Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Opublikowano: 25 maja 2018 r.

I. Polityka prywatności

Translated S.r.l, spółka zarejestrowana na mocy prawa włoskiego z siedzibą przy Via Indonesia, nr. 23, 00144, Rzym, Włochy (zwana dalej Translated) – zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”) oraz włoskiego prawa dotyczącego ochrony danych – szanuje i chroni prywatność Użytkowników witryny, zwanej domeną translated.com, podejmując wszelkie możliwe i proporcjonalne wysiłki zapobiegające szkodzeniu prawom jej Użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Użytkownikom w zrozumieniu procedur stosowanych przez spółkę Translated w zakresie prywatności, obejmujących również informacje dotyczące rodzaju zbieranych danych, powodów ich gromadzenia, sposobu ich wykorzystywania, sposobu ich ochrony oraz indywidualnych praw Użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy i nie obejmuje naszej odpowiedzialności za praktyki wdrażane przez podmioty trzecie – w tym podmioty zarządzające stronami internetowymi lub usługami, do których odnosi się witryna translated.com – w zakresie prywatności czy wykorzystywania informacji.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych pozyskiwanych lub przetwarzanych przez spółkę Translated w czasie, gdy Użytkownicy korzystają z witryny translated.com. Przykłady obejmują: zakup i korzystanie z naszych usług, reagowanie na komunikację marketingową oraz kontakt z działem obsługi klienta spółki Translated. Interakcje te mogą obejmować osoby odwiedzające, klientów, dostawców i/lub partnerów.

Spółka Translated przetwarza również dane osobowe w obszarach innych niż witryna translated.com, wymagających innych zasad dotyczących polityki prywatności.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

W niniejszej polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje odnoszące się do użytkowników. Pozwalają nam one identyfikować użytkowników bezpośrednio lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas informacjami.

Ogólne informacje dotyczące użytkowników witryny

Spółka Translated przetwarza dane użytkowników w oparciu o wyrażaną przez nich zgodę. Korzystając z witryny Translated lub dokonując konsultacji w jej obrębie, Użytkownicy jednoznacznie akceptują niniejszą politykę prywatności i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z celami i metodami opisanymi poniżej, obejmującymi również możliwość ujawnienia tych danych podmiotom trzecim w ramach świadczenia usług. Dostarczanie danych, a w konsekwencji zgoda na ich gromadzenie i przetwarzanie jest opcjonalna. Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody, a także odwołać ją w każdej chwili. Odmowa zgody może jednak uniemożliwić świadczenie niektórych usług, zaś korzystanie z witryny może okazać się utrudnione.

Klienci

Spółka Translated podejmuje wszelkie wysiłki, aby zachować najwyższą poufność w zakresie usług świadczonych w formie elektronicznej. Wszystkie teksty, charakter wykonanej pracy, dane osobowe klienta niezbędne do wykonania tłumaczeń oraz wszelkie informacje przekazane przez klienta spółce Translated są ściśle poufne, a dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 RODO.

Spółka Translated wykorzystuje w szczególności informacje przekazywane w celu realizacji umowy (a także ewentualnego wdrożenia środków przed zawarciem tej umowy). Takie informacje nie mogą być – bez uprzedniej pisemnej zgody klienta – ujawniane publicznie lub przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, kiedy operacyjna lub doradcza działalność ich upoważnionych pracowników lub podwykonawców wymagać będzie znajomości tych informacji. Powyższe gwarancje nie mają zastosowania w przypadku, gdy spółka Translated jest prawnie zobowiązana do ujawnienia takich informacji lub gdy takie informacje znajdują się lub są wprowadzane w domenie publicznej niezależnie od ich ujawnienia przez spółkę Translated. Podobnie jest w przypadkach, w których życiowe interesy osoby przekazującej dane lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, lub też gdy przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu spółki Translated bądź podmiotów trzecich o randze wyższej niż prawa osoby, której dane dotyczą.

