T-Index 2018

T-Index sijoittaa järjestykseen maat niiden verkkomyynnin potentiaalin mukaan. Siinä arvioidaan kunkin maan markkinaosuus suhteessa globaaliin verkkokauppaan yhdistämällä internetin käyttäjien lukumäärä maata kohti ja arvioitu kulutus henkeä kohti.

Translated toteutti tutkimuksen ohjatakseen yritysasiakkaita kansainvälistymishankkeidensa markkinoiden ja kielten valinnassa sekä auttaakseen yrityksiä saamaan paras mahdollinen tuotto sijoitetusta pääomasta.

Tutkimuksen tulokset on kuvattu alla olevassa taulukossa ja tutkimuksen taustalla olevat perusteet on kuvattu osioissa "Oletukset ja menetelmä" ja "Lähteet".

Näin tutkimusta tulkitaan

T-Index kehitettiin auttamaan yrityksiä, jotka pyrkivät laajentumaan kansainvälisesti, valitsemaan kohdemarkkinansa ja päättämään verkkosivujen kääntämiseen sopivimmista kohdekielistä.

Otetaanpa esimerkki:

Talviurheiluvälineiden myyntiin erikoistuneella brittiläisellä yhtiöllä on englanninkielinen verkkosivusto, joka halutaan kääntää toiselle eurooppalaiselle kielelle uusien asiakkaiden tavoittamiseksi verkon kautta. Markkinatutkimuksen jälkeen yrityksen markkinointipäällikkö päättelee, että yrityksen tuotteet menestyisivät hyvin todennäköisesti Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa. T-Indexiä tarkasteltaessa tulee nopeasti selväksi, että Saksalla, jolla on 4,7 prosentin markkinaosuus, on suurin verkkomyynnin potentiaali, kun otetaan huomioon sen 73 825 582 internetin käyttäjää, joista jokaisen vuotuinen kulutus on keskimäärin 24 003 dollaria. T-index on siis toiminut ratkaisevana tekijänä valittaessa saksa kieleksi, jolle sivusto käännetään.

Uutiset ja ennusteet

Yhdysvalloissa, jonka T-Index-arvo on 31,4 %, oli suurin verkkomyynnin potentiaali vuonna 2018: yli 246 miljoonaa internetin käyttäjää, joiden keskimääräinen vuotuinen kulutus oli 48 351 dollaria henkeä kohti.

Yhdysvallat on tällä hetkellä paljon edellä Kiinaa, joka on toisella sijalla 9,3 prosentilla. 21 pisteen ero johtavien maiden välillä selittyy valtavalla keskimääräisen kulutuksen erolla Pohjois-Amerikan internetin käyttäjien (48 351 dollaria) ja kiinalaisten internetin käyttäjien (4 814 dollaria) välillä, vaikka Kiinassa on lähes kolme kertaa enemmän internetin käyttäjiä kuin Yhdysvalloissa, mikä tekee siitä maailman ykkösen käyttäjien lukumäärän mukaan.

Vuoteen 2021 asti lasketun T-Indexin ennusteen mukaan Kiina saavuttaa nopeasti Yhdysvaltoja: sen markkinaosuus on vuonna 2021 13,7 prosenttia ja Yhdysvaltojen 22,1 prosenttia.

Laskiessamme ennusteen vuoteen 2021 ulottuvalle jaksolle jatkoimme linjaa vuosien 2005 ja 2015 tietopisteistä käyttämällä yksinkertaista lineaarista regressiota*. Ennusteessa oletetaan lineaarista kasvutrendiä kaikissa maissa.

Japani on kolmannella sijalla 7,08 %:n markkinaosuudella, seuraavana ovat Euroopan johtavat maat: Saksa, Iso-Britannia ja Ranska 4., 5. ja 6. sijalla. Saksa ohitti Ison-Britannian, kun jälkimmäinen putosi 4,9 prosentista 4,5 prosenttiin viime vuoteen verrattuna. Saksan osuus laski vuoden 2017 4,7 prosentista 4,6 prosenttiin vuonna 2018. Ranska pitää kuudetta sijaa osuuden pienennyttyä hiukan, 3,4 prosentista 3,3 prosenttiin.

Brasilia on 7. sijalla 2,6 prosentin markkinaosuudella. Se on 11 sijaa edellä toista Etelä-Amerikan maata: Argentiina on 18. sijalla T-Indexin arvolla 0,88 %. Argentiinan odotetaan kasvattavan markkinaosuuttaan 50 prosentilla vuoteen 2021 mennessä (0,88 prosenttia nyt verrattuna 1,4 prosenttiin vuonna 2021), ja näin ollen se ottaisi 15. sijan. Brasilian odotetaan nousevan 4. sijalle vuoteen 2021 mennessä arvioidulla 4,6 %:n markkinaosuudella Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian ohi.

Italia, Kanada, Intia ja Australia ovat kymmenen parhaan tuntumassa T-Indexissä vuoden 2018 osuuksillaan 2,4 %, 2,2 %, 1,9 % ja 1,7 %. Intia hyppäsi ohi Australian, joka putosi 10. sijalta 11. sijalle. Venäjän osuus aleni 1,7 prosentista 1,6 prosenttiin, mutta maa säilytti 14. sijansa Etelä-Korean ja Espanjan jälkeen. Yksinkertaiseen lineaariseen regressioon perustuvan ennusteemme mukaan Kanada ja Italia putoavat kymmenen parhaan joukosta vuonna 2021, kun taas Australian pitäisi säilyttää kymmenes sija. Venäjän odotetaan menestyvän erittäin hyvin, sillä se noussee 14. sijalta 5. sijalle, kun sen markkinaosuus on 3,4 % vuonna 2021 (1,6 % vuonna 2018).

Kymmenen suosituinta verkkokaupan maata, ennuste vuoteen 2021 saakka

Intia, maailman toiseksi väkirikkain maa, oli 10. sijalla vuonna 2018 T-Indexin ollessa 1,9 %. Ennusteidemme mukaan sen pitäisi olla kymmenen parhaan joukossa vuonna 2021 ja ottaa 9. sija ennen Australiaa, Kanadaa ja Italiaa. Internetin levinneisyyden kasvaessa (ennustetaan nousevan 52 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä**) yhä useammat intialaiset selailevat verkossa omalla äidinkielellään. Englanniksi selailevien intialaisten lukumäärä laskee, ja ennustamme, että vuoteen 2021 mennessä hindin-, marathin-, bengalin-, tamilin- ja telugunkielisiä sivuja selailevien yhteismäärä on jo suurempi.

Maat, joiden markkinaosuuden odotetaan kasvavan voimakkaimmin vuosina 2018–2021, ovat Kiina (+4,6 prosenttiyksikköä), Brasilia (+1,8 prosenttiyksikköä), Venäjä (+1,7 prosenttiyksikköä), Intia (+0,8 prosenttiyksikköä) ja Nigeria (+0,5 prosenttiyksikköä). Maita, joiden osuuden odotetaan pienenevän eniten, ovat Yhdysvallat (−8,9 %), Iso-Britannia (−2 prosenttiyksikköä), Saksa (−1,4 prosenttiyksikköä), Japani (−1,2 prosenttiyksikköä) ja Etelä-Korea (−0,5 prosenttiyksikköä).

Nopeimmin nousevat maat vuosina 2018–2021

Jos järjestämme sijoitukset kielen mukaan, käy selväksi, että tutkimus ennustaa tulevaisuudessa suurempaa kielellistä monimuotoisuutta ja englannin kielen nopeaa laskua vuoteen 2021 mennessä, ja samalla vähemmistökieliksi katsottavien kielten lukumäärä lisääntyy. Vuonna 2018 tarvittiin vain 2 kieltä saavuttamaan 50 % maailman verkko-ostovoimasta. Vuonna 2021 tarvitaan 3 kieltä (englanti 34,7 %, kiina 13,9 % ja espanja 8,4 %). Portugalin kielen pitäisi ohittaa saksan ja ranskan kielet 5 prosentin markkinaosuudella, ja siten siitä tulisi viidenneksi tärkein verkkomyynnin kieli vuoteen 2021 mennessä, heti japanin jälkeen.

Katso Wikipediasta lisätietoja.
**Googlen ja KPMG:n raportti Intian kielet – internetin tilanne Intiassa, huhtikuu 2017

Oletukset ja menetelmä

T-Index on työkalu, joka on suunniteltu tukemaan päätöksentekoa yrityksissä, joilla on edessään markkinoiden ja kielten valinta verkkosivustoja lokalisoitaessa. Se antaa yleiskuvan kunkin maan verkkomyyntimahdollisuuksista.

T-Index 2018 käyttää Maailmanpankin tietokannan uusinta tilastotietoa eli vuoden 2016 tietoja.

T-Indexin arvo lasketaan kertomalla internetin käyttäjien kokonaismäärä heidän arvioidulla vuosittaisella kulutuksellaan henkeä kohti.

Arvioidaksemme kunkin internetin käyttäjän vuosittaisen kulutuksen asukasta kohden käytimme Maailmanpankin kotitalouksien lopulliset kulutusmenot ilmoittavaa HFCE-indikaattoria, joka ilmaistaan Yhdysvaltain dollareina. HFCE on kaikkien kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palveluiden markkina-arvo kussakin maassa. Huomaa, että T-Indexin aikaisemmissa versioissa ennen vuotta 2016 käytetty laskentamenetelmä perustui HFCE:n sijasta bruttokansantuotteeseen. Muutimme laskentamenetelmäämme vuonna 2016 antaaksemme realistisemman kuvan kunkin maan internetin käyttäjien todellisesta kulutuksesta. Löydät tiedot laskentamenetelmästämme alempaa.

