Fortrolighedspolitik og cookies

Udgivet: 25. maj 2018

I. Fortrolighedspolitik

Translated S.r.l., en virksomhed der er indregistreret i henhold til italiensk lov med registrerede kontorer på Via Indonesia nr. 23, 00144 Rom, Italien (i det følgende benævnt Translated) – i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (generel forordning om databeskyttelse, i det følgende benævnt GDPR) og italiensk databeskyttelseslov – respekterer og beskytter personlige oplysninger om brugere af webstedet, der omtales som translated.com-domænet, ved at iværksætte enhver mulig og passende indsats for ikke at skade brugernes rettigheder.

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at hjælpe brugerne med at forstå de procedurer, Translated bruger, når det gælder personlige oplysninger, herunder hvilke personlige data der indsamles, hvorfor de indsamles, hvordan de bruges, hvordan de er beskyttet, og hvilke individuelle rettigheder brugere har.

Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for og udelukker vores ansvar med hensyn til fortrolighed, information eller andre metoder fra tredjeparter, herunder tredjeparter, der administrerer websteder eller tjenester, som translated.com-webstedet henviser til.

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle personlige data, som Translated erhverver eller behandler, når brugerne interagerer med translated.com-webstedet. Eksempler omfatter: Køb og brug af vores tjenester, reaktion på markedskommunikation og kontakt til Translateds kundeservice. Disse interaktioner kan involvere besøgende, kunder, leverandører og/eller partnere.

Derudover behandler Translated personlige data i andre områder end translated.com-webstedet, som kræver andre fortrolighedspolitikker.

II. Generel information om databehandling

I denne fortrolighedspolitik betyder termen "personoplysninger" oplysninger, der henviser til brugere. Det giver os mulighed for at identificere brugere direkte eller i kombination med andre oplysninger, vi er i besiddelse af.

Brugere af webstedet generelt

Translated behandler brugerdata på baggrund af samtykke. Ved at bruge eller konsultere Translateds websted accepterer brugerne eksplicit denne fortrolighedspolitik og giver samtykke til behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med de formål og metoder, der er beskrevet nedenfor, herunder eventuel videregivelse til tredjepart om nødvendigt til levering af tjenester. Tilvejebringelse af oplysninger og følgeligt samtykke til indsamling og behandling af oplysninger er valgfrit. Brugeren kan nægte at give samtykke og kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. Hvis man nægter at give samtykke, kan det dog gøre det umuligt at levere visse tjenester, og browseroplevelsen på webstedet kan blive forringet.

Kunder

Translated skal gøre alt, hvad der er muligt, i overensstemmelse med den elektroniske form for tjeneste, for at opretholde den største fortrolighed i ydelsen af deres tjenester. Alle tekster, arten af det udførte arbejde, kundens personoplysninger, der er blevet givet til oversættelsesformål, og alle oplysninger, som kunden videregiver til Translated, er underlagt den strengeste fortrolighed, og de indsamlede personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med artikel 6 i GDPR.

Translated skal især bruge de oplysninger, der gives, til udførelsen af kontrakten (og til eventuel implementering af forudgående kontraktforhold), og sådanne oplysninger kan ikke – uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden – videregives offentligt eller til tredjepart, undtagen til deres autoriserede medarbejdere eller deres autoriserede underleverandører, hvis deres operationelle eller rådgivende indgriben kræver kendskab til sådanne oplysninger. Ovenstående garantier gælder ikke, hvis Translated er forpligtet ved lov til at videregive sådanne oplysninger, eller i tilfælde af at sådanne oplysninger er eller kommer ind i det offentlige domæne, uanset om Translated har videregivet de samme. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, eller hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for Translated eller tredjepart, som er af en højere karakter end den registreredes rettigheder.

Leverandører og samarbejdspartnere

Personoplysninger om vores freelanceleverandører og samarbejdspartnere (leverandører, oversættere, tolke, grafiske designere, tilknyttede virksomheder, konsulenter osv.) skal behandles helt fortroligt. De eneste oplysninger, der må formidles til tredjeparter, er de oplysninger, der offentliggøres på vores websted, f.eks. brugernavn, modersmål, arbejdserfaring og studier. Andre oplysninger, f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, adresser og telefonnumre, må kun behandles af Translated og deres autoriserede leverandører (dvs. regnskabsfolk, banker osv.) udelukkende med henblik på korrekt udførelse af ansættelsesforholdet med samme og opfyldelse af eventuelle juridiske forpligtelser.

