T-index 2018

Οι κορυφαίες χώρες για διαδικτυακές πωλήσεις

Ο T-Index κατατάσσει τις χώρες ανάλογα με τις δυνατότητές τους για διαδικτυακές πωλήσεις.Υπολογίζει το μερίδιο αγοράς κάθε χώρας σε σχέση με το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρόγνωση κορυφαίων χωρών

Γιατί δημιουργούμε αυτήν την κατάταξη

Η μελέτη διεξήχθη από την Translated για να καθοδηγήσει τους επιχειρηματικούς της πελάτες στην επιλογή αγορών και γλωσσών στο πλαίσιο έργων διεθνοποίησης και να τους βοηθήσει να βρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση επένδυσης (ROI).

Ο δείκτης T-Index αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες που αποσκοπούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε διεθνές επίπεδο να επιλέξουν τις αγορές-στόχους τους και να αποφασίσουν ποιες είναι οι καταλληλότερες γλώσσες-στόχοι κατά τη μετάφραση του ιστότοπού τους.

Ερμηνεία της μελέτης

Ο δείκτης T-Index αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες που αποσκοπούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε διεθνές επίπεδο να επιλέξουν τις αγορές-στόχους τους και να αποφασίσουν ποιες είναι οι καταλληλότερες γλώσσες-στόχοι κατά τη μετάφραση του ιστότοπού τους.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.

Μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων χειμερινού αθλητισμού έχει έναν ιστότοπο στα Αγγλικά και επιθυμεί να τον μεταφράσει σε μια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα προκειμένου να προσεγγίσει νέους πελάτες στο διαδίκτυο. Μετά τη διεξαγωγή μιας έρευνας αγοράς, ο διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα είναι πολύ πιθανό να προσελκύσουν καταναλωτές στη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Χάρη στην πρόσβαση στο T-Index, γίνεται γρήγορα σαφές ότι η Γερμανία, με μερίδιο αγοράς 4,7%, είναι η αγορά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ηλεκτρονικών πωλήσεων, με 73.825.582 χρήστες του διαδικτύου και μέσες ετήσιες δαπάνες 24.003 δολαρίων. Ως εκ τούτου, ο δείκτης T-Index διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της γερμανικής γλώσσας ως της νέας γλώσσας στον ιστότοπο.

Υποθέσεις και μέθοδος

Ο δείκτης T-Index είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των εταιρειών που πρέπει να αποφασίσουν σε τι αγορά πρέπει να στοχεύσουν και σε ποιες γλώσσες θα μεταφράσουν τον ιστότοπο ή τους ιστότοπούς τους.Ο δείκτης παρέχει μια επισκόπηση των δυνητικών διαδικτυακών πωλήσεων κάθε χώρας.

Ο δείκτης T-Index 2018 χρησιμοποιεί τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που παρέχει η βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλαδή στοιχεία για το 2016.

Η τιμή του T-Index υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό χρηστών του διαδικτύου με τις εκτιμώμενες κατά κεφαλήν ετήσιες δαπάνες.

Για να υπολογίσουμε τις κατά κεφαλήν ετήσιες δαπάνες κάθε χρήστη του διαδικτύου, χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη HFCE (τελική κατανάλωση νοικοκυριών) από την Παγκόσμια Τράπεζα που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ. Ο δείκτης HFCE αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα. Να σημειωθεί ότι η μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τις προηγούμενες εκδόσεις του T-Index πριν από το 2016 βασίστηκε στο ΑΕΠ αντί στον δείκτη HFCE. Αλλάξαμε τη μέθοδο υπολογισμού μας το 2016 για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα των πραγματικών δυνητικών δαπανών για τους χρήστες του διαδικτύου σε κάθε χώρα. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τη μέθοδο υπολογισμού μας.

Κάθε χώρα ταξινομήθηκε σύμφωνα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως από τον τοπικό πληθυσμό για περιήγηση και αγορά αγαθών στο διαδίκτυο. Για λόγους στατιστικής σημασίας, η συνύπαρξη πολλαπλών γλωσσών στην ίδια χώρα λήφθηκε υπόψη μόνο όταν η τιμή του δείκτη T-Index της χώρας υπερέβαινε το 0,1%. Στην τελευταία περίπτωση, εξετάστηκαν μόνο οι γλώσσες που χρησιμοποιούνταν καθημερινά σε ποσοστό άνω του 15% του πληθυσμού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω μειονοτικές γλώσσες (που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο από λιγότερο από το 15% του πληθυσμού) είναι επίσης επίσημες εθνικές γλώσσες. Για παράδειγμα, η Ελβετία, με δείκτη T-Index 0,90%, αξιολογήθηκε σε τρεις διαφορετικές γλωσσικές αγορές: Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Και οι τρεις αυτές γλώσσες χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους κατοίκους της Ελβετίας για περιήγηση και αγορά αγαθών στον Ιστό. Ενώ τα Γαλλικά και τα Γερμανικά χρησιμοποιούνται από το 15% του πληθυσμού, τα Ιταλικά χρησιμοποιούνται μόνο από το 7% των χρηστών του διαδικτύου της χώρας. Ωστόσο, η ιταλική γλώσσα είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη επίσημη γλώσσα της Ελβετίας, συνεπώς πρέπει να αξιολογηθεί από τον δείκτη T-Index.

Η μελέτη T-Index περιλαμβάνει μόνο τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για περιήγηση στον διαδίκτυο. Ορισμένες γλώσσες επί του παρόντος δεν εκπροσωπούνται ιδιαιτέρως στο διαδίκτυο, ενώ μερικές δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Σε πολλές χώρες, η γλώσσα που ομιλείται σε καθημερινή βάση από την πλειοψηφία του πληθυσμού δεν χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, όπως το παράδειγμα της γλώσσας Κινιαρουάντα στη Ρουάντα. Αυτό οφείλεται συχνά στο χαμηλό ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο εμποδίζει τους κατοίκους της περιοχής να διεισδύουν στον ιστό για να δημιουργήσουν περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα. Στη Ρουάντα, το 18% του συνολικού πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνει περιήγηση στα Αγγλικά, δεδομένου ότι οι κάτοικοι δεν έχουν δημιουργήσει περιεχόμενο στην εθνική τους γλώσσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο T-Index περιλαμβάνει τη Ρουάντα στην αγορά ομιλητών αγγλικής γλώσσας.

Οι γλώσσες με διεθνείς παραλλαγές τοποθετούνται στην ίδια ομάδα.Για παράδειγμα, τα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου και τα Αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ταξινομηθεί ως "Αγγλικά".

Τα εξαρτημένα εδάφη (π.χ. Πουέρτο Ρίκο) έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο κυβερνητικό τους καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι μοιράζονται την ίδια γλώσσα.Εάν δεν μοιράζονται την ίδια γλώσσα, όπως συμβαίνει με το Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνονται ως ξεχωριστές καταχωρίσεις με βάση την αγορά γλωσσών στην οποία ανήκουν.

Η μελέτη T-Index δεν καλύπτει όλες τις χώρες. Οι χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι εκείνες για τις οποίες ήταν δυνατό να βρεθούν στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η αξιολόγηση θα ήταν αδύνατη.

Μέθοδος υπολογισμού

Αρχικά, συγκεντρώσαμε πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό χρηστών του διαδικτύου, τον δείκτη HFCE και τον συνολικό πληθυσμό, βάση των οποίων προσδιορίσαμε τόσο το ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο * όσο και το κατά κεφαλήν HFCE για κάθε χώρα. Στη συνέχεια, αναλύσαμε το ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο και τη διανομή του εισοδήματος σε κάθε χώρα για να καθορίσουμε το ποσοστό του HFCE που θεωρητικά δαπανήθηκε από χρήστες του διαδικτύου. Τέλος, προκειμένου να καθορίσουμε το "κατά κεφαλήν HFCE των χρηστών του διαδικτύου", δηλαδή μια εκτίμηση των ετήσιων δαπανών τους, πραγματοποιήσαμε τον ακόλουθο υπολογισμό: (συνολικός πληθυσμός της χώρας x το κατά κεφαλήν HFCE της χώρας x το ποσοστό HFCE που θεωρητικά δαπανήθηκε από τους χρήστες του διαδικτύου)/αριθμό χρηστών του διαδικτύου.

Για χώρες στις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία διανομής εισοδήματος, υπολογίσαμε τη μέση κατανομή εισοδήματος για όλες τις χώρες και χρησιμοποιήσαμε αυτήν την εκτίμηση.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό του HFCE που θεωρητικά δαπανήθηκε από τους χρήστες του διαδικτύου, υποθέσαμε ότι οι χρήστες του διαδικτύου σε κάθε χώρα ανήκουν στο πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού της χώρας.Υιοθετήσαμε αυτή την παραδοχή έχοντας κατά νου ότι απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο εισοδήματος στις περισσότερες χώρες για την αγορά συνδρομής στο διαδίκτυο και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

*Το ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο αφορά το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου σε μια δεδομένη χώρα.

Παράδειγμα

Στην Ιαπωνία, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου είναι 118.333.485 σε συνολικό πληθυσμό 126.994.551 κατοίκων. Συνεπώς, το ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο είναι 93,18%. Το 2016, το κατά κεφαλήν HFCE της Ιαπωνίας ήταν 21.703 δολάρια. Χρησιμοποιώντας την κατανομή εισοδήματος της χώρας σε πεμπτημόρια, υπολογίσαμε ότι το 93,18% των πλουσιότερων στην Ιαπωνία πραγματοποίησε το 96,7% των συνολικών δαπανών των ιαπωνικών νοικοκυριών. Για να υπολογίσουμε το "κατά κεφαλήν HFCE χρηστών του διαδικτύου", κάναμε έναν απλό υπολογισμό:

(συνολικός πληθυσμός x HFCE κατά κεφαλή x % των δαπανών που πραγματοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου)/αριθμός χρηστών του διαδικτύου

Ισχύει για την Ιαπωνία: (126.994.551 x 21.703 x 96,7%) / 118.333.485
Ο εκτιμώμενος κατά κεφαλήν δείκτης HFCE των χρηστών του διαδικτύου στην Ιαπωνία είναι, συνεπώς, 22.522 USD.

