T-index 2018

De toplanden voor online verkoop

De T-Index rangschikt landen volgens hun potentie voor online omzet.Deze schat het marktaandeel van elk land in relatie tot wereldwijde e-commerce.

Projectie van toplanden

Waarom we deze rangschikking maken

Het onderzoek is uitgevoerd door TRANSLATED om zakelijke klanten richtlijnen te geven bij internationaliseringsprojecten en hun keuze voor bepaalde markten en talen waarmee het hoogst mogelijke investeringsrendement (ROI) kan worden behaald.

T-Index is ontwikkeld om bedrijven die internationaal willen uitbreiden, te helpen bij hun keuze voor bepaalde doelmarkten en voor de meest geschikte doeltalen bij de vertaling van hun website(s).

Interpretatie van de onderzoeksresultaten

T-Index is ontwikkeld om bedrijven die internationaal willen uitbreiden, te helpen bij hun keuze voor bepaalde doelmarkten en voor de meest geschikte doeltalen bij de vertaling van hun website(s).

Laten we naar een voorbeeld kijken.

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van artikelen voor de winter, heeft een website in het Engels en wil het in een andere Europese taal vertalen om nieuwe klanten online te bereiken. Na het uitvoeren van marktonderzoek concludeert de marketingmanager van het bedrijf dat hun producten zeer waarschijnlijk zullen slagen in Duitsland, Zweden en Noorwegen. Aan de hand van T-Index wordt al snel duidelijk dat Duitsland, met een marktaandeel van 4,7%, de markt is met het grootste potentieel voor online verkoop, gezien de 73.825.582 internetgebruikers met elk een gemiddelde jaarlijkse uitgave van EUR 22.073. T-Index is daarom een doorslaggevende factor geweest bij de keuze van het Duits als een nieuwe taal voor de site.

Aannames en methode

T-Index is een hulpmiddel om besluitvorming te ondersteunen voor bedrijven die geconfronteerd worden met een keuze aan markten en talen bij het lokaliseren van hun website (s).Het geeft een overzicht van het online omzetpotentieel van elk land.

T-Index 2018 maakt gebruik van de nieuwste statistieken van de database van de Wereldbank, dat wil zeggen gegevens voor 2016.

De T-Index-waarde wordt berekend door het totale aantal internetgebruikers te vermenigvuldigen met hun geschatte jaarlijkse uitgaven per hoofd van de bevolking.

Om de jaarlijkse uitgaven per hoofd van elke internetgebruiker te schatten, gebruikten we de HFCE-indicator (consumptieve bestedingen van huishoudens) van de Wereldbank, uitgedrukt in huidige euro's. De HFCE is de marktwaarde van alle goederen en diensten die door huishoudens in elk land worden gekocht. Let er wel op dat de berekeningsmethode die voor 2016 werd gebruikt voor eerdere versies van de T-Index, gebaseerd was op het BBP in plaats van op HFCE. We hebben onze berekeningsmethode in 2016 gewijzigd om een ​​realistischer beeld te geven van het reële bestedingspotentieel van internetgebruikers in elk land. Hieronder vindt u de details van onze berekeningsmethode.

Elk land werd geclassificeerd volgens de taal die het meest wordt gebruikt door de lokale bevolking om te surfen en aankopen te doen op het internet. Om redenen van statistische significantie werd het naast elkaar bestaan ​​van meerdere talen binnen hetzelfde land alleen in aanmerking genomen als de T-indexwaarde van het land meer dan 0,1% bedroeg. In het laatste geval werden alleen de talen die dagelijks door meer dan 15% van de bevolking online werden gebruikt in aanmerking genomen, behalve in gevallen waarin de minderheidstalen in kwestie (die door minder dan 15% van de bevolking online wordt gebruikt) ook officiële nationale talen zijn. Zwitserland bijvoorbeeld, met een T-index van 0,90%, werd geëvalueerd voor drie verschillende taalmarkten: Duits, Frans en Italiaans. Alle drie deze talen worden dagelijks door Zwitsers gebruikt om te surfen en aankopen te doen op het internet. Terwijl Frans en Duits door meer dan 15% van de bevolking worden gebruikt, wordt het Italiaans door slechts 7% van de internetgebruikers van het land gebruikt. Italiaans is echter een nationaal erkende officiële taal van Zwitserland, vandaar de opname in de T-Index.

De T-Index-studie bevat alleen talen die worden gebruikt om op internet te surfen. Een aantal talen is momenteel nauwelijks online vertegenwoordigd, en sommige worden helemaal niet gebruikt. In veel landen is de taal die dagelijks door de meerderheid van de bevolking wordt gesproken niet online te vinden, zoals Kinyarwanda in Rwanda. Dit is vaak te wijten aan een lage internetpenetratiegraad, waardoor lokale mensen geen toegang hebben tot internet om content in hun moedertaal te creëren. In Rwanda doorzoekt de 18% van de totale bevolking met internettoegang het internet in het Engels, aangezien er weinig of geen content is gecreëerd door en voor Rwandezen in hun nationale taal. Dit is de reden waarom T-Index Rwanda op de Engelstalige markt omvat.

Talen met internationale varianten zijn gegroepeerd.Het Brits en het Amerikaans-Engels zijn bijvoorbeeld beide geclassificeerd als Engels.

Afhankelijke territoria (bijv. Puerto Rico) zijn geëvalueerd volgens hun respectieve bestuurstoestand, op voorwaarde dat ze dezelfde taal delen.Als ze niet dezelfde taal hebben, zoals het geval is met Puerto Rico en de Verenigde Staten, worden ze als afzonderlijke vermeldingen opgenomen op basis van de taalmarkt waartoe ze behoren.

Het T-Index-onderzoek bestrijkt niet alle landen. De landen die in het onderzoek zijn opgenomen, zijn de landen waarvoor gegevens over het aantal internetgebruikers konden worden gevonden. Zonder deze gegevens zou de evaluatie onmogelijk zijn geweest.

Berekeningsmethode

Allereerst verzamelden we informatie over het totale aantal internetgebruikers, HFCE (consumptieve bestedingen van huishoudens) en totale bevolking van het land, waaruit we zowel de internetpenetratie * als het HFCE per hoofd van de bevolking voor elk land hebben bepaald. Vervolgens hebben we de internetpenetratiegraad en de inkomensverdeling van elk land geanalyseerd om te bepalen welk deel van het HFCE theoretisch door internetgebruikers is uitgegeven. Om het "HFCE per hoofd van de internetgebruikers", dat wil zeggen een schatting van hun jaarlijkse uitgaven, te verkrijgen, hebben we ten slotte de volgende berekening gemaakt: (totale bevolking van het land x HFCE per hoofd van de bevolking x percentage van HFCE dat theoretisch door internetgebruikers wordt uitgegeven)/aantal internetgebruikers.

Voor landen waar gegevens over inkomensverdeling niet beschikbaar waren, hebben we de gemiddelde inkomensverdeling voor alle landen berekend en deze schatting gebruikt.

Om te bepalen hoeveel HFCE in theorie door internetgebruikers wordt uitgegeven, gingen we ervan uit dat de internetgebruikers in elk land tot het rijkste segment van de bevolking van het land behoren.We hebben deze veronderstelling gemaakt rekening houdend met het feit dat een bepaald inkomensniveau in de meeste landen noodzakelijk is om een ​​internetabonnement aan te schaffen en deel te nemen aan e-commerce-activiteiten.

*Internetpenetratie is het percentage internetgebruikers in een bepaald land.

Voorbeeld

In Japan is het aantal internetgebruikers 118.333.485, op een totale bevolking van 126.994.551. De internetpenetratiegraad is daarom 93,18%. In 2016 bedroeg de consumptie per hoofd van de bevolking $ 21.703. Op basis van de inkomensverdeling van het land in kwintielen schatten we dat 93,18% van de rijkste mensen in Japan 96,7% van de totale uitgaven maken van Japanse huishoudens. Om de "consumptie per hoofd van internetgebruikers" te verkrijgen hebben we een eenvoudige berekening gemaakt:

(totale bevolking x consumptie per hoofd van de bevolking x % van de uitgaven gemaakt door internetgebruikers) / aantal internetgebruikers

Toegepast op Japan: (126.994.551 x 21.703 x 96,7%) / 118.333.485
De geschatte consumptie per hoofd van internetgebruikers in Japan is dus US$ 22.522.

Om de T-indexwaarde te verkrijgen vermenigvuldigden we het aantal internetgebruikers met de consumptie per hoofd van internetgebruikers. Voor Japan: 118.333.485 x US $ 22.522. Om een ​​percentage voor elk land te krijgen hebben we de T-indexwaarde van elk land gedeeld door de optelsom van de T-indexwaarden van alle landen. Dit verklaart hoe we een T-index van 7,08% voor Japan hebben verkregen.

Bronnen

Het aantal internetgebruikers in elk land is afkomstig uit het rapport van de International Telecommunication Union (ITU) "Percentage personen dat het internet gebruikt". ITU is het gespecialiseerde bureau van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën. De statistieken waren schattingen voor 2016. Om de percentages in hele getallen om te zetten hebben we de getallen uit dit rapport gecombineerd met die uit het rapport van totale bevolking uitgebracht door de Wereldbank.

