T-Index 2018

De bästa länderna för webbförsäljning

T-Index rankar länder utifrån deras potential för webbförsäljning.Det uppskattar varje lands marknadsandel i förhållande till global e-handel.

De bästa länderna enligt projektionen

Därför skapar vi den här rankingen

Studien genomfördes av Translated för att guida företagskunder i deras val av marknader och språk för internationaliseringsprojekt och för att hjälpa dem att få bästa möjliga avkastning (ROI).

T-Index utvecklades för att hjälpa företag som strävar efter att expandera internationellt med att välja sina målmarknader och bestämma de lämpligaste målspråken vid översättning av sina webbplatser..

Hur studien ska tolkas

T-Index utvecklades för att hjälpa företag som strävar efter att expandera internationellt med att välja sina målmarknader och bestämma de lämpligaste målspråken vid översättning av sina webbplatser..

Låt oss ta ett exempel.

Ett brittisk företag som specialiserat sig på försäljning av vintersportsartiklar har en hemsida på engelska och vill översätta den till ett annat europeiskt språk för att nå nya kunder online. Efter marknadsundersökningen har företagets marknadschef konstaterat att deras produkter sannolikt kommer att lyckas i Tyskland, Sverige och Norge. Genom T-Index blir det snabbt klart att Tyskland, med en marknadsandel på 4,7 procent är, marknaden med störst potential för webbförsäljning, med tanke på dess 73 825 582 internetanvändare som var och en har en genomsnittlig årlig utgift på 24 003 USD. T-Index har därför fungerat som en avgörande faktor vid valet av tyska som ett nytt språk för webbplatsen.

Förutsättningar och metod

T-Index är ett verktyg som är utformat för att stödja beslutsfattande för företag som står inför ett urval av marknader och språk när de lokaliserar sina hemsidor.Den ger en översikt över varje lands försäljningspotential.

T-Index 2018 använder den senaste statistiska datan som tillhandahålls av Världsbankens databas, d.v.s. data för 2016.

T-indexvärdet beräknas genom att multiplicera det totala antalet internetanvändare med deras beräknade årliga utgifter per capita.

För att uppskatta den årliga utgiften per capita för varje internetanvändare använde vi HFCE-indikatorn (hushållens slutliga konsumtionsutgifter) från Världsbanken uttryckt i nuvarande amerikanska dollar. HFCE är marknadsvärdet av alla varor och tjänster som hushållen köper i varje land. Observera att beräkningsmetoden för tidigare versioner av T-Index före 2016 var baserad på BNP istället för HFCE. Vi ändrade vår beräkningsmetod 2016 för att ge en mer realistisk översikt över användarnas reella utgiftspotential i varje land. Du hittar detaljerna i vår beräkningsmetod nedan.

Varje land klassificerades enligt det språk som mest används av lokalbefolkningen för att bläddra och göra inköp på nätet. Av statistiska skäl har sameksistensen av flera språk inom samma land endast beaktats där landets T-indexvärde översteg 0,1 %. I det senare fallet har endast språk som dagligen används på Internet av mer än 15 % av befolkningen beaktats, utom i de fall där dessa minoritetsspråk (som används på Internet av mindre än 15 % av befolkningen) också utgör officiella nationalspråk. Till exempel har Schweiz, med ett T-Index på 0,90 %, utvärderats inom tre olika språkmarknader: tyska, franska och italienska. Alla dessa tre språk används dagligen av det schweiziska folket för att navigera och göra inköp på nätet. Även om både franska och tyska används av mer än 15 % av befolkningen, används italienska endast av 7 % av internetanvändarna. Italienska är däremot ett nationellt erkänt officiellt språk i Schweiz och ingår därför i T-Index.

I T-Indexstudien ingår endast språk som används för att surfa på nätet. Vissa språk är inte alls eller knappt representerade på nätet idag. I många länder finns det språk som majoriteten av befolkningen talar till vardags inte alls på nätet, som med kinyarwanda i Rwanda. Detta beror ofta på en låg genomslagsgrad för Internet, vilket hindrar lokalbefolkningen från att få tillgång till nätet så att de kan skapa innehåll på sitt modersmål. I Rwanda surfar de 18 % av totalbefolkningen som har tillgång till Internet på engelska, eftersom inget innehåll har skapats av och för rwandier på nationalspråket. Därför inkluderar T-Index Rwanda i den engelskspråkiga marknaden.

Språk med internationella varianter har grupperats i sina respektive standardspråk.Till exempel har både brittisk och amerikansk engelska klassificerats som engelska.

Avhängiga territorier (t.ex. Puerto Rico) har utvärderats i enlighet med deras styrande stat, förutsatt att de har samma språk.Om de inte har samma språk, vilket är fallet med Puerto Rico och USA, ingår de som separata poster utifrån den språkmarknad de tillhör.

T-Indexstudien omfattar inte alla länder. De länder som ingår i studien är de där det var möjligt att hitta uppgifter om antalet internetanvändare. Utan dessa uppgifter skulle utvärderingen inte ha varit möjlig.

Beräkningsmetod

Först samlade vi in information om varje lands antal internetanvändare och totala befolkning, utifrån vilket vi bestämde genomslagsgraden för Internet* och HFCE per capita i varje land. Vi analyserade sedan varje lands genomslagsgrad för Internet och inkomstfördelning för att bestämma hur stor andel av HFCE som teoretiskt spenderas av internetanvändare. Slutligen, för att få fram "HFCE per capita för internetanvändare", dvs. en uppskattning av årliga utlägg, gjorde vi följande beräkning: (landets totala befolkning x landets HFCE per capita x procent av HFCE som teoretiskt spenderas av internetanvändare)/antal internetanvändare.

För länder där uppgifter om inkomstfördelningen inte var tillgängliga beräknade vi den genomsnittliga inkomstfördelningen för samtliga länder och använde denna uppskattning.

För att bestämma hur stor andel av HFCE som teoretiskt spenderas av internetanvändare antog vi att internetanvändarna i varje land tillhör det mest välbärgade segmentet av landets befolkning.Vi gjorde detta antagande med tanke på att det i de flesta länder krävs en viss minsta inkomst för att ha ett Internet-abonnemang och för att kunna använda sig av e-handel.

*Genomslagsgraden för Internet motsvarar andelen internetanvändare i ett givet land.

Exempel

I Japan är antalet internetanvändare 118 333 445 av en total befolkning på 126 994 551. Internetpenetrationen är därför 93,18 %. År 2016 var Japans HFCE per capita 21 703 $. Utifrån inkomstfördelningen i kvintiler uppskattar vi att 93,18 % av de rikaste människorna i Japan spenderar 96,7 % av de japanska hushållens totala utgifter. För att få fram "HFCE per capita för internetanvändare" gjorde vi en enkel beräkning:

(sammanlagd befolkning x HFCE per capita x % av utgifterna som spenderats av internetanvändare) / antalet internetanvändare

Tillämpad på Japan: (126 994 551 x 21 703 x 96,7 %) / 118 333 485
Den beräknade HFCE per capita av internetanvändare i Japan är således 22 522 US$.