Για τον υπολογισμό της τιμής T-Index, πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου επί το κατά κεφαλήν HFCE των χρηστών του διαδικτύου. Για την Ιαπωνία: 118.333.485 x 22.522 USD. Τέλος, για τον υπολογισμό του ποσοστού για κάθε χώρα, διαιρέσαμε την τιμή του δείκτη T-Index κάθε χώρας με το άθροισμα των τιμών T-Index όλων των χωρών. Έτσι εξηγείται πώς υπολογίσαμε τον δείκτη T-Index 7,08% για την Ιαπωνία.

Πηγές

Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου σε κάθε χώρα προέρχεται από την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) με τίτλο "Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο". Ο ITU είναι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Τα στατιστικά στοιχεία ήταν εκτιμήσεις για το 2016. Για να αλλάξουμε τα ποσοστά σε πραγματικούς αριθμούς, συνδυάσαμε τα στοιχεία αυτής της έκθεσης με εκείνα από την έκθεση συνολικού πληθυσμού που κατάρτισε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Τα δεδομένα για τον δείκτη HFCE (τελική κατανάλωση νοικοκυριών) λαμβάνονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα δεδομένα έχουν ενημερωθεί το 2016 και εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Σημειώστε ότι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών (εθνικά νομίσματα έναντι δολαρίων ΗΠΑ) επηρεάζουν τις τιμές HFCE που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και, κατά συνέπεια, τις τρέχουσες και τις εκτιμώμενες τιμές του δείκτη T-Index. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές HFCE σε δολάρια ΗΠΑ αντί των τιμών του HFCE που εκφράζονται σε διεθνή δολάρια, χρησιμοποιώντας ποσοστά ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP), επειδή η μελέτη μας επικεντρώνεται στις παγκόσμιες ευκαιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτές αξιολογούνται εν μέρει με βάση τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των χωρών. Για χώρες ή εδάφη των οποίων το HFCE δεν αναφέρεται στην προαναφερθείσα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα στοιχεία υπολογίστηκαν από την υπηρεσία μας. Τα στοιχεία του HFCE των εξής 39 χωρών υπολογίστηκαν από την υπηρεσία μας: Ανδόρα, Μπαχρέιν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πράσινο Ακρωτήριο, Κομόρες, Τζιμπουτί, Ερυθραία, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ιράν, Ιράκ, Καζακστάν, Κιριμπάτι, Λεσόθο, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μαλδίβες, Νήσοι Μάρσαϊλ, Μαυριτανία, Μικρονησία, Μονακό, Βιρμανία, Νέα Ζηλανδία, Παναμάς, Παπούα Νέα Γουινέα, Πουέρτο Ρίκο, Ρουάντα, Σαμόα, Σαν Μαρίνο, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Νησιά Σολομώντα, Σουαζιλάνδη, Συρία, Ανατολικό Τιμόρ, Τόνγκα, Τουρκμενιστάν, Τουβαλού, Βανουάτου και Βενεζουέλα.

Για να εκτιμήσουμε εάν η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι περιορισμένη σε μια δεδομένη χώρα, εξετάσαμε την κατάταξη που μας παρέχει ο διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

Η κατανομή του εισοδήματος ανά πεμπτημόρια υπολογίζεται με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ερευνητικής Ομάδας Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας.Τα στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα έτη (τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας κυμαίνονται από το 1992 έως το 2014).

Προσεγγίστε το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρονικής αγοραστικής δύναμης παγκοσμίως.

Χάρη στη μετάφραση σε αυτές τις κορυφαίες γλώσσες, μπορείτε να προσεγγίσετε το 80% της ηλεκτρονικής αγοραστικής δύναμης παγκοσμίως.Επιπλέον, οι αγορές με το υψηλότερο δυναμικό διαδικτυακών πωλήσεων παρατίθενται παρακάτω.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;Δείτε την πλήρη λίστα

 

Κορυφαίες γλώσσες

Αγγλικά
42,9%
Κινεζικά
9,4%
Ιαπωνικά
7,1%
Ισπανικά
6,7%
Γερμανικά
5,9%
Γαλλικά
4,7%
Πορτογαλικά
3,1%
Ιταλικά
2,5%

Κορυφαίες χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες
31,4%
Κίνα
9,3%
Ιαπωνία
7,1%
Γερμανία
4,7%
Ηνωμένο Βασίλειο
4,5%
Γαλλία
3,3%
Βραζιλία
2,7%
Ιταλία
2,5%

Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο

Σε ορισμένες χώρες, η μετάφραση του περιεχομένου του ιστότοπού σας μπορεί να μην επαρκεί για να μετατρέψει τους τοπικούς χρήστες του διαδικτύου σε πιθανούς πελάτες.Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις χώρες που επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο.

Πηγή: Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα

Περιορισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο

Κίνα Σαουδική Αραβία
Αίγυπτος Ιράν
Βιετνάμ Σουδάν
Κούβα Ουζμπεκιστάν
Συρία Αζερμπαϊτζάν
Υεμένη Τουρκμενιστάν
Λιβύη Λάος
Ισημερινή Γουινέα Σομαλία
Τζιμπουτί Μπουρούντι
Ερυθραία

Πίνακας T-Index 2018

 