Gegevens over consumptieve bestedingen van huishoudens zijn afkomstig van de Wereldbank. Gegevens waren vanaf 2016 up-to-date en worden in huidige Amerikaanse dollars weergegeven. Houd er rekening mee dat wisselkoersschommelingen (nationale valuta's versus Amerikaanse dollars) een impact hebben op de consumptie-waarden uitgedrukt in huidige Amerikaanse dollars en bijgevolg op de huidige en geschatte T-indexwaarden. We kozen ervoor om de HFCE-waarden uitgedrukt in huidige Amerikaanse dollars te gebruiken in plaats van HFCE-waarden uitgedrukt in huidige internationale dollars met behulp van koopkrachtpariteit (PPP), omdat onze studie zich richt op wereldwijde e-commerce-kansen, en deze worden deels beoordeeld op basis van valuta wisselkoersschommelingen tussen landen. Voor landen of gebieden waarvan de HFCE niet was aangegeven in het bovengenoemde Wereldbankrapport, werden de gegevens geschat door ons bureau. De HFCE-cijfers van de volgende 39 landen zijn geschat door ons bureau: Andorra, Bahrain, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, de Comoren, Djibouti, Eritrea, de Faeröer, Groenland, Iran, Irak, Kazachstan, Kiribati, Lesotho, Libië, Liechtenstein, Malediven, Marshalleilanden, Mauritanië, Micronesië, Monaco, Myanmar, Nieuw-Zeeland, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Salomonseilanden, Swaziland, Syrië, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu en Venezuela.

Om te bepalen of internettoegang in een bepaald land beperkt is, hebben we gekeken naar de ranglijst van de internationale niet-gouvernementele organisatie Reporters Without Borders, beschikbaar op hun officiële website.

De verdeling van de inkomsten door kwintielen is afkomstig uit de statistische gegevens van de Development Research Group van de Wereldbank.De gegevens hebben betrekking op verschillende jaren (de gegevens van de Wereldbank lopen van 1992 tot 2014).

Profiteer optimaal van de online koopkracht wereldwijd.

Door naar deze toptalen te vertalen, bereikt u 80% van de wereldwijde online koopkracht.Bovendien staan de markten met het hogere online verkooppotentieel hieronder vermeld.

Als je nog meer wil weten, Bekijk de volledige lijst

 

Toptalen

Engels
42,9%
Chinees
9,4%
Japans
7,1%
Spaans
6,7%
Duits
5,9%
Frans
4,7%
Portugees
3,1%
Italiaans
2,5%

Toplanden

Verenigde Staten
31,4%
China
9,3%
Japan
7,1%
Duitsland
4,7%
Verenigd Koninkrijk
4,5%
Frankrijk
3,3%
Brazilië
2,7%
Italië
2,5%

Er zijn nog steeds beperkingen op internettoegang

In bepaalde landen is het mogelijk niet voldoende om de content van uw website te vertalen om van lokale internetgebruikers potentiële klanten te maken.De onderstaande kaart geeft de landen weer die momenteel beperkingen opleggen aan internettoegang.

Bron: Verslaggevers Zonder Grenzen

Beperking op internettoegang

China Saoedi-Arabië
Egypte Iran
Vietnam Soedan
Cuba Oezbekistan
Syrië Azerbeidzjan
Jemen Turkmenistan
Libië Laos
Equatoriaal-Guinea Somalië
Djibouti Burundi
Eritrea

T-Index: tabel 2018

 