III. Automatisk indsamlede oplysninger. Webbrowsingdata

Som med alle websteder bruger dette websted også logfiler, hvor oplysninger fra brugerbesøg automatisk indsamles og gemmes. De indsamlede oplysninger kan omfatte følgende:

 • Internetprotokoladresse (IP-adresse)
 • Browsertype og enhedsparametre, der bruges til at oprette forbindelse til webstedet
 • Navn på internetudbyder (ISP)
 • Dato og tidspunkt for besøg/anmodning
 • Antal klik, hvor det er relevant
 • Den metode, der er brugt til at indsende anmodningen til serveren
 • Størrelse på den fil, der blev leveret som svar
 • Digital kode, der angiver status for det svar, serveren gav
 • Andre parametre, der er relateret til operativsystemet og brugerens it-miljø

Ovenstående oplysninger håndteres automatisk og indsamles i en eksklusivt aggregeret form for at bekræfte, at webstedet fungerer korrekt, og af sikkerhedsmæssige årsager. Af sikkerhedsmæssige årsager (spamfiltre, firewalls, virusregistrering) kan automatisk registrerede oplysninger også omfatte personoplysninger såsom IP-adresse (den, der i det mindste på det tidspunkt identificerer den oprindelige vært), der kunne bruges – i overensstemmelse med de gældende love om emnet – til at blokere forsøg på at skade webstedet, skade andre brugere, udførelse af ondsindede aktiviteter og aktiviteter, der udgør en forbrydelse. Denne type oplysninger bruges til at beskytte webstedet og dets brugere.

De anførte oplysninger bruges udelukkende til at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet og til at kontrollere, at det fungerer korrekt. Derfor slettes oplysninger umiddelbart efter behandlingen. De data, der bruges til sikkerhedsmæssige formål (blokering af forsøg på at skade webstedet) opbevares i syv dage.

IV. Anvendelse af cookies

Definition af cookies

En cookie er en lille tekstfil, der sendes til browseren af det besøgte websted og derefter gemmes på harddisken på brugerens computer. Når du opretter forbindelse til webstedet igen, læses cookies tilbage og genkendes af det websted, der har sendt dem. Når du besøger et websted, modtager du muligvis cookies fra en tredjeparts websted (såkaldte "tredjepartscookies"), f.eks. links til websider på andre domæner.

Cookies kan bruges til forskellige formål, f.eks. at give et websted mulighed for at genkende en brugers enhed eller overvåge sessioner og gemme specifikke oplysninger om brugere, der får adgang til serveren.

Typer af cookies

Tekniske cookies er nødvendige for, at et websted fungerer korrekt, og for at brugeren kan bruge en tjeneste.

Funktionelle cookies bruges til at lette navigering på webstedet, til at gemme valgte indstillinger og til at levere tilpassede funktioner.

Analytiske cookies bruges af websteder til at indsamle oplysninger om brugsvaner, besøgte sider og eventuelle fejl, der kan opstå under browsing. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, der kan identificere brugerens computer. Alle oplysninger, der indsamles af disse cookies, aggregeres og er derfor anonyme.

Ved at bruge webstedet giver den besøgende udtrykkeligt samtykke til brugen af cookies.

Deaktivering af cookies

Cookies er forbundet med browseren og kan til enhver tid deaktiveres direkte fra browsere, hvorved samtykke til brug af cookies nægtes/tilbagekaldes. Det skal bemærkes, at deaktivering af cookies kan forhindre korrekt brug af nogle funktioner på webstedet.

Hver browser har forskellige procedurer til administrering af indstillinger. Nedenfor findes specifikke instruktioner for hver browser:

V. Tredjepartscookies

Dette websted fungerer også som en formidler af tredjepartscookies, der bruges til at levere yderligere tjenester og funktioner til brugerne. De forbedrer også brugeroplevelsen på webstedet via ting som knapper til sociale medier eller videoer. Dette websted har ingen kontrol over tredjepartscookies. De administreres fuldt ud af tredjeparter. Som en følge heraf leveres oplysninger om brugen af disse cookies og deres formål, samt hvordan man deaktiverer dem, direkte af tredjeparterne på de sider, der er angivet nedenfor.