Dostawcy i współpracownicy

Dane osobowe naszych niezależnych dostawców i współpracowników (dostawców, tłumaczy pisemnych i ustnych, grafików, partnerów, konsultantów itp.) są traktowane z całkowitą poufnością. Jedyne informacje, które zostaną przekazane podmiotom trzecim, to informacje publikowane na naszej stronie, takie jak nazwa użytkownika, język ojczysty, doświadczenie zawodowe i ukończone studia. Inne informacje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adresy i numery telefonów, przetwarzane są wyłącznie przez firmę Translated i jej autoryzowanych dostawców (tj. księgowych, banki itp.) w celu prawidłowej realizacji stosunku pracy i spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych.

III. Informacje pozyskiwane automatycznie. Dane dotyczące przeglądania sieci

Podobnie jak w przypadku wszystkich witryn, ta strona również korzysta z plików rejestru, w których informacje dotyczące wizyt użytkowników są automatycznie gromadzone i przechowywane. Zebrane informacje mogą obejmować:

 • Adres protokołu internetowego (IP)
 • Typ przeglądarki i parametry urządzenia używane do łączenia się z witryną
 • Nazwę dostawcy usług internetowych (ISP)
 • Datę i godzinę wizyty / złożenia żądania
 • Liczbę kliknięć, jeśli dotyczy
 • Metodę używaną do przesyłania żądania na serwer
 • Rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi
 • Kod cyfrowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer
 • Inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika

Wymienione wyżej informacje są przetwarzane automatycznie i gromadzone wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania strony oraz ze względów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów) automatycznie rejestrowane informacje mogą również obejmować dane osobowe, takie jak adres IP (jednoznacznie identyfikujący, przynajmniej w określonym czasie, pochodzenie hosta), które można wykorzystać – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – do zapobiegania próbom uszkodzenia witryny, szkodzenia innym Użytkownikom, prowadzenia szkodliwej działalności oraz działań stanowiących przestępstwo. Ten typ danych służy do ochrony witryny i jej użytkowników.

Wymienione dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej i kontroli jej prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym dane są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu. Dane wykorzystywane do celów bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia witryny) są przechowywane przez siedem dni.

IV. Wykorzystywanie plików cookies

Definicja plików cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany do przeglądarki przez odwiedzaną stronę internetową, a następnie przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika. Po kolejnej wizycie na stronie internetowej, pliki cookie są ponownie odczytywane i rozpoznawane przez stronę, która je wysłała. Podczas odwiedzin na stronie internetowej użytkownik może otrzymywać pliki cookie ze stron internetowych podmiotów trzecich (tzw. „pliki cookie spoza serwera”), na przykład łącza do stron internetowych innych domen.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak rozpoznawania urządzenia użytkownika przez stronę internetową lub monitorowanie sesji i przechowywanie konkretnych informacji o użytkownikach uzyskujących dostęp do serwera.

Rodzaje plików cookie

Techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają użytkownikowi korzystania z danej usługi.

Funkcjonalne pliki cookie ułatwiają nawigację po stronie internetowej i wykorzystywane są do przechowywania wybranych ustawień oraz personalizowania funkcji.

Analityczne pliki cookie wykorzystywane są przez strony internetowe do zbierania informacji o zwyczajowych formach użytkowania, odwiedzanych stronach i wszelkich błędach, które mogą się pojawić podczas przeglądania. Te pliki cookie nie gromadzą informacji, które mogłyby zidentyfikować komputer użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki są agregowane, a tym samym – anonimowe.

Korzystając z witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie.

Wyłączanie plików cookie

pliki cookie są powiązane z przeglądarką i mogą być wyłączone w dowolnym momencie bezpośrednio z poziomu tej przeglądarki. Oznaczać to będzie odmowę / wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie tych plików może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji witryny.

Każda przeglądarka posiada inne procedury zarządzania ustawieniami. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dla każdej przeglądarki:

V. pliki cookie spoza serwera

Ta witryna działa również jako pośrednik dla plików cookie spoza serwera, tj. pochodzących ze stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Umożliwiają one świadczenie dodatkowych usług i poszerzają zakres funkcji dostępnych dla Użytkowników. Poprawiają one także komfort korzystania z witryny za pośrednictwem takich funkcji, jak przyciski mediów społecznościowych lub filmy wideo. Ta witryna nie ma kontroli nad plikami cookies podmiotów trzecich – są one w całości zarządzane przez te podmioty. W związku z tym informacje dotyczące wykorzystania tych plików oraz ich przeznaczenia, a także sposobu ich wyłączenia, są dostarczane bezpośrednio przez podmioty trzecie za pośrednictwem wskazanych poniżej stron.

