 25 % 2.205 US$
98 Cypern 0,033 % 0,037 % 888.125 75,9 % 14.022 US$
græsk 0,033 % 0,000368 % 888.125 75,9 % 14.022 US$
99 El Salvador 0,031 % 0,057 % 1.839.969 29 % 6.395 US$
spansk 0,031 % 0,00057 % 1.839.969 29 % 6.395 US$
100 Estland 0,031 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.239 US$
estisk 0,031 % 0,000281 % 1.147.895 87,2 % 10.239 US$
101 SAR Macao 0,03 % 0,036 % 499.773 81,6 % 22.474 US$
kinesisk 0,03 % 0,000362 % 499.773 81,6 % 22.474 US$
102 Honduras 0,029 % 0,036 % 2.733.860 30 % 4.028 US$
spansk 0,029 % 0,000357 % 2.733.860 30 % 4.028 US$
103 Bosnien-Hercegovina 0,027 % 0,036 % 1.925.105 54,7 % 5.279 US$
bosnisk 0,027 % 0,000363 % 1.925.105 54,7 % 5.279 US$
104 Yemen (!) 0,026 % 0,072 % 6.780.200 24,6 % 1.481 US$
arabisk 0,026 % 0,00072 % 6.780.200 24,6 % 1.481 US$
105 De palæstinensiske områder 0,026 % 0,036 % 2.753.697 60,5 % 3.615 US$
arabisk 0,026 % 0,000356 % 2.753.697 60,5 % 3.615 US$
106 Island 0,026 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.187 US$
islandsk 0,026 % 0 % 329.535 98,2 % 30.187 US$
107 Turkmenistan (!) 0,026 % 0,033 % 1.018.692 18 % 9.505 US$
turkmensk 0,026 % 0,000329 % 1.018.692 18 % 9.505 US$
108 Uganda 0,025 % 0,041 % 9.077.567 21,9 % 1.026 US$
engelsk 0,025 % 0,000408 % 9.077.567 21,9 % 1.026 US$
109 Libyen (!) 0,023 % 0,036 % 1.275.642 20,3 % 6.981 US$
arabisk 0,023 % 0,000359 % 1.275.642 20,3 % 6.981 US$
110 Tanzania 0,023 % 0,015 % 7.224.386 13 % 1.213 US$
swahili 0,023 % 0,000147 % 7.224.386 13 % 1.213 US$
111 Jamaica 0,022 % 0,028 % 1.296.610 45 % 6.420 US$
engelsk 0,022 % 0,000283 % 1.296.610 45 % 6.420 US$
112 Cambodja 0,022 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.603 US$
khmer 0,022 % 0,000144 % 5.107.008 32,4 % 1.603 US$
113 Albanien 0,021 % 0,034 % 1.908.581 66,4 % 4.115 US$
albansk 0,021 % 0,000344 % 1.908.581 66,4 % 4.115 US$
114 Georgien 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58 % 3.548 US$
georgisk 0,02 % 0,00038 % 2.157.566 58 % 3.548 US$
115 Nepal 0,019 % 0,025 % 5.706.708 19,7 % 1.281 US$
nepalesisk 0,019 % 0,000246 % 5.706.708 19,7 % 1.281 US$
116 Bahamas 0,019 % 0,016 % 312.986 80 % 22.771 US$
engelsk 0,019 % 0,000161 % 312.986 80 % 22.771 US$
117 Zambia 0,019 % 0,037 % 4.232.464 25,5 % 1.679 US$
engelsk 0,019 % 0,000374 % 4.232.464 25,5 % 1.679 US$
118 Armenien 0,018 % 0,031 % 1.959.627 67 % 3.466 US$
armensk 0,018 % 0,000309 % 1.959.627 67 % 3.466 US$
119 Zimbabwe 0,018 % 0,023 % 3.733.964 23,1 % 1.813 US$
engelsk 0,018 % 0,000225 % 3.733.964 23,1 % 1.813 US$
120 Mauritius 0,018 % 0,024 % 659.407 52,2 % 10.192 US$
engelsk 0,018 % 0,000237 % 659.407 52,2 % 10.192 US$
121 Nordmakedonien 0,017 % 0,02 % 1.501.798 72,2 % 4.289 US$
makedonsk 0,017 % 0,000199 % 1.501.798 72,2 % 4.289 US$
122 Namibia 0,017 % 0,02 % 769.455 31 % 8.263 US$
engelsk 0,017 % 0,000199 % 769.455 31 % 8.263 US$
123 Botswana 0,016 % 0,019 % 885.702 39,4 % 6.838 US$
engelsk 0,016 % 0,00019 % 885.702 39,4 % 6.838 US$
124 Senegal 0,015 % 0,018 % 3.954.620 25,7 % 1.462 US$
fransk 0,015 % 0,000176 % 3.954.620 25,7 % 1.462 US$
125 Nicaragua 0,014 % 0,02 % 1.511.037 24,6 % 3.555 US$
spansk 0,014 % 0,0002 % 1.511.037 24,6 % 3.555 US$
126 Laos (!) 0,013 % 0,013 % 1.478.052 21,9 % 3.358 US$
lao 0,013 % 0,000127 % 1.478.052 21,9 % 3.358 US$
127 Moldova 0,013 % 0,019 % 2.521.887 71 % 1.951 US$
rumænsk 0,013 % 0,000186 % 2.521.887 71 % 1.951 US$
128 Malta 0,013 % 0,013 % 351.945 77,3 % 13.902 US$
maltesisk 0,013 % 0,000128 % 351.945 77,3 % 13.902 US$
129 Congo-Kinshasa 0,011 % 0,008 % 4.889.515 6,2 % 890 US$
fransk 0,011 % 0,00008 % 4.889.515 6,2 % 890 US$
130 Gabon 0,011 % 0,0075 % 951.287 48 % 4.501 US$
fransk 0,011 % 0,000075 % 951.287 48 % 4.501 US$
131 Afghanistan 0,011 % 0,012 % 3.673.539 10,6 % 1.092 US$
persisk 0,011 % 0,000119 % 3.673.539 10,6 % 1.092 US$
132 Rwanda 0,0099 % 0,0103 % 2.383.502 20 % 1.569 US$
engelsk 0,0099 % 0,000103 % 2.383.502 20 % 1.569 US$
133 Barbados 0,0093 % 0,0063 % 226.714 79,5 % 15.532 US$
engelsk 0,0093 % 0,000063 % 226.714 79,5 % 15.532 US$
134 Mozambique 0,0093 % 0,0088 % 5.050.924 17,5 % 697 US$
portugisisk 0,0093 % 0,000088 % 5.050.924 17,5 % 697 US$
135 Papua Ny Guinea 0,0087 % 0,0074 % 776.159 9,6 % 4.247 US$
engelsk 0,0087 % 0,000074 % 776.159 9,6 % 4.247 US$
136 Kirgisistan 0,0079 % 0,012 % 2.097.428 34,5 % 1.425 US$
russisk 0,0079 % 0,000122 % 2.097.428 34,5 % 1.425 US$
137 Montenegro 0,0075 % 0,0097 % 434.865 69,9 % 6.587 US$