Jokainen maa luokiteltiin sen kielen mukaan, jota paikallinen väestö käyttää useimmin selaillessaan ja tehdessään ostoksia verkossa. Tilastollisen merkityksen vuoksi useiden kielten rinnakkaiselo samassa maassa otettiin huomioon vain silloin, kun maan T-Index-arvo ylitti 0,1 %. Jälkimmäisessä tapauksessa tarkasteltiin vain kieliä, joita yli 15 % väestöstä käyttää päivittäin verkossa lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset vähemmistökielet (käyttäjiä verkossa alle 15 % väestöstä) ovat myös virallisia kansallisia kieliä. Esimerkiksi Sveitsi, jonka T-Index oli 0,90 %, arvioitiin kolmella eri kielimarkkinalla: saksa, ranska ja italia. Sveitsiläiset käyttävät päivittäin kaikkia näitä kolmea kieltä selatessaan ja tehdessään ostoksia verkossa. Ranskaa käyttää yli 15 % väestöstä ja samoin saksaa, mutta italiaa käyttää vain 7 % maan internetin käyttäjistä. Italia on kuitenkin Sveitsin kansallisesti tunnustettu virallinen kieli, joten se on otettu T-Indexiin.

T-Index-tutkimus sisältää vain kielet, joita käytetään verkossa selaamiseen. Monia kieliä käytetään tällä hetkellä hyvin vähän verkossa, ja joitakin ei käytetä ollenkaan. Monissa maissa kieltä, jota suurin osa väestöstä puhuu päivittäin, ei löydy verkosta, kuten Ruandan kinyarwandaa. Syynä on usein alhainen internetin käyttöaste, joka estää paikallisia ihmisiä pääsemästä internetiin luomaan sisältöä äidinkielellään. Ruandassa 18 prosenttia koko väestöstä, jolla on internetyhteys, selaa internetiä englanniksi, koska ruandalaiset ovat luoneet vain vähän tai ei lainkaan sisältöä kansallisella kielellään. Siksi T-Indexissä Ruanda on mukana englanninkielisellä markkinalla.

Kielet, joilla on kansainvälisiä variantteja, on ryhmitelty yhteen. Esimerkiksi Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen englanti on molemmat luokiteltu englanniksi.

Riippumattomat alueet (esim. Puerto Rico) on arvioitu hallintovaltionsa mukaan, jos niillä on sama kieli. Jos niillä ei ole yhteistä kieltä, kuten Puerto Ricossa ja Yhdysvalloissa, ne sisällytetään maassa puhutun kielen markkinaan.

T-Index-tutkimus ei kata kaikkia maita. Tutkimukseen osallistuivat ne maat, joista löytyi tietoa internetin käyttäjien määrästä. Ilman näitä tietoja arviointi olisi ollut mahdotonta.

Laskentamenetelmä

Ensiksi keräsimme tietoja kunkin maan internetin käyttäjien kokonaismäärästä, HFCE:stä ja kokonaisväestöstä, mistä määrittelimme kunkin maan internetin käyttöasteen* ja HFCE:n asukasta kohden. Sitten analysoimme kunkin maan internetin käyttöasteen ja tulonjaon määrittääksemme internetin käyttäjien teoreettisen HFCE:n. Saadaksemme lopuksi "internetin käyttäjien HFCE:n asukasta kohden" eli arvion heidän vuosittaisesta kulutuksestaan, teimme seuraavan laskelman: (maan kokonaisväestö x maan HFCE asukasta kohti x prosenttiosuus internetin käyttäjien teoreettisesta HFCE:stä) / internetin käyttäjien lukumäärä.

Niiden maiden osalta, joissa tulojakaumaa koskevia tietoja ei ollut saatavilla, laskimme kaikkien maiden keskimääräisen tulojakauman ja käytimme sitä arviota.

Jotta voisimme määrittää internetin käyttäjien teoreettisen HFCE-osuuden, oletimme kunkin maan internetin käyttäjien kuuluvan maan väestön rikkaimpaan segmenttiin. Teimme tämän oletuksen pitäen mielessä, että useimmissa maissa tarvitaan tietty tulotaso internetyhteyden hankkimiseen ja verkkokauppaan osallistumiseen.

*Internetin levinneisyysaste on tietyn maan internetin käyttäjien prosenttiosuus.

Esimerkki

Japanissa internetin käyttäjiä on 118 333 485 koko 126 994 551 asukkaan väestöstä. Internetin levinneisyysaste on siis 93,18 %. Vuonna 2016 Japanin HFCE asukasta kohden oli 21 703 dollaria. Käyttämällä maan kvintiilitulojakaumaa arvioimme, että 93,18 % Japanin rikkaimmista ihmisistä käyttää 96,7 % japanilaisten kotitalouksien kokonaismenoista. "HFCE internetin käyttäjää kohti" saadaan siten yksinkertaisella laskelmalla:

(kokonaisväestö x HFCE asukasta kohti x %-osuus internetin käyttäjien kulutuksesta) / internetin käyttäjien lukumäärä

Sovellettuna Japaniin: (126 994 551 x 21 703 x 96,7 %) / 118 333 485
Japanilaisten internetin käyttäjien arvioitu HFCE asukasta kohden on siten 22 522 dollaria.

T-Indexin arvo saadaan kertomalla internetin käyttäjien määrä internetin käyttäjää kohden lasketulla HFCE:llä. Japanin laskelma: 118 333 485 x 22 522 dollaria. Lopuksi saadaan prosenttiarvo jokaiselle maalle jakamalla kunkin maan T-Indexin arvo kaikkien maiden T-Index-arvojen yhteissummalla. Tämä selittää, kuinka saimme Japanin T-Indexin arvoksi 7,08 %.

Lähteet

Kunkin maan internetin käyttäjien lukumäärä on otettu Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) raportista "Internetin käyttäjien prosenttiosuus". ITU on Yhdistyneiden kansakuntien tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistunut virasto. Tilastot olivat arvioita vuodelle 2016. Muuntaaksemme prosenttiluvut kokonaisluvuiksi yhdistimme tämän raportin luvut Maailmanpankin tuottaman väestöraportin lukuihin.

Tiedot kotitalouksien lopullisista kulutusmenoista (HFCE) on otettu Maailmanpankilta. Tiedot olivat ajan tasalla vuodesta 2016 lähtien, ja ne on ilmaistu Yhdysvaltain dollareina. Huomaa, että valuuttakurssien vaihtelut (kansalliset valuutat verrattuna Yhdysvaltain dollariin) vaikuttavat Yhdysvaltain dollareissa ilmaistuihin HFCE-arvoihin ja edelleen nykyisiin ja arvioituihin T-Indexin arvoihin. Päätimme käyttää nykyisissä Yhdysvaltain dollareissa ilmaistuja HFCE-arvoja nykyisissä kansainvälisissä dollareissa ilmaistujen HFCE-arvojen sijasta käyttämällä ostovoimapariteetti (PPP) -kursseja, koska tutkimuksemme keskittyy globaalin sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksiin, joita arvioidaan osittain maiden välisten valuuttakurssien vaihtelujen perusteella. Jos joidenkin maiden tai alueiden HFCE-arvoa ei löydy edellä mainitusta Maailmanpankin raportista, toimistomme arvioi tiedot. Virastomme arvioi seuraavien 39 maan HFCE-luvut: Andorra, Bahrain, Bosnia ja Hertsegovina, Kap Verde, Komorit, Djibouti, Eritrea, Färsaaret, Grönlanti, Iran, Irak, Kazakstan, Kiribati, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Malediivit, Marshallinsaaret, Mauritania, Mikronesia, Monaco, Myanmar, Uusi-Seelanti, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Puerto Rico, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé ja Principe, Salomonsaaret, Swazimaa, Syyria, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu ja Venezuela.

Selvittääksemme, onko internetin käyttöä rajoitettu tietyssä maassa, tarkastelimme kansainvälisen, valtioista riippumattoman Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatimaa sijoitusta, joka löytyy järjestön viralliselta verkkosivustolta.

Tulojen jakautuminen kvintiileihin on otettu Maailmanpankin kehitystutkimusryhmän tilastotiedoista. Tiedot viittaavat useisiin vuosiin (Maailmanpankin tiedot ulottuvat vuodesta 1992 vuoteen 2014).

T-Index-kartat

T-Index 2018

T-Index on prosentuaalinen arvo kunkin maan markkinaosuudesta suhteessa globaaliin verkkokauppaan. Mitä korkeampi T-Index, sitä suurempi tietyn maan verkkomyynnin potentiaali.


T-Indexin ennuste 2021


Vapaan internetin kartta

Joissakin maissa verkkosivustosi sisällön kääntäminen ei ehkä riitä tekemään paikallisista internetin käyttäjistä potentiaalisia asiakkaita. Oheinen kartta näyttää maat, jotka tällä hetkellä asettavat rajoituksia internetyhteydelle.