Vi erhåller T-Indexvärdet genom att multiplicera antalet internetanvändare med beräknade utgifter per capita. För Japan: 118 333 485 x 22 522 $. Slutligen, för att få ett procentvärde för varje land, delade vi varje lands T-Indexvärde med summan av samtliga länders T-Indexvärden. Detta förklarar hur vi får fram Japans T-Index på 7,08 %.

Källor

Antalet internetanvändare för varje land tas från rapporten "Percentage of individuals using the Internet" från International Telecommunications Union (ITU) . ITU är FN:s specialiserade organ för informations- och kommunikationsteknik. Statistiken omfattar beräkningar för 2016. För att ändra procentsiffrorna till hela siffror kombinerade vi siffrorna i denna rapport med de från den totala befolkningsrapporten från Världsbanken.

Uppgifterna om hushållens slutliga konsumtionsuppgifter, HFCE (Household Final Consumption Expenditure), är tagna från Världsbanken. Uppgifterna var aktuella år 2016 och anges i aktuella amerikanska dollar. Observera att valutakursförändringar (nationella valutor kontra amerikanska dollar) har en inverkan på HFCE-värdena som uttrycks i aktuella amerikanska dollar och därmed på de aktuella och uppskattade T-Indexvärdena. Vi valde att använda HFCE-värden uttryckta i aktuella dollar i stället för HFCE-värden uttryckta i gällande internationella dollar med hjälp av köpkraftsparitets-priser (PPP), eftersom vår studie fokuserar på globala e-handelsmöjligheter, som delvis bedöms enligt valutakursförändringarna mellan länder. För länder eller områden vars HFCE inte anges i ovannämnda rapport från Världsbanken har uppgifterna uppskattats av vår byrå. HFCE-siffrorna i följande 39 länder har uppskattats av vår byrå: Andorra, Bahrain, Bosnien-Hercegovina, Kap Verde, Komorerna, Djibouti, Eritrea, Färöarna, Grönland, Iran, Irak, Kazakstan, Kiribati, Lesotho, Libyen, Liechtenstein, Maldiverna, Marshallöarna, Mauretanien, Mikronesien, Monaco, Myanmar, Nya Zeeland, Panama, Papua Nya Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé och Principe, Salomonöarna, Swaziland, Syrien, Timor Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu och Venezuela.

För att avgöra om tillgången till internet är begränsad i ett visst land tittade vi på rankningen från den internationella frivilligorganisationen Reportrar utan gränser, som finns på deras officiella hemsida.

Inkomstfördelningen i kvintiler hämtas ur de statistiska uppgifterna från Världsbankens Development Research Group.Alla uppgifter avser inte samma år (Världsbankens uppgifter sträcker sig från 1992 till 2014).

Nå det mesta av webbens globala köpkraft.

Om du översätter till dessa toppspråk kan du nå 80 % av webbens globala köpkraft.Dessutom listas marknaderna med högre webbförsäljningspotential nedan.

Vill du veta mer?Visa hela listan

 

Toppspråk

engelska
42,9 %
kinesiska
9,4 %
japanska
7,1 %
spanska
6,7 %
tyska
5,9 %
franska
4,7 %
portugisiska
3,1 %
italienska
2,5 %

Toppländer

USA
31,4 %
Kina
9,3 %
Japan
7,1 %
Tyskland
4,7 %
Storbritannien
4,5 %
Frankrike
3,3 %
Brasilien
2,7 %
Italien
2,5 %

Det finns fortfarande begränsningar på internetåtkomst

I vissa länder kan det hända att översättningen av webbplatsens innehåll inte räcker för att omvandla lokala internet-användare till potentiella kunder.Kartan nedan visar de länder som för närvarande begränsar tillgång till Internet.

Källa: Reportrar utan gränser

Begränsad internetåtkomst

Kina Saudiarabien
Egypten Iran
Vietnam Sudan
Kuba Uzbekistan
Syrien Azerbajdzjan
Jemen Turkmenistan
Libyen Laos
Ekvatorialguinea Somalia
Djibouti Burundi
Eritrea

T-Indextabell 2018

 

