T-Index 2018

T-Index rangerer lande efter deres potentiale i forbindelse med onlinesalg. Det estimerer markedsandelen for hvert land i forhold til global e-handel ved at kombinere antallet af internetbrugere per land med det estimerede forbrug per indbygger.

Undersøgelsen blev udført af Translated for at vejlede erhvervskunder i deres udvælgelse af markeder og sprog til internationaliseringsprojekter og for at hjælpe dem med at få det bedst mulige investeringsafkast (ROI).

Resultaterne af undersøgelsen er illustreret i nedenstående tabel, mens de underliggende kriterier for undersøgelsen er beskrevet i afsnittene med titlen "Antagelser og metode" og "Kilder".

Sådan skal undersøgelsen læses

T-Index blev udviklet for at hjælpe virksomheder, der sigter mod at udvide internationalt, med at vælge deres målmarkeder og beslutte, hvilke målsprog der er mest passende, når de oversætter deres websted(er).

Lad os tage et eksempel.

En virksomhed, der er baseret i Storbritannien og er specialiseret i salg af vintersportsartikler, har et websted på engelsk og ønsker at oversætte det til et andet europæisk sprog for at nå ud til nye kunder online. Efter at have foretaget markedsundersøgelser konkluderer virksomhedens marketingchef, at deres produkter med stor sandsynlighed vil kunne få succes i Tyskland, Sverige og Norge. Ved at se på T-Index bliver det hurtigt klart, at Tyskland med en markedsandel på 4,7 % er det marked, der har det største potentiale for onlinesalg i betragtning af dets 73.825.582 internetbrugere, hver med et gennemsnitligt årligt forbrug på 24.003 dollars USD. T-Index har derfor fungeret som en afgørende faktor for valget af tysk som nyt sprog på webstedet.

Nyheder og prognoser

USA er med en T-Index-værdi på 31,4 % det land, der har det største potentiale for onlinesalg i 2018 med mere end 246 millioner internetbrugere med et gennemsnitligt årligt forbrug på 48.351 dollars per indbygger.

USA ligger i øjeblikket langt foran Kina, der ligger på andenpladsen med 9,3 %. Forskellen på 21point mellem de førende lande kan forklares med den enorme forskel i gennemsnitligt forbrug mellem nordamerikanske internetbrugere (48.351 dollars) og kinesiske internetbrugere (4.814 dollars), selvom Kina har næsten tre gange flere internetbrugere end USA, hvilket gør det til det førende land i verden med hensyn til webbrugere.

I henhold til T-Index-fremskrivningen frem til 2021 vil Kina hurtigt vinde ind på USA med en markedsandel på 13,7 % i 2021 mod 22,1 % for USA.

For at beregne en fremskrivning for perioden frem til 2021 ekstrapolerede vi en linje fra datapunkterne 2005 og 2015 ved hjælp af enkel lineær regression*. Fremskrivningen antager en lineær væksttendens for alle lande.

Japan ligger på en tredjeplads med en markedsandel på 7,08 % efterfulgt af de førende europæiske lande: Tyskland, Storbritannien og Frankrig på henholdsvis en fjerde-, femte- og sjetteplads. Storbritannien er blevet overgået af Tyskland og ser et fald fra 4,9 % til 4,5 % sammenlignet med sidste år. Tyskland registrerede et fald fra 4,7 % i 2017 til 4,6 % i 2018. Frankrig fastholder sjettepladsen med et lille fald fra 3,4 % til 3,3 %.

Brasilien ligger på syvendepladsen med en markedsandel på 2,6 %. Det er 11 pladser foran det andet sydamerikanske land i rangeringen, Argentina, der kommer på attendepladsen med en T-Index-værdi på 0,88 %. Argentina forventes at øge sin markedsandel med 50 % i 2021 (0,88 % nu mod 1,4 % i 2021) og dermed indtage femtendepladsen. Med hensyn til Brasilien forventes det en rykke op på en fjerdeplads i 2021 med en anslået markedsandel på 4,6 % og dermed overhale Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

Italien, Canada, Indien og Australien afslutter top 10 for 2018 med T-Index-værdier på henholdsvis 2,4 %, 2,2 %, 1,9 % og 1,7 %. Indien sprang buk over Australien, der gik fra tiende- til ellevtepladsen. Rusland gik fra 1,7 % til 1,6 % og beholdt dermed sin fjortendeplads efter Sydkorea og Spanien. I henhold til vores fremskrivning, der er baseret på enkel lineær regression, falder Canada og Italien ud af top 10 i 2021-rangeringen, mens Australien nok holder sin tiendeplads. Rusland forventes at klare sig yderst godt og hoppe fra fjortende- til femtepladsen med en markedsandel på 3,4 % i 2021 (mod 1,6 % i 2018).

Top 10 over lande til e-handel, fremskrivning frem til 2021

Indien, verdens næstmest folkerige land, ligger på tiendepladsen i 2018 med et T-Index på 1,9 %. I henhold til vores fremskrivninger skulle det være i top 10 i 2021 og tage niendepladsen foran Australien, Canada og Italien. Efterhånden som internetudbredelsen stiger (forventes at nå 52 % i 2021**), browser flere og flere indere online på deres modersmål. Antallet af indere, der browser nettet på engelsk, falder, og vi forudser, at det i 2021 vil blive overgået af det samlede antal personer, der browser nettet på hindi, marathi, bengali, tamil og telugu.

De lande, der forventes at vise den stærkeste vækst i deres markedsandel mellem 2018 og 2021, er Kina (+ 4,6 procentpoint), Brasilien (+ 1,8 pp), Rusland (+ 1,7 pp), Indien (+ 0,8 pp) og Nigeria (+ 0,5 pp), mens de lande, der forventes at vise det største fald, er USA (- 8,9 pp), Storbritannien (- 2 pp), Tyskland (- 1,4 pp), Japan (- 1,2 pp) og Sydkorea (- 0,5 pp) .

De lande, der stiger hurtigst mellem 2018 og 2021

Hvis vi sorterer rangeringen efter sprog, bliver det klart, at undersøgelsen forudsiger større sproglig mangfoldighed i fremtiden og hurtig tilbagegang for engelsk i 2021 med en stigning i det, der i øjeblikket betragtes som mindretalssprog. I 2018 var der kun brug for to sprog for at nå ud til 50 % af verdens onlinekøbekraft, mens det er nødvendigt med 3 i 2021 (engelsk 34,7 %, kinesisk 13,9 % og spansk 8,4 %). Portugisisk passerer sikkert tysk og fransk med en markedsandel på 5 % og bliver dermed det 5. vigtigste sprog for onlinesalg inden 2021 lige efter japansk.

Se Wikipedia for at få flere oplysninger.
**Google- og KPMG-rapport "Indian languages – Defining India’s Internet", april 2017

Antagelser og metode

T-Index er et værktøj, der er udviklet til at understøtte beslutningstagning for virksomheder, der står over for et valg af markeder og sprog, når de lokaliserer deres websted(er). Det giver et overblik over hvert lands potentiale for onlinesalg.

T-Index 2018 bruger de nyeste statistiske data fra Verdensbankens database, dvs. data for 2016.

T-Index-værdien beregnes ved at gange det samlede antal internetbrugere med deres anslåede årlige forbrug per indbygger.

For at estimere de årlige udgifter per indbygger for hver internetbruger brugte vi indikatoren HFCE (husstandens endelige forbrugsudgifter) fra Verdensbanken udtrykt i aktuelle amerikanske dollars. HFCE er markedsværdien af alle de varer og tjenester, som husstande køber i hvert land. Bemærk, at den beregningsmetode, der blev brugt til tidligere versioner af T-Index før 2016, var baseret på BNP i stedet for HFCE. Vi ændrede vores beregningsmetode i 2016 for at give et mere realistisk overblik over internetbrugeres reelle forbrugspotentiale i hvert land. Du kan finde flere oplysningner om vores beregningsmetode herunder.

Hvert land blev klassificeret efter det sprog, der oftest bruges af den lokale befolkning til at browse og foretage køb på nettet. Grundet statistisk signifikans blev eksistensen af flere sprog i det samme land kun taget i betragtning, hvor T-Index-værdien for landet oversteg 0,1 %. I sidstnævnte tilfælde blev kun sprog, der bruges online på daglig basis af mere end 15 % af befolkningen, taget i betragtning, undtagen i tilfælde, hvor de mindretalssprog, der er tale om (brugt online af mindre end 15 % af befolkningen), også er officielle nationale sprog. F.eks. blev Schweiz med et T-Index på 0,90 % vurderet i forhold til tre forskellige sprogmarkeder: tysk, fransk og italiensk. Alle disse tre sprog bruges dagligt af schweizerne til at browse og foretage køb på nettet. Fransk og tysk bruges begge af mere end 15 % af befolkningen, mens italiensk kun bruges af 7 % af landets internetbrugere. Italiensk er imidlertid et nationalt anerkendt officielt sprog i Schweiz, og derfor er det med i T-Index.

T-Index-undersøgelsen omfatter kun sprog, der bruges til at browse på nettet. Flere sprog er i øjeblikket næsten ikke repræsenteret online, og nogle bruges overhovedet ikke. I mange lande findes det sprog, der tales dagligt af størstedelen af befolkningen, ikke online. Det gælder f.eks. kinyarwanda i Rwanda. Dette skyldes ofte en lav grad af internetudbredelse, hvilket forhindrer de lokale i at få adgang til nettet for at skabe indhold på deres modersmål. I Rwanda browser 18 % af den samlede befolkning, der har internetadgang, nettet på engelsk, da der er meget lidt eller intet indhold af og til rwandere på deres nationale sprog. Derfor inkluderer T-Index Rwanda på det engelsksprogede marked.

Sprog med internationale varianter er samlet. F.eks. er både britisk og amerikansk engelsk klassificeret som engelsk.

Afhængige territorier (f.eks. Puerto Rico) er blevet vurderet i henhold til deres respektive regerende stat, forudsat at de deler det samme sprog. Hvis de ikke deler det samme sprog, som det er tilfældet med Puerto Rico og USA, medtages de som separate poster baseret på det sprogmarked, de tilhører.

T-Index-undersøgelsen dækker ikke alle lande. De lande, der er inkluderet i undersøgelsen, er de lande, hvor det var muligt at finde data om antallet af internetbrugere. Uden disse data ville vurderingen have været umulig.

Beregningsmetode

Først indsamlede vi oplysninger om hvert lands samlede antal internetbrugere, HFCE og den samlede befolkning, og derudfra bestemte vi både internetudbredelsesgrad* og HFCE per indbygger for hvert land. Derefter analyserede vi hvert lands internetudbredelsesgrad og indkomstfordeling for at bestemme det omfang af HFCE, der teoretisk bruges af internetbrugere. Endelig foretog vi for at opnå "HFCE per indbygger af internetbrugere", dvs. en estimering af deres årlige forbrug, følgende beregning: (landets samlede befolkning x landets HFCE per indbygger x procent af HFCE teoretisk brugt af internetbrugere)/antal internetbrugere.

For lande, hvor data om indkomstfordeling ikke var tilgængelige, beregnede vi den gennemsnitlige indkomstfordeling for alle lande og brugte dette skøn.