DMP

Cookie-navn: 3rdPlace
Formål: 3rdPlace tilbyder profilerings- og annonceringstjenester baseret på onlinebrugeres adfærd og interesser.
Type: Tredjepart
Varighed: Vedvarende
Samtykke: Obligatorisk
Flere oplysninger: Du kan læse fortrolighedspolitikken og deaktivere sporing på følgende URL: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Socialt netværk

Dette websted indeholder også plugins og/eller knapper til sociale netværk for at gøre det nemt at dele indhold på dine foretrukne sociale netværk. Disse plugins er programmeret til ikke at indstille nogen cookies, når brugere får adgang til siden for at beskytte brugernes personlige oplysninger. Cookies kan kun indstilles, hvis de leveres af de sociale netværk, når brugeren gør effektiv og frivillig brug af plugin'en. Bemærk, at hvis brugeren browser på webstedet, når vedkommende er logget på det sociale netværk, har han/hun allerede givet samtykke til brugen af cookies, der formidles via dette websted, ved tilmelding til det sociale netværk.

Indsamling og brug af de oplysninger, der er skaffet ved hjælp af plugins, reguleres af de respektive fortrolighedspolitikker på de sociale netværk, hvortil der skal henvises.

VI. Nyhedsbrev og e-mail

Brugere kan modtage e-mails fra Translated af forskellige grunde, f.eks. til bekræftelse af en bestilling eller bekræftelse af abonnement på nyhedsbrevet eller for at modtage oplysninger om Translateds tjenester. Desuden sporer vi med henblik på at optimere og tilpasse vores tilbud (for eksempel med den såkaldte "Tracking-Pixel"), om en e-mail er blevet åbnet, og hvilke links i e-mailen, der er blevet klikket på. Vi bruger disse oplysninger, så vi kan sende nyhedsbreve med indhold, der er skræddersyet til kunden.

Brugere kan afvise disse typer behandling ved at gå til www.translated.com, hvor de for eksempel kan ændre deres onlineprofil eller annullere abonnementet på vores nyhedsbrev eller kontakte den dataansvarlige på nedenstående adresse.

VII. Databehandlingsplacering

De oplysninger, der indsamles af dette websted, behandles i den dataansvarliges hovedkvarter og hos værtswebstedets datacenter. Værtswebstedet, Hitachi CBT, der er ansvarlig for behandlingen af data og håndterer data på vegne af den dataansvarlige, er placeret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og handler i overensstemmelse med europæiske standarder.

VIII. Overførsel af data i lande uden for EU

Dette websted kan dele nogle af de indsamlede oplysninger med tjenester, der er placeret uden for EU-området. Især med Google, Facebook og Microsoft (LinkedIn) via sociale plugins og Google Analytics. Overførslen er tilladt på grundlag af specifikke afgørelser fra Den Europæiske Union og garanten for beskyttelse af personoplysninger, især afgørelse 1250/2016 (privatlivsskjold), som ikke kræver yderligere samtykke. De ovennævnte virksomheder garanterer, at de overholder privatlivsskjoldet.

IX. Sikkerhedsforanstaltninger

Dette websted behandler brugernes oplysninger på en lovlig og korrekt måde og benytter passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller uautoriseret ødelæggelse af data. Behandlingen udføres ved hjælp af computer og/eller elektroniske værktøjer og anvendelse af passende foranstaltninger på organisatorisk, teknisk og administrativt niveau for at beskytte personoplysninger inden for vores virksomhed ved brug af kriterier, der udelukkende er relateret til de anførte formål. Ingen dataoverførsel og intet lagringssystem kan dog garanteres at være 100 % sikkert. Brugere, der har grund til at tro, at deres interaktioner med os ikke længere er sikre, bedes indberette problemet med det samme.

Ud over den dataansvarlige kan andre parter, der er involveret i driften af webstedet, i nogle tilfælde have adgang til lagrede personoplysninger (ansatte inden for administration, salg, jura og systemadministration) eller eksterne personer (f.eks. tredjeparter i form af udbydere af tekniske tjenester, postfirmaer, hostingudbydere, it-virksomheder og kommunikationsbureauer), der om nødvendigt kan udpeges af den dataansvarlige til at håndtere personoplysninger.

