T-Index 2018

Verkkokaupan suosituimmat maat

T-Index sijoittaa järjestykseen maat niiden verkkomyynnin potentiaalin mukaan.Tutkimus arvioi kunkin maan markkinaosuuden suhteessa globaaliin verkkokauppaan.

Suosituimpien maiden ennuste

Miksi luomme tämän järjestyksen

Translated toteutti tutkimuksen ohjatakseen yritysasiakkaita kansainvälistymishankkeidensa markkinoiden ja kielten valinnassa sekä auttaakseen yrityksiä saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoitetusta pääomasta.

T-Index kehitettiin auttamaan yrityksiä, jotka pyrkivät laajentumaan kansainvälisesti, valitsemaan kohdemarkkinansa ja päättämään verkkosivujen kääntämiseen sopivimmista kohdekielistä.

Näin tutkimusta tulkitaan

T-Index kehitettiin auttamaan yrityksiä, jotka pyrkivät laajentumaan kansainvälisesti, valitsemaan kohdemarkkinansa ja päättämään verkkosivujen kääntämiseen sopivimmista kohdekielistä.

Otetaanpa esimerkki:

Talviurheiluvälineiden myyntiin erikoistuneella brittiläisellä yhtiöllä on englanninkielinen verkkosivusto, joka halutaan kääntää toiselle eurooppalaiselle kielelle uusien asiakkaiden tavoittamiseksi verkon kautta. Markkinatutkimuksen jälkeen yrityksen markkinointipäällikkö päättelee, että yrityksen tuotteet menestyisivät hyvin todennäköisesti Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa. T-Indexiä tarkasteltaessa tulee nopeasti selväksi, että Saksalla, jolla on 4,7 prosentin markkinaosuus, on suurin verkkomyynnin potentiaali, kun otetaan huomioon sen 73 825 582 internetin käyttäjää, joista jokaisen vuotuinen kulutus on keskimäärin 24 003 dollaria. T-index on siis toiminut ratkaisevana tekijänä valittaessa saksa kieleksi, jolle sivusto käännetään.

Oletukset ja menetelmä

T-Index on työkalu, joka on suunniteltu tukemaan päätöksentekoa yrityksissä, joilla on edessään markkinoiden ja kielten valinta verkkosivustoja lokalisoitaessa.Se antaa yleiskuvan kunkin maan verkkomyyntimahdollisuuksista.

T-Index 2018 käyttää Maailmanpankin tietokannan uusinta tilastotietoa eli vuoden 2016 tietoja.

T-Indexin arvo lasketaan kertomalla internetin käyttäjien kokonaismäärä heidän arvioidulla vuosittaisella kulutuksellaan henkeä kohti.

Arvioidaksemme kunkin internetin käyttäjän vuosittaisen kulutuksen asukasta kohden käytimme Maailmanpankin kotitalouksien lopulliset kulutusmenot ilmoittavaa HFCE-indikaattoria, joka ilmaistaan Yhdysvaltain dollareina. HFCE on kaikkien kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palveluiden markkina-arvo kussakin maassa. Huomaa, että T-Indexin aikaisemmissa versioissa ennen vuotta 2016 käytetty laskentamenetelmä perustui HFCE:n sijasta bruttokansantuotteeseen. Muutimme laskentamenetelmäämme vuonna 2016 antaaksemme realistisemman kuvan kunkin maan internetin käyttäjien todellisesta kulutuksesta. Löydät tiedot laskentamenetelmästämme alempaa.

Jokainen maa luokiteltiin sen kielen mukaan, jota paikallinen väestö käyttää useimmin selaillessaan ja tehdessään ostoksia verkossa. Tilastollisen merkityksen vuoksi useiden kielten rinnakkaiselo samassa maassa otettiin huomioon vain silloin, kun maan T-Index-arvo ylitti 0,1 %. Jälkimmäisessä tapauksessa tarkasteltiin vain kieliä, joita yli 15 % väestöstä käyttää päivittäin verkossa lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset vähemmistökielet (käyttäjiä verkossa alle 15 % väestöstä) ovat myös virallisia kansallisia kieliä. Esimerkiksi Sveitsi, jonka T-Index oli 0,90 %, arvioitiin kolmella eri kielimarkkinalla: saksa, ranska ja italia. Sveitsiläiset käyttävät päivittäin kaikkia näitä kolmea kieltä selatessaan ja tehdessään ostoksia verkossa. Ranskaa käyttää yli 15 % väestöstä ja samoin saksaa, mutta italiaa käyttää vain 7 % maan internetin käyttäjistä. Italia on kuitenkin Sveitsin kansallisesti tunnustettu virallinen kieli, joten se on otettu T-Indexiin.

T-Index-tutkimus sisältää vain kielet, joita käytetään verkossa selaamiseen. Monia kieliä käytetään tällä hetkellä hyvin vähän verkossa, ja joitakin ei käytetä ollenkaan. Monissa maissa kieltä, jota suurin osa väestöstä puhuu päivittäin, ei löydy verkosta, kuten Ruandan kinyarwandaa. Syynä on usein alhainen internetin käyttöaste, joka estää paikallisia ihmisiä pääsemästä internetiin luomaan sisältöä äidinkielellään. Ruandassa 18 prosenttia koko väestöstä, jolla on internetyhteys, selaa internetiä englanniksi, koska ruandalaiset ovat luoneet vain vähän tai ei lainkaan sisältöä kansallisella kielellään. Siksi T-Indexissä Ruanda on mukana englanninkielisellä markkinalla.

Kielet, joilla on kansainvälisiä variantteja, on ryhmitelty yhteen.Esimerkiksi Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen englanti on molemmat luokiteltu englanniksi.

Riippumattomat alueet (esim. Puerto Rico) on arvioitu hallintovaltionsa mukaan, jos niillä on sama kieli.Jos niillä ei ole yhteistä kieltä, kuten Puerto Ricossa ja Yhdysvalloissa, ne sisällytetään maassa puhutun kielen markkinaan.

T-Index-tutkimus ei kata kaikkia maita. Tutkimukseen osallistuivat ne maat, joista löytyi tietoa internetin käyttäjien määrästä. Ilman näitä tietoja arviointi olisi ollut mahdotonta.

Laskentamenetelmä

Ensiksi keräsimme tietoja kunkin maan internetin käyttäjien kokonaismäärästä, HFCE:stä ja kokonaisväestöstä, mistä määrittelimme kunkin maan internetin käyttöasteen* ja HFCE:n asukasta kohden. Sitten analysoimme kunkin maan internetin käyttöasteen ja tulonjaon määrittääksemme internetin käyttäjien teoreettisen HFCE:n. Saadaksemme lopuksi "internetin käyttäjien HFCE:n asukasta kohden" eli arvion heidän vuosittaisesta kulutuksestaan, teimme seuraavan laskelman: (maan kokonaisväestö x maan HFCE asukasta kohti x prosenttiosuus internetin käyttäjien teoreettisesta HFCE:stä) / internetin käyttäjien lukumäärä.