For at bestemme andelen af HFCE, der teoretisk er brugt af internetbrugere, antog vi, at internetbrugerne i hvert land tilhører det rigeste segment af landets befolkning. Vi antog dette, fordi vi ved, at et vist indkomstniveau er nødvendigt i de fleste lande for at købe et internetabonnement og deltage i e-handelsaktiviteter.

*Internetudbredelsesgraden er procentdelen af internetbrugere i et givet land.

Eksempel

I Japan er antallet af internetbrugere 118.333.485 ud af en samlet befolkning på 126.994.551. Internetudbredelsesgraden er derfor 93,18 %. I 2016 var Japans HFCE per indbygger 21.703 dollars. Ved hjælp af landets indkomstfordeling i kvintiler estimerede vi, at 93,18 % af de rigeste personer i Japan bruger 96,7 % af japanske husstandes samlede udgifter. For at få "HFCE per indbygger af internetbrugere" foretog vi derefter en simpel beregning:

(samlet befolkning x HFCE per indbygger x % af udgifter, der er brugt af internetbrugere)/antal internetbrugere

Brugt på Japan: (126.994.551 x 21.703 x 96.7 %)/118.333.485
Den anslåede HFCE per indbygger af internetbrugere i Japan er således 22.522 dollars.

For at få T-Index-værdien gangede vi antallet af internetbrugere med HFCE per indbygger af landets internetbrugere. For Japan: 118.333.485 x 22.522 dollars. Endelig dividerede vi hvert lands T-Index-værdi med summen af T-Index-værdierne for alle landene for at opnå en procentværdi for hvert land. Dette forklarer, hvordan vi opnåede et T-Index på 7,08 % for Japan.

Kilder

Antallet af internetbrugere i hvert land er hentet fra den internationale telekommunikationsunions (ITU) rapport "Antal procent af personer, der bruger internettet" (Percentage of individuals using the Internet). ITU er De Forenede Nationers specialiserede agentur for informations- og kommunikationsteknologier. Statistikkerne var estimater for 2016. For at ændre procenttallene til hele tal kombinerede vi tallene fra denne rapport med tallene fra den samlede befolkningsrapport, der er lavet af Verdensbanken.

Data om HFCE (husholdningernes udgifter til forbrug) er hentet fra Verdensbanken. Dataene var opdateret i 2016 og er angivet i aktuelle amerikanske dollars. Bemærk, at valutakursudsving (nationale valutaer versus amerikanske dollars) har indflydelse på HFCE-værdierne udtrykt i aktuelle amerikanske dollars og følgelig på de nuværende og estimerede T-Index-værdier. Vi valgte at bruge HFCE-værdier udtrykt i aktuelle amerikanske dollars i stedet for HFCE-værdier udtrykt i aktuelle internationale dollars ved hjælp af satser for købekraftsparitet (PPP), fordi vores undersøgelse fokuserer på globale e-handelsmuligheder, og disse vurderes delvist på grundlag af valutakursudsving lande imellem. For lande eller territorier, hvis HFCE ikke blev angivet i ovennævnte rapport fra Verdensbanken, blev dataene estimeret af vores bureau. HFCE-tallene for de følgende 39 lande blev estimeret af vores agentur: Andorra, Bahrain, Bosnien-Herzegovina, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Færøerne, Grønland, Irak, Iran, Kap Verde, Kazakhstan, Kiribati, Lesotho, Libyen, Liechtenstein, Maldiverne, Marshalløerne, Mauretanien, Mikronesien, Monaco, Myanmar, New Zealand, Panama, Papua Ny Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Salomonøerne, Samoa, San Marino, Sao Tomé og Principe, Swaziland, Syrien, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela og Østtimor.

For at afgøre om internetadgang er begrænset i et givet land, så vi på rangeringen fra den internationale NGO Journalister uden grænser, der findes på deres officielle hjemmeside.

Indkomstfordeling efter kvintiler er hentet fra de statistiske data i Verdensbankens udviklingsforskningsgruppe. Dataene henviser til forskellige år (Verdensbankens data spænder fra 1992 til 2014).

T-Index-kort

T-Index 2018

T-Index er en procentværdi, der estimerer markedsandelen for hvert land i forhold til global e-handel. Jo højere T-Index, jo højere er potentialet for onlinesalg i et givet land.


T-Index-fremskrivning 2021


Internetfrihedskort

I visse lande er det muligvis ikke nok at oversætte indholdet på dit websted for at omdanne lokale internetbrugere til potentielle kunder. Kortet herunder viser de lande, der i øjeblikket har restriktioner for internetadgang.


Kilde: Journalister uden grænser


T-Index-tabel 2018

Sorter efter land Sorter efter sprog Sorter efter region
<
Tendens* Lande T-Index
2018
Frem-skrivning
2021
Internet-brugere Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
(!) Begrænset internetadgang
* Pile og bindestreg angiver landets forventede præstation i rangeringen for 2021
** Estimeret årligt forbrug for hver internetbruger
*** Storbritannien består af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland

Download data for 2013-2017
1 USA 31,4 % 22,1 % 246.370.641 76,1 % 48.351 dollars
Engelsk 31,9 % 22,1 % 246.370.641 76,1 % 48.351 dollars
2 Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 dollars
Forenklet kinesisk(!) 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 dollars
3 Japan 6,6 % 5,3 % 115.605.881 91,1 % 20.740 dollars
Japansk 7,0 % 5,3 % 118.333.485 93,1 % 22.709,05 dollars
4 Tyskland 4,6 % 3,3 % 73.825.582 89,6 % 24.003 dollars
Tysk 4,6 % 3,3 % 73.825.582 89,6 % 24.003 dollars
5 Storbritannien*** 4,5 % 2,9 % 562.171.477 94,7 % 27.519 dollars
Engelsk 4,5 % 2,9 % 562.171.477 94,7 % 27.519 dollars
Ved at lokalisere dit websted til disse fire markeder får du adgang til 50 % af det globale onlinesalgspotentiale.
6 Frankrig 3,3 % 3,3 % 57.245.333 85,6 % 22.099 dollars
Fransk 3,3 % 3,3 % 57.245.333 85,6 % 22.099 dollars
7 Brasilien 2,6 % 4,6 % 126.398.299 60,0 % 8.070 dollars
Portugisisk 2,6 % 4,6 % 126.398.299 60,0 % 8.070 dollars
8 Italien 2,4 % 2,3 % 37.176.782 61,3 % 25.036 dollars
Italiensk 2,4 % 2,3 % 37.176.782 61,3 % 25.036 dollars
9 Canada 2,2 % 2,3 % 32.580.120 89,8 % 26.437 dollars
Engelsk 1,6 % 1,7 % 23.825.842 89,8 % 26.437 dollars
Fransk 0,63 % 0,61 % 8.754.278 89,8 % 26.437 dollars
10 Indien 1,9 % 1,6 % 391.292.635 29,5 % 1.845 dollars
Engelsk 0,9 % 2,5 % 195.646.318 29,5 % 1.845 dollars
Hindi 0,3 % 2,5 % 78.258.527 29,5 % 1.845 dollars
Gujarati 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Kannada 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Tamil 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Telugu 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Bengali 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Marathi 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
11 Australien 1,7 % 2,4 % 21.363.618 88,24 % 31.612 dollars
Engelsk 1,7 % 2,4 % 21.363.618 88,24 % 31.612 dollars
12 Spanien 1,7 % 1,3 % 37.447.560 80,5 % 17.979 dollars
Spansk 1,4 % 1,1 % 30.452.356 80,5 % 17.979 dollars
Catalansk 0,33 % 0,25 % 6.995.204 80,5 % 17.979 dollars
13 Sydkorea 1,7 % 1,3 % 47.576.514 92,8 % 14.130 dollars
Koreansk 1,7 % 1,3 % 47.576.514 92,8 % 14.130 dollars
14 Rusland 1,6 % 3,4 % 105.499.857 73,0 % 5.804 dollars
Russisk 1,6 % 3,4 % 105.499.857 73,0 % 5.804 dollars
15 Mexico 1,6 % 2,0 % 75.937.568 59,5 % 7.971 dollars
Spansk 1,6 % 2,0 % 75.937.568 59,5 % 7.971 dollars
16 Tyrkiet 1,1 % 1,5 % 46.395.501 58,3 % 9.180 dollars
Tyrkisk 1,1 % 1,5 % 46.395.501 58,3 % 9.180 dollars
17 Schweiz 0,90 % 0,93 % 7.463.156 89,1 % 45.991 dollars
Tysk 0,20 % 0,20 % 5.247.345 89,1 % 45.991 dollars
Fransk 0,63 % 0,63 % 1.680.703 87,5 % 47.399 dollars
Italiensk 0,064 % 0,064 % 535.108 87,5 % 47.399 dollars
18 Argentina 0,88 % 1,4 % 31.118.521 70,9 % 10.676 dollars
Spansk 0,88 % 1,4 % 31.118.521 70,9 % 10.676 dollars
Ved at lokalisere dit websted til disse 17 markeder får du adgang til 80 % af det globale onlinesalgspotentiale.
19 Nederlandene 0,87 % 0,51 % 15.397.107 90,4 % 21.369 dollars
Hollandsk 0,87 % 0,51 % 15.397.107 90,4 % 21.369 dollars
20 Venezuela 0,80 % 0,84 % 18.940.907 60,0 % 16.039,39 dollars
Spansk 0,80 % 0,84 % 18.940.907 60,0 % 16.039,39 dollars
21 Indonesien 0,75 % 0,94 % 66.244.991 25,3 % 4.305 dollars
Indonesisk 0,75 % 0,94 % 66.244.991 25,3 % 4.305 dollars
22 Saudi-Arabien (!) 0,66 % 0,87 % 23.803.319 73,7 % 10.451,44 dollars
Arabisk (!) 0,66 % 0,87 % 23.803.319 73,7 % 10.451,44 dollars
23 Polen 0,64 % 0,74 % 27.832.074 73,3 % 8.703 dollars
Polsk 0,64 % 0,74 % 27.832.074 73,3 % 8.703 dollars
24 Belgien 0,59 % 0,58 % 9.803.946 86,5 % 23.015 dollars
Hollandsk 0,23 % 0,58 % 5.882.368 86,5 % 23.015 dollars
Fransk 0,35 % 0,58 % 3.921.579 86,5 % 23.015 dollars
25 Sverige 0,57 % 0,51 % 8.896.046 89,6 % 24.445 dollars
Svensk 0,57 % 0,51 % 8.896.046 89,6 % 24.445 dollars
26 Hongkong 0,54 % 0,51 % 6.418.058 87,4 % 31.764 dollars
Traditionelt kinesisk 0,54 % 0,51 % 6.418.058 87,4 % 31.764 dollars
27 Østrig 0,51 % 0,44 % 7.366.758 84,3 % 26.254 dollars
Tysk 0,51 % 0,44 % 7.366.758 84,3 % 26.254 dollars
28 Egypten (!) 0,50 % 0,61 % 39.471.581 41,2 % 4.781 dollars
Arabisk (!) 0,50 % 0,61 % 39.471.581 41,2 % 4.781 dollars
29 Filippinerne 0,48 % 0,70 % 57.342.723 55,50 % 3.188 dollars
Engelsk 0,048 % 0,70 % 51.608.451 55,50 % 3.188 dollars
Filippinsk/tagalog 0,43 % 0,70 % 5.734.272 55,50 % 3.188 dollars
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47.743.541 25,6 % 3.809 dollars
Engelsk 0,48 % 1,3 % 47.743.541 25,6 % 3.809 dollars
31 Norge 0,44 % 0,44 % 5.093.187 97,3 % 32.747 dollars
Norsk 0,44 % 0,44 % 5.093.187 97,3 % 32.747 dollars
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 dollars
Hebraisk 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 dollars
Ved at lokalisere dit websted til disse 34 markeder får du adgang til 90 % af det globale onlinesalgspotentiale.
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42.731.675 53,23 % 3.721 dollars
Farsi (!) 0,42 % 0,66 % 42.731.675 53,2 % 3.721 dollars
34 Sydafrika 0,42 % 0,84 % 30.248.355 54,0 % 5.255 dollars
Engelsk 0,25 % 0,84 % 18.149.013 54,0 % 5.255 dollars
Afrikaans 0,13 % 0,84 % 9.528.232 54,0 % 5.255 dollars
Zulu 0,02 % 0,84 % 31.512.418 54,0 % 5.255 dollars
Xhosa 0,01 % 0,84 % 1.058.692 54,0 % 5.255 dollars
35 Colombia 0,41 % 0,77 % 26.962.244 58,1 % 5.548 dollars
Spansk 0,41 % 0,77 % 26.962.244 58,1 % 5.548 dollars
36 Malaysia 0,41 % 0,53 % 24.572.446 71,1 % 6.283 dollars
Malajisk 0,12 % 0,53 % 17.200.712 71,1 % 6.283 dollars
Engelsk 0,28 % 0,53 % 7.371.734 71,1 % 6.283 dollars
37 Thailand 0,40 % 0,47 % 32.710.169 47,5 % 4.593 dollars
Thailandsk 0,40 % 0,47 % 32.710.169 47,5 % 4.593 dollars
38 Danmark 0,38 % 0,26 % 5.554.451 96,9 % 25.868 dollars
Dansk 0,38 % 0,26 % 5.554.451 96,9 % 25.868 dollars
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11.822.229 66,01 % 11.967 dollars
Spansk 0,37 % 0,53 % 11.822.229 66,01 % 11.967 dollars
40 Forenede Arabiske Emirater 0,33 % 0,49 % 8.398.268 90,6 % 14.913 dollars
Arabisk 0,33 % 0,49 % 8.398.268 90,6 % 14.913 dollars
41 Finland 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.743 dollars
Finsk 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.743 dollars
42 Grækenland 0,31 % 0,29 % 7.445.118 69,09 % 15.931 dollars
Græsk 0,31 % 0,29 % 7.445.118 69,09 % 15.931 dollars
43 Portugal 0,31 % 0,26 % 7.271.183 70,4 % 16.194 dollars
Portugisisk 0,31 % 0,26 % 7.271.183 70,4 % 16.194 dollars
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4.541.899 81,0 % 23.034 dollars
Engelsk 0,082 % 0,34 % 3.179.329 81,0 % 23.034 dollars
Forenklet kinesisk 0,19 % 0,34 % 1.362.570 81,0 % 23.034 dollars
45 New Zealand 0,27 % 0,26 % 4.152.074 88,47 % 25.114 dollars
Engelsk 0,27 % 0,26 % 4.152.074 88,47 % 25.114 dollars
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 dollars
Vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 dollars
47 Irland 0,25 % 0,18 % 4.042.510 85,01 % 23.413,25 dollars
Engelsk 0,24 % 0,18 % 3.961.660 85,01 % 23.413,25 dollars
Irsk-gælisk 0,0049 % 0,0035 % 80.850 85,01 % 23.413,25 dollars
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14.444.387 45,46 % 6.471 dollars
Spansk 0,25 % 0,35 % 14.444.387 45,46 % 6.471 dollars
49 Rumænien 0,24 % 0,27 % 11.722.888 59,5 % 7.728 dollars
Rumænsk 0,24 % 0,27 % 11.722.888 59,5 % 7.728 dollars
50 Tjekkiet 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,48 % 9.977 dollars
Tjekkisk 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,48 % 9.977 dollars
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29.965.859 15,51 % 2.324 dollars
Engelsk 0,16 % 0,23 % 26.969.273 15,51 % 2.324 dollars
Urdu 0,018 % 0,23 % 2.996.586 15,51 % 2.324 dollars
52 Kasakhstan 0,17 % 0,40 % 13.272.586 74,5 % 4.867 dollars
Russisk 0,11 % 0,40 % 9.290.810 74,5 % 4.867 dollars
Kasakhisk 0,05 % 0,40 % 3.981.776 74,5 % 4.867 dollars
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29.738.660 18,2 % 1.948 dollars
Bengali 0,15 % 0,13 % 29.738.660 18,2 % 1.948 dollars
54 Ungarn 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,2 % 7.400 dollars
Ungarsk 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,2 % 7.400 dollars
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2.736.117 80,3 % 20.928 dollars
Spansk 0,15 % 0,19 % 2.736.117 80,3 % 20.928 dollars
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7.898.106 21,2 % 6.702 dollars
Arabisk 0,14 % 0,17 % 7.898.106 21,2 % 6.702 dollars
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20.555.783 58,2 % 2.409 dollars
Fransk 0,06 % 0,19 % 10.277.892 58,2 % 2.409 dollars
Arabisk 0,06 % 0,19 % 10.277.892 58,2 % 2.409 dollars
58 Ecuador 0,13 % 0,20 % 8.857.768 54,06 % 5.449 dollars
Spansk 0,13 % 0,20 % 8.857.768 54,06 % 5.449 dollars
59 Algeriet 0,13 % 0,14 % 8.720.150 42,9 % 2.722 dollars
Fransk 0,06 % 0,14 % 8.720.150 42,9 % 2.722 dollars
Arabisk 0,06 % 0,14 % 8.720.150 42,9 % 2.722 dollars
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3.176.010 78,37 % 14.641 dollars