Trend* Landen T-Index
2018
Projectie
2021
Internetgebruikers Internetpenetratiegraad
Uitgaven per hoofd
(internetgebruikers)**
(!) Beperkte internettoegang
* De pijlen en het streepje geven de verwachte prestaties van het land in de ranglijst van 2021 aan
** Geschatte jaarlijkse uitgaven van elke internetgebruiker
*** Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier landen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland
1 Verenigde Staten 31,4% 22,1% 246.370.641 76,2% US$ 48.351
Engels 31,4% 0,22% 246.370.641 76,2% US$ 48.351
2 China (!) 9,3% 13,7% 733.449.780 53,2% US$ 4.814
Chinees 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% US$ 4.814
3 Japan 7,1% 5,3% 118.333.485 93,2% US$ 22.709
Japans 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% US$ 22.709
4 Duitsland 4,7% 3,3% 73.825.582 89,7% US$ 24.004
Duits 4,7% 0,033% 73.825.582 89,6% US$ 24.004
Door uw website voor deze 4 countries te lokaliseren, krijgt u toegang tot 50% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
5 Verenigd Koninkrijk (***) 4,5% 2,9% 62.171.477 94,8% US$ 27.520
Engels 4,5% 0,029% 62.171.477 94,8% US$ 27.520
6 Frankrijk 3,3% 3,3% 57.245.333 85,6% US$ 22.100
Frans 3,3% 0,033% 57.245.333 85,6% US$ 22.100
7 Brazilië 2,7% 4,6% 126.398.299 60,9% US$ 8.070
Portugees 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% US$ 8.070
8 Italië 2,5% 2,3% 37.176.782 61,3% US$ 25.036
Italiaans 2,5% 0,023% 37.176.782 61,3% US$ 25.036
9 Canada 2,3% 2,3% 32.580.120 89,8% US$ 26.437
Engels 1,7% 0,017% 23.825.842 89,8% US$ 26.437
Frans 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% US$ 26.437
Door uw website voor deze 9 countries te lokaliseren, krijgt u toegang tot 70% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
10 India 1,9% 2,5% 391.292.637 29,6% US$ 1.846
Engels 0,95% 0,016% 195.646.318 29,6% US$ 1.846
Hindi 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% US$ 1.846
Bengaals 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Gujarati 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Kannada 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Marathi 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Tamil 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Telugu 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
11 Australië 1,8% 2,4% 21.363.618 88,2% US$ 31.613
Engels 1,8% 0,024% 21.363.618 88,2% US$ 31.613
12 Spanje 1,8% 1,3% 37.447.560 80,6% US$ 17.980
Spaans 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% US$ 17.980
Catalaans 0,33% 0,0025% 6.995.204 80,6% US$ 17.980
13 Zuid-Korea 1,8% 1,3% 47.576.514 92,8% US$ 14.130
Koreaans 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% US$ 14.130
14 Rusland 1,6% 3,4% 105.499.857 73,1% US$ 5.804
Russisch 1,6% 0,034% 105.499.857 73,1% US$ 5.804
15 Mexico 1,6% 2% 75.937.568 59,5% US$ 7.971
Spaans 1,6% 0,02% 75.937.568 59,5% US$ 7.971
16 Turkije 1,1% 1,5% 46.395.501 58,4% US$ 9.180
Turks 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% US$ 9.180
17 Zwitserland 0,9% 0,93% 7.463.156 89,1% US$ 45.992
Duits 0,64% 0,0066% 5.247.345 89,1% US$ 45.992
Frans 0,2% 0,0021% 1.680.703 89,1% US$ 45.992
Italiaans 0,065% 0,00067% 535.108 89,1% US$ 45.992
18 Argentinië 0,88% 1,4% 31.118.521 71% US$ 10.676
Spaans 0,88% 0,014% 31.118.521 71% US$ 10.676
19 Nederland 0,87% 0,51% 15.397.107 90,4% US$ 21.369
Nederlands 0,87% 0,0051% 15.397.107 90,4% US$ 21.369
20 Venezuela 0,8% 0,84% 18.940.907 60% US$ 16.039
Spaans 0,8% 0,0084% 18.940.907 60% US$ 16.039
21 Indonesië 0,75% 0,94% 66.244.991 25,4% US$ 4.305
Indonesisch 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% US$ 4.305
22 Saoedi-Arabië (!) 0,66% 0,87% 23.803.319 73,7% US$ 10.451
Arabisch 0,66% 0,0087% 23.803.319 73,7% US$ 10.451
23 Polen 0,64% 0,74% 27.832.074 73,3% US$ 8.703
Pools 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% US$ 8.703
24 België 0,59% 0,58% 9.803.947 86,5% US$ 23.016
Nederlands 0,36% 0,0035% 5.882.368 86,5% US$ 23.016
Frans 0,24% 0,0023% 3.921.579 86,5% US$ 23.016
25 Zweden 0,57% 0,51% 8.896.046 89,7% US$ 24.446
Zweeds 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,7% US$ 24.446
26 Hongkong SAR van China 0,54% 0,51% 6.418.058 87,5% US$ 31.764
Chinees 0,54% 0,0051% 6.418.058 87,5% US$ 31.764
27 Oostenrijk 0,51% 0,44% 7.366.758 84,3% US$ 26.254
Duits 0,51% 0,0044% 7.366.758 84,3% US$ 26.254
28 Egypte (!) 0,5% 0,61% 39.471.581 41,3% US$ 4.781
Arabisch 0,5% 0,0061% 39.471.581 41,2% US$ 4.781
29 Filipijnen 0,48% 0,7% 57.342.723 55,5% US$ 3.188
Engels 0,43% 0,0063% 51.608.451 55,5% US$ 3.188
Tagalog 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% US$ 3.188
30 Nigeria 0,48% 1,3% 47.743.541 25,7% US$ 3.810
Engels 0,48% 0,013% 47.743.541 25,7% US$ 3.810
31 Noorwegen 0,44% 0,44% 5.093.187 97,3% US$ 32.748
Noors 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% US$ 32.748
32 Israël 0,44% 0,56% 6.806.889 79,6% US$ 24.485
Hebreeuws 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% US$ 24.485
33 Iran (!) 0,42% 0,66% 42.731.675 53,2% US$ 3.721
Perzisch 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% US$ 3.721
34 Zuid-Afrika 0,42% 0,84% 30.248.355 54% US$ 5.255
Engels 0,25% 0,0051% 18.149.013 54% US$ 5.255
Afrikaans 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% US$ 5.255
Zoeloe 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% US$ 5.255
Xhosa 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% US$ 5.255
35 Colombia 0,41% 0,77% 28.287.098 58,1% US$ 5.548
Spaans 0,41% 0,0077% 28.287.098 58,1% US$ 5.548
36 Maleisië 0,41% 0,53% 24.572.446 78,8% US$ 6.284
Maleis 0,28% 0,0037% 17.200.712 78,8% US$ 6.284
Engels 0,12% 0,0016% 7.371.734 78,8% US$ 6.284
37 Thailand 0,4% 0,47% 32.710.169 47,5% US$ 4.594
Thai 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% US$ 4.594
38 Denemarken 0,38% 0,26% 5.554.451 97% US$ 25.869
Deens 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% US$ 25.869
Door uw website voor deze 38 countries te lokaliseren, krijgt u toegang tot 90% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
39 Chili 0,37% 0,53% 11.822.229 66% US$ 11.968
Spaans 0,37% 0,0053% 11.822.229 66% US$ 11.968
40 Verenigde Arabische Emiraten 0,33% 0,49% 8.398.268 90,6% US$ 14.913
Arabisch 0,33% 0,0049% 8.398.268 90,6% US$ 14.913
41 Finland 0,33% 0,29% 4.819.381 87,7% US$ 25.744
Fins 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% US$ 25.744
42 Griekenland 0,31% 0,29% 7.445.118 69,1% US$ 15.932
Grieks 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% US$ 15.932
43 Portugal 0,31% 0,26% 7.271.183 70,4% US$ 16.194
Portugees 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% US$ 16.194
44 Singapore 0,28% 0,34% 4.541.899 81% US$ 23.035
Engels 0,19% 0,0024% 3.179.329 81% US$ 23.035
Chinees 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% US$ 23.035
45 Nieuw-Zeeland 0,27% 0,26% 4.152.074 88,5% US$ 25.115
Engels 0,27% 0,0026% 4.152.074 88,5% US$ 25.115
46 Vietnam (!) 0,27% 0,38% 43.974.618 46,5% US$ 2.294
Vietnamees 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% US$ 2.294
47 Ierland 0,25% 0,18% 4.042.510 85% US$ 23.413
Engels 0,24% 0,0017% 3.961.660 85% US$ 23.413
Iers 0,005% 0,000035% 80.850 85% US$ 23.413
48 Peru 0,25% 0,35% 14.444.387 45,5% US$ 6.472
Spaans 0,25% 0,0035% 14.444.387 45,5% US$ 6.472
49 Roemenië 0,24% 0,27% 11.722.888 59,5% US$ 7.729
Roemeens 0,24% 0,0027% 11.722.888 59,5% US$ 7.729
50 Tsjechië 0,21% 0,26% 8.081.131 76,5% US$ 9.977
Tsjechisch 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% US$ 9.977
51 Pakistan 0,18% 0,23% 29.965.859 15,5% US$ 2.324
Engels 0,17% 0,0021% 26.969.273 15,5% US$ 2.324
Urdu 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% US$ 2.324
52 Kazachstan 0,17% 0,4% 13.272.586 74,6% US$ 4.868
Russisch 0,12% 0,0028% 9.290.810 74,6% US$ 4.868
Kazachs 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% US$ 4.868
53 Bangladesh 0,15% 0,13% 29.738.660 18,3% US$ 1.948
Bengaals 0,15% 0,00126% 29.738.660 18,2% US$ 1.948
54 Hongarije 0,15% 0,12% 7.778.595 79,3% US$ 7.400
Hongaars 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% US$ 7.400