Niiden maiden osalta, joissa tulojakaumaa koskevia tietoja ei ollut saatavilla, laskimme kaikkien maiden keskimääräisen tulojakauman ja käytimme sitä arviota.

Jotta voisimme määrittää internetin käyttäjien teoreettisen HFCE-osuuden, oletimme kunkin maan internetin käyttäjien kuuluvan maan väestön rikkaimpaan segmenttiin.Teimme tämän oletuksen pitäen mielessä, että useimmissa maissa tarvitaan tietty tulotaso internetyhteyden hankkimiseen ja verkkokauppaan osallistumiseen.

*Internetin levinneisyysaste on tietyn maan internetin käyttäjien prosenttiosuus.

Esimerkki

Japanissa internetin käyttäjiä on 118 333 485 koko 126 994 551 asukkaan väestöstä. Internetin levinneisyysaste on siis 93,18 %. Vuonna 2016 Japanin HFCE asukasta kohden oli 21 703 dollaria. Käyttämällä maan kvintiilitulojakaumaa arvioimme, että 93,18 % Japanin rikkaimmista ihmisistä käyttää 96,7 % japanilaisten kotitalouksien kokonaismenoista. "HFCE internetin käyttäjää kohti" saadaan siten yksinkertaisella laskelmalla:

(kokonaisväestö x HFCE asukasta kohti x %-osuus internetin käyttäjien kulutuksesta) / internetin käyttäjien lukumäärä

Sovellettuna Japaniin: (126 994 551 x 21 703 x 96,7 %) / 118 333 485
Japanilaisten internetin käyttäjien arvioitu HFCE asukasta kohden on siten 22 522 dollaria.

T-Indexin arvo saadaan kertomalla internetin käyttäjien määrä internetin käyttäjää kohden lasketulla HFCE:llä. Japanin laskelma: 118 333 485 x 22 522 dollaria. Lopuksi saadaan prosenttiarvo jokaiselle maalle jakamalla kunkin maan T-Indexin arvo kaikkien maiden T-Index-arvojen yhteissummalla. Tämä selittää, kuinka saimme Japanin T-Indexin arvoksi 7,08 %.

Lähteet

Kunkin maan internetin käyttäjien lukumäärä on otettu Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) raportista "Internetin käyttäjien prosenttiosuus". ITU on Yhdistyneiden kansakuntien tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistunut virasto. Tilastot olivat arvioita vuodelle 2016. Muuntaaksemme prosenttiluvut kokonaisluvuiksi yhdistimme tämän raportin luvut Maailmanpankin tuottaman väestöraportin lukuihin.

Tiedot kotitalouksien lopullisista kulutusmenoista (HFCE) on otettu Maailmanpankilta. Tiedot olivat ajan tasalla vuodesta 2016 lähtien, ja ne on ilmaistu Yhdysvaltain dollareina. Huomaa, että valuuttakurssien vaihtelut (kansalliset valuutat verrattuna Yhdysvaltain dollariin) vaikuttavat Yhdysvaltain dollareissa ilmaistuihin HFCE-arvoihin ja edelleen nykyisiin ja arvioituihin T-Indexin arvoihin. Päätimme käyttää nykyisissä Yhdysvaltain dollareissa ilmaistuja HFCE-arvoja nykyisissä kansainvälisissä dollareissa ilmaistujen HFCE-arvojen sijasta käyttämällä ostovoimapariteetti (PPP) -kursseja, koska tutkimuksemme keskittyy globaalin sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksiin, joita arvioidaan osittain maiden välisten valuuttakurssien vaihtelujen perusteella. Jos joidenkin maiden tai alueiden HFCE-arvoa ei löydy edellä mainitusta Maailmanpankin raportista, toimistomme arvioi tiedot. Virastomme arvioi seuraavien 39 maan HFCE-luvut: Andorra, Bahrain, Bosnia ja Hertsegovina, Kap Verde, Komorit, Djibouti, Eritrea, Färsaaret, Grönlanti, Iran, Irak, Kazakstan, Kiribati, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Malediivit, Marshallinsaaret, Mauritania, Mikronesia, Monaco, Myanmar, Uusi-Seelanti, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Puerto Rico, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé ja Principe, Salomonsaaret, Swazimaa, Syyria, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu ja Venezuela.

Selvittääksemme, onko internetin käyttöä rajoitettu tietyssä maassa, tarkastelimme kansainvälisen, valtioista riippumattoman Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatimaa sijoitusta, joka löytyy järjestön viralliselta verkkosivustolta.

Tulojen jakautuminen kvintiileihin on otettu Maailmanpankin kehitystutkimusryhmän tilastotiedoista.Tiedot viittaavat useisiin vuosiin (Maailmanpankin tiedot ulottuvat vuodesta 1992 vuoteen 2014).

Saavuta suurin osa maailmanlaajuisesta verkko-ostovoimasta

Kääntämällä näihin suosittuihin kieliin voit tavoittaa 80 % maailmanlaajuisesta verkko-ostovoimasta.Alla on lueteltu myös markkinat, joilla on suurempi verkkomyynnin potentiaali.

Haluatko lisätietoja?Näytä koko luettelo

 

Suosituimmat kielet

englanti
42,9 %
kiina
9,4 %
japani
7,1 %
espanja
6,7 %
saksa
5,9 %
ranska
4,7 %
portugali
3,1 %
italia
2,5 %

Suosituimmat maat

Yhdysvallat
31,4 %
Kiina
9,3 %
Japani
7,1 %
Saksa
4,7 %
Iso-Britannia
4,5 %
Ranska
3,3 %
Brasilia
2,7 %
Italia
2,5 %

Internetin käytölle on edelleen rajoituksia

Joissakin maissa verkkosivustosi sisällön kääntäminen ei ehkä riitä tekemään paikallisista internetin käyttäjistä potentiaalisia asiakkaita.Oheinen kartta näyttää maat, jotka tällä hetkellä asettavat rajoituksia internetyhteydelle.