Arabisk 0,12 % 0,14 % 3.176.010 78,37 % 14.641 dollars
61 Slovakiet 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,4 % 10.260 dollars
Slovakisk 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,4 % 10.260 dollars
62 Dominikanske Republik 0,12 % 0,15 % 6.530.904 61,3 % 6.721 dollars
Spansk 0,12 % 0,15 % 6.530.904 61,3 % 6.721 dollars
63 Ukraine 0,11 % 0,28 % 23.618.438 52,4 % 1.738 dollars
Russisk 0,06 % 0,28 % 14.171.063 52,4 % 1.738 dollars
Ukrainsk 0,04 % 0,28 % 9.447.375 52,4 % 1.738 dollars
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5.722.610 34,5 % 7.002 dollars
Spansk 0,11 % 0,12 % 5.722.610 34,5 % 7.002 dollars
65 Qatar 0,10 % 0,13 % 2.423.068 94,2 % 15.913 dollars
Arabisk 0,10 % 0,13 % 2.423.068 94,2 % 15.913 dollars
66 Libanon 0,10 % 0,14 % 4.571.675 76,1 % 8.209 dollars
Arabisk 0,10 % 0,14 % 4.571.675 76,1 % 8.209 dollars
67 Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11.082.072 28,0 % 3.320 dollars
Arabisk (!) 0,10 % 0,14 % 11.082.072 28,0 % 3.320 dollars
68 Kenya 0,09 % 0,17 % 12.600.007 26,0 % 2.670 dollars
Engelsk 0,09 % 0,17 % 12.600.007 26,0 % 2.670 dollars
69 Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3.207.258 66,03 % 10.234 dollars
Spansk 0,09 % 0,10 % 3.207.258 66,03 % 10.234 dollars
70 Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6.795.562 32,05 % 4.558 dollars
Ceylonesisk 0,08 % 0,15 % 6.795.562 32,05 % 4.558 dollars
71 Cuba (!) 0,08 % 0,10 % 4.449.238 37,3 % 6.909 dollars
Spansk (!) 0,08 % 0,10 % 4.449.238 37,3 % 6.909 dollars
72 Uruguay 0,08 % 0,13 % 2.286.820 66,4 % 13.405 dollars
Spansk 0,08 % 0,13 % 2.286.820 66,4 % 13.405 dollars
73 Bulgarien 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.194 dollars
Bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.194 dollars
74 Usbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14.901.632 46,7 % 1.764 dollars
Usbekisk (!) 0,07 % 0,086 % 14.901.632 46,7 % 1.764 dollars
75 Kroatien 0,07 % 0,070 % 3.034.752 72,7 % 8.580 dollars
Kroatisk 0,07 % 0,070 % 3.034.752 72,7 % 8.580 dollars
76 Jordan 0,07 % 0,084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 dollars
Arabisk 0,07 % 0,084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 dollars
77 Litauen 0,07 % 0,071 % 2.133.390 74,3 % 11.610 dollars
Litauisk 0,07 % 0,071 % 2.133.390 74,3 % 11.610 dollars
78 Panama 0,06 % 0,091 % 2.178.424 54,0 % 11.265 dollars
Spansk 0,06 % 0,091 % 2.178.424 54,0 % 11.265 dollars
79 Angolansk 0,06 % 0,11 % 3.745.750 13,0 % 6.269 dollars
Portugisisk 0,06 % 0,11 % 3.745.750 13,0 % 6.269 dollars
80 Ghana 0,06 % 0,051 % 9.779.273 34,6 % 2.359 dollars
Engelsk 0,06 % 0,051 % 9.779.273 34,6 % 2.359 dollars
81 Serbien 0,06 % 0,074 % 4.733.311 67,06 % 4.848 dollars
Serbisk 0,06 % 0,074 % 4.733.311 67,06 % 4.848 dollars
82 Syrien (!) 0,06 % 0,11 % 5.873.785 31,8 % 3.867 dollars
Arabisk (!) 0,06 % 0,11 % 5.873.785 31,8 % 3.867 dollars
83 Hviderusland 0,06 % 0,10 % 6.553.845 71,1 % 3.252 dollars
Russisk 0,056 % 0,10 % 6.553.845 71,1 % 3.252 dollars
Hviderussisk 0,0017 % 0,10 % 202.696 71,1 % 3.252 dollars
84 Tunesien 0,06 % 0,092 % 5.656.011 49,6 % 3.879 dollars
Fransk 0,02 % 0,092 % 2.828.006 49,6 % 3.879 dollars
Arabisk 0,02 % 0,092 % 2.828.006 49,6 % 3.879 dollars
85 Slovenien 0,05 % 0,051 % 1.559.107 75,5 % 13.363 dollars
Slovensk 0,05 % 0,051 % 1.559.107 75,5 % 13.363 dollars
86 Aserbajdsjan (!) 0,05 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 dollars
Aserbajdsjansk (!) 0,05 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 dollars
87 Oman 0,05 % 0,097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 dollars
Arabisk 0,05 % 0,097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 dollars
88 Luxembourg 0,05 % 0,041 % 571.189 98,1 % 30.852 dollars
Tysk 0,05 % 0,041 % 571.189 98,1 % 30.852 dollars
89 Bolivia 0,05 % 0,071 % 4.322.489 39,7 % 3.985 dollars
Spansk 0,05 % 0,071 % 4.322.489 39,7 % 3.985 dollars
90 Burma 0,04 % 0,042 % 13.258.325 25,08 % 1.256 dollars
Burmesisk 0,04 % 0,042 % 13.258.325 25,08 % 1.256 dollars
91 Letland 0,04 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 dollars
Lettisk 0,04 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 dollars
92 Etiopien 0,04 % 0,022 % 15.739.371 15,3 % 985 dollars
Amharisk 0,04 % 0,022 % 15.739.371 15,3 % 985 dollars
93 Paraguay 0,04 % 0,068 % 3.453.446 51,3 % 4.460 dollars
Spansk 0,04 % 0,068 % 3.453.446 51,3 % 4.460 dollars
94 Trinidad og Tobago 0,04 % 0,057 % 1.000.517 73,3 % 14.657 dollars
Engelsk 0,04 % 0,057 % 1.000.517 73,3 % 14.657 dollars
95 Bahrain 0,04 % 0,057 % 1.396.668 98,0 % 10.307 dollars
Arabisk 0,04 % 0,057 % 1.396.668 98,0 % 10.307 dollars
96 Elfenbenskysten 0,03 % 0,031 % 6.286.527 26,5 % 2.104 dollars
Fransk 0,03 % 0,031 % 6.286.527 26,5 % 2.104 dollars
97 Cameroun 0,03 % 0,032 % 5.859.797 25,0 % 2.205 dollars
Fransk 0,03 % 0,032 % 5.859.797 25,0 % 2.205 dollars
98 Cypern 0,03 % 0,037 % 888.125 75,9 % 14.022 dollars
Græsk 0,03 % 0,037 % 888.125 75,9 % 14.022 dollars
99 El Salvador 0,03 % 0,057 % 1.839.969 29,0 % 6.395,26 dollars
Spansk 0,03 % 0,057 % 1.839.969 29,0 % 6.395,26 dollars
100 Estland 0,03 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.238 dollars
Estisk 0,03 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.238 dollars
101 Macao 0,03 % 0,036 % 499.773 81,6 % 22.474 dollars
Traditionelt kinesisk 0,03 % 0,036 % 499.773 81,6 % 22.474 dollars
102 Honduras 0,03 % 0,036 % 2.733.860 30,0 % 4.028 dollars
Spansk 0,03 % 0,036 % 2.733.860 30,0 % 4.028 dollars
103 Bosnien-Hercegovina 0,03 % 0,036 % 1.925.105 65,1 % 5.278 dollars
Bosnisk 0,03 % 0,036 % 1.925.105 65,1 % 5.278 dollars
104 Yemen (!) 0,03 % 0,072 % 6.780.200 24,5 % 1.481 dollars
Arabisk (!) 0,03 % 0,072 % 6.780.200 24,5 % 1.481 dollars
105 Vestbredden og Gaza 0,03 % 0,036 % 2.753.697 57,4 % 3.615 dollars
Arabisk 0,03 % 0,036 % 2.753.697 57,4 % 3.615 dollars
106 Island 0,03 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.186 dollars
Islandsk 0,03 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.186 dollars
107 Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1.018.692 17,9 % 9.505 dollars
Turkmensk (!) 0,03 % 0,033 % 1.018.692 17,9 % 9.505 dollars
108 Uganda 0,02 % 0,041 % 9.077.567 21,88 1.026 dollars
Engelsk 0,02 % 0,041 % 9.077.567 21,88 1.026 dollars
109 Libyen (!) 0,02 % 0,036 % 1.275.642 20,2 % 6.981 dollars
Arabisk (!) 0,02 % 0,036 % 1.275.642 20,2 % 6.981 dollars
110 Tanzania 0,02 % 0,015 % 7.224.386 13,0 % 1.213 dollars
Swahili 0,02 % 0,015 % 7.224.386 13,0 % 1.213 dollars
111 Jamaica 0,02 % 0,028 % 1.296.610 45,0 % 6.420 dollars
Engelsk 0,02 % 0,028 % 1.296.610 45,0 % 6.420 dollars
112 Cambodia 0,014 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.602 dollars
Khmer 0,014 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.602 dollars
113 Albanien 0,02 % 0,034 % 1.908.581 66,3 % 4.115 dollars
Albansk 0,02 % 0,034 % 1.908.581 66,3 % 4.115 dollars
114 Georgien 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58,01 % 3.547 dollars
Georgisk 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58,01 % 3.547 dollars
115 Nepal 0,02 % 0,025 % 5.706.708 19,6 1.280 dollars
Nepalesisk 0,02 % 0,025 % 5.706.708 19,6 1.280 dollars
116 Bahamas 0,015 % 0,016 % 312.986 80,0 % 22.770 dollars
Engelsk 0,015 % 0,016 % 312.986 80,0 % 22.770 dollars
117 Zambia 0,02 % 0,037 % 4.232.464 25,5 % 1.679 dollars
Engelsk 0,02 % 0,037 % 4.232.464 25,5 % 1.679 dollars
118 Armenien 0,02 % 0,031 % 1.959.627 67,0 % 3.466 dollars
Armensk 0,02 % 0,031 % 1.959.627 67,0 % 3.466 dollars
119 Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3.733.964 23,1 % 1.813 dollars
Engelsk 0,02 % 0,023 % 3.733.964 23,1 % 1.813 dollars
120 Mauritius 0,017 % 0,024 % 659.407 52,1 % 10.192 dollars
Engelsk 0,017 % 0,024 % 659.407 52,1 % 10.192 dollars
121 Makedonien 0,02 % 0,020 % 1.501.798 72,1 % 4.289 dollars
Makedonsk 0,02 % 0,020 % 1.501.798 72,1 % 4.289 dollars
122 Namibia 0,014 % 0,020 % 769.455 31,03 % 8.263 dollars
Engelsk 0,014 % 0,020 % 769.455 31,03 % 8.263 dollars
123 Botswana 0,02 % 0,019 % 885.702 39,3 % 6.838 dollars
Engelsk 0,02 % 0,019 % 885.702 39,3 % 6.838 dollars
124 Senegal 0,02 % 0,018 % 3.954.620 25,6 % 1.461 dollars
Fransk 0,02 % 0,018 % 3.954.620 25,6 % 1.461 dollars
125 Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1.511.037 24,5 % 3.555 dollars
Spansk 0,01 % 0,020 % 1.511.037 24,5 % 3.555 dollars
126 Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1.478.052 21,8 % 3.358 dollars
Lao (!) 0,01 % 0,013 % 1.478.052 21,8 % 3.358 dollars
127 Moldova 0,01 % 0,019 % 2.521.887 71,0 % 1.950 dollars
Rumænsk 0,01 % 0,019 % 2.521.887 71,0 % 1.950 dollars
128 Malta 0,01 % 0,013 % 351.945 77,2 % 13.902 dollars
Maltesisk 0,01 % 0,013 % 351.945 77,2 % 13.902 dollars
129 Den Demokratiske Republik Congo 0,01 % 0,0080 % 4.889.515 6,2 % 889 dollars
Fransk 0,01 % 0,0080 % 4.889.515 6,2 % 889 dollars
130 Gabon 0,01 % 0,0075 % 951.287 48,02 % 4.500 dollars
Fransk 0,01 % 0,0075 % 951.287 48,02 % 4.500 dollars
