T-index 2018

המדינות המובילות למכירות מקוונות

T-Index מדרג מדינות בהתאם לפוטנציאל שלהן למכירות מקוונות.הוא מעריך את נתח השוק של כל מדינה ביחס למסחר האלקטרוני העולמי.

תחזית המדינות המובילות

למה אנחנו יוצרים את הדירוג הזה?

המחקר נערך על ידי Translated כדי להנחות לקוחות עסקיים בבחירת השווקים והשפות לפרויקטים של בינאום (Internationalization), ולסייע להם לקבל את ההחזר על ההשקעה (ROI) הטוב ביותר שניתן.

T-Index פותח במטרה לסייע לחברות המעוניינות להתרחב באופן בינלאומי לבחור את שווקי היעד שלהן ולהחליט על שפות היעד המתאימות ביותר לתרגום האתרים שלהן.

איך לפרש את המחקר?

T-Index פותח במטרה לסייע לחברות המעוניינות להתרחב באופן בינלאומי לבחור את שווקי היעד שלהן ולהחליט על שפות היעד המתאימות ביותר לתרגום האתרים שלהן.

בואו נראה דוגמה.

חברה המתמחה במכירת מוצרים של ספורט חורף, שבסיסה בבריטניה, והאתר שלה באנגלית. היא מעוניינת לתרגם אותו לשפה אירופית אחרת, על מנת להגיע ללקוחות חדשים באופן מקוון. לאחר עריכת מחקר שוק, מנהלת השיווק של החברה מסיקה כי קיימת סבירות גבוהה שהמוצרים שלהם יצליחו בגרמניה, בשוודיה ובנורווגיה. מתוך עיון ב-T-Index מתברר מהר מאוד שגרמניה, עם נתח שוק של 4.7%, היא השוק בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר למכירות מקוונות, בהתחשב ב-73,825,582 משתמשי האינטרנט שלה, שלכל אחד מהם הוצאה שנתית ממוצעת של 24,003‏$. T-Index שימש אם כן גורם מכריע בבחירת גרמנית כשפה חדשה לאתר.

השערות ושיטה

T-Index הוא כלי שנועד לסייע בקבלת החלטות בקרב חברות, שצריכות לבחור לאילו שווקים ושפות לעשות לוקליזציה של האתרים שלהן.הוא מספק סקירה כללית של פוטנציאל המכירות המקוון של כל מדינה.

T-Index 2018 משתמש בנתונים הסטטיסטיים האחרונים שסופקו על-ידי מסד הנתונים של הבנק העולמי, כלומר נתונים לשנת 2016.

ערך T-Index מחושב על ידי הכפלת המספר הכולל של משתמשי האינטרנט בהוצאה השנתית המשוערת שלהם לנפש.

כדי לאמוד את ההוצאה השנתית לנפש של כל משתמש אינטרנט, השתמשנו במדד ה-HFCE (הוצאה של צריכה סופית במשקי הבית) מהבנק העולמי, שמיוצג בערך נוכחי של דולר אמריקאי. HFCE הוא שווי השוק של כל הסחורות והשירותים שנרכשו על ידי משקי הבית בכל מדינה. חשוב לדעת ששיטת החישוב ששימשה בגרסאות קודמות של T-Index לפני שנת 2016 הייתה מבוססת על תמ"ג במקום על HFCE. בשנת 2016 שינינו את שיטת החישוב כדי לתת סקירה ריאלית יותר של פוטנציאל ההוצאה האמיתי של משתמשי האינטרנט בכל מדינה. את הפרטים לגבי שיטת החישוב שלנו ניתן למצוא בהמשך.

כל מדינה סווגה לפי השפה הנפוצה ביותר המשמשת את האוכלוסייה המקומית לצורך גלישה ורכישות באינטרנט. מסיבות של מובהקות סטטיסטית, קיומן של מספר שפות באותה מדינה הובא בחשבון רק כאשר ערך ה-T-Index של אותה מדינה היה גבוה מ-0.1%. במקרה השני, הובאו בחשבון רק שפות שבהן נעשה שימוש באופן מקוון על בסיס יומיומי על-ידי למעלה מ-15% מהאוכלוסייה, למעט במקרים שבהם שפות המיעוט שבהן מדובר (שנעשה בהן שימוש באופן מקוון על-ידי פחות מ-15% מהאוכלוסייה) הן גם שפות לאומיות רשמיות. לדוגמה, במקרה של שווייץ, עם T-Index של 0.90%, בוצעה הערכה עבור שלושה שוקי שפות שונים: גרמנית, צרפתית ואיטלקית. שלוש השפות הללו משמשות את העם השווייצרי לגלישה ולביצוע רכישות באינטרנט על בסיס יומיומי. אמנם צרפתית וגרמנית משמשות יחדיו יותר מ-15% מהאוכלוסייה, ואילו איטלקית משמשת רק 7% ממשתמשי האינטרנט במדינה. אבל איטלקית היא שפה לאומית רשמית בשווייץ, ולכן נכללה ב-T-Index.

המחקר של T-Index כולל רק שפות המשמשות לגלישה באינטרנט. יש מספר שפות שכמעט אינן מיוצגות כיום באופן מקוון, ובחלקן אין משתמשים כלל. במדינות רבות, השפה שבה מדברת מרבית האוכלוסייה על בסיס יומיומי אינה קיימת באופן מקוון, למשל קנירואנדית ברואנדה. הסיבה היא לרוב שיעור חדירה נמוך של האינטרנט, מה שמונע מהמקומיים גישה לאינטרנט כדי ליצור תוכן בשפת האם שלהם. ברואנדה נאלצים אותם 18% מכלל האוכלוסייה שיש להם גישה לאינטרנט לגלוש באנגלית, מכיוון שאין כמעט בכלל תוכן שנוצר על-ידי תושבי רואנדה ועבורם בשפתם הלאומית. זוהי הסיבה לכך שב-T-Index רואנדה נכללת בשוק השפה האנגלית.

שפות שיש להן גרסאות שונות בינלאומיות קובצו יחדיו.לדוגמה, אנגלית בריטית ואנגלית ארה"ב סווגו שתיהן כאנגלית.

ההערכה של טריטוריות תלויות (למשל פוארטו ריקו) נעשתה על פי המדינה השלטת בהן, בתנאי שהן דוברות את אותה שפה.אם הן אינן דוברות את אותה שפה, כמו במקרה של פוארטו ריקו וארצות הברית, הן מופיעות כרשומות נפרדות לפי שוק השפה שאליו הן משתייכות.

מחקר T-Index אינו כולל את כל המדינות. המדינות שנכללו במחקר הן המדינות שלגביהן היה ניתן למצוא נתונים על מספר משתמשי האינטרנט. ללא נתונים אלה, לא ניתן היה לבצע את ההערכה.

שיטת החישוב

ראשית, אספנו מידע על המספר הכולל של משתמשי האינטרנט, ה-HFCE וכמות האוכלוסייה בכל מדינה, ומתוך נתונים אלה קבענו הן את שיעור החדירה של האינטרנט* והן את ה-HFCE לנפש עבור כל מדינה. לאחר מכן ניתחנו את שיעור החדירה של האינטרנט בכל מדינה ואת חלוקת ההכנסות, כדי לקבוע את שיעור ה-HFCE שמשתמשי האינטרנט מוציאים באופן תיאורטי. לבסוף, כדי להשיג את הנתון "HFCE לנפש בקרב משתמשי האינטרנט", כלומר אומדן של ההוצאה השנתית שלהם, ביצענו את החישוב הבא: (סך כל האוכלוסייה במדינה x‏ HFCE של המדינה לנפש x האחוז מ-HFCE שמשתמשי האינטרנט מוציאים באופן תיאורטי) חלקי מספר משתמשי האינטרנט.

עבור מדינות שבהן לא היו זמינים נתונים על חלוקת ההכנסות, חישבנו את חלוקת ההכנסות הממוצעת בכל המדינות והשתמשנו באומדן זה.

על מנת לקבוע את היחס של ה-HFCE שמשתמשי האינטרנט מוציאים באופן תיאורטי, הנחנו שמשתמשי האינטרנט בכל מדינה שייכים לפלח האוכלוסייה העשיר ביותר במדינה.קבענו את ההנחה הזו בהתחשב בכך שברוב המדינות נדרשת רמת הכנסה מסוימת לרכישת מינוי לאינטרנט ולביצוע פעילויות של מסחר אלקטרוני.

*שיעור החדירה של האינטרנט הוא אחוז משתמשי האינטרנט במדינה מסוימת.

דוגמה

ביפן מספר משתמשי האינטרנט הוא 118,333,485 מתוך כלל האוכלוסייה המונה 126,994,551. שיעור החדירה של האינטרנט הוא אפוא 93.18%. בשנת 2016 עמד ה-HFCE לנפש ביפן על 21,703‏$. בעזרת חלוקת ההכנסות במדינה לפי חמישונים, הערכנו כי 93.18% מהאנשים העשירים ביותר ביפן הוציאו 96.7% מכלל ההוצאות של משקי הבית היפניים. כדי להשיג את הנתון "HFCE לנפש של משתמשי אינטרנט", עשינו חישוב פשוט:

(סך כל האוכלוסייה x‏ HFCE לנפש x ‏% מההוצאה של משתמשי האינטרנט) חלקי מספר משתמשי האינטרנט

מיושם ליפן: (126,994,551 x‏ 21,703 x‏ 96.7%) חלקי 118,333,485
ערך ה-HFCE לנפש של משתמשי האינטרנט ביפן הוא אפוא 22,522‏$.

כדי לקבל את הערך של T-Index, הכפלנו את מספר משתמשי האינטרנט ב-HFCE לנפש של משתמשי האינטרנט במדינה. במקרה של יפן: 118,333,485 x‏ 22,522‏$. לבסוף, כדי לקבל ערך באחוזים לכל מדינה, חילקנו את ערך ה-T-Index של כל מדינה בסכום של ערכי ה-T-Index של כל המדינות. וכך הגענו ל-T-Index של 7.08% עבור יפן.

מקורות

מספר משתמשי האינטרנט בכל מדינה נלקח מהדוח של איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי (ITU) בנושא Percentage of individuals using the Internet (אחוז האנשים המשתמשים באינטרנט). ITU היא סוכנות באו"ם המתמחה בטכנולוגיות מידע ותקשורת. הנתונים הסטטיסטיים היו אומדנים לשנת 2016. כדי לשנות את המספרים באחוזים למספרים שלמים, שילבנו את הנתונים מדוח זה עם הנתונים מהדוח על כלל האוכלוסייה שהופק על-ידי הבנק העולמי.