serbisk 0,0076 % 0,000097 % 434.865 69,9 % 6.587 US$
138 Haiti 0,0073 % 0,0084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 US$
fransk 0,0073 % 0,000084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 US$
139 Ækvatorialguinea (!) 0,0071 % 0,0078 % 290.470 23,8 % 9.301 US$
spansk 0,0071 % 0,000078 % 290.470 23,8 % 9.301 US$
140 Mali 0,007 % 0,0055 % 1.999.226 11,1 % 1.335 US$
fransk 0,007 % 0,000055 % 1.999.226 11,1 % 1.335 US$
141 Mongoliet 0,0067 % 0,014 % 674.202 22,3 % 3.765 US$
mongolsk 0,0067 % 0,000135 % 674.202 22,3 % 3.765 US$
142 Brunei 0,0061 % 0,0071 % 380.876 90 % 6.125 US$
malajisk 0,0062 % 0,000071 % 380.876 90 % 6.125 US$
143 Tadsjikistan 0,0058 % 0,013 % 1.788.044 20,5 % 1.237 US$
russisk 0,0058 % 0,00013 % 1.788.044 20,5 % 1.237 US$
144 Fiji 0,0056 % 0,0086 % 418.013 46,5 % 5.122 US$
engelsk 0,0056 % 0,000086 % 418.013 46,5 % 5.122 US$
145 Maldiverne 0,0055 % 0,0062 % 252.761 59,1 % 8.186 US$
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252.761 59,1 % 8.186 US$
146 Burkina Faso 0,0054 % 0,0066 % 2.603.042 14 % 792 US$
fransk 0,0054 % 0,000066 % 2.603.042 14 % 792 US$
147 Monaco 0,0052 % 0,0036 % 36.655 95,2 % 53.462 US$
fransk 0,0052 % 0,000036 % 36.655 95,2 % 53.462 US$
148 Benin 0,0051 % 0,0038 % 1.303.589 12 % 1.474 US$
fransk 0,0051 % 0,000038 % 1.303.589 12 % 1.474 US$
149 Liechtenstein 0,005 % 0,0044 % 36.947 98,1 % 51.181 US$
tysk 0,005 % 0,000044 % 36.947 98,1 % 51.181 US$
150 Eswatini 0,0048 % 0,0096 % 383.723 28,6 % 4.716 US$
engelsk 0,0048 % 0,000096 % 383.723 28,6 % 4.716 US$
151 Guinea 0,0042 % 0,0015 % 1.214.801 9,8 % 1.303 US$
fransk 0,0042 % 0,000015 % 1.214.801 9,8 % 1.303 US$
152 Andorra 0,004 % 0,0025 % 75.681 97,9 % 19.815 US$
catalansk 0,004 % 0,000025 % 75.681 97,9 % 19.815 US$
153 Guyana 0,0038 % 0,0079 % 275.760 35,7 % 5.227 US$
engelsk 0,0038 % 0,000079 % 275.760 35,7 % 5.227 US$
154 Færøerne 0,0031 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 US$
færøsk 0,0031 % 0,000023 % 46.715 95,1 % 25.375 US$
155 Lesotho 0,0031 % 0,0022 % 602.965 27,4 % 1.934 US$
engelsk 0,0031 % 0,000022 % 602.965 27,4 % 1.934 US$
156 Togo 0,0028 % 0,0022 % 860.281 11,3 % 1.236 US$
fransk 0,0028 % 0,000022 % 860.281 11,3 % 1.236 US$
157 Belize 0,0028 % 0,0026 % 163.588 44,6 % 6.417 US$
engelsk 0,0028 % 0,000026 % 163.588 44,6 % 6.417 US$
158 Mauretanien 0,0026 % 0,0029 % 774.183 18 % 1.273 US$
fransk 0,0026 % 0,000029 % 774.183 18 % 1.273 US$
159 Congo-Brazzaville 0,0025 % 0,0047 % 416.217 8,1 % 2.318 US$
fransk 0,0025 % 0,000047 % 416.217 8,1 % 2.318 US$
160 Tchad 0,0024 % 0,0024 % 722.627 5 % 1.284 US$
fransk 0,0024 % 0,000024 % 722.627 5 % 1.284 US$
161 Grønland 0,0024 % 0,000471 % 38.487 68,5 % 23.899 US$
grønlandsk 0,0024 % 0,000005 % 38.487 68,5 % 23.899 US$
162 Sierra Leone 0,0024 % 0,00078 % 870.532 11,8 % 1.041 US$
engelsk 0,0024 % 0,000008 % 870.532 11,8 % 1.040 US$
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1.172.533 4,7 % 770 US$
fransk 0,0024 % 0,000034 % 1.172.533 4,7 % 770 US$
164 Kap Verde 0,0023 % 0,004 % 271.507 50,3 % 3.160 US$
portugisisk 0,0023 % 0,00004 % 271.507 50,3 % 3.160 US$
165 Saint Lucia 0,0023 % 0,0022 % 83.186 46,7 % 10.290 US$
engelsk 0,0023 % 0,000022 % 83.186 46,7 % 10.290 US$
166 Surinam 0,0022 % 0,0084 % 253.499 45,4 % 3.364 US$
hollandsk 0,0022 % 0,000084 % 253.499 45,4 % 3.364 US$
167 Antigua og Barbuda 0,0021 % 0,0018 % 73.703 73 % 11.017 US$
engelsk 0,0021 % 0,000018 % 73.703 73 % 11.017 US$
168 Bhutan 0,002 % 0,003 % 333.226 41,8 % 2.325 US$
engelsk 0,002 % 0,00003 % 333.226 41,8 % 2.325 US$
169 Grenada 0,0019 % 0,0016 % 59.947 55,9 % 12.243 US$
engelsk 0,0019 % 0,000016 % 59.947 55,9 % 12.243 US$
170 San Marino 0,0016 % 0,00098 % 17.498 52,7 % 35.016 US$
italiensk 0,0016 % 0,00001 % 17.498 52,7 % 35.016 US$
171 Seychellerne 0,0015 % 0,0016 % 53.502 56,5 % 10.985 US$
engelsk 0,0016 % 0,000016 % 53.502 56,5 % 10.985 US$
172 Saint Kitts og Nevis 0,00135 % 0,00138 % 42.113 76,8 % 12.196 US$
engelsk 0,00135 % 0,000014 % 42.113 76,8 % 12.196 US$
173 Liberia 0,00126 % 0,00125 % 337.732 7,3 % 1.414 US$
engelsk 0,00126 % 0,000012 % 337.732 7,3 % 1.414 US$
174 Saint Vincent og Grenadinerne 0,00125 % 0,002 % 60.929 55,6 % 7.793 US$
engelsk 0,00125 % 0,00002 % 60.929 55,6 % 7.793 US$
175 Niger 0,00124 % 0,00093 % 893.073 4,3 % 525 US$
fransk 0,00124 % 0,000009 % 893.073 4,3 % 525 US$
176 Timor-Leste 0,00123 % 0,00058 % 320.339 25,2 % 1.460 US$