Τάση* Χώρες T-index
2018
Πρόγνωση
2021
Χρήστες του διαδικτύου Ποσοστό διείσδυσης στο
διαδίκτυο
Δαπάνες κατά κεφαλή
(χρήστες του διαδικτύου)**
(!) Περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο
* Τα βέλη και η παύλα υποδεικνύουν την προβλεπόμενη απόδοση της χώρας στην κατάταξη του 2021
** Εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη κάθε χρήστη του διαδικτύου
*** Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από τέσσερις χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία
1 Ηνωμένες Πολιτείες 31,4% 22,1% 246.370.641 76,2% 48.351 $
Αγγλικά 31,4% 0,22% 246.370.641 76,2% 48.351 $
2 Κίνα (!) 9,3% 13,7% 733.449.780 53,2% 4.814 $
Κινεζικά 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% 4.814 $
3 Ιαπωνία 7,1% 5,3% 118.333.485 93,2% 22.709 $
Ιαπωνικά 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% 22.709 $
4 Γερμανία 4,7% 3,3% 73.825.582 89,7% 24.004 $
Γερμανικά 4,7% 0,033% 73.825.582 89,6% 24.004 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 4 countries σάς παρέχει πρόσβαση στο 50% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
5 Ηνωμένο Βασίλειο (***) 4,5% 2,9% 62.171.477 94,8% 27.520 $
Αγγλικά 4,5% 0,029% 62.171.477 94,8% 27.520 $
6 Γαλλία 3,3% 3,3% 57.245.333 85,6% 22.100 $
Γαλλικά 3,3% 0,033% 57.245.333 85,6% 22.100 $
7 Βραζιλία 2,7% 4,6% 126.398.299 60,9% 8.070 $
Πορτογαλικά 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% 8.070 $
8 Ιταλία 2,5% 2,3% 37.176.782 61,3% 25.036 $
Ιταλικά 2,5% 0,023% 37.176.782 61,3% 25.036 $
9 Καναδάς 2,3% 2,3% 32.580.120 89,8% 26.437 $
Αγγλικά 1,7% 0,017% 23.825.842 89,8% 26.437 $
Γαλλικά 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% 26.437 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 9 countries σάς παρέχει πρόσβαση στο 70% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
10 Ινδία 1,9% 2,5% 391.292.637 29,6% 1.846 $
Αγγλικά 0,95% 0,016% 195.646.318 29,6% 1.846 $
Χίντι 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% 1.846 $
Βεγγαλικά 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Γκουγιαράτι 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Κανάντα 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Μαραθικά 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ταμιλικά 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Τελούγκου 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
11 Αυστραλία 1,8% 2,4% 21.363.618 88,2% 31.613 $
Αγγλικά 1,8% 0,024% 21.363.618 88,2% 31.613 $
12 Ισπανία 1,8% 1,3% 37.447.560 80,6% 17.980 $
Ισπανικά 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% 17.980 $
Καταλανικά 0,33% 0,0025% 6.995.204 80,6% 17.980 $
13 Νότια Κορέα 1,8% 1,3% 47.576.514 92,8% 14.130 $
Κορεατικά 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% 14.130 $
14 Ρωσία 1,6% 3,4% 105.499.857 73,1% 5.804 $
Ρωσικά 1,6% 0,034% 105.499.857 73,1% 5.804 $
15 Μεξικό 1,6% 2% 75.937.568 59,5% 7.971 $
Ισπανικά 1,6% 0,02% 75.937.568 59,5% 7.971 $
16 Τουρκία 1,1% 1,5% 46.395.501 58,4% 9.180 $
Τουρκικά 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% 9.180 $
17 Ελβετία 0,9% 0,93% 7.463.156 89,1% 45.992 $
Γερμανικά 0,64% 0,0066% 5.247.345 89,1% 45.992 $
Γαλλικά 0,2% 0,0021% 1.680.703 89,1% 45.992 $
Ιταλικά 0,065% 0,00067% 535.108 89,1% 45.992 $
18 Αργεντινή 0,88% 1,4% 31.118.521 71% 10.676 $
Ισπανικά 0,88% 0,014% 31.118.521 71% 10.676 $
19 Ολλανδία 0,87% 0,51% 15.397.107 90,4% 21.369 $
Ολλανδικά 0,87% 0,0051% 15.397.107 90,4% 21.369 $
20 Βενεζουέλα 0,8% 0,84% 18.940.907 60% 16.039 $
Ισπανικά 0,8% 0,0084% 18.940.907 60% 16.039 $
21 Ινδονησία 0,75% 0,94% 66.244.991 25,4% 4.305 $
Ινδονησιακά 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% 4.305 $
22 Σαουδική Αραβία (!) 0,66% 0,87% 23.803.319 73,7% 10.451 $
Αραβικά 0,66% 0,0087% 23.803.319 73,7% 10.451 $
23 Πολωνία 0,64% 0,74% 27.832.074 73,3% 8.703 $
Πολωνικά 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% 8.703 $
24 Βέλγιο 0,59% 0,58% 9.803.947 86,5% 23.016 $
Ολλανδικά 0,36% 0,0035% 5.882.368 86,5% 23.016 $
Γαλλικά 0,24% 0,0023% 3.921.579 86,5% 23.016 $
25 Σουηδία 0,57% 0,51% 8.896.046 89,7% 24.446 $
Σουηδικά 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,7% 24.446 $
26 Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 0,54% 0,51% 6.418.058 87,5% 31.764 $
Κινεζικά 0,54% 0,0051% 6.418.058 87,5% 31.764 $
27 Αυστρία 0,51% 0,44% 7.366.758 84,3% 26.254 $
Γερμανικά 0,51% 0,0044% 7.366.758 84,3% 26.254 $
28 Αίγυπτος (!) 0,5% 0,61% 39.471.581 41,3% 4.781 $
Αραβικά 0,5% 0,0061% 39.471.581 41,2% 4.781 $
29 Φιλιππίνες 0,48% 0,7% 57.342.723 55,5% 3.188 $
Αγγλικά 0,43% 0,0063% 51.608.451 55,5% 3.188 $
Τάγκαλογκ 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% 3.188 $
30 Νιγηρία 0,48% 1,3% 47.743.541 25,7% 3.810 $
Αγγλικά 0,48% 0,013% 47.743.541 25,7% 3.810 $
31 Νορβηγία 0,44% 0,44% 5.093.187 97,3% 32.748 $
Νορβηγικά 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% 32.748 $
32 Ισραήλ 0,44% 0,56% 6.806.889 79,6% 24.485 $
Εβραϊκά 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% 24.485 $
33 Ιράν (!) 0,42% 0,66% 42.731.675 53,2% 3.721 $
Περσικά 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% 3.721 $
34 Νότια Αφρική 0,42% 0,84% 30.248.355 54% 5.255 $
Αγγλικά 0,25% 0,0051% 18.149.013 54% 5.255 $
Αφρικάανς 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% 5.255 $
Ζουλού 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% 5.255 $
Κόσα 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% 5.255 $
35 Κολομβία 0,41% 0,77% 28.287.098 58,1% 5.548 $
Ισπανικά 0,41% 0,0077% 28.287.098 58,1% 5.548 $
36 Μαλαισία 0,41% 0,53% 24.572.446 78,8% 6.284 $
Μαλαισιανά 0,28% 0,0037% 17.200.712 78,8% 6.284 $
Αγγλικά 0,12% 0,0016% 7.371.734 78,8% 6.284 $
37 Ταϊλάνδη 0,4% 0,47% 32.710.169 47,5% 4.594 $
Ταϊλανδικά 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% 4.594 $
38 Δανία 0,38% 0,26% 5.554.451 97% 25.869 $
Δανικά 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% 25.869 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 38 countries σάς παρέχει πρόσβαση στο 90% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
39 Χιλή 0,37% 0,53% 11.822.229 66% 11.968 $
Ισπανικά 0,37% 0,0053% 11.822.229 66% 11.968 $
40 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0,33% 0,49% 8.398.268 90,6% 14.913 $
Αραβικά 0,33% 0,0049% 8.398.268 90,6% 14.913 $
41 Φινλανδία 0,33% 0,29% 4.819.381 87,7% 25.744 $
Φινλανδικά 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% 25.744 $
42 Ελλάδα 0,31% 0,29% 7.445.118 69,1% 15.932 $
Ελληνικά 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% 15.932 $
43 Πορτογαλία 0,31% 0,26% 7.271.183 70,4% 16.194 $
Πορτογαλικά 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% 16.194 $
44 Σιγκαπούρη 0,28% 0,34% 4.541.899 81% 23.035 $
Αγγλικά 0,19% 0,0024% 3.179.329 81% 23.035 $
Κινεζικά 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% 23.035 $
45 Νέα Ζηλανδία 0,27% 0,26% 4.152.074 88,5% 25.115 $
Αγγλικά 0,27% 0,0026% 4.152.074 88,5% 25.115 $
46 Βιετνάμ (!) 0,27% 0,38% 43.974.618 46,5% 2.294 $
Βιετναμικά 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% 2.294 $
47 Ιρλανδία 0,25% 0,18% 4.042.510 85% 23.413 $
Αγγλικά 0,24% 0,0017% 3.961.660 85% 23.413 $
Ιρλανδικά 0,005% 0,000035% 80.850 85% 23.413 $
48 Περού 0,25% 0,35% 14.444.387 45,5% 6.472 $
Ισπανικά 0,25% 0,0035% 14.444.387 45,5% 6.472 $
49 Ρουμανία 0,24% 0,27% 11.722.888 59,5% 7.729 $
Ρουμανικά 0,24% 0,0027% 11.722.888 59,5% 7.729 $
50 Τσεχία 0,21% 0,26% 8.081.131 76,5% 9.977 $
Τσεχικά 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% 9.977 $
51 Πακιστάν 0,18% 0,23% 29.965.859 15,5% 2.324 $
Αγγλικά 0,17% 0,0021% 26.969.273 15,5% 2.324 $
Ουρντού 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% 2.324 $
52 Καζακστάν 0,17% 0,4% 13.272.586 74,6% 4.868 $
Ρωσικά 0,12% 0,0028% 9.290.810 74,6% 4.868 $
Καζακικά 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% 4.868 $
53 Μπανγκλαντές 0,15% 0,13% 29.738.660 18,3% 1.948 $
Βεγγαλικά 0,15% 0,00126% 29.738.660 18,2% 1.948 $
54 Ουγγαρία 0,15% 0,12% 7.778.595 79,3% 7.400 $
Ουγγρικά 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% 7.400 $
55 Πουέρτο Ρίκο 0,15% 0,19% 2.736.117 80,3% 20.928 $
Ισπανικά 0,15% 0,0019% 2.736.117 80,3% 20.928 $
56 Ιράκ 0,14% 0,17% 7.898.106 21,2% 6.702 $
Αραβικά 0,14% 0,0017% 7.898.106 21,2% 6.702 $
57 Μαρόκο 0,13% 0,19% 20.555.784 58,3% 2.410 $
Αραβικά 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% 2.410 $
Γαλλικά 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% 2.410 $
58 Ισημερινός 0,13% 0,2% 8.857.768 54,1% 5.449 $
Ισπανικά 0,13% 0,002% 8.857.768 54,1% 5.449 $
59 Αλγερία 0,13% 0,14% 17.440.300 43% 2.723 $
Αραβικά 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% 2.723 $
Γαλλικά 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% 2.723 $
60 Κουβέιτ 0,12% 0,14% 3.176.010 78,4% 14.641 $
Αραβικά 0,12% 0,00144% 3.176.010 78,4% 14.641 $
61 Σλοβακία 0,12% 0,12% 4.370.706 80,5% 10.260 $
Σλοβακικά 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% 10.260 $
62 Δομινικανή Δημοκρατία 0,12% 0,15% 6.530.904 61,3% 6.722 $
Ισπανικά 0,12% 0,00147% 6.530.904 61,3% 6.722 $
63 Ουκρανία 0,11% 0,28% 23.618.438 52,5% 1.739 $
Ρωσικά 0,065% 0,0017% 14.171.063 52,5% 1.739 $
Ουκρανικά 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% 1.739 $
64 Γουατεμάλα 0,11% 0,12% 5.722.610 34,5% 7.003 $
Ισπανικά 0,11% 0,00124% 5.722.610 34,5% 7.003 $
65 Κατάρ 0,1% 0,13% 2.423.068 94,3% 15.913 $
Αραβικά 0,1% 0,0013% 2.423.068 94,3% 15.913 $
66 Λίβανος 0,099% 0,14% 4.571.675 76,1% 8.210 $
Αραβικά 0,099% 0,00143% 4.571.675 76,1% 8.210 $
67 Σουδάν (!) 0,097% 0,14% 11.082.072 28% 3.320 $
Αραβικά 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% 3.320 $
68 Κένυα 0,089% 0,17% 12.600.007 26% 2.671 $
Αγγλικά 0,089% 0,0017% 12.600.007 26% 2.671 $
69 Κόστα Ρίκα 0,086% 0,1% 3.207.258 66% 10.235 $