DMP

Nazwa pliku cookie: 3rdplace
Cel: Plik cookie 3rdPlace oferuje usługi profilowania i reklamowania na podstawie zachowania i zainteresowań klientów online
Typ: Pliki cookies podmiotów trzecich
Czas działania: Trwały plik cookie
Zgoda na korzystanie z pliku cookie: Wymagana
Dalsze informacje: Polityka prywatności i możliwość odinstalowania śledzenia są przedstawione pod następującym adresem url: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Media społecznościowe

Ta strona internetowa zawiera także wtyczki i/lub przyciski powiązane z sieciami społecznościowymi, aby umożliwić łatwe dzielenie się treścią w ulubionych portalach społecznościowych. Aby chronić prywatność Użytkowników, wtyczki zaprogramowano w sposób pozwalający na pominięcie ustawień plików cookie w trakcie uzyskiwania przez Użytkowników dostępu do strony. Pliki cookie mogą zostać ustawione, jeśli są udostępniane przez sieci społecznościowe, ale tylko wtedy, gdy użytkownik faktycznie i dobrowolnie korzysta z wtyczki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik przegląda witrynę po zalogowaniu się do sieci społecznościowej, oznacza to, że wyraził już zgodę na wykorzystanie plików cookie przekazywanych za pośrednictwem tej witryny podczas rejestracji w sieci społecznościowej.

Gromadzenie i wykorzystanie danych uzyskanych za pomocą wtyczek jest regulowane w ramach odpowiedniej polityki prywatności sieci społecznościowych, do której należy się odnieść.

VI. Newsletter i wiadomości e-mail

Użytkownicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail od spółki Translated z różnych powodów, na przykład w celu potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia subskrypcji newslettera, bądź też w celu przekazania informacji o usługach spółki Translated. Ponadto w celu optymalizacji i adaptacji naszej oferty sprawdzamy (na przykład za pomocą tzw. metody „Tracking-Pixel”), czy wiadomość została otwarta i które linki w niej zawarte zostały kliknięte. Korzystamy z tych danych przy wysyłaniu newslettera o treści dostosowanej do klienta.

Użytkownicy mogą odrzucić tego rodzaju przetwarzanie, wchodząc na stronę www.translated.com, gdzie mogą zmienić swój profil online lub anulować subskrypcję naszego newslettera, jak również skontaktować się z administratorem danych pod adresem podanym poniżej.

VII. Lokalizacja przetwarzania danych

Dane gromadzone przez tę stronę przetwarzane są w siedzibie administratora danych oraz w hostingowym centrum danych. Hosting Hitachi CBT, odpowiedzialny za przetwarzanie danych i ich obsługę w imieniu administratora danych, znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i działa zgodnie z europejskimi standardami.

VIII. Przekazywanie danych do krajów znajdujących się poza obszarem UE

Ta strona może udostępniać niektóre z zebranych danych usługodawcom zlokalizowanym poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności udostępnia je firmie Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) poprzez wtyczki społecznościowe i pliki Google Analytics. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie szczególnych postanowień Unii Europejskiej i Gwaranta w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności orzeczenia 1250/2016 (Tarcza Prywatności), w przypadku którego nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda. Wymienione wyżej firmy gwarantują przestrzeganie zasad określonych w Tarczy Prywatności.

IX. Środki bezpieczeństwa

Ta strona przetwarza dane użytkowników w sposób właściwy i zgodny z prawem, przyjmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, które pozwalają zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. Aby chronić dane osobowe przy użyciu kryteriów ściśle związanych z określonymi celami, przetwarzanie w naszej firmie odbywa się za pomocą narzędzi komputerowych i/lub elektronicznych oraz przy użyciu odpowiednich środków wdrażanych na poziomie organizacyjnym, technicznym i administracyjnym. Nie możemy jednak zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji danych i systemu przechowywania. Użytkownicy, którzy mają powody sądzić, że ich interakcje z naszą firmą nie są dłużej bezpieczne, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie problemu.