Trend* Länder T-Index
2018
Projektion
2021
Internetanvändare Internets
penetrationsgrad
Utgifter p.c.
(Internetanvändare)**
(!) Begränsad internet-åtkomst
* Pilarna och bindestrecket indikerar landets beräknade resultat i 2021-rankningen
** Uppskattade årliga utgifter för varje internetanvändare
*** Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland
1 USA 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,2 % 48 351 US$
engelska 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % 48 351 US$
2 Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % 4 814 US$
kinesiska 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 US$
3 Japan 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % 22 709 US$
japanska 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 US$
4 Tyskland 4,7 % 3,3 % 73 825 582 89,7 % 24 004 US$
tyska 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % 24 004 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 4 countries får du tillgång till 50 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
5 Storbritannien (***) 4,5 % 2,9 % 62 171 477 94,8 % 27 520 US$
engelska 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % 27 520 US$
6 Frankrike 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % 22 100 US$
franska 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % 22 100 US$
7 Brasilien 2,7 % 4,6 % 126 398 299 60,9 % 8 070 US$
portugisiska 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 US$
8 Italien 2,5 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % 25 036 US$
italienska 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % 25 036 US$
9 Kanada 2,3 % 2,3 % 32 580 120 89,8 % 26 437 US$
engelska 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % 26 437 US$
franska 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 9 countries får du tillgång till 70 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
10 Indien 1,9 % 2,5 % 391 292 637 29,6 % 1 846 US$
engelska 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % 1 846 US$
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 US$
bengali 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
tamil 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
11 Australien 1,8 % 2,4 % 21 363 618 88,2 % 31 613 US$
engelska 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % 31 613 US$
12 Spanien 1,8 % 1,3 % 37 447 560 80,6 % 17 980 US$
spanska 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 US$
katalanska 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % 17 980 US$
13 Sydkorea 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 US$
koreanska 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 US$
14 Ryssland 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,1 % 5 804 US$
ryska 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % 5 804 US$
15 Mexiko 1,6 % 2 % 75 937 568 59,5 % 7 971 US$
spanska 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % 7 971 US$
16 Turkiet 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % 9 180 US$
turkiska 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 US$
17 Schweiz 0,9 % 0,93 % 7 463 156 89,1 % 45 992 US$
tyska 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % 45 992 US$
franska 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % 45 992 US$
italienska 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % 45 992 US$
18 Argentina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 71 % 10 676 US$
spanska 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % 10 676 US$
19 Nederländerna 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % 21 369 US$
nederländska 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % 21 369 US$
20 Venezuela 0,8 % 0,84 % 18 940 907 60 % 16 039 US$
spanska 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % 16 039 US$
21 Indonesien 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % 4 305 US$
indonesiska 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 US$
22 Saudiarabien (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % 10 451 US$
arabiska 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,7 % 10 451 US$
23 Polen 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 US$
polska 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 US$
24 Belgien 0,59 % 0,58 % 9 803 947 86,5 % 23 016 US$
nederländska 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % 23 016 US$
franska 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % 23 016 US$
25 Sverige 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % 24 446 US$
svenska 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,7 % 24 446 US$
26 Hongkong 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,5 % 31 764 US$
kinesiska 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % 31 764 US$
27 Österrike 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % 26 254 US$
tyska 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % 26 254 US$
28 Egypten (!) 0,5 % 0,61 % 39 471 581 41,3 % 4 781 US$
arabiska 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % 4 781 US$
29 Filippinerna 0,48 % 0,7 % 57 342 723 55,5 % 3 188 US$
engelska 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % 3 188 US$
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 US$
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,7 % 3 810 US$
engelska 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % 3 810 US$
31 Norge 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 748 US$
norska 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 US$
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 US$
hebreiska 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 US$
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % 3 721 US$
persiska 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 US$
34 Sydafrika 0,42 % 0,84 % 30 248 355 54 % 5 255 US$
engelska 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % 5 255 US$
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 US$
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 US$
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 US$
35 Colombia 0,41 % 0,77 % 28 287 098 58,1 % 5 548 US$
spanska 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % 5 548 US$
36 Malaysia 0,41 % 0,53 % 24 572 446 78,8 % 6 284 US$
malajiska 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % 6 284 US$
engelska 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % 6 284 US$
37 Thailand 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 594 US$
thailändska 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 US$
38 Danmark 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % 25 869 US$
danska 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 38 countries får du tillgång till 90 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66 % 11 968 US$
spanska 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % 11 968 US$
40 Förenade Arabemiraten 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % 14 913 US$
arabiska 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % 14 913 US$
41 Finland 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 744 US$
finska 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 US$
42 Grekland 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,1 % 15 932 US$
grekiska 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 US$
43 Portugal 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % 16 194 US$
portugisiska 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 US$
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4 541 899 81 % 23 035 US$
engelska 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % 23 035 US$
kinesiska 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 US$
45 Nya Zeeland 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,5 % 25 115 US$
engelska 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % 25 115 US$
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 US$
vietnamesiska 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 US$
47 Irland 0,25 % 0,18 % 4 042 510 85 % 23 413 US$
engelska 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % 23 413 US$
iriska 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 US$
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,5 % 6 472 US$
spanska 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % 6 472 US$
49 Rumänien 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % 7 729 US$
rumänska 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % 7 729 US$
50 Tjeckien 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % 9 977 US$
tjeckiska 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 US$
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29 965 859 15,5 % 2 324 US$
engelska 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % 2 324 US$
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 US$
52 Kazakstan 0,17 % 0,4 % 13 272 586 74,6 % 4 868 US$
ryska 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % 4 868 US$
kazakiska 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 US$
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,3 % 1 948 US$
bengali 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % 1 948 US$
54 Ungern 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % 7 400 US$
ungerska 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 US$
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % 20 928 US$
spanska 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % 20 928 US$
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % 6 702 US$
arabiska 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % 6 702 US$
57 Marocko 0,13 % 0,19 % 20 555 784 58,3 % 2 410 US$
arabiska 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 US$