Ισπανικά 0,086% 0,00102% 3.207.258 66% 10.235 $
70 Σρι Λάνκα 0,082% 0,15% 6.795.562 32,1% 4.558 $
Σινχαλεζικά 0,082% 0,0015% 6.795.562 32,1% 4.558 $
71 Κούβα (!) 0,081% 0,1% 4.449.238 38,8% 6.910 $
Ισπανικά 0,081% 0,001% 4.449.238 38,8% 6.910 $
72 Ουρουγουάη 0,081% 0,13% 2.286.820 66,4% 13.405 $
Ισπανικά 0,081% 0,00132% 2.286.820 66,4% 13.405 $
73 Βουλγαρία 0,07% 0,088% 4.264.576 59,8% 6.195 $
Βουλγαρικά 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% 6.195 $
74 Ουζμπεκιστάν (!) 0,069% 0,086% 14.901.632 46,8% 1.764 $
Ουζμπεκικά 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% 1.764 $
75 Κροατία 0,069% 0,07% 3.034.752 72,7% 8.581 $
Κροατικά 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% 8.581 $
76 Ιορδανία 0,067% 0,084% 5.890.965 62,3% 4.343 $
Αραβικά 0,067% 0,00084% 5.890.965 62,3% 4.343 $
77 Λιθουανία 0,065% 0,071% 2.133.390 74,4% 11.610 $
Λιθουανικά 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% 11.610 $
78 Παναμάς 0,065% 0,091% 2.178.424 54% 11.266 $
Ισπανικά 0,065% 0,00091% 2.178.424 54% 11.266 $
79 Αγκόλα 0,062% 0,11% 3.745.750 13% 6.270 $
Πορτογαλικά 0,062% 0,0011% 3.745.750 13% 6.270 $
80 Γκάνα 0,061% 0,051% 9.779.273 34,7% 2.359 $
Αγγλικά 0,061% 0,00051% 9.779.273 34,7% 2.359 $
81 Σερβία 0,06% 0,074% 4.733.311 67,1% 4.849 $
Σερβικά 0,06% 0,00074% 4.733.311 67,1% 4.849 $
82 Συρία (!) 0,06% 0,11% 5.873.785 31,9% 3.868 $
Αραβικά 0,06% 0,00114% 5.873.785 31,9% 3.868 $
83 Λευκορωσία 0,058% 0,1% 6.756.541 71,1% 3.252 $
Ρωσικά 0,056% 0,00097% 6.553.845 71,1% 3.252 $
Λευκορωσικά 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% 3.252 $
84 Τυνησία 0,058% 0,092% 5.656.012 49,6% 3.879 $
Αραβικά 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% 3.879 $
Γαλλικά 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% 3.879 $
85 Σλοβενία 0,055% 0,051% 1.559.107 75,5% 13.364 $
Σλοβενικά 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% 13.364 $
86 Αζερμπαϊτζάν (!) 0,052% 0,12% 7.630.609 78,2% 2.594 $
Αζερμπαϊτζανικά 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% 2.594 $
87 Ομάν 0,051% 0,097% 3.094.236 69,9% 6.291 $
Αραβικά 0,051% 0,00097% 3.094.236 69,9% 6.291 $
88 Λουξεμβούργο 0,046% 0,041% 571.189 98,1% 30.852 $
Γερμανικά 0,046% 0,00041% 571.189 98,1% 30.852 $
89 Βολιβία 0,045% 0,071% 4.322.489 39,7% 3.986 $
Ισπανικά 0,045% 0,00071% 4.322.489 39,7% 3.986 $
90 Μιανμάρ (Βιρμανία) 0,044% 0,042% 13.258.325 25,1% 1.257 $
Βιρμανικά 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% 1.257 $
91 Λετονία 0,042% 0,041% 1.564.494 79,8% 10.134 $
Λετονικά 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% 10.134 $
92 Αιθιοπία 0,041% 0,022% 15.739.371 15,4% 985 $
Αμχαρικά 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% 985 $
93 Παραγουάη 0,041% 0,068% 3.453.446 51,4% 4.461 $
Ισπανικά 0,041% 0,00068% 3.453.446 51,4% 4.461 $
94 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 0,039% 0,057% 1.000.517 73,3% 14.658 $
Αγγλικά 0,039% 0,00057% 1.000.517 73,3% 14.658 $
95 Μπαχρέιν 0,038% 0,057% 1.396.668 98% 10.308 $
Αραβικά 0,038% 0,00057% 1.396.668 98% 10.308 $
96 Ακτή Ελεφαντοστού 0,035% 0,031% 6.286.527 26,5% 2.104 $
Γαλλικά 0,035% 0,000309% 6.286.527 26,5% 2.104 $
97 Καμερούν 0,034% 0,032% 5.859.797 25% 2.205 $
Γαλλικά 0,034% 0,000322% 5.859.797 25% 2.205 $
98 Κύπρος 0,033% 0,037% 888.125 75,9% 14.022 $
Ελληνικά 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% 14.022 $
99 Ελ Σαλβαδόρ 0,031% 0,057% 1.839.969 29% 6.395 $
Ισπανικά 0,031% 0,00057% 1.839.969 29% 6.395 $
100 Εσθονία 0,031% 0,028% 1.147.895 87,2% 10.239 $
Εσθονικά 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% 10.239 $
101 Μακάο ΕΔΠ Κίνας 0,03% 0,036% 499.773 81,6% 22.474 $
Κινεζικά 0,03% 0,000362% 499.773 81,6% 22.474 $
102 Ονδούρα 0,029% 0,036% 2.733.860 30% 4.028 $
Ισπανικά 0,029% 0,000357% 2.733.860 30% 4.028 $
103 Βοσνία - Ερζεγοβίνη 0,027% 0,036% 1.925.105 54,7% 5.279 $
Βοσνιακά 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% 5.279 $
104 Υεμένη (!) 0,026% 0,072% 6.780.200 24,6% 1.481 $
Αραβικά 0,026% 0,00072% 6.780.200 24,6% 1.481 $
105 Παλαιστινιακά Εδάφη 0,026% 0,036% 2.753.697 60,5% 3.615 $
Αραβικά 0,026% 0,000356% 2.753.697 60,5% 3.615 $
106 Ισλανδία 0,026% 0,000001% 329.535 98,2% 30.187 $
Ισλανδικά 0,026% 0% 329.535 98,2% 30.187 $
107 Τουρκμενιστάν (!) 0,026% 0,033% 1.018.692 18% 9.505 $
Τουρκμενικά 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% 9.505 $
108 Ουγκάντα 0,025% 0,041% 9.077.567 21,9% 1.026 $
Αγγλικά 0,025% 0,000408% 9.077.567 21,9% 1.026 $
109 Λιβύη (!) 0,023% 0,036% 1.275.642 20,3% 6.981 $
Αραβικά 0,023% 0,000359% 1.275.642 20,3% 6.981 $
110 Τανζανία 0,023% 0,015% 7.224.386 13% 1.213 $
Σουαχίλι 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% 1.213 $
111 Τζαμάικα 0,022% 0,028% 1.296.610 45% 6.420 $
Αγγλικά 0,022% 0,000283% 1.296.610 45% 6.420 $
112 Καμπότζη 0,022% 0,014% 5.107.008 32,4% 1.603 $
Χμερ 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% 1.603 $
113 Αλβανία 0,021% 0,034% 1.908.581 66,4% 4.115 $
Αλβανικά 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% 4.115 $
114 Γεωργία 0,02% 0,038% 2.157.566 58% 3.548 $
Γεωργιανά 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% 3.548 $
115 Νεπάλ 0,019% 0,025% 5.706.708 19,7% 1.281 $
Νεπαλικά 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% 1.281 $
116 Μπαχάμες 0,019% 0,016% 312.986 80% 22.771 $
Αγγλικά 0,019% 0,000161% 312.986 80% 22.771 $
117 Ζάμπια 0,019% 0,037% 4.232.464 25,5% 1.679 $
Αγγλικά 0,019% 0,000374% 4.232.464 25,5% 1.679 $
118 Αρμενία 0,018% 0,031% 1.959.627 67% 3.466 $
Αρμενικά 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% 3.466 $
119 Ζιμπάμπουε 0,018% 0,023% 3.733.964 23,1% 1.813 $
Αγγλικά 0,018% 0,000225% 3.733.964 23,1% 1.813 $
120 Μαυρίκιος 0,018% 0,024% 659.407 52,2% 10.192 $
Αγγλικά 0,018% 0,000237% 659.407 52,2% 10.192 $
121 Βόρεια Μακεδονία 0,017% 0,02% 1.501.798 72,2% 4.289 $
Μακεδονικά 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% 4.289 $
122 Ναμίμπια 0,017% 0,02% 769.455 31% 8.263 $
Αγγλικά 0,017% 0,000199% 769.455 31% 8.263 $
123 Μποτσουάνα 0,016% 0,019% 885.702 39,4% 6.838 $
Αγγλικά 0,016% 0,00019% 885.702 39,4% 6.838 $
124 Σενεγάλη 0,015% 0,018% 3.954.620 25,7% 1.462 $
Γαλλικά 0,015% 0,000176% 3.954.620 25,7% 1.462 $
125 Νικαράγουα 0,014% 0,02% 1.511.037 24,6% 3.555 $
Ισπανικά 0,014% 0,0002% 1.511.037 24,6% 3.555 $
126 Λάος (!) 0,013% 0,013% 1.478.052 21,9% 3.358 $
Λαοτινά 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% 3.358 $
127 Μολδαβία 0,013% 0,019% 2.521.887 71% 1.951 $
Ρουμανικά 0,013% 0,000186% 2.521.887 71% 1.951 $
128 Μάλτα 0,013% 0,013% 351.945 77,3% 13.902 $
Μαλτεζικά 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% 13.902 $
129 Κονγκό - Κινσάσα 0,011% 0,008% 4.889.515 6,2% 890 $
Γαλλικά 0,011% 0,00008% 4.889.515 6,2% 890 $
130 Γκαμπόν 0,011% 0,0075% 951.287 48% 4.501 $
Γαλλικά 0,011% 0,000075% 951.287 48% 4.501 $
131 Αφγανιστάν 0,011% 0,012% 3.673.539 10,6% 1.092 $
Περσικά 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% 1.092 $
132 Ρουάντα 0,0099% 0,0103% 2.383.502 20% 1.569 $
Αγγλικά 0,0099% 0,000103% 2.383.502 20% 1.569 $
133 Μπαρμπέιντος 0,0093% 0,0063% 226.714 79,5% 15.532 $
Αγγλικά 0,0093% 0,000063% 226.714 79,5% 15.532 $
134 Μοζαμβίκη 0,0093% 0,0088% 5.050.924 17,5% 697 $
Πορτογαλικά 0,0093% 0,000088% 5.050.924 17,5% 697 $
135 Παπούα Νέα Γουινέα 0,0087% 0,0074% 776.159 9,6% 4.247 $
Αγγλικά 0,0087% 0,000074% 776.159 9,6% 4.247 $
136 Κιργιστάν 0,0079% 0,012% 2.097.428 34,5% 1.425 $
Ρωσικά 0,0079% 0,000122% 2.097.428 34,5% 1.425 $
137 Μαυροβούνιο 0,0075% 0,0097% 434.865 69,9% 6.587 $
Σερβικά 0,0076% 0,000097% 434.865 69,9% 6.587 $
138 Αϊτή 0,0073% 0,0084% 1.326.629 12,2% 2.088 $
Γαλλικά 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% 2.088 $
139 Ισημερινή Γουινέα (!) 0,0071% 0,0078% 290.470 23,8% 9.301 $
Ισπανικά 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% 9.301 $
140 Μάλι 0,007% 0,0055% 1.999.226 11,1% 1.335 $
Γαλλικά 0,007% 0,000055% 1.999.226 11,1% 1.335 $
141 Μογγολία 0,0067% 0,014% 674.202 22,3% 3.765 $
Μογγολικά 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% 3.765 $
142 Μπρουνέι 0,0061% 0,0071% 380.876 90% 6.125 $
Μαλαισιανά 0,0062% 0,000071% 380.876 90% 6.125 $
143 Τατζικιστάν 0,0058% 0,013% 1.788.044 20,5% 1.237 $
Ρωσικά 0,0058% 0,00013% 1.788.044 20,5% 1.237 $
144 Φίτζι 0,0056% 0,0086% 418.013 46,5% 5.122 $
Αγγλικά 0,0056% 0,000086% 418.013 46,5% 5.122 $
145 Μαλδίβες 0,0055% 0,0062% 252.761 59,1% 8.186 $
Ντιβέχι 0,0054% 0,000062% 252.761 59,1% 8.186 $
146 Μπουρκίνα Φάσο 0,0054% 0,0066% 2.603.042 14% 792 $
Γαλλικά 0,0054% 0,000066% 2.603.042 14% 792 $
147 Μονακό 0,0052% 0,0036% 36.655 95,2% 53.462 $
Γαλλικά 0,0052% 0,000036% 36.655 95,2% 53.462 $
148 Μπενίν 0,0051% 0,0038% 1.303.589 12% 1.474 $
Γαλλικά 0,0051% 0,000038% 1.303.589 12% 1.474 $
149 Λιχτενστάιν 0,005% 0,0044% 36.947 98,1% 51.181 $
Γερμανικά 0,005% 0,000044% 36.947 98,1% 51.181 $
150 Σουαζιλάνδη 0,0048% 0,0096% 383.723 28,6% 4.716 $
Αγγλικά 0,0048% 0,000096% 383.723 28,6% 4.716 $
151 Γουινέα 0,0042% 0,0015% 1.214.801 9,8% 1.303 $
Γαλλικά 0,0042% 0,000015% 1.214.801 9,8% 1.303 $
152 Ανδόρα 0,004% 0,0025% 75.681 97,9% 19.815 $
Καταλανικά 0,004% 0,000025% 75.681 97,9% 19.815 $
153 Γουιάνα 0,0038% 0,0079% 275.760 35,7% 5.227 $
Αγγλικά 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% 5.227 $
154 Νήσοι Φερόες 0,0031% 0,0023% 46.715 95,1% 25.375 $
Φεροϊκά 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% 25.375 $
155 Λεσότο 0,0031% 0,0022% 602.965 27,4% 1.934 $
Αγγλικά 0,0031% 0,000022% 602.965 27,4% 1.934 $
156 Τόγκο 0,0028% 0,0022% 860.281 11,3% 1.236 $
Γαλλικά 0,0028% 0,000022% 860.281 11,3% 1.236 $
157 Μπελίζ 0,0028% 0,0026% 163.588 44,6% 6.417 $
Αγγλικά 0,0028% 0,000026% 163.588 44,6% 6.417 $
158 Μαυριτανία 0,0026% 0,0029% 774.183 18% 1.273 $
Γαλλικά 0,0026% 0,000029% 774.183 18% 1.273 $