131 Afghanistan 0,01 % 0,012 % 3.673.539 10,6 % 1.091 dollars
Farsi 0,01 % 0,012 % 3.673.539 10,6 % 1.091 dollars
132 Rwanda 0,01 % 0,010 % 2.383.502 20,0 % 1.569 dollars
Engelsk 0,01 % 0,010 % 2.383.502 20,0 % 1.569 dollars
133 Barbados 0,01 % 0,0063 % 226.714 79,5 % 15.532 dollars
Engelsk 0,01 % 0,0063 % 226.714 79,5 % 15.532 dollars
134 Mozambique 0,01 % 0,0088 % 5.050.924 17,5 % 696 dollars
Portugisisk 0,01 % 0,0088 % 5.050.924 17,5 % 696 dollars
135 Papua Ny Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776.159 9,6 % 4.246 dollars
Engelsk 0,0029 % 0,0074 % 776.159 9,6 % 4.246 dollars
136 Kirgisistan 0,01 % 0,012 % 2.097.428 34,5 % 1.424 dollars
Russisk 0,01 % 0,012 % 2.097.428 34,5 % 1.424 dollars
137 Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434.865 69,8 % 6.587 dollars
Serbisk 0,01 % 0,0097 % 434.865 69,8 % 6.587 dollars
138 Haiti 0,01 % 0,0084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 dollars
Fransk 0,01 % 0,0084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 dollars
139 Ækvatorial Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290.470 23,7 % 9.301 dollars
Spansk (!) 0,01 % 0,0078 % 290.470 23,7 % 9.301 dollars
140 Mali 0,01 % 0,0055 % 1.999.226 11,1 % 1.334 dollars
Fransk 0,01 % 0,0055 % 1.999.226 11,1 % 1.334 dollars
141 Mongoliet 0,01 % 0,014 % 674.202 22,2 % 3.764 dollars
Mongolsk 0,01 % 0,014 % 674.202 22,2 % 3.764 dollars
142 Brunei Darussalam 0,01 % 0,0071 % 380.876 90,0 % 6.124 dollars
Malajisk 0,01 % 0,0071 % 380.876 90,0 % 6.124 dollars
143 Tadsjikistan 0,01 % 0,013 % 1.788.044 20,4 % 1.236 dollars
Russisk 0,01 % 0,013 % 1.788.044 20,4 % 1.236 dollars
144 Fiji 0,01 % 0,0086 % 418.013 46,5 % 5.122 dollars
Engelsk 0,01 % 0,0086 % 418.013 46,5 % 5.122 dollars
145 Maldiverne 0,01 % 0,0062 % 252.761 59,0 % 8.185 dollars
Maldiverne 0,01 % 0,0062 % 252.761 59,0 % 8.185 dollars
146 Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2.603.042 13,9 % 792 dollars
Fransk 0,0045 % 0,0066 % 2.603.042 13,9 % 792 dollars
147 Monaco 0,01 % 0,0036 % 36.655 95,2 % 53.462 dollars
Fransk 0,01 % 0,0036 % 36.655 95,2 % 53.462 dollars
148 Benin 0,01 % 0,0038 % 1.303.589 11,9 % 1.473 dollars
Fransk 0,01 % 0,0038 % 1.303.589 11,9 % 1.473 dollars
149 Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36.947 98,0 % 51.181 dollars
Tysk 0,0047 % 0,0044 % 36.947 98,0 % 51.181 dollars
150 Swaziland 0,0043 % 0,0096 % 383.723 28,5 % 4.715 dollars
Engelsk 0,0043 % 0,0096 % 383.723 28,5 % 4.715 dollars
151 Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11.214.801 9,8 % 1.303,43 dollars
Fransk 0,0016 % 0,0015 % 11.214.801 9,8 % 1.303,43 dollars
152 Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75.681 97,9 % 19.814 dollars
Catalansk 0,0036 % 0,0025 % 75.681 97,9 % 19.814 dollars
153 Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275.760 35,6 % 5.226 dollars
Engelsk 0,0048 % 0,0079 % 275.760 35,6 % 5.226 dollars
154 Færøerne 0,0032 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 dollars
Færøsk 0,0032 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 dollars
155 Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602.965 27,3 % 1.934 dollars
Engelsk 0,0023 % 0,0022 % 602.965 27,3 % 1.934 dollars
156 Togo 0,0017 % 0,0022 % 860.281 11,3 % 1.236 dollars
Fransk 0,0017 % 0,0022 % 860.281 11,3 % 1.236 dollars
157 Belize 0,0026 % 0,0026 % 163.588 44,5 % 6.417 dollars
Engelsk 0,0026 % 0,0026 % 163.588 44,5 % 6.417 dollars
158 Mauretanien 0,0021 % 0,0029 % 774.183 18,0 % 1.273 dollars
Fransk 0,0021 % 0,0029 % 774.183 18,0 % 1.273 dollars
159 Congo 0,0033 % 0,0047 % 416.217 8,1 % 2.318 dollars
Fransk 0,0033 % 0,0047 % 416.217 8,1 % 2.318 dollars
160 Tchad 0,0014 % 0,0024 % 722.627 5,0 % 1.284,39 dollars
Fransk 0,0014 % 0,0024 % 722.627 5,0 % 1.284,39 dollars
161 Grønland 0,0023 % 0,00047 % 38.487 68,5 % 23.898 dollars
Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,00047 % 38.487 68,5 % 23.898 dollars
162 Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870.532 11,7 % 1.040 dollars
Engelsk 0,00063 % 0,00078 % 870.532 11,7 % 1.040 dollars
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1.172.533 4,7 % 769 dollars
Fransk 0,0024 % 0,0034 % 1.172.533 4,7 % 769 dollars
164 Kap Verde 0,0021 % 0,0040 % 271.507 50,3 % 3.160 dollars
Portugisisk 0,0021 % 0,0040 % 271.507 50,3 % 3.160 dollars
165 Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83.186 46,7 % 10.289 dollars
Engelsk 0,0021 % 0,0022 % 83.186 46,7 % 10.289 dollars
166 Surinam 0,0033 % 0,0084 % 253.499 45,4 % 3.364 dollars
Hollandsk 0,0033 % 0,0084 % 253.499 45,4 % 3.364 dollars
167 Antigua og Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73.703 73,0 % 11.016
Engelsk 0,0018 % 0,0018 % 73.703 73,0 % 11.016
168 Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333.226 41,7 % 2.324 dollars
Engelsk 0,0021 % 0,0030 % 333.226 41,7 % 2.324 dollars
169 Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59.947 55,8 % 12.242 dollars
Engelsk 0,0018 % 0,0016 % 59.947 55,8 % 12.242 dollars
170 San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17.498 52,6 % 35.015 dollars
Italiensk 0,0017 % 0,00098 % 17.498 52,6 % 35.015 dollars
171 Seychellerne 0,0016 % 0,0016 % 53.502 56,5 % 10.984 dollars
Engelsk0,0016 % 0,0016 % 53.502 56,5 % 10.984 dollars
172 Saint Kitts og Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42.113 76,8 % 12.195 dollars
Engelsk 0,0013 % 0,0014 % 42.113 76,8 % 12.195 dollars
173 Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337.732 7,3 % 1.414 dollars
Engelsk 0,00087 % 0,0012 % 337.732 7,3 % 1.414 dollars
174 Saint Vincent og Grenadinerne 0,0012 % 0,0020 % 60.929 55,5 % 7.793 dollars
Engelsk 0,0012 % 0,0020 % 60.929 55,5 % 7.793 dollars
175 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47.743.541 25,6 % 3.809 dollars
Fransk 0,00061 % 0,00093 % 893.073 4,3 % 525 dollars
176 Østtimor 0,00085 % 0,00059 % 320.339 25,2 % 1.460 dollars
Engelsk 0,00085 % 0,00059 % 320.339 25,2 % 1.460 dollars
177 Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377.123 18,5 % 1.092 dollars
Engelsk 0,0011 % 0,0013 % 377.123 18,5 % 1.092 dollars
178 Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269.178 1,8 % 1.443 dollars
Somali (!) 0,00087 % 0,00098 % 269.178 1,8 % 1.443 dollars
179 Dominica 0,00093 % 0,00084 % 49.296 67,0 % 7.729 dollars
Engelsk 0,00093 % 0,00084 % 49.296 67,0 % 7.729 dollars
180 Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123.728 13,3 % 2.598 dollars
Somali (!) 0,0011 % 0,0015 % 123.728 13,3 % 2.598 dollars
181 Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544.097 5,1 % 535 dollars
Fransk (!) 0,00076 % 0,00060 % 544.097 5,1 % 535 dollars
182 Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57.386 29,4 % 5.013 dollars
Engelsk 0,00083 % 0,0012 % 57.386 29,4 % 5.013 dollars
183 Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64.896 24,0 4.016 dollars
Engelsk 0,00068 % 0,00080 % 64.896 24,0 4.016 dollars
184 Salomonøerne 0,00061 % 0,00093 % 65.936 11,0 % 3.325 dollars
Engelsk 0,00061 % 0,00093 % 65.936 11,0 % 3.325 dollars
185 Centralafrikanske Republik 0,00060 % 0,00098 % 183.785 4,0 % 1.121 dollars
Fransk 0,00060 % 0,00098 % 183.785 4,0 % 1.121 dollars
186 Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1.738.600 9,6 % 106 dollars
Engelsk 0,0035 % 0,0035 % 1.738.600 9,6 % 106 dollars
187 Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42.795 39,9 % 4.300 dollars
Engelsk 0,00056 % 0,0011 % 42.795 39,9 % 4.300 dollars
188 Mikronesien 0,00036 % 0,00041 % 34.996 33,3 % 4.507 dollars
Engelsk 0,00036 % 0,00041 % 34.996 33,3 % 4.507 dollars
189 Comorerne 0,00028 % 0,00050 % 63.171 7,9 % 1.918 dollars
Fransk 0,00028 % 0,00050 % 63.171 7,9 % 1.918 dollars
190 Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68.270 3,7 % 1.603 dollars
Portugisisk 0,00024 % 0,00029 % 68.270 3,7 % 1.603 dollars
191 São Tomé og Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55.975 29,4 % 1.883 dollars
Portugisisk 0,00029 % 0,00035 % 55.975 29,4 % 1.883 dollars
192 Marshalløerne 0,00017 % 0,00021 % 15.808 29,7 % 4.736 dollars
Engelsk 0,00017 % 0,00021 % 15.808 29,7 % 4.736 dollars
193 Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69.843 1,1 % 851 dollars
Engelsk (!) 0,00016 % 0,00048 % 69.843 1,1 % 851 dollars
194 Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15.672 13,7 % 2.272 dollars
Engelsk 0,00010 % 0,00013 % 15.672 13,7 % 2.272 dollars
195 Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5.106 46,0 % 4.122 dollars
Engelsk 0,000036 % 0,000018 % 5.106 46,0 % 4.122 dollars
< </td>
Tendens* Sprog T-Index
2017
Frem-skrivning
2021
Internet-brugere
Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
(!) Begrænset internetadgang
* Pile og bindestreg angiver landets forventede præstation i rangeringen for 2021
** Estimeret årligt forbrug for hver internetbruger
*** Storbritannien består af fire lande: England, Skotland, Wales og Nordirland