Lähde: Toimittajat ilman rajoja


T-Index-taulukko 2018

Järjestä maan mukaan Järjestä kielen mukaan Järjestä alueen mukaan
<
Suuntaus* Maat T-Index
2018
Ennuste
2021
Internetin käyttäjiä Verkon
levinneisyys
Kulutus henkeä kohti
(Internetin käyttäjät)**
(!)Rajoitettu internetyhteys
*Nuolet ja väliviiva osoittavat maan ennustetun sijoituksen vuoden 2021 tuloksissa
**Kunkin Internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus
***Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä maasta: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti

Lataa tiedot vuosilta 2013–2017
1 Yhdysvallat 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 dollaria (USD)
englanti 31,9 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 dollaria (USD)
2 Kiina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 dollaria (USD)
Yksinkertaistettu kiina(!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 dollaria (USD)
3 Japani 6,6 % 5,3 % 115 605 881 91,1 % 20 740 dollaria (USD)
japani 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 dollaria (USD)
4 Saksa 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 dollaria (USD)
saksa 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 dollaria (USD)
5 Yhdistynyt kuningaskunta*** 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 dollaria (USD)
englanti 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 dollaria (USD)
Verkkosivustosi lokalisointi näille neljälle markkinalle antaa sinulle pääsyn 50 %:iin maailmanlaajuisesta verkkomyyntipotentiaalista.
6 Ranska 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 dollaria (USD)
ranska 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 dollaria (USD)
7 Brasilia 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 dollaria (USD)
portugali 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 dollaria (USD)
8 Italia 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 dollaria (USD)
italia 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 dollaria (USD)
9 Kanada 2,2 % 2,3 % 32 580 120 89,8 % 26 437 dollaria (USD)
englanti 1,6 % 1,7 % 23 825 842 89,8 % 26 437 dollaria (USD)
ranska 0,63 % 0,61 % 8 754 278 89,8 % 26 437 dollaria (USD)
10 Intia 1,9 % 1,6 % 391 292 635 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
englanti 0,9 % 2,5 % 195 646 318 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
hindi 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
gudžarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
tamili 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
telugun kieli 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
bengali 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
marathin kieli 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
11 Australia 1,7 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 dollaria (USD)
englanti 1,7 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 dollaria (USD)
12 Espanja 1,7 % 1,3 % 37 447 560 80,5 % 17 979 dollaria (USD)
espanja 1,4 % 1,1 % 30 452 356 80,5 % 17 979 dollaria (USD)
katalaani 0,33 % 0,25 % 6 995 204 80,5 % 17 979 dollaria (USD)
13 Etelä-Korea 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 dollaria (USD)
korea 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 dollaria (USD)
14 Venäjä 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 dollaria (USD)
venäjä 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 dollaria (USD)
15 Meksiko 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 dollaria (USD)
espanja 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 dollaria (USD)
16 Turkki 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 dollaria (USD)
turkki 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 dollaria (USD)
17 Sveitsi 0,90 % 0,93 % 7 463 156 89,1 % 45 991 dollaria (USD)
saksa 0,20 % 0,20 % 5 247 345 89,1 % 45 991 dollaria (USD)
ranska 0,63 % 0,63 % 1 680 703 87,5 % 47 399 dollaria (USD)
italia 0,064 % 0,064 % 535 108 87,5 % 47 399 dollaria (USD)
18 Argentiina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 dollaria (USD)
espanja 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 dollaria (USD)
Verkkosivustosi lokalisointi näille 17 markkinalle antaa sinulle pääsyn 80 %:iin maailmanlaajuisesta verkkomyyntipotentiaalista.
19 Alankomaat 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 dollaria (USD)
hollanti 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 dollaria (USD)
20 Venezuela 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 dollaria (USD)
espanja 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 dollaria (USD)
21 Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 dollaria (USD)
indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 dollaria (USD)
22 Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 dollaria (USD)
arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 dollaria (USD)
23 Puola 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 dollaria (USD)
puola 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 dollaria (USD)
24 Belgia 0,59 % 0,58 % 9 803 946 86,5 % 23 015 dollaria (USD)
hollanti 0,23 % 0,58 % 5 882 368 86,5 % 23 015 dollaria (USD)
ranska 0,35 % 0,58 % 3 921 579 86,5 % 23 015 dollaria (USD)
25 Ruotsi 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 dollaria (USD)
ruotsi 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 dollaria (USD)
26 Hongkong 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 dollaria (USD)
perinteinen kiina 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 dollaria (USD)
27 Itävalta 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 dollaria (USD)
saksa 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 dollaria (USD)
28 Egypti (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 dollaria (USD)
arabia (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 dollaria (USD)
29 Filippiinit 0,48 % 0,70 % 57 342 723 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
englanti 0,048 % 0,70 % 51 608 451 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
filipino/tagalog 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 dollaria (USD)
englanti 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 dollaria (USD)
31 Norja 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 dollaria (USD)
norja 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 dollaria (USD)
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 dollaria (USD)
heprea 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 dollaria (USD)
Verkkosivustosi lokalisointi näille 34 markkinalle tarjoaa sinulle pääsyn 90 %:iin maailmanlaajuisesta verkkomyyntipotentiaalista.
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,23 % 3 721 dollaria (USD)
persia (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 dollaria (USD)
34 Etelä-Afrikan tasavalta 0,42 % 0,84 % 30 248 355 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
englanti 0,25 % 0,84 % 18 149 013 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
afrikaans 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
zulu 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
xhosa 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
35 Kolumbia 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 dollaria (USD)
espanja 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 dollaria (USD)
36 Malesia 0,41 % 0,53 % 24 572 446 71,1 % 6 283 dollaria (USD)
malaiji 0,12 % 0,53 % 17 200 712 71,1 % 6 283 dollaria (USD)
englanti 0,28 % 0,53 % 7 371 734 71,1 % 6 283 dollaria (USD)
37 Thaimaa 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 dollaria (USD)
thai 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 dollaria (USD)
38 Tanska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 dollaria (USD)
tanska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 dollaria (USD)
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 dollaria (USD)
espanja 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 dollaria (USD)
40 Yhdistyneet arabiemiirikunnat 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 dollaria (USD)
arabia 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 dollaria (USD)
41 Suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 dollaria (USD)
suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 dollaria (USD)
42 Kreikka 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 dollaria (USD)
kreikka 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 dollaria (USD)
43 Portugali 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 dollaria (USD)
portugali 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 dollaria (USD)
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4 541 899 81,0 % 23 034 dollaria (USD)
englanti 0,082 % 0,34 % 3 179 329 81,0 % 23 034 dollaria (USD)
yksinkertaistettu kiina 0,19 % 0,34 % 1 362 570 81,0 % 23 034 dollaria (USD)
45 Uusi-Seelanti 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 dollaria (USD)
englanti 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 dollaria (USD)
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 dollaria (USD)
vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 dollaria (USD)
47 Irlanti 0,25 % 0,18 % 4 042 510 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
englanti 0,24 % 0,18 % 3 961 660 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
iiri 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 dollaria (USD)
espanja 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 dollaria (USD)
49 Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 dollaria (USD)
romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 dollaria (USD)
50 Tšekin tasavalta 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 dollaria (USD)
tšekki 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 dollaria (USD)
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29 965 859 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
englanti 0,16 % 0,23 % 26 969 273 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
urdu 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
52 Kazakstan 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
venäjä 0,11 % 0,40 % 9 290 810 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
kazakki 0,05 % 0,40 % 3 981 776 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 dollaria (USD)
bengali 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 dollaria (USD)
54 Unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 dollaria (USD)
unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 dollaria (USD)
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 dollaria (USD)
espanja 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 dollaria (USD)
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 dollaria (USD)
arabia 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 dollaria (USD)
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20 555 783 58,2 % 2 409 dollaria (USD)
ranska 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 dollaria (USD)
arabia 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 dollaria (USD)
58 Ecuador 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 dollaria (USD)
espanja 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 dollaria (USD)
59 Algeria 0,13 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 dollaria (USD)
ranska 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 dollaria (USD)
arabia 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 dollaria (USD)
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 dollaria (USD)
arabia 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 dollaria (USD)
61 Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 dollaria (USD)
slovakki 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 dollaria (USD)
62 Dominikaaninen tasavalta 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 dollaria (USD)
espanja 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 dollaria (USD)
63 Ukraina 0,11 % 0,28 % 23 618 438 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
venäjä 0,06 % 0,28 % 14 171 063 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
ukraina 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 dollaria (USD)
espanja 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 dollaria (USD)
65 Qatar 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 dollaria (USD)
arabia 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 dollaria (USD)
66 Libanon 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 dollaria (USD)
arabia 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 dollaria (USD)
67 Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 dollaria (USD)
arabia (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 dollaria (USD)
68 Kenia 0,09 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 dollaria (USD)
englanti 0,09 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 dollaria (USD)
69 Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 dollaria (USD)
espanja 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 dollaria (USD)
70 Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 dollaria (USD)
sinhali 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 dollaria (USD)
71 Kuuba (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 dollaria (USD)
espanja (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 dollaria (USD)
72 Uruguay 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 dollaria (USD)
espanja 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 dollaria (USD)
73 Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 dollaria (USD)
bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 dollaria (USD)
74 Uzbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 dollaria (USD)
uzbekki (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 dollaria (USD)
75 Kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 dollaria (USD)
kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 dollaria (USD)
76 Jordania 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 dollaria (USD)
arabia 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 dollaria (USD)
77 Liettua 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 dollaria (USD)
liettua 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 dollaria (USD)
78 Panama 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 dollaria (USD)
espanja 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 dollaria (USD)
79 Angola 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 dollaria (USD)
portugali 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 dollaria (USD)
80 Ghana 0,06 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 dollaria (USD)
englanti 0,06 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 dollaria (USD)
81 Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 dollaria (USD)
serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 dollaria (USD)
82 Syyria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 dollaria (USD)
arabia (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 dollaria (USD)
83 Valko-Venäjä 0,06 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
venäjä 0,056 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
valkovenäjä 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
84 Tunisia 0,06 % 0,092 % 5 656 011 49,6 % 3 879 dollaria (USD)
ranska 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 dollaria (USD)
arabia 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 dollaria (USD)
85 Slovenia 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 dollaria (USD)
sloveeni 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 dollaria (USD)
86 Azerbaidžan (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 dollaria (USD)
azer (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 dollaria (USD)
87 Oman 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 dollaria (USD)
arabia 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 dollaria (USD)
88 Luxemburg 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 dollaria (USD)
saksa 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 dollaria (USD)
89 Bolivia 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 dollaria (USD)
espanja 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 dollaria (USD)
90 Burma 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 dollaria (USD)
burma 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 dollaria (USD)
91 Latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 dollaria (USD)
latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 dollaria (USD)
92 Etiopia 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 dollaria (USD)
amhara 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 dollaria (USD)
93 Paraguay 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 dollaria (USD)
espanja 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 dollaria (USD)
94 Trinidad ja Tobago 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 dollaria (USD)
englanti 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 dollaria (USD)
95 Bahrain 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 dollaria (USD)
arabia 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 dollaria (USD)
96 Norsunluurannikko 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 dollaria (USD)
ranska 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 dollaria (USD)
97 Kamerun 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 dollaria (USD)
ranska 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 dollaria (USD)
98 Kypros 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 dollaria (USD)
kreikka 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 dollaria (USD)
99 El Salvador 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 dollaria (USD)
espanja 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 dollaria (USD)
100 Viro 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 dollaria (USD)
eesti 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 dollaria (USD)
101 Macao 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 dollaria (USD)
perinteinen kiina 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 dollaria (USD)
102 Honduras 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 dollaria (USD)
espanja 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 dollaria (USD)
103 Bosnia ja Hertsegovina 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 dollaria (USD)
bosnia 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 dollaria (USD)
104 Jemen (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 dollaria (USD)
arabia (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 dollaria (USD)
105 Länsiranta ja Gaza 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 dollaria (USD)
arabia 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 dollaria (USD)
106 Islanti 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 dollaria (USD)
islanti 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 dollaria (USD)
107 Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 dollaria (USD)
turkmeeni (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 dollaria (USD)
108 Uganda 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 1 026 dollaria (USD)
englanti 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 1 026 dollaria (USD)
109 Libya (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 dollaria (USD)
arabia (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 dollaria (USD)
110 Tansania 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 dollaria (USD)
swahili 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 dollaria (USD)
111 Jamaika 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 dollaria (USD)
englanti 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 dollaria (USD)
112 Kambodža 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 dollaria (USD)
khmer 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 dollaria (USD)
113 Albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 dollaria (USD)
albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 dollaria (USD)
114 Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 dollaria (USD)
georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 dollaria (USD)
115 Nepal 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 % 1 280 dollaria (USD)
nepali 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 % 1 280 dollaria (USD)
116 Bahamasaaret 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 dollaria (USD)
englanti 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 dollaria (USD)
117 Sambia 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 dollaria (USD)
englanti 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 dollaria (USD)
118 Armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 dollaria (USD)
armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 dollaria (USD)
119 Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 dollaria (USD)
englanti 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 dollaria (USD)
120 Mauritius 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 dollaria (USD)
englanti 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 dollaria (USD)
121 Pohjois-Makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 dollaria (USD)
makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 dollaria (USD)
122 Namibia 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 dollaria (USD)
englanti 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 %
123 Botswana 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 dollaria (USD)
englanti 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 dollaria (USD)
124 Senegal 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 dollaria (USD)
ranska 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 dollaria (USD)
125 Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 dollaria (USD)
espanja 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 dollaria (USD)
126 Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 dollaria (USD)
lao (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 dollaria (USD)
127 Moldova 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 dollaria (USD)
romania 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 dollaria (USD)
128 Malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 dollaria (USD)
malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 dollaria (USD)
129 Kongon demokraattinen tasavalta 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 dollaria (USD)
130 Gabon 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 dollaria (USD)
131 Afganistan 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 dollaria (USD)
farsi 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 dollaria (USD)
132 Ruanda 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 dollaria (USD)
englanti 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 dollaria (USD)
133 Barbados 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 dollaria (USD)
englanti 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 dollaria (USD)
134 Mosambik 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 dollaria (USD)
portugali 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 dollaria (USD)
135 Papua-Uusi-Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 dollaria (USD)
englanti 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 dollaria (USD)
136 Kirgisia 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 dollaria (USD)
venäjä 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 dollaria (USD)
137 Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 dollaria (USD)
serbia 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 dollaria (USD)
138 Haiti 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 dollaria (USD)
139 Päiväntasaajan Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 dollaria (USD)
espanja (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 dollaria (USD)
140 Mali 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 dollaria (USD)
141 Mongolia 0,01 % 0,014 % 674 202 22,2 % 3 764 dollaria (USD)
mongoli 0,01 % 0,014 % 674 202 22,2 % 3 764 dollaria (USD)
142 Brunei 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 dollaria (USD)
malaiji 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 dollaria (USD)
143 Tadžikistan 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 dollaria (USD)
venäjä 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 dollaria (USD)
144 Fidži 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 dollaria (USD)
englanti 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 dollaria (USD)
145 Malediivit 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 dollaria (USD)
Malediivit 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 dollaria (USD)
146 Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 dollaria (USD)
ranska 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 dollaria (USD)
147 Monaco 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 dollaria (USD)
148 Benin 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 dollaria (USD)
ranska 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 dollaria (USD)
149 Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 dollaria (USD)
saksa 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 dollaria (USD)
150 Swazimaa 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 dollaria (USD)
englanti 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 dollaria (USD)
151 Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 dollaria (USD)
ranska 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 dollaria (USD)
152 Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 dollaria (USD)
katalaani 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 dollaria (USD)
153 Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 dollaria (USD)
englanti 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 dollaria (USD)
154 Färsaaret 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 dollaria (USD)
fääri 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 dollaria (USD)
155 Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 dollaria (USD)
englanti 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 dollaria (USD)
156 Togo 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 dollaria (USD)
ranska 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 dollaria (USD)
157 Belize 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 dollaria (USD)
englanti 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 dollaria (USD)
158 Mauritania 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 dollaria (USD)
ranska 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 dollaria (USD)
159 Kongo 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 dollaria (USD)
ranska 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 dollaria (USD)
160 Tšad 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 dollaria (USD)
ranska 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 dollaria (USD)
161 Grönlanti 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 dollaria (USD)
grönlanti 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 dollaria (USD)
162 Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 dollaria (USD)
englanti 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 dollaria (USD)
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 dollaria (USD)
ranska 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 dollaria (USD)
164 Kap Verde 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 dollaria (USD)
portugali 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 dollaria (USD)
165 Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 dollaria (USD)
englanti 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 dollaria (USD)
166 Suriname 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 dollaria (USD)
hollanti 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 dollaria (USD)
167 Antigua ja Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 dollaria (USD)
englanti 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 dollaria (USD)
168 Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 dollaria (USD)
englanti 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 dollaria (USD)
169 Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 dollaria (USD)
englanti 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 dollaria (USD)
170 San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 dollaria (USD)
italia 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 dollaria (USD)
171 Seychellit 0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 dollaria (USD)
englanti0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 dollaria (USD)
172 Saint Kitts ja Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 dollaria (USD)
englanti 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 dollaria (USD)
173 Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 dollaria (USD)
englanti 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 dollaria (USD)
174 Saint Vincent ja Grenadiinit 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 dollaria (USD)
englanti 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 dollaria (USD)
175 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 dollaria (USD)
ranska 0,00061 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525 dollaria (USD)
176 Itä-Timor 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 dollaria (USD)
englanti 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 dollaria (USD)
177 Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 dollaria (USD)
englanti 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 dollaria (USD)
178 Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 dollaria (USD)
somali (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 dollaria (USD)
179 Dominica 0,00093 % 0,00084 % 49 296 67,0 % 7 729 dollaria (USD)
englanti 0,00093 % 0,00084 % 49 296 67,0 % 7 729 dollaria (USD)
180 Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 dollaria (USD)
somali (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 dollaria (USD)
81 Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 dollaria (USD)
ranska (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 dollaria (USD)
182 Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 dollaria (USD)
englanti 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 dollaria (USD)
183 Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 % 4 016 dollaria (USD)
englanti 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 % 4 016 dollaria (USD)
184 Salomonsaaret 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 dollaria (USD)
englanti 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 dollaria (USD)
185 Keski-Afrikan tasavalta 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 dollaria (USD)
ranska 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 dollaria (USD)
186 Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 dollaria (USD)
englanti 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 dollaria (USD)
187 Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 dollaria (USD)
englanti 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 dollaria (USD)
188 Mikronesia 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 dollaria (USD)
englanti 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 dollaria (USD)
189 Komorit 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 dollaria (USD)
ranska 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 dollaria (USD)
190 Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 dollaria (USD)
portugali 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 dollaria (USD)
191 São Tomé ja Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 dollaria (USD)
portugali 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 dollaria (USD)
192 Marshallinsaaret 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 dollaria (USD)
englanti 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 dollaria (USD)
193 Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 dollaria (USD)
englanti (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 dollaria (USD)
194 Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 dollaria (USD)
englanti 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 dollaria (USD)
195 Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 dollaria (USD)
englanti 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 dollaria (USD)
< </td>
Suuntaus* Kielet T-Index
2017
Ennuste
2021
Internetin käyttäjiä
Internetin levinneisyys
Kulutus asukasta kohti
(Internetin käyttäjät)**
(!)Rajoitettu internetyhteys
*Nuolet ja väliviiva osoittavat maan ennustetun sijoituksen vuoden 2021 tuloksissa
**Kunkin internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus
***Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä maasta: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti

Lataa tiedot CSV-muodossa
1 englanti 42,5 % 34,7 % 754 600 960 41,7 % 20 920 dollaria (USD)
Yhdysvallat 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,1 % 48 351 dollaria (USD)
Yhdistynyt kuningaskunta 4,5 % 2,9 % 562 171 477 94,7 % 27 519 dollaria (USD)
Australia 1,8 % 2,4 % 21 363 618 88,24 % 31 612 dollaria (USD)
Kanada 1,7 % 1,7 % 23 825 842 89,8 % 26 437 dollaria (USD)
Intia (**) 1,0 % 2,5 % 195 646 318 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Nigeria 0,5 % 1,3 % 47 743 541 25,6 % 3 809 dollaria (USD)
Filippiinit 0,05 % 0,70 % 51 608 451 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
Etelä-Afrikan tasavalta 0,3 % 0,84 % 18 149 013 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
Uusi-Seelanti 0,3 % 0,26 % 4 152 074 88,47 % 25 114 dollaria (USD)
Irlanti 0,2 % 0,18 % 3 961 660 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
Singapore 0,1 % 0,34 % 4 541 899 81,0 % 23 034 dollaria (USD)
Pakistan 0,2 % 0,23 % 29 965 859 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
Malesia 0,3 % 0,53 % 24 572 446 71,1 % 6 283 dollaria (USD)
Kenia 0,1 % 0,17 % 12 600 007 26,0 % 2 670 dollaria (USD)
Trinidad ja Tobago 0,04 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 657 dollaria (USD)
Ghana 0,1 % 0,051 % 9 779 273 34,6 % 2 359 dollaria (USD)
Uganda 0,02 % 0,041 % 9 077 567 21,88 1 026 dollaria (USD)
Jamaika 0,02 % 0,028 % 1 296 610 45,0 % 6 420 dollaria (USD)
Sambia 0,02 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 dollaria (USD)
Mauritius 0,017 % 0,024 % 659 407 52,1 % 10 192 dollaria (USD)
Bahamasaaret 0,015 % 0,016 % 312 986 80,0 % 22 770 dollaria (USD)
Zimbabwe 0,02 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 dollaria (USD)
Namibia 0,014 % 0,020 % 769 455 31,03 % 8 263 %
Botswana 0,02 % 0,019 % 885 702 39,3 % 6 838 dollaria (USD)
Barbados 0,01 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 dollaria (USD)
Ruanda 0,01 % 0,010 % 2 383 502 20,0 % 1 569 dollaria (USD)
Fidži 0,01 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 dollaria (USD)
Guyana 0,0048 % 0,0079 % 275 760 35,6 % 5 226 dollaria (USD)
Swazimaa 0,0043 % 0,0096 % 383 723 28,5 % 4 715 dollaria (USD)
Malawi 0,0035 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 106 dollaria (USD)
Papua-Uusi-Guinea 0,0029 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 246 dollaria (USD)
Belize 0,0026 % 0,0026 % 163 588 44,5 % 6 417 dollaria (USD)
Lesotho 0,0023 % 0,0022 % 602 965 27,3 % 1 934 dollaria (USD)
Saint Lucia 0,0021 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 289 dollaria (USD)
Bhutan 0,0021 % 0,0030 % 333 226 41,7 % 2 324 dollaria (USD)
Grenada 0,0018 % 0,0016 % 59 947 55,8 % 12 242 dollaria (USD)
Antigua ja Barbuda 0,0018 % 0,0018 % 73 703 73,0 % 11 016 dollaria (USD)
Seychellit 0,0016 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 984 dollaria (USD)
Saint Kitts ja Nevis 0,0013 % 0,0014 % 42 113 76,8 % 12 195 dollaria (USD)
Saint Vincent ja Grenadiinit 0,0012 % 0,0020 % 60 929 55,5 % 7 793 dollaria (USD)
Gambia 0,0011 % 0,0013 % 377 123 18,5 % 1 092 dollaria (USD)
Dominica 0,11 % 0,15 % 5 708 494 54,2 % 6 903 dollaria (USD)
Liberia 0,00087 % 0,0012 % 337 732 7,3 % 1 414 dollaria (USD)
Itä-Timor 0,00085 % 0,00059 % 320 339 25,2 % 1 460 dollaria (USD)
Samoa 0,00083 % 0,0012 % 57 386 29,4 % 5 013 dollaria (USD)
Vanuatu 0,00068 % 0,00080 % 64 896 24,0 % 4 016 dollaria (USD)
Sierra Leone 0,00063 % 0,00078 % 870 532 11,7 % 1 040 dollaria (USD)
Salomonsaaret 0,00061 % 0,00093 % 65 936 11,0 % 3 325 dollaria (USD)
Tonga 0,00056 % 0,0011 % 42 795 39,9 % 4 300 dollaria (USD)
Mikronesia 0,00036 % 0,00041 % 34 996 33,3 % 4 507 dollaria (USD)
Marshallinsaaret (Yhdysvallat) 0,00017 % 0,00021 % 15 808 29,7 % 4 736 dollaria (USD)
Eritrea (!) 0,00016 % 0,00048 % 69 843 1,1 % 851 dollaria (USD)
Kiribati 0,00010 % 0,00013 % 15 672 13,7 % 2 272 dollaria (USD)
Tuvalu 0,000036 % 0,000018 % 5 106 46,0 % 4 122 dollaria (USD)
2 Yksinkertaistettu kiina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 dollaria (USD)
Kiina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 dollaria (USD)
Singapore 0,19 % 0,34 % 1 362 570 81,0 % 23 034 dollaria (USD)
Kääntämällä verkkosivuston näihin kahteen kieleen voit tavoittaa 50 % maailmanlaajuisesta verkko-ostovoimasta.
3 espanja 6,8 % 8,4 % 248 254 476 55,7 % 9 967 dollaria (USD)
Meksiko 1,6 % 2,0 % 75 937 568 59,5 % 7 971 dollaria (USD)
Espanja 1,4 % 1,1 % 30 452 356 80,5 % 17 979 dollaria (USD)
Argentiina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 70,9 % 10 676 dollaria (USD)
Venezuela 0,80 % 0,84 % 18 940 907 60,0 % 16 039,39 dollaria (USD)
Kolumbia 0,41 % 0,77 % 26 962 244 58,1 % 5 548 dollaria (USD)
Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66,01 % 11 967 dollaria (USD)
Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,46 % 6 471 dollaria (USD)
Puerto Rico (USA) 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 dollaria (USD)
Ecuador 0,13 % 0,20 % 8 857 768 54,06 % 5 449 dollaria (USD)
Dominikaaninen tasavalta 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 721 dollaria (USD)
Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 002 dollaria (USD)
Kuuba (!) 0,08 % 0,10 % 4 449 238 37,3 % 6 909 dollaria (USD)
Uruguay 0,08 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 dollaria (USD)
Costa Rica 0,09 % 0,10 % 3 207 258 66,03 % 10 234 dollaria (USD)
Panama 0,06 % 0,091 % 2 178 424 54,0 % 11 265 dollaria (USD)
Bolivia 0,05 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 985 dollaria (USD)
Paraguay 0,04 % 0,068 % 3 453 446 51,3 % 4 460 dollaria (USD)
El Salvador 0,03 % 0,057 % 1 839 969 29,0 % 6 395,26 dollaria (USD)
Honduras 0,03 % 0,036 % 2 733 860 30,0 % 4 028 dollaria (USD)
Nicaragua 0,01 % 0,020 % 1 511 037 24,5 % 3 555 dollaria (USD)
Päiväntasaajan Guinea (!) 0,01 % 0,0078 % 290 470 23,7 % 9 301 dollaria (USD)
4 japani 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 dollaria (USD)
Japani 7,0 % 5,3 % 118 333 485 93,1 % 22 709 05 dollaria (USD)
5 saksa 5,9 % 4,5 % 84 477 535 87,3 % 25 650 dollaria (USD)
Saksa 4,6 % 3,3 % 73 825 582 89,6 % 24 003 dollaria (USD)
Sveitsi 0,20 % 0,20 % 5 247 345 89,1 % 45 991 dollaria (USD)
Itävalta 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 dollaria (USD)
Luxemburg 0,05 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 dollaria (USD)
Liechtenstein 0,0047 % 0,0044 % 36 947 98,0 % 51 181 dollaria (USD)
6 ranska (!) 4,8 % 4,7 % 117 371 120 27,5 % 14 922 dollaria (USD)
Ranska 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 099 dollaria (USD)
Kanada 0,63 % 0,61 % 8 754 278 89,8 % 26 437 dollaria (USD)
Belgia 0,35 % 0,58 % 3 921 579 86,5 % 23 015 dollaria (USD)
Sveitsi 0,63 % 0,63 % 1 680 703 87,5 % 47 399 dollaria (USD)
Marokko 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 dollaria (USD)
Algeria 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 dollaria (USD)
Kamerun 0,03 % 0,032 % 5 859 797 25,0 % 2 205 dollaria (USD)
Tunisia 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 dollaria (USD)
Norsunluurannikko 0,03 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 dollaria (USD)
Senegal 0,02 % 0,018 % 3 954 620 25,6 % 1 461 dollaria (USD)
Haiti 0,01 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 dollaria (USD)
Gabon 0,01 % 0,0075 % 951 287 48,02 % 4 500 dollaria (USD)
Kongon demokraattinen tasavalta 0,01 % 0,0080 % 4 889 515 6,2 % 889 dollaria (USD)
Mali 0,01 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 334 dollaria (USD)
Monaco 0,01 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 dollaria (USD)
Burkina Faso 0,0045 % 0,0066 % 2 603 042 13,9 % 792 dollaria (USD)
Kongo 0,0033 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 dollaria (USD)
Benin 0,01 % 0,0038 % 1 303 589 11,9 % 1 473 dollaria (USD)
Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 769 dollaria (USD)
Mauritania 0,0021 % 0,0029 % 774 183 18,0 % 1 273 dollaria (USD)
Togo 0,0017 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 dollaria (USD)
Guinea 0,0016 % 0,0015 % 11 214 801 9,8 % 1 303,43 dollaria (USD)
Tšad 0,0014 % 0,0024 % 722 627 5,0 % 1 284,39 dollaria (USD)
Burundi (!) 0,00076 % 0,00060 % 544 097 5,1 % 535 dollaria (USD)
Nigeria 0,00061 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525 dollaria (USD)
Keski-Afrikan tasavalta 0,00060 % 0,00098 % 183 785 4,0 % 1 121 dollaria (USD)
Komorit 0,00028 % 0,00050 % 63 171 7,9 % 1 918 dollaria (USD)
7 portugali 3,2 % 5,0 % 135 864 157 49,6 % 8 479 dollaria (USD)
Brasilia 2,6 % 4,6 % 126 398 299 60,0 % 8 070 dollaria (USD)
Portugali 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 dollaria (USD)
Angola 0,06 % 0,11 % 3 745 750 13,0 % 6 269 dollaria (USD)
Mosambik 0,01 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 696 dollaria (USD)
Kap Verde 0,0021 % 0,0040 % 271 507 50,3 % 3 160 dollaria (USD)
São Tomé ja Príncipe 0,00029 % 0,00035 % 55 975 29,4 % 1 883 dollaria (USD)
Guinea-Bissau 0,00024 % 0,00029 % 68 270 3,7 % 1 603 dollaria (USD)
8 italia 2,7 % 2,3 % 40 358 168 65,8 % 24 001 dollaria (USD)
Italia 2,4 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 dollaria (USD)
Sveitsi 0,064 % 0,064 % 535 108 87,5 % 47 399 dollaria (USD)
San Marino 0,0017 % 0,00098 % 17 498 52,6 % 35 015 dollaria (USD)
Kääntämällä verkkosivuston näihin kahdeksaan kieleen voit tavoittaa 80 % maailmanlaajuisesta verkko-ostovoimasta.
9 arabia (!) 2,6 % 3,4 % 136 306 480 40,9 % 6 943 dollaria (USD)
Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451,44 dollaria (USD)
Egypti (!) 0,50 % 0,61 % 39 471 581 41,2 % 4 781 dollaria (USD)
Yhdistyneet arabiemiirikunnat 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 dollaria (USD)
Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 dollaria (USD)
Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,37 % 14 641 dollaria (USD)
Sudan (!) 0,10 % 0,14 % 11 082 072 28,0 % 3 320 dollaria (USD)
Qatar 0,10 % 0,13 % 2 423 068 94,2 % 15 913 dollaria (USD)
Libanon 0,10 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 209 dollaria (USD)
Syyria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,8 % 3 867 dollaria (USD)
Marokko 0,06 % 0,19 % 10 277 892 58,2 % 2 409 dollaria (USD)
Jordania 0,07 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 dollaria (USD)
Algeria 0,06 % 0,14 % 8 720 150 42,9 % 2 722 dollaria (USD)
Oman 0,05 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 dollaria (USD)
Jemen (!) 0,03 % 0,072 % 6 780 200 24,5 % 1 481 dollaria (USD)
Bahrain 0,04 % 0,057 % 1 396 668 98,0 % 10 307 dollaria (USD)
Tunisia 0,02 % 0,092 % 2 828 006 49,6 % 3 879 dollaria (USD)
Länsiranta ja Gaza 0,03 % 0,036 % 2 753 697 57,4 % 3 615 dollaria (USD)
Libya (!) 0,02 % 0,036 % 1 275 642 20,2 % 6 981 dollaria (USD)
10 venäjä 2,0 % 4,0 % 132 092 034 63,8 % 5 636 dollaria (USD)
Venäjä 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,0 % 5 804 dollaria (USD)
Kazakstan 0,11 % 0,40 % 9 290 810 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
