Politica de confidențialitate și modulele cookie

Data publicării: 25 mai 2018

I. Politica de confidențialitate

Translated S.r.l., o societate constituită în temeiul legislației italiene, cu sediul social în Via Indonesia, nr. 23, 00144, Roma, Italia (denumită în continuare „Translated”), în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare „RGPD”) și legea italiană privind protecția datelor, respectă și protejează viața privată a utilizatorilor site-ului, denumit în continuare domeniul translated.com, depunând toate eforturile posibile și proporționale pentru a nu prejudicia drepturile utilizatorilor săi.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a ajuta utilizatorii să înțeleagă procedurile pe care Translated le utilizează în domeniul vieții private, inclusiv ce date personale sunt colectate, de ce sunt colectate, cum sunt utilizate, cum sunt protejate și ce drepturi individuale dețin utilizatorii.

Această politică de confidențialitate nu se aplică și exclude responsabilitatea noastră în ceea ce privește viața privată, informațiile sau alte practici ale terților, inclusiv ale terților care gestionează site-uri sau servicii la care site-ul translated.com face trimitere.

Această politică de confidențialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care Translated le obține sau le prelucrează atunci când utilizatorii interacționează cu website-ul translated.com. Printre exemplele de interacțiuni se numără: achiziționarea și utilizarea serviciilor noastre, răspunsul la comunicările de marketing și contactarea serviciului pentru clienți Translated. Aceste interacțiuni pot implica vizitatorii, clienții, furnizorii și/sau partenerii.

Mai mult, Translated prelucrează date cu caracter personal în alte zone decât site-ul translated.com, care necesită alte politici de confidențialitate.

II. Informații generale privind prelucrarea datelor

În prezenta politică de confidențialitate, termenul „date cu caracter personal” semnifică informații care se referă la utilizatori. Acestea ne permit să identificăm utilizatorii, direct sau în combinație cu alte informații pe care le deținem.

Utilizatorii site-ului în general

Translated prelucrează datele utilizatorilor pe bază de consimțământ. Utilizând sau consultând site-ul Translated, utilizatorii sunt de acord în mod explicit cu această politică de confidențialitate și își acordă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în legătură cu scopurile și metodele descrise mai jos, inclusiv orice divulgare către terți, dacă este necesară pentru furnizarea serviciilor. Furnizarea datelor și, în consecință, consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor sunt opționale. Utilizatorul poate refuza să acorde consimțământul și poate revoca consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, refuzul de a acorda consimțământul poate face imposibilă furnizarea anumitor servicii și experiența de navigare pe site poate fi compromisă.

Clienți

Translated va face tot posibilul, în concordanță cu forma electronică a serviciului, să mențină cea mai mare confidențialitate în prestarea serviciilor sale. Toate textele, natura lucrărilor efectuate, datele cu caracter personal ale clientului comunicate în scopuri de traducere și orice informații transmise de către client spre Translated sunt supuse celei mai stricte confidențialități, iar datele cu caracter personal colectate sunt prelucrate în conformitate cu articolul 6 din RGPD.

În particular, Translated utilizează informațiile furnizate pentru executarea contractului (și pentru eventuala implementare a măsurilor precontractuale), iar aceste informații nu pot, fără consimțământul prealabil scris al clientului, fi dezvăluite public sau către terți, cu excepția angajaților săi autorizați sau a subcontractanților săi autorizați, dacă intervenția operațională sau consultativă a acestora necesită cunoașterea acestor informații. Garanțiile de mai sus nu se aplică dacă Translated este obligată prin lege să dezvăluie astfel de informații sau în cazul în care aceste informații se află sau intră în domeniul public, indiferent de divulgarea acestora de către Translated. Acest lucru se aplică în mod similar și în cazurile în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară pentru protecția unui interes legitim al Translated sau al terților, superior față de drepturile persoanei vizate prin natura sa.

Furnizori și colaboratori

Datele cu caracter personal ale furnizorilor noștri și colaboratorilor noștri liber-profesioniști (furnizori, traducători, interpreți, graficieni, afiliați, consultanți etc.) sunt tratate în condiții de strictă confidențialitate. Singurele informații care vor fi comunicate terților sunt informațiile publicate pe site-ul nostru, precum numele de utilizator, limba maternă, experiența profesională și studiile. Alte informații, precum prenumele, numele, data nașterii, adresele și numerele de telefon sunt prelucrate numai de către Translated și furnizorii autorizați ai acesteia (de ex. contabili, bănci etc.), exclusiv în scopul executării corecte a relației profesionale cu aceștia și îndeplinirii oricăror obligații legale.

