Personvernerklæring og informasjonskapsler

Publisert: 25. mai 2018

I. Personvernerklæring

Translated S.r.l., et selskap registrert under italiensk lov med registrerte kontorer i Via Indonesia 23, 00144 Roma, Italia (heretter kalt «Translated») – i samsvar med kravene i Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (Personvernforordningen, heretter kalt «GDPR») og italiensk personvernlovgivning – respekterer og beskytter personvernet til brukere av nettstedet kalt translated.com-domenet, og anstrenger seg etter beste evne for å ikke krenke brukernes rettigheter.

Formålet med denne personvernerklæringen er å hjelpe brukere med å forstå prosedyrene Translated bruker når det kommer til personvern, inklusive hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor, hvordan disse brukes og beskyttes, samt hvilke individuelle rettigheter hver bruker har.

Personvernerklæringen gjelder ikke og utelukker vårt ansvar med hensyn til personvern, informasjon og annen praksis fra tredjeparter, inklusive tredjeparter som administrerer nettsteder eller tjenester nevnt på nettstedet translated.com.

Personvernerklæringen gjelder alle personopplysninger Translated får tilgang til eller behandler når brukerne samhandler med translated.com-nettstedet. Eksempler på dette er kjøp og bruk av tjenestene våre, svar på markedskommunikasjon og kontakt med Translateds kundeservice. Disse samhandlingene kan omfatte besøkende, kunder, leverandører og/eller partnere.

Videre behandler Translated personopplysninger innen andre områder enn translated.com-nettstedet som forutsetter andre personvernerklæringer.

II. Generell informasjon om databehandling

I denne personvernerklæringen viser begrepet «personopplysninger» til informasjon som refererer til brukere. Dette gir oss mulighet til å identifisere brukere direkte eller i kombinasjon med annen informasjon vi besitter.

Brukere av nettstedet generelt sett

Translated behandler brukerdata basert på samtykke. Gjennom å bruke eller konsultere Translateds nettsted godtar brukere denne personvernerklæringen og samtykker til behandling av personopplysninger knyttet til formålene og metodene beskrevet nedenfor, inklusive utlevering til tredjeparter i tilfeller hvor dette er nødvendig for å levere tjenesten. Innsending av informasjon og tilhørende samtykke til databehandling er valgfritt. Brukeren kan nekte samtykke, og kan til enhver tid trekke det tilbake. Det å nekte å gi samtykke kan imidlertid gjøre det umulig å levere visse tjenester, og det kan gå på bekostning av nettleseropplevelsen på nettstedet.

Kunder

Translated skal gjøre sitt ytterste for å opprettholde taushetsplikten i utførelsen av tjenestene, i samsvar med tjenestens elektroniske format. Alle tekster, arbeidets art, personopplysningene kunden formidlet i forbindelse med oversettelsen og alle andre opplysninger kunden har sendt til Translated er underlagt streng taushetsplikt. Personopplysningene blir behandlet i henhold til artikkel 6 i GDPR.

Især skal Translated bruke alle opplysningene som gis i forbindelse med utførelse av kontrakten (og for eventuell gjennomføring av tiltak fra intensjonsavtale), og denne informasjonen skal ikke, uten skriftlig samtykke fra kunden i forkant, deles offentlig eller til tredjeparter, med mindre autoriserte ansatte eller autoriserte underleverandører skulle få behov for denne informasjonen i drifts- eller rådgivningsøyemed. Ovennevnte garantier gjelder ikke dersom Translated må utlevere slike opplysninger for å imøtekomme lovkrav, eller dersom slik informasjon allerede er på vei inn i eller er tilgjengelig for offentligheten, uavhengig av om Translated har utlevert det samme. Tilsvarende gjelder dette i saker der behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å verne interesser som er av avgjørende betydning for den registrertes eller en annen fysisk persons liv, eller der behandlingen er nødvendig for å beskytte Translateds eller tredjeparters legitime interesser når disse har mer alvorlig karakter enn den registrertes rettigheter.

Leverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger tilhørende våre frilansleverandører og samarbeidspartnere (leverandører, oversettere, tolker, grafiske designere, tilknyttede foretak, konsulenter osv.) behandles alltid med streng taushetsplikt. Den eneste informasjonen som skal formidles til tredjeparter, er informasjon publisert på nettstedet vårt som brukernavn, morsmål, arbeidserfaring og studier. Annen informasjon som fornavn, etternavn, fødselsdato, adresser og telefonnumre skal kun behandles av Translateds autoriserte leverandører (f.eks. regnskapsførere, banker osv.), utelukkende for å sikre korrekt utførelse av arbeidsforholdet med vedkommende og for å etterleve lovkrav.

III. Automatisk innsamlet informasjon – nettleserdata

Som med alle nettsteder, benytter også dette nettstedet seg av loggfiler som automatisk innhenter og lagrer informasjon fra brukerbesøk. Den innsamlede informasjonen kan inkludere følgende:

 • internettprotokolladresse (IP-adresse)
 • type nettlesere og enhetsparametere som brukes for å koble til nettstedet
 • internettleverandørens navn (ISP)
 • dato og klokkeslett for besøk/forespørsel
 • antall klikk, hvis aktuelt
 • metode benyttet for å sende forespørselen til serveren
 • størrelse på filen mottatt som svar
 • digital kode som viser statusen på svaret fra serveren
 • andre parametere knyttet til operativsystemet og brukerens IT-miljø

Informasjonen angitt ovenfor behandles automatisk, og samles inn i en utelukkende aggregert form for å verifisere at nettstedet fungerer riktig samt av sikkerhetsgrunner. Av sikkerhetsgrunner (spamfiltre, brannmurer, virusdeteksjon) omfatter automatisk registrert informasjon også personopplysninger som IP-adresse (som, i det minste på det tidspunktet, identifiserer vertens unike opprinnelse), som kan brukes, i henhold til gjeldende lover om emnet, til å blokkere forsøk på å skade nettstedet, andre brukere eller skadefro aktiviteter samt aktiviteter som kan konstituere lovbrudd. Denne typen opplysninger brukes til å beskytte nettstedet dets brukere.

Bruken av de opplistede opplysningene har kun som formål å innhente anonyme statistiske opplysninger om bruken av nettstedet og kontrollere at det fungerer riktig. Opplysningene slettes umiddelbart etter behandling. Opplysningene som brukes til sikkerhetsformål (blokkering av forsøk på å skade nettstedet), oppbevares i syv dager.

IV. Bruk av informasjonskapsler

Definisjon av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en tekstfil et nettsted sender til nettleseren når du besøker det. Deretter lagres den på harddisken til brukerens datamaskin. Når du kobler til nettstedet igjen, blir informasjonskapselen lest på nytt og gjenkjent av nettstedet som sendte den. Når du besøker et nettsted, kan du motta informasjonskapsler fra en tredjeparts nettsted (såkalte tredjeparts informasjonskapsler), som for eksempel inneholder lenker til nettsteder fra andre domener.

Informasjonskapsler kan brukes til ulike formål, som å la et nettsted gjenkjenne brukerens enhet eller overvåke økter og lagre spesifikk informasjon om brukere som har tilgang til serveren.

Ulike typer informasjonskapsler

Tekniske informasjonskapsler er nødvendige for at et nettsted skal fungere ordentlig, og for at en bruker skal kunne benytte seg av en tjeneste.

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å forenkle navigering på nettstedet, lagre valgte innstillinger og tilby tilpassede funksjoner.

Analytiske informasjonskapsler brukes av nettsteder for å samle informasjon om bruksvaner, besøkte sider og eventuelle feil som kan oppstå under bruk av nettleseren. Informasjonen disse informasjonskapslene samler inn kan ikke identifisere brukerens datamaskin. All informasjon samlet inn av disse informasjonskapslene blir aggregert og er derfor anonym.

Ved å bruke nettstedet gir besøkende uttrykkelig samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Deaktivering av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er tilknyttet nettleseren og kan når som helst deaktiveres direkte fra nettleseren. Slik kan man nekte / trekke tilbake samtykke til bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan forhindre riktig bruk av noen av nettstedets funksjoner.