55 Puerto Rico 0,15% 0,19% 2.736.117 80,3% US$ 20.928
Spaans 0,15% 0,0019% 2.736.117 80,3% US$ 20.928
56 Irak 0,14% 0,17% 7.898.106 21,2% US$ 6.702
Arabisch 0,14% 0,0017% 7.898.106 21,2% US$ 6.702
57 Marokko 0,13% 0,19% 20.555.784 58,3% US$ 2.410
Arabisch 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% US$ 2.410
Frans 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% US$ 2.410
58 Ecuador 0,13% 0,2% 8.857.768 54,1% US$ 5.449
Spaans 0,13% 0,002% 8.857.768 54,1% US$ 5.449
59 Algerije 0,13% 0,14% 17.440.300 43% US$ 2.723
Arabisch 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% US$ 2.723
Frans 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% US$ 2.723
60 Koeweit 0,12% 0,14% 3.176.010 78,4% US$ 14.641
Arabisch 0,12% 0,00144% 3.176.010 78,4% US$ 14.641
61 Slowakije 0,12% 0,12% 4.370.706 80,5% US$ 10.260
Slowaaks 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% US$ 10.260
62 Dominicaanse Republiek 0,12% 0,15% 6.530.904 61,3% US$ 6.722
Spaans 0,12% 0,00147% 6.530.904 61,3% US$ 6.722
63 Oekraïne 0,11% 0,28% 23.618.438 52,5% US$ 1.739
Russisch 0,065% 0,0017% 14.171.063 52,5% US$ 1.739
Oekraïens 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% US$ 1.739
64 Guatemala 0,11% 0,12% 5.722.610 34,5% US$ 7.003
Spaans 0,11% 0,00124% 5.722.610 34,5% US$ 7.003
65 Qatar 0,1% 0,13% 2.423.068 94,3% US$ 15.913
Arabisch 0,1% 0,0013% 2.423.068 94,3% US$ 15.913
66 Libanon 0,099% 0,14% 4.571.675 76,1% US$ 8.210
Arabisch 0,099% 0,00143% 4.571.675 76,1% US$ 8.210
67 Soedan (!) 0,097% 0,14% 11.082.072 28% US$ 3.320
Arabisch 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% US$ 3.320
68 Kenia 0,089% 0,17% 12.600.007 26% US$ 2.671
Engels 0,089% 0,0017% 12.600.007 26% US$ 2.671
69 Costa Rica 0,086% 0,1% 3.207.258 66% US$ 10.235
Spaans 0,086% 0,00102% 3.207.258 66% US$ 10.235
70 Sri Lanka 0,082% 0,15% 6.795.562 32,1% US$ 4.558
Singalees 0,082% 0,0015% 6.795.562 32,1% US$ 4.558
71 Cuba (!) 0,081% 0,1% 4.449.238 38,8% US$ 6.910
Spaans 0,081% 0,001% 4.449.238 38,8% US$ 6.910
72 Uruguay 0,081% 0,13% 2.286.820 66,4% US$ 13.405
Spaans 0,081% 0,00132% 2.286.820 66,4% US$ 13.405
73 Bulgarije 0,07% 0,088% 4.264.576 59,8% US$ 6.195
Bulgaars 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% US$ 6.195
74 Oezbekistan (!) 0,069% 0,086% 14.901.632 46,8% US$ 1.764
Oezbeeks 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% US$ 1.764
75 Kroatië 0,069% 0,07% 3.034.752 72,7% US$ 8.581
Kroatisch 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% US$ 8.581
76 Jordanië 0,067% 0,084% 5.890.965 62,3% US$ 4.343
Arabisch 0,067% 0,00084% 5.890.965 62,3% US$ 4.343
77 Litouwen 0,065% 0,071% 2.133.390 74,4% US$ 11.610
Litouws 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% US$ 11.610
78 Panama 0,065% 0,091% 2.178.424 54% US$ 11.266
Spaans 0,065% 0,00091% 2.178.424 54% US$ 11.266
79 Angola 0,062% 0,11% 3.745.750 13% US$ 6.270
Portugees 0,062% 0,0011% 3.745.750 13% US$ 6.270
80 Ghana 0,061% 0,051% 9.779.273 34,7% US$ 2.359
Engels 0,061% 0,00051% 9.779.273 34,7% US$ 2.359
81 Servië 0,06% 0,074% 4.733.311 67,1% US$ 4.849
Servisch 0,06% 0,00074% 4.733.311 67,1% US$ 4.849
82 Syrië (!) 0,06% 0,11% 5.873.785 31,9% US$ 3.868
Arabisch 0,06% 0,00114% 5.873.785 31,9% US$ 3.868
83 Belarus 0,058% 0,1% 6.756.541 71,1% US$ 3.252
Russisch 0,056% 0,00097% 6.553.845 71,1% US$ 3.252
Wit-Russisch 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% US$ 3.252
84 Tunesië 0,058% 0,092% 5.656.012 49,6% US$ 3.879
Arabisch 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% US$ 3.879
Frans 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% US$ 3.879
85 Slovenië 0,055% 0,051% 1.559.107 75,5% US$ 13.364
Sloveens 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% US$ 13.364
86 Azerbeidzjan (!) 0,052% 0,12% 7.630.609 78,2% US$ 2.594
Azerbeidzjaans 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% US$ 2.594
87 Oman 0,051% 0,097% 3.094.236 69,9% US$ 6.291
Arabisch 0,051% 0,00097% 3.094.236 69,9% US$ 6.291
88 Luxemburg 0,046% 0,041% 571.189 98,1% US$ 30.852
Duits 0,046% 0,00041% 571.189 98,1% US$ 30.852
89 Bolivia 0,045% 0,071% 4.322.489 39,7% US$ 3.986
Spaans 0,045% 0,00071% 4.322.489 39,7% US$ 3.986
90 Myanmar (Birma) 0,044% 0,042% 13.258.325 25,1% US$ 1.257
Birmaans 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% US$ 1.257
91 Letland 0,042% 0,041% 1.564.494 79,8% US$ 10.134
Lets 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% US$ 10.134
92 Ethiopië 0,041% 0,022% 15.739.371 15,4% US$ 985
Amhaars 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% US$ 985
93 Paraguay 0,041% 0,068% 3.453.446 51,4% US$ 4.461
Spaans 0,041% 0,00068% 3.453.446 51,4% US$ 4.461
94 Trinidad en Tobago 0,039% 0,057% 1.000.517 73,3% US$ 14.658
Engels 0,039% 0,00057% 1.000.517 73,3% US$ 14.658
95 Bahrein 0,038% 0,057% 1.396.668 98% US$ 10.308
Arabisch 0,038% 0,00057% 1.396.668 98% US$ 10.308
96 Ivoorkust 0,035% 0,031% 6.286.527 26,5% US$ 2.104
Frans 0,035% 0,000309% 6.286.527 26,5% US$ 2.104
97 Kameroen 0,034% 0,032% 5.859.797 25% US$ 2.205
Frans 0,034% 0,000322% 5.859.797 25% US$ 2.205
98 Cyprus 0,033% 0,037% 888.125 75,9% US$ 14.022
Grieks 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% US$ 14.022
99 El Salvador 0,031% 0,057% 1.839.969 29% US$ 6.395
Spaans 0,031% 0,00057% 1.839.969 29% US$ 6.395
100 Estland 0,031% 0,028% 1.147.895 87,2% US$ 10.239
Estisch 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% US$ 10.239
101 Macau SAR van China 0,03% 0,036% 499.773 81,6% US$ 22.474
Chinees 0,03% 0,000362% 499.773 81,6% US$ 22.474
102 Honduras 0,029% 0,036% 2.733.860 30% US$ 4.028
Spaans 0,029% 0,000357% 2.733.860 30% US$ 4.028
103 Bosnië en Herzegovina 0,027% 0,036% 1.925.105 54,7% US$ 5.279
Bosnisch 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% US$ 5.279
104 Jemen (!) 0,026% 0,072% 6.780.200 24,6% US$ 1.481
Arabisch 0,026% 0,00072% 6.780.200 24,6% US$ 1.481
105 Palestijnse gebieden 0,026% 0,036% 2.753.697 60,5% US$ 3.615
Arabisch 0,026% 0,000356% 2.753.697 60,5% US$ 3.615
106 IJsland 0,026% 0,000001% 329.535 98,2% US$ 30.187
IJslands 0,026% 0% 329.535 98,2% US$ 30.187
107 Turkmenistan (!) 0,026% 0,033% 1.018.692 18% US$ 9.505
Turkmeens 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% US$ 9.505
108 Oeganda 0,025% 0,041% 9.077.567 21,9% US$ 1.026
Engels 0,025% 0,000408% 9.077.567 21,9% US$ 1.026
109 Libië (!) 0,023% 0,036% 1.275.642 20,3% US$ 6.981
Arabisch 0,023% 0,000359% 1.275.642 20,3% US$ 6.981
110 Tanzania 0,023% 0,015% 7.224.386 13% US$ 1.213
Swahili 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% US$ 1.213
111 Jamaica 0,022% 0,028% 1.296.610 45% US$ 6.420
Engels 0,022% 0,000283% 1.296.610 45% US$ 6.420
112 Cambodja 0,022% 0,014% 5.107.008 32,4% US$ 1.603
Khmer 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% US$ 1.603
113 Albanië 0,021% 0,034% 1.908.581 66,4% US$ 4.115
Albanees 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% US$ 4.115
114 Georgië 0,02% 0,038% 2.157.566 58% US$ 3.548
Georgisch 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% US$ 3.548
115 Nepal 0,019% 0,025% 5.706.708 19,7% US$ 1.281
Nepalees 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% US$ 1.281
116 Bahama’s 0,019% 0,016% 312.986 80% US$ 22.771
Engels 0,019% 0,000161% 312.986 80% US$ 22.771
117 Zambia 0,019% 0,037% 4.232.464 25,5% US$ 1.679
Engels 0,019% 0,000374% 4.232.464 25,5% US$ 1.679
118 Armenië 0,018% 0,031% 1.959.627 67% US$ 3.466
Armeens 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% US$ 3.466
119 Zimbabwe 0,018% 0,023% 3.733.964 23,1% US$ 1.813
Engels 0,018% 0,000225% 3.733.964 23,1% US$ 1.813
120 Mauritius 0,018% 0,024% 659.407 52,2% US$ 10.192
Engels 0,018% 0,000237% 659.407 52,2% US$ 10.192
121 Noord-Macedonië 0,017% 0,02% 1.501.798 72,2% US$ 4.289
Macedonisch 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% US$ 4.289
122 Namibië 0,017% 0,02% 769.455 31% US$ 8.263
Engels 0,017% 0,000199% 769.455 31% US$ 8.263
123 Botswana 0,016% 0,019% 885.702 39,4% US$ 6.838
Engels 0,016% 0,00019% 885.702 39,4% US$ 6.838
124 Senegal 0,015% 0,018% 3.954.620 25,7% US$ 1.462
Frans 0,015% 0,000176% 3.954.620 25,7% US$ 1.462