engelsk 0,00123 % 0,000006 % 320.339 25,2 % 1.460 US$
177 Gambia 0,00109 % 0,00128 % 377.123 18,5 % 1.092 US$
engelsk 0,00109 % 0,000013 % 377.123 18,5 % 1.092 US$
178 Somalia (!) 0,00102 % 0,00098 % 269.178 1,9 % 1.443 US$
somali 0,00102 % 0,00001 % 269.178 1,9 % 1.443 US$
179 Dominica 0,001 % 0,00084 % 49.296 67 % 7.730 US$
engelsk 0,001 % 0,000008 % 49.296 67 % 7.730 US$
180 Djibouti (!) 0,00085 % 0,00149 % 123.728 13,1 % 2.599 US$
somali 0,00085 % 0,000015 % 123.728 13,1 % 2.599 US$
181 Burundi (!) 0,00077 % 0,0006 % 544.097 5,2 % 535 US$
fransk 0,00077 % 0,000006 % 544.097 5,2 % 535 US$
182 Samoa 0,00076 % 0,00123 % 57.386 29,4 % 5.013 US$
engelsk 0,00076 % 0,000012 % 57.386 29,4 % 5.013 US$
183 Vanuatu 0,00069 % 0,0008 % 64.896 24 % 4.017 US$
engelsk 0,00069 % 0,000008 % 64.896 24 % 4.017 US$
184 Salomonøerne 0,00058 % 0,00093 % 65.936 11 % 3.326 US$
engelsk 0,00058 % 0,000009 % 65.936 11 % 3.326 US$
185 Den Centralafrikanske Republik 0,00054 % 0,00098 % 183.785 4 % 1.121 US$
fransk 0,00054 % 0,00001 % 183.785 4 % 1.121 US$
186 Malawi 0,000489 % 0,0035 % 1.738.600 9,6 % 107 US$
engelsk 0,00049 % 0,000035 % 1.738.600 9,6 % 107 US$
187 Tonga 0,000485 % 0,00108 % 42.795 39,9 % 4.300 US$
engelsk 0,00048 % 0,000011 % 42.795 39,9 % 4.300 US$
188 Mikronesien 0,000416 % 0,000411 % 34.996 33,3 % 4.507 US$
engelsk 0,00042 % 0,000004 % 34.996 33,3 % 4.507 US$
189 Comorerne 0,000319 % 0,0005 % 63.171 7,9 % 1.919 US$
fransk 0,00032 % 0,000005 % 63.171 7,9 % 1.919 US$
190 Guinea-Bissau 0,000288 % 0,000288 % 68.270 3,8 % 1.603 US$
portugisisk 0,00029 % 0,000003 % 68.270 3,8 % 1.603 US$
191 São Tomé og Príncipe 0,000278 % 0,000354 % 55.975 28 % 1.883 US$
portugisisk 0,00028 % 0,000004 % 55.975 28 % 1.883 US$
192 Marshalløerne 0,000197 % 0,00021 % 15.808 29,8 % 4.737 US$
engelsk 0,0002 % 0,000002 % 15.808 29,8 % 4.737 US$
193 Eritrea (!) 0,000157 % 0,000483 % 69.843 1,2 % 852 US$
engelsk 0,00016 % 0,000005 % 69.843 1,2 % 852 US$
194 Kiribati 0,000094 % 0,000129 % 15.672 13,7 % 2.273 US$
engelsk 0,00009 % 0,000001 % 15.672 13,7 % 2.273 US$
195 Tuvalu 0,000055 % 0,000018 % 5.106 46 % 4.123 US$
engelsk 0,00006 % 0 % 5.106 46 % 4.123 US$
Tendens* Sprog T-Index
2018
Fremskrivning
2021
Internetbrugere Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
(!) Begrænset internetadgang
* Pile og bindestreg angiver landets forventede præstation i rangeringen for 2021
** Anslået årligt forbrug for hver internetbruger
*** Storbritannien består af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland
1 engelsk (!) 42,9 % 34,7 % 766.864.013 44,1 % 21.212 US$
USA 31,4 % 0,22 % 246.370.641 76,2 % 48.351 US$
Storbritannien (***) 4,5 % 0,029 % 62.171.477 94,8 % 27.520 US$
Australien 1,8 % 0,024 % 21.363.618 88,2 % 31.613 US$
Canada 1,7 % 0,017 % 23.825.842 89,8 % 26.437 US$
Indien 0,95 % 0,016 % 195.646.318 29,6 % 1.846 US$
Nigeria 0,48 % 0,013 % 47.743.541 25,7 % 3.810 US$
Filippinerne 0,43 % 0,0063 % 51.608.451 55,5 % 3.188 US$
New Zealand 0,27 % 0,0026 % 4.152.074 88,5 % 25.115 US$
Sydafrika 0,25 % 0,0051 % 18.149.013 54 % 5.255 US$
Irland 0,24 % 0,0017 % 3.961.660 85 % 23.413 US$
Singapore 0,19 % 0,0024 % 3.179.329 81 % 23.035 US$
Pakistan 0,17 % 0,0021 % 26.969.273 15,5 % 2.324 US$
Malaysia 0,12 % 0,0016 % 7.371.734 78,8 % 6.284 US$
Kenya 0,089 % 0,0017 % 12.600.007 26 % 2.671 US$
Ghana 0,061 % 0,00051 % 9.779.273 34,7 % 2.359 US$
Trinidad og Tobago 0,039 % 0,00057 % 1.000.517 73,3 % 14.658 US$
Uganda 0,024 % 0,000408 % 9.077.567 21,9 % 1.026 US$
Jamaica 0,022 % 0,000283 % 1.296.610 45 % 6.420 US$
Bahamas 0,019 % 0,000161 % 312.986 80 % 22.771 US$
Zambia 0,019 % 0,000374 % 4.232.464 25,5 % 1.679 US$
Zimbabwe 0,018 % 0,000225 % 3.733.964 23,1 % 1.813 US$
Mauritius 0,018 % 0,000237 % 659.407 52,2 % 10.192 US$
Namibia 0,017 % 0,000199 % 769.455 31 % 8.263 US$
Botswana 0,016 % 0,00019 % 885.702 39,4 % 6.838 US$
Rwanda 0,0099 % 0,000103 % 2.383.502 20 % 1.569 US$
Barbados 0,0093 % 0,000063 % 226.714 79,5 % 15.532 US$
Papua Ny Guinea 0,0087 % 0,000074 % 776.159 9,6 % 4.247 US$
Fiji 0,0056 % 0,000086 % 418.013 46,5 % 5.122 US$
Eswatini 0,0048 % 0,000096 % 383.723 28,6 % 4.716 US$
Guyana 0,0038 % 0,000079 % 275.760 35,7 % 5.227 US$
Lesotho 0,0031 % 0,000022 % 602.965 27,4 % 1.934 US$
Belize 0,0028 % 0,000026 % 163.588 44,6 % 6.417 US$
Sierra Leone 0,0024 % 0,000008 % 870.532 11,8 % 1.041 US$
Saint Lucia 0,0023 % 0,000022 % 83.186 46,7 % 10.290 US$
