Privacybeleid en cookies

Gepubliceerd: 25 mei 2018

I. Privacybeleid

Translated S.r.l., een bedrijf onder Italiaans recht met statutaire zetel op Via Indonesia, nr. 23, 00144, Rome, Italië (hierna "Translated") — in overeenstemming met de vereisten in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG genoemd) en Italiaanse wetgeving inzake gegevensbescherming — eerbiedigt en beschermt de privacy van gebruikers van de website die wordt aangeduid als het translated.com-domein, waarbij alle mogelijke en evenredige inspanningen worden geleverd om geen schade toe te brengen aan de rechten van zijn gebruikers.

Het doel van dit privacybeleid is gebruikers te helpen de procedures te begrijpen die Translated op het gebied van privacy gebruikt, met inbegrip van welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld, hoe ze worden gebruikt, hoe ze worden beschermd en welke individuele rechten gebruikers hebben.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op, en sluit onze verantwoordelijkheid uit in termen van privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die websites of diensten beheren waarnaar de translated.com verwijst.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Translated verkrijgt of verwerkt wanneer gebruikers de translated.com website gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: onze diensten kopen en gebruiken, reageren op marketingcommunicatie en contact opnemen met de klantenservice van Translated. Die interacties kunnen betrekking hebben op bezoekers, klanten, leveranciers en/of partners.

Bovendien verwerkt Translated persoonlijke gegevens in andere gebieden dan de translated.com-website, waarvoor een ander privacybeleid vereist is.

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

In dit privacybeleid betekent de term "persoonlijke gegevens" informatie die naar gebruikers verwijst. Daarmee kunnen we gebruikers identificeren, direct of in combinatie met andere informatie in ons bezit.

Gebruikers van de website in het algemeen

Translated verwerkt gebruikersgegevens op basis van toestemming. Door de website van Translated te gebruiken of te raadplegen, stemmen gebruikers expliciet in met dit privacybeleid en stemmen zij in met de verwerking van hun persoonlijke gegevens met betrekking tot de doeleinden en methoden die hieronder worden beschreven, inclusief eventuele openbaarmaking aan derden voor het verlenen van diensten. Het verstrekken van gegevens en derhalve het instemmen met het verzamelen en verwerken van gegevens is optioneel. De gebruiker kan toestemming weigeren en kan de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het weigeren van toestemming kan het echter onmogelijk maken om bepaalde diensten te verlenen en de surfervaring op de site kan worden aangetast.

Klanten

Translated zal al het mogelijke doen, in overeenstemming met de elektronische vorm van service, om de uiterste vertrouwelijkheid in de uitvoering van de diensten te handhaven. Alle teksten, de aard van het uitgevoerde werk, de persoonlijke gegevens van de cliënt die voor vertaaldoeleinden worden meegedeeld en alle informatie die door de klant aan Translated wordt doorgegeven, zijn onderworpen aan de striktste vertrouwelijkheid en de verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6 van de AVG.

In het bijzonder gebruikt Translated de informatie die wordt verstrekt voor de uitvoering van het contract (en voor de uiteindelijke uitvoering van pre-contractuele maatregelen) en dergelijke informatie kan - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant - niet openbaar worden gemaakt of aan derden; behalve aan haar geautoriseerde werknemers of hun geautoriseerde onderaannemers, als hun operationele of adviesinterventie kennis van dergelijke informatie vereist. De bovenstaande garanties zijn niet van toepassing indien Translated wettelijk verplicht is om dergelijke informatie openbaar te maken, of in het geval dat dergelijke informatie openbaar is of wordt, ongeacht de openbaarmaking ervan door Translated. Evenzo geldt voor gevallen waarin de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, of wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een legitiem belang van Translated of van derden, van hogere aard dan de rechten van de betrokkene.