franska 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 US$
58 Ecuador 0,13 % 0,2 % 8 857 768 54,1 % 5 449 US$
spanska 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % 5 449 US$
59 Algeriet 0,13 % 0,14 % 17 440 300 43 % 2 723 US$
arabiska 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 US$
franska 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 US$
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,4 % 14 641 US$
arabiska 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % 14 641 US$
61 Slovakien 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % 10 260 US$
slovakiska 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 US$
62 Dominikanska republiken 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % 6 722 US$
spanska 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % 6 722 US$
63 Ukraina 0,11 % 0,28 % 23 618 438 52,5 % 1 739 US$
ryska 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % 1 739 US$
ukrainska 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 US$
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % 7 003 US$
spanska 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % 7 003 US$
65 Qatar 0,1 % 0,13 % 2 423 068 94,3 % 15 913 US$
arabiska 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % 15 913 US$
66 Libanon 0,099 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % 8 210 US$
arabiska 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % 8 210 US$
67 Sudan (!) 0,097 % 0,14 % 11 082 072 28 % 3 320 US$
arabiska 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 US$
68 Kenya 0,089 % 0,17 % 12 600 007 26 % 2 671 US$
engelska 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % 2 671 US$
69 Costa Rica 0,086 % 0,1 % 3 207 258 66 % 10 235 US$
spanska 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % 10 235 US$
70 Sri Lanka 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % 4 558 US$
singalesiska 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32,1 % 4 558 US$
71 Kuba (!) 0,081 % 0,1 % 4 449 238 38,8 % 6 910 US$
spanska 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % 6 910 US$
72 Uruguay 0,081 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % 13 405 US$
spanska 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % 13 405 US$
73 Bulgarien 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 US$
bulgariska 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 US$
74 Uzbekistan (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 US$
uzbekiska 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 US$
75 Kroatien 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % 8 581 US$
kroatiska 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 US$
76 Jordanien 0,067 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 US$
arabiska 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 US$
77 Litauen 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 US$
litauiska 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 US$
78 Panama 0,065 % 0,091 % 2 178 424 54 % 11 266 US$
spanska 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % 11 266 US$
79 Angola 0,062 % 0,11 % 3 745 750 13 % 6 270 US$
portugisiska 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % 6 270 US$
80 Ghana 0,061 % 0,051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 US$
engelska 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 US$
81 Serbien 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 US$
serbiska 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 US$
82 Syrien (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,9 % 3 868 US$
arabiska 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % 3 868 US$
83 Vitryssland 0,058 % 0,1 % 6 756 541 71,1 % 3 252 US$
ryska 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % 3 252 US$
vitryska 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 US$
84 Tunisien 0,058 % 0,092 % 5 656 012 49,6 % 3 879 US$
arabiska 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 US$
franska 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 US$
85 Slovenien 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 US$
slovenska 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 US$
86 Azerbajdzjan (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 US$
azerbajdzjanska 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 US$
87 Oman 0,051 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 US$
arabiska 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 US$
88 Luxemburg 0,046 % 0,041 % 571 189 98,1 % 30 852 US$
tyska 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % 30 852 US$
89 Bolivia 0,045 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 US$
spanska 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 US$
90 Myanmar (Burma) 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % 1 257 US$
burmesiska 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 US$
91 Lettland 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 US$
lettiska 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 US$
92 Etiopien 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % 985 US$
amhariska 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 US$
93 Paraguay 0,041 % 0,068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 US$
spanska 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 US$
94 Trinidad och Tobago 0,039 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 US$
engelska 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 US$
95 Bahrain 0,038 % 0,057 % 1 396 668 98 % 10 308 US$
arabiska 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % 10 308 US$
96 Côte d’Ivoire 0,035 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % 2 104 US$
franska 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % 2 104 US$
97 Kamerun 0,034 % 0,032 % 5 859 797 25 % 2 205 US$
franska 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % 2 205 US$
98 Cypern 0,033 % 0,037 % 888 125 75,9 % 14 022 US$
grekiska 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 US$
99 El Salvador 0,031 % 0,057 % 1 839 969 29 % 6 395 US$
spanska 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % 6 395 US$
100 Estland 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 239 US$
estniska 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 US$
101 Macao 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % 22 474 US$
kinesiska 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % 22 474 US$
102 Honduras 0,029 % 0,036 % 2 733 860 30 % 4 028 US$
spanska 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % 4 028 US$
103 Bosnien och Hercegovina 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % 5 279 US$
bosniska 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 US$
104 Jemen (!) 0,026 % 0,072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 US$
arabiska 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 US$
105 Palestinska territorierna 0,026 % 0,036 % 2 753 697 60,5 % 3 615 US$
arabiska 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % 3 615 US$
106 Island 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 187 US$
isländska 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 US$
107 Turkmenistan (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % 9 505 US$
turkmeniska 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 US$
108 Uganda 0,025 % 0,041 % 9 077 567 21,9 % 1 026 US$
engelska 0,025 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % 1 026 US$
109 Libyen (!) 0,023 % 0,036 % 1 275 642 20,3 % 6 981 US$
arabiska 0,023 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % 6 981 US$
110 Tanzania 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % 1 213 US$
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 US$
111 Jamaica 0,022 % 0,028 % 1 296 610 45 % 6 420 US$
engelska 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % 6 420 US$
112 Kambodja 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 603 US$
kambodjanska 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 US$
113 Albanien 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % 4 115 US$
albanska 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 US$
114 Georgien 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % 3 548 US$
georgiska 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 US$
115 Nepal 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % 1 281 US$
nepalesiska 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 US$
116 Bahamas 0,019 % 0,016 % 312 986 80 % 22 771 US$
engelska 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % 22 771 US$
117 Zambia 0,019 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % 1 679 US$
engelska 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % 1 679 US$
118 Armenien 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % 3 466 US$
armeniska 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 US$
119 Zimbabwe 0,018 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % 1 813 US$
engelska 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % 1 813 US$
120 Mauritius 0,018 % 0,024 % 659 407 52,2 % 10 192 US$
engelska 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % 10 192 US$
121 Nordmakedonien 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % 4 289 US$
makedonska 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 US$
122 Namibia 0,017 % 0,02 % 769 455 31 % 8 263 US$
engelska 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % 8 263 US$
123 Botswana 0,016 % 0,019 % 885 702 39,4 % 6 838 US$
engelska 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % 6 838 US$
124 Senegal 0,015 % 0,018 % 3 954 620 25,7 % 1 462 US$
franska 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % 1 462 US$
125 Nicaragua 0,014 % 0,02 % 1 511 037 24,6 % 3 555 US$