Ukraina 0,06 % 0,28 % 14 171 063 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
Valko-Venäjä 0,056 % 0,10 % 6 553 845 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
Kirgisia 0,01 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 424 dollaria (USD)
Tadžikistan 0,01 % 0,013 % 1 788 044 20,4 % 1 236 dollaria (USD)
11 korea 1,8 % 1,3 % 45 377 488 89,6 % 14 519 dollaria (USD)
Etelä-Korea 1,7 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 dollaria (USD)
12 hollanti 1,2 % 0,86 % 21 743 426 89,7 % 20 994 dollaria (USD)
Alankomaat 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 dollaria (USD)
Belgia 0,23 % 0,58 % 5 882 368 86,5 % 23 015 dollaria (USD)
Suriname 0,0033 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 dollaria (USD)
13 turkki 1,1 % 1,5 % 42 275 017 53,7 % 9 259 dollaria (USD)
Turkki 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,3 % 9 180 dollaria (USD)
Kääntämällä verkkosivuston näihin 13 kieleen voit tavoittaa 90 % maailmanlaajuisesta verkko-ostovoimasta.
14 indonesia 0,67 % 0,94 % 56 612 527 22,0 % 4 294 dollaria (USD)
Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,3 % 4 305 dollaria (USD)
15 puola 0,65 % 0,74 % 25 830 760 68,0 % 9 128 dollaria (USD)
Puola 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 dollaria (USD)
16 ruotsi 0,59 % 0,51 % 8 879 042 90,6 % 24 130 dollaria (USD)
Ruotsi 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,6 % 24 445 dollaria (USD)
17 perinteinen kiina 0,56 % 0,55 % 6 662 175 84,4 % 30 912 dollaria (USD)
Hongkong (Kiinan erityishallintoalue) 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,4 % 31 764 dollaria (USD)
Macao (Kiinan erityishallintoalue) 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 dollaria (USD)
18 norja 0,45 % 0,44 % 5 024 686 96,8 % 32 615 dollaria (USD)
Norja 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 747 dollaria (USD)
19 heprea 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 dollaria (USD)
Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 dollaria (USD)
20 persia (!) 0,41 % 0,67 % 38 550 863 34,5 % 3 848 dollaria (USD)
Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 dollaria (USD)
Afganistan 0,01 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 091 dollaria (USD)
21 tanska 0,38 % 0,26 % 5 474 899 96,3 % 25 546 dollaria (USD)
Tanska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 96,9 % 25 868 dollaria (USD)
22 thai 0,37 % 0,47 % 26 721 620 39,3 % 5 066 dollaria (USD)
Thaimaa 0,40 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 593 dollaria (USD)
23 kreikka 0,36 % 0,33 % 8 068 383 67,3 % 16 116 dollaria (USD)
Kreikka 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,09 % 15 931 dollaria (USD)
Kypros 0,03 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 dollaria (USD)
24 suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 dollaria (USD)
Suomi 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 743 dollaria (USD)
25 katalaani 0,33 % 0,25 % 6 895 233 78,8 % 17 742 dollaria (USD)
Espanja 0,33 % 0,25 % 6 995 204 80,5 % 17 979 dollaria (USD)
Andorra 0,0036 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 814 dollaria (USD)
26 hindi 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,3 % 2,5 % 78 258 527 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
27 malaiji 0,29 % 0,38 % 15 388 560 71,1 % 6 825 dollaria (USD)
Malesia 0,12 % 0,53 % 17 200 712 71,1 % 6 283 dollaria (USD)
Brunei 0,01 % 0,0071 % 380 876 90,0 % 6 124 dollaria (USD)
28 vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 dollaria (USD)
Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 dollaria (USD)
29 romania 0,23 % 0,29 % 12 820 275 54,9 % 6 583 dollaria (USD)
Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 728 dollaria (USD)
Moldova 0,01 % 0,019 % 2 521 887 71,0 % 1 950 dollaria (USD)
30 tšekki 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 dollaria (USD)
Tšekin tasavalta 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,48 % 9 977 dollaria (USD)
31 bengali 0,20 % 0,21 % 40 227 029 17,8 % 1 801 dollaria (USD)
Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,2 % 1 948 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
32 afrikaans 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
Etelä-Afrikan tasavalta 0,13 % 0,84 % 9 528 232 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
33 unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 dollaria (USD)
Unkari 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,2 % 7 400 dollaria (USD)
34 slovakki 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 dollaria (USD)
Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,4 % 10 260 dollaria (USD)
35 sinhali 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 dollaria (USD)
Sri Lanka 0,08 % 0,15 % 6 795 562 32,05 % 4 558 dollaria (USD)
36 gudžarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
37 kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
38 tamili 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
39 marathin kieli 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
40 telugun kieli 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
Intia (**) 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,5 % 1 845 dollaria (USD)
41 azer (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 dollaria (USD)
Azerbaidžan (!) 0,05 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 dollaria (USD)
42 serbia 0,069 % 0,083 % 5 058 516 65,5 % 5 000 dollaria (USD)
Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,06 % 4 848 dollaria (USD)
Montenegro 0,01 % 0,0097 % 434 865 69,8 % 6 587 dollaria (USD)
43 kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 dollaria (USD)
Kroatia 0,07 % 0,070 % 3 034 752 72,7 % 8 580 dollaria (USD)
44 bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 dollaria (USD)
Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 194 dollaria (USD)
45 kazakki 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
Kazakstan 0,17 % 0,40 % 13 272 586 74,5 % 4 867 dollaria (USD)
46 uzbekki (!)0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 dollaria (USD)
Uzbekistan (!) 0,07 % 0,086 % 14 901 632 46,7 % 1 764 dollaria (USD)
47 liettua 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 dollaria (USD)
Liettua 0,07 % 0,071 % 2 133 390 74,3 % 11 610 dollaria (USD)
48 burma 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 dollaria (USD)
Myanmar (Burma) 0,04 % 0,042 % 13 258 325 25,08 % 1 256 dollaria (USD)
49 sloveeni 0,052 % 0,051 % 1 508 414 73,1 % 12 647 dollaria (USD)
Slovenia 0,05 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 363 dollaria (USD)
50 ukraina 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
Ukraina 0,04 % 0,28 % 9 447 375 52,4 % 1 738 dollaria (USD)
51 filipino/tagalog 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
Filippiinit 0,43 % 0,70 % 5 734 272 55,50 % 3 188 dollaria (USD)
52 latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 dollaria (USD)
Latvia 0,04 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 dollaria (USD)
53 eesti 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 dollaria (USD)
Viro 0,03 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 238 dollaria (USD)
54 amhara 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 dollaria (USD)
Etiopia 0,04 % 0,022 % 15 739 371 15,3 % 985 dollaria (USD)
55 bosnia 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 dollaria (USD)
Bosnia ja Hertsegovina 0,03 % 0,036 % 1 925 105 65,1 % 5 278 dollaria (USD)
56 turkmeeni (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 dollaria (USD)
Turkmenistan (!) 0,03 % 0,033 % 1 018 692 17,9 % 9 505 dollaria (USD)
57 zulu 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
Etelä-Afrikan tasavalta 0,02 % 0,84 % 31 512 418 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
58 islanti 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 dollaria (USD)
Islanti 0,03 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 186 dollaria (USD)
59 urdu 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
Pakistan 0,018 % 0,23 % 2 996 586 15,51 % 2 324 dollaria (USD)
60 georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 dollaria (USD)
Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58,01 % 3 547 dollaria (USD)
61 albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 dollaria (USD)
Albania 0,02 % 0,034 % 1 908 581 66,3 % 4 115 dollaria (USD)
62 armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 dollaria (USD)
Armenia 0,02 % 0,031 % 1 959 627 67,0 % 3 466 dollaria (USD)
63 makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 dollaria (USD)
Pohjois-Makedonia 0,02 % 0,020 % 1 501 798 72,1 % 4 289 dollaria (USD)
64 nepali 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 % 1 280 dollaria (USD)
Nepal 0,02 % 0,025 % 5 706 708 19,6 % 1 280 dollaria (USD)
65 xhosa 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
Etelä-Afrikan tasavalta 0,01 % 0,84 % 1 058 692 54,0 % 5 255 dollaria (USD)
66 khmer 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 dollaria (USD)
Kambodža 0,014 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 602 dollaria (USD)
67 malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 dollaria (USD)
Malta 0,01 % 0,013 % 351 945 77,2 % 13 902 dollaria (USD)
68 lao (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 dollaria (USD)
Laos (!) 0,01 % 0,013 % 1 478 052 21,8 % 3 358 dollaria (USD)
69 swahili 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 dollaria (USD)
Tansania 0,02 % 0,015 % 7 224 386 13,0 % 1 213 dollaria (USD)
70 mongoli 0,0079 % 0,014 % 634 321 21,4 % 4 549 dollaria (USD)
Mongolia 0,0079 % 0,014 % 634 321 21,4 % 4 549 dollaria (USD)
71 iiri 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
Irlanti 0,0049 % 0,0035 % 80 850 85,01 % 23 413,25 dollaria (USD)
72 Malediivit 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 dollaria (USD)
Malediivit 0,01 % 0,0062 % 252 761 59,0 % 8 185 dollaria (USD)
73 fääri 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 dollaria (USD)
Färsaaret (Tanska) 0,0032 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 dollaria (USD)
74 grönlanti 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 dollaria (USD)
Grönlanti (Tanska) 0,0023 % 0,00047 % 38 487 68,5 % 23 898 dollaria (USD)
75 somali (!) 0,0020 % 0,0025 % 295 686 2,5 % 2 451 dollaria (USD)
Djibouti (!) 0,0011 % 0,0015 % 123 728 13,3 % 2 598 dollaria (USD)
Somalia (!) 0,00087 % 0,00098 % 269 178 1,8 % 1 443 dollaria (USD)
76 valkovenäjä 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
Valko-Venäjä 0,0017 % 0,10 % 202 696 71,1 % 3 252 dollaria (USD)
Suuntaus* Maantieteellinen alue T-Index
2017
Ennuste
2021
Internetin käyttäjiä
Internetin levinneisyys
Kulutus asukasta kohti
(Internetin käyttäjät)**
*Nuolet ja viiva osoittavat maan kehityksen vuoden 2021 sijoituksessa
**Kunkin internetin käyttäjän arvioitu vuosikulutus