Leveranciers en medewerkers

De persoonlijke gegevens van onze freelance leveranciers en medewerkers (leveranciers, vertalers, tolken, grafisch ontwerpers, gelieerde ondernemingen, consultants, enz.) worden strikt vertrouwelijk behandeld. De enige informatie die aan derden wordt verstrekt, is de informatie die op onze site wordt gepubliceerd, zoals gebruikersnaam, moedertaal, werkervaring en studies. Andere informatie, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, adressen en telefoonnummers, wordt uitsluitend verwerkt door Translated en haar erkende leveranciers (dwz accountants, banken, enz.), uitsluitend met het oog op de correcte uitvoering van de arbeidsrelatie met hetzelfde en de naleving van eventuele wettelijke verplichtingen.

III. Automatisch verzamelde informatie. Surfgegevens

Zoals bij alle websites maakt deze site ook gebruik van logbestanden waarin informatie van gebruikersbezoeken automatisch wordt verzameld en opgeslagen. De verzamelde informatie kan het volgende omvatten:

 • Internet protocol (IP)-adres
 • Type browser en apparaatparameters die gebruikt worden om verbinding te maken met de site
 • Naam van de internetprovider (ISP, of Internet Service Provider)
 • Datum en tijdstip van bezoek/verzoek
 • Aantal klikken, indien van toepassing
 • Methode voor het verzenden van het verzoek naar de server
 • Grootte van het bestand dat is verkregen als reactie
 • Digitale code die de status van het antwoord van de server aangeeft
 • Andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker

De hierboven vermelde informatie wordt automatisch afgehandeld en verzameld in een uitsluitend geaggregeerde vorm om de correcte werking van de site en om veiligheidsredenen te verifiëren. Met het oog op beveiliging (spamfilters, firewalls, virusdetectie), kunnen automatisch geregistreerde gegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals een IP-adres (het adres dat op unieke wijze identificeert, ten minste op dat moment, de host van herkomst), die kunnen worden gebruikt - in overeenstemming met de geldende wetgeving ter zake - om pogingen te blokkeren om de site te beschadigen, andere gebruikers schade toe te brengen, kwaadwillende activiteiten uit te voeren en activiteiten die een misdaad vormen. Dit type gegevens wordt gebruikt om de site en zijn gebruikers te beschermen.

De vermelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en om te controleren of deze correct functioneert. Daarom worden gegevens onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt (het blokkeren van pogingen om de site te beschadigen) worden zeven dagen bewaard.

IV. Gebruik van cookies

Definitie van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de bezochte website naar de browser wordt gestuurd en vervolgens wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Als u opnieuw verbinding maakt met de website, worden de cookies herlezen en herkend door de website die ze verzonden heeft. Tijdens het bezoeken van een website, kunt u cookies ontvangen van een website van een derde partij (zogenaamde "third-party cookies"), bijvoorbeeld links naar webpagina's van andere domeinen.

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het toestaan ​​dat een website het apparaat van een gebruiker herkent, of bewakingssessies en het opslaan van specifieke informatie over gebruikers die toegang hebben tot de server.

Soorten cookies

Technische cookies zijn nodig om een ​​website goed te laten functioneren en om een ​​gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van een dienst.

Functionele cookies worden gebruikt om de navigatie van websites te vergemakkelijken, om geselecteerde instellingen op te slaan en om aangepaste functies aan te bieden.

Analytische cookies worden door websites gebruikt om informatie te verzamelen over gebruiksgewoonten, bezochte pagina's en eventuele fouten die kunnen optreden tijdens het browsen. Deze cookies verzamelen geen informatie die de computer van de gebruiker kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengebracht en is dus anoniem.

Door de site te gebruiken, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies.

Het uitschakelen van cookies

Cookies zijn gekoppeld aan de browser en kunnen op elk gewenst moment rechtstreeks vanuit de browser worden uitgeschakeld, waardoor de toestemming voor het gebruik van cookies wordt geweigerd/ingetrokken. Het moet echter worden vermeld dat het uitschakelen van cookies het juiste gebruik van sommige functies op de site kan verhinderen.

Elke browser heeft een andere procedure voor het beheren van de instellingen. Hieronder staan ​​specifieke instructies voor elke browser:

V. Cookies van derden

Deze site fungeert ook als tussenpersoon voor cookies van derden, die worden gebruikt om gebruikers aanvullende diensten en functies te bieden. Deze verbeteren ook de gebruikerservaring van de site met bijvoorbeeld knoppen voor sociale media of video's. Deze site heeft geen controle over cookies van derden, aangezien die volledig beheerd worden door derden. Als gevolg hiervan wordt informatie over het gebruik van deze cookies en hun doel, evenals hoe ze kunnen worden uitgeschakeld, rechtstreeks door derden verstrekt op de hieronder aangegeven pagina's.

DMP

Cookie Naam: 3rdplace
Doel: 3rdPlace biedt profilerings- en advertentiediensten aan op basis van het gedrag en de interesses van online gebruikers
Typologie: Derde deel
Looptijd: Voortdurend
Toestemming: Vereist
Meer informatie: Het privacybeleid en de mogelijkheid om de tracking te verwijderen is beschikbaar op de volgende URL: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Sociale netwerken

Deze website bevat ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken om eenvoudig delen van content op uw favoriete sociale netwerken mogelijk te maken. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat ze geen cookies plaatsen wanneer gebruikers de pagina openen om de privacy van gebruikers te waarborgen. Cookies kunnen alleen worden ingesteld, mits deze worden verstrekt door sociale netwerken, wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker de website bezoekt terwijl hij op het sociale netwerk is ingelogd, hij/zij al toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies die via deze site worden doorgegeven op het moment van registratie bij het sociale netwerk.

Het verzamelen en gebruiken van de gegevens die zijn verkregen met behulp van de plug-ins, wordt geregeld door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar moet worden verwezen.

VI. Nieuwsbrief en e-mail

Gebruikers kunnen om verschillende redenen e-mails ontvangen van Translated, zoals voor de bevestiging van een bestelling of de bevestiging van het abonnement op de nieuwsbrief, of om informatie over diensten van Translated te ontvangen. Bovendien volgen we (bijvoorbeeld met de zogenaamde "trackingpixel") of een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail is geklikt met het oog op het optimaliseren en aanpassen van ons aanbod. We gebruiken deze gegevens om de inhoud van nieuwsbrieven te kunnen verzenden die op maat is samengesteld voor de klant.

Gebruikers kunnen dit soort verwerking weigeren door naar www.translated.com te gaan, waar ze bijvoorbeeld hun online profiel kunnen wijzigen, het abonnement op onze nieuwsbrief kunnen annuleren of contact kunnen opnemen met de gegevensbeheerder op het onderstaande adres.

VII. Gegevensverwerkingslocatie

De gegevens die door deze site worden verzameld, worden verwerkt op het hoofdkantoor van de gegevensbeheerder en in het datacenter voor webhosting. De webhosting, Hitachi CBT, die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens en gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, bevindt zich in de Europese Economische Ruimte en handelt in overeenstemming met de Europese normen.

VIII. Gegevensoverdracht in niet-EU-landen

Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Met name met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en Google Analytics. De overdracht is toegestaan ​​op basis van specifieke uitspraken van de Europese Unie en de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder uitspraak 1250/2016 (Privacyschild), waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De bovengenoemde bedrijven garanderen hun naleving van het privacyschild.

IX. Veiligheidsmaatregelen

Deze site verwerkt de gegevens van gebruikers op een wettige en correcte manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of elektronische hulpmiddelen, met gepaste maatregelen op organisatorisch, technisch en administratief niveau ter bescherming van persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf, met behulp van criteria die strikt verband houden met de vermelde doeleinden. Er kan echter geen 100% veilige gegevensoverdracht en opslagsysteem worden gegarandeerd. Gebruikers die reden hebben om te geloven dat hun interacties met ons niet langer veilig zijn, worden gevraagd om het probleem onmiddellijk op vriendelijke wijze te melden.

Naast de verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen in bepaalde gevallen andere partijen die betrokken zijn bij de werking van de website, toegang hebben tot opgeslagen persoonlijke gegevens (administratief, verkoop, juridische afdeling en personeel van de systeembeheerder) of externe personen (zoals externe technische dienst). aanbieders, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven en communicatiebureaus) die, indien nodig, door de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden aangesteld om met persoonlijke gegevens om te gaan.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden zo lang als nodig of toegestaan ​​bewaard in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. De criteria voor het bepalen van opslagtijden zijn als volgt: (i) de periode waarin gebruikers regelmatig de translated.com-site gebruiken; (ii) de noodzaak om te voldoen aan een contract of een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; (iii) de mogelijkheid om gegevens te bewaren in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld met betrekking tot tijdslimieten, geschillen of wettelijke nalevingscontroles).

X. Rechten van de gebruiker

Op grond van de AVG en de Italiaanse regelgeving kan de gebruiker, op de wijze en binnen de grenzen die door de huidige wetgeving worden gesteld, de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens:

 • Verzoek om bevestiging van het bestaan ​​van persoonsgegevens over hem/haar (recht van toegang)
 • Om de oorsprong te weten
 • Om begrijpelijke communicatie te ontvangen
 • Om informatie te hebben over de criteria, de methoden en de doeleinden van de verwerking
 • Om bijwerking, rectificatie, integratie, annulering, transformatie in anonieme vorm, blokkering te verzoeken van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief die niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • In het geval van op toestemming gebaseerde verwerking ontvangt u alle ondersteuning kosteloos voor gegevens over uzelf die aan de gegevensbeheerder zijn verstrekt, in een gestructureerde en leesbare vorm, nageleefd door een gegevensverwerker en in een indeling die algemeen beschikbaar is op elektronische apparaten
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid
 • Alsook om, algemener, alle rechten uit te oefenen die worden erkend door de huidige wettelijke bepalingen

Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder. In het bijzonder kan de gebruiker zijn of haar rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen door naar de www.translated.com-site te gaan, bijvoorbeeld door uw online profiel te wijzigen of door uw abonnement op onze nieuwsbrief te annuleren of door contact op te nemen met de Data Controller op het hierboven vermelde adres. We zullen op het verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers worden verzocht in hun verzoek aan te geven welke persoonsgegevens zij wensen te wijzigen, om ons te informeren of zij er de voorkeur aan geven die gegevens uit onze database te verwijderen, of om te specificeren welke beperkingen zij aan ons gebruik van hun persoonlijke gegevens willen stellen. Het is belangrijk te vermelden dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor registratiedoeleinden en/of om de transacties die door gebruikers zijn gestart te voltooien voordat een wijziging of annulering wordt aangevraagd.

2. Aparte informatie voor ouders

De translated.com-website is niet bedoeld voor kinderen, zoals vereist door toepasselijke wetgeving, en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Translated verplicht zich echter om te voldoen aan de bepalingen van de wet waar deze de toestemming van een ouder of voogd vereisen om de persoonlijke gegevens van minderjarigen te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken. We willen de privacy van minderjarigen beschermen en moedigen ouders en voogden aan om een ​​actieve rol te spelen in de activiteiten en interesses van hun kinderen op het internet.

Als een ouder of voogd ontdekt dat een minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de gegevensbeheerder op het onderstaande adres. Als we vernemen dat een minderjarige ons hun persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we ze uit onze bestanden verwijderen.

XII. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder - in overeenstemming met de AVG en andere Italiaanse gegevensbeschermingswetten, evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming - is Translated Srl, Via Indonesia, nr. 23, 00144, Rome, Italië, die kan worden gecontacteerd via de volgende e-mail adres: info@translated.com.

Dataprocessor voor verwerking is Hitachi CBT webhosting.

XIII. Functionaris voor gegevensbescherming

Translated heeft de heer Simone Giovanni Perone aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer). De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op het volgende adres: dpo@translated.com.

XIV. Updates

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018.