T-Index 2018

T-Index rangerer land etter potensialet for nettsalg. Den estimerer markedsandelen for global netthandel i hvert land ved å kombinere antall internettbrukere per land med anslått forbruk per innbygger.

Studien ble utført av Translated for å veilede bedriftskunder i valg av marked og språk for internasjonaliseringsprosjekter og hjelpe dem med å oppnå best mulig avkastning på investering (ROI).

Resultatene av studien er illustrert i tabellen nedenfor, mens de underliggende kriteriene for studien står beskrevet i seksjonene med tittelen «Antagelser og metode» og «Kilder».

Slik leser du studien

T-Index ble utviklet for å hjelpe selskaper med mål om å utvide internasjonalt i valget av målgruppe, samt med å bestemme seg for hvilke målspråk som er mest passende når de skal oversette nettstedet/nettstedene.

Vi tar et eksempel.

Et selskap basert i Storbritannia som spesialiserer seg på salg av vintersportartikler har et nettsted på engelsk, og ønsker å oversette dette til et annet europeisk språk for å nå nye kunder på nettet. Etter å ha utført markedsundersøkelser, konkluderer selskapets markedssjef med at produktene deres med stor sannsynlighet kommer til å lykkes i Tyskland, Sverige og Norge. Ved å referere til T-Index blir det raskt klart at Tyskland, med en markedsandel på 4,7 %, er det markedet med størst potensial for nettsalg, med tanke på at de har 73 825 582 internettbrukere, hver med et gjennomsnittlig årsforbruk på 24 003 USD. T-Index har derfor spilt en avgjørende rolle i valget av tysk som nytt språk for nettstedet.

Nyheter og prognoser

USA, med en T-Index-verdi på 31,4 %, er det landet med det høyeste potensialet for nettsalg i 2018, med mer enn 246 millioner internettbrukere med et gjennomsnittlig årsforbruk på 48 351 USD per innbygger.

USA ligger for øyeblikket langt foran Kina, som ligger på andreplass med 9,3 %. Gapet på 21 poeng mellom rangeringslederne kan forklares med den enorme forskjellen i gjennomsnittlig forbruk mellom nordamerikanske internettbrukere (48 351 USD) og kinesiske internettbrukere (4 814 USD), selv om Kina har nesten tre ganger flere internettbrukere enn USA, og dermed er verdensledende når det kommer til nettbrukere.

Ifølge T-Index-projeksjonen frem mot 2021 kommer Kina til å hale raskt innpå USA, med en markedsandel på 13,7 % i 2021 mot 22,1 % for USA.

For å beregne en projeksjon for perioden frem mot 2021 ekstrapolerte vi en linje fra datapunktene i 2005 og 2015 ved å benytte oss av enkel lineær regresjon*. Projeksjonen forutsetter en lineær veksttrend for alle land.

Japan ligger på tredjeplass med en markedsandel på 7,08 %, etterfulgt av de ledende europeiske nasjonene Tyskland, Storbritannia og Frankrike, på henholdsvis fjerde, femte og sjette plass. Tyskland har tatt igjen Storbritannia, sistnevnte har opplevd en nedgang fra 4,9 % til 4,5 % sammenlignet med fjoråret. Tyskland registrerte en nedgang fra 4,7 % i 2017 til 4,6 % i 2018. Frankrike opprettholder sjetteplassen med en svak nedgang fra 3,4 % til 3,3 %.

Brasil ligger på syvende plass med en markedsandel på 2,6 %. Det er 11 plasser foran det neste søramerikanske landet i rangeringen – Argentina kommer på 18. plass med en T-Index-verdi på 0,88 %. Argentina forventes å øke markedsandelen med 50 % innen 2021 (0,88 % nå mot 1,4 % i 2021) og dermed innta 15. plass. Når det gjelder Brasil, forventes et hopp til fjerde plass innen 2021, med en estimert markedsandel på 4,6 %. I så fall passerer de Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Italia, Canada, India og Australia utgjør de siste i topp 10 for 2018, med T-Index-verdier på henholdsvis 2,4 %, 2,2 %, 1,9 % og 1,7 %. India passerte Australia, som gikk fra tiende til ellevte plass. Russland gikk fra 1,7 % til 1,6 %, og beholdt 14. plassen, under Sør-Korea og Spania. Ifølge vår projeksjon som baserer seg på enkel lineær regresjon, kommer Canada og Italia til å havne utenfor topp 10 i 2021-rangeringen, mens Australia trolig beholder tiende plassen. Russland forventes å prestere veldig godt, og hoppe fra fjortende til femte plass med en markedsandel på 3,4 % i 2021 (mot 1,6 % i 2018).

Topp 10 land for netthandel – projeksjon frem til 2021

India, verdens nest mest folkerike land, rangerer som nummer 10 i 2018 med en T-Index på 1,9 %. I følge våre projeksjoner bør de befinne seg i topp 10 i 2021, og innta niende plass foran Australia, Canada og Italia. Etter hvert som penetrasjonsgraden på internett klatrer (antas å nå 52 % innen 2021**), søker stadig flere indere på morsmålet sitt på nettet. Antallet indere som søker på internett på engelsk går nedover, og vi spår at det innen 2021 kommer til å forbigås av det samlede antallet mennesker som surfer på internett på hindi, marathi, bengali, tamil og telugu.

Landene med sterkest forventet vekst i markedsandel mellom 2018 og 2021 er Kina (+4,6 prosentpoeng), Brasil (+1,8 pp.), Russland (+1,7 pp.), India (+0,8 pp.) og Nigeria (+0,5 pp.), mens landene som har størst forventet nedgang er USA (–8,9 pp.), Storbritannia (–2 pp.), Tyskland (–1,4 pp.), Japan (–1,2 pp.) og Sør-Korea (–0,5 pp.).

Land med raskest vekst mellom 2018 og 2021

Hvis vi sorterer rangeringen etter språk, er det tydelig at studien spår større språklig mangfold i fremtiden og rask nedgang for engelsk innen 2021, med en økning i det som i dag regnes som minoritetsspråk. I 2018 behøvdes kun to språk for å nå 50 % av verdens kjøpekraft på nettet, mens det i 2021 blir nødvendig med tre (engelsk 34,7 %, kinesisk 13,9 % og spansk 8,4 %). Portugisisk bør passere tysk og fransk med en markedsandel på 5 %, og dermed bli det femte viktigste språket innen nettsalg innen 2021, like bak japansk.

Se Wikipedia for mer informasjon.
** Google- and KPMG-rapporten «Indian languages – Defining India’s Internet», april 2017

Forutsetninger og metode

T-Index er et verktøy designet for å hjelpe selskaper som står overfor valg av markeder og språk i lokalisering av nettstedet/nettstedene. Den gir en oversikt over hvert lands nettsalgspotensiale.