Alle nettlesere har ulik prosedyre for hvordan man administrerer innstillinger. Nedenfor ser du de spesifikke instruksjonene for hver nettleser:

V. Tredjeparts informasjonskapsler

Dette nettstedet fungerer også som formidler for tredjeparts informasjonskapsler, som brukes for å tilby brukere ekstra tjenester og funksjoner. Dette forbedrer også brukeropplevelsen på siden gjennom ting som knapper for sosiale medier eller videoer. Nettstedet har ingen kontroll over informasjonskapsler fra tredjeparter – disse administreres utelukkende av tredjepartene. Som følge av dette leveres informasjon om bruk av disse informasjonskapslene og deres formål, samt hvordan man deaktiverer dem, direkte av tredjepartene på sidene angitt nedenfor.

DMP

Informasjonskapselnavn: 3rdPlace
Formål: 3rdPlace tilbyr profilering og annonseringstjenester basert nettbrukeres atferd og interesser.
Type: tredjepart
Varighet: vedvarende
Samtykke: påkrevd
Mer informasjon: Du kan lese personvernerklæringen og deaktivere sporing via følgende internettadresse: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Sosiale nettverk

Nettstedet inneholder også programtillegg og/eller knapper for sosiale nettverk for å tillate enkel deling av innhold på de sosiale nettverkene du foretrekker. Disse programtilleggene er programmert til å ikke innstille informasjonskapsler for å verne om brukernes personvern når de får tilgang til siden. Informasjonskapsler kan kun stilles inn når brukeren frivillig faktisk bruker programtillegget, dersom det sosiale nettverket tillater dette. Vær oppmerksom på at dersom brukeren er logget inn på det sosiale nettverket når de besøker nettstedet, har vedkommende allerede gitt uttrykkelig samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom siden da de registrerte seg på det sosiale nettverket.

Innsamling og bruk av opplysninger skaffet til veie gjennom programtillegg er regulert av de respektive sosiale nettverkenes personvernerklæringer, som det bør refereres til.

VI. Nyhetsbrev og e-post

Brukere kan motta e-poster fra Translated av flere grunner, som for å bekrefte en bestilling eller bekrefte abonnementet på nyhetsbrevet, eller for å få informasjon om Translateds tjenester. Videre sporer vi (for eksempel med en såkalt «sporingspiksel») om en e-post har blitt åpnet og hvilke lenker i e-posten det har blitt trykket på, for å optimalisere og tilpasse tilbudene våre. Vi bruker disse opplysningene for å tilpasse nyhetsbrevets innhold til kunden.

Brukere kan avvise denne typen behandling ved å gå inn på www.translated.com, der de for eksempel kan endre profilen på nettet eller avbestille abonnementet på nyhetsbrevet vårt, eller kontakte behandlingsansvarlig på adressen nedenfor.

VII. Sted for databehandling

Opplysninger samlet inn av dette nettstedet blir behandlet på den behandlingsansvarliges hovedkvarter og netthotellets datasenter. Netthotellet, Hitachi CBT, som er ansvarlig for databehandlingen og behandler opplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, befinner seg innenfor EØS og opererer i samsvar med europeiske standarder.

VIII. Overføring av data til land utenfor EU

Nettstedet kan dele noen av de innhentede opplysningene med tjenester som befinner seg utenfor EU. Især gjelder dette Google, Facebook og Microsoft (LinkedIn) gjennom programtillegg for sosiale medier og Google Analytics. Overføringen autoriseres på bakgrunn av bestemte beslutninger fra EU og garantisten for vern av personopplysninger, nærmere bestemt gjennomføringsbeslutning 1250/2016 (Privacy Shield), som ikke forutsetter ytterligere samtykke. De ovennevnte selskapene garanterer samsvar med Privacy Shield.

IX. Sikkerhetstiltak

Nettstedet behandler brukernes opplysninger på en lovlig og korrekt måte, med hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert innsyn, utlevering, endring eller uautorisert ødeleggelse av data. Behandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller elektroniske verktøy, med hensiktsmessige tiltak på organisatorisk, teknisk og administrativt nivå for å beskytte personopplysningene innenfor vårt selskap, med kriterier som knytter seg direkte til de nevnte formålene. Det fins imidlertid ingen dataoverførings- og lagringssystemer som kan garantere 100 % sikkerhet. Vi ber brukere som har grunn til å tro at deres samhandlinger med oss ikke lenger er sikre, om å rapportere problemet til oss umiddelbart.

I tillegg til den behandlingsansvarlige, kan andre parter som er involvert i driften av nettstedet i noen tilfeller ha tilgang til lagrede personopplysninger (administrasjon, salg og juridisk avdeling, samt ansatte i systemadministrasjon) eller eksterne personer (som tredjeparts leverandører av tekniske tjenester, budfirmaer, netthotell, IT-firmaer og kommunikasjonsbyråer), som kan utpekes av behandlingsansvarlig til å behandle personopplysninger hvis det er nødvendig.

Brukernes personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig eller tillatt, i forbindelse med formålet for innsamlingen av disse. Kriteriene som brukes til å bestemme lagringstid er: (i) tidsperioden brukerne regelmessig benytter seg av translated.com-nettstedet, (ii) behovet for å oppfylle en kontrakt eller et lovmessig krav vi er underlagt, (iii) muligheten til å oppbevare opplysninger på bakgrunn av vår juridiske posisjon (for eksempel med hensyn til tidsbegrensninger, tvister eller lovfestede samsvarskontroller).

X. Brukerens rettigheter

I henhold til GDPR og italiensk regelverk kan brukeren, på en passende måte som faller innenfor gjeldende lovgivning, utøve følgende rettigheter knyttet til vedkommendes personopplysninger:

 • be om bekreftelse på om det foreligger personopplysninger om vedkommende (rett til innsyn)
 • få informasjon om opphavet
 • motta forståelig kommunikasjon
 • få informasjon om behandlingens kriterier, metoder og formål
 • be om oppdatering, korrigering, integrering, kansellering, anonymisering og blokkering av opplysninger som behandles på en ulovlig måte, inklusive det som ikke lenger tjener formålet for innsamlingen
 • i tilfeller med samtykkebasert innsamling – motta støtte mot innkjøpspris for opplysninger som gjelder deg selv, levert av behandlingsansvarlig i strukturert og lesbar form, gjennomgått av en databehandler og i et format som er lett tilgjengelig på elektroniske enheter
 • rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene
 • i tillegg og mer generelt – rett til å utøve alle gjeldende lovfestede rettigheter

Forespørsler må rettes til behandlingsansvarlig. Især kan brukeren utøve rettighetene sine med tanke på behandling av personopplysninger ved å gå inn på www.translated.com-nettstedet, for eksempel ved å endre profilen på nettet eller avslutte abonnementet på nyhetsbrevet, eller ved å kontakte behandlingsansvarlig på den ovennevnte adressen. Vi svarer på forespørselen i samsvar med gjeldende lover. Brukere oppfordres til å oppgi hvilke personopplysninger de ønsker å endre i forespørselen, informere oss om hvorvidt de foretrekker at denne informasjonen slettes fra databasen vår eller spesifisere hvilke begrensninger de ønsker å legge på bruk av personopplysningene deres. Det er viktig å være klar over at vi må oppbevare bestemt informasjon av registreringsgrunner og/eller gjennomføre transaksjoner brukere har startet før de ber om endring eller sletting.

XI. Spesiell informasjon for foresatte

Translated.com-nettstedet er ikke beregnet på barn, i tråd med gjeldende lover, og vi innhenter på ingen måte bevisst personopplysninger om mindreårige. Translated forplikter seg allikevel til å overholde lovens forskrifter når disse krever autorisasjon fra foresatte eller verge for å innhente, bruke eller dele personopplysninger om mindreårige. Vi jobber for å beskytte mindreåriges personvern, og oppfordrer foresatte og verger til å spille en aktiv rolle i barnas aktiviteter på nettet.

Hvis du som foresatt eller verge oppdager at en mindreårig har sendt oss personopplysninger uten ditt samtykke, oppfordrer vi deg til å kontakte behandlingsansvarlig på adressen nedenfor. Dersom vi får kjennskap til at en mindreårig har sendt oss personopplysningene sine, fjerner vi disse fra filene våre.

XII. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig – i henhold til GDPR og andre italienske personvernlover så vel som forskrifter om personvern – er Translated S.r.l., Via Indonesia 23, 00144 Roma, Italia, som kan kontaktes på følgende e-postadresse: info@translated.com.

Hitachi CBT-netthotell er ansvarlig for databehandling.

XIII. Personvernombud

Translated har utnevnt Simone Giovanni Perone som sitt personvernombud (DPO, data protection officer). DPO kan nås på følgende adresse: dpo@translated.com.

XIV. Oppdateringer

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 25. mai 2018.