Antigua og Barbuda 0,0021 % 0,000018 % 73.703 73 % 11.017 US$
Bhutan 0,002 % 0,00003 % 333.226 41,8 % 2.325 US$
Grenada 0,0019 % 0,000016 % 59.947 55,9 % 12.243 US$
Seychellerne 0,0015 % 0,000016 % 53.502 56,5 % 10.985 US$
Saint Kitts og Nevis 0,0014 % 0,000014 % 42.113 76,8 % 12.196 US$
Liberia 0,0013 % 0,000012 % 337.732 7,3 % 1.414 US$
Saint Vincent og Grenadinerne 0,0013 % 0,00002 % 60.929 55,6 % 7.793 US$
Timor-Leste 0,0012 % 0,000006 % 320.339 25,2 % 1.460 US$
Gambia 0,0011 % 0,000013 % 377.123 18,5 % 1.092 US$
Dominica 0,001 % 0,000008 % 49.296 67 % 7.730 US$
Samoa 0,0008 % 0,000012 % 57.386 29,4 % 5.013 US$
Vanuatu 0,0007 % 0,000008 % 64.896 24 % 4.017 US$
Salomonøerne 0,0006 % 0,000009 % 65.936 11 % 3.326 US$
Malawi 0,0005 % 0,000035 % 1.738.600 9,6 % 107 US$
Tonga 0,0005 % 0,000011 % 42.795 39,9 % 4.300 US$
Mikronesien 0,0004 % 0,000004 % 34.996 33,3 % 4.507 US$
Marshalløerne 0,0002 % 0,000002 % 15.808 29,8 % 4.737 US$
Eritrea 0,0002 % 0,000005 % 69.843 1,2 % 852 US$
Kiribati 0,0001 % 0,000001 % 15.672 13,7 % 2.273 US$
Tuvalu 0,0001 % 0 % 5.106 46 % 4.123 US$
2 kinesisk (!) 9,4 % 13,9 % 734.812.350 67,1 % 4.848 US$
Kina 9,3 % 0,14 % 733.449.780 53,2 % 4.814 US$
Singapore 0,083 % 0,00101 % 1.362.570 81 % 23.035 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 2 languages får du adgang til 50 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
3 japansk 7,1 % 5,3 % 118.333.485 93,2 % 22.709 US$
Japan 7,1 % 0,053 % 118.333.485 93,2 % 22.709 US$
4 spansk (!) 6,7 % 8,4 % 261.123.476 52,1 % 9.775 US$
Mexico 1,6 % 0,02 % 75.937.568 59,5 % 7.971 US$
Spanien 1,4 % 0,011 % 30.452.356 80,6 % 17.980 US$
Argentina 0,88 % 0,014 % 31.118.521 71 % 10.676 US$
Venezuela 0,8 % 0,0084 % 18.940.907 60 % 16.039 US$
Colombia 0,41 % 0,0077 % 28.287.098 58,1 % 5.548 US$
Chile 0,37 % 0,0053 % 11.822.229 66 % 11.968 US$
Peru 0,25 % 0,0035 % 14.444.387 45,5 % 6.472 US$
Puerto Rico 0,15 % 0,0019 % 2.736.117 80,3 % 20.928 US$
Ecuador 0,13 % 0,002 % 8.857.768 54,1 % 5.449 US$
Den Dominikanske Republik 0,12 % 0,00147 % 6.530.904 61,3 % 6.722 US$
Guatemala 0,11 % 0,00124 % 5.722.610 34,5 % 7.003 US$
Costa Rica 0,086 % 0,00102 % 3.207.258 66 % 10.235 US$
Cuba 0,081 % 0,001 % 4.449.238 38,8 % 6.910 US$
Uruguay 0,081 % 0,00132 % 2.286.820 66,4 % 13.405 US$
Panama 0,065 % 0,00091 % 2.178.424 54 % 11.266 US$
Bolivia 0,045 % 0,00071 % 4.322.489 39,7 % 3.986 US$
Paraguay 0,041 % 0,00068 % 3.453.446 51,4 % 4.461 US$
El Salvador 0,031 % 0,00057 % 1.839.969 29 % 6.395 US$
Honduras 0,029 % 0,000357 % 2.733.860 30 % 4.028 US$
Nicaragua 0,014 % 0,0002 % 1.511.037 24,6 % 3.555 US$
Ækvatorialguinea 0,0071 % 0,000078 % 290.470 23,8 % 9.301 US$
5 tysk 5,9 % 4,5 % 87.047.821 91,9 % 25.576 US$
Tyskland 4,7 % 0,033 % 73.825.582 89,6 % 24.004 US$
Schweiz 0,64 % 0,0066 % 5.247.345 89,1 % 45.992 US$
Østrig 0,51 % 0,0044 % 7.366.758 84,3 % 26.254 US$
Luxembourg 0,046 % 0,00041 % 571.189 98,1 % 30.852 US$
Liechtenstein 0,005 % 0,000044 % 36.947 98,1 % 51.181 US$
6 fransk (!) 4,7 % 4,7 % 129.483.596 31,7 % 13.770 US$
Frankrig 3,3 % 0,033 % 57.245.333 85,6 % 22.100 US$
Canada 0,61 % 0,0061 % 8.754.278 89,8 % 26.437 US$
Belgien 0,24 % 0,0023 % 3.921.579 86,5 % 23.016 US$
Schweiz 0,2 % 0,0021 % 1.680.703 89,1 % 45.992 US$
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10.277.892 58,3 % 2.410 US$
Algeriet 0,063 % 0,00071 % 8.720.150 43 % 2.723 US$
Elfenbenskysten 0,035 % 0,000309 % 6.286.527 26,5 % 2.104 US$
Cameroun 0,034 % 0,000322 % 5.859.797 25 % 2.205 US$
Tunesien 0,029 % 0,000461 % 2.828.006 49,6 % 3.879 US$
Senegal 0,015 % 0,000176 % 3.954.620 25,7 % 1.462 US$
Congo-Kinshasa 0,012 % 0,00008 % 4.889.515 6,2 % 890 US$
Gabon 0,011 % 0,000075 % 951.287 48 % 4.501 US$
Haiti 0,0073 % 0,000084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 US$
Mali 0,007 % 0,000055 % 1.999.226 11,1 % 1.335 US$
Burkina Faso 0,0054 % 0,000066 % 2.603.042 14 % 792 US$
Monaco 0,0052 % 0,000036 % 36.655 95,2 % 53.462 US$
Benin 0,0051 % 0,000038 % 1.303.589 12 % 1.474 US$
Guinea 0,0042 % 0,000015 % 1.214.801 9,8 % 1.303 US$
Togo 0,0028 % 0,000022 % 860.281 11,3 % 1.236 US$
Mauretanien 0,0026 % 0,000029 % 774.183 18 % 1.273 US$
Congo-Brazzaville 0,0025 % 0,000047 % 416.217 8,1 % 2.318 US$
Tchad 0,0024 % 0,000024 % 722.627 5 % 1.284 US$
Madagaskar 0,0024 % 0,000034 % 1.172.533 4,7 % 770 US$
Niger 0,0012 % 0,000009 % 893.073 4,3 % 525 US$
Burundi 0,0008 % 0,000006 % 544.097 5,2 % 535 US$
Den Centralafrikanske Republik 0,0005 % 0,00001 % 183.785 4 % 1.121 US$