spanska 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % 3 555 US$
126 Laos (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % 3 358 US$
laotiska 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 US$
127 Moldavien 0,013 % 0,019 % 2 521 887 71 % 1 951 US$
rumänska 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % 1 951 US$
128 Malta 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % 13 902 US$
maltesiska 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 US$
129 Kongo-Kinshasa 0,011 % 0,008 % 4 889 515 6,2 % 890 US$
franska 0,011 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % 890 US$
130 Gabon 0,011 % 0,0075 % 951 287 48 % 4 501 US$
franska 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % 4 501 US$
131 Afghanistan 0,011 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % 1 092 US$
persiska 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 US$
132 Rwanda 0,0099 % 0,0103 % 2 383 502 20 % 1 569 US$
engelska 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % 1 569 US$
133 Barbados 0,0093 % 0,0063 % 226 714 79,5 % 15 532 US$
engelska 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % 15 532 US$
134 Moçambique 0,0093 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % 697 US$
portugisiska 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % 697 US$
135 Papua Nya Guinea 0,0087 % 0,0074 % 776 159 9,6 % 4 247 US$
engelska 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % 4 247 US$
136 Kirgizistan 0,0079 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % 1 425 US$
ryska 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % 1 425 US$
137 Montenegro 0,0075 % 0,0097 % 434 865 69,9 % 6 587 US$
serbiska 0,0076 % 0,000097 % 434 865 69,9 % 6 587 US$
138 Haiti 0,0073 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 US$
franska 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 US$
139 Ekvatorialguinea (!) 0,0071 % 0,0078 % 290 470 23,8 % 9 301 US$
spanska 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 US$
140 Mali 0,007 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 US$
franska 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 US$
141 Mongoliet 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % 3 765 US$
mongoliska 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 US$
142 Brunei 0,0061 % 0,0071 % 380 876 90 % 6 125 US$
malajiska 0,0062 % 0,000071 % 380 876 90 % 6 125 US$
143 Tadzjikistan 0,0058 % 0,013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 US$
ryska 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 US$
144 Fiji 0,0056 % 0,0086 % 418 013 46,5 % 5 122 US$
engelska 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % 5 122 US$
145 Maldiverna 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % 8 186 US$
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 US$
146 Burkina Faso 0,0054 % 0,0066 % 2 603 042 14 % 792 US$
franska 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % 792 US$
147 Monaco 0,0052 % 0,0036 % 36 655 95,2 % 53 462 US$
franska 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % 53 462 US$
148 Benin 0,0051 % 0,0038 % 1 303 589 12 % 1 474 US$
franska 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % 1 474 US$
149 Liechtenstein 0,005 % 0,0044 % 36 947 98,1 % 51 181 US$
tyska 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % 51 181 US$
150 Swaziland 0,0048 % 0,0096 % 383 723 28,6 % 4 716 US$
engelska 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % 4 716 US$
151 Guinea 0,0042 % 0,0015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 US$
franska 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 US$
152 Andorra 0,004 % 0,0025 % 75 681 97,9 % 19 815 US$
katalanska 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % 19 815 US$
153 Guyana 0,0038 % 0,0079 % 275 760 35,7 % 5 227 US$
engelska 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 US$
154 Färöarna 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 US$
färöiska 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 US$
155 Lesotho 0,0031 % 0,0022 % 602 965 27,4 % 1 934 US$
engelska 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % 1 934 US$
156 Togo 0,0028 % 0,0022 % 860 281 11,3 % 1 236 US$
franska 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % 1 236 US$
157 Belize 0,0028 % 0,0026 % 163 588 44,6 % 6 417 US$
engelska 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % 6 417 US$
158 Mauretanien 0,0026 % 0,0029 % 774 183 18 % 1 273 US$
franska 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % 1 273 US$
159 Kongo-Brazzaville 0,0025 % 0,0047 % 416 217 8,1 % 2 318 US$
franska 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % 2 318 US$
160 Tchad 0,0024 % 0,0024 % 722 627 5 % 1 284 US$
franska 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % 1 284 US$
161 Grönland 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % 23 899 US$
grönländska 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 US$
162 Sierra Leone 0,0024 % 0,00078 % 870 532 11,8 % 1 041 US$
engelska 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % 1 040 US$
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % 770 US$
franska 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % 770 US$
164 Kap Verde 0,0023 % 0,004 % 271 507 50,3 % 3 160 US$
portugisiska 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % 3 160 US$
165 S:t Lucia 0,0023 % 0,0022 % 83 186 46,7 % 10 290 US$
engelska 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % 10 290 US$
166 Surinam 0,0022 % 0,0084 % 253 499 45,4 % 3 364 US$
nederländska 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 US$
167 Antigua och Barbuda 0,0021 % 0,0018 % 73 703 73 % 11 017 US$
engelska 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % 11 017 US$
168 Bhutan 0,002 % 0,003 % 333 226 41,8 % 2 325 US$
engelska 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % 2 325 US$
169 Grenada 0,0019 % 0,0016 % 59 947 55,9 % 12 243 US$
engelska 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % 12 243 US$
170 San Marino 0,0016 % 0,00098 % 17 498 52,7 % 35 016 US$
italienska 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % 35 016 US$
171 Seychellerna 0,0015 % 0,0016 % 53 502 56,5 % 10 985 US$
engelska 0,0016 % 0,000016 % 53 502 56,5 % 10 985 US$
172 S:t Kitts och Nevis 0,00135 % 0,00138 % 42 113 76,8 % 12 196 US$
engelska 0,00135 % 0,000014 % 42 113 76,8 % 12 196 US$
173 Liberia 0,00126 % 0,00125 % 337 732 7,3 % 1 414 US$
engelska 0,00126 % 0,000012 % 337 732 7,3 % 1 414 US$
174 S:t Vincent och Grenadinerna 0,00125 % 0,002 % 60 929 55,6 % 7 793 US$
engelska 0,00125 % 0,00002 % 60 929 55,6 % 7 793 US$
175 Niger 0,00124 % 0,00093 % 893 073 4,3 % 525 US$
franska 0,00124 % 0,000009 % 893 073 4,3 % 525 US$
176 Östtimor 0,00123 % 0,00058 % 320 339 25,2 % 1 460 US$
engelska 0,00123 % 0,000006 % 320 339 25,2 % 1 460 US$
177 Gambia 0,00109 % 0,00128 % 377 123 18,5 % 1 092 US$
engelska 0,00109 % 0,000013 % 377 123 18,5 % 1 092 US$
178 Somalia (!) 0,00102 % 0,00098 % 269 178 1,9 % 1 443 US$
somaliska 0,00102 % 0,00001 % 269 178 1,9 % 1 443 US$
179 Dominica 0,001 % 0,00084 % 49 296 67 % 7 730 US$
engelska 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % 7 730 US$
180 Djibouti (!) 0,00085 % 0,00149 % 123 728 13,1 % 2 599 US$
somaliska 0,00085 % 0,000015 % 123 728 13,1 % 2 599 US$
181 Burundi (!) 0,00077 % 0,0006 % 544 097 5,2 % 535 US$
franska 0,00077 % 0,000006 % 544 097 5,2 % 535 US$
182 Samoa 0,00076 % 0,00123 % 57 386 29,4 % 5 013 US$
engelska 0,00076 % 0,000012 % 57 386 29,4 % 5 013 US$
183 Vanuatu 0,00069 % 0,0008 % 64 896 24 % 4 017 US$
engelska 0,00069 % 0,000008 % 64 896 24 % 4 017 US$
184 Salomonöarna 0,00058 % 0,00093 % 65 936 11 % 3 326 US$
engelska 0,00058 % 0,000009 % 65 936 11 % 3 326 US$
185 Centralafrikanska republiken 0,00054 % 0,00098 % 183 785 4 % 1 121 US$
franska 0,00054 % 0,00001 % 183 785 4 % 1 121 US$
186 Malawi 0,000489 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % 107 US$
engelska 0,00049 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % 107 US$
187 Tonga 0,000485 % 0,00108 % 42 795 39,9 % 4 300 US$
engelska 0,00048 % 0,000011 % 42 795 39,9 % 4 300 US$
188 Mikronesien 0,000416 % 0,000411 % 34 996 33,3 % 4 507 US$
engelska 0,00042 % 0,000004 % 34 996 33,3 % 4 507 US$
189 Komorerna 0,000319 % 0,0005 % 63 171 7,9 % 1 919 US$
franska 0,00032 % 0,000005 % 63 171 7,9 % 1 919 US$
190 Guinea-Bissau 0,000288 % 0,000288 % 68 270 3,8 % 1 603 US$
portugisiska 0,00029 % 0,000003 % 68 270 3,8 % 1 603 US$
191 São Tomé och Príncipe 0,000278 % 0,000354 % 55 975 28 % 1 883 US$
portugisiska 0,00028 % 0,000004 % 55 975 28 % 1 883 US$
192 Marshallöarna 0,000197 % 0,00021 % 15 808 29,8 % 4 737 US$
engelska 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % 4 737 US$
193 Eritrea (!) 0,000157 % 0,000483 % 69 843 1,2 % 852 US$
engelska 0,00016 % 0,000005 % 69 843 1,2 % 852 US$
194 Kiribati 0,000094 % 0,000129 % 15 672 13,7 % 2 273 US$
engelska 0,00009 % 0,000001 % 15 672 13,7 % 2 273 US$
195 Tuvalu 0,000055 % 0,000018 % 5 106 46 % 4 123 US$
engelska 0,00006 % 0 % 5 106 46 % 4 123 US$
Trend* Språk T-Index
2018
Projektion
2021
Internetanvändare Internets
penetrationsgrad
Utgifter p.c.
(Internetanvändare)**
(!) Begränsad internet-åtkomst
* Pilarna och bindestrecket indikerar landets beräknade resultat i 2021-rankningen
** Uppskattade årliga utgifter för varje internetanvändare
*** Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland
1 engelska (!) 42,9 % 34,7 % 766 864 013 44,1 % 21 212 US$
USA 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % 48 351 US$
Storbritannien (***) 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % 27 520 US$
Australien 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % 31 613 US$
