מדיניות פרטיות וקובצי cookie

פורסם: 25 במאי 2018

1. מדיניות פרטיות

Translated S.r.l., חברה המאוגדת על פי החוק האיטלקי עם משרדים רשומים ב-Via Indonesia, No. 23, 00144, Rome, Italy (להלן, Translated) – בהתאם לדרישות תקנה (האיחוד האירופי) 2016/679 של הפרלמנט והמועצה האירופיים מיום 27 באפריל 2016 (האסדרה הכללית להגנה על מידע, להלן GDPR) וחוק הגנת המידע האיטלקי – מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המכונה דומיין translated.com ומגנה עליה, תוך ביצוע כל מאמץ אפשרי ופרופורציונלי שלא לפגוע בזכויות המשתמשים שלה.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לעזור למשתמשים להבין את הנהלים שבהם משתמשת Translated בתחום הפרטיות, כולל אילו נתונים אישיים נאספים, מדוע הם נאספים, כיצד משתמשים בהם, כיצד הם מוגנים ואילו זכויות פרטיות יש למשתמשים.

מדיניות פרטיות זו אינה חלה, ואיננו נושאים באחריות, בכל הנוגע לפרטיות, מידע או פרקטיקות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות צדדים שלישיים המנהלים אתרי אינטרנט או שירותים שאליהם מפנה אתר translated.com.

מדיניות פרטיות זו חלה על כל הנתונים האישיים ש-Translated משיגה או מעבדת כאשר משתמשים יוצרים אינטראקציה עם אתר האינטרנט translated.com. לדוגמה: רוכשים את שירותינו ומשתמשים בהם, מגיבים לתקשורת שיווקית ויוצרים קשר עם שירות הלקוחות של Translated. אינטראקציות אלה עשויות להיות מצד מבקרים, לקוחות, ספקים ו/או שותפים.

נוסף על כך, Translated מעבדת נתונים אישיים באזורים שאינם אתר האינטרנט של translated.com, המחייבים מדיניות פרטיות אחרת.

2. מידע כללי על עיבוד נתונים

במדיניות פרטיות זו, המונח "נתונים אישיים" פירושו מידע המתייחס למשתמשים. הוא מאפשר לנו לזהות משתמשים, במישרין או בשילוב עם מידע אחר שברשותנו.

משתמשי האתר באופן כללי

Translated מעבד נתוני משתמשים על בסיס הסכמה. על ידי שימוש באתר של Translated או התייעצות בו, המשתמשים מסכימים במפורש למדיניות פרטיות זו ומסכימים לעיבוד הנתונים האישיים שלהם באופן הקשור למטרות ולשיטות המתוארות להלן, לרבות כל גילוי לצדדים שלישיים, במידת הצורך, לשם אספקת השירות. מסירת הנתונים, וכתוצאה מכך ההסכמה לאיסוף ועיבוד נתונים, איננה בגדר חובה. המשתמש יכול לא להסכים, והוא רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת. עם זאת, במקרה של אי-הסכמה יהיה בלתי אפשרי לספק שירותים מסוימים וחוויית הגלישה באתר עלולה להיפגע.

לקוחות

Translated תעשה כל שניתן, בהתאם לצורת השירות האלקטרונית, כדי לשמור על סודיות מרבית בביצוע השירותים שלה. כל הטקסטים, אופי העבודה שבוצעה, המידע האישי של הלקוח המועבר לצורכי תרגום וכל מידע המועבר על ידי הלקוח ל-Translated כפופים לסודיות הקפדנית ביותר והנתונים האישיים שנאספו יעובדו בהתאם לסעיף 6 של ה-GDPR.