T-Index 2018 bruker de nyeste statistiske dataene levert av Verdensbankens database, dvs. data for 2016.

T-Index-verdien beregnes ved å multiplisere samlet antall internettbrukere med sistnevntes årsforbruk per innbygger.

For å estimere årlig forbruk per innbygger for hver internettbruker, brukte vi HFCE (varer og tjenester til konsum i husholdningen) – en indikator fra Verdensbanken uttrykt i den nåværende verdien av amerikanske dollar. HFCE er markedsverdien av alle varer og tjenester som husholdninger kjøper i hvert land. Vær oppmerksom på at beregningsmetoden som ble brukt for tidligere versjoner av T-Index før 2016 baserte seg på BNP istedenfor HFCE. Vi endret beregningsmetoden vår i 2016 for å gi en mer realistisk oversikt over det reelle forbrukspotensialet til internettbrukere i hvert land. Du kan finne detaljene til beregningsmetoden vår nedenfor.

Hvert land ble klassifisert i henhold til språket som oftest brukes av lokalbefolkningen for å søke eller handle på nettet. Av statistiske grunner ble sameksistensen av flere språk i samme land kun tatt med i betraktningen i tilfeller hvor landets T-Index-verdi oversteg 0,1 %. I slike tilfeller ble kun språk som ble brukt daglig på nettet av mer enn 15 % av befolkningen vurdert, bortsett fra i tilfeller hvor de aktuelle minoritetsspråkene (som ble brukt av mindre enn 15 % av befolkningen på nettet) også er offisielle nasjonale språk. For eksempel ble Sveits, med en T-Index på 0,90 %, vurdert for tre forskjellige språkmarkeder – tysk, fransk og italiensk. Alle disse tre språkene brukes daglig av sveitsere til å søke og handle på nettet. Mens fransk og tysk hver for seg brukes av mer enn 15 % av befolkningen, brukes italiensk bare av 7 % av landets internettbrukere. Imidlertid er italiensk et nasjonalt anerkjent og offisielt språk i Sveits, derfor er det inkludert i T-Index.

T-Index-studien omfatter kun språk som brukes til å surfe på nettet. En rekke språk er foreløpig knapt representert på nettet, med noen som ikke brukes i det hele tatt. I mange land er språket som snakkes av majoriteten på daglig basis, ikke å finne på nettet, som kinyarwanda i Rwanda. Dette skyldes ofte en lav penetrasjonsgrad på internett, som hindrer lokalbefolkningen i å få tilgang til nettet for å lage innhold på morsmålet. I Rwanda surfer 18 % av den totale befolkningen med internettilgang på nettet på engelsk, selv om lite eller nesten intet innhold har blitt laget av og for rwandere på det nasjonale språket deres. Dette er grunnen til at T-Index inkluderer Rwanda i det engelskspråklige markedet.

Språk med internasjonale varianter har blitt gruppert sammen. For eksempel har både britisk og amerikansk engelsk blitt klassifisert som engelsk.

Avhengige territorier (f.eks. Puerto Rico) har blitt evaluert i henhold til respektiv regjerende stat, forutsatt at de deler samme språk. Hvis de ikke deler samme språk, som er tilfellet med Puerto Rico og USA, inkluderes de som separate oppføringer, basert på hvilket språkmarked de tilhører.

T-Index-studien omfatter ikke alle land. Landene som omfattes av studien, er de der det var mulig å finne informasjon om antall internettbrukere. Vurderingen hadde ikke vært mulig uten denne informasjonen.

Beregningsmetode

Først samlet vi informasjon om totalt antall internettbrukere, HFCE og samlet befolkning i hvert land. Dette brukte vi til å fastslå både penetrasjonsgrad på internett* og HFCE per innbygger for hvert land. Vi analyserte deretter penetrasjonsgraden på internett og inntektsfordeling for å fastslå andelen av HFCE som i teorien ble brukt av internettbrukere i hvert land. Til slutt, for å oppnå «HFCE per innbygger av internettbrukere», dvs. et estimat av deres årlige forbruk, foretok vi følgende beregning: (landets totale befolkning x landets HFCE per innbygger x HFCE-prosentandel brukt av internettbrukere i teorien) / antall internettbrukere.

For land der informasjon om inntektsfordeling ikke var tilgjengelig, beregnet vi gjennomsnittlig inntektsfordeling for alle land og brukte dette estimatet.

For å fastslå hvor stor andel av HFCE som i teorien blir brukt av internettbrukere, antok vi at internettbrukere i hvert land tilhører det rikeste segmentet av landets befolkning. Vi antok dette med utgangspunkt i at det i de fleste land forutsettes et visst inntektsnivå for å kjøpe et internettabonnement og delta i aktiviteter knyttet til netthandel.

*Penetrasjonsgraden på internett er prosentandelen internettbrukere i et bestemt land.

Eksempel

I Japan er antallet internettbrukere 118 333 485 av en totalbefolkning på 126 994 551. Penetrasjonsgraden på internett er derfor 93,18 %. I 2016 var Japans HFCE per innbygger 21 703 USD. Ved å dele landets inntektsfordeling i kvintiler beregnet vi at 93,18 % av Japans rikeste bruker 96,7 % av de samlede utgiftene til Japans husholdninger. For å oppnå «HFCE per innbygger av internettbrukere», foretok vi deretter en enkel beregning:

(total befolkning x HFCE per innbygger x % av forbruk gjort av internettbrukere) / antall internettbrukere

Med Japan som eksempel: (126 994 551 x 21 703 x 96,7 %) / 118 333 485
Anslått HFCE per innbygger av internettbrukere i Japan blir dermed 22 522 USD.

For å oppnå T-Index-verdien multipliserte vi antall internettbrukere med HFCE per innbygger for landets internettbrukere. For Japan: 118 333 485 x 22 522 USD. Til slutt delte vi T-Index-verdien for hvert land på summen av T-Index-verdiene for samtlige land for å oppnå en prosentverdi for hvert land. Dette forklarer hvordan vi kom frem til en T-Index på 7,08 % for Japan.

Kilder

Antall internettbrukere for hvert land er hentet fra rapporten «Percentage of individuals using the Internet» fra Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU). ITU er FNs spesialiserte byrå for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Statistikken viser estimater for 2016. For å endre prosenttallene til hele tall kombinerte vi tallene fra denne rapporten med tallene fra den totalbefolkningsrapporten fra Verdensbanken.