125 Nicaragua 0,014% 0,02% 1.511.037 24,6% US$ 3.555
Spaans 0,014% 0,0002% 1.511.037 24,6% US$ 3.555
126 Laos (!) 0,013% 0,013% 1.478.052 21,9% US$ 3.358
Laotiaans 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% US$ 3.358
127 Moldavië 0,013% 0,019% 2.521.887 71% US$ 1.951
Roemeens 0,013% 0,000186% 2.521.887 71% US$ 1.951
128 Malta 0,013% 0,013% 351.945 77,3% US$ 13.902
Maltees 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% US$ 13.902
129 Congo-Kinshasa 0,011% 0,008% 4.889.515 6,2% US$ 890
Frans 0,011% 0,00008% 4.889.515 6,2% US$ 890
130 Gabon 0,011% 0,0075% 951.287 48% US$ 4.501
Frans 0,011% 0,000075% 951.287 48% US$ 4.501
131 Afghanistan 0,011% 0,012% 3.673.539 10,6% US$ 1.092
Perzisch 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% US$ 1.092
132 Rwanda 0,0099% 0,0103% 2.383.502 20% US$ 1.569
Engels 0,0099% 0,000103% 2.383.502 20% US$ 1.569
133 Barbados 0,0093% 0,0063% 226.714 79,5% US$ 15.532
Engels 0,0093% 0,000063% 226.714 79,5% US$ 15.532
134 Mozambique 0,0093% 0,0088% 5.050.924 17,5% US$ 697
Portugees 0,0093% 0,000088% 5.050.924 17,5% US$ 697
135 Papoea-Nieuw-Guinea 0,0087% 0,0074% 776.159 9,6% US$ 4.247
Engels 0,0087% 0,000074% 776.159 9,6% US$ 4.247
136 Kirgizië 0,0079% 0,012% 2.097.428 34,5% US$ 1.425
Russisch 0,0079% 0,000122% 2.097.428 34,5% US$ 1.425
137 Montenegro 0,0075% 0,0097% 434.865 69,9% US$ 6.587
Servisch 0,0076% 0,000097% 434.865 69,9% US$ 6.587
138 Haïti 0,0073% 0,0084% 1.326.629 12,2% US$ 2.088
Frans 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% US$ 2.088
139 Equatoriaal-Guinea (!) 0,0071% 0,0078% 290.470 23,8% US$ 9.301
Spaans 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% US$ 9.301
140 Mali 0,007% 0,0055% 1.999.226 11,1% US$ 1.335
Frans 0,007% 0,000055% 1.999.226 11,1% US$ 1.335
141 Mongolië 0,0067% 0,014% 674.202 22,3% US$ 3.765
Mongools 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% US$ 3.765
142 Brunei 0,0061% 0,0071% 380.876 90% US$ 6.125
Maleis 0,0062% 0,000071% 380.876 90% US$ 6.125
143 Tadzjikistan 0,0058% 0,013% 1.788.044 20,5% US$ 1.237
Russisch 0,0058% 0,00013% 1.788.044 20,5% US$ 1.237
144 Fiji 0,0056% 0,0086% 418.013 46,5% US$ 5.122
Engels 0,0056% 0,000086% 418.013 46,5% US$ 5.122
145 Maldiven 0,0055% 0,0062% 252.761 59,1% US$ 8.186
Divehi 0,0054% 0,000062% 252.761 59,1% US$ 8.186
146 Burkina Faso 0,0054% 0,0066% 2.603.042 14% US$ 792
Frans 0,0054% 0,000066% 2.603.042 14% US$ 792
147 Monaco 0,0052% 0,0036% 36.655 95,2% US$ 53.462
Frans 0,0052% 0,000036% 36.655 95,2% US$ 53.462
148 Benin 0,0051% 0,0038% 1.303.589 12% US$ 1.474
Frans 0,0051% 0,000038% 1.303.589 12% US$ 1.474
149 Liechtenstein 0,005% 0,0044% 36.947 98,1% US$ 51.181
Duits 0,005% 0,000044% 36.947 98,1% US$ 51.181
150 eSwatini 0,0048% 0,0096% 383.723 28,6% US$ 4.716
Engels 0,0048% 0,000096% 383.723 28,6% US$ 4.716
151 Guinee 0,0042% 0,0015% 1.214.801 9,8% US$ 1.303
Frans 0,0042% 0,000015% 1.214.801 9,8% US$ 1.303
152 Andorra 0,004% 0,0025% 75.681 97,9% US$ 19.815
Catalaans 0,004% 0,000025% 75.681 97,9% US$ 19.815
153 Guyana 0,0038% 0,0079% 275.760 35,7% US$ 5.227
Engels 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% US$ 5.227
154 Faeröer 0,0031% 0,0023% 46.715 95,1% US$ 25.375
Faeröers 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% US$ 25.375
155 Lesotho 0,0031% 0,0022% 602.965 27,4% US$ 1.934
Engels 0,0031% 0,000022% 602.965 27,4% US$ 1.934
156 Togo 0,0028% 0,0022% 860.281 11,3% US$ 1.236
Frans 0,0028% 0,000022% 860.281 11,3% US$ 1.236
157 Belize 0,0028% 0,0026% 163.588 44,6% US$ 6.417
Engels 0,0028% 0,000026% 163.588 44,6% US$ 6.417
158 Mauritanië 0,0026% 0,0029% 774.183 18% US$ 1.273
Frans 0,0026% 0,000029% 774.183 18% US$ 1.273
159 Congo-Brazzaville 0,0025% 0,0047% 416.217 8,1% US$ 2.318
Frans 0,0025% 0,000047% 416.217 8,1% US$ 2.318
160 Tsjaad 0,0024% 0,0024% 722.627 5% US$ 1.284
Frans 0,0024% 0,000024% 722.627 5% US$ 1.284
161 Groenland 0,0024% 0,000471% 38.487 68,5% US$ 23.899
Groenlands 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% US$ 23.899
162 Sierra Leone 0,0024% 0,00078% 870.532 11,8% US$ 1.041
Engels 0,0024% 0,000008% 870.532 11,8% US$ 1.040
163 Madagaskar 0,0024% 0,0034% 1.172.533 4,7% US$ 770
Frans 0,0024% 0,000034% 1.172.533 4,7% US$ 770
164 Kaapverdië 0,0023% 0,004% 271.507 50,3% US$ 3.160
Portugees 0,0023% 0,00004% 271.507 50,3% US$ 3.160
165 Saint Lucia 0,0023% 0,0022% 83.186 46,7% US$ 10.290
Engels 0,0023% 0,000022% 83.186 46,7% US$ 10.290
166 Suriname 0,0022% 0,0084% 253.499 45,4% US$ 3.364
Nederlands 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% US$ 3.364
167 Antigua en Barbuda 0,0021% 0,0018% 73.703 73% US$ 11.017
Engels 0,0021% 0,000018% 73.703 73% US$ 11.017
168 Bhutan 0,002% 0,003% 333.226 41,8% US$ 2.325
Engels 0,002% 0,00003% 333.226 41,8% US$ 2.325
169 Grenada 0,0019% 0,0016% 59.947 55,9% US$ 12.243
Engels 0,0019% 0,000016% 59.947 55,9% US$ 12.243
170 San Marino 0,0016% 0,00098% 17.498 52,7% US$ 35.016
Italiaans 0,0016% 0,00001% 17.498 52,7% US$ 35.016
171 Seychellen 0,0015% 0,0016% 53.502 56,5% US$ 10.985
Engels 0,0016% 0,000016% 53.502 56,5% US$ 10.985
172 Saint Kitts en Nevis 0,00135% 0,00138% 42.113 76,8% US$ 12.196
Engels 0,00135% 0,000014% 42.113 76,8% US$ 12.196
173 Liberia 0,00126% 0,00125% 337.732 7,3% US$ 1.414
Engels 0,00126% 0,000012% 337.732 7,3% US$ 1.414
174 Saint Vincent en de Grenadines 0,00125% 0,002% 60.929 55,6% US$ 7.793
Engels 0,00125% 0,00002% 60.929 55,6% US$ 7.793
175 Niger 0,00124% 0,00093% 893.073 4,3% US$ 525
Frans 0,00124% 0,000009% 893.073 4,3% US$ 525
176 Oost-Timor 0,00123% 0,00058% 320.339 25,2% US$ 1.460
Engels 0,00123% 0,000006% 320.339 25,2% US$ 1.460
177 Gambia 0,00109% 0,00128% 377.123 18,5% US$ 1.092
Engels 0,00109% 0,000013% 377.123 18,5% US$ 1.092
178 Somalië (!) 0,00102% 0,00098% 269.178 1,9% US$ 1.443
Somalisch 0,00102% 0,00001% 269.178 1,9% US$ 1.443
179 Dominica 0,001% 0,00084% 49.296 67% US$ 7.730
Engels 0,001% 0,000008% 49.296 67% US$ 7.730
180 Djibouti (!) 0,00085% 0,00149% 123.728 13,1% US$ 2.599
Somalisch 0,00085% 0,000015% 123.728 13,1% US$ 2.599
181 Burundi (!) 0,00077% 0,0006% 544.097 5,2% US$ 535
Frans 0,00077% 0,000006% 544.097 5,2% US$ 535
182 Samoa 0,00076% 0,00123% 57.386 29,4% US$ 5.013
Engels 0,00076% 0,000012% 57.386 29,4% US$ 5.013
183 Vanuatu 0,00069% 0,0008% 64.896 24% US$ 4.017
Engels 0,00069% 0,000008% 64.896 24% US$ 4.017
184 Salomonseilanden 0,00058% 0,00093% 65.936 11% US$ 3.326
Engels 0,00058% 0,000009% 65.936 11% US$ 3.326
185 Centraal-Afrikaanse Republiek 0,00054% 0,00098% 183.785 4% US$ 1.121
Frans 0,00054% 0,00001% 183.785 4% US$ 1.121
186 Malawi 0,000489% 0,0035% 1.738.600 9,6% US$ 107
Engels 0,00049% 0,000035% 1.738.600 9,6% US$ 107
187 Tonga 0,000485% 0,00108% 42.795 39,9% US$ 4.300
Engels 0,00048% 0,000011% 42.795 39,9% US$ 4.300
188 Micronesia 0,000416% 0,000411% 34.996 33,3% US$ 4.507
Engels 0,00042% 0,000004% 34.996 33,3% US$ 4.507
189 Comoren 0,000319% 0,0005% 63.171 7,9% US$ 1.919
Frans 0,00032% 0,000005% 63.171 7,9% US$ 1.919
190 Guinee-Bissau 0,000288% 0,000288% 68.270 3,8% US$ 1.603
Portugees 0,00029% 0,000003% 68.270 3,8% US$ 1.603
191 Sao Tomé en Principe 0,000278% 0,000354% 55.975 28% US$ 1.883
Portugees 0,00028% 0,000004% 55.975 28% US$ 1.883
192 Marshalleilanden 0,000197% 0,00021% 15.808 29,8% US$ 4.737
Engels 0,0002% 0,000002% 15.808 29,8% US$ 4.737
193 Eritrea (!) 0,000157% 0,000483% 69.843 1,2% US$ 852
Engels 0,00016% 0,000005% 69.843 1,2% US$ 852
194 Kiribati 0,000094% 0,000129% 15.672 13,7% US$ 2.273
Engels 0,00009% 0,000001% 15.672 13,7% US$ 2.273
195 Tuvalu 0,000055% 0,000018% 5.106 46% US$ 4.123
Engels 0,00006% 0% 5.106 46% US$ 4.123
Trend* Talen T-Index
2018
Projectie
2021
Internetgebruikers Internetpenetratiegraad
Uitgaven per hoofd
(internetgebruikers)**
(!) Beperkte internettoegang
* De pijlen en het streepje geven de verwachte prestaties van het land in de ranglijst van 2021 aan
** Geschatte jaarlijkse uitgaven van elke internetgebruiker
*** Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier landen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland
1 Engels (!) 42,9% 34,7% 766.864.013 44,1% US$ 21.212