בפרט, Translated תשתמש במידע שנמסר לצורך ביצוע החוזה (וליישום סופי של אמצעים טרום-חוזיים), ומידע כזה אינו יכול – ללא הסכמת הלקוח מראש ובכתב – להיחשף בפומבי או לצדדים שלישיים, למעט לעובדיה המורשים או קבלני המשנה המורשים שלהם, אם התערבותם לצורך תפעול או ייעוץ תדרוש ידיעה על מידע כזה. ההתחייבויות לעיל אינן חלות אם Translated מחויבת על פי חוק לחשוף מידע כזה, או במקרה שמידע כזה נמצא, או נכנס, לרשות הרבים ללא קשר לחשיפתו של אותו מידע על ידי Translated. הדבר תקף באופן דומה למקרים שבהם האינטרסים החיוניים של נשוא המידע או של אדם טבעי אחר מחייבים עיבוד נתונים אישיים, או כאשר העיבוד נחוץ לשם הגנה על אינטרס לגיטימי של Translated או של צדדים שלישיים שהוא גבוה יותר בחשיבותו מאשר זכויותיו של נשוא המידע.

ספקים ומשתפי פעולה

הנתונים האישיים של הספקים ומשתפי הפעולה הפרילנסרים שלנו (ספקים, מתרגמים, מתורגמנים, מעצבים גרפיים, שותפים, יועצים וכו') יטופלו בסודיות קפדנית. המידע היחיד שיועבר לצדדים שלישיים הוא המידע המתפרסם באתר שלנו, כגון שם משתמש, שפת אם, ניסיון בעבודה ולימודים. מידע אחר כגון שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, כתובות ומספרי טלפון יעובד רק על ידי Translated והספקים המורשים שלה (כלומר רואי חשבון, בנקים וכו'), ואך ורק לצורך ביצוע תקין של יחסי העבודה עם אותו אדם ומילוי של כל התחייבות משפטית.

3. מידע שנאסף באופן אוטומטי. נתוני גלישה באינטרנט

כמו בכל אתרי האינטרנט, גם אתר זה משתמש בקבצי לוג שבהם נאסף ונשמר באופן אוטומטי מידע מביקורי משתמשים באתר. המידע שנאסף עשוי לכלול את הדברים הבאים:

 • כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP)
 • סוג הדפדפן ופרמטרים של המכשיר המשמש להתחברות לאתר
 • שם ספק שירותי האינטרנט (ISP)
 • תאריך ושעה של כניסה/בקשה
 • מספר הקליקים, כאשר רלוונטי
 • השיטה המשמשת להגשת הבקשה לשרת
 • גודל הקובץ שהתקבל בתגובה
 • קוד דיגיטלי המציין את מצב התגובה שניתנה על ידי השרת
 • פרמטרים נוספים הקשורים למערכת ההפעלה ולסביבת ה-IT של המשתמש

המידע המפורט לעיל מטופל באופן אוטומטי ונאסף בצורה מצטברת ייחודית על מנת להבטיח את התפקוד התקין של האתר, ומסיבות אבטחה. למטרות אבטחה (מסנני דואר זבל, חומות אש, גילוי וירוסים) הנתונים הנרשמים אוטומטית עשויים לכלול גם נתונים אישיים כגון כתובת IP (זו שמזהה באופן ייחודי, לפחות נכון לאותו זמן, את מארח המקור), שניתן להשתמש בהם – בהתאם לחוקים הקיימים בנושא – כדי לחסום ניסיונות לפגוע באתר, לפגוע במשתמשים אחרים, ולבצע פעולות זדוניות ופעילויות המהוות פשע. נתונים מסוג זה משמשים להגנה על האתר ועל המשתמשים בו.

הנתונים המפורטים משמשים אך ורק להשגת מידע סטטיסטי אנונימי על השימוש באתר ולבדיקת תפקודו התקין. לכן הנתונים נמחקים מיד לאחר עיבודם. הנתונים המשמשים למטרות אבטחה (חסימת ניסיונות פגיעה באתר) נשמרים במשך שבעה ימים.

4. שימוש בקובצי cookie

הגדרת קובצי cookie

קובץ cookie הוא קובץ טקסט קטן שנשלח לדפדפן על ידי האתר שבו ביקר, ואז מאוחסן בדיסק הקשיח של מחשב המשתמש. כשאתם מתחברים שוב לאתר, קובצי ה-cookie נקראים מחדש ומזוהים על ידי האתר ששלח אותם. בעת ביקור באתר, אתם עשויים לקבל קובצי cookie מאתר של צד שלישי ("עוגיות צד שלישי" כביכול), למשל, קישורים לדפי אינטרנט בדומיינים אחרים.