נתונים על ה-HFCE (הוצאה של צריכה סופית במשקי הבית) נלקחו מהבנק העולמי. הנתונים היו עדכניים לשנת 2016 ומוצגים בערך הנוכחי של דולר אמריקאי. חשוב לדעת שתנודות בשער החליפין (מטבעות לאומיים לעומת דולר אמריקאי) משפיעות על ערכי ה-HFCE המיוצגים בערך הנוכחי של דולר אמריקאי, וכתוצאה מכך על ערכי T-Index הנוכחיים והמשוערים. בחרנו להשתמש בערכי HFCE המיוצגים בערך הנוכחי של דולר אמריקאי במקום בערכי HFCE המיוצגים בערך הנוכחי של דולרים בינלאומיים תוך שימוש בשיעורי שווי כוח הקנייה (PPP), מכיוון שהמחקר שלנו מתמקד בהזדמנויות גלובליות למסחר אלקטרוני, וההערכה של הזדמנויות אלו נעשית בחלקה על בסיס תנודות שערי החליפין בין מדינות. את האומדן עבור מדינות או טריטוריות שה-HFCE שלהן לא צוין בדוח הנ"ל של הבנק העולמי ביצעה הסוכנות שלנו. הסוכנות שלנו ביצעה את אומדן נתוני ה-HFCE של 39 המדינות הבאות: אנדורה, בחריין, בוסניה-הרצגובינה, כף ורדה, איי קומורו, ג'יבוטי, אריתריאה, איי פארו, גרינלנד, איראן, עיראק, קזחסטן, קיריבטי, לסוטו, לוב, ליכטנשטיין, האיים המלדיביים, איי מרשל, מאוריטניה, מיקרונזיה, מונקו, מיאנמר, ניו זילנד, פנמה, פפואה גינאה החדשה, פוארטו ריקו, רואנדה, סמואה, סן מרינו, סאו טומה ופרינסיפה, איי שלמה, סווזילנד, סוריה, מזרח טימור, טונגה, טורקמניסטן, טובאלו, ונואטו וונצואלה.

כדי לקבוע אם הגישה לאינטרנט מוגבלת במדינה נתונה, בדקנו את הדירוג שמספק הארגון הלא-ממשלתי הבינלאומי Reporters Without Borders (עיתונאים ללא גבולות), ושאותו ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי של הארגון.

חלוקת ההכנסות לפי חמישונים לקוחה מהנתונים הסטטיסטיים של קבוצת המחקר לפיתוח של הבנק העולמי.הנתונים מתייחסים לשנים שונות (טווח הנתונים של הבנק העולמי נע בין השנים 1992 עד 2014).

להגיע לרוב כוח הקנייה המקוון ברחבי העולם.

תרגום לשפות מובילות אלו מאפשר לכם להגיע ל-80% מכוח הקנייה המקוון ברחבי העולם.יתר על כן, השווקים עם פוטנציאל המכירות המקוונות הגבוה יותר מופיעים בהמשך.

רוצים לדעת יותר?לצפייה ברשימה המלאה

 

השפות המובילות

אנגלית
42.9%
סינית
9.4%
יפנית
7.1%
ספרדית
6.7%
גרמנית
5.9%
צרפתית
4.7%
פורטוגזית
3.1%
איטלקית
2.5%

המדינות המובילות

ארצות הברית
31.4%
סין
9.3%
יפן
7.1%
גרמניה
4.7%
בריטניה
4.5%
צרפת
3.3%
ברזיל
2.7%
איטליה
2.5%

מדינות שעדיין יש בהן מגבלות על הגישה לאינטרנט

במדינות מסוימות ייתכן שתרגום תוכן האתר לא יספיק כדי להפוך משתמשי אינטרנט מקומיים ללקוחות פוטנציאליים.המפה הבאה מציגה את המדינות שמטילות כיום מגבלות על הגישה לאינטרנט.

מקור: עיתונאים ללא גבולות

מדינות שמגבילות את הגישה לאינטרנט

סין ערב הסעודית
מצרים איראן
וייטנאם סודן
קובה אוזבקיסטן
סוריה אזרבייג׳ן
תימן טורקמניסטן
לוב לאוס
גינאה המשוונית סומליה
ג׳יבוטי בורונדי
אריתריאה

טבלת T-Index לשנת 2018

 