159 Κονγκό - Μπραζαβίλ 0,0025% 0,0047% 416.217 8,1% 2.318 $
Γαλλικά 0,0025% 0,000047% 416.217 8,1% 2.318 $
160 Τσαντ 0,0024% 0,0024% 722.627 5% 1.284 $
Γαλλικά 0,0024% 0,000024% 722.627 5% 1.284 $
161 Γροιλανδία 0,0024% 0,000471% 38.487 68,5% 23.899 $
Καλαάλισουτ 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% 23.899 $
162 Σιέρα Λεόνε 0,0024% 0,00078% 870.532 11,8% 1.041 $
Αγγλικά 0,0024% 0,000008% 870.532 11,8% 1.040 $
163 Μαδαγασκάρη 0,0024% 0,0034% 1.172.533 4,7% 770 $
Γαλλικά 0,0024% 0,000034% 1.172.533 4,7% 770 $
164 Πράσινο Ακρωτήριο 0,0023% 0,004% 271.507 50,3% 3.160 $
Πορτογαλικά 0,0023% 0,00004% 271.507 50,3% 3.160 $
165 Αγία Λουκία 0,0023% 0,0022% 83.186 46,7% 10.290 $
Αγγλικά 0,0023% 0,000022% 83.186 46,7% 10.290 $
166 Σουρινάμ 0,0022% 0,0084% 253.499 45,4% 3.364 $
Ολλανδικά 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% 3.364 $
167 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 0,0021% 0,0018% 73.703 73% 11.017 $
Αγγλικά 0,0021% 0,000018% 73.703 73% 11.017 $
168 Μπουτάν 0,002% 0,003% 333.226 41,8% 2.325 $
Αγγλικά 0,002% 0,00003% 333.226 41,8% 2.325 $
169 Γρενάδα 0,0019% 0,0016% 59.947 55,9% 12.243 $
Αγγλικά 0,0019% 0,000016% 59.947 55,9% 12.243 $
170 Άγιος Μαρίνος 0,0016% 0,00098% 17.498 52,7% 35.016 $
Ιταλικά 0,0016% 0,00001% 17.498 52,7% 35.016 $
171 Σεϋχέλλες 0,0015% 0,0016% 53.502 56,5% 10.985 $
Αγγλικά 0,0016% 0,000016% 53.502 56,5% 10.985 $
172 Σεν Κιτς και Νέβις 0,00135% 0,00138% 42.113 76,8% 12.196 $
Αγγλικά 0,00135% 0,000014% 42.113 76,8% 12.196 $
173 Λιβερία 0,00126% 0,00125% 337.732 7,3% 1.414 $
Αγγλικά 0,00126% 0,000012% 337.732 7,3% 1.414 $
174 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0,00125% 0,002% 60.929 55,6% 7.793 $
Αγγλικά 0,00125% 0,00002% 60.929 55,6% 7.793 $
175 Νίγηρας 0,00124% 0,00093% 893.073 4,3% 525 $
Γαλλικά 0,00124% 0,000009% 893.073 4,3% 525 $
176 Τιμόρ-Λέστε 0,00123% 0,00058% 320.339 25,2% 1.460 $
Αγγλικά 0,00123% 0,000006% 320.339 25,2% 1.460 $
177 Γκάμπια 0,00109% 0,00128% 377.123 18,5% 1.092 $
Αγγλικά 0,00109% 0,000013% 377.123 18,5% 1.092 $
178 Σομαλία (!) 0,00102% 0,00098% 269.178 1,9% 1.443 $
Σομαλικά 0,00102% 0,00001% 269.178 1,9% 1.443 $
179 Ντομίνικα 0,001% 0,00084% 49.296 67% 7.730 $
Αγγλικά 0,001% 0,000008% 49.296 67% 7.730 $
180 Τζιμπουτί (!) 0,00085% 0,00149% 123.728 13,1% 2.599 $
Σομαλικά 0,00085% 0,000015% 123.728 13,1% 2.599 $
181 Μπουρούντι (!) 0,00077% 0,0006% 544.097 5,2% 535 $
Γαλλικά 0,00077% 0,000006% 544.097 5,2% 535 $
182 Σαμόα 0,00076% 0,00123% 57.386 29,4% 5.013 $
Αγγλικά 0,00076% 0,000012% 57.386 29,4% 5.013 $
183 Βανουάτου 0,00069% 0,0008% 64.896 24% 4.017 $
Αγγλικά 0,00069% 0,000008% 64.896 24% 4.017 $
184 Νήσοι Σολομώντος 0,00058% 0,00093% 65.936 11% 3.326 $
Αγγλικά 0,00058% 0,000009% 65.936 11% 3.326 $
185 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 0,00054% 0,00098% 183.785 4% 1.121 $
Γαλλικά 0,00054% 0,00001% 183.785 4% 1.121 $
186 Μαλάουι 0,000489% 0,0035% 1.738.600 9,6% 107 $
Αγγλικά 0,00049% 0,000035% 1.738.600 9,6% 107 $
187 Τόνγκα 0,000485% 0,00108% 42.795 39,9% 4.300 $
Αγγλικά 0,00048% 0,000011% 42.795 39,9% 4.300 $
188 Μικρονησία 0,000416% 0,000411% 34.996 33,3% 4.507 $
Αγγλικά 0,00042% 0,000004% 34.996 33,3% 4.507 $
189 Κομόρες 0,000319% 0,0005% 63.171 7,9% 1.919 $
Γαλλικά 0,00032% 0,000005% 63.171 7,9% 1.919 $
190 Γουινέα Μπισάου 0,000288% 0,000288% 68.270 3,8% 1.603 $
Πορτογαλικά 0,00029% 0,000003% 68.270 3,8% 1.603 $
191 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 0,000278% 0,000354% 55.975 28% 1.883 $
Πορτογαλικά 0,00028% 0,000004% 55.975 28% 1.883 $
192 Νήσοι Μάρσαλ 0,000197% 0,00021% 15.808 29,8% 4.737 $
Αγγλικά 0,0002% 0,000002% 15.808 29,8% 4.737 $
193 Ερυθραία (!) 0,000157% 0,000483% 69.843 1,2% 852 $
Αγγλικά 0,00016% 0,000005% 69.843 1,2% 852 $
194 Κιριμπάτι 0,000094% 0,000129% 15.672 13,7% 2.273 $
Αγγλικά 0,00009% 0,000001% 15.672 13,7% 2.273 $
195 Τουβαλού 0,000055% 0,000018% 5.106 46% 4.123 $
Αγγλικά 0,00006% 0% 5.106 46% 4.123 $
Τάση* Γλώσσες T-index
2018
Πρόγνωση
2021
Χρήστες του διαδικτύου Ποσοστό διείσδυσης στο
διαδίκτυο
Δαπάνες κατά κεφαλή
(χρήστες του διαδικτύου)**
(!) Περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο
* Τα βέλη και η παύλα υποδεικνύουν την προβλεπόμενη απόδοση της χώρας στην κατάταξη του 2021
** Εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη κάθε χρήστη του διαδικτύου
*** Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από τέσσερις χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία
1 Αγγλικά (!) 42,9% 34,7% 766.864.013 44,1% 21.212 $
Ηνωμένες Πολιτείες 31,4% 0,22% 246.370.641 76,2% 48.351 $
Ηνωμένο Βασίλειο (***) 4,5% 0,029% 62.171.477 94,8% 27.520 $
Αυστραλία 1,8% 0,024% 21.363.618 88,2% 31.613 $
Καναδάς 1,7% 0,017% 23.825.842 89,8% 26.437 $
Ινδία 0,95% 0,016% 195.646.318 29,6% 1.846 $
Νιγηρία 0,48% 0,013% 47.743.541 25,7% 3.810 $
Φιλιππίνες 0,43% 0,0063% 51.608.451 55,5% 3.188 $
Νέα Ζηλανδία 0,27% 0,0026% 4.152.074 88,5% 25.115 $
Νότια Αφρική 0,25% 0,0051% 18.149.013 54% 5.255 $
Ιρλανδία 0,24% 0,0017% 3.961.660 85% 23.413 $
Σιγκαπούρη 0,19% 0,0024% 3.179.329 81% 23.035 $
Πακιστάν 0,17% 0,0021% 26.969.273 15,5% 2.324 $
Μαλαισία 0,12% 0,0016% 7.371.734 78,8% 6.284 $
Κένυα 0,089% 0,0017% 12.600.007 26% 2.671 $
Γκάνα 0,061% 0,00051% 9.779.273 34,7% 2.359 $
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 0,039% 0,00057% 1.000.517 73,3% 14.658 $
Ουγκάντα 0,024% 0,000408% 9.077.567 21,9% 1.026 $
Τζαμάικα 0,022% 0,000283% 1.296.610 45% 6.420 $
Μπαχάμες 0,019% 0,000161% 312.986 80% 22.771 $
Ζάμπια 0,019% 0,000374% 4.232.464 25,5% 1.679 $
Ζιμπάμπουε 0,018% 0,000225% 3.733.964 23,1% 1.813 $
Μαυρίκιος 0,018% 0,000237% 659.407 52,2% 10.192 $
Ναμίμπια 0,017% 0,000199% 769.455 31% 8.263 $
Μποτσουάνα 0,016% 0,00019% 885.702 39,4% 6.838 $
Ρουάντα 0,0099% 0,000103% 2.383.502 20% 1.569 $
Μπαρμπέιντος 0,0093% 0,000063% 226.714 79,5% 15.532 $
Παπούα Νέα Γουινέα 0,0087% 0,000074% 776.159 9,6% 4.247 $
Φίτζι 0,0056% 0,000086% 418.013 46,5% 5.122 $
Σουαζιλάνδη 0,0048% 0,000096% 383.723 28,6% 4.716 $
Γουιάνα 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% 5.227 $
Λεσότο 0,0031% 0,000022% 602.965 27,4% 1.934 $
Μπελίζ 0,0028% 0,000026% 163.588 44,6% 6.417 $
Σιέρα Λεόνε 0,0024% 0,000008% 870.532 11,8% 1.041 $
Αγία Λουκία 0,0023% 0,000022% 83.186 46,7% 10.290 $
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 0,0021% 0,000018% 73.703 73% 11.017 $
Μπουτάν 0,002% 0,00003% 333.226 41,8% 2.325 $
Γρενάδα 0,0019% 0,000016% 59.947 55,9% 12.243 $
Σεϋχέλλες 0,0015% 0,000016% 53.502 56,5% 10.985 $
Σεν Κιτς και Νέβις 0,0014% 0,000014% 42.113 76,8% 12.196 $
Λιβερία 0,0013% 0,000012% 337.732 7,3% 1.414 $
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0,0013% 0,00002% 60.929 55,6% 7.793 $
Τιμόρ-Λέστε 0,0012% 0,000006% 320.339 25,2% 1.460 $
Γκάμπια 0,0011% 0,000013% 377.123 18,5% 1.092 $
Ντομίνικα 0,001% 0,000008% 49.296 67% 7.730 $
Σαμόα 0,0008% 0,000012% 57.386 29,4% 5.013 $
Βανουάτου 0,0007% 0,000008% 64.896 24% 4.017 $
Νήσοι Σολομώντος 0,0006% 0,000009% 65.936 11% 3.326 $
Μαλάουι 0,0005% 0,000035% 1.738.600 9,6% 107 $
Τόνγκα 0,0005% 0,000011% 42.795 39,9% 4.300 $
Μικρονησία 0,0004% 0,000004% 34.996 33,3% 4.507 $
Νήσοι Μάρσαλ 0,0002% 0,000002% 15.808 29,8% 4.737 $
Ερυθραία 0,0002% 0,000005% 69.843 1,2% 852 $
Κιριμπάτι 0,0001% 0,000001% 15.672 13,7% 2.273 $
Τουβαλού 0,0001% 0% 5.106 46% 4.123 $
2 Κινεζικά (!) 9,4% 13,9% 734.812.350 67,1% 4.848 $
Κίνα 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% 4.814 $
Σιγκαπούρη 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% 23.035 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 2 languages σάς παρέχει πρόσβαση στο 50% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
3 Ιαπωνικά 7,1% 5,3% 118.333.485 93,2% 22.709 $
Ιαπωνία 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% 22.709 $
4 Ισπανικά (!) 6,7% 8,4% 261.123.476 52,1% 9.775 $
Μεξικό 1,6% 0,02% 75.937.568 59,5% 7.971 $
Ισπανία 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% 17.980 $
Αργεντινή 0,88% 0,014% 31.118.521 71% 10.676 $
Βενεζουέλα 0,8% 0,0084% 18.940.907 60% 16.039 $
Κολομβία 0,41% 0,0077% 28.287.098 58,1% 5.548 $
Χιλή 0,37% 0,0053% 11.822.229 66% 11.968 $
Περού 0,25% 0,0035% 14.444.387 45,5% 6.472 $
Πουέρτο Ρίκο 0,15% 0,0019% 2.736.117 80,3% 20.928 $
Ισημερινός 0,13% 0,002% 8.857.768 54,1% 5.449 $
Δομινικανή Δημοκρατία 0,12% 0,00147% 6.530.904 61,3% 6.722 $
Γουατεμάλα 0,11% 0,00124% 5.722.610 34,5% 7.003 $
Κόστα Ρίκα 0,086% 0,00102% 3.207.258 66% 10.235 $
Κούβα 0,081% 0,001% 4.449.238 38,8% 6.910 $
Ουρουγουάη 0,081% 0,00132% 2.286.820 66,4% 13.405 $
Παναμάς 0,065% 0,00091% 2.178.424 54% 11.266 $
Βολιβία 0,045% 0,00071% 4.322.489 39,7% 3.986 $
Παραγουάη 0,041% 0,00068% 3.453.446 51,4% 4.461 $
Ελ Σαλβαδόρ 0,031% 0,00057% 1.839.969 29% 6.395 $
Ονδούρα 0,029% 0,000357% 2.733.860 30% 4.028 $
Νικαράγουα 0,014% 0,0002% 1.511.037 24,6% 3.555 $
Ισημερινή Γουινέα 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% 9.301 $
5 Γερμανικά 5,9% 4,5% 87.047.821 91,9% 25.576 $
Γερμανία 4,7% 0,033% 73.825.582 89,6% 24.004 $
Ελβετία 0,64% 0,0066% 5.247.345 89,1% 45.992 $
Αυστρία 0,51% 0,0044% 7.366.758 84,3% 26.254 $
Λουξεμβούργο 0,046% 0,00041% 571.189 98,1% 30.852 $
Λιχτενστάιν 0,005% 0,000044% 36.947 98,1% 51.181 $
6 Γαλλικά (!) 4,7% 4,7% 129.483.596 31,7% 13.770 $
Γαλλία 3,3% 0,033% 57.245.333 85,6% 22.100 $
Καναδάς 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% 26.437 $
Βέλγιο 0,24% 0,0023% 3.921.579 86,5% 23.016 $
Ελβετία 0,2% 0,0021% 1.680.703 89,1% 45.992 $
Μαρόκο 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% 2.410 $
Αλγερία 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% 2.723 $
Ακτή Ελεφαντοστού 0,035% 0,000309% 6.286.527 26,5% 2.104 $
Καμερούν 0,034% 0,000322% 5.859.797 25% 2.205 $
Τυνησία 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% 3.879 $
Σενεγάλη 0,015% 0,000176% 3.954.620 25,7% 1.462 $
Κονγκό - Κινσάσα 0,012% 0,00008% 4.889.515 6,2% 890 $
Γκαμπόν 0,011% 0,000075% 951.287 48% 4.501 $
Αϊτή 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% 2.088 $
Μάλι 0,007% 0,000055% 1.999.226 11,1% 1.335 $
Μπουρκίνα Φάσο 0,0054% 0,000066% 2.603.042 14% 792 $
Μονακό 0,0052% 0,000036% 36.655 95,2% 53.462 $
Μπενίν 0,0051% 0,000038% 1.303.589 12% 1.474 $
Γουινέα 0,0042% 0,000015% 1.214.801 9,8% 1.303 $
Τόγκο 0,0028% 0,000022% 860.281 11,3% 1.236 $
Μαυριτανία 0,0026% 0,000029% 774.183 18% 1.273 $
Κονγκό - Μπραζαβίλ 0,0025% 0,000047% 416.217 8,1% 2.318 $
Τσαντ 0,0024% 0,000024% 722.627 5% 1.284 $
Μαδαγασκάρη 0,0024% 0,000034% 1.172.533 4,7% 770 $
Νίγηρας 0,0012% 0,000009% 893.073 4,3% 525 $
Μπουρούντι 0,0008% 0,000006% 544.097 5,2% 535 $
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 0,0005% 0,00001% 183.785 4% 1.121 $
Κομόρες 0,0003% 0,000005% 63.171 7,9% 1.919 $
7 Πορτογαλικά 3,1% 5% 142.861.908 34,8% 8.161 $
Βραζιλία 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% 8.070 $
Πορτογαλία 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% 16.194 $
Αγκόλα 0,062% 0,0011% 3.745.750 13% 6.270 $
Μοζαμβίκη 0,0093% 0,000088% 5.050.924 17,5% 697 $
Πράσινο Ακρωτήριο 0,0023% 0,00004% 271.507 50,3% 3.160 $
Γουινέα Μπισάου 0,0003% 0,000003% 68.270 3,8% 1.603 $
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 0,0003% 0,000004% 55.975 28% 1.883 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 7 languages σάς παρέχει πρόσβαση στο 70% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
8 Ιταλικά 2,5% 2,3% 37.729.388 67,7% 25.338 $
Ιταλία 2,5% 0,023% 37.176.782 61,3% 25.036 $
Ελβετία 0,065% 0,00067% 535.108 89,1% 45.992 $
Άγιος Μαρίνος 0,0016% 0,00001% 17.498 52,7% 35.016 $
9 Αραβικά (!) 2,5% 3,4% 149.715.340 56,8% 6.316 $
Σαουδική Αραβία 0,66% 0,0087% 23.803.319 73,8% 10.451 $
Αίγυπτος 0,5% 0,0061% 39.471.581 41,2% 4.781 $
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0,33% 0,0049% 8.398.268 90,6% 14.913 $
Ιράκ 0,14% 0,0017% 7.898.106 21,2% 6.702 $
Κουβέιτ 0,12% 0,00144% 3.176.010 78,4% 14.641 $
Κατάρ 0,1% 0,0013% 2.423.068 94,3% 15.913 $
Λίβανος 0,099% 0,00143% 4.571.675 76,1% 8.210 $
Σουδάν 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% 3.320 $
Ιορδανία 0,067% 0,00084% 5.890.965 62,3% 4.343 $
Μαρόκο 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% 2.410 $
Αλγερία 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% 2.723 $
Συρία 0,06% 0,00114% 5.873.785 31,9% 3.868 $
Ομάν 0,051% 0,00097% 3.094.236 69,9% 6.291 $
Μπαχρέιν 0,038% 0,00057% 1.396.668 98% 10.308 $
Τυνησία 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% 3.879 $
Υεμένη 0,026% 0,00072% 6.780.200 24,6% 1.481 $
Παλαιστινιακά Εδάφη 0,026% 0,000356% 2.753.697 60,5% 3.615 $
Λιβύη 0,024% 0,000359% 1.275.642 20,3% 6.981 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 9 languages σάς παρέχει πρόσβαση στο 90% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
10 Ρωσικά 1,9% 4% 139.401.047 54,4% 5.084 $
Ρωσία 1,6% 0,034% 105.499.857 73,1% 5.804 $
Καζακστάν 0,12% 0,0028% 9.290.810 74,6% 4.868 $
Ουκρανία 0,065% 0,0017% 14.171.063 52,5% 1.739 $
Λευκορωσία 0,056% 0,00097% 6.553.845 71,1% 3.252 $
Κιργιστάν 0,0079% 0,000122% 2.097.428 34,5% 1.425 $
Τατζικιστάν 0,0058% 0,00013% 1.788.044 20,5% 1.237 $
11 Κορεατικά 1,8% 1,3% 47.576.514 92,8% 14.130 $
Νότια Κορέα 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% 14.130 $
12 Ολλανδικά 1,2% 0,86% 21.532.974 74,1% 21.607 $
Ολλανδία 0,87% 0,0051% 15.397.107 90,4% 21.369 $
Βέλγιο 0,36% 0,0035% 5.882.368 86,5% 23.016 $
Σουρινάμ 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% 3.364 $
13 Τουρκικά 1,1% 1,5% 46.395.501 58,4% 9.180 $
Τουρκία 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% 9.180 $
14 Ινδονησιακά 0,75% 0,94% 66.244.991 25,4% 4.305 $
Ινδονησία 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% 4.305 $
15 Πολωνικά 0,64% 0,74% 27.832.074 73,3% 8.703 $
Πολωνία 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% 8.703 $
16 Σουηδικά 0,57% 0,51% 8.896.046 89,7% 24.446 $
Σουηδία 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,6% 24.446 $
17 Κινεζικά 0,57% 0,55% 6.917.831 84,6% 31.093 $
Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 0,54% 0,0051% 6.418.058 87,5% 31.764 $
Μακάο ΕΔΠ Κίνας 0,03% 0,000362% 499.773 81,6% 22.474 $
18 Νορβηγικά 0,44% 0,44% 5.093.187 97,3% 32.748 $
Νορβηγία 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% 32.748 $
19 Εβραϊκά 0,44% 0,56% 6.806.889 79,6% 24.485 $
Ισραήλ 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% 24.485 $
20 Περσικά (!) 0,43% 0,67% 46.405.214 31,9% 3.513 $
Ιράν 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% 3.721 $
Αφγανιστάν 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% 1.092 $
21 Ταϊλανδικά 0,4% 0,47% 32.710.169 47,5% 4.594 $
Ταϊλάνδη 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% 4.594 $
22 Χίντι 0,38% 0,39% 78.258.527 29,5% 1.846 $
Ινδία 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% 1.846 $
23 Δανικά 0,38% 0,26% 5.554.451 97% 25.869 $
Δανία 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% 25.869 $
24 Ελληνικά 0,35% 0,33% 8.333.243 72,5% 15.728 $
Ελλάδα 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% 15.932 $
Κύπρος 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% 14.022 $
25 Καταλανικά 0,34% 0,25% 7.070.885 89,2% 17.999 $
Ισπανία 0,33% 0,0025% 6.995.204 80,6% 17.980 $
Ανδόρα 0,004% 0,000025% 75.681 97,9% 19.815 $
26 Φινλανδικά 0,33% 0,29% 4.819.381 87,7% 25.744 $
Φινλανδία 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% 25.744 $
27 Μαλαισιανά 0,29% 0,38% 17.581.588 84,4% 6.280 $
Μαλαισία 0,28% 0,0037% 17.200.712 78,8% 6.284 $
Μπρουνέι 0,0061% 0,000071% 380.876 90% 6.125 $
28 Βιετναμικά (!) 0,27% 0,38% 43.974.618 46,5% 2.294 $
Βιετνάμ 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% 2.294 $
29 Ρουμανικά 0,25% 0,29% 14.244.775 65,2% 6.706 $
Ρουμανία 0,24% 0,0027% 11.722.888 59,5% 7.729 $
Μολδαβία 0,013% 0,000186% 2.521.887 71% 1.951 $
30 Βεγγαλικά 0,25% 0,21% 49.303.292 23,9% 1.908 $
Μπανγκλαντές 0,15% 0,00126% 29.738.660 18,2% 1.948 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
31 Τσεχικά 0,21% 0,26% 8.081.131 76,5% 9.977 $
Τσεχία 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% 9.977 $
32 Ουγγρικά 0,15% 0,12% 7.778.595 79,3% 7.400 $
Ουγγαρία 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% 7.400 $
33 Αφρικάανς 0,13% 0,27% 9.528.232 54% 5.255 $
Νότια Αφρική 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% 5.255 $
34 Σλοβακικά 0,12% 0,12% 4.370.706 80,5% 10.260 $
Σλοβακία 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% 10.260 $
35 Ταμιλικά 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
36 Τελούγκου 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
37 Μαραθικά 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
38 Κανάντα 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
39 Γκουγιαράτι 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ινδία 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
40 Σινχαλεζικά 0,082% 0,15% 6.795.562 32,1% 4.558 $
Σρι Λάνκα 0,082% 0,0015% 6.795.562 32% 4.558 $
41 Βουλγαρικά 0,07% 0,088% 4.264.576 59,8% 6.195 $
Βουλγαρία 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% 6.195 $
42 Ουζμπεκικά (!) 0,069% 0,086% 14.901.632 46,8% 1.764 $
Ουζμπεκιστάν 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% 1.764 $
43 Κροατικά 0,069% 0,07% 3.034.752 72,7% 8.581 $
Κροατία 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% 8.581 $
44 Σερβικά 0,068% 0,083% 5.168.176 68,5% 4.995 $
Σερβία 0,06% 0,00074% 4.733.311 67,1% 4.849 $
Μαυροβούνιο 0,0075% 0,000097% 434.865 69,9% 6.587 $
45 Λιθουανικά 0,065% 0,071% 2.133.390 74,4% 11.610 $
Λιθουανία 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% 11.610 $
46 Σλοβενικά 0,055% 0,051% 1.559.107 75,5% 13.364 $
Σλοβενία 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% 13.364 $
47 Αζερμπαϊτζανικά (!) 0,052% 0,12% 7.630.609 78,2% 2.594 $
Αζερμπαϊτζάν 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% 2.594 $
48 Καζακικά 0,051% 0,12% 3.981.776 74,6% 4.868 $
Καζακστάν 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% 4.868 $
49 Τάγκαλογκ 0,048% 0,07% 5.734.272 55,5% 3.188 $
Φιλιππίνες 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% 3.188 $
50 Βιρμανικά 0,044% 0,042% 13.258.325 25,1% 1.257 $
Μιανμάρ (Βιρμανία) 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% 1.257 $
51 Ουκρανικά 0,043% 0,11% 9.447.375 52,5% 1.739 $
Ουκρανία 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% 1.739 $
52 Λετονικά 0,042% 0,041% 1.564.494 79,8% 10.134 $
Λετονία 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% 10.134 $
53 Αμχαρικά 0,041% 0,022% 15.739.371 15,4% 985 $
Αιθιοπία 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% 985 $
54 Εσθονικά 0,031% 0,028% 1.147.895 87,2% 10.239 $
Εσθονία 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% 10.239 $
55 Βοσνιακά 0,027% 0,036% 1.925.105 54,7% 5.279 $
Βοσνία - Ερζεγοβίνη 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% 5.279 $
56 Ισλανδικά 0,026% 0,000001% 329.535 98,2% 30.187 $
Ισλανδία 0,026% 0% 329.535 98,2% 30.187 $
57 Τουρκμενικά (!) 0,026% 0,033% 1.018.692 18% 9.505 $
Τουρκμενιστάν 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% 9.505 $
58 Σουαχίλι 0,023% 0,015% 7.224.386 13% 1.213 $
Τανζανία 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% 1.213 $
59 Χμερ 0,022% 0,014% 5.107.008 32,4% 1.603 $
Καμπότζη 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% 1.603 $
60 Ζουλού 0,021% 0,042% 1.512.418 54% 5.255 $
Νότια Αφρική 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% 5.255 $
61 Αλβανικά 0,021% 0,034% 1.908.581 66,4% 4.115 $
Αλβανία 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% 4.115 $