Lähde: Toimittajat ilman rajoja

Internetin käytön rajoitus

Kiina Saudi-Arabia
Egypti Iran
Vietnam Sudan
Kuuba Uzbekistan
Syyria Azerbaidžan
Jemen Turkmenistan
Libya Laos
Päiväntasaajan Guinea Somalia
Djibouti Burundi
Eritrea

T-Index-taulukko 2018

 

Suuntaus* Maat T-Index
2018
Ennuste
2021
Internetin käyttäjät Verkon
levinneisyys
Kulutus henkeä kohti
(Internetin käyttäjät)**
(!) Rajoitettu internetyhteys
* Nuolet ja viiva osoittavat maan ennustetun sijoituksen vuoden 2021 tuloksissa.
** Kunkin internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus.
*** Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä maasta: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.
1 Yhdysvallat 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,2 % 48 351 $
englanti 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % 48 351 $
2 Kiina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 $
kiina 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 $
3 Japani 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % 22 709 $
japani 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 $
4 Saksa 4,7 % 3,3 % 73 825 582 89,7 % 24 004 $
saksa 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % 24 004 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 4 countries -tyypille, pääset 50 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
5 Iso-Britannia (***) 4,5 % 2,9 % 62 171 477 94,8 % 27 520 $
englanti 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % 27 520 $
6 Ranska 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 100 $
ranska 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % 22 100 $
7 Brasilia 2,7 % 4,6 % 126 398 299 60,9 % 8 070 $
portugali 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 $
8 Italia 2,5 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 $
italia 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % 25 036 $
9 Kanada 2,3 % 2,3 % 32 580 120 89,8 % 26 437 $
englanti 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % 26 437 $
ranska 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 9 countries -tyypille, pääset 70 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
10 Intia 1,9 % 2,5 % 391 292 637 29,6 % 1 846 $
englanti 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % 1 846 $
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 $
bengali 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
gudžarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
tamili 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
11 Australia 1,8 % 2,4 % 21 363 618 88,2 % 31 613 $
englanti 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % 31 613 $
12 Espanja 1,8 % 1,3 % 37 447 560 80,6 % 17 980 $
espanja 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 $
katalaani 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % 17 980 $
13 Etelä-Korea 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 $
korea 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 $
14 Venäjä 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,1 % 5 804 $
venäjä 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % 5 804 $
15 Meksiko 1,6 % 2 % 75 937 568 59,5 % 7 971 $
espanja 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % 7 971 $
16 Turkki 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % 9 180 $
turkki 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 $
17 Sveitsi 0,9 % 0,93 % 7 463 156 89,1 % 45 992 $
saksa 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % 45 992 $
ranska 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % 45 992 $
italia 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % 45 992 $
18 Argentiina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 71 % 10 676 $
espanja 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % 10 676 $
19 Alankomaat 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 $
hollanti 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % 21 369 $
20 Venezuela 0,8 % 0,84 % 18 940 907 60 % 16 039 $
espanja 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % 16 039 $
21 Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % 4 305 $
indonesia 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 $
22 Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451 $
arabia 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,7 % 10 451 $
23 Puola 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 $
puola 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 $
24 Belgia 0,59 % 0,58 % 9 803 947 86,5 % 23 016 $
hollanti 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % 23 016 $
ranska 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % 23 016 $
25 Ruotsi 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % 24 446 $
ruotsi 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,7 % 24 446 $
26 Hongkong – Kiinan e.h.a. 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,5 % 31 764 $
kiina 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % 31 764 $
27 Itävalta 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 $
saksa 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % 26 254 $
28 Egypti (!) 0,5 % 0,61 % 39 471 581 41,3 % 4 781 $
arabia 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % 4 781 $
29 Filippiinit 0,48 % 0,7 % 57 342 723 55,5 % 3 188 $
englanti 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % 3 188 $
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 $
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,7 % 3 810 $
englanti 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % 3 810 $
31 Norja 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 748 $
norja 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 $
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 $
heprea 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 $
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 $
persia 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 $
34 Etelä-Afrikka 0,42 % 0,84 % 30 248 355 54 % 5 255 $
englanti 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % 5 255 $
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 $
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 $
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 $
35 Kolumbia 0,41 % 0,77 % 28 287 098 58,1 % 5 548 $
espanja 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % 5 548 $
36 Malesia 0,41 % 0,53 % 24 572 446 78,8 % 6 284 $
malaiji 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % 6 284 $
englanti 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % 6 284 $
37 Thaimaa 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 594 $
thai 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 $
38 Tanska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % 25 869 $
tanska 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 38 countries -tyypille, pääset 90 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66 % 11 968 $
espanja 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % 11 968 $
40 Arabiemiirikunnat 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 $
arabia 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % 14 913 $
41 Suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 744 $
suomi 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 $
42 Kreikka 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,1 % 15 932 $
kreikka 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 $
43 Portugali 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 $
portugali 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 $
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4 541 899 81 % 23 035 $
englanti 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % 23 035 $
kiina 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 $
45 Uusi-Seelanti 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,5 % 25 115 $
englanti 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % 25 115 $
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 $
vietnam 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 $
47 Irlanti 0,25 % 0,18 % 4 042 510 85 % 23 413 $
englanti 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % 23 413 $
iiri 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 $
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,5 % 6 472 $
espanja 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % 6 472 $
49 Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 729 $
romania 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % 7 729 $
50 Tšekki 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % 9 977 $
tšekki 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 $
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29 965 859 15,5 % 2 324 $
englanti 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % 2 324 $
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 $
52 Kazakstan 0,17 % 0,4 % 13 272 586 74,6 % 4 868 $
venäjä 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % 4 868 $
kazakki 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 $
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,3 % 1 948 $
bengali 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % 1 948 $
54 Unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % 7 400 $
unkari 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 $
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 $
espanja 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % 20 928 $