Kanada 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % 26 437 US$
Indien 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % 1 846 US$
Nigeria 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % 3 810 US$
Filippinerna 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % 3 188 US$
Nya Zeeland 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % 25 115 US$
Sydafrika 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % 5 255 US$
Irland 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % 23 413 US$
Singapore 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % 23 035 US$
Pakistan 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % 2 324 US$
Malaysia 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % 6 284 US$
Kenya 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % 2 671 US$
Ghana 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % 2 359 US$
Trinidad och Tobago 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % 14 658 US$
Uganda 0,024 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % 1 026 US$
Jamaica 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % 6 420 US$
Bahamas 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % 22 771 US$
Zambia 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % 1 679 US$
Zimbabwe 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % 1 813 US$
Mauritius 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % 10 192 US$
Namibia 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % 8 263 US$
Botswana 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % 6 838 US$
Rwanda 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % 1 569 US$
Barbados 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % 15 532 US$
Papua Nya Guinea 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % 4 247 US$
Fiji 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % 5 122 US$
Swaziland 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % 4 716 US$
Guyana 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 US$
Lesotho 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % 1 934 US$
Belize 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % 6 417 US$
Sierra Leone 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % 1 041 US$
S:t Lucia 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % 10 290 US$
Antigua och Barbuda 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % 11 017 US$
Bhutan 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % 2 325 US$
Grenada 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % 12 243 US$
Seychellerna 0,0015 % 0,000016 % 53 502 56,5 % 10 985 US$
S:t Kitts och Nevis 0,0014 % 0,000014 % 42 113 76,8 % 12 196 US$
Liberia 0,0013 % 0,000012 % 337 732 7,3 % 1 414 US$
S:t Vincent och Grenadinerna 0,0013 % 0,00002 % 60 929 55,6 % 7 793 US$
Östtimor 0,0012 % 0,000006 % 320 339 25,2 % 1 460 US$
Gambia 0,0011 % 0,000013 % 377 123 18,5 % 1 092 US$
Dominica 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % 7 730 US$
Samoa 0,0008 % 0,000012 % 57 386 29,4 % 5 013 US$
Vanuatu 0,0007 % 0,000008 % 64 896 24 % 4 017 US$
Salomonöarna 0,0006 % 0,000009 % 65 936 11 % 3 326 US$
Malawi 0,0005 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % 107 US$
Tonga 0,0005 % 0,000011 % 42 795 39,9 % 4 300 US$
Mikronesien 0,0004 % 0,000004 % 34 996 33,3 % 4 507 US$
Marshallöarna 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % 4 737 US$
Eritrea 0,0002 % 0,000005 % 69 843 1,2 % 852 US$
Kiribati 0,0001 % 0,000001 % 15 672 13,7 % 2 273 US$
Tuvalu 0,0001 % 0 % 5 106 46 % 4 123 US$
2 kinesiska (!) 9,4 % 13,9 % 734 812 350 67,1 % 4 848 US$
Kina 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 US$
Singapore 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 2 languages får du tillgång till 50 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
3 japanska 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % 22 709 US$
Japan 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 US$
4 spanska (!) 6,7 % 8,4 % 261 123 476 52,1 % 9 775 US$
Mexiko 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % 7 971 US$
Spanien 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 US$
Argentina 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % 10 676 US$
Venezuela 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % 16 039 US$
Colombia 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % 5 548 US$
Chile 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % 11 968 US$
Peru 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % 6 472 US$
Puerto Rico 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % 20 928 US$
Ecuador 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % 5 449 US$
Dominikanska republiken 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % 6 722 US$
Guatemala 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % 7 003 US$
Costa Rica 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % 10 235 US$
Kuba 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % 6 910 US$
Uruguay 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % 13 405 US$
Panama 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % 11 266 US$
Bolivia 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % 3 986 US$
Paraguay 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % 4 461 US$
El Salvador 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % 6 395 US$
Honduras 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % 4 028 US$
Nicaragua 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % 3 555 US$
Ekvatorialguinea 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 US$
5 tyska 5,9 % 4,5 % 87 047 821 91,9 % 25 576 US$
Tyskland 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % 24 004 US$
Schweiz 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % 45 992 US$
Österrike 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % 26 254 US$
Luxemburg 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % 30 852 US$
Liechtenstein 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % 51 181 US$
6 franska (!) 4,7 % 4,7 % 129 483 596 31,7 % 13 770 US$
Frankrike 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % 22 100 US$
Kanada 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 US$
Belgien 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % 23 016 US$
Schweiz 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % 45 992 US$
Marocko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 US$
Algeriet 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 US$
Côte d’Ivoire 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % 2 104 US$
Kamerun 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % 2 205 US$
Tunisien 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 US$
Senegal 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % 1 462 US$
Kongo-Kinshasa 0,012 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % 890 US$
Gabon 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % 4 501 US$
Haiti 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 US$
Mali 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % 1 335 US$
Burkina Faso 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % 792 US$
Monaco 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % 53 462 US$
Benin 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % 1 474 US$
Guinea 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % 1 303 US$
Togo 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % 1 236 US$
Mauretanien 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % 1 273 US$
Kongo-Brazzaville 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % 2 318 US$
Tchad 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % 1 284 US$
Madagaskar 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % 770 US$
Niger 0,0012 % 0,000009 % 893 073 4,3 % 525 US$
Burundi 0,0008 % 0,000006 % 544 097 5,2 % 535 US$
Centralafrikanska republiken 0,0005 % 0,00001 % 183 785 4 % 1 121 US$
Komorerna 0,0003 % 0,000005 % 63 171 7,9 % 1 919 US$
7 portugisiska 3,1 % 5 % 142 861 908 34,8 % 8 161 US$
Brasilien 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 US$
Portugal 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 US$
Angola 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % 6 270 US$
Moçambique 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % 697 US$
Kap Verde 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % 3 160 US$
Guinea-Bissau 0,0003 % 0,000003 % 68 270 3,8 % 1 603 US$
São Tomé och Príncipe 0,0003 % 0,000004 % 55 975 28 % 1 883 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 7 languages får du tillgång till 70 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
8 italienska 2,5 % 2,3 % 37 729 388 67,7 % 25 338 US$
Italien 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % 25 036 US$
Schweiz 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % 45 992 US$
San Marino 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % 35 016 US$
9 arabiska (!) 2,5 % 3,4 % 149 715 340 56,8 % 6 316 US$
Saudiarabien 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,8 % 10 451 US$
Egypten 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % 4 781 US$
Förenade Arabemiraten 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % 14 913 US$
Irak 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % 6 702 US$
Kuwait 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % 14 641 US$
Qatar 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % 15 913 US$
Libanon 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % 8 210 US$
Sudan 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 US$
Jordanien 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % 4 343 US$
Marocko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % 2 410 US$