Comorerne 0,0003 % 0,000005 % 63.171 7,9 % 1.919 US$
7 portugisisk 3,1 % 5 % 142.861.908 34,8 % 8.161 US$
Brasilien 2,7 % 0,046 % 126.398.299 60,9 % 8.070 US$
Portugal 0,31 % 0,0026 % 7.271.183 70,4 % 16.194 US$
Angola 0,062 % 0,0011 % 3.745.750 13 % 6.270 US$
Mozambique 0,0093 % 0,000088 % 5.050.924 17,5 % 697 US$
Kap Verde 0,0023 % 0,00004 % 271.507 50,3 % 3.160 US$
Guinea-Bissau 0,0003 % 0,000003 % 68.270 3,8 % 1.603 US$
São Tomé og Príncipe 0,0003 % 0,000004 % 55.975 28 % 1.883 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 7 languages får du adgang til 70 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
8 italiensk 2,5 % 2,3 % 37.729.388 67,7 % 25.338 US$
Italien 2,5 % 0,023 % 37.176.782 61,3 % 25.036 US$
Schweiz 0,065 % 0,00067 % 535.108 89,1 % 45.992 US$
San Marino 0,0016 % 0,00001 % 17.498 52,7 % 35.016 US$
9 arabisk (!) 2,5 % 3,4 % 149.715.340 56,8 % 6.316 US$
Saudi-Arabien 0,66 % 0,0087 % 23.803.319 73,8 % 10.451 US$
Egypten 0,5 % 0,0061 % 39.471.581 41,2 % 4.781 US$
De Forenede Arabiske Emirater 0,33 % 0,0049 % 8.398.268 90,6 % 14.913 US$
Irak 0,14 % 0,0017 % 7.898.106 21,2 % 6.702 US$
Kuwait 0,12 % 0,00144 % 3.176.010 78,4 % 14.641 US$
Qatar 0,1 % 0,0013 % 2.423.068 94,3 % 15.913 US$
Libanon 0,099 % 0,00143 % 4.571.675 76,1 % 8.210 US$
Sudan 0,097 % 0,00143 % 11.082.072 28 % 3.320 US$
Jordan 0,067 % 0,00084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 US$
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10.277.892 58,3 % 2.410 US$
Algeriet 0,063 % 0,00071 % 8.720.150 43 % 2.723 US$
Syrien 0,06 % 0,00114 % 5.873.785 31,9 % 3.868 US$
Oman 0,051 % 0,00097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 US$
Bahrain 0,038 % 0,00057 % 1.396.668 98 % 10.308 US$
Tunesien 0,029 % 0,000461 % 2.828.006 49,6 % 3.879 US$
Yemen 0,026 % 0,00072 % 6.780.200 24,6 % 1.481 US$
De palæstinensiske områder 0,026 % 0,000356 % 2.753.697 60,5 % 3.615 US$
Libyen 0,024 % 0,000359 % 1.275.642 20,3 % 6.981 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 9 languages får du adgang til 90 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
10 russisk 1,9 % 4 % 139.401.047 54,4 % 5.084 US$
Rusland 1,6 % 0,034 % 105.499.857 73,1 % 5.804 US$
Kasakhstan 0,12 % 0,0028 % 9.290.810 74,6 % 4.868 US$
Ukraine 0,065 % 0,0017 % 14.171.063 52,5 % 1.739 US$
Hviderusland 0,056 % 0,00097 % 6.553.845 71,1 % 3.252 US$
Kirgisistan 0,0079 % 0,000122 % 2.097.428 34,5 % 1.425 US$
Tadsjikistan 0,0058 % 0,00013 % 1.788.044 20,5 % 1.237 US$
11 koreansk 1,8 % 1,3 % 47.576.514 92,8 % 14.130 US$
Sydkorea 1,8 % 0,013 % 47.576.514 92,8 % 14.130 US$
12 hollandsk 1,2 % 0,86 % 21.532.974 74,1 % 21.607 US$
Holland 0,87 % 0,0051 % 15.397.107 90,4 % 21.369 US$
Belgien 0,36 % 0,0035 % 5.882.368 86,5 % 23.016 US$
Surinam 0,0022 % 0,000084 % 253.499 45,4 % 3.364 US$
13 tyrkisk 1,1 % 1,5 % 46.395.501 58,4 % 9.180 US$
Tyrkiet 1,1 % 0,015 % 46.395.501 58,4 % 9.180 US$
14 indonesisk 0,75 % 0,94 % 66.244.991 25,4 % 4.305 US$
Indonesien 0,75 % 0,0094 % 66.244.991 25,4 % 4.305 US$
15 polsk 0,64 % 0,74 % 27.832.074 73,3 % 8.703 US$
Polen 0,64 % 0,0074 % 27.832.074 73,3 % 8.703 US$
16 svensk 0,57 % 0,51 % 8.896.046 89,7 % 24.446 US$
Sverige 0,57 % 0,0051 % 8.896.046 89,6 % 24.446 US$
17 kinesisk 0,57 % 0,55 % 6.917.831 84,6 % 31.093 US$
SAR Hongkong 0,54 % 0,0051 % 6.418.058 87,5 % 31.764 US$
SAR Macao 0,03 % 0,000362 % 499.773 81,6 % 22.474 US$
18 norsk 0,44 % 0,44 % 5.093.187 97,3 % 32.748 US$
Norge 0,44 % 0,0044 % 5.093.187 97,3 % 32.748 US$
19 hebraisk 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 US$
Israel 0,44 % 0,0056 % 6.806.889 79,6 % 24.485 US$
20 persisk (!) 0,43 % 0,67 % 46.405.214 31,9 % 3.513 US$
Iran 0,42 % 0,0066 % 42.731.675 53,2 % 3.721 US$
Afghanistan 0,011 % 0,000119 % 3.673.539 10,6 % 1.092 US$
21 thai 0,4 % 0,47 % 32.710.169 47,5 % 4.594 US$
Thailand 0,4 % 0,0047 % 32.710.169 47,5 % 4.594 US$
22 hindi 0,38 % 0,39 % 78.258.527 29,5 % 1.846 US$
Indien 0,38 % 0,0039 % 78.258.527 29,6 % 1.846 US$
23 dansk 0,38 % 0,26 % 5.554.451 97 % 25.869 US$
Danmark 0,38 % 0,0026 % 5.554.451 97 % 25.869 US$
24 græsk 0,35 % 0,33 % 8.333.243 72,5 % 15.728 US$
Grækenland 0,31 % 0,0029 % 7.445.118 69,1 % 15.932 US$
Cypern 0,033 % 0,000368 % 888.125 75,9 % 14.022 US$
25 catalansk 0,34 % 0,25 % 7.070.885 89,2 % 17.999 US$
Spanien 0,33 % 0,0025 % 6.995.204 80,6 % 17.980 US$
Andorra 0,004 % 0,000025 % 75.681 97,9 % 19.815 US$