62 Γεωργιανά 0,02% 0,038% 2.157.566 58% 3.548 $
Γεωργία 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% 3.548 $
63 Νεπαλικά 0,019% 0,025% 5.706.708 19,7% 1.281 $
Νεπάλ 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% 1.281 $
64 Ουρντού 0,018% 0,023% 2.996.586 15,5% 2.324 $
Πακιστάν 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% 2.324 $
65 Αρμενικά 0,018% 0,031% 1.959.627 67% 3.466 $
Αρμενία 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% 3.466 $
66 Μακεδονικά 0,017% 0,02% 1.501.798 72,2% 4.289 $
Βόρεια Μακεδονία 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% 4.289 $
67 Κόσα 0,015% 0,03% 1.058.692 54% 5.255 $
Νότια Αφρική 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% 5.255 $
68 Λαοτινά (!) 0,013% 0,013% 1.478.052 21,9% 3.358 $
Λάος 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% 3.358 $
69 Μαλτεζικά 0,013% 0,013% 351.945 77,3% 13.902 $
Μάλτα 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% 13.902 $
70 Μογγολικά 0,0067% 0,014% 674.202 22,3% 3.765 $
Μογγολία 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% 3.765 $
71 Ντιβέχι 0,0055% 0,0062% 252.761 59,1% 8.186 $
Μαλδίβες 0,0055% 0,000062% 252.761 59,1% 8.186 $
72 Ιρλανδικά 0,005% 0,0035% 80.850 85% 23.413 $
Ιρλανδία 0,005% 0,000035% 80.850 85% 23.413 $
73 Φεροϊκά 0,0031% 0,0023% 46.715 95,1% 25.375 $
Νήσοι Φερόες 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% 25.375 $
74 Καλαάλισουτ 0,0024% 0,000471% 38.487 68,5% 23.899 $
Γροιλανδία 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% 23.899 $
75 Σομαλικά (!) 0,0019% 0,0025% 392.906 7,5% 1.807 $
Σομαλία 0,001% 0,00001% 269.178 1,9% 1.443 $
Τζιμπουτί 0,0008% 0,000015% 123.728 13,1% 2.599 $
76 Λευκορωσικά 0,0017% 0,003% 202.696 71,1% 3.252 $
Λευκορωσία 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% 3.252 $
Τάση* Γεωγραφική περιοχή T-index
2018
Πρόγνωση
2021
Χρήστες του διαδικτύου Ποσοστό διείσδυσης στο
διαδίκτυο
Δαπάνες κατά κεφαλή
(χρήστες του διαδικτύου)**
(!) Περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο
* Τα βέλη και η παύλα υποδεικνύουν την προβλεπόμενη απόδοση της χώρας στην κατάταξη του 2021
** Εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη κάθε χρήστη του διαδικτύου
*** Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από τέσσερις χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία
1 Western Europe 22,3% 17,9% 352.485.743 83,7% 24.018 $
Γερμανικά 5,9% 0,045% 87.047.821 89,2% 25.576 $
Αγγλικά 4,8% 0,031% 66.133.137 94,1% 27.274 $
Γαλλικά 3,8% 0,038% 62.884.270 85,8% 22.814 $
Ιταλικά 2,5% 0,023% 37.729.388 61,6% 25.338 $
Ισπανικά 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% 17.980 $
Ολλανδικά 1,2% 0,0085% 21.279.475 89,3% 21.824 $
Σουηδικά 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,6% 24.446 $
Νορβηγικά 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% 32.748 $
Δανικά 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% 25.869 $
Καταλανικά 0,34% 0,0025% 7.070.885 80,7% 17.999 $
Φινλανδικά 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% 25.744 $
Ελληνικά 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% 15.932 $
Πορτογαλικά 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% 16.194 $
Ισλανδικά 0,026% 0% 329.535 98,2% 30.187 $
Μαλτεζικά 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% 13.902 $
Ιρλανδικά 0,005% 0,000035% 80.850 85% 23.413 $
Φεροϊκά 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% 25.375 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 1 regions σάς παρέχει πρόσβαση στο 70% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
2 Sub-Saharan Africa 1,6% 3% 205.161.259 20,1% 2.908 $
Αγγλικά 1% 0,022% 114.447.915 26,6% 3.370 $
Γαλλικά 0,14% 0,00132% 34.692.371 11,7% 1.578 $
Αφρικάανς 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% 5.255 $
Αραβικά 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% 3.320 $
Πορτογαλικά 0,074% 0,00123% 9.192.426 15,3% 3.054 $
Αμχαρικά 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% 985 $
Σουαχίλι 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% 1.213 $
Ζουλού 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% 5.255 $
Κόσα 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% 5.255 $
Ισπανικά 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% 9.301 $
Σομαλικά 0,0019% 0,000025% 392.906 2,6% 1.807 $
3 Southeast Asia 2,7% 3,4% 249.931.446 38,9% 4.044 $
Ινδονησιακά 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% 4.305 $
Αγγλικά 0,75% 0,0103% 62.479.853 58,1% 4.555 $
Ταϊλανδικά 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% 4.594 $
Μαλαισιανά 0,29% 0,0038% 17.581.588 79% 6.280 $
Βιετναμικά 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% 2.294 $
Κινεζικά 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% 23.035 $
Τάγκαλογκ 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% 3.188 $
Βιρμανικά 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% 1.257 $
Χμερ 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% 1.603 $
Λαοτινά 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% 3.358 $
4 South Asia 2,4% 3% 467.758.952 26,5% 1.913 $
Αγγλικά 1,1% 0,018% 222.948.817 26,6% 1.904 $
Χίντι 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% 1.846 $
Βεγγαλικά 0,25% 0,0021% 49.303.292 21,5% 1.908 $
Γκουγιαράτι 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Κανάντα 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Μαραθικά 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Ταμιλικά 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Τελούγκου 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% 1.846 $
Σινχαλεζικά 0,082% 0,0015% 6.795.562 32% 4.558 $
Νεπαλικά 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% 1.281 $
Ουρντού 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% 2.324 $
Περσικά 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% 1.092 $
Ντιβέχι 0,0054% 0,000062% 252.761 59,1% 8.186 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 4 regions σάς παρέχει πρόσβαση στο 90% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
5 South America 5,7% 9% 250.461.223 59,6% 8.632 $
Ισπανικά 3% 0,044% 123.533.665 58,5% 9.224 $
Πορτογαλικά 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% 8.070 $
Αγγλικά 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% 5.227 $
Ολλανδικά 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% 3.364 $
6 Oceania 2,1% 2,7% 27.012.459 68,7% 29.109 $
Αγγλικά 2,1% 0,027% 27.012.459 68,7% 29.109 $
7 North and Central Asia 2% 4,2% 150.326.041 65,1% 5.005 $
Ρωσικά 1,7% 0,037% 118.676.139 69,2% 5.585 $
Ουζμπεκικά 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% 1.764 $
Αζερμπαϊτζανικά 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% 2.594 $
Καζακικά 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% 4.868 $
Τουρκμενικά 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% 9.505 $
Γεωργιανά 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% 3.548 $
Αρμενικά 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% 3.466 $
8 North America 33,7% 24,3% 278.989.248 77,6% 45.789 $
Αγγλικά 33,1% 0,24% 270.196.483 77,2% 46.419 $
Γαλλικά 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% 26.437 $
Καλαάλισουτ 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% 23.899 $
9 North Africa and Middle East 3,4% 4,7% 209.997.880 48,2% 6.162 $
Αραβικά 2,4% 0,033% 138.633.268 45,8% 6.556 $
Εβραϊκά 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% 24.485 $
Περσικά 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% 3.721 $
Γαλλικά 0,16% 0,0021% 21.826.048 50% 2.725 $
10 East Asia 18,7% 21% 906.951.812 57,8% 7.837 $
Κινεζικά 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% 4.814 $
Ιαπωνικά 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% 22.709 $
Κορεατικά 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% 14.130 $
Κινεζικά 0,57% 0,0055% 6.917.831 87% 31.093 $
Μογγολικά 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% 3.765 $
Η τοπική προσαρμογή του ιστότοπού σας σε αυτές τις 10 regions σάς παρέχει πρόσβαση στο 50% του παγκόσμιου δυναμικού διαδικτυακών πωλήσεων.
11 Central and Eastern Europe 3,2% 3,9% 164.173.760 63,7% 7.298 $
Τουρκικά 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% 9.180 $
Πολωνικά 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% 8.703 $
Ρουμανικά 0,25% 0,0029% 14.244.775 61,3% 6.706 $
Τσεχικά 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% 9.977 $
Ουγγρικά 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% 7.400 $
Ρωσικά 0,12% 0,0026% 20.724.908 57,2% 2.217 $
Σλοβακικά 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% 10.260 $
Βουλγαρικά 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% 6.195 $
Κροατικά 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% 8.581 $
Σερβικά 0,068% 0,00083% 5.168.176 67,3% 4.995 $
Λιθουανικά 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% 11.610 $
Σλοβενικά 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% 13.364 $
Ουκρανικά 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% 1.739 $
Λετονικά 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% 10.134 $
Ελληνικά 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% 14.022 $
Εσθονικά 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% 10.239 $
Βοσνιακά 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% 5.279 $
Αλβανικά 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% 4.115 $
Μακεδονικά 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% 4.289 $
Λευκορωσικά 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% 3.252 $
12 Central America and the Caribbean 2,4% 3% 111.543.203 51,4% 8.105 $
Ισπανικά 2,3% 0,029% 106.846.985 53,4% 8.075 $
Αγγλικά 0,1% 0,0012% 3.369.589 57% 11.414 $
Γαλλικά 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% 2.088 $

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η κατάταξη μπορεί να κοινοποιηθεί ελεύθερα, εφόσον παρέχεται ένας σύνδεσμος που ανακατευθύνει τον χρήστη σε αυτήν τη σελίδα, και εφόσον διευκρινίζεται στους χρήστες ότι τα δεδομένα προέρχονται από τη μελέτη T-Index.Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη δήλωση:

"Μελέτη T-Index 2017. Διεξήχθη από την Translated. Η Translated είναι ο κορυφαίος online πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών μετάφρασης, με 344.508πελάτες από όλο τον κόσμο και 620.066 καταρτισμένους μεταφραστές."

Συντελεστές

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες ή συμβουλές (με αλφαβητική σειρά):
Salvatore Giammarresi, Επικεφαλής του τμήματος Παγκοσμιοποίησης της PayPal
Daniel Goldschmidt, Επικεφαλής της ομάδας διεθνοποίησης της Microsoft
Mark Lammers, Ανωτ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων της Point B
Sergio Pelino, Διευθυντής του τμήματος Μηχανικής Προετοιμασίας της Τοπικής Προσαρμογής της PayPal
Danielle Schweisguth, Οικονομολόγος της Société Générale
Brian Solis, Οικονομικός Αναλυτής της Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Διευθύντρια Προγράμματος του τμήματος Cloud and Enterprise της Microsoft