Verenigde Staten 31,4% 0,22% 246.370.641 76,2% US$ 48.351
Verenigd Koninkrijk (***) 4,5% 0,029% 62.171.477 94,8% US$ 27.520
Australië 1,8% 0,024% 21.363.618 88,2% US$ 31.613
Canada 1,7% 0,017% 23.825.842 89,8% US$ 26.437
India 0,95% 0,016% 195.646.318 29,6% US$ 1.846
Nigeria 0,48% 0,013% 47.743.541 25,7% US$ 3.810
Filipijnen 0,43% 0,0063% 51.608.451 55,5% US$ 3.188
Nieuw-Zeeland 0,27% 0,0026% 4.152.074 88,5% US$ 25.115
Zuid-Afrika 0,25% 0,0051% 18.149.013 54% US$ 5.255
Ierland 0,24% 0,0017% 3.961.660 85% US$ 23.413
Singapore 0,19% 0,0024% 3.179.329 81% US$ 23.035
Pakistan 0,17% 0,0021% 26.969.273 15,5% US$ 2.324
Maleisië 0,12% 0,0016% 7.371.734 78,8% US$ 6.284
Kenia 0,089% 0,0017% 12.600.007 26% US$ 2.671
Ghana 0,061% 0,00051% 9.779.273 34,7% US$ 2.359
Trinidad en Tobago 0,039% 0,00057% 1.000.517 73,3% US$ 14.658
Oeganda 0,024% 0,000408% 9.077.567 21,9% US$ 1.026
Jamaica 0,022% 0,000283% 1.296.610 45% US$ 6.420
Bahama’s 0,019% 0,000161% 312.986 80% US$ 22.771
Zambia 0,019% 0,000374% 4.232.464 25,5% US$ 1.679
Zimbabwe 0,018% 0,000225% 3.733.964 23,1% US$ 1.813
Mauritius 0,018% 0,000237% 659.407 52,2% US$ 10.192
Namibië 0,017% 0,000199% 769.455 31% US$ 8.263
Botswana 0,016% 0,00019% 885.702 39,4% US$ 6.838
Rwanda 0,0099% 0,000103% 2.383.502 20% US$ 1.569
Barbados 0,0093% 0,000063% 226.714 79,5% US$ 15.532
Papoea-Nieuw-Guinea 0,0087% 0,000074% 776.159 9,6% US$ 4.247
Fiji 0,0056% 0,000086% 418.013 46,5% US$ 5.122
eSwatini 0,0048% 0,000096% 383.723 28,6% US$ 4.716
Guyana 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% US$ 5.227
Lesotho 0,0031% 0,000022% 602.965 27,4% US$ 1.934
Belize 0,0028% 0,000026% 163.588 44,6% US$ 6.417
Sierra Leone 0,0024% 0,000008% 870.532 11,8% US$ 1.041
Saint Lucia 0,0023% 0,000022% 83.186 46,7% US$ 10.290
Antigua en Barbuda 0,0021% 0,000018% 73.703 73% US$ 11.017
Bhutan 0,002% 0,00003% 333.226 41,8% US$ 2.325
Grenada 0,0019% 0,000016% 59.947 55,9% US$ 12.243
Seychellen 0,0015% 0,000016% 53.502 56,5% US$ 10.985
Saint Kitts en Nevis 0,0014% 0,000014% 42.113 76,8% US$ 12.196
Liberia 0,0013% 0,000012% 337.732 7,3% US$ 1.414
Saint Vincent en de Grenadines 0,0013% 0,00002% 60.929 55,6% US$ 7.793
Oost-Timor 0,0012% 0,000006% 320.339 25,2% US$ 1.460
Gambia 0,0011% 0,000013% 377.123 18,5% US$ 1.092
Dominica 0,001% 0,000008% 49.296 67% US$ 7.730
Samoa 0,0008% 0,000012% 57.386 29,4% US$ 5.013
Vanuatu 0,0007% 0,000008% 64.896 24% US$ 4.017
Salomonseilanden 0,0006% 0,000009% 65.936 11% US$ 3.326
Malawi 0,0005% 0,000035% 1.738.600 9,6% US$ 107
Tonga 0,0005% 0,000011% 42.795 39,9% US$ 4.300
Micronesia 0,0004% 0,000004% 34.996 33,3% US$ 4.507
Marshalleilanden 0,0002% 0,000002% 15.808 29,8% US$ 4.737
Eritrea 0,0002% 0,000005% 69.843 1,2% US$ 852
Kiribati 0,0001% 0,000001% 15.672 13,7% US$ 2.273
Tuvalu 0,0001% 0% 5.106 46% US$ 4.123
2 Chinees (!) 9,4% 13,9% 734.812.350 67,1% US$ 4.848
China 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% US$ 4.814
Singapore 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% US$ 23.035
Door uw website voor deze 2 languages te lokaliseren, krijgt u toegang tot 50% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
3 Japans 7,1% 5,3% 118.333.485 93,2% US$ 22.709
Japan 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% US$ 22.709
4 Spaans (!) 6,7% 8,4% 261.123.476 52,1% US$ 9.775
Mexico 1,6% 0,02% 75.937.568 59,5% US$ 7.971
Spanje 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% US$ 17.980
Argentinië 0,88% 0,014% 31.118.521 71% US$ 10.676
Venezuela 0,8% 0,0084% 18.940.907 60% US$ 16.039
Colombia 0,41% 0,0077% 28.287.098 58,1% US$ 5.548
Chili 0,37% 0,0053% 11.822.229 66% US$ 11.968
Peru 0,25% 0,0035% 14.444.387 45,5% US$ 6.472
Puerto Rico 0,15% 0,0019% 2.736.117 80,3% US$ 20.928
Ecuador 0,13% 0,002% 8.857.768 54,1% US$ 5.449
Dominicaanse Republiek 0,12% 0,00147% 6.530.904 61,3% US$ 6.722
Guatemala 0,11% 0,00124% 5.722.610 34,5% US$ 7.003
Costa Rica 0,086% 0,00102% 3.207.258 66% US$ 10.235
Cuba 0,081% 0,001% 4.449.238 38,8% US$ 6.910
Uruguay 0,081% 0,00132% 2.286.820 66,4% US$ 13.405
Panama 0,065% 0,00091% 2.178.424 54% US$ 11.266
Bolivia 0,045% 0,00071% 4.322.489 39,7% US$ 3.986
Paraguay 0,041% 0,00068% 3.453.446 51,4% US$ 4.461
El Salvador 0,031% 0,00057% 1.839.969 29% US$ 6.395
Honduras 0,029% 0,000357% 2.733.860 30% US$ 4.028
Nicaragua 0,014% 0,0002% 1.511.037 24,6% US$ 3.555
Equatoriaal-Guinea 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% US$ 9.301
5 Duits 5,9% 4,5% 87.047.821 91,9% US$ 25.576
Duitsland 4,7% 0,033% 73.825.582 89,6% US$ 24.004
Zwitserland 0,64% 0,0066% 5.247.345 89,1% US$ 45.992
Oostenrijk 0,51% 0,0044% 7.366.758 84,3% US$ 26.254
Luxemburg 0,046% 0,00041% 571.189 98,1% US$ 30.852
Liechtenstein 0,005% 0,000044% 36.947 98,1% US$ 51.181
6 Frans (!) 4,7% 4,7% 129.483.596 31,7% US$ 13.770
Frankrijk 3,3% 0,033% 57.245.333 85,6% US$ 22.100
Canada 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% US$ 26.437
België 0,24% 0,0023% 3.921.579 86,5% US$ 23.016
Zwitserland 0,2% 0,0021% 1.680.703 89,1% US$ 45.992
Marokko 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% US$ 2.410
Algerije 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% US$ 2.723
Ivoorkust 0,035% 0,000309% 6.286.527 26,5% US$ 2.104
Kameroen 0,034% 0,000322% 5.859.797 25% US$ 2.205
Tunesië 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% US$ 3.879
Senegal 0,015% 0,000176% 3.954.620 25,7% US$ 1.462
Congo-Kinshasa 0,012% 0,00008% 4.889.515 6,2% US$ 890
Gabon 0,011% 0,000075% 951.287 48% US$ 4.501
Haïti 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% US$ 2.088
Mali 0,007% 0,000055% 1.999.226 11,1% US$ 1.335
Burkina Faso 0,0054% 0,000066% 2.603.042 14% US$ 792
Monaco 0,0052% 0,000036% 36.655 95,2% US$ 53.462
Benin 0,0051% 0,000038% 1.303.589 12% US$ 1.474
Guinee 0,0042% 0,000015% 1.214.801 9,8% US$ 1.303
Togo 0,0028% 0,000022% 860.281 11,3% US$ 1.236
Mauritanië 0,0026% 0,000029% 774.183 18% US$ 1.273
Congo-Brazzaville 0,0025% 0,000047% 416.217 8,1% US$ 2.318
Tsjaad 0,0024% 0,000024% 722.627 5% US$ 1.284
Madagaskar 0,0024% 0,000034% 1.172.533 4,7% US$ 770
Niger 0,0012% 0,000009% 893.073 4,3% US$ 525
Burundi 0,0008% 0,000006% 544.097 5,2% US$ 535
Centraal-Afrikaanse Republiek 0,0005% 0,00001% 183.785 4% US$ 1.121
Comoren 0,0003% 0,000005% 63.171 7,9% US$ 1.919
7 Portugees 3,1% 5% 142.861.908 34,8% US$ 8.161
Brazilië 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% US$ 8.070
Portugal 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% US$ 16.194
Angola 0,062% 0,0011% 3.745.750 13% US$ 6.270
Mozambique 0,0093% 0,000088% 5.050.924 17,5% US$ 697
Kaapverdië 0,0023% 0,00004% 271.507 50,3% US$ 3.160
Guinee-Bissau 0,0003% 0,000003% 68.270 3,8% US$ 1.603
Sao Tomé en Principe 0,0003% 0,000004% 55.975 28% US$ 1.883
Door uw website voor deze 7 languages te lokaliseren, krijgt u toegang tot 70% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
8 Italiaans 2,5% 2,3% 37.729.388 67,7% US$ 25.338
Italië 2,5% 0,023% 37.176.782 61,3% US$ 25.036
Zwitserland 0,065% 0,00067% 535.108 89,1% US$ 45.992
San Marino 0,0016% 0,00001% 17.498 52,7% US$ 35.016
9 Arabisch (!) 2,5% 3,4% 149.715.340 56,8% US$ 6.316
Saoedi-Arabië 0,66% 0,0087% 23.803.319 73,8% US$ 10.451
Egypte 0,5% 0,0061% 39.471.581 41,2% US$ 4.781
Verenigde Arabische Emiraten 0,33% 0,0049% 8.398.268 90,6% US$ 14.913
Irak 0,14% 0,0017% 7.898.106 21,2% US$ 6.702
Koeweit 0,12% 0,00144% 3.176.010 78,4% US$ 14.641
Qatar 0,1% 0,0013% 2.423.068 94,3% US$ 15.913
Libanon 0,099% 0,00143% 4.571.675 76,1% US$ 8.210
Soedan 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% US$ 3.320
Jordanië 0,067% 0,00084% 5.890.965 62,3% US$ 4.343
Marokko 0,065% 0,00096% 10.277.892 58,3% US$ 2.410
Algerije 0,063% 0,00071% 8.720.150 43% US$ 2.723
Syrië 0,06% 0,00114% 5.873.785 31,9% US$ 3.868
Oman 0,051% 0,00097% 3.094.236 69,9% US$ 6.291
Bahrein 0,038% 0,00057% 1.396.668 98% US$ 10.308
Tunesië 0,029% 0,000461% 2.828.006 49,6% US$ 3.879
Jemen 0,026% 0,00072% 6.780.200 24,6% US$ 1.481
Palestijnse gebieden 0,026% 0,000356% 2.753.697 60,5% US$ 3.615
Libië 0,024% 0,000359% 1.275.642 20,3% US$ 6.981