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 $
arabia 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % 6 702 $
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20 555 784 58,3 % 2 410 $
arabia 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 $
ranska 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 $
58 Ecuador 0,13 % 0,2 % 8 857 768 54,1 % 5 449 $
espanja 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % 5 449 $
59 Algeria 0,13 % 0,14 % 17 440 300 43 % 2 723 $
arabia 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 $
ranska 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 $
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,4 % 14 641 $
arabia 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % 14 641 $
61 Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % 10 260 $
slovakki 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 $
62 Dominikaaninen tasavalta 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 722 $
espanja 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % 6 722 $
63 Ukraina 0,11 % 0,28 % 23 618 438 52,5 % 1 739 $
venäjä 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % 1 739 $
ukraina 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 $
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 003 $
espanja 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % 7 003 $
65 Qatar 0,1 % 0,13 % 2 423 068 94,3 % 15 913 $
arabia 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % 15 913 $
66 Libanon 0,099 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 210 $
arabia 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % 8 210 $
67 Sudan (!) 0,097 % 0,14 % 11 082 072 28 % 3 320 $
arabia 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 $
68 Kenia 0,089 % 0,17 % 12 600 007 26 % 2 671 $
englanti 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % 2 671 $
69 Costa Rica 0,086 % 0,1 % 3 207 258 66 % 10 235 $
espanja 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % 10 235 $
70 Sri Lanka 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % 4 558 $
sinhala 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32,1 % 4 558 $
71 Kuuba (!) 0,081 % 0,1 % 4 449 238 38,8 % 6 910 $
espanja 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % 6 910 $
72 Uruguay 0,081 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 $
espanja 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % 13 405 $
73 Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 $
bulgaria 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 $
74 Uzbekistan (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 $
uzbekki 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 $
75 Kroatia 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % 8 581 $
kroatia 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 $
76 Jordania 0,067 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 $
arabia 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 $
77 Liettua 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 $
liettua 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 $
78 Panama 0,065 % 0,091 % 2 178 424 54 % 11 266 $
espanja 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % 11 266 $
79 Angola 0,062 % 0,11 % 3 745 750 13 % 6 270 $
portugali 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % 6 270 $
80 Ghana 0,061 % 0,051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 $
englanti 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 $
81 Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 $
serbia 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 $
82 Syyria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,9 % 3 868 $
arabia 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % 3 868 $
83 Valko-Venäjä 0,058 % 0,1 % 6 756 541 71,1 % 3 252 $
venäjä 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % 3 252 $
valkovenäjä 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 $
84 Tunisia 0,058 % 0,092 % 5 656 012 49,6 % 3 879 $
arabia 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 $
ranska 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 $
85 Slovenia 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 $
sloveeni 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 $
86 Azerbaidžan (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 $
azeri 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 $
87 Oman 0,051 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 $
arabia 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 $
88 Luxemburg 0,046 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 $
saksa 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % 30 852 $
89 Bolivia 0,045 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 $
espanja 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 $
90 Myanmar (Burma) 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % 1 257 $
burma 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 $
91 Latvia 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 $
latvia 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 $
92 Etiopia 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % 985 $
amhara 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 $
93 Paraguay 0,041 % 0,068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 $
espanja 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 $
94 Trinidad ja Tobago 0,039 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 $
englanti 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 $
95 Bahrain 0,038 % 0,057 % 1 396 668 98 % 10 308 $
arabia 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % 10 308 $
96 Norsunluurannikko 0,035 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 $
ranska 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % 2 104 $
97 Kamerun 0,034 % 0,032 % 5 859 797 25 % 2 205 $
ranska 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % 2 205 $
98 Kypros 0,033 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 $
kreikka 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 $
99 El Salvador 0,031 % 0,057 % 1 839 969 29 % 6 395 $
espanja 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % 6 395 $
100 Viro 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 239 $
viro 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 $
101 Macao – Kiinan e.h.a. 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 $
kiina 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % 22 474 $
102 Honduras 0,029 % 0,036 % 2 733 860 30 % 4 028 $
espanja 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % 4 028 $
103 Bosnia ja Hertsegovina 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % 5 279 $
bosnia 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 $
104 Jemen (!) 0,026 % 0,072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 $
arabia 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 $
105 Palestiinalaisalueet 0,026 % 0,036 % 2 753 697 60,5 % 3 615 $
arabia 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % 3 615 $
106 Islanti 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 187 $
islanti 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 $
107 Turkmenistan (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % 9 505 $
turkmeeni 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 $
108 Uganda 0,025 % 0,041 % 9 077 567 21,9 % 1 026 $
englanti 0,025 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % 1 026 $
109 Libya (!) 0,023 % 0,036 % 1 275 642 20,3 % 6 981 $
arabia 0,023 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % 6 981 $
110 Tansania 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % 1 213 $
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 $
111 Jamaika 0,022 % 0,028 % 1 296 610 45 % 6 420 $
englanti 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % 6 420 $
112 Kambodža 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 603 $
khmer 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 $
113 Albania 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % 4 115 $
albania 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 $
114 Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % 3 548 $
georgia 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 $
115 Nepal 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % 1 281 $
nepali 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 $
116 Bahama 0,019 % 0,016 % 312 986 80 % 22 771 $
englanti 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % 22 771 $
117 Sambia 0,019 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 $
englanti 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % 1 679 $
118 Armenia 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % 3 466 $
armenia 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 $
119 Zimbabwe 0,018 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 $
englanti 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % 1 813 $
120 Mauritius 0,018 % 0,024 % 659 407 52,2 % 10 192 $
englanti 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % 10 192 $
121 Pohjois-Makedonia 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % 4 289 $
makedonia 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 $
122 Namibia 0,017 % 0,02 % 769 455 31 % 8 263 $
englanti 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % 8 263 $
123 Botswana 0,016 % 0,019 % 885 702 39,4 % 6 838 $
englanti 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % 6 838 $