Download data i CSV-format
1 Engelsk 42,5 % 34,7 % 754.600.960 41,7 % 20.920 dollars
USA 31,4 % 22,1 % 246.370.641 76,1 % 48.351 dollars
Storbritannien 4,5 % 2,9 % 562.171.477 94,7 % 27.519 dollars
Australien 1,8 % 2,4 % 21.363.618 88,24 % 31.612 dollars
Canada 1,7 % 1,7 % 23.825.842 89,8 % 26.437 dollars
Indien (**) 1,0 % 2,5 % 195.646.318 29,5 % 1.845 dollars
Nigeria 0,5 % 1,3 % 47.743.541 25,6 % 3.809 dollars
Filippinerne 0,05 % 0,70 % 51.608.451 55,50 % 3.188 dollars
Sydafrika 0,3 % 0,84 % 18.149.013 54,0 % 5.255 dollars
New Zealand 0,3 % 0,26 % 4.152.074 88,47 % 25.114 dollars
Irland 0,2 % 0,18 % 3.961.660 85,01 % 23.413,25 dollars
Singapore 0,1 % 0,34 % 4.541.899 81,0 % 23.034 dollars
Pakistan 0,2 % 0,23 % 29.965.859 15,51 % 2.324 dollars
Malaysia 0,3 % 0,53 % 24.572.446 71,1 % 6.283 dollars
Kenya 0,1 % 0,17 % 12.600.007 26,0 % 2.670 dollars
Trinidad og Tobago 0,04 % 0,057 % 1.000.517 73,3 % 14.657 dollars
Ghana 0,1 % 0,051 % 9.779.273 34,6 % 2.359 dollars
Uganda 0,02 % 0,041 % 9.077.567 21,88 1.026 dollars
Jamaica 0,02 % 0,028 % 1.296.610 45,0 % 6.420 dollars
Zambia 0,02 % 0,037 % 4.232.464 25,5 % 1.679 dollars
Mauritius 0,017 % 0,024 % 659.407 52,1 % 10.192 dollars
Bahamas 0,015 % 0,016 % 312.986 80,0 % 22.770 dollars
Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3.733.964 23,1 % 1.813 dollars
Namibia 0,014 % 0,020 % 769.455 31,03 % 8.263 dollars
Botswana 0,02 % 0,019 % 885.702 39,3 % 6.838 dollars
Barbados 0,01 % 0,0063 % 226.714 79,5 % 15.532 dollars
Rwanda 0,01 % 0,010 % 2.383.502 20,0 % 1.569 dollars
Fiji 0,01 % 0,0086 % 418.013 46,5 % 5.122 dollars
Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275.760 35,6 % 5.226 dollars
Swaziland 0,0043 % 0,0096 % 383.723 28,5 % 4.715 dollars
Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1.738.600 9,6 % 106 dollars
Papua Ny Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776.159 9,6 % 4.246 dollars
Belize 0,0026 % 0,0026 % 163.588 44,5 % 6.417 dollars
Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602.965 27,3 % 1.934 dollars
Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83.186 46,7 % 10.289 dollars
Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333.226 41,7 % 2.324 dollars
Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59.947 55,8 % 12.242 dollars
Antigua og Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73.703 73,0 % 11.016
Seychellerne 0,0016 % 0,0016 % 53.502 56,5 % 10.984 dollars
Saint Kitts og Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42.113 76,8 % 12.195 dollars
Saint Vincent og Grenadinerne 0,0012 % 0,0020 % 60.929 55,5 % 7.793 dollars
Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377.123 18,5 % 1.092 dollars
Dominica 0,11 % 0,15 % 5.708.494 54,2 % 6.903 dollars
Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337.732 7,3 % 1.414 dollars
Østtimor 0,00085 % 0,00059 % 320.339 25,2 % 1.460 dollars
Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57.386 29,4 % 5.013 dollars
Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64.896 24,0 4.016 dollars
Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870.532 11,7 % 1.040 dollars
Salomonøerne 0,00061 % 0,00093 % 65.936 11,0 % 3.325 dollars
Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42.795 39,9 % 4.300 dollars
Mikronesien 0,00036 % 0,00041 % 34.996 33,3 % 4.507 dollars
Marshalløerne (USA) 0,00017 % 0,00021 % 15.808 29,7 % 4.736 dollars
Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69.843 1,1 % 851 dollars
Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15.672 13,7 % 2.272 dollars
Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5.106 46,0 % 4.122 dollars
2 Forenklet kinesisk (!) 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 dollars
Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 dollars
Singapore 0,19 % 0,34 % 1.362.570 81,0 % 23.034 dollars
Ved at oversætte et websted til disse to sprog kan du nå ud til 50 % af onlinekøbekraften på verdensplan.
3 Spansk 6,8 % 8,4 % 248.254.476 55,7 % 9.967 dollars
Mexico 1,6 % 2,0 % 75.937.568 59,5 % 7.971 dollars
Spanien 1,4 % 1,1 % 30.452.356 80,5 % 17.979 dollars
Argentina 0,88 % 1,4 % 31.118.521 70,9 % 10.676 dollars
Venezuela 0,80 % 0,84 % 18.940.907 60,0 % 16.039,39 dollars
Colombia 0,41 % 0,77 % 26.962.244 58,1 % 5.548 dollars
Chile 0,37 % 0,53 % 11.822.229 66,01 % 11.967 dollars
Peru 0,25 % 0,35 % 14.444.387 45,46 % 6.471 dollars
Puerto Rico (USA) 0,15 % 0,19 % 2.736.117 80,3 % 20.928 dollars
Ecuador 0,13 % 0,20 % 8.857.768 54,06 % 5.449 dollars
Dominikanske Republik 0,12 % 0,15 % 6.530.904 61,3 % 6.721 dollars
Guatemala 0,11 % 0,12 % 5.722.610 34,5 % 7.002 dollars
Cuba (!) 0,08 % 0,10 % 4.449.238 37,3 % 6.909 dollars
Uruguay 0,08 % 0,13 % 2.286.820 66,4 % 13.405 dollars
Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3.207.258 66,03 % 10.234 dollars
Panama 0,06 % 0,091 % 2.178.424 54,0 % 11.265 dollars
Bolivia 0,05 % 0,071 % 4.322.489 39,7 % 3.985 dollars
Paraguay 0,04 % 0,068 % 3.453.446 51,3 % 4.460 dollars
El Salvador 0,03 % 0,057 % 1.839.969 29,0 % 6.395,26 dollars
Honduras 0,03 % 0,036 % 2.733.860 30,0 % 4.028 dollars
Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1.511.037 24,5 % 3.555 dollars
Ækvatorial Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290.470 23,7 % 9.301 dollars
4 Japansk 7,0 % 5,3 % 118.333.485 93,1 % 22.709,05 dollars
Japan 7,0 % 5,3 % 118.333.485 93,1 % 22.709,05 dollars
5 Tysk 5,9 % 4,5 % 84.477.535 87,3 % 25.650 dollars
Tyskland 4,6 % 3,3 % 73.825.582 89,6 % 24.003 dollars
Schweiz 0,20 % 0,20 % 5.247.345 89,1 % 45.991 dollars
Østrig 0,51 % 0,44 % 7.366.758 84,3 % 26.254 dollars
Luxembourg 0,05 % 0,041 % 571.189 98,1 % 30.852 dollars
Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36.947 98,0 % 51.181 dollars
6 Fransk (!) 4,8 % 4,7 % 117.371.120 27,5 % 14.922 dollars
Frankrig 3,3 % 3,3 % 57.245.333 85,6 % 22.099 dollars
Canada 0,63 % 0,61 % 8.754.278 89,8 % 26.437 dollars
Belgien 0,35 % 0,58 % 3.921.579 86,5 % 23.015 dollars
Schweiz 0,63 % 0,63 % 1.680.703 87,5 % 47.399 dollars
Marokko 0,06 % 0,19 % 10.277.892 58,2 % 2.409 dollars
Algeriet 0,06 % 0,14 % 8.720.150 42,9 % 2.722 dollars
Cameroun 0,03 % 0,032 % 5.859.797 25,0 % 2.205 dollars
Tunesien 0,02 % 0,092 % 2.828.006 49,6 % 3.879 dollars
Elfenbenskysten 0,03 % 0,031 % 6.286.527 26,5 % 2.104 dollars
Senegal 0,02 % 0,018 % 3.954.620 25,6 % 1.461 dollars
Haiti 0,01 % 0,0084 % 1.326.629 12,2 % 2.088 dollars
Gabon 0,01 % 0,0075 % 951.287 48,02 % 4.500 dollars
Den Demokratiske Republik Congo 0,01 % 0,0080 % 4.889.515 6,2 % 889 dollars
Mali 0,01 % 0,0055 % 1.999.226 11,1 % 1.334 dollars
Monaco 0,01 % 0,0036 % 36.655 95,2 % 53.462 dollars
Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2.603.042 13,9 % 792 dollars
Congo 0,0033 % 0,0047 % 416.217 8,1 % 2.318 dollars
Benin 0,01 % 0,0038 % 1.303.589 11,9 % 1.473 dollars
Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1.172.533 4,7 % 769 dollars
Mauretanien 0,0021 % 0,0029 % 774.183 18,0 % 1.273 dollars
Togo 0,0017 % 0,0022 % 860.281 11,3 % 1.236 dollars
Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11.214.801 9,8 % 1.303,43 dollars
Tchad 0,0014 % 0,0024 % 722.627 5,0 % 1.284,39 dollars
Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544.097 5,1 % 535 dollars
Nigeria 0,00061 % 0,00093 % 893.073 4,3 % 525 dollars
Centralafrikanske Republik 0,00060 % 0,00098 % 183.785 4,0 % 1.121 dollars
Comorerne 0,00028 % 0,00050 % 63.171 7,9 % 1.918 dollars
7 Portugisisk 3,2 % 5,0 % 135.864.157 49,6 % 8.479 dollars
Brasilien 2,6 % 4,6 % 126.398.299 60,0 % 8.070 dollars
Portugal 0,31 % 0,26 % 7.271.183 70,4 % 16.194 dollars
Angolansk 0,06 % 0,11 % 3.745.750 13,0 % 6.269 dollars
Mozambique 0,01 % 0,0088 % 5.050.924 17,5 % 696 dollars
Kap Verde 0,0021 % 0,0040 % 271.507 50,3 % 3.160 dollars
São Tomé og Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55.975 29,4 % 1.883 dollars
Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68.270 3,7 % 1.603 dollars
8 Italiensk 2,7 % 2,3 % 40.358.168 65,8 % 24.001 dollars
Italien 2,4 % 2,3 % 37.176.782 61,3 % 25.036 dollars
Schweiz 0,064 % 0,064 % 535.108 87,5 % 47.399 dollars
San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17.498 52,6 % 35.015 dollars
Ved at oversætte et websted til disse otte sprog kan du nå ud til 80 % af onlinekøbekraften på verdensplan.
9 Arabisk (!) 2,6 % 3,4 % 136.306.480 40,9 % 6.943 dollars
Saudi-Arabien (!) 0,66 % 0,87 % 23.803.319 73,7 % 10.451,44 dollars
Egypten (!) 0,50 % 0,61 % 39.471.581 41,2 % 4.781 dollars
Forenede Arabiske Emirater 0,33 % 0,49 % 8.398.268 90,6 % 14.913 dollars
Irak 0,14 % 0,17 % 7.898.106 21,2 % 6.702 dollars
Kuwait 0,12 % 0,14 % 3.176.010 78,37 % 14.641 dollars
Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11.082.072 28,0 % 3.320 dollars
Qatar 0,10 % 0,13 % 2.423.068 94,2 % 15.913 dollars
Libanon 0,10 % 0,14 % 4.571.675 76,1 % 8.209 dollars
Syrien (!) 0,06 % 0,11 % 5.873.785 31,8 % 3.867 dollars
Marokko 0,06 % 0,19 % 10.277.892 58,2 % 2.409 dollars
Jordan 0,07 % 0,084 % 5.890.965 62,3 % 4.343 dollars
Algeriet 0,06 % 0,14 % 8.720.150 42,9 % 2.722 dollars
Oman 0,05 % 0,097 % 3.094.236 69,9 % 6.291 dollars
Yemen (!) 0,03 % 0,072 % 6.780.200 24,5 % 1.481 dollars
Bahrain 0,04 % 0,057 % 1.396.668 98,0 % 10.307 dollars
Tunesien 0,02 % 0,092 % 2.828.006 49,6 % 3.879 dollars
Vestbredden og Gaza 0,03 % 0,036 % 2.753.697 57,4 % 3.615 dollars
Libyen (!) 0,02 % 0,036 % 1.275.642 20,2 % 6.981 dollars