ניתן להשתמש בקובצי cookie למטרות שונות, כמו למשל לאפשר לאתר לזהות מכשיר של משתמש, או לעקוב אחר הפעלות ולאחסן מידע ספציפי על משתמשים שניגשים לשרת.

סוגים של קובצי cookie

קובצי cookie טכניים נחוצים לאתר כדי לתפקד כראוי ועל מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירות.

קובצי cookie פונקציונליים משמשים כדי להקל על הניווט באתר, לאחסן הגדרות שנבחרו ולספק תכונות מותאמות אישית.

קובצי cookie אנליטיים משמשים אתרים לאיסוף מידע על הרגלי שימוש, על דפים שביקרו בהם ועל כל שגיאה שעלולה להתרחש במהלך הגלישה. קובצי cookie אלה אינם אוספים מידע שיכול לזהות את מחשב המשתמש. כל המידע שנאסף על ידי קובצי cookie הללו הוא מצטבר ולכן אנונימי.

על ידי שימוש באתר, המבקר מסכים במפורש לשימוש בקובצי cookie.

השבתת קובצי cookie

קובצי ה-cookie משויכים לדפדפן וניתן להשבית אותם בכל עת ישירות מהדפדפן, ובכך לסרב/לבטל הסכמה לשימוש בקובצי cookie. יש לציין כי השבתת קובצי cookie עלולה למנוע שימוש תקין בתכונות מסוימות באתר.

לכל דפדפן יש הליך שונה לניהול הגדרות. להלן הוראות ספציפיות לכל דפדפן:

5. קובצי cookie של צד שלישי

אתר זה משמש גם כמתווך לקובצי cookie צד שלישי, המשמשים לאספקת שירותים ותכונות נוספים למשתמשים. הם גם משפרים את חוויית המשתמש באתר באמצעות דברים כמו לחצנים למדיה חברתית או סרטונים. לאתר זה אין שליטה על קובצי ה-cookie של צדדים שלישיים – הם מנוהלים באופן מוחלט על ידי צדדים שלישיים. כתוצאה מכך, מידע על השימוש בקובצי cookie אלה ומטרתם, כמו גם כיצד להשבית אותם, מסופק ישירות על ידי הצדדים השלישיים בדפים שלהלן.

DMP

שם קובץ ה-cookie‏: 3rdPlace
מטרה: 3rdPlace מציעה שירותי יצירת פרופיל ופרסום על בסיס התנהגות ותחומי העניין של משתמשים מקוונים.
סוג: צד שלישי
משך זמן: מתמיד
הסכמה: חובה
מידע נוסף: ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות ולהשבית את המעקב ב-URL הבא: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

רשתות חברתיות

אתר זה משלב בתוכו גם תוספים (plugins) ו/או כפתורים לרשתות חברתיות, על מנת לאפשר שיתוף קל של תוכן ברשתות החברתיות המועדפות עליכם. תוספים (plugins) אלה מתוכננים כך שלא יגדירו קובצי cookie כאשר המשתמשים ניגשים לדף על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. ניתן להגדיר קובצי cookie, אם יסופקו על ידי הרשתות החברתיות, רק כאשר המשתמש עושה בתוסף שימוש אפקטיבי מרצונו החופשי. שימו לב שאם המשתמש גולש באתר בזמן שהוא מחובר לרשת החברתית, אזי הוא או היא כבר נתנו הסכמה לשימוש בקובצי cookie שנעשה בהם שימוש דרך אתר זה בזמן ההרשמה לרשת החברתית.

האיסוף והשימוש בנתונים המתקבלים באמצעות התוספים מוסדרים במדיניות הפרטיות של כל אחת מהרשתות החברתיות בהתאמה, ויש להוסיף הפניה אליהן.