Oprócz administratora danych dostęp do przechowywanych danych osobowych mogą mieć, w niektórych przypadkach, inne podmioty zaangażowane w prowadzenie strony internetowej (administracja, dział sprzedaży, dział prawny i personel administratora systemu) lub osoby zewnętrzne (dostawcy usług technicznych działający w imieniu podmiotów trzecich, dostawcy usług hostingowych, kurierzy pocztowi, firmy informatyczne i biura komunikacyjne), które w razie potrzeby mogą zostać wyznaczone przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone, i w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane. Kryteria przyjęte przy określaniu czasu przechowywania są następujące: (i) okres, w którym użytkownicy regularnie korzystają z witryny translated.com; (ii) konieczność wykonania umowy lub zobowiązania prawnego, któremu podlegamy; (iii) możliwość zatrzymania danych w świetle naszej sytuacji prawnej (na przykład w odniesieniu do terminów, sporów lub kontroli zgodności regulacyjnej).

X. Prawa użytkownika

Zgodnie z rozporządzeniem RODO i przepisami włoskiego prawa użytkownik może, w sposób i w granicach określonych w ramach przepisów, skorzystać z następujących praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Zażądać potwierdzenia danych osobowych, które go dotyczą (prawo dostępu)
 • Poznać ich pochodzenie
 • Otrzymywać zrozumiałe komunikaty
 • Uzyskać informacje o kryteriach, metodach i celach przetwarzania
 • Zażądać aktualizacji, poprawienia, integracji, anulowania, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, które nie są już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane
 • W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, otrzymać wsparcie w związku z danymi dotyczącymi jego osoby, które zostały przekazane administratorowi danych, w uporządkowanej i czytelnej formie, stosowanej przez podmiot przetwarzający dane oraz w formacie powszechnie dostępnym na urządzeniach elektronicznych
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego
 • Jak również, bardziej ogólnie, skorzystać z wszystkich praw, które są uznawane w ramach obowiązujących przepisów prawa

Żądania należy kierować do administratora danych. Użytkownik może w szczególności skorzystać ze swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, odwiedzając stronę www.translated.com i zmieniając swój profil online, anulując subskrypcję naszego newslettera lub kontaktując się z administratorem danych pod adresem podanym wyżej. Odpowiadamy na żądania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Użytkownicy zgłaszający żądania są proszeni o wskazanie, które dane osobowe chcieliby zmodyfikować oraz o poinformowanie nas, czy dane te mają zostać usunięte z naszej bazy danych, czy też przetwarzane w ramach pewnych ograniczeń. Należy pamiętać, że pewne informacje muszą zostać zachowane do celów rejestracji i/lub zakończenia transakcji zainicjowanych przez użytkowników przed zgłoszeniem żądania zmiany lub anulowania.

XI. Specjalne informacje dla rodziców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strona translated.com nie jest przeznaczona dla dzieci, a my nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób nieletnich. Spółka Translated zobowiązuje się jednak do przestrzegania przepisów prawa, jeżeli wymagają one upoważnienia rodzica lub opiekuna do gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych osób nieletnich. Dążymy do ochrony prywatności osób nieletnich i zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez ich dzieci w obrębie sieci.

Jeśli rodzic lub opiekun zda sobie sprawę z tego, że nieletnie dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe bez jego zgody, zachęcamy do skontaktowania się z administratorem danych pod adresem znajdującym się poniżej. Jeśli okaże się, że osoba nieletnia przekazała nam swoje dane osobowe, usuniemy je z naszych plików.

XII. Administrator danych

Administratorem danych – zgodnie z RODO i włoskim prawem dotyczącym ochrony danych, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych – jest spółka Translated S.r.l, Via Indonesia, nr 23, 00144, Rzym, Włochy, z którą można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: info@translated.com.

Podmiotem przetwarzającym dane jest hosting Hitachi CBT.

XIII. Inspektor ochrony danych

Spółka Translated powołała Pana Simone Giovanniego Perone na stanowisko inspektora ochrony danych (DPO). Prosimy o kontakt z DPO pod następującym adresem: dpo@translated.com.

XIV. Aktualizacje

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana 25 maja 2018 roku.