Vi öppnar upp språk för alla

Vi har erbjudit mänskliga översättningstjänster de senaste 20 åren till våra 335 138 kunder, på 201 språk och 40 kompetensområden.

Vi använder en kraftfull kombination av mänsklig kreativitet och maskinintelligens för att skapa konsekventa kvalitetsöversättningar i snabb takt.

Vi är stolta över att anses vara ett av de bästa företagen att jobba för av översättare. Vi betalar dem snabbt och rättvist, var de än befinner sig i världen.

Vi tror på människor. Det är därför vi har skapat en fond, kallad Pi Campus, för att återinvestera Translateds vinster till lovande nystartade företag. Pi Campus är också en underbar arbetsmiljö för att vårda talanger, där natur och design inspirerar oss att bli bättre, för dig.

Vår historia

Translated grundades 1999 av en lingvist och en datavetare, med en grundinvestering på cirka 1000 SEK, som användes för att köpa en internetdomän och första annons online.

Strax därefter beslutade vi att göra något ovanligt för online-företag: att tillåta våra kunder att betala efter att översättningen hade levererats. Det var verkligen en risk, men vi trodde bestämt att förtroende alltid måste vara ömsesidigt. Tiden har gett oss rätt: tusentals kunder har uppskattat detta synsätt och belönat oss med deras lojalitet. Sedan starten, och utan externt kapital, har Translated avslutat varje räkenskapsår med en nettovinst och Pay After Delivery är nu en befäst modell.

Under de senaste fem åren har vi vuxit i jämn takt och ökat vår produktion från ett genomsnitt på 180 000 översättningar levererade under 2015 till 360 000 under år 2018.

Translated har blivit belönade vid flera tillfällen, inklusive vid TAUS Innovation Contest. Under 2015 belönades vår MateCat-applikation, och därigenom Translated, av Europeiska Kommissionen för att vara ett av de bästa forskningsprojekten inom artificiell intelligens (AI) under de senaste sju åren. Under 2017 uppgav Financial Times oss som ett av Europas snabbast växande företag.

Translated bidrar till språkindustrin genom att göra det mesta möjliga av sin teknologi med öppen källkod och tillgänglighet för alla via Translated Labs.

Vår vision

Språk bör inte vara ett hinder för någon, utan en möjlighet.

Därför arbetar vi för att skapa en framtid där alla kan kommunicera mer meningsfullt och bli förstådda.

Vi sår och vårdar lösningar för idag och utformar dem för imorgon. Nya arbetsflöden, nya språk och nya verktyg för att skapa en tjänst som hjälper till att minska avstånden och göra vår planet lite mindre.

I slutändan handlar vårt dagliga engagemang om att hjälpa mänsklig potential och uppmuntra mångfald i alla dess former.

I en samverkande, rolig och öppen arbetsmiljö främjar vi en kultur som inspirerar talanger att utföra stordåd, för dig.

Vi tror på människor.

Vi tror på en blomstrande och öppen framtid.

Vi är här för att öppna upp språk för alla.

Kontakta oss.

Vi finns här för att svara på dina frågor,

och att hjälpa dig att få det du vill ha.

Kontakta oss