124 Senegal 0,015 % 0,018 % 3 954 620 25,7 % 1 462 $
ranska 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % 1 462 $
125 Nicaragua 0,014 % 0,02 % 1 511 037 24,6 % 3 555 $
espanja 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % 3 555 $
126 Laos (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % 3 358 $
lao 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 $
127 Moldova 0,013 % 0,019 % 2 521 887 71 % 1 951 $
romania 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % 1 951 $
128 Malta 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % 13 902 $
malta 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 $
129 Kongon demokraattinen tasavalta 0,011 % 0,008 % 4 889 515 6,2 % 890 $
ranska 0,011 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % 890 $
130 Gabon 0,011 % 0,0075 % 951 287 48 % 4 501 $
ranska 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % 4 501 $
131 Afganistan 0,011 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 092 $
persia 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 $
132 Ruanda 0,0099 % 0,0103 % 2 383 502 20 % 1 569 $
englanti 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % 1 569 $
133 Barbados 0,0093 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 $
englanti 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % 15 532 $
134 Mosambik 0,0093 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 697 $
portugali 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % 697 $
135 Papua-Uusi-Guinea 0,0087 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 247 $
englanti 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % 4 247 $
136 Kirgisia 0,0079 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 425 $
venäjä 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % 1 425 $
137 Montenegro 0,0075 % 0,0097 % 434 865 69,9 % 6 587 $
serbia 0,0076 % 0,000097 % 434 865 69,9 % 6 587 $
138 Haiti 0,0073 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 $
ranska 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 $
139 Päiväntasaajan Guinea (!) 0,0071 % 0,0078 % 290 470 23,8 % 9 301 $
espanja 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 $
140 Mali 0,007 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 $
ranska 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 $
141 Mongolia 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % 3 765 $
mongoli 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 $
142 Brunei 0,0061 % 0,0071 % 380 876 90 % 6 125 $
malaiji 0,0062 % 0,000071 % 380 876 90 % 6 125 $
143 Tadžikistan 0,0058 % 0,013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 $
venäjä 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 $
144 Fidži 0,0056 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 $
englanti 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % 5 122 $
145 Malediivit 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % 8 186 $
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 $
146 Burkina Faso 0,0054 % 0,0066 % 2 603 042 14 % 792 $
ranska 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % 792 $
147 Monaco 0,0052 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 $
ranska 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % 53 462 $
148 Benin 0,0051 % 0,0038 % 1 303 589 12 % 1 474 $
ranska 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % 1 474 $
149 Liechtenstein 0,005 % 0,0044 % 36 947 98,1 % 51 181 $
saksa 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % 51 181 $
150 Swazimaa 0,0048 % 0,0096 % 383 723 28,6 % 4 716 $
englanti 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % 4 716 $
151 Guinea 0,0042 % 0,0015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 $
ranska 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 $
152 Andorra 0,004 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 815 $
katalaani 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % 19 815 $
153 Guyana 0,0038 % 0,0079 % 275 760 35,7 % 5 227 $
englanti 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 $
154 Färsaaret 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 $
fääri 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 $
155 Lesotho 0,0031 % 0,0022 % 602 965 27,4 % 1 934 $
englanti 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % 1 934 $
156 Togo 0,0028 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 $
ranska 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % 1 236 $
157 Belize 0,0028 % 0,0026 % 163 588 44,6 % 6 417 $
englanti 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % 6 417 $
158 Mauritania 0,0026 % 0,0029 % 774 183 18 % 1 273 $
ranska 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % 1 273 $
159 Kongon tasavalta 0,0025 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 $
ranska 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % 2 318 $
160 Tšad 0,0024 % 0,0024 % 722 627 5 % 1 284 $
ranska 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % 1 284 $
161 Grönlanti 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % 23 899 $
kalaallisut 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 $
162 Sierra Leone 0,0024 % 0,00078 % 870 532 11,8 % 1 041 $
englanti 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % 1 040 $
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 770 $
ranska 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % 770 $
164 Kap Verde 0,0023 % 0,004 % 271 507 50,3 % 3 160 $
portugali 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % 3 160 $
165 Saint Lucia 0,0023 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 290 $
englanti 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % 10 290 $
166 Suriname 0,0022 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 $
hollanti 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 $
167 Antigua ja Barbuda 0,0021 % 0,0018 % 73 703 73 % 11 017 $
englanti 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % 11 017 $
168 Bhutan 0,002 % 0,003 % 333 226 41,8 % 2 325 $
englanti 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % 2 325 $
169 Grenada 0,0019 % 0,0016 % 59 947 55,9 % 12 243 $
englanti 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % 12 243 $
170 San Marino 0,0016 % 0,00098 % 17 498 52,7 % 35 016 $
italia 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % 35 016 $
171 Seychellit 0,0015 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 985 $
englanti 0,0016 % 0,000016 % 53 502 56,5 % 10 985 $
172 Saint Kitts ja Nevis 0,00135 % 0,00138 % 42 113 76,8 % 12 196 $
englanti 0,00135 % 0,000014 % 42 113 76,8 % 12 196 $
173 Liberia 0,00126 % 0,00125 % 337 732 7,3 % 1 414 $
englanti 0,00126 % 0,000012 % 337 732 7,3 % 1 414 $
174 Saint Vincent ja Grenadiinit 0,00125 % 0,002 % 60 929 55,6 % 7 793 $
englanti 0,00125 % 0,00002 % 60 929 55,6 % 7 793 $
175 Niger 0,00124 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525 $
ranska 0,00124 % 0,000009 % 893 073 4,3 % 525 $
176 Itä-Timor 0,00123 % 0,00058 % 320 339 25,2 % 1 460 $
englanti 0,00123 % 0,000006 % 320 339 25,2 % 1 460 $
177 Gambia 0,00109 % 0,00128 % 377 123 18,5 % 1 092 $
englanti 0,00109 % 0,000013 % 377 123 18,5 % 1 092 $
178 Somalia (!) 0,00102 % 0,00098 % 269 178 1,9 % 1 443 $
somali 0,00102 % 0,00001 % 269 178 1,9 % 1 443 $
179 Dominica 0,001 % 0,00084 % 49 296 67 % 7 730 $
englanti 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % 7 730 $
180 Djibouti (!) 0,00085 % 0,00149 % 123 728 13,1 % 2 599 $
somali 0,00085 % 0,000015 % 123 728 13,1 % 2 599 $
181 Burundi (!) 0,00077 % 0,0006 % 544 097 5,2 % 535 $
ranska 0,00077 % 0,000006 % 544 097 5,2 % 535 $
182 Samoa 0,00076 % 0,00123 % 57 386 29,4 % 5 013 $
englanti 0,00076 % 0,000012 % 57 386 29,4 % 5 013 $
183 Vanuatu 0,00069 % 0,0008 % 64 896 24 % 4 017 $
englanti 0,00069 % 0,000008 % 64 896 24 % 4 017 $
184 Salomonsaaret 0,00058 % 0,00093 % 65 936 11 % 3 326 $
englanti 0,00058 % 0,000009 % 65 936 11 % 3 326 $
185 Keski-Afrikan tasavalta 0,00054 % 0,00098 % 183 785 4 % 1 121 $
ranska 0,00054 % 0,00001 % 183 785 4 % 1 121 $
186 Malawi 0,000489 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 107 $
englanti 0,00049 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % 107 $
187 Tonga 0,000485 % 0,00108 % 42 795 39,9 % 4 300 $
englanti 0,00048 % 0,000011 % 42 795 39,9 % 4 300 $
188 Mikronesian liittovaltio 0,000416 % 0,000411 % 34 996 33,3 % 4 507 $
englanti 0,00042 % 0,000004 % 34 996 33,3 % 4 507 $
189 Komorit 0,000319 % 0,0005 % 63 171 7,9 % 1 919 $
ranska 0,00032 % 0,000005 % 63 171 7,9 % 1 919 $
190 Guinea-Bissau 0,000288 % 0,000288 % 68 270 3,8 % 1 603 $
portugali 0,00029 % 0,000003 % 68 270 3,8 % 1 603 $
191 São Tomé ja Príncipe 0,000278 % 0,000354 % 55 975 28 % 1 883 $
portugali 0,00028 % 0,000004 % 55 975 28 % 1 883 $
192 Marshallinsaaret 0,000197 % 0,00021 % 15 808 29,8 % 4 737 $
englanti 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % 4 737 $
193 Eritrea (!) 0,000157 % 0,000483 % 69 843 1,2 % 852 $
englanti 0,00016 % 0,000005 % 69 843 1,2 % 852 $
194 Kiribati 0,000094 % 0,000129 % 15 672 13,7 % 2 273 $
englanti 0,00009 % 0,000001 % 15 672 13,7 % 2 273 $
195 Tuvalu 0,000055 % 0,000018 % 5 106 46 % 4 123 $
englanti 0,00006 % 0 % 5 106 46 % 4 123 $
Suuntaus* Kielet T-Index
2018
Ennuste
2021
Internetin käyttäjät Verkon
levinneisyys
Kulutus henkeä kohti
(Internetin käyttäjät)**
(!) Rajoitettu internetyhteys
* Nuolet ja viiva osoittavat maan ennustetun sijoituksen vuoden 2021 tuloksissa.