6. ניוזלטר ואימייל

משתמשים עשויים לקבל הודעות אימייל מ-Translated מסיבות שונות, כגון אישור הזמנה או אישור מנוי לניוזלטר, או לקבלת מידע על שירותי Translated. יתרה מזאת, לצורך האופטימיזציה וההתאמה של הצעותנו, אנחנו עוקבים (למשל עם מה שמכונה "Tracking-Pixel") אם אימייל נפתח ואילו קישורים נלחצו בו. אנחנו משתמשים בנתונים אלה כדי שנוכל לשלוח ניוזלטר עם תוכן המותאם ללקוחות.

משתמשים רשאים לדחות סוגים אלה של עיבוד באמצעות כניסה לאתר www.translated.com, שם, למשל, הם יכולים לשנות את הפרופיל המקוון שלהם, או לבטל את המנוי לניוזלטר, או ליצור קשר עם מבקר הנתונים בכתובת שלהלן.

7. מיקום עיבוד הנתונים

הנתונים שנאספים על ידי אתר זה מעובדים במטה מבקר הנתונים ובדאטה סנטר המארח אתרים. מארח האתרים, Hitachi CBT, האחראי על עיבוד נתונים, ומטפל בנתונים מטעם מבקר הנתונים, ממוקם באזור הכלכלי האירופי ופועל בהתאם לתקנים האירופיים.

8. העברת נתונים במדינות שאינן חברות באיחוד האירופי

אתר זה עשוי לשתף חלק מהנתונים שנאספו עם שירותים שנמצאים מחוץ לאזור האיחוד האירופי. במיוחד עם Google,‏ Facebook ו-Microsoft (‏LinkedIn) דרך תוספים (plugins) של רשתות חברתיות ו-Google Analytics. ההעברה מורשית על בסיס פסיקות ספציפיות של האיחוד האירופי והערב להגנה על נתונים אישיים (Guarantor for the protection of personal data), בפרט, פסיקה 1250/2016 (מגן פרטיות), שלגביהם לא נדרשת הסכמה נוספת. החברות שהוזכרו לעיל ערבות לכך שהן פועלות על פי מגן הפרטיות.

9. אמצעי בטיחות

אתר זה מעבד את נתוני המשתמשים בצורה חוקית וראויה, ונוקט אמצעי אבטחה מתאימים למניעת גישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי או הרס בלתי מורשה של נתונים. העיבוד מתבצע על ידי שימוש במחשב ו/או כלים אלקטרוניים, תוך שימוש באמצעים מתאימים ברמה הארגונית, הטכנית והמנהלית על מנת להגן על נתונים אישיים בחברתנו, תוך שימוש בקריטריונים הקשורים אך ורק למטרות המוצהרות. עם זאת, אין שידור נתונים ומערכת אחסון הניתנים לאבטחה של 100%. משתמשים שיש להם סיבה להאמין שהאינטראקציה שלהם איתנו כבר אינה מאובטחת, מתבקשים לדווח על הבעיה באופן מיידי.

בנוסף למבקר הנתונים, במקרים מסוימים עשויה להיות לגורמים אחרים המעורבים בהפעלת האתר גישה לנתונים אישיים מאוחסנים (ניהול, מכירות, מחלקה משפטית ואנשי מנהל מערכת) או לאנשים חיצוניים (כגון ספקי שירות טכני של צד שלישי, בלדרי דואר, ספקי אירוח, חברות IT וסוכנויות תקשורת) אשר עשויים, במידת הצורך, להתמנות על ידי מבקר הנתונים לטיפול בנתונים אישיים.

הנתונים האישיים של המשתמשים יישמרו כל עוד יהיה נחוץ, או מותר, על פי המטרות שלשמן נאספו. הקריטריונים שאומצו לקביעת זמני אחסון הם כדלקמן: (i) פרק הזמן שבו המשתמשים משתמשים באופן קבוע באתר translated.com‏; (ii) הצורך לעמוד בחוזה או בהתחייבות משפטית שאנחנו כפופים לה; (iii) ההזדמנות לשמור נתונים לאור העמדה המשפטית שלנו (למשל, ביחס למגבלות זמן, סכסוכים או בדיקות ציות לתקנות).