Download data in CSV format
1 Pohjois-Amerikka 33,3 % 0,0 % 271 049 509 75,9 % 44 872 dollaria (USD)
englanti 32,6 % 0,0 % 262 489 684 75,5 % 45 454 dollaria (USD)
ranska 0,63 % 0,0 % 8 521 892 88,5 % 27 040 dollaria (USD)
grönlanti 0,0023 % 0,0 % 37 933 67,6 % 22 451 dollaria (USD)
2 Länsi-Eurooppa 23,1 % 0,0 % 347 942 519 83 % 24 246 dollaria (USD)
saksa 5,9 % 0,0 % 84 477 535 87,3 % 25 650 dollaria (USD)
englanti 5,2 % 0,0 % 63 564 705 91,2 % 29 698 dollaria (USD)
ranska 3,9 % 0,0 % 61 845 256 84,8 % 22 947 dollaria (USD)
italia 2,7 % 0,0 % 40 358 168 65,8 % 24 001 dollaria (USD)
espanja 1,4 % 0,0 % 29 719 841 78,7 % 17 728 dollaria (USD)
hollanti 1,2 % 0,0 % 21 511 250 90,8 % 21 165 dollaria (USD)
ruotsi 0,59 % 0,0 % 8 879 042 90,6 % 24 130 dollaria (USD)
norja 0,45 % 0,0 % 5 024 686 96,8 % 32 615 dollaria (USD)
tanska 0,38 % 0,0 % 5 474 899 96,3 % 25 546 dollaria (USD)
suomi 0,34 % 0,0 % 5 076 785 92,6 % 24 411 dollaria (USD)
katalaani 0,33 % 0,0 % 6 895 233 78,8 % 17 742 dollaria (USD)
kreikka 0,32 % 0,0 % 7 232 678 66,8 % 16 343 dollaria (USD)
portugali 0,31 % 0,0 % 7 108 748 68,6 % 15 927 dollaria (USD)
islanti 0,023 % 0,0 % 324 860 98,2 % 25 476
malta 0,013 % 0,0 % 329 019 76,2 % 14 342 dollaria (USD)
iiri 0,0049 % 0,0 % 74 411 80,1 % 24 007 dollaria (USD)
fääri 0,0032 % 0,0 % 45 403 94,2 % 25 631 dollaria (USD)
3 Itä-Aasia 18,0 % 0,0 % 858 003 525 55,0 % 7 678 dollaria (USD)
yksinkertaistettu kiina 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 dollaria (USD)
japani 6,6 % 0,0 % 115 605 881 91,1 % 20 740 dollaria (USD)
korea 1,8 % 0,0 % 45 377 488 89,6 % 14 519 dollaria (USD)
perinteinen kiina 0,56 % 0,0 % 6 662 175 84,4 % 30 912 dollaria (USD)
mongoli 0,0079 % 0,0 % 634 321 21,4 % 4 549 dollaria (USD)
4 Etelä-Amerikka 5,6 % 0,0 % 242 204 552 57,9 % 8 450 dollaria (USD)
espanja 2,8 % 0,0 % 118 883 030 56,9 % 8 678 dollaria (USD)
portugali 2,8 % 0,0 % 122 796 320 59,1 % 8 242 dollaria (USD)
englanti 0,0048 % 0,0 % 293 026 38,2 % 5 979 dollaria (USD)
hollanti 0,0033 % 0,0 % 232 176 42,8 % 5 155 dollaria (USD)
5 Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä 3,5 % 0,0 % 188 064 088 44,5 % 6 735 dollaria (USD)
arabia 2,5 % 0,0 % 125 599 978 42,9 % 7 246 dollaria (USD)
heprea 0,42 % 0,0 % 6 482 182 77,4 % 23 777 dollaria (USD)
farsi 0,40 % 0,0 % 35 864 169 45,3 % 4 054 dollaria (USD)
ranska 0,16 % 0,0 % 20 117 759 47,2 % 2 830 dollaria (USD)
6 Keski- ja Itä-Euroopan maat 3,1 % 0,0 % 153 830 975 59,7 % 7 322 dollaria (USD)
turkki 1,1 % 0,0 % 42 275 017 53,7 % 9 259 dollaria (USD)
puola 0,65 % 0,0 % 25 830 760 68,0 % 9 128 dollaria (USD)
romania 0,23 % 0,0 % 12 820 275 54,9 % 6 583 dollaria (USD)
tšekki 0,22 % 0,0 % 8 573 798 81,3 % 9 240 dollaria (USD)
unkari 0,14 % 0,0 % 7 168 677 72,8 % 7 324 dollaria (USD)
venäjä 0,12 % 0,0 % 18 971 034 52,3 % 2 359 dollaria (USD)
slovakki 0,12 % 0,0 % 4 210 752 77,6 % 10 204 dollaria (USD)
serbia 0,069 % 0,0 % 5 058 516 65,5 % 5 000 dollaria (USD)
kroatia 0,069 % 0,0 % 2 934 116 69,8 % 8 533 dollaria (USD)
bulgaria 0,068 % 0,0 % 4 066 784 56,7 % 6 088 dollaria (USD)
liettua 0,063 % 0,0 % 2 073 467 71,4 % 11 129 dollaria (USD)
sloveeni 0,052 % 0,0 % 1 508 414 73,1 % 12 647 dollaria (USD)
ukraina 0,043 % 0,0 % 8 828 516 48,9 % 1 787 dollaria (USD)
latvia 0,042 % 0,0 % 1 566 213 79,2 % 9 806 dollaria (USD)
kreikka 0,032 % 0,0 % 835 705 71,7 % 14 149 dollaria (USD)
eesti 0,031 % 0,0 % 1 162 200 88,4 % 9 699 dollaria (USD)
bosnia 0,027 % 0,0 % 2 479 266 65,1 % 3 961 dollaria (USD)
albania 0,020 % 0,0 % 1 827 483 63,3 % 3 963 dollaria (USD)
makedonia 0,017 % 0,0 % 1 462 819 70,4 % 4 203 dollaria (USD)
valkovenäjä 0,0018 % 0,0 % 177 163 62,2 % 3 680 dollaria (USD)
7 Keski-Amerikka ja Karibian valtiot 2,6 % 0,0 % 103 929 189 48,5 % 9 168 dollaria (USD)
espanja 2,5 % 0,0 % 99 471 438 50,3 % 9 181 dollaria (USD)
englanti 0,100 % 0,0 % 3 151 001 54,3 % 11 594 dollaria (USD)
ranska 0,0083 % 0,0 % 1 306 750 12,2 % 2 324 dollaria (USD)
8 Kaakkois-Aasia 2,5 % 0,0 % 215 174 921 34,1 % 4 249 dollaria (USD)
englanti 0,69 % 0,0 % 46 691 877 44,6 % 5 432 dollaria (USD)
indonesia 0,67 % 0,0 % 56 612 527 22,0 % 4 294 dollaria (USD)
thai 0,37 % 0,0 % 26 721 620 39,3 % 5 066 dollaria (USD)
malaiji 0,29 % 0,0 % 15 388 560 71,1 % 6 825 dollaria (USD)
vietnam 0,28 % 0,0 % 48 351 252 52,7 % 2 083 dollaria (USD)
yksinkertaistettu kiina 0,083 % 0,0 % 1 363 271 82,1 % 22 246 dollaria (USD)
burma 0,060 % 0,0 % 11 749 580 21,8 % 1 859 dollaria (USD)
filipino/tagalog 0,042 % 0,0 % 4 098 465 40,7 % 3 756 dollaria (USD)
khmer 0,014 % 0,0 % 2 959 801 19,0 % 1 789 dollaria (USD)
lao 0,0096 % 0,0 % 1 237 968 18,2 % 2 844 dollaria (USD)
9 Oseania 2,2 % 0,0 % 25 462 807 66,4 % 31 938 dollaria (USD)
englanti 2,2 % 0,0 % 25 462 807 66,4 % 31 938 dollaria (USD)
10 Pohjois- ja Keski-Aasia 2,2 % 0,0 % 142 006 916 62,0 % 5 615 dollaria (USD)
venäjä 1,9 % 0,0 % 113 121 000 66,2 % 6 186 dollaria (USD)
azeri 0,073 % 0,0 % 7 429 993 77,0 % 3 574 dollaria (USD)
kazakki 0,068 % 0,0 % 3 727 948 70,8 % 6 620 dollaria (USD)
uzbekki 0,065 % 0,0 % 13 395 929 42,8 % 1 775 dollaria (USD)
turkmeeni 0,024 % 0,0 % 806 025 15,0 % 10 928 dollaria (USD)
georgia 0,020 % 0,0 % 1 768 224 47,6 % 4 185 dollaria (USD)
armenia 0,017 % 0,0 % 1 757 797 58,2 % 3 621 dollaria (USD)
11 Etelä-Aasia 2,1 % 0,0 % 412 581 511 23,7 % 1 865 dollaria (USD)
englanti 1,0 % 0,0 % 201 350 781 24,4 % 1 858 dollaria (USD)
hindi 0,33 % 0,0 % 68 174 627 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
bengali 0,20 % 0,0 % 40 227 029 17,8 % 1 801 dollaria (USD)
sinhali 0,088 % 0,0 % 6 287 439 30,0 % 5 134 dollaria (USD)
kannada 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
gudžarati 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
tamili 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
marathin kieli 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
telugun kieli 0,083 % 0,0 % 17 043 657 26,0 % 1 775 dollaria (USD)
urdu 0,022 % 0,0 % 3 400 648 18,0 % 2 312 dollaria (USD)
nepali 0,017 % 0,0 % 5 013 170 17,6 % 1 210 dollaria (USD)
farsi 0,0081 % 0,0 % 2 686 694 8,3 % 1 100 dollaria (USD)
Malediivit 0,0042 % 0,0 % 222 838 54,5 % 6 927 dollaria (USD)
12 Saharan eteläpuolinen Afrikka 1,9 % 0,0 % 220 138 216 22,2 % 3 079 dollaria (USD)
englanti 1,3 % 0,0 % 151 597 079 36,4 % 3 219 dollaria (USD)
afrikaans 0,15 % 0,0 % 8 997 099 51,9 % 5 943 dollaria (USD)
ranska 0,11 % 0,0 % 25 579 463 8,8 % 1 638 dollaria (USD)
arabia 0,099 % 0,0 % 10 706 502 26,6 % 3 385 dollaria (USD)
portugali 0,073 % 0,0 % 5 959 089 10,7 % 4 481 dollaria (USD)
amhara 0,028 % 0,0 % 11 529 327 11,6 % 893 dollaria (USD)
zulu 0,023 % 0,0 % 1 428 111 51,9 % 5 943 dollaria (USD)
xhosa 0,016 % 0,0 % 999 678 51,9 % 5 943 dollaria (USD)
swahili 0,0094 % 0,0 % 2 866 015 5,4 % 1 201 dollaria (USD)
espanja 0,0069 % 0,0 % 180 167 21,3 % 13 926 dollaria (USD)
somali 0,0020 % 0,0 % 295 686 2,5 % 2 451 dollaria (USD)