10 Russisk 2,0 % 4,0 % 132.092.034 63,8 % 5.636 dollars
Rusland 1,6 % 3,4 % 105.499.857 73,0 % 5.804 dollars
Kasakhstan 0,11 % 0,40 % 9.290.810 74,5 % 4.867 dollars
Ukraine 0,06 % 0,28 % 14.171.063 52,4 % 1.738 dollars
Hviderusland 0,056 % 0,10 % 6.553.845 71,1 % 3.252 dollars
Kirgisistan 0,01 % 0,012 % 2.097.428 34,5 % 1.424 dollars
Tadsjikistan 0,01 % 0,013 % 1.788.044 20,4 % 1.236 dollars
11 Koreansk 1,8 % 1,3 % 45.377.488 89,6 % 14.519 dollars
Sydkorea 1,7 % 1,3 % 47.576.514 92,8 % 14.130 dollars
12 Hollandsk 1,2 % 0,86 % 21.743.426 89,7 % 20.994 dollars
Nederlandene 0,87 % 0,51 % 15.397.107 90,4 % 21.369 dollars
Belgien 0,23 % 0,58 % 5.882.368 86,5 % 23.015 dollars
Surinam 0,0033 % 0,0084 % 253.499 45,4 % 3.364 dollars
13 Tyrkisk 1,1 % 1,5 % 42.275.017 53,7 % 9.259 dollars
Tyrkiet 1,1 % 1,5 % 46.395.501 58,3 % 9.180 dollars
Ved at oversætte et websted til disse 13 sprog kan du nå ud til 90 % af onlinekøbekraften på verdensplan.
14 Indonesisk 0,67 % 0,94 % 56.612.527 22,0 % 4.294 dollars
Indonesien 0,75 % 0,94 % 66.244.991 25,3 % 4.305 dollars
15 Polsk 0,65 % 0,74 % 25.830.760 68,0 % 9.128 dollars
Polen 0,64 % 0,74 % 27.832.074 73,3 % 8.703 dollars
16 Svensk 0,59 % 0,51 % 8.879.042 90,6 % 24.130 dollars
Sverige 0,57 % 0,51 % 8.896.046 89,6 % 24.445 dollars
17 Traditionelt kinesisk 0,56 % 0,55 % 6.662.175 84,4 % 30.912 dollars
Hongkong (Kina SAR) 0,54 % 0,51 % 6.418.058 87,4 % 31.764 dollars
Macao (Kina SAR) 0,03 % 0,036 % 499.773 81,6 % 22.474 dollars
18 Norsk 0,45 % 0,44 % 5.024.686 96,8 % 32.615 dollars
Norge 0,44 % 0,44 % 5.093.187 97,3 % 32.747 dollars
19 Hebraisk 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 dollars
Israel 0,44 % 0,56 % 6.806.889 79,6 % 24.485 dollars
20 Farsi (!) 0,41 % 0,67 % 38.550.863 34,5 % 3.848 dollars
Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42.731.675 53,2 % 3.721 dollars
Afghanistan 0,01 % 0,012 % 3.673.539 10,6 % 1.091 dollars
21 Dansk 0,38 % 0,26 % 5.474.899 96,3 % 25.546 dollars
Danmark 0,38 % 0,26 % 5.554.451 96,9 % 25.868 dollars
22 Thailandsk 0,37 % 0,47 % 26.721.620 39,3 % 5.066 dollars
Thailand 0,40 % 0,47 % 32.710.169 47,5 % 4.593 dollars
23 Græsk 0,36 % 0,33 % 8.068.383 67,3 % 16.116 dollars
Grækenland 0,31 % 0,29 % 7.445.118 69,09 % 15.931 dollars
Cypern 0,03 % 0,037 % 888.125 75,9 % 14.022 dollars
24 Finsk 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.743 dollars
Finland 0,33 % 0,29 % 4.819.381 87,7 % 25.743 dollars
25 Catalansk 0,33 % 0,25 % 6.895.233 78,8 % 17.742 dollars
Spanien 0,33 % 0,25 % 6.995.204 80,5 % 17.979 dollars
Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75.681 97,9 % 19.814 dollars
26 Hindi 0,3 % 2,5 % 78.258.527 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,3 % 2,5 % 78.258.527 29,5 % 1.845 dollars
27 Malajisk 0,29 % 0,38 % 15.388.560 71,1 % 6.825 dollars
Malaysia 0,12 % 0,53 % 17.200.712 71,1 % 6.283 dollars
Brunei Darussalam 0,01 % 0,0071 % 380.876 90,0 % 6.124 dollars
28 Vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 dollars
Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43.974.618 46,5 % 2.294 dollars
29 Rumænsk 0,23 % 0,29 % 12.820.275 54,9% 6.583 dollars
Rumænien 0,24 % 0,27 % 11.722.888 59,5 % 7.728 dollars
Moldova 0,01 % 0,019 % 2.521.887 71,0 % 1.950 dollars
30 Tjekkisk 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,48 % 9.977 dollars
Tjekkiet 0,21 % 0,26 % 8.081.131 76,48 % 9.977 dollars
31 Bengali 0,20 % 0,21 % 40.227.029 17,8 % 1.801 dollars
Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29.738.660 18,2 % 1.948 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
32 Afrikaans 0,13 % 0,84 % 9.528.232 54,0 % 5.255 dollars
Sydafrika 0,13 % 0,84 % 9.528.232 54,0 % 5.255 dollars
33 Ungarsk 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,2 % 7.400 dollars
Ungarn 0,15 % 0,12 % 7.778.595 79,2 % 7.400 dollars
34 Slovakisk 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,4 % 10.260 dollars
Slovakiet 0,12 % 0,12 % 4.370.706 80,4 % 10.260 dollars
35 Ceylonesisk 0,08 % 0,15 % 6.795.562 32,05 % 4.558 dollars
Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6.795.562 32,05 % 4.558 dollars
36 Gujarati 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
37 Kannada 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
38 Tamil 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
39 Marathi 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
40 Telugu 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
Indien (**) 0,095 % 0,083 % 19.564.632 29,5 % 1.845 dollars
41 Aserbajdsjansk (!) 0,05 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 dollars
Aserbajdsjan (!) 0,05 % 0,12 % 7.630.609 78,2 % 2.594 dollars
42 Serbisk 0,069 % 0,083 % 5.058.516 65,5 % 5.000 dollars
Serbien 0,06 % 0,074 % 4.733.311 67,06 % 4.848 dollars
Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434.865 69,8 % 6.587 dollars
43 Kroatisk 0,07 % 0,070 % 3.034.752 72,7 % 8.580 dollars
Kroatien 0,07 % 0,070 % 3.034.752 72,7 % 8.580 dollars
44 Bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.194 dollars
Bulgarien 0,07 % 0,088 % 4.264.576 59,8 % 6.194 dollars
45 Kasakhisk 0,17 % 0,40 % 13.272.586 74,5 % 4.867 dollars
Kasakhstan 0,17 % 0,40 % 13.272.586 74,5 % 4.867 dollars
46 Usbekisk (!)0,07 % 0,086 % 14.901.632 46,7 % 1.764 dollars
Usbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14.901.632 46,7 % 1.764 dollars
47 Litauisk 0,07 % 0,071 % 2.133.390 74,3 % 11.610 dollars
Litauen 0,07 % 0,071 % 2.133.390 74,3 % 11.610 dollars
48 Burmesisk 0,04 % 0,042 % 13.258.325 25,08 % 1.256 dollars
Myanmar (Burma) 0,04 % 0,042 % 13.258.325 25,08 % 1.256 dollars
49 Slovensk 0,052 % 0,051 % 1.508.414 73,1 % 12.647 dollars
Slovenien 0,05 % 0,051 % 1.559.107 75,5 % 13.363 dollars
50 Ukrainsk 0,04 % 0,28 % 9.447.375 52,4 % 1.738 dollars
Ukraine 0,04 % 0,28 % 9.447.375 52,4 % 1.738 dollars
51 Filippinsk/tagalog 0,43 % 0,70 % 5.734.272 55,50 % 3.188 dollars
Filippinerne 0,43 % 0,70 % 5.734.272 55,50 % 3.188 dollars
52 Lettisk 0,04 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 dollars
Letland 0,04 % 0,041 % 1.564.494 79,8 % 10.134 dollars
53 Estisk 0,03 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.238 dollars
Estland 0,03 % 0,028 % 1.147.895 87,2 % 10.238 dollars
54 Amharisk 0,04 % 0,022 % 15.739.371 15,3 % 985 dollars
Etiopien 0,04 % 0,022 % 15.739.371 15,3 % 985 dollars
55 Bosnisk 0,03 % 0,036 % 1.925.105 65,1 % 5.278 dollars
Bosnien-Hercegovina 0,03 % 0,036 % 1.925.105 65,1 % 5.278 dollars
56 Turkmensk (!) 0,03 % 0,033 % 1.018.692 17,9 % 9.505 dollars
Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1.018.692 17,9 % 9.505 dollars
57 Zulu 0,02 % 0,84 % 31.512.418 54,0 % 5.255 dollars
Sydafrika 0,02 % 0,84 % 31.512.418 54,0 % 5.255 dollars
58 Islandsk 0,03 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.186 dollars
Island 0,03 % 0,000001 % 329.535 98,2 % 30.186 dollars
59 Urdu 0,018 % 0,23 % 2.996.586 15,51 % 2.324 dollars
Pakistan 0,018 % 0,23 % 2.996.586 15,51 % 2.324 dollars
60 Georgisk 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58,01 % 3.547 dollars
Georgien 0,02 % 0,038 % 2.157.566 58,01 % 3.547 dollars
61 Albansk 0,02 % 0,034 % 1.908.581 66,3 % 4.115 dollars
Albanien 0,02 % 0,034 % 1.908.581 66,3 % 4.115 dollars
62 Armensk 0,02 % 0,031 % 1.959.627 67,0 % 3.466 dollars
Armenien 0,02 % 0,031 % 1.959.627 67,0 % 3.466 dollars
63 Makedonsk 0,02 % 0,020 % 1.501.798 72,1 % 4.289 dollars
Makedonien 0,02 % 0,020 % 1.501.798 72,1 % 4.289 dollars
64 Nepalesisk 0,02 % 0,025 % 5.706.708 19,6 1.280 dollars
Nepal 0,02 % 0,025 % 5.706.708 19,6 1.280 dollars
65 Xhosa 0,01 % 0,84 % 1.058.692 54,0 % 5.255 dollars
Sydafrika 0,01 % 0,84 % 1.058.692 54,0 % 5.255 dollars
66 Khmer 0,014 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.602 dollars
Cambodia 0,014 % 0,014 % 5.107.008 32,4 % 1.602 dollars
67 Maltesisk 0,01 % 0,013 % 351.945 77,2 % 13.902 dollars
Malta 0,01 % 0,013 % 351.945 77,2 % 13.902 dollars
68 Lao (!) 0,01 % 0,013 % 1.478.052 21,8 % 3.358 dollars
Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1.478.052 21,8 % 3.358 dollars
69 Swahili 0,02 % 0,015 % 7.224.386 13,0 % 1.213 dollars
Tanzania 0,02 % 0,015 % 7.224.386 13,0 % 1.213 dollars
70 Mongolsk 0,0079 % 0,014 % 634.321 21,4 % 4.549 dollars
Mongoliet 0,0079 % 0,014 % 634.321 21,4 % 4.549 dollars
71 Irsk-gælisk 0,0049 % 0,0035 % 80.850 85,01 % 23.413,25 dollars
Irland 0,0049 % 0,0035 % 80.850 85,01 % 23.413,25 dollars
72 Maldiverne 0,01 % 0,0062 % 252.761 59,0 % 8.185 dollars
Maldiverne 0,01 % 0,0062 % 252.761 59,0 % 8.185 dollars
73 Færøsk 0,0032 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 dollars
Færøerne (Danmark) 0,0032 % 0,0023 % 46.715 95,1 % 25.375 dollars
74 Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,00047 % 38.487 68,5 % 23.898 dollars
Grønland (Danmark) 0,0023 % 0,00047 % 38.487 68,5 % 23.898 dollars
75 Somali (!) 0,0020 % 0,0025 % 295.686 2,5 % 2.451 dollars
Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123.728 13,3 % 2.598 dollars
Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269.178 1,8 % 1.443 dollars
76 Hviderussisk 0,0017 % 0,10 % 202.696 71,1 % 3.252 dollars
Hviderusland 0,0017 % 0,10 % 202.696 71,1 % 3.252 dollars
Tendens* Geografisk område T-Index
2017
Frem-skrivning
2021
Internet-brugere
Internet-udbredelsesgrad
Udgift p.i.
(internetbrugere)**
* Pile og bindestreg angiver landets tendens i rangeringen for 2021
** Estimeret årligt forbrug for hver internetbruger