10. זכויות המשתמש

בהתאם לתקנות ה-GDPR והתקנות האיטלקיות, המשתמש יכול, באופן ובמסגרת הגבולות שנקבעו בחקיקה הנוכחית, לממש את הזכויות הבאות ביחס לנתונים האישיים שלו או שלה:

 • לבקש אישור לקיומם של נתונים אישיים הנוגעים לו או לה (זכות גישה)
 • לדעת מה מקורם
 • לקבל תקשורת מובנת
 • לקבל מידע על הקריטריונים, השיטות ומטרות העיבוד
 • לבקש עדכון, תיקון, מיזוג, ביטול, שינוי לצורה אנונימית, חסימת נתונים שעובדו בניגוד לחוק, לרבות אלה שאינם נחוצים עוד להשגת המטרות שלשמן נאספו.
 • במקרים של עיבוד מבוסס הסכמה, לקבל כל תמיכה במחיר הקרן לנתונים על עצמכם שנמסרו למבקר הנתונים, בצורה מובנית וקריאה, הניתנת על ידי מעבד נתונים, ובפורמט הזמין בדרך כלל במכשירים אלקטרוניים.
 • הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח
 • כמו כן, באופן כללי יותר, לממש את כל הזכויות המוכרות על פי הוראות החוק הנוכחיות

יש להפנות את הבקשות למבקר הנתונים. בפרט, המשתמש יכול לממש את זכויותיו ביחס לעיבוד נתונים אישיים בכניסה לאתר www.translated.com, למשל, על ידי שינוי הפרופיל המקוון, או על ידי ביטול המנוי לניוזלטר, או על ידי יצירת קשר עם מבקר הנתונים בכתובת שצוינה לעיל. אנחנו נגיב לבקשה בהתאם לחוקים הרלוונטיים. המשתמשים מוזמנים לציין בבקשתם אילו נתונים אישיים הם מעוניינים לשנות, ליידע אותנו אם הם מעדיפים כי נתונים כאלה יימחקו מהמאגר, או לציין אילו מגבלות הם מעוניינים להטיל על השימוש שלנו בנתונים האישיים שלהם. חשוב לציין כי יתכן ונצטרך לשמור מידע מסוים למטרות רישום ו/או כדי להשלים עסקאות שיזמו המשתמשים לפני בקשת השינוי או הביטול.

11. מידע מיוחד להורים

אתר translated.com אינו מיועד לילדים, כנדרש בחוקים החלים, ואיננו אוספים ביודעין נתונים אישיים מקטינים. עם זאת, Translated מתחייבת לעמוד בהוראות החוק כאשר אלה מחייבים אישור של הורה או אפוטרופוס לאיסוף, שימוש או חשיפה של נתונים אישיים של קטינים. אנחנו מחויבים לשמור על פרטיותם של קטינים ואנחנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים למלא תפקיד פעיל בפעילות ובתחומי העניין של ילדיהם ברשת.

אם נודע להורה או לאפוטרופוס שילד קטין סיפק לנו את הנתונים האישיים שלו ללא הסכמתכם, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם מבקר הנתונים בכתובת המופיעה להלן. אם ייוודע לנו כי קטין סיפק לנו את הנתונים האישיים שלו, אנחנו נסיר אותם מהקבצים שלנו.

12. מבקר נתונים

מבקר הנתונים – בהתאם לחוק ה-GDPR וולחוקי הגנה על נתונים איטלקיים אחרים, וכן לפי הוראות אחרות בנושא הגנה על מידע – הוא Translated S.r.l, מ-Via Indonesia, No. 23, 00144, Rome, Italy, וניתן ליצור עמו קשר בכתובת האימייל הבאה: info@translated.com.

מעבד הנתונים לעיבוד הוא מארח האתרים של Hitachi CBT.

13. ממונה הגנת הנתונים

Translated מינתה את מר סימון ג'ובאני פרונה לממונה הגנת הנתונים שלה (DPO). ניתן להגיע ל-DPO בכתובת הבאה: dpo@translated.com.

14. עדכונים

מדיניות פרטיות זו עודכנה ב-25 במאי 2018.