Brugernes personoplysninger skal opbevares så længe, det er nødvendigt eller tilladt i lyset af de formål, de er indsamlet til. Kriterierne, der er vedtaget for at bestemme lagringstider, er som følger: (i) det tidsrum, i hvilket brugere regelmæssigt bruger translated.com-webstedet; (ii) behovet for at opfylde en kontrakt eller en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt; (iii) muligheden for at opbevare data på baggrund af vores retsordning (for eksempel med hensyn til tidsbegrænsninger, tvister eller kontrol af lovgivningsmæssig overholdelse).

X. Brugerens rettigheder

I henhold til GDPR og italienske bestemmelser kan brugeren på den måde og inden for de grænser, der er fastlagt i den nuværende lovgivning, udøve følgende rettigheder i forbindelse med hans eller hendes personoplysninger:

 • Anmode om bekræftelse af eksistensen af personoplysninger vedrørende ham/hende (ret til indsigt)
 • Kende deres oprindelse
 • Modtage forståelig kommunikation
 • Få oplysninger om kriterierne for, metoderne for og formålet med behandlingen
 • Anmode om opdatering, rettelse, integration, annullering, omdannelse til anonym form, blokering af data, der behandles i strid med loven, herunder de data, der ikke længere er nødvendige for udøvelse af de formål, som de blev indsamlet til
 • I tilfælde af samtykkebaseret behandling modtage tilgængelig support for oplysninger om dig selv, der er blevet leveret til den dataansvarlige, i en struktureret og læsbar form, overholdt af en databehandler og i et format, der normalt er tilgængeligt på elektroniske enheder
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden
 • Samt mere generelt udøve alle de rettigheder, der anerkendes af de nuværende lovbestemmelser

Anmodninger skal rettes til den dataansvarlige. Navnlig kan brugeren udøve sine rettigheder med hensyn til behandling af personoplysninger ved at gå til www.translated.com-webstedet, for eksempel ved at ændre sin onlineprofil eller ved at annullere sit abonnement på vores nyhedsbrev eller ved at kontakte den dataansvarlige på den adresse, der er angivet ovenfor. Vi svarer på anmodningen i overensstemmelse med de gældende love. Brugere opfordres til i deres anmodning at angive, hvilke personoplysninger de ønsker at få ændret, at informere os, hvis de foretrækker, at sådanne oplysninger slettes fra vores database, eller at specificere, hvilke begrænsninger de ønsker at opsætte for vores brug af deres personoplysninger. Det er vigtigt at bemærke, at vi muligvis har brug for at opbevare visse oplysninger til registreringsformål og/eller for at gennemføre de transaktioner, der er igangsat af brugerne, inden der anmodes om en ændring eller annullering.

XI. Særlige oplysninger til forældre

Translated.com-webstedet er ikke beregnet til børn, som krævet ved gældende lovgivning, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra mindreårige. Imidlertid forpligter Translated sig til at overholde lovbestemmelserne, hvor disse kræver tilladelse fra en forælder eller værge til at indsamle, bruge eller videregive mindreåriges personoplysninger. Vi er forpligtet til at beskytte mindreåriges personoplysninger, og vi opfordrer forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns aktiviteter og interesser på nettet.

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at et mindreårigt barn har givet os deres personoplysninger uden deres samtykke, opfordrer vi dem til at kontakte den dataansvarlige på nedenstående adresse. Hvis vi får at vide, at en mindreårig har givet os sine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores optegnelser.

XII. Dataansvarlig

Den dataansvarlige – i overensstemmelse med GDPR og andre italienske databeskyttelseslove samt andre bestemmelser om databeskyttelse – er Translated Srl, Via Indonesia nr. 23, 00144 Rom, Italien, som kan kontaktes på følgende e-mailadresse: info@translated.com.

Den dataansvarlige for behandling er værtswebstedet Hitachi CBT.

XIII. Databeskyttelsesansvarlig

Translated har udnævnt Simone Giovanni Perone til sin databeskyttelsesansvarlige (DPO). DPO'en kan kontaktes på følgende adresse: dpo@translated.com.

XIV. Opdateringer

Denne fortrolighedspolitik blev opdateret den 25. maj 2018.