26 finsk 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.744 US$
Finland 0,33 % 0,0029 % 4.819.381 87,7 % 25.744 US$
27 malajisk 0,29 % 0,38 % 17.581.588 84,4 % 6.280 US$
Malaysia 0,28 % 0,0037 % 17.200.712 78,8 % 6.284 US$
Brunei 0,0061 % 0,000071 % 380.876 90 % 6.125 US$
28 vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 US$
Vietnam 0,27 % 0,0038 % 43.974.618 46,5 % 2.294 US$
29 rumænsk 0,25 % 0,29 % 14.244.775 65,2 % 6.706 US$
Rumænien 0,24 % 0,0027 % 11.722.888 59,5 % 7.729 US$
Moldova 0,013 % 0,000186 % 2.521.887 71 % 1.951 US$
30 bengali 0,25 % 0,21 % 49.303.292 23,9 % 1.908 US$
Bangladesh 0,15 % 0,00126 % 29.738.660 18,2 % 1.948 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
31 tjekkisk 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,5 % 9.977 US$
Tjekkiet 0,21 % 0,0026 % 8.081.131 76,5 % 9.977 US$
32 ungarsk 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,3 % 7.400 US$
Ungarn 0,15 % 0,00122 % 7.778.595 79,3 % 7.400 US$
33 afrikaans 0,13 % 0,27 % 9.528.232 54 % 5.255 US$
Sydafrika 0,13 % 0,0027 % 9.528.232 54 % 5.255 US$
34 slovakisk 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,5 % 10.260 US$
Slovakiet 0,12 % 0,00125 % 4.370.706 80,5 % 10.260 US$
35 tamil 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
36 telugu 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
37 marathisk 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
38 kannada 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
39 gujarati 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
40 singalesisk 0,082 % 0,15 % 6.795.562 32,1 % 4.558 US$
Sri Lanka 0,082 % 0,0015 % 6.795.562 32 % 4.558 US$
41 bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.195 US$
Bulgarien 0,07 % 0,00088 % 4.264.576 59,8 % 6.195 US$
42 usbekisk (!) 0,069 % 0,086 % 14.901.632 46,8 % 1.764 US$
Usbekistan 0,069 % 0,00086 % 14.901.632 46,8 % 1.764 US$
43 kroatisk 0,069 % 0,07 % 3.034.752 72,7 % 8.581 US$
Kroatien 0,069 % 0,0007 % 3.034.752 72,7 % 8.581 US$
44 serbisk 0,068 % 0,083 % 5.168.176 68,5 % 4.995 US$
Serbien 0,06 % 0,00074 % 4.733.311 67,1 % 4.849 US$
Montenegro 0,0075 % 0,000097 % 434.865 69,9 % 6.587 US$
45 litauisk 0,065 % 0,071 % 2.133.390 74,4 % 11.610 US$
Litauen 0,065 % 0,00071 % 2.133.390 74,4 % 11.610 US$
46 slovensk 0,055 % 0,051 % 1.559.107 75,5 % 13.364 US$
Slovenien 0,055 % 0,00051 % 1.559.107 75,5 % 13.364 US$
47 aserbajdsjansk (!) 0,052 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 US$
Aserbajdsjan 0,052 % 0,00117 % 7.630.609 78,2 % 2.594 US$
48 kasakhisk 0,051 % 0,12 % 3.981.776 74,6 % 4.868 US$
Kasakhstan 0,051 % 0,00119 % 3.981.776 74,6 % 4.868 US$
49 tagalog 0,048 % 0,07 % 5.734.272 55,5 % 3.188 US$
Filippinerne 0,048 % 0,0007 % 5.734.272 55,5 % 3.188 US$
50 burmesisk 0,044 % 0,042 % 13.258.325 25,1 % 1.257 US$
Myanmar (Burma) 0,044 % 0,000425 % 13.258.325 25,1 % 1.257 US$
51 ukrainsk 0,043 % 0,11 % 9.447.375 52,5 % 1.739 US$
Ukraine 0,043 % 0,00111 % 9.447.375 52,5 % 1.739 US$
52 lettisk 0,042 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 US$
Letland 0,042 % 0,000408 % 1.564.494 79,8 % 10.134 US$
53 amharisk 0,041 % 0,022 % 15.739.371 15,4 % 985 US$
Etiopien 0,041 % 0,000223 % 15.739.371 15,4 % 985 US$
54 estisk 0,031 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.239 US$
Estland 0,031 % 0,000281 % 1.147.895 87,2 % 10.239 US$
55 bosnisk 0,027 % 0,036 % 1.925.105 54,7 % 5.279 US$
Bosnien-Hercegovina 0,027 % 0,000363 % 1.925.105 54,7 % 5.279 US$
56 islandsk 0,026 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.187 US$
Island 0,026 % 0 % 329.535 98,2 % 30.187 US$
57 turkmensk (!) 0,026 % 0,033 % 1.018.692 18 % 9.505 US$
Turkmenistan 0,026 % 0,000329 % 1.018.692 18 % 9.505 US$
58 swahili 0,023 % 0,015 % 7.224.386 13 % 1.213 US$
Tanzania 0,023 % 0,000147 % 7.224.386 13 % 1.213 US$
59 khmer 0,022 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.603 US$
Cambodja 0,022 % 0,000144 % 5.107.008 32,4 % 1.603 US$
60 zulu 0,021 % 0,042 % 1.512.418 54 % 5.255 US$
Sydafrika 0,021 % 0,000422 % 1.512.418 54 % 5.255 US$
61 albansk 0,021 % 0,034 % 1.908.581 66,4 % 4.115 US$
Albanien 0,021 % 0,000344 % 1.908.581 66,4 % 4.115 US$
62 georgisk 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58 % 3.548 US$
Georgien 0,02 % 0,00038 % 2.157.566 58 % 3.548 US$
63 nepalesisk 0,019 % 0,025 % 5.706.708 19,7 % 1.281 US$
Nepal 0,019 % 0,000246 % 5.706.708 19,7 % 1.281 US$
64 urdu 0,018 % 0,023 % 2.996.586 15,5 % 2.324 US$