Tekijänoikeudet

Tätä sijoituslistaa on lupa jakaa vapaasti, jos tarjotaan paluulinkki tälle sivulle ja käyttäjille tehdään selväksi, että tiedot ovat peräisin T-Index-tutkimuksesta. Kopioi ja liitä seuraava lausunto:

"T-Index-tutkimus 2017, tekijä: Translated. Translated on johtava, verkossa toimiva ammattimaisten käännöspalvelujen tarjoaja, jolla on 172 470 kansainvälistä asiakasta ja 214 804 testattua kääntäjää."

Kiitokset

Parhaat kiitokset kaikille niille, jotka toimittivat meille hyödyllisiä tietoja tai vinkkejä (nimet aakkosjärjestyksessä):
Salvatore Giammarresi, globalisaatiopäällikkö, PayPal
Daniel Goldschmidt, kansainvälistymistiimin johtaja, Microsoft
Mark Lammers, vanhempi liiketoiminta-analyytikko-konsultti, Point B
Sergio Pelino, vanhempi lokalisointitekniikan päällikkö, PayPal
Danielle Schweisguth, Société Généralen talousasiantuntija
Brian Solis, pääanalyytikko, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, ohjelmapäällikkö, Cloud and Enterprise, Microsoft

Onko sinulla muuta kysyttävää? Ota yhteyttä.

Tiimimme on valmis löytämään ratkaisun käännöstarpeisiisi.

Ota meihin yhteyttä

Hei, olen Barbara.
Kuinka voin auttaa?

Barbara – asiakasvastaava (Senior Account Manager)

Pyydä pikatarjous

Näin saat dokumenttisi käännettyä helposti ja nopeasti.

Osta verkosta muutamalla napautuksella.

Pikatarjous