** Kunkin internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus.
*** Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä maasta: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.
1 englanti (!) 42,9 % 34,7 % 766 864 013 44,1 % 21 212 $
Yhdysvallat 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % 48 351 $
Iso-Britannia (***) 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % 27 520 $
Australia 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % 31 613 $
Kanada 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % 26 437 $
Intia 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % 1 846 $
Nigeria 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % 3 810 $
Filippiinit 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % 3 188 $
Uusi-Seelanti 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % 25 115 $
Etelä-Afrikka 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % 5 255 $
Irlanti 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % 23 413 $
Singapore 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % 23 035 $
Pakistan 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % 2 324 $
Malesia 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % 6 284 $
Kenia 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % 2 671 $
Ghana 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 $
Trinidad ja Tobago 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 $
Uganda 0,024 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % 1 026 $
Jamaika 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % 6 420 $
Bahama 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % 22 771 $
Sambia 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % 1 679 $
Zimbabwe 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % 1 813 $
Mauritius 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % 10 192 $
Namibia 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % 8 263 $
Botswana 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % 6 838 $
Ruanda 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % 1 569 $
Barbados 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % 15 532 $
Papua-Uusi-Guinea 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % 4 247 $
Fidži 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % 5 122 $
Swazimaa 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % 4 716 $
Guyana 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 $
Lesotho 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % 1 934 $
Belize 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % 6 417 $
Sierra Leone 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % 1 041 $
Saint Lucia 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % 10 290 $
Antigua ja Barbuda 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % 11 017 $
Bhutan 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % 2 325 $
Grenada 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % 12 243 $
Seychellit 0,0015 % 0,000016 % 53 502 56,5 % 10 985 $
Saint Kitts ja Nevis 0,0014 % 0,000014 % 42 113 76,8 % 12 196 $
Liberia 0,0013 % 0,000012 % 337 732 7,3 % 1 414 $
Saint Vincent ja Grenadiinit 0,0013 % 0,00002 % 60 929 55,6 % 7 793 $
Itä-Timor 0,0012 % 0,000006 % 320 339 25,2 % 1 460 $
Gambia 0,0011 % 0,000013 % 377 123 18,5 % 1 092 $
Dominica 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % 7 730 $
Samoa 0,0008 % 0,000012 % 57 386 29,4 % 5 013 $
Vanuatu 0,0007 % 0,000008 % 64 896 24 % 4 017 $
Salomonsaaret 0,0006 % 0,000009 % 65 936 11 % 3 326 $
Malawi 0,0005 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % 107 $
Tonga 0,0005 % 0,000011 % 42 795 39,9 % 4 300 $
Mikronesian liittovaltio 0,0004 % 0,000004 % 34 996 33,3 % 4 507 $
Marshallinsaaret 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % 4 737 $
Eritrea 0,0002 % 0,000005 % 69 843 1,2 % 852 $
Kiribati 0,0001 % 0,000001 % 15 672 13,7 % 2 273 $
Tuvalu 0,0001 % 0 % 5 106 46 % 4 123 $
2 kiina (!) 9,4 % 13,9 % 734 812 350 67,1 % 4 848 $
Kiina 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 $
Singapore 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 2 languages -tyypille, pääset 50 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
3 japani 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % 22 709 $
Japani 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 $
4 espanja (!) 6,7 % 8,4 % 261 123 476 52,1 % 9 775 $
Meksiko 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % 7 971 $
Espanja 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 $
Argentiina 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % 10 676 $
Venezuela 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % 16 039 $
Kolumbia 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % 5 548 $
Chile 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % 11 968 $
Peru 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % 6 472 $
Puerto Rico 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % 20 928 $
Ecuador 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % 5 449 $
Dominikaaninen tasavalta 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % 6 722 $
Guatemala 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % 7 003 $
Costa Rica 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % 10 235 $
Kuuba 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % 6 910 $
Uruguay 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % 13 405 $
Panama 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % 11 266 $
Bolivia 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 $
Paraguay 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 $
El Salvador 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % 6 395 $
Honduras 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % 4 028 $
Nicaragua 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % 3 555 $
Päiväntasaajan Guinea 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 $
5 saksa 5,9 % 4,5 % 87 047 821 91,9 % 25 576 $
Saksa 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % 24 004 $
Sveitsi 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % 45 992 $
Itävalta 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % 26 254 $
Luxemburg 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % 30 852 $
Liechtenstein 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % 51 181 $
6 ranska (!) 4,7 % 4,7 % 129 483 596 31,7 % 13 770 $
Ranska 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % 22 100 $
Kanada 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 $
Belgia 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % 23 016 $
Sveitsi 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % 45 992 $
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 $
Algeria 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 $
Norsunluurannikko 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % 2 104 $
Kamerun 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % 2 205 $
Tunisia 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 $
Senegal 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % 1 462 $
Kongon demokraattinen tasavalta 0,012 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % 890 $
Gabon 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % 4 501 $
Haiti 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 $
Mali 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 $
Burkina Faso 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % 792 $
Monaco 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % 53 462 $
Benin 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % 1 474 $
Guinea 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 $
Togo 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % 1 236 $
Mauritania 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % 1 273 $
Kongon tasavalta 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % 2 318 $
Tšad 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % 1 284 $
Madagaskar 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % 770 $
Niger 0,0012 % 0,000009 % 893 073 4,3 % 525 $
Burundi 0,0008 % 0,000006 % 544 097 5,2 % 535 $
Keski-Afrikan tasavalta 0,0005 % 0,00001 % 183 785 4 % 1 121 $
Komorit 0,0003 % 0,000005 % 63 171 7,9 % 1 919 $
7 portugali 3,1 % 5 % 142 861 908 34,8 % 8 161 $
Brasilia 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 $
Portugali 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 $
Angola 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % 6 270 $
Mosambik 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % 697 $
Kap Verde 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % 3 160 $
Guinea-Bissau 0,0003 % 0,000003 % 68 270 3,8 % 1 603 $
São Tomé ja Príncipe 0,0003 % 0,000004 % 55 975 28 % 1 883 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 7 languages -tyypille, pääset 70 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
8 italia 2,5 % 2,3 % 37 729 388 67,7 % 25 338 $
Italia 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % 25 036 $
Sveitsi 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % 45 992 $
San Marino 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % 35 016 $
9 arabia (!) 2,5 % 3,4 % 149 715 340 56,8 % 6 316 $
Saudi-Arabia 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,8 % 10 451 $
Egypti 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % 4 781 $
Arabiemiirikunnat 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % 14 913 $