Data om HFCE (varer og tjenester til konsum i husholdningen) er hentet fra Verdensbanken. Informasjonen var oppdatert i 2016 og er angitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar. Vær oppmerksom på at svingninger i valutakurs (nasjonale valutaer mot amerikanske dollar) har en innvirkning på HFCE-verdiene oppgitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar, og dermed aktuelle og estimerte T-Index-verdier. Vi valgte å bruke HFCE-verdier oppgitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar istedenfor HFCE-verdier oppgitt i aktuell verdi på internasjonale dollar, ved å bruke kjøpekraftsparitet (KKP) fordi studien vår fokuserer på globale netthandelsmuligheter, som delvis vurderes på bakgrunn av svingende valutakurser mellom land. For land eller territorier der HFCE ikke oppgis i den nevnte Verdensbankrapporten, ble dataene estimert av vårt eget byrå. HFCE-tallene for følgende 39 land ble estimert av vårt byrå: Andorra, Bahrain, Bosnia-Herzegovina, Djibouti, Eritrea, Færøyene, Grønland, Iran, Irak, Kapp Verde, Kazakhstan, Kiribati, Komorene, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Maldivene, Marshalløyene, Mauritania, Mikronesia, Monaco, Myanmar, New Zealand, Panama, Papua Ny-Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Salomonøyene, Samoa, San Marino, São Tomé og Príncipe, Swaziland, Syria, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela og Øst-Timor.

For å fastslå i hvilken grad internettilgang er begrenset i et bestemt land, undersøkte vi rangeringen publisert av den internasjonale ikke-statlige organisasjonen Reportere uten grenser, som er tilgjengelig på det offisielle nettstedet deres.

Inntektsfordelingen i kvintiler er hentet fra statistiske data fra Verdensbankens Development Research Group. Dataene viser til forskjellige år (Verdensbankens data spenner seg fra 1992 til 2014).

T-Index-kart

T-Index 2018

T-Index er en prosentverdi som estimerer markedsandelen for global netthandel i hvert land. Desto høyere T-Index, desto høyere er potensialet for nettsalg i et bestemt land.


T-Index-projeksjon 2021


Kart over frihet på internett

I enkelte land er det ikke sikkert at det å oversette innholdet på nettstedet ditt er nok til å forvandle lokale internettbrukere til potensielle kunder. Kartet under viser landene som for øyeblikket setter begrensninger på internettilgang.


Kilde: Reportere uten grenser


T-Index-tabell 2018

Sorter etter land Sorter etter språk Sorter etter region
<
Trend* Land T-Index
2018
Projeksjon
2021
Internettbrukere Penetrasjonsgrad
på Internett
Forbruk p.i.
(internettbrukere)**
(!)Begrenset internettilgang.
* Pilene og tankestrekene indikerer landets projiserte ytelse i 2021-rangeringene.
** Estimerte årlige kostnader for hver internettbruker.
*** Storbritannia består av fire land: England, Skottland, Wales og Nord-Irland.

Last ned data for 2013–2017.
1 USA 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 USD
Engelsk 31,9 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 USD
2 Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 USD
Forenklet kinesisk(!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 USD
3 Japan 6,6 % 5,3 % 115 605 881 91,1 % 20 740 USD
Japansk 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 USD
4 Tyskland 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 USD
Tysk 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 USD
5 Storbritannia*** 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 USD
Engelsk 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 USD
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse fire markedene får du tilgang til 50 % av det globale potensialet for nettsalg.
6 Frankrike 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 USD
Fransk 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 USD
7 Brasil 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 USD
Portugisisk 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 USD
8 Italia 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 USD
Italiensk 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 USD
9 Canada 2,2 % 2,3 % 32 580 120 89,8 % 26 437 USD
Engelsk 1,6 % 1,7 % 23 825 842 89,8 % 26 437 USD
Fransk 0,63 % 0,61 % 8 754 278 89,8 % 26 437 USD
10 India 1,9 % 1,6 % 391 292 635 29,5 % 1 845 USD
Engelsk 0,9 % 2,5 % 195 646 318 29,5 % 1 845 USD
Hindi 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 USD
Gujarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
Kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
Tamil 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
Telugu 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
Bengali 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
Marathi 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
11 Australia 1,7 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 USD
Engelsk 1,7 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 USD
12 Spania 1,7 % 1,3 % 37 447 560 80,5 % 17 979 USD
Spansk 1,4 % 1,1 % 30 452 356 80,5 % 17 979 USD
Katalansk 0,33 % 0,25 % 6 995 204 80,5 % 17 979 USD
13 Sør-Korea 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 USD
Koreansk 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 USD
14 Russland 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 USD
Russisk 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 USD
15 Mexico 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 USD
Spansk 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 USD
16 Tyrkia 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 USD
Tyrkisk 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 USD
17 Sveits 0,90 % 0,93 % 7 463 156 89,1 % 45 991 USD
Tysk 0,20 % 0,20 % 5 247 345 89,1 % 45 991 USD
Fransk 0,63 % 0,63 % 1 680 703 87,5 % 47 399 USD
Italiensk 0,064 % 0,064 % 535 108 87,5 % 47 399 USD
18 Argentina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 USD
Spansk 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 USD
Ved å lokalisere nettstedet ditt til disse 17 markedene får du tilgang til 80 % av det globale potensialet for nettsalg.
19 Nederland 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 USD
Nederlandsk 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 USD
20 Venezuela 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 USD
Spansk 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 USD
21 Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 USD
Indonesisk 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 USD
22 Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 USD
Arabisk (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 USD
23 Polen 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 USD
Polsk 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 USD
24 Belgia 0,59 % 0,58 % 9 803 946 86,5 % 23 015 USD
Nederlandsk 0,23 % 0,58 % 5 882 368 86,5 % 23 015 USD
Fransk 0,35 % 0,58 % 3 921 579 86,5 % 23 015 USD
25 Sverige 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 USD
Svensk 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 USD
26 Hong Kong 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 USD
Tradisjonell kinesisk 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 USD
27 Østerrike 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 USD
Tysk 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 USD
28 Egypt (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 USD
Arabisk (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 USD
29 Filippinene 0,48 % 0,70 % 57 342 723 55,50 % 3 188 USD
Engelsk 0,048 % 0,70 % 51 608 451 55,50 % 3 188 USD
Filipino/tagalog 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 USD
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 USD
Engelsk 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 USD
31 Norge 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 USD
Norsk 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 USD
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 USD
Hebraisk 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 USD
Ved å lokalisere nettstedet ditt til disse 34 markedene får du tilgang til 90 % av det globale potensialet for nettsalg.
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,23 % 3 721 USD
Farsi (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 USD
34 Republikken Sør-Afrika 0,42 % 0,84 % 30 248 355 54,0 % 5 255 USD
Engelsk 0,25 % 0,84 % 18 149 013 54,0 % 5 255 USD
Afrikaans 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 USD
Zulu 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 USD
Xhosa 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 USD
35 Colombia 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 USD
Spansk 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 USD
36 Malaysia 0,41 % 0,53 % 24 572 446 71,1 % 6 283 USD
Malay 0,12 % 0,53 % 17 200 712 71,1 % 6 283 USD
Engelsk 0,28 % 0,53 % 7 371 734 71,1 % 6 283 USD
37 Thailand 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 USD
Thai 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 USD
38 Danmark 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 USD
Dansk 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 USD
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 USD
Spansk 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 USD
40 De forente arabiske emirater 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 USD
Arabisk 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 USD
41 Finland 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 USD
Finsk 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 USD
42 Hellas 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 USD
Gresk 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 USD
43 Portugal 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 USD
Portugisisk 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 USD
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4 541 899 81,0 % 23 034 USD
Engelsk 0,082 % 0,34 % 3 179 329 81,0 % 23 034 USD
Forenklet kinesisk 0,19 % 0,34 % 1 362 570 81,0 % 23 034 USD
45 New Zealand 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 USD
Engelsk 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 USD
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 USD
Vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 USD
47 Irland 0,25 % 0,18 % 4 042 510 85,01 % 23 413,25 USD
Engelsk 0,24 % 0,18 % 3 961 660 85,01 % 23 413,25 USD
Irsk gælisk 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 USD
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 USD
Spansk 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 USD
49 Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 USD
Rumensk 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 USD
50 Tsjekkia 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 USD
Tsjekkisk 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 USD
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29 965 859 15,51 % 2 324 USD
Engelsk 0,16 % 0,23 % 26 969 273 15,51 % 2 324 USD
Urdu 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 USD
52 Kasakhstan 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 USD
Russisk 0,11 % 0,40 % 9 290 810 74,5 % 4 867 USD
Kasakhisk 0,05 % 0,40 % 3 981 776 74,5 % 4 867 USD
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 USD
Bengali 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 USD
54 Ungarn 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 USD
Ungarsk 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 USD
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 USD
Spansk 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 USD
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 USD
Arabisk 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 USD
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20 555 783 58,2 % 2 409 USD
Fransk 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 USD
Arabisk 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 USD
58 Ecuador 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 USD
Spansk 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 USD
59 Algerie 0,13 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 USD
Fransk 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 USD
Arabisk 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 USD
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 USD
Arabisk 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 USD
61 Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 USD
Slovakisk 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 USD
62 Den dominikanske republikk 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 USD
Spansk 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 USD
63 Ukraina 0,11 % 0,28 % 23 618 438 52,4 % 1 738 USD
Russisk 0,06 % 0,28 % 14 171 063 52,4 % 1 738 USD
Ukrainsk 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 USD
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 USD
Spansk 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 USD
65 Qatar 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 USD
Arabisk 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 USD
66 Libanon 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 USD
Arabisk 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 USD
67 Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 USD
Arabisk (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 USD
68 Kenya 0,09 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 USD
Engelsk 0,09 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 USD
69 Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 USD
Spansk 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 USD
70 Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 USD
Singalesisk 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 USD
71 Cuba (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 USD
Spansk (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 USD
72 Uruguay 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 USD
Spansk 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 USD
73 Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 USD
Bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 USD
74 Usbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 USD
Usbekisk (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 USD
75 Kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 USD
Kroatisk 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 USD
76 Jordan 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 USD
Arabisk 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 USD
77 Litauen 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 USD
Litauisk 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 USD
78 Panama 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 USD
Spansk 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 USD
79 Angolansk 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 USD
Portugisisk 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 USD
80 Ghana 0,06 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 USD
Engelsk 0,06 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 USD
81 Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 USD
Serbisk 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 USD
82 Syria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 USD
Arabisk (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 USD
83 Hviterussland 0,06 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 USD
Russisk 0,056 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 USD
Hviterussisk 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 USD
84 Tunisia 0,06 % 0,092 % 5 656 011 49,6 % 3 879 USD
Fransk 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 USD
Arabisk 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 USD
85 Slovenia 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 USD
Slovensk 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 USD
86 Aserbajdsjan (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 USD
Aserbajdsjansk (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 USD
87 Oman 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 USD
Arabisk 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 USD
88 Luxembourg 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 USD
Tysk 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 USD
89 Bolivia 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 USD
Spansk 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 USD
90 Burma 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 USD
Burmesisk 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 USD
91 Latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 USD
Latvisk 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 USD
92 Etiopia 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 USD
Amharisk 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 USD
93 Paraguay 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 USD
Spansk 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 USD
94 Trinidad og Tobago 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 USD
Engelsk 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 USD
95 Bahrain 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 USD
Arabisk 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 USD
96 Elfenbenskysten 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 USD
Fransk 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 USD
97 Kamerun 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 USD
Fransk 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 USD
98 Kypros 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 USD
Gresk 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 USD
99 El Salvador 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 USD
Spansk 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 USD
100 Estland 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 USD
Estisk 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 USD
101 Macao 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 USD
Tradisjonell kinesisk 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 USD
102 Honduras 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 USD
Spansk 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 USD
103 Bosnia-Hercegovina 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 USD
Bosnisk 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 USD
104 Jemen (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 USD
Arabisk (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 USD
105 Vestbredden og Gaza 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 USD
Arabisk 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 USD
106 Island 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 USD
Islandsk 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 USD
107 Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 USD
Turkmensk (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 USD
108 Uganda 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 % 1 026 USD
Engelsk 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 % 1 026 USD
109 Libya (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 USD
Arabisk (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 USD
110 Tanzania 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 USD
Swahili 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 USD
111 Jamaica 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 USD
Engelsk 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 USD
112 Kambodsja 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 USD
Khmer 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 USD
113 Albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 USD
Albansk 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 USD
114 Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 USD
Georgisk 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 USD
115 Nepal 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 1 280 USD
Nepali 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 1 280 USD
116 Bahamas 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 USD
Engelsk 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 USD
117 Zambia 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 USD
Engelsk 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 USD
118 Armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 USD
Armensk 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 USD
119 Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 USD
Engelsk 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 USD
120 Mauritius 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 USD
Engelsk 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 USD
121 Makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 USD
Makedonsk 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 USD
122 Namibia 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 USD
Engelsk 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 USD
123 Botswana 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 USD
Engelsk 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 USD
124 Senegal 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 USD
Fransk 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 USD
125 Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 USD
Spansk 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 USD
126 Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 USD
Lao (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 USD
127 Moldova 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 USD
Rumensk 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 USD
128 Malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 USD
Maltesisk 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 USD
129 Den demokratiske republikken Kongo 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 USD
Fransk 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 USD
130 Gabon 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 USD
Fransk 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 USD
131 Afghanistan 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 USD
Farsi 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 USD
132 Rwanda 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 USD
Engelsk 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 USD
133 Barbados 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 USD
Engelsk 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 USD
134 Mosambik 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 USD
Portugisisk 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 USD
135 Papua Ny-Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 USD
Engelsk 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 USD
136 Kirgisistan 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 USD
Russisk 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 USD
137 Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 USD
Serbisk 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 USD
138 Haiti 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 USD
Fransk 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 USD
139 Ekvatorial-Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 USD
Spansk (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 USD
140 Mali 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 USD
Fransk 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 USD
141 Mongolia 0,01 % 0,014 % 674 202 22,2 % 3 764 USD
Mongolsk 0,01 % 0,014 % 674 202 22,2 % 3 764 USD
142 Brunei Darussalam 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 USD
Malay 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 USD
143 Tadsjikistan 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 USD
Russisk 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 USD
144 Fiji 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 USD
Engelsk 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 USD
145 Maldivene 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 USD
Maldivene 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 USD
146 Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 USD
Fransk 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 USD
147 Monaco 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 USD
Fransk 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 USD
148 Benin 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 USD
Fransk 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 USD
149 Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 USD
Tysk 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 USD
150 Swaziland 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 USD
Engelsk 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 USD
151 Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 USD
Fransk 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 USD
152 Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 USD
Katalansk 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 USD
153 Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 USD
Engelsk 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 USD
154 Færøyene 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 USD
Færøysk 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 USD
155 Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 USD
Engelsk 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 USD
156 Togo 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 USD
Fransk 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 USD
157 Belize 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 USD
Engelsk 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 USD
158 Mauritania 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 USD
Fransk 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 USD
159 Kongo 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 USD
Fransk 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 USD
160 Tsjad 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 USD
Fransk 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 USD
161 Grønland 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 USD
Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 USD
162 Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 USD
Engelsk 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 USD
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 USD
Fransk 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 USD
164 Kapp Verde 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 USD
Portugisisk 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 USD
165 Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 USD
Engelsk 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 USD
166 Surinam 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 USD
Nederlandsk 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 USD
167 Antigua og Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 USD
Engelsk 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 USD
168 Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 USD
Engelsk 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 USD
169 Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 USD
Engelsk 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 USD
170 San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 USD
Italiensk 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 USD
171 Seychellene 0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 USD
Engelsk0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 USD
172 Saint Kitts and Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 USD
Engelsk 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 USD
173 Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 USD
Engelsk 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 USD
174 Saint Vincent og Grenadinene 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 USD
Engelsk 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 USD
175 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 USD
Fransk 0,00061 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525  USD
176 Øst-Timor 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 USD
Engelsk 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 USD
177 Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 USD
Engelsk 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 USD
178 Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 USD
Somali (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 USD
179 Dominica 0,00093 % 0,00084 % 49 296 67,0 % 7 729 USD
Engelsk 0,00093 % 0,00084 % 49 296 67,0 % 7 729 USD
180 Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 USD
Somali (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 USD
181 Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 USD
Fransk (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 USD
182 Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 USD
Engelsk 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 USD
183 Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 4 016 USD
Engelsk 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 4 016 USD
184 Salomonøyene 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 USD
Engelsk 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 USD
185 Den sentralafrikanske republikk 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 USD
Fransk 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 USD
186 Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 USD
Engelsk 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 USD
187 Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 USD
Engelsk 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 USD
188 Mikronesia 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 USD
Engelsk 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 USD
189 Komorene 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 USD
Fransk 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 USD
190 Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 USD
Portugisisk 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 USD
191 São Tomé og Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 USD
Portugisisk 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 USD
192 Marshalløyene 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 USD
Engelsk 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 USD
193 Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 USD
Engelsk (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 USD
194 Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 USD
Engelsk 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 USD
195 Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 USD
Engelsk 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 USD
< </td>
Trend* Språk T-Index
2017
Projeksjon
2021
Internettbrukere
Penetrasjonsgrad på internett
Kostnader pr.i.
(internettbrukere)**
(!) Begrenset internettilgang.
* Pilene og tankestreken indikerer landets projiserte ytelse i 2021-rangeringene.
** Estimerte årlige kostnader for hver internettbruker.
*** Storbritannia består av fire land: England, Skottland, Wales og Nord-Irland.

Last ned data i CSV-format
1 Engelsk 42,5 % 34,7 % 754 600 960 41,7 % 20 920 USD
USA 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 USD
Storbritannia 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 USD
Australia 1,8 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 USD
Canada 1,7 % 1,7 % 23 825 842 89,8 % 26 437 USD
India (**) 1,0 % 2,5 % 195 646 318 29,5 % 1 845 USD
Nigeria 0,5 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 USD
Filippinene 0,05 % 0,70 % 51 608 451 55,50 % 3 188 USD
Republikken Sør-Afrika 0,3 % 0,84 % 18 149 013 54,0 % 5 255 USD
New Zealand 0,3 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 USD
Irland 0,2 % 0,18 % 3 961 660 85,01 % 23 413,25 USD
Singapore 0,1 % 0,34 % 4 541 899 81,0 % 23 034 USD
Pakistan 0,2 % 0,23 % 29 965 859 15,51 % 2 324 USD
Malaysia 0,3 % 0,53 % 24 572 446 71,1 % 6 283 USD
Kenya 0,1 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 USD
Trinidad og Tobago 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 USD
Ghana 0,1 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 USD
Uganda 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 % 1 026 USD
Jamaica 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 USD
Zambia 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 USD
Mauritius 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 USD
Bahamas 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 USD
Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 USD
Namibia 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 USD
Botswana 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 USD
Barbados 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 USD
Rwanda 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 USD
Fiji 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 USD
Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 USD
Swaziland 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 USD
Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 USD
Papua Ny-Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 USD
Belize 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 USD
Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 USD
Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 USD
Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 USD
Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 USD
Antigua og Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 USD
Seychellene 0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 USD
Saint Kitts and Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 USD
Saint Vincent og Grenadinene 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 USD
Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 USD
Dominica 0,11 % 0,15 % 5 708 494 54,2 % 6 903 USD
Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 USD
Øst-Timor 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 USD
Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 USD
Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 4 016 USD
Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 USD
Salomonøyene 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 USD
Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 USD
Mikronesia 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 USD
Marshalløyene (USA) 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 USD
Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 USD
Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 USD
Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 USD
2 Forenklet kinesisk(!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 USD
Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 USD
Singapore 0,19 % 0,34 % 1 362 570 81,0 % 23 034 USD
Ved å oversette et nettsted til disse to språkene kan du nå 50 % av verdens kjøpekraft på Internett.
3 Spansk 6,8 % 8,4 % 248 254 476 55,7 % 9 967 USD
Mexico 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 USD
Spania 1,4 % 1,1 % 30 452 356 80,5 % 17 979 USD
Argentina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 USD
Venezuela 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 USD
Colombia 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 USD
Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 USD
Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 USD
Puerto Rico (USA) 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 USD
Ecuador 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 USD
Den dominikanske republikk 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 USD
Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 USD
Cuba (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 USD
Uruguay 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 USD
Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 USD
Panama 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 USD
Bolivia 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 USD
Paraguay 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 USD
El Salvador 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 USD
Honduras 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 USD
Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 USD
Ekvatorial-Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 USD
4 Japansk 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 USD
Japan 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 USD
5 Tysk 5,9 % 4,5 % 84 477 535 87,3 % 25 650 USD
Tyskland 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 USD
Sveits 0,20 % 0,20 % 5 247 345 89,1 % 45 991 USD
Østerrike 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 USD
Luxembourg 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 USD
Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 USD
6 Fransk (!) 4,8 % 4,7 % 117 371 120 27,5 % 14 922 USD
Frankrike 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 USD
Canada 0,63 % 0,61 % 8 754 278 89,8 % 26 437 USD
Belgia 0,35 % 0,58 % 3 921 579 86,5 % 23 015 USD
Sveits 0,63 % 0,63 % 1 680 703 87,5 % 47 399 USD
Marokko 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 USD
Algerie 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 USD
Kamerun 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 USD
Tunisia 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 USD
Elfenbenskysten 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 USD
Senegal 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 USD
Haiti 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 USD
Gabon 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 USD
Den demokratiske republikken Kongo 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 USD
Mali 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 USD
Monaco 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 USD
Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 USD
Kongo 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 USD
Benin 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 USD
Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 USD
Mauritania 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 USD
Togo 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 USD
Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 USD
Tsjad 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 USD
Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 USD
Nigeria 0,00061 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525  USD
Den sentralafrikanske republikk 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 USD
Komorene 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 USD
7 Portugisisk 3,2 % 5,0 % 135 864 157 49,6 % 8 479 USD
Brasil 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 USD
Portugal 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 USD
Angolansk 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 USD
Mosambik 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 USD
Kapp Verde 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 USD
São Tomé og Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 USD
Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 USD
8 Italiensk 2,7 % 2,3 % 40 358 168 65,8 % 24 001 USD
Italia 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 USD
Sveits 0,064 % 0,064 % 535 108 87,5 % 47 399 USD
San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 USD
Ved å oversette et nettsted til disse åtte språkene kan du nå 80 % av verdens kjøpekraft på Internett.
9 Arabisk (!) 2,6 % 3,4 % 136 306 480 40,9 % 6 943 USD
Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 USD
Egypt (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 USD
De forente arabiske emirater 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 USD
Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 USD
Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 USD
Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 USD
Qatar 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 USD
Libanon 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 USD
Syria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 USD
Marokko 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 USD
Jordan 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 USD
Algerie 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 USD
Oman 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 USD
Jemen (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 USD
Bahrain 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 USD
Tunisia 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 USD
Vestbredden og Gaza 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 USD
Libya (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 USD
10 Russisk 2,0 % 4,0 % 132 092 034 63,8 % 5 636 USD
Russland 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 USD
Kasakhstan 0,11 % 0,40 % 9 290 810 74,5 % 4 867 USD
Ukraina 0,06 % 0,28 % 14 171 063 52,4 % 1 738 USD
Hviterussland 0,056 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 USD
Kirgisistan 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 USD
Tadsjikistan 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 USD
11 Koreansk 1,8 % 1,3 % 45 377 488 89,6 % 14 519 USD
Sør-Korea 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 USD
12 Nederlandsk 1,2 % 0,86 % 21 743 426 89,7 % 20 994 USD
Nederland 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 USD
Belgia 0,23 % 0,58 % 5 882 368 86,5 % 23 015 USD
Surinam 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 USD
13 Tyrkisk 1,1 % 1,5 % 42 275 017 53,7 % 9 259 USD
Tyrkia 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 USD
Ved å oversette et nettsted til disse 13 språkene kan du nå 90 % av verdens kjøpekraft på Internett.
14 Indonesisk 0,67 % 0,94 % 56 612 527 22,0 % 4 294 USD
Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 USD
15 Polsk 0,65 % 0,74 % 25 830 760 68,0 % 9 128 USD
Polen 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 USD
16 Svensk 0,59 % 0,51 % 8 879 042 90,6 % 24 130 USD
Sverige 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 USD
17 Tradisjonell kinesisk 0,56 % 0,55 % 6 662 175 84,4 % 30 912 USD
Hong Kong (Kina SAR) 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 USD
Macau (Kina SAR) 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 USD
18 Norsk 0,45 % 0,44 % 5 024 686 96,8 % 32 615 USD
Norge 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 USD
19 Hebraisk 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 USD
Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 USD
20 Farsi (!) 0,41 % 0,67 % 38 550 863 34,5 % 3 848 USD
Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 USD
Afghanistan 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 USD
21 Dansk 0,38 % 0,26 % 5 474 899 96,3 % 25 546 USD
Danmark 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 USD
22 Thai 0,37 % 0,47 % 26 721 620 39,3 % 5 066 USD
Thailand 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 USD
23 Gresk 0,36 % 0,33 % 8 068 383 67,3 % 16 116 USD
Hellas 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 USD
Kypros 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 USD
24 Finsk 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 USD
Finland 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 USD
25 Katalansk 0,33 % 0,25 % 6 895 233 78,8 % 17 742 USD
Spania 0,33 % 0,25 % 6 995 204 80,5 % 17 979 USD
Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 USD
26 Hindi 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 USD
27 Malay 0,29 % 0,38 % 15 388 560 71,1 % 6 825 USD
Malaysia 0,12 % 0,53 % 17 200 712 71,1 % 6 283 USD
Brunei Darussalam 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 USD
28 Vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 USD
Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 USD
29 Rumensk 0,23 % 0,29 % 12 820 275 54,9 % 6 583 USD
Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 USD
Moldova 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 USD
30 Tsjekkisk 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 USD
Tsjekkia 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 USD
31 Bengali 0,20 % 0,21 % 40 227 029 17,8 % 1 801 USD
Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
32 Afrikaans 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 USD
Republikken Sør-Afrika 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 USD
33 Ungarsk 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 USD
Ungarn 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 USD
34 Slovakisk 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 USD
Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 USD
35 Singalesisk 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 USD
Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 USD
36 Gujarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
37 Kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
38 Tamil 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
39 Marathi 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
40 Telugu 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
India (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 USD
41 Aserbajdsjansk (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 USD
Aserbajdsjan (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 USD
42 Serbisk 0,069 % 0,083 % 5 058 516 65,5 % 5 000 USD
Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 USD
Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 USD
43 Kroatisk 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 USD
Kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 USD
44 Bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 USD
Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 USD
45 Kasakhisk 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 USD
Kasakhstan 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 USD
46 Usbekisk (!)0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 USD
Usbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 USD
47 Litauisk 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 USD
Litauen 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 USD
48 Burmesisk 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 USD
Myanmar (Birmania) 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 USD
49 Slovensk 0,052 % 0,051 % 1 508 414 73,1 % 12 647 USD
Slovenia 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 USD
50 Ukrainsk 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 USD
Ukraina 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 USD
51 Filipino/tagalog 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 USD
Filippinene 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 USD
52 Latvisk 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 USD
Latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 USD
53 Estisk 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 USD
Estland 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 USD
54 Amharisk 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 USD
Etiopia 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 USD
55 Bosnisk 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 USD
Bosnia-Hercegovina 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 USD
56 Turkmensk (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 USD
Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 USD
57 Zulu 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 USD
Republikken Sør-Afrika 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 USD
58 Islandsk 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 USD
Island 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 USD
59 Urdu 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 USD
Pakistan 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 USD
60 Georgisk 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 USD
Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 USD
61 Albansk 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 USD
Albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 USD
62 Armensk 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 USD
Armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 USD
63 Makedonsk 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 USD
Makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 USD
64 Nepali 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 1 280 USD
Nepal 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 1 280 USD
65 Xhosa 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 USD
Republikken Sør-Afrika 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 USD
66 Khmer 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 USD
Kambodsja 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 USD
67 Maltesisk 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 USD
Malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 USD
68 Lao (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 USD
Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 USD
69 Swahili 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 USD
Tanzania 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 USD
70 Mongolsk 0,0079 % 0,014 % 634 321 21,4 % 4 549 USD
Mongolia 0,0079 % 0,014 % 634 321 21,4 % 4 549 USD
71 Irsk gælisk 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 USD
Irland 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 USD
72 Maldivene 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 USD
Maldivene 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 USD
73 Færøysk 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 USD
Færøyene (Danmark) 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 USD
74 Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 USD
Grønland (Danmark) 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 USD
75 Somali (!) 0,0020 % 0,0025 % 295 686 2,5 % 2 451 USD
Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 USD
Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 USD
76 Hviterussisk 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 USD
Hviterussland 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 USD
Trend* Geografisk område T-Index
2017
Projeksjon
2021
Internettbrukere
Penetrasjonsgrad på internett
Kostnader pr.i.
(internettbrukere)**
* Pilene og tankestreken indikerer landets trend i 2021-rangeringene.
** Estimerte årlige kostnader for hver internettbruker.

Download data in CSV format
1 Nord-Amerika 33,3 % 0,0 % 271 049 509 75,9 % 44 872 USD
Engelsk 32,6 % 0,0 % 262 489 684 75,5 % 45 454 USD
Fransk 0,63 % 0,0 % 8 521 892 88,5 % 27 040 USD
Inuktitut, grønlandsk 0,0023 % 0,0 % 37 933 67,6 % 22 451 USD
2 Vest-Europa 23,1 % 0,0 % 347 942 519 83 % 24 246 USD
Tysk 5,9 % 0,0 % 84 477 535 87,3 % 25 650 USD
Engelsk 5,2 % 0,0 % 63 564 705 91,2 % 29 698 USD
Fransk 3,9 % 0,0 % 61 845 256 84,8 % 22 947 USD
Italiensk 2,7 % 0,0 % 40 358 168 65,8 % 24 001 USD
Spansk 1,4 % 0,0 % 29 719 841 78,7 % 17 728 USD
Nederlandsk 1,2 % 0,0 % 21 511 250 90,8 % 21 165 USD
Svensk 0,59 % 0,0 % 8 879 042 90,6 % 24 130 USD
Norsk 0,45 % 0,0 % 5 024 686 96,8 % 32 615 USD
Dansk 0,38 % 0,0 % 5 474 899 96,3 % 25 546 USD
Finsk 0,34 % 0,0 % 5 076 785 92,6 % 24 411 USD
Katalansk 0,33 % 0,0 % 6 895 233 78,8 % 17 742 USD
Gresk 0,32 % 0,0 % 7 232 678 66,8 % 16 343 USD
Portugisisk 0,31 % 0,0 % 7 108 748 68,6 % 15 927 USD
Islandsk 0,023 % 0,0 % 324 860 98,2 % 25 476 USD
Maltesisk 0,013 % 0,0 % 329 019 76,2 % 14 342 USD
Irsk gælisk 0,0049 % 0,0 % 74 411 80,1 % 24 007 USD
Færøysk 0,0032 % 0,0 % 45 403 94,2 % 25 631 USD
3 Øst-Asia 18,0 % 0,0 % 858 003 525 55,0 % 7 678 USD
Forenklet kinesisk 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 USD
Japansk 6,6 % 0,0 % 115 605 881 91,1 % 20 740 USD
Koreansk 1,8 % 0,0 % 45 377 488 89,6 % 14 519 USD
Tradisjonell kinesisk 0,56 % 0,0 % 6 662 175 84,4 % 30 912 USD
Mongolsk 0,0079 % 0,0 % 634 321 21,4 % 4 549 USD
4 Sør-Amerika 5,6 % 0,0 % 242 204 552 57,9 % 8 450 USD
Spansk 2,8 % 0,0 % 118 883 030 56,9 % 8 678 USD
Portugisisk 2,8 % 0,0 % 122 796 320 59,1 % 8 242 USD
Engelsk 0,0048 % 0,0 % 293 026 38,2 % 5 979 USD
Nederlandsk 0,0033 % 0,0 % 232 176 42,8 % 5 155 USD
5 Afrika og Midtøsten 3,5 % 0,0 % 188 064 088 44,5 % 6 735 USD
Arabisk 2,5 % 0,0 % 125 599 978 42,9 % 7 246 USD
Hebraisk 0,42 % 0,0 % 6 482 182 77,4 % 23 777 USD
Farsi 0,40 % 0,0 % 35 864 169 45,3 % 4 054 USD
Fransk 0,16 % 0,0 % 20 117 759 47,2 % 2 830 USD
6 Sentral- og Øst-Europa 3,1 % 0,0 % 153 830 975 59,7 % 7 322 USD
Tyrkisk 1,1 % 0,0 % 42 275 017 53,7 % 9 259 USD
Polsk 0,65 % 0,0 % 25 830 760 68,0 % 9 128 USD
Rumensk 0,23 % 0,0 % 12 820 275 54,9 % 6 583 USD
Tsjekkisk 0,22 % 0,0 % 8 573 798 81,3 % 9 240 USD
Ungarsk 0,14 % 0,0 % 7 168 677 72,8 % 7 324 USD
Russisk 0,12 % 0,0 % 18 971 034 52,3 % 2 359 USD
Slovakisk 0,12 % 0,0 % 4 210 752 77,6 % 10 204 USD
Serbisk 0,069 % 0,0 % 5 058 516 65,5 % 5 000 USD
Kroatisk 0,069 % 0,0 % 2 934 116 69,8 % 8 533 USD
Bulgarsk 0,068 % 0,0 % 4 066 784 56,7 % 6 088 USD
Litauisk 0,063 % 0,0 % 2 073 467 71,4 % 11 129 USD
Slovensk 0,052 % 0,0 % 1 508 414 73,1 % 12 647 USD
Ukrainsk 0,043 % 0,0 % 8 828 516 48,9 % 1 787 USD
Latvisk 0,042 % 0,0 % 1 566 213 79,2 % 9 806 USD
Gresk 0,032 % 0,0 % 835 705 71,7 % 14 149 USD
Estisk 0,031 % 0,0 % 1 162 200 88,4 % 9 699 USD
Bosnisk 0,027 % 0,0 % 2 479 266 65,1 % 3 961 USD
Albansk 0,020 % 0,0 % 1 827 483 63,3 % 3 963 USD
Makedonsk 0,017 % 0,0 % 1 462 819 70,4 % 4 203 USD
Hviterussisk 0,0018 % 0,0 % 177 163 62,2 % 3 680 USD
7 Mellom-Amerika og Karibia 2,6 % 0,0 % 103 929 189 48,5 % 9 168 USD
Spansk 2,5 % 0,0 % 99 471 438 50,3 % 9 181 USD
Engelsk 0,100 % 0,0 % 3 151 001 54,3 % 11 594 USD
Fransk 0,0083 % 0,0 % 1 306 750 12,2 % 2 324 USD
8 Sørøst-Asia 2,5 % 0,0 % 215 174 921 34,1 % 4 249 USD
Engelsk 0,69 % 0,0 % 46 691 877 44,6 % 5 432 USD
Indonesisk 0,67 % 0,0 % 56 612 527 22,0 % 4 294 USD
Thai 0,37 % 0,0 % 26 721 620 39,3 % 5 066 USD
Malay 0,29 % 0,0 % 15 388 560 71,1 % 6 825 USD
Vietnamesisk 0,28 % 0,0 % 48 351 252 52,7 % 2 083 USD
Forenklet kinesisk 0,083 % 0,0 % 1 363 271 82,1 % 22 246 USD
Burmesisk 0,060 % 0,0 % 11 749 580 21,8 % 1 859 USD
Filipino/tagalog 0,042 % 0,0 % 4 098 465 40,7 % 3 756 USD
Khmer 0,014 % 0,0 % 2 959 801 19,0 % 1 789 USD
Lao 0,0096 % 0,0 % 1 237 968 18,2 % 2 844 USD
9 Oseania 2,2 % 0,0 % 25 462 807 66,4 % 31 938 USD
Engelsk 2,2 % 0,0 % 25 462 807 66,4 % 31 938 USD
10 Nord- og Sentral-Asia 2,2 % 0,0 % 142 006 916 62,0 % 5 615 USD
Russisk 1,9 % 0,0 % 113 121 000 66,2 % 6 186 USD
Aserbajdsjansk 0,073 % 0,0 % 7 429 993 77,0 % 3 574 USD
Kasakhisk 0,068 % 0,0 % 3 727 948 70,8 % 6 620 USD
Usbekisk 0,065 % 0,0 % 13 395 929 42,8 % 1 775 USD
Turkmensk 0,024 % 0,0 % 806 025 15,0 % 10 928 USD
Georgisk 0,020 % 0,0 % 1 768 224 47,6 % 4 185 USD
Armensk 0,017 % 0,0 % 1 757 797 58,2 % 3 621 USD
11 Sør-Asia 2,1 % 0,0 % 412 581 511 23,7 % 1 865 USD
Engelsk 1,0 % 0,0 % 201 350 781 24,4 % 1 858 USD
Hindi 0,33 % 0,0 % 68 174 627 26,0 % 1 775 USD
Bengali 0,20 % 0,0 % 40 227 029 17,8 % 1 801 USD
Singalesisk 0,088 % 0,0 % 6 287 439 30,0 % 5 134 USD
Kannada 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 USD
Gujarati 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 USD
Tamil 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 USD
Marathi 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 USD
Telugu 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 USD
Urdu 0,022 % 0,0 % 3 400 648 18,0 % 2 312 USD
Nepali 0,017 % 0,0 % 5 013 170 17,6 % 1 210 USD
Farsi 0,0081 % 0,0 % 2 686 694 8,3 % 1 100 USD
Maldivene 0,0042 % 0,0 % 222 838 54,5 % 6 927 USD
12 Afrika sør for Sahara 1,9 % 0,0 % 220 138 216 22,2 % 3 079 USD
Engelsk 1,3 % 0,0 % 151 597 079 36,4 % 3 219 USD
Afrikaans 0,15 % 0,0 % 8 997 099 51,9 % 5 943 USD
Fransk 0,11 % 0,0 % 25 579 463 8,8 % 1 638 USD
Arabisk 0,099 % 0,0 % 10 706 502 26,6 % 3 385 USD
Portugisisk 0,073 % 0,0 % 5 959 089 10,7 % 4 48 USD
Amharisk 0,028 % 0,0 % 11 529 327 11,6 % 893 USD
Zulu 0,023 % 0,0 % 1 428 111 51,9 % 5 943 USD
Xhosa 0,016 % 0,0 % 999 678 51,9 % 5 943 USD
Swahili 0,0094 % 0,0 % 2 866 015 5,4 % 1 201 USD
Spansk 0,0069 % 0,0 % 180 167 21,3 % 13 926 USD
Somali 0,0020 % 0,0 % 295 686 2,5 % 2 451 USD

Copyright

Rangeringen kan deles fritt så lenge det deles en lenke tilbake til denne siden, som gjør det klart for brukere at informasjonen kommer fra T-Index-studien. Kopier og lim inn følgende erklæring:

«T-Indexstudie 2017, gjennomført av Translated. Translated er en ledende leverandør av profesjonelle oversettelser på nettet, med 172 470 internasjonale kunder og 214 804 pålitelige oversettere.»

Bidragsytere

Mange takk til alle som har bidratt med verdifull informasjon og tips (i alfabetisk rekkefølge):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, Economist at Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft

Har du flere spørsmål? Ta kontakt.

Teamet vårt står klare til å finne en løsning for dine oversettelsesbehov.

Kontakt oss

Hei, jeg heter Barbara.
Hva kan jeg hjelpe deg med?

Barbara – kundeansvarlig

Få et øyeblikkelig pristilbud

Oversett dokumentene dine på den enkle måten.

Kjøp på nettet med et par klikk.

Øyeblikkelig pristilbud