Vi gjør språk til allemannseie

Vi har tilbudt oversettelsestjenester utført av mennesker de siste 20 årene til 341 435 kunder på 202 språk og innenfor 40 fagfelt.

Vi benytter oss av en kraftfull kombinasjon av menneskelig kreativitet og maskinintelligens for å gjennomføre oversettelser av høy kvalitet i høyt tempo.

Vi er stolte over å bli ansett som en av de beste selskapene å jobbe med blant oversettere. Vi betaler dem raskt og rettferdig, uansett hvor i verden de befinner seg.

Vi har troen på mennesker. Derfor har vi opprettet et fond – Pi Campus – for å reinvestere Translateds fortjeneste i lovende, nyetablerte foretak. Pi Campus er også et fantastisk arbeidsmiljø for å drive frem talenter, hvor natur og design inspirerer oss til å yte vårt beste for deg.

Vår histore

Translated ble grunnlagt i 1999 av en lingvist og en dataingeniør med en startkapital på rundt 100 dollar. Pengene ble brukt på domenenavn og de første nettannonsene.

Kort tid etter dette bestemte vi oss for å gjøre noe som er ganske uvanlig for nettbaserte selskaper, nemlig å la kundene betale først etter å ha mottatt oversettelsen. Dette innebar en viss risiko, men vi er overbeviste om at tillit alltid bør være gjensidig. Med tiden skulle dette vise seg å stemme – tusenvis av lojale kunder setter pris på denne tilnærmingen og har valgt å stole på oss. Siden oppstarten, og helt uten kapital utenfra, har Translated avsluttet hvert eneste regnskapsår med overskudd, og Pay After Delivery har nå blitt en fast modell.

De siste fem årene har vi hatt stabil vekst med en produksjon som har økt fra et gjennomsnitt på 180 000 leverte oversettelser i 2015 til 360 000 i 2018.

Translated har vunnet priser ved flere anledninger, blant annet ved TAUS Innovation Contest. I 2015 kåret Europakommisjonen oversettelsesprogrammet MateCat, utviklet av oss på Translated, til et av de beste prosjektene innen kunstig intelligens de siste syv årene. I 2017 ble vi omtalt av Financial Times som et av Europas raskest voksende selskaper.

Translated bidrar til språkindustrien gjennom å la mesteparten av teknologien vår ha åpen kildekode og være tilgjengelig for alle gjennom Translated Labs.

Vår visjon

Språk bør ikke være et hinder, men en mulighet.

Derfor jobber vi for å skape en fremtid der alle kan kommunisere på en mer meningsfylt måte og samtidig bli forstått.

Vi sår og dyrker frem dagens løsninger samtidig som vi designer morgendagens. Nye måter å jobbe på, nye språk og nye verktøy for å utvikle en tjeneste som bidrar til å redusere avstander og gjøre planeten vår litt mindre.

Til syvende og sist handler vårt daglige engasjement om å la menneskers potensiale blomstre og å oppmuntre til mangfold i alle varianter.

I et arbeidsmiljø preget av samarbeid, glede og åpenhet dyrker vi en kultur som inspirerer talenter til å utrette store ting for deg.

Vi har troen på mennesker.

Vi har troen på en livskraftig og åpen fremtid.

Vi er her for å gjøre språk tilgjengelig for alle.

Ta kontakt.

Vi er her for å svare på spørsmålene dine

og hjelpe deg med å oppnå det du ønsker.

Kontakt oss