Pakistan 0,018 % 0,00023 % 2.996.586 15,5 % 2.324 US$
65 armensk 0,018 % 0,031 % 1.959.627 67 % 3.466 US$
Armenien 0,018 % 0,000309 % 1.959.627 67 % 3.466 US$
66 makedonsk 0,017 % 0,02 % 1.501.798 72,2 % 4.289 US$
Nordmakedonien 0,017 % 0,000199 % 1.501.798 72,2 % 4.289 US$
67 isiXhosa 0,015 % 0,03 % 1.058.692 54 % 5.255 US$
Sydafrika 0,015 % 0,000295 % 1.058.692 54 % 5.255 US$
68 lao (!) 0,013 % 0,013 % 1.478.052 21,9 % 3.358 US$
Laos 0,013 % 0,000127 % 1.478.052 21,9 % 3.358 US$
69 maltesisk 0,013 % 0,013 % 351.945 77,3 % 13.902 US$
Malta 0,013 % 0,000128 % 351.945 77,3 % 13.902 US$
70 mongolsk 0,0067 % 0,014 % 674.202 22,3 % 3.765 US$
Mongoliet 0,0067 % 0,000135 % 674.202 22,3 % 3.765 US$
71 divehi 0,0055 % 0,0062 % 252.761 59,1 % 8.186 US$
Maldiverne 0,0055 % 0,000062 % 252.761 59,1 % 8.186 US$
72 irsk 0,005 % 0,0035 % 80.850 85 % 23.413 US$
Irland 0,005 % 0,000035 % 80.850 85 % 23.413 US$
73 færøsk 0,0031 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 US$
Færøerne 0,0031 % 0,000023 % 46.715 95,1 % 25.375 US$
74 grønlandsk 0,0024 % 0,000471 % 38.487 68,5 % 23.899 US$
Grønland 0,0024 % 0,000005 % 38.487 68,5 % 23.899 US$
75 somali (!) 0,0019 % 0,0025 % 392.906 7,5 % 1.807 US$
Somalia 0,001 % 0,00001 % 269.178 1,9 % 1.443 US$
Djibouti 0,0008 % 0,000015 % 123.728 13,1 % 2.599 US$
76 hviderussisk 0,0017 % 0,003 % 202.696 71,1 % 3.252 US$
Hviderusland 0,0017 % 0,00003 % 202.696 71,1 % 3.252 US$
Tendens* Geografisk område T-Index
2018
Fremskrivning
2021
Internetbrugere Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
(!) Begrænset internetadgang
* Pile og bindestreg angiver landets forventede præstation i rangeringen for 2021
** Anslået årligt forbrug for hver internetbruger
*** Storbritannien består af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland
1 Western Europe 22,3 % 17,9 % 352.485.743 83,7 % 24.018 US$
tysk 5,9 % 0,045 % 87.047.821 89,2 % 25.576 US$
engelsk 4,8 % 0,031 % 66.133.137 94,1 % 27.274 US$
fransk 3,8 % 0,038 % 62.884.270 85,8 % 22.814 US$
italiensk 2,5 % 0,023 % 37.729.388 61,6 % 25.338 US$
spansk 1,4 % 0,011 % 30.452.356 80,6 % 17.980 US$
hollandsk 1,2 % 0,0085 % 21.279.475 89,3 % 21.824 US$
svensk 0,57 % 0,0051 % 8.896.046 89,6 % 24.446 US$
norsk 0,44 % 0,0044 % 5.093.187 97,3 % 32.748 US$
dansk 0,38 % 0,0026 % 5.554.451 97 % 25.869 US$
catalansk 0,34 % 0,0025 % 7.070.885 80,7 % 17.999 US$
finsk 0,33 % 0,0029 % 4.819.381 87,7 % 25.744 US$
græsk 0,31 % 0,0029 % 7.445.118 69,1 % 15.932 US$
portugisisk 0,31 % 0,0026 % 7.271.183 70,4 % 16.194 US$
islandsk 0,026 % 0 % 329.535 98,2 % 30.187 US$
maltesisk 0,013 % 0,000128 % 351.945 77,3 % 13.902 US$
irsk 0,005 % 0,000035 % 80.850 85 % 23.413 US$
færøsk 0,0031 % 0,000023 % 46.715 95,1 % 25.375 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 1 regions får du adgang til 70 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
2 Sub-Saharan Africa 1,6 % 3 % 205.161.259 20,1 % 2.908 US$
engelsk 1 % 0,022 % 114.447.915 26,6 % 3.370 US$
fransk 0,14 % 0,00132 % 34.692.371 11,7 % 1.578 US$
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9.528.232 54 % 5.255 US$
arabisk 0,097 % 0,00143 % 11.082.072 28 % 3.320 US$
portugisisk 0,074 % 0,00123 % 9.192.426 15,3 % 3.054 US$
amharisk 0,041 % 0,000223 % 15.739.371 15,4 % 985 US$
swahili 0,023 % 0,000147 % 7.224.386 13 % 1.213 US$
zulu 0,021 % 0,000422 % 1.512.418 54 % 5.255 US$
isiXhosa 0,015 % 0,000295 % 1.058.692 54 % 5.255 US$
spansk 0,0071 % 0,000078 % 290.470 23,8 % 9.301 US$
somali 0,0019 % 0,000025 % 392.906 2,6 % 1.807 US$
3 Southeast Asia 2,7 % 3,4 % 249.931.446 38,9 % 4.044 US$
indonesisk 0,75 % 0,0094 % 66.244.991 25,4 % 4.305 US$
engelsk 0,75 % 0,0103 % 62.479.853 58,1 % 4.555 US$
thai 0,4 % 0,0047 % 32.710.169 47,5 % 4.594 US$
malajisk 0,29 % 0,0038 % 17.581.588 79 % 6.280 US$
vietnamesisk 0,27 % 0,0038 % 43.974.618 46,5 % 2.294 US$
kinesisk 0,083 % 0,00101 % 1.362.570 81 % 23.035 US$
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5.734.272 55,5 % 3.188 US$
burmesisk 0,044 % 0,000425 % 13.258.325 25,1 % 1.257 US$
khmer 0,022 % 0,000144 % 5.107.008 32,4 % 1.603 US$
lao 0,013 % 0,000127 % 1.478.052 21,9 % 3.358 US$
4 South Asia 2,4 % 3 % 467.758.952 26,5 % 1.913 US$
engelsk 1,1 % 0,018 % 222.948.817 26,6 % 1.904 US$
hindi 0,38 % 0,0039 % 78.258.527 29,6 % 1.846 US$
bengali 0,25 % 0,0021 % 49.303.292 21,5 % 1.908 US$
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