Door uw website voor deze 9 languages te lokaliseren, krijgt u toegang tot 90% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
10 Russisch 1,9% 4% 139.401.047 54,4% US$ 5.084
Rusland 1,6% 0,034% 105.499.857 73,1% US$ 5.804
Kazachstan 0,12% 0,0028% 9.290.810 74,6% US$ 4.868
Oekraïne 0,065% 0,0017% 14.171.063 52,5% US$ 1.739
Belarus 0,056% 0,00097% 6.553.845 71,1% US$ 3.252
Kirgizië 0,0079% 0,000122% 2.097.428 34,5% US$ 1.425
Tadzjikistan 0,0058% 0,00013% 1.788.044 20,5% US$ 1.237
11 Koreaans 1,8% 1,3% 47.576.514 92,8% US$ 14.130
Zuid-Korea 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% US$ 14.130
12 Nederlands 1,2% 0,86% 21.532.974 74,1% US$ 21.607
Nederland 0,87% 0,0051% 15.397.107 90,4% US$ 21.369
België 0,36% 0,0035% 5.882.368 86,5% US$ 23.016
Suriname 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% US$ 3.364
13 Turks 1,1% 1,5% 46.395.501 58,4% US$ 9.180
Turkije 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% US$ 9.180
14 Indonesisch 0,75% 0,94% 66.244.991 25,4% US$ 4.305
Indonesië 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% US$ 4.305
15 Pools 0,64% 0,74% 27.832.074 73,3% US$ 8.703
Polen 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% US$ 8.703
16 Zweeds 0,57% 0,51% 8.896.046 89,7% US$ 24.446
Zweden 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,6% US$ 24.446
17 Chinees 0,57% 0,55% 6.917.831 84,6% US$ 31.093
Hongkong SAR van China 0,54% 0,0051% 6.418.058 87,5% US$ 31.764
Macau SAR van China 0,03% 0,000362% 499.773 81,6% US$ 22.474
18 Noors 0,44% 0,44% 5.093.187 97,3% US$ 32.748
Noorwegen 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% US$ 32.748
19 Hebreeuws 0,44% 0,56% 6.806.889 79,6% US$ 24.485
Israël 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% US$ 24.485
20 Perzisch (!) 0,43% 0,67% 46.405.214 31,9% US$ 3.513
Iran 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% US$ 3.721
Afghanistan 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% US$ 1.092
21 Thai 0,4% 0,47% 32.710.169 47,5% US$ 4.594
Thailand 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% US$ 4.594
22 Hindi 0,38% 0,39% 78.258.527 29,5% US$ 1.846
India 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% US$ 1.846
23 Deens 0,38% 0,26% 5.554.451 97% US$ 25.869
Denemarken 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% US$ 25.869
24 Grieks 0,35% 0,33% 8.333.243 72,5% US$ 15.728
Griekenland 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% US$ 15.932
Cyprus 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% US$ 14.022
25 Catalaans 0,34% 0,25% 7.070.885 89,2% US$ 17.999
Spanje 0,33% 0,0025% 6.995.204 80,6% US$ 17.980
Andorra 0,004% 0,000025% 75.681 97,9% US$ 19.815
26 Fins 0,33% 0,29% 4.819.381 87,7% US$ 25.744
Finland 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% US$ 25.744
27 Maleis 0,29% 0,38% 17.581.588 84,4% US$ 6.280
Maleisië 0,28% 0,0037% 17.200.712 78,8% US$ 6.284
Brunei 0,0061% 0,000071% 380.876 90% US$ 6.125
28 Vietnamees (!) 0,27% 0,38% 43.974.618 46,5% US$ 2.294
Vietnam 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% US$ 2.294
29 Roemeens 0,25% 0,29% 14.244.775 65,2% US$ 6.706
Roemenië 0,24% 0,0027% 11.722.888 59,5% US$ 7.729
Moldavië 0,013% 0,000186% 2.521.887 71% US$ 1.951
30 Bengaals 0,25% 0,21% 49.303.292 23,9% US$ 1.908
Bangladesh 0,15% 0,00126% 29.738.660 18,2% US$ 1.948
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
31 Tsjechisch 0,21% 0,26% 8.081.131 76,5% US$ 9.977
Tsjechië 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% US$ 9.977
32 Hongaars 0,15% 0,12% 7.778.595 79,3% US$ 7.400
Hongarije 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% US$ 7.400
33 Afrikaans 0,13% 0,27% 9.528.232 54% US$ 5.255
Zuid-Afrika 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% US$ 5.255
34 Slowaaks 0,12% 0,12% 4.370.706 80,5% US$ 10.260
Slowakije 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% US$ 10.260
35 Tamil 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
36 Telugu 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
37 Marathi 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
38 Kannada 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
39 Gujarati 0,095% 0,083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
India 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
40 Singalees 0,082% 0,15% 6.795.562 32,1% US$ 4.558
Sri Lanka 0,082% 0,0015% 6.795.562 32% US$ 4.558
41 Bulgaars 0,07% 0,088% 4.264.576 59,8% US$ 6.195
Bulgarije 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% US$ 6.195
42 Oezbeeks (!) 0,069% 0,086% 14.901.632 46,8% US$ 1.764
Oezbekistan 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% US$ 1.764
43 Kroatisch 0,069% 0,07% 3.034.752 72,7% US$ 8.581
Kroatië 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% US$ 8.581
44 Servisch 0,068% 0,083% 5.168.176 68,5% US$ 4.995
Servië 0,06% 0,00074% 4.733.311 67,1% US$ 4.849
Montenegro 0,0075% 0,000097% 434.865 69,9% US$ 6.587
45 Litouws 0,065% 0,071% 2.133.390 74,4% US$ 11.610
Litouwen 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% US$ 11.610
46 Sloveens 0,055% 0,051% 1.559.107 75,5% US$ 13.364
Slovenië 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% US$ 13.364
47 Azerbeidzjaans (!) 0,052% 0,12% 7.630.609 78,2% US$ 2.594
Azerbeidzjan 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% US$ 2.594
48 Kazachs 0,051% 0,12% 3.981.776 74,6% US$ 4.868
Kazachstan 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% US$ 4.868
49 Tagalog 0,048% 0,07% 5.734.272 55,5% US$ 3.188
Filipijnen 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% US$ 3.188
50 Birmaans 0,044% 0,042% 13.258.325 25,1% US$ 1.257
Myanmar (Birma) 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% US$ 1.257
51 Oekraïens 0,043% 0,11% 9.447.375 52,5% US$ 1.739
Oekraïne 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% US$ 1.739
52 Lets 0,042% 0,041% 1.564.494 79,8% US$ 10.134
Letland 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% US$ 10.134
53 Amhaars 0,041% 0,022% 15.739.371 15,4% US$ 985
Ethiopië 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% US$ 985
54 Estisch 0,031% 0,028% 1.147.895 87,2% US$ 10.239
Estland 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% US$ 10.239
55 Bosnisch 0,027% 0,036% 1.925.105 54,7% US$ 5.279
Bosnië en Herzegovina 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% US$ 5.279
56 IJslands 0,026% 0,000001% 329.535 98,2% US$ 30.187
IJsland 0,026% 0% 329.535 98,2% US$ 30.187
57 Turkmeens (!) 0,026% 0,033% 1.018.692 18% US$ 9.505
Turkmenistan 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% US$ 9.505
58 Swahili 0,023% 0,015% 7.224.386 13% US$ 1.213
Tanzania 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% US$ 1.213
59 Khmer 0,022% 0,014% 5.107.008 32,4% US$ 1.603
Cambodja 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% US$ 1.603
60 Zoeloe 0,021% 0,042% 1.512.418 54% US$ 5.255
Zuid-Afrika 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% US$ 5.255
61 Albanees 0,021% 0,034% 1.908.581 66,4% US$ 4.115
Albanië 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% US$ 4.115
62 Georgisch 0,02% 0,038% 2.157.566 58% US$ 3.548
Georgië 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% US$ 3.548
63 Nepalees 0,019% 0,025% 5.706.708 19,7% US$ 1.281
Nepal 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% US$ 1.281
64 Urdu 0,018% 0,023% 2.996.586 15,5% US$ 2.324
Pakistan 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% US$ 2.324
65 Armeens 0,018% 0,031% 1.959.627 67% US$ 3.466
Armenië 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% US$ 3.466
66 Macedonisch 0,017% 0,02% 1.501.798 72,2% US$ 4.289
Noord-Macedonië 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% US$ 4.289
67 Xhosa 0,015% 0,03% 1.058.692 54% US$ 5.255
Zuid-Afrika 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% US$ 5.255
68 Laotiaans (!) 0,013% 0,013% 1.478.052 21,9% US$ 3.358
Laos 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% US$ 3.358
69 Maltees 0,013% 0,013% 351.945 77,3% US$ 13.902
Malta 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% US$ 13.902
70 Mongools 0,0067% 0,014% 674.202 22,3% US$ 3.765
Mongolië 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% US$ 3.765
71 Divehi 0,0055% 0,0062% 252.761 59,1% US$ 8.186
Maldiven 0,0055% 0,000062% 252.761 59,1% US$ 8.186
72 Iers 0,005% 0,0035% 80.850 85% US$ 23.413
Ierland 0,005% 0,000035% 80.850 85% US$ 23.413
73 Faeröers 0,0031% 0,0023% 46.715 95,1% US$ 25.375
Faeröer 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% US$ 25.375
74 Groenlands 0,0024% 0,000471% 38.487 68,5% US$ 23.899
Groenland 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% US$ 23.899
75 Somalisch (!) 0,0019% 0,0025% 392.906 7,5% US$ 1.807
Somalië 0,001% 0,00001% 269.178 1,9% US$ 1.443
Djibouti 0,0008% 0,000015% 123.728 13,1% US$ 2.599
76 Wit-Russisch 0,0017% 0,003% 202.696 71,1% US$ 3.252
Belarus 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% US$ 3.252
Trend* Geografisch gebied T-Index
2018
Projectie
2021
Internetgebruikers Internetpenetratiegraad
Uitgaven per hoofd
(internetgebruikers)**
(!) Beperkte internettoegang
* De pijlen en het streepje geven de verwachte prestaties van het land in de ranglijst van 2021 aan
** Geschatte jaarlijkse uitgaven van elke internetgebruiker
*** Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier landen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland
1 Western Europe 22,3% 17,9% 352.485.743 83,7% US$ 24.018
Duits 5,9% 0,045% 87.047.821 89,2% US$ 25.576
Engels 4,8% 0,031% 66.133.137 94,1% US$ 27.274
Frans 3,8% 0,038% 62.884.270 85,8% US$ 22.814
Italiaans 2,5% 0,023% 37.729.388 61,6% US$ 25.338
Spaans 1,4% 0,011% 30.452.356 80,6% US$ 17.980
Nederlands 1,2% 0,0085% 21.279.475 89,3% US$ 21.824
Zweeds 0,57% 0,0051% 8.896.046 89,6% US$ 24.446
Noors 0,44% 0,0044% 5.093.187 97,3% US$ 32.748
Deens 0,38% 0,0026% 5.554.451 97% US$ 25.869
Catalaans 0,34% 0,0025% 7.070.885 80,7% US$ 17.999
Fins 0,33% 0,0029% 4.819.381 87,7% US$ 25.744
Grieks 0,31% 0,0029% 7.445.118 69,1% US$ 15.932
Portugees 0,31% 0,0026% 7.271.183 70,4% US$ 16.194
IJslands 0,026% 0% 329.535 98,2% US$ 30.187
Maltees 0,013% 0,000128% 351.945 77,3% US$ 13.902
Iers 0,005% 0,000035% 80.850 85% US$ 23.413
Faeröers 0,0031% 0,000023% 46.715 95,1% US$ 25.375
Door uw website voor deze 1 regions te lokaliseren, krijgt u toegang tot 70% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
2 Sub-Saharan Africa 1,6% 3% 205.161.259 20,1% US$ 2.908
Engels 1% 0,022% 114.447.915 26,6% US$ 3.370
Frans 0,14% 0,00132% 34.692.371 11,7% US$ 1.578
Afrikaans 0,13% 0,0027% 9.528.232 54% US$ 5.255
Arabisch 0,097% 0,00143% 11.082.072 28% US$ 3.320
Portugees 0,074% 0,00123% 9.192.426 15,3% US$ 3.054
Amhaars 0,041% 0,000223% 15.739.371 15,4% US$ 985
Swahili 0,023% 0,000147% 7.224.386 13% US$ 1.213
Zoeloe 0,021% 0,000422% 1.512.418 54% US$ 5.255
Xhosa 0,015% 0,000295% 1.058.692 54% US$ 5.255
Spaans 0,0071% 0,000078% 290.470 23,8% US$ 9.301
Somalisch 0,0019% 0,000025% 392.906 2,6% US$ 1.807
3 Southeast Asia 2,7% 3,4% 249.931.446 38,9% US$ 4.044
Indonesisch 0,75% 0,0094% 66.244.991 25,4% US$ 4.305
Engels 0,75% 0,0103% 62.479.853 58,1% US$ 4.555
Thai 0,4% 0,0047% 32.710.169 47,5% US$ 4.594
Maleis 0,29% 0,0038% 17.581.588 79% US$ 6.280
Vietnamees 0,27% 0,0038% 43.974.618 46,5% US$ 2.294
Chinees 0,083% 0,00101% 1.362.570 81% US$ 23.035
Tagalog 0,048% 0,0007% 5.734.272 55,5% US$ 3.188
Birmaans 0,044% 0,000425% 13.258.325 25,1% US$ 1.257
Khmer 0,022% 0,000144% 5.107.008 32,4% US$ 1.603
Laotiaans 0,013% 0,000127% 1.478.052 21,9% US$ 3.358
4 South Asia 2,4% 3% 467.758.952 26,5% US$ 1.913
Engels 1,1% 0,018% 222.948.817 26,6% US$ 1.904
Hindi 0,38% 0,0039% 78.258.527 29,6% US$ 1.846
Bengaals 0,25% 0,0021% 49.303.292 21,5% US$ 1.908
Gujarati 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Kannada 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Marathi 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Tamil 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Telugu 0,095% 0,00083% 19.564.632 29,6% US$ 1.846
Singalees 0,082% 0,0015% 6.795.562 32% US$ 4.558
Nepalees 0,019% 0,000246% 5.706.708 19,7% US$ 1.281
Urdu 0,018% 0,00023% 2.996.586 15,5% US$ 2.324
Perzisch 0,011% 0,000119% 3.673.539 10,6% US$ 1.092
Divehi 0,0054% 0,000062% 252.761 59,1% US$ 8.186
Door uw website voor deze 4 regions te lokaliseren, krijgt u toegang tot 90% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
5 South America 5,7% 9% 250.461.223 59,6% US$ 8.632
Spaans 3% 0,044% 123.533.665 58,5% US$ 9.224
Portugees 2,7% 0,046% 126.398.299 60,9% US$ 8.070
Engels 0,0038% 0,000079% 275.760 35,7% US$ 5.227
Nederlands 0,0022% 0,000084% 253.499 45,4% US$ 3.364
6 Oceania 2,1% 2,7% 27.012.459 68,7% US$ 29.109
Engels 2,1% 0,027% 27.012.459 68,7% US$ 29.109
7 North and Central Asia 2% 4,2% 150.326.041 65,1% US$ 5.005
Russisch 1,7% 0,037% 118.676.139 69,2% US$ 5.585
Oezbeeks 0,069% 0,00086% 14.901.632 46,8% US$ 1.764
Azerbeidzjaans 0,052% 0,00117% 7.630.609 78,2% US$ 2.594
Kazachs 0,051% 0,00119% 3.981.776 74,6% US$ 4.868
Turkmeens 0,026% 0,000329% 1.018.692 18% US$ 9.505
Georgisch 0,02% 0,00038% 2.157.566 58% US$ 3.548
Armeens 0,018% 0,000309% 1.959.627 67% US$ 3.466
8 North America 33,7% 24,3% 278.989.248 77,6% US$ 45.789
Engels 33,1% 0,24% 270.196.483 77,2% US$ 46.419
Frans 0,61% 0,0061% 8.754.278 89,8% US$ 26.437
Groenlands 0,0024% 0,000005% 38.487 68,5% US$ 23.899
9 North Africa and Middle East 3,4% 4,7% 209.997.880 48,2% US$ 6.162
Arabisch 2,4% 0,033% 138.633.268 45,8% US$ 6.556
Hebreeuws 0,44% 0,0056% 6.806.889 79,6% US$ 24.485
Perzisch 0,42% 0,0066% 42.731.675 53,2% US$ 3.721
Frans 0,16% 0,0021% 21.826.048 50% US$ 2.725
10 East Asia 18,7% 21% 906.951.812 57,8% US$ 7.837
Chinees 9,3% 0,14% 733.449.780 53,2% US$ 4.814
Japans 7,1% 0,053% 118.333.485 93,2% US$ 22.709
Koreaans 1,8% 0,013% 47.576.514 92,8% US$ 14.130
Chinees 0,57% 0,0055% 6.917.831 87% US$ 31.093
Mongools 0,0067% 0,000135% 674.202 22,3% US$ 3.765
Door uw website voor deze 10 regions te lokaliseren, krijgt u toegang tot 50% van het wereldwijde online verkooppotentieel.
11 Central and Eastern Europe 3,2% 3,9% 164.173.760 63,7% US$ 7.298
Turks 1,1% 0,015% 46.395.501 58,4% US$ 9.180
Pools 0,64% 0,0074% 27.832.074 73,3% US$ 8.703
Roemeens 0,25% 0,0029% 14.244.775 61,3% US$ 6.706
Tsjechisch 0,21% 0,0026% 8.081.131 76,5% US$ 9.977
Hongaars 0,15% 0,00122% 7.778.595 79,3% US$ 7.400
Russisch 0,12% 0,0026% 20.724.908 57,2% US$ 2.217
Slowaaks 0,12% 0,00125% 4.370.706 80,5% US$ 10.260
Bulgaars 0,07% 0,00088% 4.264.576 59,8% US$ 6.195
Kroatisch 0,069% 0,0007% 3.034.752 72,7% US$ 8.581
Servisch 0,068% 0,00083% 5.168.176 67,3% US$ 4.995
Litouws 0,065% 0,00071% 2.133.390 74,4% US$ 11.610
Sloveens 0,055% 0,00051% 1.559.107 75,5% US$ 13.364
Oekraïens 0,043% 0,00111% 9.447.375 52,5% US$ 1.739
Lets 0,042% 0,000408% 1.564.494 79,8% US$ 10.134
Grieks 0,033% 0,000368% 888.125 75,9% US$ 14.022
Estisch 0,031% 0,000281% 1.147.895 87,2% US$ 10.239
Bosnisch 0,027% 0,000363% 1.925.105 54,7% US$ 5.279
Albanees 0,021% 0,000344% 1.908.581 66,4% US$ 4.115
Macedonisch 0,017% 0,000199% 1.501.798 72,2% US$ 4.289
Wit-Russisch 0,0017% 0,00003% 202.696 71,1% US$ 3.252
12 Central America and the Caribbean 2,4% 3% 111.543.203 51,4% US$ 8.105
Spaans 2,3% 0,029% 106.846.985 53,4% US$ 8.075
Engels 0,1% 0,0012% 3.369.589 57% US$ 11.414
Frans 0,0073% 0,000084% 1.326.629 12,2% US$ 2.088

Auteursrecht

Deze rangschikking mag alleen vrij worden hergebruikt en gedeeld als daarbij een link naar deze pagina wordt vermeld, en het voor gebruikers duidelijk gemaakt dat de gegevens afkomstig zijn uit het T-Index-onderzoek.Gelieve de volgende verklaring te kopiëren en te plakken:

"T-Index-onderzoek 2017, uitgevoerd door Translated. Translated is het toonaangevende online vertaalbureau voor professionele vertalingen, dat taalgerelateerde diensten biedt met 340.920internationale klanten en 607.341doorgelichte vertalers."

Credits

Veel dank aan alle mensen die ons nuttige gegevens of tips hebben gegeven (in alfabetische volgorde):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, Economist at Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft