Tietosuojakäytäntö ja evästeet

Julkaistu: 25.5.2018

I. Tietosuojakäytäntö

Translated S.r.l, Italian lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on Via Indonesia, nro 23, 00144, Rooma, Italia (jäljempänä "Translated") – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatimusten mukaisesti 27.4.2016 (yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä "GDPR") ja Italian tietosuojalain mukaisesti – kunnioittaa ja suojelee Translated.com-verkkotunnusta käyttävän sivuston käyttäjien yksityisyyttä ottamalla käyttöön kaikki mahdolliset ja oikeasuhteiset toimet käyttäjien oikeuksien loukkaamisen ehkäisemiseksi.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa käyttäjiä ymmärtämään Translatedin tietosuojaan liittyviä menettelyjä, mukaan lukien mitä henkilötietoja kerätään, miksi niitä kerätään, miten niitä käytetään, miten niitä suojellaan ja mitkä yksilölliset oikeudet ovat käyttäjien omaisuutta.

Tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta, ja se sulkee pois vastuumme kolmansien osapuolten yksityisyydestä, tiedoista tai muiden käytännöistä, mukaan lukien niiden kolmansien osapuolten, jotka hallinnoivat verkkosivustoja tai palveluja, joihin Translated.com-sivustolta viitataan.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, jotka Translated hankkii tai käsittelee käyttäjien käyttäessä Translated.com-sivustoa. Esimerkkejä: palvelujemme ostaminen ja käyttäminen, markkinointiviestintään vastaaminen ja yhteydenotto Translatedin asiakaspalveluun. Tällaisen vuorovaikutuksen osapuolet voivat olla vierailijoita, asiakkaita, toimittajia tai kumppaneita.

Lisäksi Translated käsittelee henkilötietoja muillakin alueilla kuin Translated.com-sivustolla, mikä edellyttää muiden tietosuojakäytäntöjen noudattamista.

II. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä

Tässä tietosuojakäytännössä "henkilötiedot"-käsitteellä tarkoitetaan käyttäjiä koskevia tietoja. Niiden avulla voimme tunnistaa käyttäjät suoraan tai muiden hallussamme olevien tietojen yhteydessä.

Sivuston käyttäjät yleisesti

Translated käsittelee käyttäjän tietoja suostumuksen perusteella. Käyttämällä Translatedin sivustoa tai tutustumalla siihen käyttäjät hyväksyvät nimenomaisesti tämän tietosuojakäytännön ja antavat suostumuksensa sille, että heidän henkilötietojaan käsitellään palvelun tarjoamiseen liittyvissä tarkoituksissa ja menetelmillä, mukaan lukien tietojensa luovuttaminen kolmansille osapuolille tarvittaessa. Tietojen toimittaminen ja siitä seuraava lupa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on vapaaehtoista. Käyttäjä voi evätä suostumuksensa ja peruuttaa sen milloin tahansa. Suostumuksen epääminen voi kuitenkin estää tiettyjen palvelujen tarjoamisen, ja sivuston selauskokemus saattaa heikentyä.

Asiakkaat

Palvelun sähköisen muodon mukaisesti Translated tekee kaikkensa säilyttääkseen palvelunsa äärimmäisen luottamuksellisena. Kaikkia tekstejä, suoritetun työn luonnetta, käännöstarkoituksiin välitettyjä asiakkaan henkilötietoja ja kaikkia asiakkaan Translatedille välittämiä tietoja ja kerättyjä henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaisesti.

Translatedin on nimenomaisesti käytettävä sopimuksen täytäntöönpanoa (ja mahdollisten, sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista) varten annettuja tietoja, eikä näitä tietoja voida paljastaa – ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta – julkisesti tai kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta valtuuttamiaan työntekijöitä tai kolmannen osapuolen valtuuttamia alihankkijoita, jos niiden operatiiviset tai neuvontatoimenpiteet vaativat tällaisten tietojen tuntemusta. Edellä olevia takuita ei sovelleta, jos Translated on lain nojalla velvollinen paljastamaan tällaisia tietoja, tai jos kyseiset tiedot ovat julkisia tai tulevat julkisuuteen riippumatta siitä, onko Translated paljastanut ne. Sama pätee tapauksiin, joissa rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä tai joissa käsittely on välttämätöntä Translatedin tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen suojaamiseksi, jos se on luonteeltaan tärkeämpää kuin rekisteröidyn oikeudet.

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Freelance-toimittajien ja yhteistyökumppaniemme (toimittajat, kääntäjät, tulkit, graafiset suunnittelijat, tytäryhtiöt, konsultit jne.) henkilötietoja on käsiteltävä erittäin luottamuksellisesti. Ainoat tiedot, jotka välitetään kolmansille osapuolille, ovat sivustollamme julkaistut tiedot, kuten käyttäjänimi, äidinkieli, työkokemus ja opinnot. Muita tietoja, kuten etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoitteet ja puhelinnumerot, käsittelevät vain Translated ja sen valtuuttamat toimittajat (ts. kirjanpitäjät, pankit jne.) yksinomaan työsuhteen moitteettoman toteutumisen ja kaikkien laillisten velvoitteiden täyttämisen takia.

III. Automaattisesti kerätyt tiedot. Verkkoselailun tiedot

Kuten kaikilla verkkosivustoilla, tämäkin sivusto käyttää lokitiedostoja, joihin käyttäjävierailujen tiedot kerätään ja tallennetaan automaattisesti. Kerätyt tiedot voisivat sisältää:

 • IP-osoite
 • Selaimen tyyppi ja laiteparametrit, joita on käytetty yhteyden muodostamiseen sivustolle
 • Internet-palveluntarjoajan nimi
 • Käynnin/pyynnön päivämäärä ja aika
 • Napautusten lukumäärä, jos sovellettavissa
 • Menetelmä, jota käytetään pyynnön lähettämiseen palvelimelle
 • Vastauksena saadun tiedoston koko
 • Digitaalinen koodi, joka ilmaisee palvelimen antaman vastauksen tilan
 • Muut käyttöjärjestelmään ja käyttäjän IT-ympäristöön liittyvät parametrit

Yllä luetellut tiedot käsitellään automaattisesti ja kerätään yksinomaan kootussa muodossa sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi sekä turvallisuussyistä. Turvallisuussyistä (roskapostisuodattimet, palomuurit, virustorjunta) automaattisesti rekisteröidyt tiedot voivat sisältää myös henkilökohtaisia tietoja, kuten IP-osoitteen (joka yksilöi ainakin tuolla hetkellä alkuperäisen isäntäyksikön), jota voitaisiin käyttää – asiaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti – estämään sivuston tai muiden käyttäjien vahingoittaminen, haitallinen toiminta tai rikollisiksi katsottavat toimet. Tämäntyyppisiä tietoja käytetään sivuston ja sen käyttäjien suojelemiseen.

Lueteltuja tietoja käytetään yksinomaan nimettömien tilastotietojen saamiseksi verkkosivuston käytöstä ja sen oikean toiminnan tarkistamiseksi. Näin ollen tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen. Turvallisuustarkoituksiin käytettyjä tietoja (sivuston vahingoittamisyritysten estäminen) säilytetään seitsemän päivää.

IV. Evästeiden käyttö

Evästeen määritelmä

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto lähettää vierailusta selaimelle ja tallentaa sitten käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Kun muodostat yhteyden uuteen verkkosivustoon, evästeen lähettänyt verkkosivusto tunnistaa ja lukee sen. Vieraillessasi verkkosivustolla voit saada evästeitä kolmannen osapuolen verkkosivustoilta (ns. kolmansien osapuolien evästeet), jotka voivat olla esimerkiksi linkkejä muiden verkkotunnusten verkkosivuille.

Evästeitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin; niiden avulla verkkosivusto voi tunnistaa käyttäjän laitteen, seurata istuntoja ja tallentaa erityisiä tietoja palvelinta käyttävistä käyttäjistä.

Evästeiden tyypit

Tekniset evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimisi oikein ja jotta käyttäjä voisi käyttää palvelua.

Toiminnallisia evästeitä käytetään verkkosivujen navigoinnin helpottamiseen, valittujen asetusten tallentamiseen ja räätälöityjen ominaisuuksien tarjoamiseen.

Verkkosivustot käyttävät analyyttisiä evästeitä keräämään tietoja käyttötavoista, käytetyistä sivuista ja selaamisen aikana mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joilla voitaisiin tunnistaa käyttäjän tietokone. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot yhdistetään, ja ne ovat siten nimettömiä.

Käyttämällä sivustoa kävijä nimenomaisesti suostuu evästeiden käyttöön.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Evästeet liitetään selaimeen, ja ne voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa suoraan selaimesta, mikä kiistää/peruuttaa suostumuksen evästeiden käyttöön. Kannattaa huomata, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin sivuston ominaisuuksien käytön.

Jokaisella selaimella on erilainen menettely asetusten hallitsemiseksi. Alla on erilliset ohjeet kullekin selaimelle:

V. Kolmannen osapuolen evästeet

Tämä sivusto toimii myös välittäjänä kolmansien osapuolien evästeille, joita käytetään tarjoamaan käyttäjille lisäpalveluja ja ominaisuuksia. Nämä evästeet parantavat myös sivuston käyttökokemusta esimerkiksi sosiaalisen median painikkeiden tai videoiden avulla. Tämä sivusto ei voi hallita kolmansien osapuolten evästeitä; ne ovat kokonaan kolmansien osapuolten hallinnassa. Tämän seurauksena tiedot näiden evästeiden käytöstä ja niiden tarkoituksesta sekä siitä, kuinka ne voidaan poistaa käytöstä, ovat saatavilla suoraan kolmansilta osapuolilta alla mainituilla sivuilla.

DMP

Evästeen nimi: 3rdPlace
Tarkoitus: 3rdPlace tarjoaa profilointi- ja mainontapalveluja verkkokäyttäjien käyttäytymisen ja kiinnostuksen perusteella.
Tyyppi: kolmas osapuoli
Kesto: pysyvä
Suostumus: vaaditaan
Lisätietoja: voit lukea tietosuojakäytännön ja poistaa seurannan käytöstä seuraavasta internetosoitteesta: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Verkkoyhteisöpalvelu

Tämä verkkosivusto sisältää myös verkkoyhteisöpalvelujen liitännäisiä tai painikkeita, jotta voit jakaa helposti sisältöä mieluisimmissa verkkoyhteisöpalveluissasi. Nämä liitännäiset on ohjelmoitu käyttäjän yksityisyyden suojaamiseksi siten, että ne eivät aseta evästeitä käyttäjän tullessa sivulle. Evästeet voidaan asettaa – jos verkkoyhteisöpalvelut sitä tarjoavat – vain silloin, kun käyttäjä käyttää liitännäistä tehokkaasti ja vapaaehtoisesti. Huomaa, että jos käyttäjä selaa verkkosivustoa kirjautuneena verkkoyhteisöpalveluun, hän on jo antanut suostumuksensa tämän sivuston kautta välitettyjen evästeiden käyttämiseen rekisteröityessään verkkoyhteisöpalveluun.

Liitännäisten avulla saatujen tietojen keräämistä ja käyttöä säätelevät verkkoyhteisöpalvelujen tietosuojakäytännöt, joista saa tarkempia tietoja.

VI. Uutiskirje ja sähköposti

Käyttäjät voivat saada sähköpostia Translated-palvelusta monista eri syistä, kuten tilauksen tai uutiskirjeen tilauksen vahvistukseksi tai saadakseen tietoja Translatedin palveluista. Lisäksi tarjoomamme optimoimiseksi ja mukauttamiseksi seuraamme (esimerkiksi nk. tracking pixel -tekniikan avulla), onko sähköposti avattu ja mitä linkkejä sähköpostissa on napautettu. Käytämme näitä tietoja voidaksemme lähettää asiakkaalle räätälöityä uutiskirjeen sisältöä.

Käyttäjät voivat hylätä tämäntyyppisen käsittelyn osoitteessa www.translated.com, jossa he voivat esimerkiksi muuttaa verkkoprofiiliaan, peruuttaa uutiskirjeemme tilauksen tai ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään alla olevalla osoitteella.

VII. Tietojenkäsittelypaikka

Tämän sivuston keräämät tiedot käsitellään rekisterinpitäjän päätoimistossa ja sivuston ylläpidon tietokeskuksessa. Tietojen käsittelystä vastaava Hitachi CBT, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjän puolesta, sijaitsee Euroopan talousalueella ja toimii eurooppalaisten standardien mukaisesti.

VIII. Tietojen siirto EU:n ulkopuolisissa maissa

Tämä sivusto voi jakaa osan kerätyistä tiedoista Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien palvelujen kanssa. Erityisesti Googlen, Facebookin ja Microsoftin (LinkedIn) kanssa sosiaalisen median liitännäisten ja Google Analyticsin välityksellä. Siirto on sallittua Euroopan unionin ja henkilötietojen suojan takaajan (Guarantor) erityisten päätösten perusteella, erityisesti päätöksen 1250/2016 (Privacy Shield -järjestely) perusteella, mihin ei tarvita ylimääräistä lupaa. Edellä mainitut yritykset takaavat noudattavansa Privacy Shield -järjestelyä.

IX. Turvatoimet

Tämä sivusto käsittelee käyttäjien tietoja laillisella ja asianmukaisella tavalla käyttämällä sopivia turvatoimia tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen estämiseksi. Tiedot käsitellään tietokoneella tai sähköisillä työkaluilla sekä asianmukaisilla organisatorisilla, teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä henkilökohtaisten tietojen suojelemiseksi yhtiössämme tiukasti määriteltyihin tarkoituksiin liittyviä kriteerejä käyttäen. Ei ole kuitenkaan mahdollista taata, että mikään tiedonsiirto tai tallennusjärjestelmä olisi sataprosenttisen turvallinen. Käyttäjiä, joilla on syytä uskoa, että heidän kanssakäymisensä kanssamme ei enää ole turvallista, pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan heti asiasta.

Rekisterinpitäjän lisäksi muilla verkkosivuston toimintaan osallistuvilla osapuolilla saattaa olla tietyissä tapauksissa pääsy tallennettuihin henkilötietoihin (hallinto, myynti, lakiosasto ja järjestelmänvalvojan henkilökunta) tai ulkopuolisilla henkilöillä (kuten kolmannen osapuolen tekniset palvelut, postikuriirit, ylläpitopalvelut, IT-yritykset ja viestintätoimistot), jotka rekisterinpitäjä saattaa tarvittaessa määrätä käsittelemään henkilötietoja.

Käyttäjien henkilötietoja on säilytettävä niin kauan kuin on tarpeen tai sallittu niiden tarkoitusten valossa, joita varten ne kerätään. Tallennusaikojen määrittämiseen käytetään seuraavia perusteita: (i) ajanjakso, jonka aikana käyttäjät käyttävät säännöllisesti Translated.com-sivustoa; (ii) tarve täyttää meitä koskeva sopimus tai laillinen velvoite; (iii) mahdollisuus säilyttää tietoja oikeudellisen asemamme perusteella (esimerkiksi liittyen määräaikoihin, riitoihin tai lakisääteisiin vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin).

X. Käyttäjän oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Italian säädösten mukaan käyttäjä voi voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla ja rajoissa käyttää seuraavia oikeuksiaan henkilötietoihinsa:

 • Pyytää vahvistuksia häntä koskevien henkilötietojen olemassaolosta (käyttöoikeus)
 • Saada tieto niiden alkuperästä
 • Vastaanottaa ymmärrettävää viestintää
 • Saada tietoja tietojensa käsittelyn perusteista, menetelmistä ja tarkoituksesta
 • Pyytää lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen päivittämistä, oikaisemista, yhdistämistä, peruuttamista, muuntamista nimettömiksi ja käsittelyn estämistä, mukaan lukien tiedot, jotka eivät enää ole tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin
 • Saada korvausta vastaan suostumukseen perustuvassa käsittelyssä sinusta kerätyt tiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle jäsennetyssä ja luettavassa muodossa ja yhdistetty tietojenkäsittelyssä muotoon, joka on yleisesti luettavissa sähköisillä laitteilla
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Sen lisäksi vielä yleisellä tasolla käyttää kaikkia nykyisten lakien mukaisia oikeuksia

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle. Käyttäjä voi erityisesti käyttää oikeuksiaan henkilötietojen käsittelyyn www.translated.com-sivustolla: voit esimerkiksi muuttaa verkkoprofiiliasi, peruuttaa uutiskirjeemme tilauksen tai ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä olevalla osoitteella. Vastaamme pyyntöön voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan pyynnössään, mitä henkilötietoja he haluavat muuttaa, ilmoittaa halustaan poistaa nämä tiedot tietokannastamme tai määritellä, mitä rajoituksia he haluavat asettaa henkilötietojen käytölle. On tärkeää huomata, että joudumme ehkä säilyttämään tietyt tiedot rekisteröintitarkoituksia varten tai suorittamaan loppuun käyttäjien ennen muutoksen tai peruutuksen pyytämistä aloittamat tapahtumat.

XI. Tärkeää tietoa vanhemmille

Translatedin verkkosivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, kuten sovellettavissa laeissa on määritelty. Emme liioin tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja alaikäisiltä. Translated sitoutuu kuitenkin noudattamaan lain säännöksiä, jos ne edellyttävät vanhemman tai huoltajan lupaa kerätä, käyttää tai luovuttaa alaikäisten henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojelemaan alaikäisten yksityisyyttä ja rohkaisemme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa toimintaa ja etuja verkossa.

Jos vanhempana tai huoltajana saat tietää, että alaikäinen lapsi on toimittanut meille henkilötietonsa ilman suostumustasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjään alla olevalla osoitteella. Jos saamme tietää, että alaikäinen henkilö on toimittanut meille henkilötietonsa, poistamme ne tiedostoistamme.

XII. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä – Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden Italian tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten mukaisesti – on Translated S.r.l, Via Indonesia, nro 23, 00144, Rooma, Italia, johon voi ottaa yhteyttä seuraavalla sähköpostiosoitteella: info@translated.com.

Tietojenkäsittelijä prosessointia varten on Hitachi CBT -verkkosivuston ylläpitopalvelu.

XIII. Tietosuojavastaava

Translated nimitti Simone Giovanni Peronen yhtiön tietosuojavastaavaksi. Tietosuojavastaavan voi tavoittaa seuraavalla osoitteella: dpo@translated.com.

XIV. Päivitykset

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty 25.5.2018.