Algeriet 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % 2 723 US$
Syrien 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % 3 868 US$
Oman 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % 6 291 US$
Bahrain 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % 10 308 US$
Tunisien 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % 3 879 US$
Jemen 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % 1 481 US$
Palestinska territorierna 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % 3 615 US$
Libyen 0,024 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % 6 981 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 9 languages får du tillgång till 90 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
10 ryska 1,9 % 4 % 139 401 047 54,4 % 5 084 US$
Ryssland 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % 5 804 US$
Kazakstan 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % 4 868 US$
Ukraina 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % 1 739 US$
Vitryssland 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % 3 252 US$
Kirgizistan 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % 1 425 US$
Tadzjikistan 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % 1 237 US$
11 koreanska 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % 14 130 US$
Sydkorea 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 US$
12 nederländska 1,2 % 0,86 % 21 532 974 74,1 % 21 607 US$
Nederländerna 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % 21 369 US$
Belgien 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % 23 016 US$
Surinam 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 US$
13 turkiska 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % 9 180 US$
Turkiet 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 US$
14 indonesiska 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % 4 305 US$
Indonesien 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 US$
15 polska 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % 8 703 US$
Polen 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 US$
16 svenska 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % 24 446 US$
Sverige 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % 24 446 US$
17 kinesiska 0,57 % 0,55 % 6 917 831 84,6 % 31 093 US$
Hongkong 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % 31 764 US$
Macao 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % 22 474 US$
18 norska 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % 32 748 US$
Norge 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 US$
19 hebreiska 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % 24 485 US$
Israel 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 US$
20 persiska (!) 0,43 % 0,67 % 46 405 214 31,9 % 3 513 US$
Iran 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 US$
Afghanistan 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 US$
21 thailändska 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % 4 594 US$
Thailand 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 US$
22 hindi 0,38 % 0,39 % 78 258 527 29,5 % 1 846 US$
Indien 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 US$
23 danska 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % 25 869 US$
Danmark 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 US$
24 grekiska 0,35 % 0,33 % 8 333 243 72,5 % 15 728 US$
Grekland 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 US$
Cypern 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 US$
25 katalanska 0,34 % 0,25 % 7 070 885 89,2 % 17 999 US$
Spanien 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % 17 980 US$
Andorra 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % 19 815 US$
26 finska 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % 25 744 US$
Finland 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 US$
27 malajiska 0,29 % 0,38 % 17 581 588 84,4 % 6 280 US$
Malaysia 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % 6 284 US$
Brunei 0,0061 % 0,000071 % 380 876 90 % 6 125 US$
28 vietnamesiska (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % 2 294 US$
Vietnam 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 US$
29 rumänska 0,25 % 0,29 % 14 244 775 65,2 % 6 706 US$
Rumänien 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % 7 729 US$
Moldavien 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % 1 951 US$
30 bengali 0,25 % 0,21 % 49 303 292 23,9 % 1 908 US$
Bangladesh 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % 1 948 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
31 tjeckiska 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % 9 977 US$
Tjeckien 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 US$
32 ungerska 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % 7 400 US$
Ungern 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 US$
33 afrikaans 0,13 % 0,27 % 9 528 232 54 % 5 255 US$
Sydafrika 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 US$
34 slovakiska 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % 10 260 US$
Slovakien 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 US$
35 tamil 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
36 telugu 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
37 marathi 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
38 kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
39 gujarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
Indien 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
40 singalesiska 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % 4 558 US$
Sri Lanka 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % 4 558 US$
41 bulgariska 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 US$
Bulgarien 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 US$
42 uzbekiska (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 US$
Uzbekistan 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 US$
43 kroatiska 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % 8 581 US$
Kroatien 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 US$
44 serbiska 0,068 % 0,083 % 5 168 176 68,5 % 4 995 US$
Serbien 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % 4 849 US$
Montenegro 0,0075 % 0,000097 % 434 865 69,9 % 6 587 US$
45 litauiska 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 US$
Litauen 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 US$
46 slovenska 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 US$
Slovenien 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 US$
47 azerbajdzjanska (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % 2 594 US$
Azerbajdzjan 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 US$
48 kazakiska 0,051 % 0,12 % 3 981 776 74,6 % 4 868 US$
Kazakstan 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 US$
49 tagalog 0,048 % 0,07 % 5 734 272 55,5 % 3 188 US$
Filippinerna 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 US$
50 burmesiska 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % 1 257 US$
Myanmar (Burma) 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 US$
51 ukrainska 0,043 % 0,11 % 9 447 375 52,5 % 1 739 US$
Ukraina 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 US$
52 lettiska 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % 10 134 US$
Lettland 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 US$
53 amhariska 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % 985 US$
Etiopien 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 US$
54 estniska 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % 10 239 US$
Estland 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 US$
55 bosniska 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % 5 279 US$
Bosnien och Hercegovina 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 US$
56 isländska 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % 30 187 US$
Island 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 US$
57 turkmeniska (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % 9 505 US$
Turkmenistan 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 US$
58 swahili 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % 1 213 US$
Tanzania 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 US$
59 kambodjanska 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % 1 603 US$
Kambodja 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 US$
60 zulu 0,021 % 0,042 % 1 512 418 54 % 5 255 US$
Sydafrika 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 US$
61 albanska 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % 4 115 US$
Albanien 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 US$
62 georgiska 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % 3 548 US$
Georgien 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 US$
63 nepalesiska 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % 1 281 US$
Nepal 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 US$
64 urdu 0,018 % 0,023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 US$
Pakistan 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 US$
65 armeniska 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % 3 466 US$
Armenien 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 US$
66 makedonska 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % 4 289 US$
Nordmakedonien 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 US$
67 xhosa 0,015 % 0,03 % 1 058 692 54 % 5 255 US$
Sydafrika 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 US$
68 laotiska (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % 3 358 US$
Laos 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 US$