מגמה* מדינות T-Index
2018
תחזית
ל-2021
משתמשי אינטרנט שיעור החדירה
של האינטרנט
הוצאה לנפש
(משתמשי אינטרנט)**
(!) גישה מוגבלת לאינטרנט
* החיצים והמקף מצביעים על הביצועים החזויים באותה מדינה בדירוגים של 2021
** ההוצאה השנתית המשוערת של כל משתמש אינטרנט
*** בריטניה מורכבת מארבע מדינות: אנגליה, סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד
1 ארצות הברית 31.4% 22.1% 246,370,641 76.2% ‏48,351 $
אנגלית 31.4% 0.22% 246,370,641 76.2% ‏48,351 $
2 סין (!) 9.3% 13.7% 733,449,780 53.2% ‏4,814 $
סינית 9.3% 0.14% 733,449,780 53.2% ‏4,814 $
3 יפן 7.1% 5.3% 118,333,485 93.2% ‏22,709 $
יפנית 7.1% 0.053% 118,333,485 93.2% ‏22,709 $
4 גרמניה 4.7% 3.3% 73,825,582 89.7% ‏24,004 $
גרמנית 4.7% 0.033% 73,825,582 89.6% ‏24,004 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 4 countries gives you access to 50% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
5 בריטניה (***) 4.5% 2.9% 62,171,477 94.8% ‏27,520 $
אנגלית 4.5% 0.029% 62,171,477 94.8% ‏27,520 $
6 צרפת 3.3% 3.3% 57,245,333 85.6% ‏22,100 $
צרפתית 3.3% 0.033% 57,245,333 85.6% ‏22,100 $
7 ברזיל 2.7% 4.6% 126,398,299 60.9% ‏8,070 $
פורטוגזית 2.7% 0.046% 126,398,299 60.9% ‏8,070 $
8 איטליה 2.5% 2.3% 37,176,782 61.3% ‏25,036 $
איטלקית 2.5% 0.023% 37,176,782 61.3% ‏25,036 $
9 קנדה 2.3% 2.3% 32,580,120 89.8% ‏26,437 $
אנגלית 1.7% 0.017% 23,825,842 89.8% ‏26,437 $
צרפתית 0.61% 0.0061% 8,754,278 89.8% ‏26,437 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 9 countries gives you access to 70% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
10 הודו 1.9% 2.5% 391,292,637 29.6% ‏1,846 $
אנגלית 0.95% 0.016% 195,646,318 29.6% ‏1,846 $
הינדי 0.38% 0.0039% 78,258,527 29.6% ‏1,846 $
בנגלית 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
גוג׳ארטי 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
קנאדה 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
מראטהי 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
טמילית 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
טלוגו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
11 אוסטרליה 1.8% 2.4% 21,363,618 88.2% ‏31,613 $
אנגלית 1.8% 0.024% 21,363,618 88.2% ‏31,613 $
12 ספרד 1.8% 1.3% 37,447,560 80.6% ‏17,980 $
ספרדית 1.4% 0.011% 30,452,356 80.6% ‏17,980 $
קטלאנית 0.33% 0.0025% 6,995,204 80.6% ‏17,980 $
13 קוריאה הדרומית 1.8% 1.3% 47,576,514 92.8% ‏14,130 $
קוריאנית 1.8% 0.013% 47,576,514 92.8% ‏14,130 $
14 רוסיה 1.6% 3.4% 105,499,857 73.1% ‏5,804 $
רוסית 1.6% 0.034% 105,499,857 73.1% ‏5,804 $
15 מקסיקו 1.6% 2% 75,937,568 59.5% ‏7,971 $
ספרדית 1.6% 0.02% 75,937,568 59.5% ‏7,971 $
16 טורקיה 1.1% 1.5% 46,395,501 58.4% ‏9,180 $
טורקית 1.1% 0.015% 46,395,501 58.4% ‏9,180 $
17 שווייץ 0.9% 0.93% 7,463,156 89.1% ‏45,992 $
גרמנית 0.64% 0.0066% 5,247,345 89.1% ‏45,992 $
צרפתית 0.2% 0.0021% 1,680,703 89.1% ‏45,992 $
איטלקית 0.065% 0.00067% 535,108 89.1% ‏45,992 $
18 ארגנטינה 0.88% 1.4% 31,118,521 71% ‏10,676 $
ספרדית 0.88% 0.014% 31,118,521 71% ‏10,676 $
19 הולנד 0.87% 0.51% 15,397,107 90.4% ‏21,369 $
הולנדית 0.87% 0.0051% 15,397,107 90.4% ‏21,369 $
20 ונצואלה 0.8% 0.84% 18,940,907 60% ‏16,039 $
ספרדית 0.8% 0.0084% 18,940,907 60% ‏16,039 $
21 אינדונזיה 0.75% 0.94% 66,244,991 25.4% ‏4,305 $
אינדונזית 0.75% 0.0094% 66,244,991 25.4% ‏4,305 $
22 ערב הסעודית (!) 0.66% 0.87% 23,803,319 73.7% ‏10,451 $
ערבית 0.66% 0.0087% 23,803,319 73.7% ‏10,451 $
23 פולין 0.64% 0.74% 27,832,074 73.3% ‏8,703 $
פולנית 0.64% 0.0074% 27,832,074 73.3% ‏8,703 $
24 בלגיה 0.59% 0.58% 9,803,947 86.5% ‏23,016 $
הולנדית 0.36% 0.0035% 5,882,368 86.5% ‏23,016 $
צרפתית 0.24% 0.0023% 3,921,579 86.5% ‏23,016 $
25 שוודיה 0.57% 0.51% 8,896,046 89.7% ‏24,446 $
שוודית 0.57% 0.0051% 8,896,046 89.7% ‏24,446 $
26 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) 0.54% 0.51% 6,418,058 87.5% ‏31,764 $
סינית 0.54% 0.0051% 6,418,058 87.5% ‏31,764 $
27 אוסטריה 0.51% 0.44% 7,366,758 84.3% ‏26,254 $
גרמנית 0.51% 0.0044% 7,366,758 84.3% ‏26,254 $
28 מצרים (!) 0.5% 0.61% 39,471,581 41.3% ‏4,781 $
ערבית 0.5% 0.0061% 39,471,581 41.2% ‏4,781 $
29 הפיליפינים 0.48% 0.7% 57,342,723 55.5% ‏3,188 $
אנגלית 0.43% 0.0063% 51,608,451 55.5% ‏3,188 $
טאגאלוג 0.048% 0.0007% 5,734,272 55.5% ‏3,188 $
30 ניגריה 0.48% 1.3% 47,743,541 25.7% ‏3,810 $
אנגלית 0.48% 0.013% 47,743,541 25.7% ‏3,810 $
31 נורווגיה 0.44% 0.44% 5,093,187 97.3% ‏32,748 $
נורווגית 0.44% 0.0044% 5,093,187 97.3% ‏32,748 $
32 ישראל 0.44% 0.56% 6,806,889 79.6% ‏24,485 $
עברית 0.44% 0.0056% 6,806,889 79.6% ‏24,485 $
33 איראן (!) 0.42% 0.66% 42,731,675 53.2% ‏3,721 $
פרסית 0.42% 0.0066% 42,731,675 53.2% ‏3,721 $
34 דרום אפריקה 0.42% 0.84% 30,248,355 54% ‏5,255 $
אנגלית 0.25% 0.0051% 18,149,013 54% ‏5,255 $
אפריקאנס 0.13% 0.0027% 9,528,232 54% ‏5,255 $
זולו 0.021% 0.000422% 1,512,418 54% ‏5,255 $
קוסה 0.015% 0.000295% 1,058,692 54% ‏5,255 $
35 קולומביה 0.41% 0.77% 28,287,098 58.1% ‏5,548 $
ספרדית 0.41% 0.0077% 28,287,098 58.1% ‏5,548 $
36 מלזיה 0.41% 0.53% 24,572,446 78.8% ‏6,284 $
מלאית 0.28% 0.0037% 17,200,712 78.8% ‏6,284 $
אנגלית 0.12% 0.0016% 7,371,734 78.8% ‏6,284 $
37 תאילנד 0.4% 0.47% 32,710,169 47.5% ‏4,594 $
תאית 0.4% 0.0047% 32,710,169 47.5% ‏4,594 $
38 דנמרק 0.38% 0.26% 5,554,451 97% ‏25,869 $
דנית 0.38% 0.0026% 5,554,451 97% ‏25,869 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 38 countries gives you access to 90% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
39 צ׳ילה 0.37% 0.53% 11,822,229 66% ‏11,968 $
ספרדית 0.37% 0.0053% 11,822,229 66% ‏11,968 $
40 איחוד האמירויות הערביות 0.33% 0.49% 8,398,268 90.6% ‏14,913 $
ערבית 0.33% 0.0049% 8,398,268 90.6% ‏14,913 $
41 פינלנד 0.33% 0.29% 4,819,381 87.7% ‏25,744 $
פינית 0.33% 0.0029% 4,819,381 87.7% ‏25,744 $
42 יוון 0.31% 0.29% 7,445,118 69.1% ‏15,932 $
יוונית 0.31% 0.0029% 7,445,118 69.1% ‏15,932 $
43 פורטוגל 0.31% 0.26% 7,271,183 70.4% ‏16,194 $
פורטוגזית 0.31% 0.0026% 7,271,183 70.4% ‏16,194 $
44 סינגפור 0.28% 0.34% 4,541,899 81% ‏23,035 $
אנגלית 0.19% 0.0024% 3,179,329 81% ‏23,035 $
סינית 0.083% 0.00101% 1,362,570 81% ‏23,035 $
45 ניו זילנד 0.27% 0.26% 4,152,074 88.5% ‏25,115 $
אנגלית 0.27% 0.0026% 4,152,074 88.5% ‏25,115 $
46 וייטנאם (!) 0.27% 0.38% 43,974,618 46.5% ‏2,294 $
וייטנאמית 0.27% 0.0038% 43,974,618 46.5% ‏2,294 $
47 אירלנד 0.25% 0.18% 4,042,510 85% ‏23,413 $
אנגלית 0.24% 0.0017% 3,961,660 85% ‏23,413 $
אירית 0.005% 0.000035% 80,850 85% ‏23,413 $
48 פרו 0.25% 0.35% 14,444,387 45.5% ‏6,472 $
ספרדית 0.25% 0.0035% 14,444,387 45.5% ‏6,472 $
49 רומניה 0.24% 0.27% 11,722,888 59.5% ‏7,729 $
רומנית 0.24% 0.0027% 11,722,888 59.5% ‏7,729 $
50 צ׳כיה 0.21% 0.26% 8,081,131 76.5% ‏9,977 $
צ׳כית 0.21% 0.0026% 8,081,131 76.5% ‏9,977 $
51 פקיסטן 0.18% 0.23% 29,965,859 15.5% ‏2,324 $
אנגלית 0.17% 0.0021% 26,969,273 15.5% ‏2,324 $
אורדו 0.018% 0.00023% 2,996,586 15.5% ‏2,324 $
52 קזחסטן 0.17% 0.4% 13,272,586 74.6% ‏4,868 $
רוסית 0.12% 0.0028% 9,290,810 74.6% ‏4,868 $
קזחית 0.051% 0.00119% 3,981,776 74.6% ‏4,868 $
53 בנגלדש 0.15% 0.13% 29,738,660 18.3% ‏1,948 $
בנגלית 0.15% 0.00126% 29,738,660 18.2% ‏1,948 $
54 הונגריה 0.15% 0.12% 7,778,595 79.3% ‏7,400 $
הונגרית 0.15% 0.00122% 7,778,595 79.3% ‏7,400 $
55 פוארטו ריקו 0.15% 0.19% 2,736,117 80.3% ‏20,928 $
ספרדית 0.15% 0.0019% 2,736,117 80.3% ‏20,928 $
56 עיראק 0.14% 0.17% 7,898,106 21.2% ‏6,702 $
ערבית 0.14% 0.0017% 7,898,106 21.2% ‏6,702 $
57 מרוקו 0.13% 0.19% 20,555,784 58.3% ‏2,410 $