Download data in CSV format
1 Nordamerika 33,3 % 0,0 % 271.049.509 75,9 % 44.872 dollars
Engelsk 32,6 % 0,0 % 262.489.684 75,5 % 45.454 dollars
Fransk 0,63 % 0,0 % 8.521.892 88,5 % 27.040 dollars
Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,0 % 37.933 67,6 % 22.451 dollars
2 Vesteuropa 23,1 % 0,0 % 347.942.519 83 % 24.246 dollars
Tysk 5,9 % 0,0 % 84.477.535 87,3 % 25.650 dollars
Engelsk 5,2 % 0,0 % 63.564.705 91,2 % 29.698 dollars
Fransk 3,9 % 0,0 % 61.845.256 84,8 % 22.947 dollars
Italiensk 2,7 % 0,0 % 40.358.168 65,8 % 24.001 dollars
Spansk 1,4 % 0,0 % 29.719.841 78,7 % 17.728 dollars
Hollandsk 1,2 % 0,0 % 21.511.250 90,8 % 21.165 dollars
Svensk 0,59 % 0,0 % 8.879.042 90,6 % 24.130 dollars
Norsk 0,45 % 0,0 % 5.024.686 96,8 % 32.615 dollars
Dansk 0,38 % 0,0 % 5.474.899 96,3 % 25.546 dollars
Finsk 0,34 % 0,0 % 5.076.785 92,6 % 24.411 dollars
Catalansk 0,33 % 0,0 % 6.895.233 78,8 % 17.742 dollars
Græsk 0,32 % 0,0 % 7.232.678 66,8 % 16.343 dollars
Portugisisk 0,31 % 0,0 % 7.108.748 68,6 % 15.927 dollars
Islandsk 0,023 % 0,0 % 324.860 98,2 % 25.476 dollars
Maltesisk 0,013 % 0,0 % 329.019 76,2 % 14.342 dollars
Irsk-gælisk 0,0049 % 0,0 % 74.411 80,1 % 24.007 dollars
Færøsk 0,0032 % 0,0 % 45.403 94,2 % 25.631 dollars
3 Østasien 18,0 % 0,0 % 858.003.525 55,0 % 7.678 dollars
Forenklet kinesisk 9,3 % 13,7 % 733.449.780 53,2 % 4.814 dollars
Japansk 6,6 % 0,0 % 115.605.881 91,1 % 20.740 dollars
Koreansk 1,8 % 0,0 % 45.377.488 89,6 % 14.519 dollars
Traditionelt kinesisk 0,56 % 0,0 % 6.662.175 84,4 % 30.912 dollars
Mongolsk 0,0079 % 0,0 % 634.321 21,4 % 4.549 dollars
4 Sydamerika 5,6 % 0,0 % 242.204.552 57,9 % 8.450 dollars
Spansk 2,8 % 0,0 % 118.883.030 56,9 % 8.678 dollars
Portugisisk 2,8 % 0,0 % 122.796.320 59,1 % 8.242 dollars
Engelsk 0,0048 % 0,0 % 293.026 38,2 % 5.979 dollars
Hollandsk 0,0033 % 0,0 % 232.176 42,8 % 5.155 dollars
5 Nordafrika og Mellemøsten 3,5 % 0,0 % 188.064.088 44,5 % 6.735 dollars
Arabisk 2,5 % 0,0 % 125.599.978 42,9 % 7.246 dollars
Hebraisk 0,42 % 0,0 % 6.482.182 77,4 % 23.777 dollars
Farsi 0,40 % 0,0 % 35.864.169 45,3 % 4.054 dollars
Fransk 0,16 % 0,0 % 20.117.759 47,2 % 2.830 dollars
6 Central- og Østeuropa 3,1 % 0,0 % 153.830.975 59,7 % 7.322 dollars
Tyrkisk 1,1 % 0,0 % 42.275.017 53,7 % 9.259 dollars
Polsk 0,65 % 0,0 % 25.830.760 68,0 % 9.128 dollars
Rumænsk 0,23 % 0,0 % 12.820.275 54,9% 6.583 dollars
Tjekkisk 0,22 % 0,0 % 8.573.798 81,3 % 9.240 dollars
Ungarsk 0,14 % 0,0 % 7.168.677 72,8 % 7.324 dollars
Russisk 0,12 % 0,0 % 18.971.034 52,3 % 2.359 dollars
Slovakisk 0,12 % 0,0 % 4.210.752 77,6 % 10.204 dollars
Serbisk 0,069 % 0,0 % 5.058.516 65,5 % 5.000 dollars
Kroatisk 0,069 % 0,0 % 2.934.116 69,8 % 8.533 dollars
Bulgarsk 0,068 % 0,0 % 4.066.784 56,7 % 6.088 dollars
Litauisk 0,063 % 0,0 % 2.073.467 71,4 % 11.129 dollars
Slovensk 0,052 % 0,0 % 1.508.414 73,1 % 12.647 dollars
Ukrainsk 0,043 % 0,0 % 8.828.516 48,9 % 1.787 dollars
Lettisk 0,042 % 0,0 % 1.566.213 79,2 % 9.806 dollars
Græsk 0,032 % 0,0 % 835.705 71,7 % 14.149 dollars
Estisk 0,031 % 0,0 % 1.162.200 88,4 % 9.699 dollars
Bosnisk 0,027 % 0,0 % 2.479.266 65,1 % 3.961 dollars
Albansk 0,020 % 0,0 % 1.827.483 63,3 % 3.963 dollars
Makedonsk 0,017 % 0,0 % 1.462.819 70,4 % 4.203 dollars
Hviderussisk 0,0018 % 0,0 % 177.163 62,2 % 3.680 dollars
7 Mellemamerika og Caribien 2,6 % 0,0 % 103.929.189 48,5 % 9.168 dollars
Spansk 2,5 % 0,0 % 99.471.438 50,3 % 9.181 dollars
Engelsk 0,100 % 0,0 % 3.151.001 54,3 % 11.594 dollars
Fransk 0,0083 % 0,0 % 1.306.750 12,2 % 2.324 dollars
8 Sydøstasien 2,5 % 0,0 % 215.174.921 34,1 % 4.249 dollars
Engelsk 0,69 % 0,0 % 46.691.877 44,6 % 5.432 dollars
Indonesisk 0,67 % 0,0 % 56.612.527 22,0 % 4.294 dollars
Thailandsk 0,37 % 0,0 % 26.721.620 39,3 % 5.066 dollars
Malajisk 0,29 % 0,0 % 15.388.560 71,1 % 6.825 dollars
Vietnamesisk 0,28 % 0,0 % 48.351.252 52,7 % 2.083 dollars
Forenklet kinesisk 0,083 % 0,0 % 1.363.271 82,1 % 22.246 dollars
Burmesisk 0,060 % 0,0 % 11.749.580 21,8 % 1.859 dollars
Filippinsk/tagalog 0,042 % 0,0 % 4.098.465 40,7 % 3.756 dollars
Khmer 0,014 % 0,0 % 2.959.801 19,0 % 1.789 dollars
Lao 0,0096 % 0,0 % 1.237.968 18,2 % 2.844 dollars
9 Oceanien 2,2 % 0,0 % 25.462.807 66,4 % 31.938 dollars
Engelsk 2,2 % 0,0 % 25.462.807 66,4 % 31.938 dollars
10 Nord- og Centralasien 2,2 % 0,0 % 142.006.916 62,0 % 5.615 dollars
Russisk 1,9 % 0,0 % 113.121.000 66,2 % 6.186 dollars
Aserbadjansk 0,073 % 0,0 % 7.429.993 77,0 % 3.574 dollars
Kasakhisk 0,068 % 0,0 % 3.727.948 70,8 % 6.620 dollars
Usbekisk 0,065 % 0,0 % 13.395.929 42,8 % 1.775 dollars
Turkmensk 0,024 % 0,0 % 806.025 15,0 % 10.928 dollars
Georgisk 0,020 % 0,0 % 1.768.224 47,6 % 4.185 dollars
Armensk 0,017 % 0,0 % 1.757.797 58,2 % 3.621 dollars
11 Sydasien 2,1 % 0,0 % 412.581.511 23,7 % 1.865 dollars
Engelsk 1,0 % 0,0 % 201.350.781 24,4 % 1.858 dollars
Hindi 0,33 % 0,0 % 68.174.627 26,0 % 1.775 dollars
Bengali 0,20 % 0,0 % 40.227.029 17,8 % 1.801 dollars
Ceylonesisk 0,088 % 0,0 % 6.287.439 30,0 % 5.134 dollars
Kannada 0,083 % 0,0 % 17.043.657 26,0 % 1.775 dollars
Gujarati 0,083 % 0,0 % 17.043.657 26,0 % 1.775 dollars
Tamil 0,083 % 0,0 % 17.043.657 26,0 % 1.775 dollars
Marathi 0,083 % 0,0 % 17.043.657 26,0 % 1.775 dollars
Telugu 0,083 % 0,0 % 17.043.657 26,0 % 1.775 dollars
Urdu 0,022 % 0,0 % 3.400.648 18,0 % 2.312 dollars
Nepalesisk 0,017 % 0,0 % 5.013.170 17,6 % 1.210 dollars
Farsi 0,0081 % 0,0 % 2.686.694 8,3 % 1.100 dollars
Maldiverne 0,0042 % 0,0 % 222.838 54,5 % 6.927 dollars
12 Afrikanske lande syd for Sahara 1,9 % 0,0 % 220.138.216 22,2 % 3.079 dollars
Engelsk 1,3 % 0,0 % 151.597.079 36,4 % 3.219 dollars
Afrikaans 0,15 % 0,0 % 8.997.099 51,9 % 5.943 dollars
Fransk 0,11 % 0,0 % 25.579.463 8,8 % 1.638 dollars
Arabisk 0,099 % 0,0 % 10.706.502 26,6 % 3.385 dollars
Portugisisk 0,073 % 0,0 % 5.959.089 10,7 % 4.481 dollars
Amharisk 0,028 % 0,0 % 11.529.327 11,6 % 893 dollars
Zulu 0,023 % 0,0 % 1.428.111 51,9 % 5.943 dollars
Xhosa 0,016 % 0,0 % 999.678 51,9 % 5.943 dollars
Swahili 0,0094 % 0,0 % 2.866.015 5,4 % 1.201 dollars
Spansk 0,0069 % 0,0 % 180.167 21,3 % 13.926 dollars
Somali 0,0020 % 0,0 % 295.686 2,5 % 2.451 dollars

Ophavsret

Denne rangering kan deles frit, hvis der gives et link tilbage til denne side, og det gøres klart for brugerne, at dataene kommer fra T-Index-undersøgelsen. Kopier og indsæt følgende erklæring:

"T-Index-undersøgelse 2017, af Translated. Translated er den førende onlineleverandør af professionelle oversættelsestjenester med 172.470 internationale kunder og 214.804 godkendte oversættere."

Anerkendelser

Mange tak til alle dem, der gav os nyttige data eller tips (i alfabetisk rækkefølge):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, Economist at Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft

Har du flere spørgsmål? Kontakt os.

Vores team er klar til at finde en løsning på dine oversættelsesbehov.

Kontakt os

Hej, jeg hedder Barbara.
Hvad kan jeg hjælpe med?

Barbara – Senior Account Manager

Få et tilbud med det samme

Den nemme måde at få oversat dine dokumenter i en fart på.

Køb online med nogle få klik.

Hurtigt tilbud