69 maltesiska 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % 13 902 US$
Malta 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 US$
70 mongoliska 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % 3 765 US$
Mongoliet 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 US$
71 divehi 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % 8 186 US$
Maldiverna 0,0055 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 US$
72 iriska 0,005 % 0,0035 % 80 850 85 % 23 413 US$
Irland 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 US$
73 färöiska 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % 25 375 US$
Färöarna 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 US$
74 grönländska 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % 23 899 US$
Grönland 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 US$
75 somaliska (!) 0,0019 % 0,0025 % 392 906 7,5 % 1 807 US$
Somalia 0,001 % 0,00001 % 269 178 1,9 % 1 443 US$
Djibouti 0,0008 % 0,000015 % 123 728 13,1 % 2 599 US$
76 vitryska 0,0017 % 0,003 % 202 696 71,1 % 3 252 US$
Vitryssland 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 US$
Trend* Geografiskt område T-Index
2018
Projektion
2021
Internetanvändare Internets
penetrationsgrad
Utgifter p.c.
(Internetanvändare)**
(!) Begränsad internet-åtkomst
* Pilarna och bindestrecket indikerar landets beräknade resultat i 2021-rankningen
** Uppskattade årliga utgifter för varje internetanvändare
*** Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland
1 Western Europe 22,3 % 17,9 % 352 485 743 83,7 % 24 018 US$
tyska 5,9 % 0,045 % 87 047 821 89,2 % 25 576 US$
engelska 4,8 % 0,031 % 66 133 137 94,1 % 27 274 US$
franska 3,8 % 0,038 % 62 884 270 85,8 % 22 814 US$
italienska 2,5 % 0,023 % 37 729 388 61,6 % 25 338 US$
spanska 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % 17 980 US$
nederländska 1,2 % 0,0085 % 21 279 475 89,3 % 21 824 US$
svenska 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % 24 446 US$
norska 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % 32 748 US$
danska 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % 25 869 US$
katalanska 0,34 % 0,0025 % 7 070 885 80,7 % 17 999 US$
finska 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % 25 744 US$
grekiska 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % 15 932 US$
portugisiska 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % 16 194 US$
isländska 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % 30 187 US$
maltesiska 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % 13 902 US$
iriska 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % 23 413 US$
färöiska 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % 25 375 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 1 regions får du tillgång till 70 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
2 Sub-Saharan Africa 1,6 % 3 % 205 161 259 20,1 % 2 908 US$
engelska 1 % 0,022 % 114 447 915 26,6 % 3 370 US$
franska 0,14 % 0,00132 % 34 692 371 11,7 % 1 578 US$
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % 5 255 US$
arabiska 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % 3 320 US$
portugisiska 0,074 % 0,00123 % 9 192 426 15,3 % 3 054 US$
amhariska 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % 985 US$
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % 1 213 US$
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % 5 255 US$
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % 5 255 US$
spanska 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % 9 301 US$
somaliska 0,0019 % 0,000025 % 392 906 2,6 % 1 807 US$
3 Southeast Asia 2,7 % 3,4 % 249 931 446 38,9 % 4 044 US$
indonesiska 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % 4 305 US$
engelska 0,75 % 0,0103 % 62 479 853 58,1 % 4 555 US$
thailändska 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % 4 594 US$
malajiska 0,29 % 0,0038 % 17 581 588 79 % 6 280 US$
vietnamesiska 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % 2 294 US$
kinesiska 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % 23 035 US$
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % 3 188 US$
burmesiska 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % 1 257 US$
kambodjanska 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % 1 603 US$
laotiska 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % 3 358 US$
4 South Asia 2,4 % 3 % 467 758 952 26,5 % 1 913 US$
engelska 1,1 % 0,018 % 222 948 817 26,6 % 1 904 US$
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % 1 846 US$
bengali 0,25 % 0,0021 % 49 303 292 21,5 % 1 908 US$
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
tamil 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % 1 846 US$
singalesiska 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % 4 558 US$
nepalesiska 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % 1 281 US$
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % 2 324 US$
persiska 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % 1 092 US$
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % 8 186 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 4 regions får du tillgång till 90 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
5 South America 5,7 % 9 % 250 461 223 59,6 % 8 632 US$
spanska 3 % 0,044 % 123 533 665 58,5 % 9 224 US$
portugisiska 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % 8 070 US$
engelska 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % 5 227 US$
nederländska 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % 3 364 US$
6 Oceania 2,1 % 2,7 % 27 012 459 68,7 % 29 109 US$
engelska 2,1 % 0,027 % 27 012 459 68,7 % 29 109 US$
7 North and Central Asia 2 % 4,2 % 150 326 041 65,1 % 5 005 US$
ryska 1,7 % 0,037 % 118 676 139 69,2 % 5 585 US$
uzbekiska 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % 1 764 US$
azerbajdzjanska 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % 2 594 US$
kazakiska 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % 4 868 US$
turkmeniska 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % 9 505 US$
georgiska 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % 3 548 US$
armeniska 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % 3 466 US$
8 North America 33,7 % 24,3 % 278 989 248 77,6 % 45 789 US$
engelska 33,1 % 0,24 % 270 196 483 77,2 % 46 419 US$
franska 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % 26 437 US$
grönländska 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % 23 899 US$
9 North Africa and Middle East 3,4 % 4,7 % 209 997 880 48,2 % 6 162 US$
arabiska 2,4 % 0,033 % 138 633 268 45,8 % 6 556 US$
hebreiska 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % 24 485 US$
persiska 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % 3 721 US$
franska 0,16 % 0,0021 % 21 826 048 50 % 2 725 US$
10 East Asia 18,7 % 21 % 906 951 812 57,8 % 7 837 US$
kinesiska 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % 4 814 US$
japanska 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % 22 709 US$
koreanska 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % 14 130 US$
kinesiska 0,57 % 0,0055 % 6 917 831 87 % 31 093 US$
mongoliska 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % 3 765 US$
Genom att lokalisera din webbplats för dessa 10 regions får du tillgång till 50 % av den globala webbförsäljningspotentialen.
11 Central and Eastern Europe 3,2 % 3,9 % 164 173 760 63,7 % 7 298 US$
turkiska 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % 9 180 US$
polska 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % 8 703 US$
rumänska 0,25 % 0,0029 % 14 244 775 61,3 % 6 706 US$
tjeckiska 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % 9 977 US$
ungerska 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % 7 400 US$
ryska 0,12 % 0,0026 % 20 724 908 57,2 % 2 217 US$
slovakiska 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % 10 260 US$
bulgariska 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % 6 195 US$
kroatiska 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % 8 581 US$
serbiska 0,068 % 0,00083 % 5 168 176 67,3 % 4 995 US$
litauiska 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % 11 610 US$
slovenska 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % 13 364 US$
ukrainska 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % 1 739 US$
lettiska 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % 10 134 US$
grekiska 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % 14 022 US$
estniska 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % 10 239 US$
bosniska 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % 5 279 US$
albanska 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % 4 115 US$
makedonska 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % 4 289 US$
vitryska 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % 3 252 US$
12 Central America and the Caribbean 2,4 % 3 % 111 543 203 51,4 % 8 105 US$
spanska 2,3 % 0,029 % 106 846 985 53,4 % 8 075 US$
engelska 0,1 % 0,0012 % 3 369 589 57 % 11 414 US$
franska 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % 2 088 US$

Copyright

Denna rangordning får endast fritt återanvändas och delas om en länk till denna sida tillhandahålls och det görs klart för användarna att uppgifterna kommer från T-Indexstudien.Kopiera och klistra in följande yttrande:

"T-Indexstudie 2017, genomförd av Translated. Translated är webbens ledande leverantör av professionella översättningar, med 337 268internationella kunder och 596 575 granskade översättare."

Tack till

Tack till alla personer som gav oss användbara data eller tips (i alfabetisk ordning):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, ekonom hos Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft