Ehdot

Takuumme

Translated tarjoaa selkeät takeet laadusta ja toimituspäivämääristä.

Jos et ole tyytyväinen työhön, toimitamme uuden version mahdollisimman nopeasti kustannuksellamme. Jos toinen versio ei vieläkään ole hyväksyttävä, sinulla on oikeus osittaiseen tai täyteen hyvitykseen. Työn kyseenalaistamisen ehdot ja menettely on kuvattu alempana.

Jos toimitus on myöhässä ja viivästys arkipäivissä mitattuna on enemmän kuin yksi kolmasosa käännöksen kokonaisaikataulusta (eli 33 % myöhässä) ja jos viivästyminen on vain ja ainoastaan Translated S.R.L:n virhe, korvaamme korkeintaan 100 % työn kustannuksista.

Yleiset myyntiehdot

Nämä yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia Translated S.R.L:n asiakkailleen tekemiä töitä.

Kaikkien käännöspyyntöjen mukana on toimitettava tilaus, joka sisältää osapuolten vahvistaman hinnan. Kyseinen tilaus on lähetettävä meille postitse, sähköpostitse tai faksilla; varaamme oikeuden kieltäytyä aloittamasta työtä ilman tilausta.

Teknisiin asiakirjoihin on liitettävä asiakkaan toimittamat viiteasiakirjat tai piirustukset tai kaaviot, jotka antavat paremman käsityksen kyseisenlaisista asiakirjoista.

Käännöksen kustannus lasketaan lähdekielen sanamäärästä, jollei aikaisemmin ole vahvistettu kirjallisesti toisin.

Jos asiakas peruuttaa tilauksen, kaikista jo tehdyistä töistä laskutetaan 100 % ja keskeytetyistä töistä laskutetaan 50 %.

Ellei toisin ilmoiteta, kaikki laskut on maksettava viiden arkipäivän kuluessa laskutuspäivästä.

Maksun viivästyminen tai maksamatta jättäminen antaa syyn periä koko maksettavan summan viipymättä asiakkaalta ilman erillistä ilmoitusta tai muita muodollisuuksia. Translated S.R.L pidättää itsellään oikeuden periä korkoa, joka lasketaan Banca d'Italian virallisen, viivästyneen maksun suorituspäivänä voimassa olevan kurssin mukaan. Lisäksi asiakkaan on korvattava kaikki Translated S.R.L:lle tapauksen ratkaisemisesta aiheutuneet kulut.

Kaikki keskeneräiset työt ja kaikki keskeneräiset tilaukset keskeytetään, jos maksu viivästyy.

Translated S.R.L:n ei voida katsoa olevan mistään syystä vastuussa käännöksistä, jotka eivät ole tyylillisesti tyydyttäviä. Erityisesti mainonta- ja myynninedistämismateriaalien osalta Translated S.R.L:n palvelut on rajoitettava yksinkertaiseen käännökseen, ellei muuta ole nimenomaisesti pyydetty. Translated S.R.L ei ole vastuussa käännetyn tekstin laatimisesta esimerkiksi mainostyyliin, joka on erilainen kuin lähdeteksti. Vastuumme rajoittuu laskun määrään.

Valitukset otetaan huomioon vain, jos ne saadaan kirjatussa kirjeessä, vastauksen postimaksu maksettuna, seitsemän päivän kuluessa työn tai sen osan toimittamisesta. Kaikkien valitusten mukana on oltava alkuperäiset asiakirjat, kiistanalaiset käännökset ja selityksen sisältävä kirje. Edellä mainitun ajanjakson päätyttyä käännöksen katsotaan olevan oikein.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen ja valitus on tehty asetettujen määräaikojen kuluessa, Translated S.R.L sitoutuu toimittamaan omalla kustannuksellaan muokatun version kiistanalaisesta käännöksestä ajassa, joka on sama kuin kolmasosa työlle aiemmin vahvistetusta ajasta lisättynä yhdellä arkipäivällä. Tätä toista asiakirjaa käytetään arvioimaan käännöksen laatua korvausmäärän määrittämiseksi Translated S.R.L:n oman harkinnan mukaan.

Translated S.R.L ei ole vastuussa viiveistä, jotka aiheutuvat huonosti toimivista fakseista, modeemeista, sähköpostista tai muista posti- tai kuriiripalveluista, jotka eivät ole Translated S.R.L:n suorassa hallinnassa.

Jos viivästys on pidempi kuin kolmasosa vahvistetusta toimitusajasta ja jos viivästyminen johtuu suoraan ja yksinomaan Translated S.R.L:stä, maksetaan korvaus, joka vahvistetaan osapuolten kesken – korkeintaan 100 % työstä, joka on toimitettu myöhässä.

Käännöksen yhdessä osassa olevat viat eivät missään tapauksessa anna aihetta koko käännöksen kyseenalaistamiseen. Translated S.R.L pidättää oikeuden muuttaa käännöstä tällaisessa tapauksessa.

Vain osapuolten väliset kirjalliset sopimukset otetaan huomioon. Rooman tuomioistuimella on toimivalta ratkaista kaikki riidat. Jos maksua ei ole suoritettu, tällaisen käännöksen osittaisen tai täydellisen kopioimisen katsotaan olevan laitonta. Translated S.R.L pidättää itsellään oikeuden pyytää asiakkaalta viipymättä maksua käännöksestä ja korvausta tekijänoikeudesta, mikäli asiakas käyttää aineistoja, joita ei ole maksettu.

Vastuu

Translated S.R.L tai sen toimittajat eivät myönnä tarjottuihin palveluihin liittyviä takuita tai ehtoja, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut ja ehdot myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistajuudesta tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta. Translated S.R.L tai sen toimittajat eivät ole mistään syystä vastuussa erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista muista vahingoista, jotka ovat seurausta käyttöoikeuksien, tietojen tai voittojen menettämisestä, johtuivatpa ne sopimuksen noudattamisesta, laiminlyönnistä tai muusta vahingollisesta toiminnasta, joka johtuu Translated S.R.L:n palveluista tai jollain tavalla liittyy niihin.