ערבית 0.065% 0.00096% 10,277,892 58.3% ‏2,410 $
צרפתית 0.065% 0.00096% 10,277,892 58.3% ‏2,410 $
58 אקוודור 0.13% 0.2% 8,857,768 54.1% ‏5,449 $
ספרדית 0.13% 0.002% 8,857,768 54.1% ‏5,449 $
59 אלג׳יריה 0.13% 0.14% 17,440,300 43% ‏2,723 $
ערבית 0.063% 0.00071% 8,720,150 43% ‏2,723 $
צרפתית 0.063% 0.00071% 8,720,150 43% ‏2,723 $
60 כווית 0.12% 0.14% 3,176,010 78.4% ‏14,641 $
ערבית 0.12% 0.00144% 3,176,010 78.4% ‏14,641 $
61 סלובקיה 0.12% 0.12% 4,370,706 80.5% ‏10,260 $
סלובקית 0.12% 0.00125% 4,370,706 80.5% ‏10,260 $
62 הרפובליקה הדומיניקנית 0.12% 0.15% 6,530,904 61.3% ‏6,722 $
ספרדית 0.12% 0.00147% 6,530,904 61.3% ‏6,722 $
63 אוקראינה 0.11% 0.28% 23,618,438 52.5% ‏1,739 $
רוסית 0.065% 0.0017% 14,171,063 52.5% ‏1,739 $
אוקראינית 0.043% 0.00111% 9,447,375 52.5% ‏1,739 $
64 גואטמלה 0.11% 0.12% 5,722,610 34.5% ‏7,003 $
ספרדית 0.11% 0.00124% 5,722,610 34.5% ‏7,003 $
65 קטאר 0.1% 0.13% 2,423,068 94.3% ‏15,913 $
ערבית 0.1% 0.0013% 2,423,068 94.3% ‏15,913 $
66 לבנון 0.099% 0.14% 4,571,675 76.1% ‏8,210 $
ערבית 0.099% 0.00143% 4,571,675 76.1% ‏8,210 $
67 סודן (!) 0.097% 0.14% 11,082,072 28% ‏3,320 $
ערבית 0.097% 0.00143% 11,082,072 28% ‏3,320 $
68 קניה 0.089% 0.17% 12,600,007 26% ‏2,671 $
אנגלית 0.089% 0.0017% 12,600,007 26% ‏2,671 $
69 קוסטה ריקה 0.086% 0.1% 3,207,258 66% ‏10,235 $
ספרדית 0.086% 0.00102% 3,207,258 66% ‏10,235 $
70 סרי לנקה 0.082% 0.15% 6,795,562 32.1% ‏4,558 $
סינהלה 0.082% 0.0015% 6,795,562 32.1% ‏4,558 $
71 קובה (!) 0.081% 0.1% 4,449,238 38.8% ‏6,910 $
ספרדית 0.081% 0.001% 4,449,238 38.8% ‏6,910 $
72 אורוגוואי 0.081% 0.13% 2,286,820 66.4% ‏13,405 $
ספרדית 0.081% 0.00132% 2,286,820 66.4% ‏13,405 $
73 בולגריה 0.07% 0.088% 4,264,576 59.8% ‏6,195 $
בולגרית 0.07% 0.00088% 4,264,576 59.8% ‏6,195 $
74 אוזבקיסטן (!) 0.069% 0.086% 14,901,632 46.8% ‏1,764 $
אוזבקית 0.069% 0.00086% 14,901,632 46.8% ‏1,764 $
75 קרואטיה 0.069% 0.07% 3,034,752 72.7% ‏8,581 $
קרואטית 0.069% 0.0007% 3,034,752 72.7% ‏8,581 $
76 ירדן 0.067% 0.084% 5,890,965 62.3% ‏4,343 $
ערבית 0.067% 0.00084% 5,890,965 62.3% ‏4,343 $
77 ליטא 0.065% 0.071% 2,133,390 74.4% ‏11,610 $
ליטאית 0.065% 0.00071% 2,133,390 74.4% ‏11,610 $
78 פנמה 0.065% 0.091% 2,178,424 54% ‏11,266 $
ספרדית 0.065% 0.00091% 2,178,424 54% ‏11,266 $
79 אנגולה 0.062% 0.11% 3,745,750 13% ‏6,270 $
פורטוגזית 0.062% 0.0011% 3,745,750 13% ‏6,270 $
80 גאנה 0.061% 0.051% 9,779,273 34.7% ‏2,359 $
אנגלית 0.061% 0.00051% 9,779,273 34.7% ‏2,359 $
81 סרביה 0.06% 0.074% 4,733,311 67.1% ‏4,849 $
סרבית 0.06% 0.00074% 4,733,311 67.1% ‏4,849 $
82 סוריה (!) 0.06% 0.11% 5,873,785 31.9% ‏3,868 $
ערבית 0.06% 0.00114% 5,873,785 31.9% ‏3,868 $
83 בלארוס 0.058% 0.1% 6,756,541 71.1% ‏3,252 $
רוסית 0.056% 0.00097% 6,553,845 71.1% ‏3,252 $
בלארוסית 0.0017% 0.00003% 202,696 71.1% ‏3,252 $
84 תוניסיה 0.058% 0.092% 5,656,012 49.6% ‏3,879 $
ערבית 0.029% 0.000461% 2,828,006 49.6% ‏3,879 $
צרפתית 0.029% 0.000461% 2,828,006 49.6% ‏3,879 $
85 סלובניה 0.055% 0.051% 1,559,107 75.5% ‏13,364 $
סלובנית 0.055% 0.00051% 1,559,107 75.5% ‏13,364 $
86 אזרבייג׳ן (!) 0.052% 0.12% 7,630,609 78.2% ‏2,594 $
אזרית 0.052% 0.00117% 7,630,609 78.2% ‏2,594 $
87 עומאן 0.051% 0.097% 3,094,236 69.9% ‏6,291 $
ערבית 0.051% 0.00097% 3,094,236 69.9% ‏6,291 $
88 לוקסמבורג 0.046% 0.041% 571,189 98.1% ‏30,852 $
גרמנית 0.046% 0.00041% 571,189 98.1% ‏30,852 $
89 בוליביה 0.045% 0.071% 4,322,489 39.7% ‏3,986 $
ספרדית 0.045% 0.00071% 4,322,489 39.7% ‏3,986 $
90 מיאנמר (בורמה) 0.044% 0.042% 13,258,325 25.1% ‏1,257 $
בורמזית 0.044% 0.000425% 13,258,325 25.1% ‏1,257 $
91 לטביה 0.042% 0.041% 1,564,494 79.8% ‏10,134 $
לטבית 0.042% 0.000408% 1,564,494 79.8% ‏10,134 $
92 אתיופיה 0.041% 0.022% 15,739,371 15.4% ‏985 $
אמהרית 0.041% 0.000223% 15,739,371 15.4% ‏985 $
93 פרגוואי 0.041% 0.068% 3,453,446 51.4% ‏4,461 $
ספרדית 0.041% 0.00068% 3,453,446 51.4% ‏4,461 $
94 טרינידד וטובגו 0.039% 0.057% 1,000,517 73.3% ‏14,658 $
אנגלית 0.039% 0.00057% 1,000,517 73.3% ‏14,658 $
95 בחריין 0.038% 0.057% 1,396,668 98% ‏10,308 $
ערבית 0.038% 0.00057% 1,396,668 98% ‏10,308 $
96 חוף השנהב 0.035% 0.031% 6,286,527 26.5% ‏2,104 $
צרפתית 0.035% 0.000309% 6,286,527 26.5% ‏2,104 $
97 קמרון 0.034% 0.032% 5,859,797 25% ‏2,205 $
צרפתית 0.034% 0.000322% 5,859,797 25% ‏2,205 $
98 קפריסין 0.033% 0.037% 888,125 75.9% ‏14,022 $
יוונית 0.033% 0.000368% 888,125 75.9% ‏14,022 $
99 אל סלבדור 0.031% 0.057% 1,839,969 29% ‏6,395 $
ספרדית 0.031% 0.00057% 1,839,969 29% ‏6,395 $
100 אסטוניה 0.031% 0.028% 1,147,895 87.2% ‏10,239 $
אסטונית 0.031% 0.000281% 1,147,895 87.2% ‏10,239 $
101 מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) 0.03% 0.036% 499,773 81.6% ‏22,474 $
סינית 0.03% 0.000362% 499,773 81.6% ‏22,474 $
102 הונדורס 0.029% 0.036% 2,733,860 30% ‏4,028 $
ספרדית 0.029% 0.000357% 2,733,860 30% ‏4,028 $
103 בוסניה והרצגובינה 0.027% 0.036% 1,925,105 54.7% ‏5,279 $
בוסנית 0.027% 0.000363% 1,925,105 54.7% ‏5,279 $
104 תימן (!) 0.026% 0.072% 6,780,200 24.6% ‏1,481 $
ערבית 0.026% 0.00072% 6,780,200 24.6% ‏1,481 $
105 השטחים הפלסטיניים 0.026% 0.036% 2,753,697 60.5% ‏3,615 $
ערבית 0.026% 0.000356% 2,753,697 60.5% ‏3,615 $
106 איסלנד 0.026% 0.000001% 329,535 98.2% ‏30,187 $
איסלנדית 0.026% 0% 329,535 98.2% ‏30,187 $
107 טורקמניסטן (!) 0.026% 0.033% 1,018,692 18% ‏9,505 $
טורקמנית 0.026% 0.000329% 1,018,692 18% ‏9,505 $
108 אוגנדה 0.025% 0.041% 9,077,567 21.9% ‏1,026 $
אנגלית 0.025% 0.000408% 9,077,567 21.9% ‏1,026 $
109 לוב (!) 0.023% 0.036% 1,275,642 20.3% ‏6,981 $
ערבית 0.023% 0.000359% 1,275,642 20.3% ‏6,981 $
110 טנזניה 0.023% 0.015% 7,224,386 13% ‏1,213 $
סווהילי 0.023% 0.000147% 7,224,386 13% ‏1,213 $
111 ג׳מייקה 0.022% 0.028% 1,296,610 45% ‏6,420 $
אנגלית 0.022% 0.000283% 1,296,610 45% ‏6,420 $
112 קמבודיה 0.022% 0.014% 5,107,008 32.4% ‏1,603 $
חמרית 0.022% 0.000144% 5,107,008 32.4% ‏1,603 $
113 אלבניה 0.021% 0.034% 1,908,581 66.4% ‏4,115 $
אלבנית 0.021% 0.000344% 1,908,581 66.4% ‏4,115 $
114 גאורגיה 0.02% 0.038% 2,157,566 58% ‏3,548 $
גאורגית 0.02% 0.00038% 2,157,566 58% ‏3,548 $
115 נפאל 0.019% 0.025% 5,706,708 19.7% ‏1,281 $
נפאלית 0.019% 0.000246% 5,706,708 19.7% ‏1,281 $
116 איי בהאמה 0.019% 0.016% 312,986 80% ‏22,771 $
אנגלית 0.019% 0.000161% 312,986 80% ‏22,771 $
117 זמביה 0.019% 0.037% 4,232,464 25.5% ‏1,679 $
אנגלית 0.019% 0.000374% 4,232,464 25.5% ‏1,679 $
118 ארמניה 0.018% 0.031% 1,959,627 67% ‏3,466 $
ארמנית 0.018% 0.000309% 1,959,627 67% ‏3,466 $
119 זימבבואה 0.018% 0.023% 3,733,964 23.1% ‏1,813 $
אנגלית 0.018% 0.000225% 3,733,964 23.1% ‏1,813 $
120 מאוריציוס 0.018% 0.024% 659,407 52.2% ‏10,192 $
אנגלית 0.018% 0.000237% 659,407 52.2% ‏10,192 $
121 מקדוניה הצפונית 0.017% 0.02% 1,501,798 72.2% ‏4,289 $
מקדונית 0.017% 0.000199% 1,501,798 72.2% ‏4,289 $
122 נמיביה 0.017% 0.02% 769,455 31% ‏8,263 $
אנגלית 0.017% 0.000199% 769,455 31% ‏8,263 $
123 בוצוואנה 0.016% 0.019% 885,702 39.4% ‏6,838 $
אנגלית 0.016% 0.00019% 885,702 39.4% ‏6,838 $
124 סנגל 0.015% 0.018% 3,954,620 25.7% ‏1,462 $
צרפתית 0.015% 0.000176% 3,954,620 25.7% ‏1,462 $
125 ניקרגואה 0.014% 0.02% 1,511,037 24.6% ‏3,555 $
ספרדית 0.014% 0.0002% 1,511,037 24.6% ‏3,555 $
126 לאוס (!) 0.013% 0.013% 1,478,052 21.9% ‏3,358 $
לאו 0.013% 0.000127% 1,478,052 21.9% ‏3,358 $
127 מולדובה 0.013% 0.019% 2,521,887 71% ‏1,951 $
רומנית 0.013% 0.000186% 2,521,887 71% ‏1,951 $
128 מלטה 0.013% 0.013% 351,945 77.3% ‏13,902 $
מלטית 0.013% 0.000128% 351,945 77.3% ‏13,902 $
129 קונגו - קינשאסה 0.011% 0.008% 4,889,515 6.2% ‏890 $
צרפתית 0.011% 0.00008% 4,889,515 6.2% ‏890 $
130 גבון 0.011% 0.0075% 951,287 48% ‏4,501 $
צרפתית 0.011% 0.000075% 951,287 48% ‏4,501 $
131 אפגניסטן 0.011% 0.012% 3,673,539 10.6% ‏1,092 $
פרסית 0.011% 0.000119% 3,673,539 10.6% ‏1,092 $
132 רואנדה 0.0099% 0.0103% 2,383,502 20% ‏1,569 $
אנגלית 0.0099% 0.000103% 2,383,502 20% ‏1,569 $
133 ברבדוס 0.0093% 0.0063% 226,714 79.5% ‏15,532 $
אנגלית 0.0093% 0.000063% 226,714 79.5% ‏15,532 $
134 מוזמביק 0.0093% 0.0088% 5,050,924 17.5% ‏697 $
פורטוגזית 0.0093% 0.000088% 5,050,924 17.5% ‏697 $
135 פפואה גינאה החדשה 0.0087% 0.0074% 776,159 9.6% ‏4,247 $
אנגלית 0.0087% 0.000074% 776,159 9.6% ‏4,247 $
136 קירגיזסטן 0.0079% 0.012% 2,097,428 34.5% ‏1,425 $
רוסית 0.0079% 0.000122% 2,097,428 34.5% ‏1,425 $
137 מונטנגרו 0.0075% 0.0097% 434,865 69.9% ‏6,587 $
סרבית 0.0076% 0.000097% 434,865 69.9% ‏6,587 $
138 האיטי 0.0073% 0.0084% 1,326,629 12.2% ‏2,088 $
צרפתית 0.0073% 0.000084% 1,326,629 12.2% ‏2,088 $
139 גינאה המשוונית (!) 0.0071% 0.0078% 290,470 23.8% ‏9,301 $
ספרדית 0.0071% 0.000078% 290,470 23.8% ‏9,301 $
140 מאלי 0.007% 0.0055% 1,999,226 11.1% ‏1,335 $
צרפתית 0.007% 0.000055% 1,999,226 11.1% ‏1,335 $
141 מונגוליה 0.0067% 0.014% 674,202 22.3% ‏3,765 $
מונגולית 0.0067% 0.000135% 674,202 22.3% ‏3,765 $
142 ברוניי 0.0061% 0.0071% 380,876 90% ‏6,125 $
מלאית 0.0062% 0.000071% 380,876 90% ‏6,125 $
143 טג׳יקיסטן 0.0058% 0.013% 1,788,044 20.5% ‏1,237 $
רוסית 0.0058% 0.00013% 1,788,044 20.5% ‏1,237 $
144 פיג׳י 0.0056% 0.0086% 418,013 46.5% ‏5,122 $
אנגלית 0.0056% 0.000086% 418,013 46.5% ‏5,122 $
145 האיים המלדיביים 0.0055% 0.0062% 252,761 59.1% ‏8,186 $
דיבהי 0.0054% 0.000062% 252,761 59.1% ‏8,186 $
146 בורקינה פאסו 0.0054% 0.0066% 2,603,042 14% ‏792 $
צרפתית 0.0054% 0.000066% 2,603,042 14% ‏792 $
147 מונקו 0.0052% 0.0036% 36,655 95.2% ‏53,462 $
צרפתית 0.0052% 0.000036% 36,655 95.2% ‏53,462 $
148 בנין 0.0051% 0.0038% 1,303,589 12% ‏1,474 $
צרפתית 0.0051% 0.000038% 1,303,589 12% ‏1,474 $
149 ליכטנשטיין 0.005% 0.0044% 36,947 98.1% ‏51,181 $
גרמנית 0.005% 0.000044% 36,947 98.1% ‏51,181 $
150 אסוואטיני 0.0048% 0.0096% 383,723 28.6% ‏4,716 $
אנגלית 0.0048% 0.000096% 383,723 28.6% ‏4,716 $
151 גינאה 0.0042% 0.0015% 1,214,801 9.8% ‏1,303 $
צרפתית 0.0042% 0.000015% 1,214,801 9.8% ‏1,303 $
152 אנדורה 0.004% 0.0025% 75,681 97.9% ‏19,815 $
קטלאנית 0.004% 0.000025% 75,681 97.9% ‏19,815 $
153 גיאנה 0.0038% 0.0079% 275,760 35.7% ‏5,227 $
אנגלית 0.0038% 0.000079% 275,760 35.7% ‏5,227 $
154 איי פארו 0.0031% 0.0023% 46,715 95.1% ‏25,375 $
פארואזית 0.0031% 0.000023% 46,715 95.1% ‏25,375 $
155 לסוטו 0.0031% 0.0022% 602,965 27.4% ‏1,934 $
אנגלית 0.0031% 0.000022% 602,965 27.4% ‏1,934 $
156 טוגו 0.0028% 0.0022% 860,281 11.3% ‏1,236 $
צרפתית 0.0028% 0.000022% 860,281 11.3% ‏1,236 $
157 בליז 0.0028% 0.0026% 163,588 44.6% ‏6,417 $
אנגלית 0.0028% 0.000026% 163,588 44.6% ‏6,417 $
158 מאוריטניה 0.0026% 0.0029% 774,183 18% ‏1,273 $
צרפתית 0.0026% 0.000029% 774,183 18% ‏1,273 $
159 קונגו - ברזאויל 0.0025% 0.0047% 416,217 8.1% ‏2,318 $
צרפתית 0.0025% 0.000047% 416,217 8.1% ‏2,318 $
160 צ׳אד 0.0024% 0.0024% 722,627 5% ‏1,284 $
צרפתית 0.0024% 0.000024% 722,627 5% ‏1,284 $
161 גרינלנד 0.0024% 0.000471% 38,487 68.5% ‏23,899 $
גרינלנדית 0.0024% 0.000005% 38,487 68.5% ‏23,899 $
162 סיירה לאונה 0.0024% 0.00078% 870,532 11.8% ‏1,041 $
אנגלית 0.0024% 0.000008% 870,532 11.8% ‏1,040 $
163 מדגסקר 0.0024% 0.0034% 1,172,533 4.7% ‏770 $
צרפתית 0.0024% 0.000034% 1,172,533 4.7% ‏770 $
164 כף ורדה 0.0023% 0.004% 271,507 50.3% ‏3,160 $
פורטוגזית 0.0023% 0.00004% 271,507 50.3% ‏3,160 $
165 סנט לוסיה 0.0023% 0.0022% 83,186 46.7% ‏10,290 $
אנגלית 0.0023% 0.000022% 83,186 46.7% ‏10,290 $
166 סורינאם 0.0022% 0.0084% 253,499 45.4% ‏3,364 $
הולנדית 0.0022% 0.000084% 253,499 45.4% ‏3,364 $
167 אנטיגואה וברבודה 0.0021% 0.0018% 73,703 73% ‏11,017 $
אנגלית 0.0021% 0.000018% 73,703 73% ‏11,017 $
168 בהוטן 0.002% 0.003% 333,226 41.8% ‏2,325 $
אנגלית 0.002% 0.00003% 333,226 41.8% ‏2,325 $
169 גרנדה 0.0019% 0.0016% 59,947 55.9% ‏12,243 $
אנגלית 0.0019% 0.000016% 59,947 55.9% ‏12,243 $
170 סן מרינו 0.0016% 0.00098% 17,498 52.7% ‏35,016 $
איטלקית 0.0016% 0.00001% 17,498 52.7% ‏35,016 $
171 איי סיישל 0.0015% 0.0016% 53,502 56.5% ‏10,985 $
אנגלית 0.0016% 0.000016% 53,502 56.5% ‏10,985 $
172 סנט קיטס ונוויס 0.00135% 0.00138% 42,113 76.8% ‏12,196 $
אנגלית 0.00135% 0.000014% 42,113 76.8% ‏12,196 $
173 ליבריה 0.00126% 0.00125% 337,732 7.3% ‏1,414 $
אנגלית 0.00126% 0.000012% 337,732 7.3% ‏1,414 $
174 סנט וינסנט והגרנדינים 0.00125% 0.002% 60,929 55.6% ‏7,793 $
אנגלית 0.00125% 0.00002% 60,929 55.6% ‏7,793 $
175 ניז׳ר 0.00124% 0.00093% 893,073 4.3% ‏525 $
צרפתית 0.00124% 0.000009% 893,073 4.3% ‏525 $
176 טימור-לסטה 0.00123% 0.00058% 320,339 25.2% ‏1,460 $
אנגלית 0.00123% 0.000006% 320,339 25.2% ‏1,460 $
177 גמביה 0.00109% 0.00128% 377,123 18.5% ‏1,092 $
אנגלית 0.00109% 0.000013% 377,123 18.5% ‏1,092 $
178 סומליה (!) 0.00102% 0.00098% 269,178 1.9% ‏1,443 $
סומלית 0.00102% 0.00001% 269,178 1.9% ‏1,443 $
179 דומיניקה 0.001% 0.00084% 49,296 67% ‏7,730 $
אנגלית 0.001% 0.000008% 49,296 67% ‏7,730 $
180 ג׳יבוטי (!) 0.00085% 0.00149% 123,728 13.1% ‏2,599 $
סומלית 0.00085% 0.000015% 123,728 13.1% ‏2,599 $
181 בורונדי (!) 0.00077% 0.0006% 544,097 5.2% ‏535 $
צרפתית 0.00077% 0.000006% 544,097 5.2% ‏535 $
182 סמואה 0.00076% 0.00123% 57,386 29.4% ‏5,013 $
אנגלית 0.00076% 0.000012% 57,386 29.4% ‏5,013 $
183 ונואטו 0.00069% 0.0008% 64,896 24% ‏4,017 $
אנגלית 0.00069% 0.000008% 64,896 24% ‏4,017 $
184 איי שלמה 0.00058% 0.00093% 65,936 11% ‏3,326 $
אנגלית 0.00058% 0.000009% 65,936 11% ‏3,326 $
185 הרפובליקה המרכז-אפריקאית 0.00054% 0.00098% 183,785 4% ‏1,121 $
צרפתית 0.00054% 0.00001% 183,785 4% ‏1,121 $
186 מלאווי 0.000489% 0.0035% 1,738,600 9.6% ‏107 $
אנגלית 0.00049% 0.000035% 1,738,600 9.6% ‏107 $
187 טונגה 0.000485% 0.00108% 42,795 39.9% ‏4,300 $
אנגלית 0.00048% 0.000011% 42,795 39.9% ‏4,300 $
188 מיקרונזיה 0.000416% 0.000411% 34,996 33.3% ‏4,507 $
אנגלית 0.00042% 0.000004% 34,996 33.3% ‏4,507 $
189 קומורו 0.000319% 0.0005% 63,171 7.9% ‏1,919 $
צרפתית 0.00032% 0.000005% 63,171 7.9% ‏1,919 $
190 גינאה-ביסאו 0.000288% 0.000288% 68,270 3.8% ‏1,603 $
פורטוגזית 0.00029% 0.000003% 68,270 3.8% ‏1,603 $
191 סאו טומה ופרינסיפה 0.000278% 0.000354% 55,975 28% ‏1,883 $
פורטוגזית 0.00028% 0.000004% 55,975 28% ‏1,883 $
192 איי מרשל 0.000197% 0.00021% 15,808 29.8% ‏4,737 $
אנגלית 0.0002% 0.000002% 15,808 29.8% ‏4,737 $
193 אריתריאה (!) 0.000157% 0.000483% 69,843 1.2% ‏852 $
אנגלית 0.00016% 0.000005% 69,843 1.2% ‏852 $
194 קיריבאטי 0.000094% 0.000129% 15,672 13.7% ‏2,273 $
אנגלית 0.00009% 0.000001% 15,672 13.7% ‏2,273 $
195 טובאלו 0.000055% 0.000018% 5,106 46% ‏4,123 $
אנגלית 0.00006% 0% 5,106 46% ‏4,123 $
מגמה* שפות T-Index
2018
תחזית
ל-2021
משתמשי אינטרנט שיעור החדירה
של האינטרנט
הוצאה לנפש
(משתמשי אינטרנט)**
(!) גישה מוגבלת לאינטרנט
* החיצים והמקף מצביעים על הביצועים החזויים באותה מדינה בדירוגים של 2021
** ההוצאה השנתית המשוערת של כל משתמש אינטרנט
*** בריטניה מורכבת מארבע מדינות: אנגליה, סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד
1 אנגלית (!) 42.9% 34.7% 766,864,013 44.1% ‏21,212 $
ארצות הברית 31.4% 0.22% 246,370,641 76.2% ‏48,351 $
בריטניה (***) 4.5% 0.029% 62,171,477 94.8% ‏27,520 $
אוסטרליה 1.8% 0.024% 21,363,618 88.2% ‏31,613 $
קנדה 1.7% 0.017% 23,825,842 89.8% ‏26,437 $
הודו 0.95% 0.016% 195,646,318 29.6% ‏1,846 $
ניגריה 0.48% 0.013% 47,743,541 25.7% ‏3,810 $
הפיליפינים 0.43% 0.0063% 51,608,451 55.5% ‏3,188 $
ניו זילנד 0.27% 0.0026% 4,152,074 88.5% ‏25,115 $
דרום אפריקה 0.25% 0.0051% 18,149,013 54% ‏5,255 $
אירלנד 0.24% 0.0017% 3,961,660 85% ‏23,413 $
סינגפור 0.19% 0.0024% 3,179,329 81% ‏23,035 $
פקיסטן 0.17% 0.0021% 26,969,273 15.5% ‏2,324 $
מלזיה 0.12% 0.0016% 7,371,734 78.8% ‏6,284 $
קניה 0.089% 0.0017% 12,600,007 26% ‏2,671 $
גאנה 0.061% 0.00051% 9,779,273 34.7% ‏2,359 $
טרינידד וטובגו 0.039% 0.00057% 1,000,517 73.3% ‏14,658 $
אוגנדה 0.024% 0.000408% 9,077,567 21.9% ‏1,026 $
ג׳מייקה 0.022% 0.000283% 1,296,610 45% ‏6,420 $
איי בהאמה 0.019% 0.000161% 312,986 80% ‏22,771 $
זמביה 0.019% 0.000374% 4,232,464 25.5% ‏1,679 $
זימבבואה 0.018% 0.000225% 3,733,964 23.1% ‏1,813 $
מאוריציוס 0.018% 0.000237% 659,407 52.2% ‏10,192 $
נמיביה 0.017% 0.000199% 769,455 31% ‏8,263 $
בוצוואנה 0.016% 0.00019% 885,702 39.4% ‏6,838 $
רואנדה 0.0099% 0.000103% 2,383,502 20% ‏1,569 $
ברבדוס 0.0093% 0.000063% 226,714 79.5% ‏15,532 $
פפואה גינאה החדשה 0.0087% 0.000074% 776,159 9.6% ‏4,247 $
פיג׳י 0.0056% 0.000086% 418,013 46.5% ‏5,122 $
אסוואטיני 0.0048% 0.000096% 383,723 28.6% ‏4,716 $
גיאנה 0.0038% 0.000079% 275,760 35.7% ‏5,227 $
לסוטו 0.0031% 0.000022% 602,965 27.4% ‏1,934 $
בליז 0.0028% 0.000026% 163,588 44.6% ‏6,417 $
סיירה לאונה 0.0024% 0.000008% 870,532 11.8% ‏1,041 $
סנט לוסיה 0.0023% 0.000022% 83,186 46.7% ‏10,290 $
אנטיגואה וברבודה 0.0021% 0.000018% 73,703 73% ‏11,017 $
בהוטן 0.002% 0.00003% 333,226 41.8% ‏2,325 $
גרנדה 0.0019% 0.000016% 59,947 55.9% ‏12,243 $
איי סיישל 0.0015% 0.000016% 53,502 56.5% ‏10,985 $
סנט קיטס ונוויס 0.0014% 0.000014% 42,113 76.8% ‏12,196 $
ליבריה 0.0013% 0.000012% 337,732 7.3% ‏1,414 $
סנט וינסנט והגרנדינים 0.0013% 0.00002% 60,929 55.6% ‏7,793 $
טימור-לסטה 0.0012% 0.000006% 320,339 25.2% ‏1,460 $
גמביה 0.0011% 0.000013% 377,123 18.5% ‏1,092 $
דומיניקה 0.001% 0.000008% 49,296 67% ‏7,730 $
סמואה 0.0008% 0.000012% 57,386 29.4% ‏5,013 $
ונואטו 0.0007% 0.000008% 64,896 24% ‏4,017 $
איי שלמה 0.0006% 0.000009% 65,936 11% ‏3,326 $
מלאווי 0.0005% 0.000035% 1,738,600 9.6% ‏107 $
טונגה 0.0005% 0.000011% 42,795 39.9% ‏4,300 $
מיקרונזיה 0.0004% 0.000004% 34,996 33.3% ‏4,507 $
איי מרשל 0.0002% 0.000002% 15,808 29.8% ‏4,737 $
אריתריאה 0.0002% 0.000005% 69,843 1.2% ‏852 $
קיריבאטי 0.0001% 0.000001% 15,672 13.7% ‏2,273 $
טובאלו 0.0001% 0% 5,106 46% ‏4,123 $
2 סינית (!) 9.4% 13.9% 734,812,350 67.1% ‏4,848 $
סין 9.3% 0.14% 733,449,780 53.2% ‏4,814 $
סינגפור 0.083% 0.00101% 1,362,570 81% ‏23,035 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 2 languages gives you access to 50% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
3 יפנית 7.1% 5.3% 118,333,485 93.2% ‏22,709 $
יפן 7.1% 0.053% 118,333,485 93.2% ‏22,709 $
4 ספרדית (!) 6.7% 8.4% 261,123,476 52.1% ‏9,775 $
מקסיקו 1.6% 0.02% 75,937,568 59.5% ‏7,971 $
ספרד 1.4% 0.011% 30,452,356 80.6% ‏17,980 $
ארגנטינה 0.88% 0.014% 31,118,521 71% ‏10,676 $
ונצואלה 0.8% 0.0084% 18,940,907 60% ‏16,039 $
קולומביה 0.41% 0.0077% 28,287,098 58.1% ‏5,548 $
צ׳ילה 0.37% 0.0053% 11,822,229 66% ‏11,968 $
פרו 0.25% 0.0035% 14,444,387 45.5% ‏6,472 $
פוארטו ריקו 0.15% 0.0019% 2,736,117 80.3% ‏20,928 $
אקוודור 0.13% 0.002% 8,857,768 54.1% ‏5,449 $
הרפובליקה הדומיניקנית 0.12% 0.00147% 6,530,904 61.3% ‏6,722 $
גואטמלה 0.11% 0.00124% 5,722,610 34.5% ‏7,003 $
קוסטה ריקה 0.086% 0.00102% 3,207,258 66% ‏10,235 $
קובה 0.081% 0.001% 4,449,238 38.8% ‏6,910 $
אורוגוואי 0.081% 0.00132% 2,286,820 66.4% ‏13,405 $
פנמה 0.065% 0.00091% 2,178,424 54% ‏11,266 $
בוליביה 0.045% 0.00071% 4,322,489 39.7% ‏3,986 $
פרגוואי 0.041% 0.00068% 3,453,446 51.4% ‏4,461 $
אל סלבדור 0.031% 0.00057% 1,839,969 29% ‏6,395 $
הונדורס 0.029% 0.000357% 2,733,860 30% ‏4,028 $
ניקרגואה 0.014% 0.0002% 1,511,037 24.6% ‏3,555 $
גינאה המשוונית 0.0071% 0.000078% 290,470 23.8% ‏9,301 $
5 גרמנית 5.9% 4.5% 87,047,821 91.9% ‏25,576 $
גרמניה 4.7% 0.033% 73,825,582 89.6% ‏24,004 $
שווייץ 0.64% 0.0066% 5,247,345 89.1% ‏45,992 $
אוסטריה 0.51% 0.0044% 7,366,758 84.3% ‏26,254 $
לוקסמבורג 0.046% 0.00041% 571,189 98.1% ‏30,852 $
ליכטנשטיין 0.005% 0.000044% 36,947 98.1% ‏51,181 $
6 צרפתית (!) 4.7% 4.7% 129,483,596 31.7% ‏13,770 $
צרפת 3.3% 0.033% 57,245,333 85.6% ‏22,100 $
קנדה 0.61% 0.0061% 8,754,278 89.8% ‏26,437 $
בלגיה 0.24% 0.0023% 3,921,579 86.5% ‏23,016 $
שווייץ 0.2% 0.0021% 1,680,703 89.1% ‏45,992 $
מרוקו 0.065% 0.00096% 10,277,892 58.3% ‏2,410 $
אלג׳יריה 0.063% 0.00071% 8,720,150 43% ‏2,723 $
חוף השנהב 0.035% 0.000309% 6,286,527 26.5% ‏2,104 $
קמרון 0.034% 0.000322% 5,859,797 25% ‏2,205 $
תוניסיה 0.029% 0.000461% 2,828,006 49.6% ‏3,879 $
סנגל 0.015% 0.000176% 3,954,620 25.7% ‏1,462 $
קונגו - קינשאסה 0.012% 0.00008% 4,889,515 6.2% ‏890 $
גבון 0.011% 0.000075% 951,287 48% ‏4,501 $
האיטי 0.0073% 0.000084% 1,326,629 12.2% ‏2,088 $
מאלי 0.007% 0.000055% 1,999,226 11.1% ‏1,335 $
בורקינה פאסו 0.0054% 0.000066% 2,603,042 14% ‏792 $
מונקו 0.0052% 0.000036% 36,655 95.2% ‏53,462 $
בנין 0.0051% 0.000038% 1,303,589 12% ‏1,474 $
גינאה 0.0042% 0.000015% 1,214,801 9.8% ‏1,303 $
טוגו 0.0028% 0.000022% 860,281 11.3% ‏1,236 $
מאוריטניה 0.0026% 0.000029% 774,183 18% ‏1,273 $
קונגו - ברזאויל 0.0025% 0.000047% 416,217 8.1% ‏2,318 $
צ׳אד 0.0024% 0.000024% 722,627 5% ‏1,284 $
מדגסקר 0.0024% 0.000034% 1,172,533 4.7% ‏770 $
ניז׳ר 0.0012% 0.000009% 893,073 4.3% ‏525 $
בורונדי 0.0008% 0.000006% 544,097 5.2% ‏535 $
הרפובליקה המרכז-אפריקאית 0.0005% 0.00001% 183,785 4% ‏1,121 $
קומורו 0.0003% 0.000005% 63,171 7.9% ‏1,919 $
7 פורטוגזית 3.1% 5% 142,861,908 34.8% ‏8,161 $
ברזיל 2.7% 0.046% 126,398,299 60.9% ‏8,070 $
פורטוגל 0.31% 0.0026% 7,271,183 70.4% ‏16,194 $
אנגולה 0.062% 0.0011% 3,745,750 13% ‏6,270 $
מוזמביק 0.0093% 0.000088% 5,050,924 17.5% ‏697 $
כף ורדה 0.0023% 0.00004% 271,507 50.3% ‏3,160 $
גינאה-ביסאו 0.0003% 0.000003% 68,270 3.8% ‏1,603 $
סאו טומה ופרינסיפה 0.0003% 0.000004% 55,975 28% ‏1,883 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 7 languages gives you access to 70% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
8 איטלקית 2.5% 2.3% 37,729,388 67.7% ‏25,338 $
איטליה 2.5% 0.023% 37,176,782 61.3% ‏25,036 $
שווייץ 0.065% 0.00067% 535,108 89.1% ‏45,992 $
סן מרינו 0.0016% 0.00001% 17,498 52.7% ‏35,016 $
9 ערבית (!) 2.5% 3.4% 149,715,340 56.8% ‏6,316 $
ערב הסעודית 0.66% 0.0087% 23,803,319 73.8% ‏10,451 $
מצרים 0.5% 0.0061% 39,471,581 41.2% ‏4,781 $
איחוד האמירויות הערביות 0.33% 0.0049% 8,398,268 90.6% ‏14,913 $
עיראק 0.14% 0.0017% 7,898,106 21.2% ‏6,702 $
כווית 0.12% 0.00144% 3,176,010 78.4% ‏14,641 $
קטאר 0.1% 0.0013% 2,423,068 94.3% ‏15,913 $
לבנון 0.099% 0.00143% 4,571,675 76.1% ‏8,210 $
סודן 0.097% 0.00143% 11,082,072 28% ‏3,320 $
ירדן 0.067% 0.00084% 5,890,965 62.3% ‏4,343 $
מרוקו 0.065% 0.00096% 10,277,892 58.3% ‏2,410 $
אלג׳יריה 0.063% 0.00071% 8,720,150 43% ‏2,723 $
סוריה 0.06% 0.00114% 5,873,785 31.9% ‏3,868 $
עומאן 0.051% 0.00097% 3,094,236 69.9% ‏6,291 $
בחריין 0.038% 0.00057% 1,396,668 98% ‏10,308 $
תוניסיה 0.029% 0.000461% 2,828,006 49.6% ‏3,879 $
תימן 0.026% 0.00072% 6,780,200 24.6% ‏1,481 $
השטחים הפלסטיניים 0.026% 0.000356% 2,753,697 60.5% ‏3,615 $
לוב 0.024% 0.000359% 1,275,642 20.3% ‏6,981 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 9 languages gives you access to 90% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
10 רוסית 1.9% 4% 139,401,047 54.4% ‏5,084 $
רוסיה 1.6% 0.034% 105,499,857 73.1% ‏5,804 $
קזחסטן 0.12% 0.0028% 9,290,810 74.6% ‏4,868 $
אוקראינה 0.065% 0.0017% 14,171,063 52.5% ‏1,739 $
בלארוס 0.056% 0.00097% 6,553,845 71.1% ‏3,252 $
קירגיזסטן 0.0079% 0.000122% 2,097,428 34.5% ‏1,425 $
טג׳יקיסטן 0.0058% 0.00013% 1,788,044 20.5% ‏1,237 $
11 קוריאנית 1.8% 1.3% 47,576,514 92.8% ‏14,130 $
קוריאה הדרומית 1.8% 0.013% 47,576,514 92.8% ‏14,130 $
12 הולנדית 1.2% 0.86% 21,532,974 74.1% ‏21,607 $
הולנד 0.87% 0.0051% 15,397,107 90.4% ‏21,369 $
בלגיה 0.36% 0.0035% 5,882,368 86.5% ‏23,016 $
סורינאם 0.0022% 0.000084% 253,499 45.4% ‏3,364 $
13 טורקית 1.1% 1.5% 46,395,501 58.4% ‏9,180 $
טורקיה 1.1% 0.015% 46,395,501 58.4% ‏9,180 $
14 אינדונזית 0.75% 0.94% 66,244,991 25.4% ‏4,305 $
אינדונזיה 0.75% 0.0094% 66,244,991 25.4% ‏4,305 $
15 פולנית 0.64% 0.74% 27,832,074 73.3% ‏8,703 $
פולין 0.64% 0.0074% 27,832,074 73.3% ‏8,703 $
16 שוודית 0.57% 0.51% 8,896,046 89.7% ‏24,446 $
שוודיה 0.57% 0.0051% 8,896,046 89.6% ‏24,446 $
17 סינית 0.57% 0.55% 6,917,831 84.6% ‏31,093 $
הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) 0.54% 0.0051% 6,418,058 87.5% ‏31,764 $
מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) 0.03% 0.000362% 499,773 81.6% ‏22,474 $
18 נורווגית 0.44% 0.44% 5,093,187 97.3% ‏32,748 $
נורווגיה 0.44% 0.0044% 5,093,187 97.3% ‏32,748 $
19 עברית 0.44% 0.56% 6,806,889 79.6% ‏24,485 $
ישראל 0.44% 0.0056% 6,806,889 79.6% ‏24,485 $
20 פרסית (!) 0.43% 0.67% 46,405,214 31.9% ‏3,513 $
איראן 0.42% 0.0066% 42,731,675 53.2% ‏3,721 $
אפגניסטן 0.011% 0.000119% 3,673,539 10.6% ‏1,092 $
21 תאית 0.4% 0.47% 32,710,169 47.5% ‏4,594 $
תאילנד 0.4% 0.0047% 32,710,169 47.5% ‏4,594 $
22 הינדי 0.38% 0.39% 78,258,527 29.5% ‏1,846 $
הודו 0.38% 0.0039% 78,258,527 29.6% ‏1,846 $
23 דנית 0.38% 0.26% 5,554,451 97% ‏25,869 $
דנמרק 0.38% 0.0026% 5,554,451 97% ‏25,869 $
24 יוונית 0.35% 0.33% 8,333,243 72.5% ‏15,728 $
יוון 0.31% 0.0029% 7,445,118 69.1% ‏15,932 $
קפריסין 0.033% 0.000368% 888,125 75.9% ‏14,022 $
25 קטלאנית 0.34% 0.25% 7,070,885 89.2% ‏17,999 $
ספרד 0.33% 0.0025% 6,995,204 80.6% ‏17,980 $
אנדורה 0.004% 0.000025% 75,681 97.9% ‏19,815 $
26 פינית 0.33% 0.29% 4,819,381 87.7% ‏25,744 $
פינלנד 0.33% 0.0029% 4,819,381 87.7% ‏25,744 $
27 מלאית 0.29% 0.38% 17,581,588 84.4% ‏6,280 $
מלזיה 0.28% 0.0037% 17,200,712 78.8% ‏6,284 $
ברוניי 0.0061% 0.000071% 380,876 90% ‏6,125 $
28 וייטנאמית (!) 0.27% 0.38% 43,974,618 46.5% ‏2,294 $
וייטנאם 0.27% 0.0038% 43,974,618 46.5% ‏2,294 $
29 רומנית 0.25% 0.29% 14,244,775 65.2% ‏6,706 $
רומניה 0.24% 0.0027% 11,722,888 59.5% ‏7,729 $
מולדובה 0.013% 0.000186% 2,521,887 71% ‏1,951 $
30 בנגלית 0.25% 0.21% 49,303,292 23.9% ‏1,908 $
בנגלדש 0.15% 0.00126% 29,738,660 18.2% ‏1,948 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
31 צ׳כית 0.21% 0.26% 8,081,131 76.5% ‏9,977 $
צ׳כיה 0.21% 0.0026% 8,081,131 76.5% ‏9,977 $
32 הונגרית 0.15% 0.12% 7,778,595 79.3% ‏7,400 $
הונגריה 0.15% 0.00122% 7,778,595 79.3% ‏7,400 $
33 אפריקאנס 0.13% 0.27% 9,528,232 54% ‏5,255 $
דרום אפריקה 0.13% 0.0027% 9,528,232 54% ‏5,255 $
34 סלובקית 0.12% 0.12% 4,370,706 80.5% ‏10,260 $
סלובקיה 0.12% 0.00125% 4,370,706 80.5% ‏10,260 $
35 טמילית 0.095% 0.083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
36 טלוגו 0.095% 0.083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
37 מראטהי 0.095% 0.083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
38 קנאדה 0.095% 0.083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
39 גוג׳ארטי 0.095% 0.083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
הודו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
40 סינהלה 0.082% 0.15% 6,795,562 32.1% ‏4,558 $
סרי לנקה 0.082% 0.0015% 6,795,562 32% ‏4,558 $
41 בולגרית 0.07% 0.088% 4,264,576 59.8% ‏6,195 $
בולגריה 0.07% 0.00088% 4,264,576 59.8% ‏6,195 $
42 אוזבקית (!) 0.069% 0.086% 14,901,632 46.8% ‏1,764 $
אוזבקיסטן 0.069% 0.00086% 14,901,632 46.8% ‏1,764 $
43 קרואטית 0.069% 0.07% 3,034,752 72.7% ‏8,581 $
קרואטיה 0.069% 0.0007% 3,034,752 72.7% ‏8,581 $
44 סרבית 0.068% 0.083% 5,168,176 68.5% ‏4,995 $
סרביה 0.06% 0.00074% 4,733,311 67.1% ‏4,849 $
מונטנגרו 0.0075% 0.000097% 434,865 69.9% ‏6,587 $
45 ליטאית 0.065% 0.071% 2,133,390 74.4% ‏11,610 $
ליטא 0.065% 0.00071% 2,133,390 74.4% ‏11,610 $
46 סלובנית 0.055% 0.051% 1,559,107 75.5% ‏13,364 $
סלובניה 0.055% 0.00051% 1,559,107 75.5% ‏13,364 $
47 אזרית (!) 0.052% 0.12% 7,630,609 78.2% ‏2,594 $
אזרבייג׳ן 0.052% 0.00117% 7,630,609 78.2% ‏2,594 $
48 קזחית 0.051% 0.12% 3,981,776 74.6% ‏4,868 $
קזחסטן 0.051% 0.00119% 3,981,776 74.6% ‏4,868 $
49 טאגאלוג 0.048% 0.07% 5,734,272 55.5% ‏3,188 $
הפיליפינים 0.048% 0.0007% 5,734,272 55.5% ‏3,188 $
50 בורמזית 0.044% 0.042% 13,258,325 25.1% ‏1,257 $
מיאנמר (בורמה) 0.044% 0.000425% 13,258,325 25.1% ‏1,257 $
51 אוקראינית 0.043% 0.11% 9,447,375 52.5% ‏1,739 $
אוקראינה 0.043% 0.00111% 9,447,375 52.5% ‏1,739 $
52 לטבית 0.042% 0.041% 1,564,494 79.8% ‏10,134 $
לטביה 0.042% 0.000408% 1,564,494 79.8% ‏10,134 $
53 אמהרית 0.041% 0.022% 15,739,371 15.4% ‏985 $
אתיופיה 0.041% 0.000223% 15,739,371 15.4% ‏985 $
54 אסטונית 0.031% 0.028% 1,147,895 87.2% ‏10,239 $
אסטוניה 0.031% 0.000281% 1,147,895 87.2% ‏10,239 $
55 בוסנית 0.027% 0.036% 1,925,105 54.7% ‏5,279 $
בוסניה והרצגובינה 0.027% 0.000363% 1,925,105 54.7% ‏5,279 $
56 איסלנדית 0.026% 0.000001% 329,535 98.2% ‏30,187 $
איסלנד 0.026% 0% 329,535 98.2% ‏30,187 $
57 טורקמנית (!) 0.026% 0.033% 1,018,692 18% ‏9,505 $
טורקמניסטן 0.026% 0.000329% 1,018,692 18% ‏9,505 $
58 סווהילי 0.023% 0.015% 7,224,386 13% ‏1,213 $
טנזניה 0.023% 0.000147% 7,224,386 13% ‏1,213 $
59 חמרית 0.022% 0.014% 5,107,008 32.4% ‏1,603 $
קמבודיה 0.022% 0.000144% 5,107,008 32.4% ‏1,603 $
60 זולו 0.021% 0.042% 1,512,418 54% ‏5,255 $
דרום אפריקה 0.021% 0.000422% 1,512,418 54% ‏5,255 $
61 אלבנית 0.021% 0.034% 1,908,581 66.4% ‏4,115 $
אלבניה 0.021% 0.000344% 1,908,581 66.4% ‏4,115 $
62 גאורגית 0.02% 0.038% 2,157,566 58% ‏3,548 $
גאורגיה 0.02% 0.00038% 2,157,566 58% ‏3,548 $
63 נפאלית 0.019% 0.025% 5,706,708 19.7% ‏1,281 $
נפאל 0.019% 0.000246% 5,706,708 19.7% ‏1,281 $
64 אורדו 0.018% 0.023% 2,996,586 15.5% ‏2,324 $
פקיסטן 0.018% 0.00023% 2,996,586 15.5% ‏2,324 $
65 ארמנית 0.018% 0.031% 1,959,627 67% ‏3,466 $
ארמניה 0.018% 0.000309% 1,959,627 67% ‏3,466 $
66 מקדונית 0.017% 0.02% 1,501,798 72.2% ‏4,289 $
מקדוניה הצפונית 0.017% 0.000199% 1,501,798 72.2% ‏4,289 $
67 קוסה 0.015% 0.03% 1,058,692 54% ‏5,255 $
דרום אפריקה 0.015% 0.000295% 1,058,692 54% ‏5,255 $
68 לאו (!) 0.013% 0.013% 1,478,052 21.9% ‏3,358 $
לאוס 0.013% 0.000127% 1,478,052 21.9% ‏3,358 $
69 מלטית 0.013% 0.013% 351,945 77.3% ‏13,902 $
מלטה 0.013% 0.000128% 351,945 77.3% ‏13,902 $
70 מונגולית 0.0067% 0.014% 674,202 22.3% ‏3,765 $
מונגוליה 0.0067% 0.000135% 674,202 22.3% ‏3,765 $
71 דיבהי 0.0055% 0.0062% 252,761 59.1% ‏8,186 $
האיים המלדיביים 0.0055% 0.000062% 252,761 59.1% ‏8,186 $
72 אירית 0.005% 0.0035% 80,850 85% ‏23,413 $
אירלנד 0.005% 0.000035% 80,850 85% ‏23,413 $
73 פארואזית 0.0031% 0.0023% 46,715 95.1% ‏25,375 $
איי פארו 0.0031% 0.000023% 46,715 95.1% ‏25,375 $
74 גרינלנדית 0.0024% 0.000471% 38,487 68.5% ‏23,899 $
גרינלנד 0.0024% 0.000005% 38,487 68.5% ‏23,899 $
75 סומלית (!) 0.0019% 0.0025% 392,906 7.5% ‏1,807 $
סומליה 0.001% 0.00001% 269,178 1.9% ‏1,443 $
ג׳יבוטי 0.0008% 0.000015% 123,728 13.1% ‏2,599 $
76 בלארוסית 0.0017% 0.003% 202,696 71.1% ‏3,252 $
בלארוס 0.0017% 0.00003% 202,696 71.1% ‏3,252 $
מגמה* אזור גיאוגרפי T-Index
2018
תחזית
ל-2021
משתמשי אינטרנט שיעור החדירה
של האינטרנט
הוצאה לנפש
(משתמשי אינטרנט)**
(!) גישה מוגבלת לאינטרנט
* החיצים והמקף מצביעים על הביצועים החזויים באותה מדינה בדירוגים של 2021
** ההוצאה השנתית המשוערת של כל משתמש אינטרנט
*** בריטניה מורכבת מארבע מדינות: אנגליה, סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד
1 Western Europe 22.3% 17.9% 352,485,743 83.7% ‏24,018 $
גרמנית 5.9% 0.045% 87,047,821 89.2% ‏25,576 $
אנגלית 4.8% 0.031% 66,133,137 94.1% ‏27,274 $
צרפתית 3.8% 0.038% 62,884,270 85.8% ‏22,814 $
איטלקית 2.5% 0.023% 37,729,388 61.6% ‏25,338 $
ספרדית 1.4% 0.011% 30,452,356 80.6% ‏17,980 $
הולנדית 1.2% 0.0085% 21,279,475 89.3% ‏21,824 $
שוודית 0.57% 0.0051% 8,896,046 89.6% ‏24,446 $
נורווגית 0.44% 0.0044% 5,093,187 97.3% ‏32,748 $
דנית 0.38% 0.0026% 5,554,451 97% ‏25,869 $
קטלאנית 0.34% 0.0025% 7,070,885 80.7% ‏17,999 $
פינית 0.33% 0.0029% 4,819,381 87.7% ‏25,744 $
יוונית 0.31% 0.0029% 7,445,118 69.1% ‏15,932 $
פורטוגזית 0.31% 0.0026% 7,271,183 70.4% ‏16,194 $
איסלנדית 0.026% 0% 329,535 98.2% ‏30,187 $
מלטית 0.013% 0.000128% 351,945 77.3% ‏13,902 $
אירית 0.005% 0.000035% 80,850 85% ‏23,413 $
פארואזית 0.0031% 0.000023% 46,715 95.1% ‏25,375 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 1 regions gives you access to 70% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
2 Sub-Saharan Africa 1.6% 3% 205,161,259 20.1% ‏2,908 $
אנגלית 1% 0.022% 114,447,915 26.6% ‏3,370 $
צרפתית 0.14% 0.00132% 34,692,371 11.7% ‏1,578 $
אפריקאנס 0.13% 0.0027% 9,528,232 54% ‏5,255 $
ערבית 0.097% 0.00143% 11,082,072 28% ‏3,320 $
פורטוגזית 0.074% 0.00123% 9,192,426 15.3% ‏3,054 $
אמהרית 0.041% 0.000223% 15,739,371 15.4% ‏985 $
סווהילי 0.023% 0.000147% 7,224,386 13% ‏1,213 $
זולו 0.021% 0.000422% 1,512,418 54% ‏5,255 $
קוסה 0.015% 0.000295% 1,058,692 54% ‏5,255 $
ספרדית 0.0071% 0.000078% 290,470 23.8% ‏9,301 $
סומלית 0.0019% 0.000025% 392,906 2.6% ‏1,807 $
3 Southeast Asia 2.7% 3.4% 249,931,446 38.9% ‏4,044 $
אינדונזית 0.75% 0.0094% 66,244,991 25.4% ‏4,305 $
אנגלית 0.75% 0.0103% 62,479,853 58.1% ‏4,555 $
תאית 0.4% 0.0047% 32,710,169 47.5% ‏4,594 $
מלאית 0.29% 0.0038% 17,581,588 79% ‏6,280 $
וייטנאמית 0.27% 0.0038% 43,974,618 46.5% ‏2,294 $
סינית 0.083% 0.00101% 1,362,570 81% ‏23,035 $
טאגאלוג 0.048% 0.0007% 5,734,272 55.5% ‏3,188 $
בורמזית 0.044% 0.000425% 13,258,325 25.1% ‏1,257 $
חמרית 0.022% 0.000144% 5,107,008 32.4% ‏1,603 $
לאו 0.013% 0.000127% 1,478,052 21.9% ‏3,358 $
4 South Asia 2.4% 3% 467,758,952 26.5% ‏1,913 $
אנגלית 1.1% 0.018% 222,948,817 26.6% ‏1,904 $
הינדי 0.38% 0.0039% 78,258,527 29.6% ‏1,846 $
בנגלית 0.25% 0.0021% 49,303,292 21.5% ‏1,908 $
גוג׳ארטי 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
קנאדה 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
מראטהי 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
טמילית 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
טלוגו 0.095% 0.00083% 19,564,632 29.6% ‏1,846 $
סינהלה 0.082% 0.0015% 6,795,562 32% ‏4,558 $
נפאלית 0.019% 0.000246% 5,706,708 19.7% ‏1,281 $
אורדו 0.018% 0.00023% 2,996,586 15.5% ‏2,324 $
פרסית 0.011% 0.000119% 3,673,539 10.6% ‏1,092 $
דיבהי 0.0054% 0.000062% 252,761 59.1% ‏8,186 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 4 regions gives you access to 90% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
5 South America 5.7% 9% 250,461,223 59.6% ‏8,632 $
ספרדית 3% 0.044% 123,533,665 58.5% ‏9,224 $
פורטוגזית 2.7% 0.046% 126,398,299 60.9% ‏8,070 $
אנגלית 0.0038% 0.000079% 275,760 35.7% ‏5,227 $
הולנדית 0.0022% 0.000084% 253,499 45.4% ‏3,364 $
6 Oceania 2.1% 2.7% 27,012,459 68.7% ‏29,109 $
אנגלית 2.1% 0.027% 27,012,459 68.7% ‏29,109 $
7 North and Central Asia 2% 4.2% 150,326,041 65.1% ‏5,005 $
רוסית 1.7% 0.037% 118,676,139 69.2% ‏5,585 $
אוזבקית 0.069% 0.00086% 14,901,632 46.8% ‏1,764 $
אזרית 0.052% 0.00117% 7,630,609 78.2% ‏2,594 $
קזחית 0.051% 0.00119% 3,981,776 74.6% ‏4,868 $
טורקמנית 0.026% 0.000329% 1,018,692 18% ‏9,505 $
גאורגית 0.02% 0.00038% 2,157,566 58% ‏3,548 $
ארמנית 0.018% 0.000309% 1,959,627 67% ‏3,466 $
8 North America 33.7% 24.3% 278,989,248 77.6% ‏45,789 $
אנגלית 33.1% 0.24% 270,196,483 77.2% ‏46,419 $
צרפתית 0.61% 0.0061% 8,754,278 89.8% ‏26,437 $
גרינלנדית 0.0024% 0.000005% 38,487 68.5% ‏23,899 $
9 North Africa and Middle East 3.4% 4.7% 209,997,880 48.2% ‏6,162 $
ערבית 2.4% 0.033% 138,633,268 45.8% ‏6,556 $
עברית 0.44% 0.0056% 6,806,889 79.6% ‏24,485 $
פרסית 0.42% 0.0066% 42,731,675 53.2% ‏3,721 $
צרפתית 0.16% 0.0021% 21,826,048 50% ‏2,725 $
10 East Asia 18.7% 21% 906,951,812 57.8% ‏7,837 $
סינית 9.3% 0.14% 733,449,780 53.2% ‏4,814 $
יפנית 7.1% 0.053% 118,333,485 93.2% ‏22,709 $
קוריאנית 1.8% 0.013% 47,576,514 92.8% ‏14,130 $
סינית 0.57% 0.0055% 6,917,831 87% ‏31,093 $
מונגולית 0.0067% 0.000135% 674,202 22.3% ‏3,765 $
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Localizing your website for these 10 regions gives you access to 50% of the worldwide online sales potential.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
11 Central and Eastern Europe 3.2% 3.9% 164,173,760 63.7% ‏7,298 $
טורקית 1.1% 0.015% 46,395,501 58.4% ‏9,180 $
פולנית 0.64% 0.0074% 27,832,074 73.3% ‏8,703 $
רומנית 0.25% 0.0029% 14,244,775 61.3% ‏6,706 $
צ׳כית 0.21% 0.0026% 8,081,131 76.5% ‏9,977 $
הונגרית 0.15% 0.00122% 7,778,595 79.3% ‏7,400 $
רוסית 0.12% 0.0026% 20,724,908 57.2% ‏2,217 $
סלובקית 0.12% 0.00125% 4,370,706 80.5% ‏10,260 $
בולגרית 0.07% 0.00088% 4,264,576 59.8% ‏6,195 $
קרואטית 0.069% 0.0007% 3,034,752 72.7% ‏8,581 $
סרבית 0.068% 0.00083% 5,168,176 67.3% ‏4,995 $
ליטאית 0.065% 0.00071% 2,133,390 74.4% ‏11,610 $
סלובנית 0.055% 0.00051% 1,559,107 75.5% ‏13,364 $
אוקראינית 0.043% 0.00111% 9,447,375 52.5% ‏1,739 $
לטבית 0.042% 0.000408% 1,564,494 79.8% ‏10,134 $
יוונית 0.033% 0.000368% 888,125 75.9% ‏14,022 $
אסטונית 0.031% 0.000281% 1,147,895 87.2% ‏10,239 $
בוסנית 0.027% 0.000363% 1,925,105 54.7% ‏5,279 $
אלבנית 0.021% 0.000344% 1,908,581 66.4% ‏4,115 $
מקדונית 0.017% 0.000199% 1,501,798 72.2% ‏4,289 $
בלארוסית 0.0017% 0.00003% 202,696 71.1% ‏3,252 $
12 Central America and the Caribbean 2.4% 3% 111,543,203 51.4% ‏8,105 $
ספרדית 2.3% 0.029% 106,846,985 53.4% ‏8,075 $
אנגלית 0.1% 0.0012% 3,369,589 57% ‏11,414 $
צרפתית 0.0073% 0.000084% 1,326,629 12.2% ‏2,088 $

זכויות יוצרים

ניתן לשתף דירוג זה באופן חופשי אם השיתוף הוא באמצעות מתן קישור לדף זה ובתוספת הבהרה למשתמשים כי הנתונים מגיעים ממחקר T-Index.יש להעתיק ולהדביק את ההצהרה הבאה:

"מחקר T-Index 2017 בוצע על ידי Translated. חברת Translated היא ספקית השירות המובילה בתרגום מקוון מקצועי, עם 335,138 לקוחות בינלאומיים ו- 590,662 מתרגמים נבחרים."

תודות

תודה רבה לכל האנשים שסיפקו לנו נתונים וטיפים שימושיים (בסדר אלפביתי):
סלווטורה ג'יאמרסי, ראש מחלקת גלובליזציה, PayPal
דניאל גולדשמידט, ראש צוות בינאום, Microsoft
מארק למרס, יועץ עסקי בכיר, Point B
סרחיו פלינו, מנהל בכיר במחלקת הנדסת לוקליזציה, PayPal
דניאל שריידגוט, כלכלנית בחברת Société Générale
בריאן סוליס, אנליסט ראשי, קבוצת Altimeter
נטליה צבטקוב, מנהלת תוכניות, ענן וארגון, Microsoft