Irak 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % 6 702 $
Kuwait 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % 14 641 $
Qatar 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % 15 913 $
Libanon 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % 8 210 $
Sudan 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 $
Jordania 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 $
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 $
Algeria 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 $
Syyria 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % 3 868 $
Oman 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 $
Bahrain 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % 10 308 $
Tunisia 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 $
Jemen 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 $
Palestiinalaisalueet 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % 3 615 $
Libya 0,024 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % 6 981 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 9 languages -tyypille, pääset 90 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
10 venäjä 1,9 % 4 % 139 401 047 54,4 % 5 084 $
Venäjä 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % 5 804 $
Kazakstan 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % 4 868 $
Ukraina 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % 1 739 $
Valko-Venäjä 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % 3 252 $
Kirgisia 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % 1 425 $
Tadžikistan 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 $
11 korea 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 $
Etelä-Korea 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 $
12 hollanti 1,2 % 0,86 % 21 532 974 74,1 % 21 607 $
Alankomaat 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % 21 369 $
Belgia 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % 23 016 $
Suriname 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 $
13 turkki 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % 9 180 $
Turkki 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 $
14 indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % 4 305 $
Indonesia 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 $
15 puola 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 $
Puola 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 $
16 ruotsi 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % 24 446 $
Ruotsi 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % 24 446 $
17 kiina 0,57 % 0,55 % 6 917 831 84,6 % 31 093 $
Hongkong – Kiinan e.h.a. 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % 31 764 $
Macao – Kiinan e.h.a. 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % 22 474 $
18 norja 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 748 $
Norja 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 $
19 heprea 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 $
Israel 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 $
20 persia (!) 0,43 % 0,67 % 46 405 214 31,9 % 3 513 $
Iran 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 $
Afganistan 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 $
21 thai 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 594 $
Thaimaa 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 $
22 hindi 0,38 % 0,39 % 78 258 527 29,5 % 1 846 $
Intia 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 $
23 tanska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % 25 869 $
Tanska 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 $
24 kreikka 0,35 % 0,33 % 8 333 243 72,5 % 15 728 $
Kreikka 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 $
Kypros 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 $
25 katalaani 0,34 % 0,25 % 7 070 885 89,2 % 17 999 $
Espanja 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % 17 980 $
Andorra 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % 19 815 $
26 suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 744 $
Suomi 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 $
27 malaiji 0,29 % 0,38 % 17 581 588 84,4 % 6 280 $
Malesia 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % 6 284 $
Brunei 0,0061 % 0,000071 % 380 876 90 % 6 125 $
28 vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 $
Vietnam 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 $
29 romania 0,25 % 0,29 % 14 244 775 65,2 % 6 706 $
Romania 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % 7 729 $
Moldova 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % 1 951 $
30 bengali 0,25 % 0,21 % 49 303 292 23,9 % 1 908 $
Bangladesh 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % 1 948 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
31 tšekki 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % 9 977 $
Tšekki 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 $
32 unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % 7 400 $
Unkari 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 $
33 afrikaans 0,13 % 0,27 % 9 528 232 54 % 5 255 $
Etelä-Afrikka 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 $
34 slovakki 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % 10 260 $
Slovakia 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 $
35 tamili 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
36 telugu 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
37 marathi 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
38 kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
39 gudžarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
Intia 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
40 sinhala 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % 4 558 $
Sri Lanka 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % 4 558 $
41 bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 $
Bulgaria 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 $
42 uzbekki (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 $
Uzbekistan 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 $
43 kroatia 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % 8 581 $
Kroatia 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 $
44 serbia 0,068 % 0,083 % 5 168 176 68,5 % 4 995 $
Serbia 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 $
Montenegro 0,0075 % 0,000097 % 434 865 69,9 % 6 587 $
45 liettua 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 $
Liettua 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 $
46 sloveeni 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 $
Slovenia 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 $
47 azeri (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 $
Azerbaidžan 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 $
48 kazakki 0,051 % 0,12 % 3 981 776 74,6 % 4 868 $
Kazakstan 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 $
49 tagalog 0,048 % 0,07 % 5 734 272 55,5 % 3 188 $
Filippiinit 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 $
50 burma 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % 1 257 $
Myanmar (Burma) 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 $
51 ukraina 0,043 % 0,11 % 9 447 375 52,5 % 1 739 $
Ukraina 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 $
52 latvia 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 $
Latvia 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 $
53 amhara 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % 985 $
Etiopia 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 $
54 viro 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 239 $
Viro 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 $
55 bosnia 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % 5 279 $
Bosnia ja Hertsegovina 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 $
56 islanti 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 187 $
Islanti 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 $
57 turkmeeni (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % 9 505 $
Turkmenistan 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 $
58 swahili 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % 1 213 $
Tansania 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 $
59 khmer 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 603 $
Kambodža 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 $
60 zulu 0,021 % 0,042 % 1 512 418 54 % 5 255 $
Etelä-Afrikka 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 $
61 albania 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % 4 115 $
Albania 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 $
62 georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % 3 548 $
Georgia 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 $
63 nepali 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % 1 281 $
Nepal 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 $
64 urdu 0,018 % 0,023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 $
Pakistan 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 $
65 armenia 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % 3 466 $
Armenia 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 $
66 makedonia 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % 4 289 $
Pohjois-Makedonia 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 $
67 xhosa 0,015 % 0,03 % 1 058 692 54 % 5 255 $
Etelä-Afrikka 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 $
68 lao (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % 3 358 $
Laos 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 $
69 malta 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % 13 902 $
Malta 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 $
70 mongoli 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % 3 765 $
Mongolia 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 $
71 divehi 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % 8 186 $
Malediivit 0,0055 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 $
72 iiri 0,005 % 0,0035 % 80 850 85 % 23 413 $
Irlanti 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 $
73 fääri 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 $
Färsaaret 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 $
74 kalaallisut 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % 23 899 $
Grönlanti 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 $
75 somali (!) 0,0019 % 0,0025 % 392 906 7,5 % 1 807 $
Somalia 0,001 % 0,00001 % 269 178 1,9 % 1 443 $
Djibouti 0,0008 % 0,000015 % 123 728 13,1 % 2 599 $
76 valkovenäjä 0,0017 % 0,003 % 202 696 71,1 % 3 252 $
Valko-Venäjä 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 $
Suuntaus* Maantieteellinen alue T-Index
2018
Ennuste
2021
Internetin käyttäjät Verkon
levinneisyys
Kulutus henkeä kohti
(Internetin käyttäjät)**
(!) Rajoitettu internetyhteys
* Nuolet ja viiva osoittavat maan ennustetun sijoituksen vuoden 2021 tuloksissa.
** Kunkin internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus.
*** Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä maasta: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.
1 Western Europe 22,3 % 17,9 % 352 485 743 83,7 % 24 018 $
saksa 5,9 % 0,045 % 87 047 821 89,2 % 25 576 $
englanti 4,8 % 0,031 % 66 133 137 94,1 % 27 274 $
ranska 3,8 % 0,038 % 62 884 270 85,8 % 22 814 $
italia 2,5 % 0,023 % 37 729 388 61,6 % 25 338 $
espanja 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 $
hollanti 1,2 % 0,0085 % 21 279 475 89,3 % 21 824 $
ruotsi 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % 24 446 $
norja 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 $
tanska 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 $
katalaani 0,34 % 0,0025 % 7 070 885 80,7 % 17 999 $
suomi 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 $
kreikka 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 $
portugali 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 $
islanti 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 $
malta 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 $
iiri 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 $
fääri 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 1 regions -tyypille, pääset 70 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
2 Sub-Saharan Africa 1,6 % 3 % 205 161 259 20,1 % 2 908 $
englanti 1 % 0,022 % 114 447 915 26,6 % 3 370 $
ranska 0,14 % 0,00132 % 34 692 371 11,7 % 1 578 $
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 $
arabia 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 $
portugali 0,074 % 0,00123 % 9 192 426 15,3 % 3 054 $
amhara 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 $
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 $
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 $
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 $
espanja 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 $
somali 0,0019 % 0,000025 % 392 906 2,6 % 1 807 $
3 Southeast Asia 2,7 % 3,4 % 249 931 446 38,9 % 4 044 $
indonesia 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 $
englanti 0,75 % 0,0103 % 62 479 853 58,1 % 4 555 $
thai 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 $
malaiji 0,29 % 0,0038 % 17 581 588 79 % 6 280 $
vietnam 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 $
kiina 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 $
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 $
burma 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 $
khmer 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 $
lao 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 $
4 South Asia 2,4 % 3 % 467 758 952 26,5 % 1 913 $
englanti 1,1 % 0,018 % 222 948 817 26,6 % 1 904 $
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 $
bengali 0,25 % 0,0021 % 49 303 292 21,5 % 1 908 $
gudžarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
tamili 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 $
sinhala 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % 4 558 $
nepali 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 $
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 $
persia 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 $
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 4 regions -tyypille, pääset 90 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
5 South America 5,7 % 9 % 250 461 223 59,6 % 8 632 $
espanja 3 % 0,044 % 123 533 665 58,5 % 9 224 $
portugali 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 $
englanti 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 $
hollanti 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 $
6 Oceania 2,1 % 2,7 % 27 012 459 68,7 % 29 109 $
englanti 2,1 % 0,027 % 27 012 459 68,7 % 29 109 $
7 North and Central Asia 2 % 4,2 % 150 326 041 65,1 % 5 005 $
venäjä 1,7 % 0,037 % 118 676 139 69,2 % 5 585 $
uzbekki 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 $
azeri 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 $
kazakki 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 $
turkmeeni 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 $
georgia 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 $
armenia 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 $
8 North America 33,7 % 24,3 % 278 989 248 77,6 % 45 789 $
englanti 33,1 % 0,24 % 270 196 483 77,2 % 46 419 $
ranska 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 $
kalaallisut 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 $
9 North Africa and Middle East 3,4 % 4,7 % 209 997 880 48,2 % 6 162 $
arabia 2,4 % 0,033 % 138 633 268 45,8 % 6 556 $
heprea 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 $
persia 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 $
ranska 0,16 % 0,0021 % 21 826 048 50 % 2 725 $
10 East Asia 18,7 % 21 % 906 951 812 57,8 % 7 837 $
kiina 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 $
japani 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 $
korea 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 $
kiina 0,57 % 0,0055 % 6 917 831 87 % 31 093 $
mongoli 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 $
Kun lokalisoit verkkosivustosi näille 10 regions -tyypille, pääset 50 prosenttiin verkkomyynnin maailmanlaajuisesta potentiaalista.
11 Central and Eastern Europe 3,2 % 3,9 % 164 173 760 63,7 % 7 298 $
turkki 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 $
puola 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 $
romania 0,25 % 0,0029 % 14 244 775 61,3 % 6 706 $
tšekki 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 $
unkari 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 $
venäjä 0,12 % 0,0026 % 20 724 908 57,2 % 2 217 $
slovakki 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 $
bulgaria 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 $
kroatia 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 $
serbia 0,068 % 0,00083 % 5 168 176 67,3 % 4 995 $
liettua 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 $
sloveeni 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 $
ukraina 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 $
latvia 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 $
kreikka 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 $
viro 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 $
bosnia 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 $
albania 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 $
makedonia 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 $
valkovenäjä 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 $
12 Central America and the Caribbean 2,4 % 3 % 111 543 203 51,4 % 8 105 $
espanja 2,3 % 0,029 % 106 846 985 53,4 % 8 075 $
englanti 0,1 % 0,0012 % 3 369 589 57 % 11 414 $
ranska 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 $

Tekijänoikeudet

Tätä sijoituslistaa on lupa jakaa vapaasti, jos tarjotaan paluulinkki tälle sivulle ja käyttäjille tehdään selväksi, että tiedot ovat peräisin T-Index-tutkimuksesta.Kopioi ja liitä seuraava lausunto:

"T-Index-tutkimus 2017, tekijä: Translated. Translated on johtava, verkossa toimiva ammattimaisten käännöspalvelujen tarjoaja, jolla on 337 268 kansainvälistä asiakasta ja 596 575 testattua kääntäjää."

Kiitokset

Parhaat kiitokset kaikille niille, jotka toimittivat meille hyödyllisiä tietoja tai vinkkejä (nimet aakkosjärjestyksessä):
Salvatore Giammarresi, globalisaatiopäällikkö, PayPal
Daniel Goldschmidt, kansainvälistymistiimin johtaja, Microsoft
Mark Lammers, vanhempi liiketoiminta-analyytikko-konsultti, Point B
Sergio Pelino, vanhempi lokalisointitekniikan päällikkö, PayPal
Danielle Schweisguth, Société Généralen talousasiantuntija
Brian Solis, pääanalyytikko, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, ohjelmapäällikkö, Cloud and Enterprise, Microsoft