III. Informații colectate automat. Date de navigare pe web

Ca toate website-urile, și acest site folosește fișiere jurnal în care informațiile privind vizitele utilizatorilor sunt colectate și stocate automat. Informațiile colectate ar putea include următoarele:

 • adresă IP
 • tipul de browser și parametrii dispozitivului utilizat pentru conectarea la site
 • numele furnizorului de servicii de internet (ISP)
 • data și ora vizitei/solicitării
 • numărul de clicuri, dacă este cazul
 • metoda folosită pentru a trimite solicitarea către server
 • dimensiunea fișierului obținut ca răspuns
 • codul digital care indică starea răspunsului dat de server
 • alți parametri legați de sistemul de operare și de mediul IT al utilizatorului

Informațiile enumerate mai sus sunt prelucrate automat și colectate exclusiv în formă agregată pentru a verifica funcționarea corectă a site-ului și din motive de securitate. În scopuri de securitate (filtre antispam, firewall-uri, detectarea virușilor), datele înregistrate automat pot include, de asemenea, date cu caracter personal, precum adresa IP (cea care identifică în mod unic, cel puțin la acel moment, gazda de origine), care ar putea fi utilizate, în conformitate cu legile în materie în vigoare, pentru a bloca încercările de a deteriora site-ul, aduce prejudicii altor utilizatori, desfășurarea de activități rău intenționate și activități care constituie o infracțiune. Acest tip de date este utilizat pentru a proteja site-ul și utilizatorii săi.

Datele enumerate sunt utilizate în scopul exclusiv de a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea website-ului și de a verifica funcționarea corectă a acestuia. În consecință, datele sunt șterse imediat după prelucrare. Datele utilizate în scopuri de securitate (blocarea încercărilor de deteriorare a site-ului) sunt păstrate timp de șapte zile.

IV. Utilizarea modulelor cookie

Definiția modulelor cookie

Un modul cookie este un mic fișier text trimis browserului de către website-ul vizitat și apoi stocat pe hard disk-ul computerului utilizatorului. Când te conectezi din nou la site, modulele cookie sunt citite și recunoscute de website-ul care le-a trimis. În timp ce vizitezi un website, poți primi module cookie de la un site terț (așa-numitele „module cookie terțe”), de exemplu, linkuri către pagini web ale altor domenii.

Modulele cookie pot fi utilizate în diferite scopuri, precum permiterea unui website să recunoască dispozitivul utilizatorului sau pentru a monitoriza sesiuni și stoca informații specifice despre utilizatorii care accesează serverul.

Tipuri de module cookie

Modulele cookie tehnice sunt necesare pentru ca un website să funcționeze corect și pentru a permite utilizarea unui serviciu de către un utilizator.

Modulele cookie funcționale sunt utilizate pentru a facilita navigarea pe site, pentru a stoca setările selectate și pentru a oferi funcții personalizate.

Modulele cookie analitice sunt utilizate de website-uri pentru a colecta informații despre obiceiurile de utilizare, paginile vizitate și orice erori care pot apărea în timpul navigării. Aceste module cookie nu colectează informații care să poată fi utilizate pentru a identifica computerul utilizatorului. Toate informațiile colectate de către aceste module cookie sunt agregate și, prin urmare, anonime.

Prin utilizarea site-ului, vizitatorul consimte în mod expres la utilizarea modulelor cookie.

Dezactivarea modulelor cookie

Modulele cookie sunt asociate cu browserul și pot fi dezactivate în orice moment direct din browser, refuzând/retrăgând astfel consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie. Trebuie menționat faptul că dezactivarea modulelor cookie poate împiedica utilizarea corespunzătoare a anumitor funcții pe site.

Fiecare browser are o procedură diferită pentru gestionarea setărilor. Mai jos sunt prezentate instrucțiuni specifice pentru fiecare browser:

V. Modulele cookie terțe

Acest site acționează și ca intermediar pentru modulele cookie terțe, care sunt utilizate pentru a furniza servicii și opțiuni suplimentare utilizatorilor. Acestea îmbunătățesc, de asemenea, experiența utilizatorului pe site prin intermediul unor opțiuni, precum butoane pentru rețele sociale sau videoclipuri. Acest site nu controlează modulele cookie terțe. Acestea sunt gestionate în întregime de către terți. În consecință, informațiile despre utilizarea acestor module cookie și scopul acestora, precum și modul de dezactivare a acestora sunt furnizate direct de către terți în paginile indicate mai jos.

DMP

Denumirea modulului cookie: 3rdPlace
Scop: 3rdPlace oferă servicii de stabilire a profilurilor și publicitate bazate pe comportamentul și interesele utilizatorilor online.
Tip: terț
Durată: persistent
Consimțământ: obligatoriu
Mai multe informații: poți citi politica de confidențialitate și dezactiva urmărirea accesând următoarea adresă URL: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Rețele sociale

Acest website include, de asemenea, pluginuri și/sau butoane pentru rețelele sociale, pentru a permite partajarea cu ușurință a conținutului pe rețelele sociale preferate. Aceste pluginuri sunt programate cu scopul de a nu seta module cookie atunci când utilizatorii accesează pagina, pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor. Modulele cookie pot fi setate, dacă sunt astfel prevăzute de rețelele sociale, numai atunci când utilizatorul folosește efectiv și voluntar pluginul. Te rugăm să reții faptul că, în cazul în care utilizatorul navighează pe site în timp ce este conectat la rețeaua socială, acesta și-a acordat deja consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie transmise prin intermediul acestui site în momentul înregistrării pe rețeaua socială.

Colectarea și utilizarea datelor obținute prin intermediul pluginurilor sunt reglementate de politicile de confidențialitate respective ale rețelelor sociale, la care trebuie să se facă trimitere.

VI. Buletin informativ și e-mail

Utilizatorii pot primi e-mailuri de la Translated din diverse motive, precum pentru confirmarea unei comenzi sau confirmarea abonării la buletinul informativ sau pentru a primi informații privind serviciile Translated. În plus, în scopul optimizării și adaptării ofertelor noastre, urmărim (de exemplu, cu așa-numitul „Tracking-Pixel”) dacă un e-mail a fost deschis și pe care linkuri din e-mail s-a făcut clic. Folosim aceste date pentru a putea trimite conținut personalizat pentru client în buletinul informativ.

Utilizatorii pot respinge aceste tipuri de prelucrare, accesând www.translated.com, unde, de exemplu, își pot schimba profilul online sau pot anula abonarea la buletinul nostru informativ sau pot contacta operatorul de date la adresa de mai jos.

VII. Locul de prelucrare a datelor

Datele colectate de acest site sunt prelucrate la sediul operatorului de date și în centrul de date de găzduire web. Găzduirea web este asigurată de Hitachi CBT, companie care este responsabilă pentru prelucrarea datelor și gestionează datele în numele operatorului de date și care se află în Spațiul Economic European și acționează în conformitate cu standardele europene.

VIII. Transferul de date către țări din afara UE

E posibil ca acest site să partajeze o parte din datele colectate cu servicii situate în afara spațiului Uniunii Europene. În special, cu Google, Facebook și Microsoft (LinkedIn) prin intermediul pluginurilor sociale și Google Analytics. Transferul este autorizat în baza unor hotărâri specifice ale Uniunii Europene și ale Garantului pentru protecția datelor cu caracter personal, în special, hotărârea 1250/2016 (Scutul de confidențialitate) și nu este necesar un consimțământ suplimentar pentru acesta. Companiile menționate mai sus garantează aderarea lor la Scutul de confidențialitate.

IX. Măsuri de siguranță

Acest site prelucrează datele utilizatorilor în mod legal și corespunzător, adoptând măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. Prelucrarea se realizează folosind instrumente informatice și/sau electronice, utilizând măsuri adecvate la nivel organizațional, tehnic și administrativ pentru a proteja datele cu caracter personal din cadrul companiei noastre, folosind criterii strict legate de scopurile enunțate. Cu toate acestea, nicio transmisie de date și niciun sistem de stocare nu pot fi garantate ca fiind 100% sigure. Utilizatorii care au motive să creadă că interacțiunile lor cu noi nu mai sunt sigure sunt rugați să raporteze imediat problema.

În afară de operatorul de date, în anumite cazuri, alte părți implicate în administrarea website-ului pot avea acces la datele cu caracter personal stocate (personal administrativ, de vânzări, din cadrul departamentului juridic și administrator de sistem) sau persoane externe (precum furnizori terți de servicii tehnice, curieri, furnizori de servicii de găzduire, companii de IT și agenții de comunicare) care, dacă este necesar, pot fi desemnate de operatorul de date să prelucreze datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi păstrate atât timp cât este necesar sau permis, având în vedere scopurile pentru care sunt colectate. Criteriile adoptate pentru determinarea timpilor de stocare sunt următoarele: (i) perioada de timp în care utilizatorii folosesc în mod regulat site-ul translated.com; (ii) necesitatea îndeplinirii unui contract sau a unei obligații legale pe care o avem; (iii) oportunitatea de a păstra date având în vedere poziția noastră juridică (de exemplu, în ceea ce privește limitele de timp, litigiile sau controalele de conformitate cu reglementările).

X. Drepturile utilizatorului

În conformitate cu RGPD și reglementările italiene, utilizatorul poate, în maniera și în limitele stabilite de legislația în vigoare, să își exercite următoarele drepturi în legătură cu datele sale personale:

 • dreptul de a solicita confirmarea existenței datelor cu caracter personal care îl/o privesc (dreptul de acces)
 • dreptul de a afla originea acestor date
 • dreptul de a primi comunicări inteligibile
 • dreptul de a avea informații despre criteriile, metodele și scopurile prelucrării
 • dreptul de a solicita actualizarea, rectificarea, integrarea, anularea, transformarea în formă anonimă, blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate
 • în cazurile de prelucrare pe bază de consimțământ, dreptul de a primi orice fel de asistență contra cost pentru datele despre tine care au fost furnizate operatorului de date, într-o formă structurată și lizibilă, respectată de un responsabil de prelucrare a datelor și într-un format disponibil în mod obișnuit pe dispozitive electronice
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
 • precum și, în general, dreptul de a exercita toate drepturile care sunt recunoscute de dispozițiile actuale ale legii

Solicitările trebuie adresate operatorului de date. În particular, utilizatorul își poate exercita drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, accesând site-ul www.translated.com, de exemplu, prin schimbarea profilului tău online sau prin anularea abonării la buletinul nostru informativ sau prin contactarea operatorului de date la adresa menționată mai sus. Vom răspunde solicitării în conformitate cu legislația aplicabilă. Utilizatorii sunt invitați să indice în solicitarea lor, ce date cu caracter personal doresc să fie modificate, să ne informeze dacă preferă ca aceste date să fie șterse din baza noastră de date sau să specifice ce limitări doresc să impună în legătură cu utilizarea datelor lor cu caracter personal. Este important de menționat că este posibil să trebuiască să reținem anumite informații în scopuri de înregistrare și/sau pentru a finaliza tranzacțiile inițiate de utilizatori înainte de a solicita o modificare sau anulare.

XI. Informații speciale pentru părinți

Site-ul translated.com nu este destinat copiilor, așa cum este prevăzut în legislația aplicabilă și nu colectăm în cunoștință de cauză informații cu caracter personal de la minori. Cu toate acestea, Translated se angajează să respecte prevederile legii, atunci când acestea impun autorizarea din partea unui părinte sau a unui tutore pentru a colecta, utiliza sau dezvălui datele cu caracter personal ale minorilor. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea minorilor și încurajăm părinții și tutorii să joace un rol activ în activitățile și interesele copiilor lor pe internet.

Dacă un părinte sau tutore ia cunoștință de faptul că un copil minor ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimțământul său, acesta este invitat să contacteze operatorul de date la adresa menționată mai jos. Dacă aflăm că un minor ne-a furnizat datele sale cu caracter personal, le vom elimina din fișierele noastre.

XII. Operatorul de date

Operatorul de date, în conformitate cu RGPD și alte legi italiene de protecție a datelor, precum și alte dispoziții privind protecția datelor, este Translated S.r.l., Via Indonesia, nr. 23, 00144, Roma, Italia și poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: info@translated.com.

Responsabil de prelucrarea a datelor este furnizorul de servicii de găzduire web Hitachi CBT.

XIII. Responsabilul pentru protecția datelor

Translated l-a desemnat pe domnul Simone Giovanni Perone în funcția de responsabil pentru protecția datelor (RPD). RPD poate fi contactat la următoarea adresă: dpo@translated.com.

XIV. Actualizări

Această politică de confidențialitate a fost actualizată pe data de 25 mai 2018.