kannada 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
marathisk 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
tamil 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
telugu 0,095 % 0,00083 % 19.564.632 29,6 % 1.846 US$
singalesisk 0,082 % 0,0015 % 6.795.562 32 % 4.558 US$
nepalesisk 0,019 % 0,000246 % 5.706.708 19,7 % 1.281 US$
urdu 0,018 % 0,00023 % 2.996.586 15,5 % 2.324 US$
persisk 0,011 % 0,000119 % 3.673.539 10,6 % 1.092 US$
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252.761 59,1 % 8.186 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 4 regions får du adgang til 90 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
5 South America 5,7 % 9 % 250.461.223 59,6 % 8.632 US$
spansk 3 % 0,044 % 123.533.665 58,5 % 9.224 US$
portugisisk 2,7 % 0,046 % 126.398.299 60,9 % 8.070 US$
engelsk 0,0038 % 0,000079 % 275.760 35,7 % 5.227 US$
hollandsk 0,0022 % 0,000084 % 253.499 45,4 % 3.364 US$
6 Oceania 2,1 % 2,7 % 27.012.459 68,7 % 29.109 US$
engelsk 2,1 % 0,027 % 27.012.459 68,7 % 29.109 US$
7 North and Central Asia 2 % 4,2 % 150.326.041 65,1 % 5.005 US$
russisk 1,7 % 0,037 % 118.676.139 69,2 % 5.585 US$
usbekisk 0,069 % 0,00086 % 14.901.632 46,8 % 1.764 US$
aserbajdsjansk 0,052 % 0,00117 % 7.630.609 78,2 % 2.594 US$
kasakhisk 0,051 % 0,00119 % 3.981.776 74,6 % 4.868 US$
turkmensk 0,026 % 0,000329 % 1.018.692 18 % 9.505 US$
georgisk 0,02 % 0,00038 % 2.157.566 58 % 3.548 US$
armensk 0,018 % 0,000309 % 1.959.627 67 % 3.466 US$
8 North America 33,7 % 24,3 % 278.989.248 77,6 % 45.789 US$
engelsk 33,1 % 0,24 % 270.196.483 77,2 % 46.419 US$
fransk 0,61 % 0,0061 % 8.754.278 89,8 % 26.437 US$
grønlandsk 0,0024 % 0,000005 % 38.487 68,5 % 23.899 US$
9 North Africa and Middle East 3,4 % 4,7 % 209.997.880 48,2 % 6.162 US$
arabisk 2,4 % 0,033 % 138.633.268 45,8 % 6.556 US$
hebraisk 0,44 % 0,0056 % 6.806.889 79,6 % 24.485 US$
persisk 0,42 % 0,0066 % 42.731.675 53,2 % 3.721 US$
fransk 0,16 % 0,0021 % 21.826.048 50 % 2.725 US$
10 East Asia 18,7 % 21 % 906.951.812 57,8 % 7.837 US$
kinesisk 9,3 % 0,14 % 733.449.780 53,2 % 4.814 US$
japansk 7,1 % 0,053 % 118.333.485 93,2 % 22.709 US$
koreansk 1,8 % 0,013 % 47.576.514 92,8 % 14.130 US$
kinesisk 0,57 % 0,0055 % 6.917.831 87 % 31.093 US$
mongolsk 0,0067 % 0,000135 % 674.202 22,3 % 3.765 US$
Ved at lokalisere dit websted til disse 10 regions får du adgang til 50 % af det verdensomspændende online salgspotentiale.
11 Central and Eastern Europe 3,2 % 3,9 % 164.173.760 63,7 % 7.298 US$
tyrkisk 1,1 % 0,015 % 46.395.501 58,4 % 9.180 US$
polsk 0,64 % 0,0074 % 27.832.074 73,3 % 8.703 US$
rumænsk 0,25 % 0,0029 % 14.244.775 61,3 % 6.706 US$
tjekkisk 0,21 % 0,0026 % 8.081.131 76,5 % 9.977 US$
ungarsk 0,15 % 0,00122 % 7.778.595 79,3 % 7.400 US$
russisk 0,12 % 0,0026 % 20.724.908 57,2 % 2.217 US$
slovakisk 0,12 % 0,00125 % 4.370.706 80,5 % 10.260 US$
bulgarsk 0,07 % 0,00088 % 4.264.576 59,8 % 6.195 US$
kroatisk 0,069 % 0,0007 % 3.034.752 72,7 % 8.581 US$
serbisk 0,068 % 0,00083 % 5.168.176 67,3 % 4.995 US$
litauisk 0,065 % 0,00071 % 2.133.390 74,4 % 11.610 US$
slovensk 0,055 % 0,00051 % 1.559.107 75,5 % 13.364 US$
ukrainsk 0,043 % 0,00111 % 9.447.375 52,5 % 1.739 US$
lettisk 0,042 % 0,000408 % 1.564.494 79,8 % 10.134 US$
græsk 0,033 % 0,000368 % 888.125 75,9 % 14.022 US$
estisk 0,031 % 0,000281 % 1.147.895 87,2 % 10.239 US$
bosnisk 0,027 % 0,000363 % 1.925.105 54,7 % 5.279 US$
albansk 0,021 % 0,000344 % 1.908.581 66,4 % 4.115 US$
makedonsk 0,017 % 0,000199 % 1.501.798 72,2 % 4.289 US$
hviderussisk 0,0017 % 0,00003 % 202.696 71,1 % 3.252 US$
12 Central America and the Caribbean 2,4 % 3 % 111.543.203 51,4 % 8.105 US$
spansk 2,3 % 0,029 % 106.846.985 53,4 % 8.075 US$
engelsk 0,1 % 0,0012 % 3.369.589 57 % 11.414 US$
fransk 0,0073 % 0,000084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 US$

Ophavsret

Denne rangering kan deles frit, hvis der gives et link tilbage til denne side, og det gøres klart for brugerne, at dataene kommer fra T-Index-undersøgelsen.Kopier og indsæt følgende erklæring:

"T-Index-undersøgelse 2017, af Translated. Translated er den førende onlineleverandør af professionelle oversættelsestjenester med 344.508internationale kunder og 620.066 godkendte oversættere."

Anerkendelser

Mange tak til alle dem, der gav os nyttige data eller tips (i alfabetisk rækkefølge):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, Economist at Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft