TranslationOS

Zawsze łatwa lokalizacja Kompletne rozwiązanie umożliwiające zastąpienie standardowych modeli dostawców.

Skontaktuj się z nami

Czym jest TranslationOS?

TranslationOS to pierwszy system zarządzania tłumaczeniami, który bezpośrednio łączy Twoje treści z grupą zaawansowanych lingwistów wybranych z grona 609 018 niezależnych tłumaczy, przeszkolonych w zakresie stosowania Twoich przewodników stylistycznych i zarządzanych przez doświadczonych Kierowników Językowych i Kierowników Projektów. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne zapewniają Ci dostęp do wszelkich ważnych dla Ciebie kluczowych wskaźników wydajności, w tym do prognoz finansowych, poziomu jakości i informacji o lingwistach zaangażowanych w Twoje projekty.

Poznaj TranslationOS

Zarządzaj nieprzewidywalnymi ilościami tłumaczeń

Wysyłanie produktów, tłumaczenia w trybie pilnym i niestabilność rynku są podstawowymi przyczynami nieprzewidywalnych różnic w ilości tłumaczeń i wymagają nadzwyczajnych zdolności siły roboczej. TranslationOS zawsze zapewnia Ci dostęp do tłumaczy idealnych dla Twojego projektu, wykorzystując nasz zespół 609 018 lingwistów.

Obsługuj więcej języków, zwiększaj swój zasięg

W miarę, jak się rozwijasz, klienci znajdowani w każdym zakątku świata w wyniku wyszukiwania na podstawie długich, wielowyrazowych fraz oczekują dialogu z Tobą na temat Twoich produktów, w ich własnych językach i dialektach. TranslationOS ma wbudowaną obsługę języków 202 i 1600 par językowych, w tym kilku języków mniejszości narodowych na potrzeby rynków indyjskich i afrykańskich.

Przyspiesz wprowadzanie globalnych wersji produktów, sprzedawaj szybciej

Najbardziej wpływowe firmy na świecie umieszczają swoje produkty jednocześnie w wielu krajach. Nie jest to łatwe do osiągnięcia i nie można dopuścić tu jakichkolwiek problemów. TranslationOS oferuje bezprecedensowe funkcje do ponownego wykorzystania treści i ciągłej lokalizacji, które mogą zmniejszyć czas pełnej realizacji z tygodni do dni.

Usuń zbędne koszty pośrednictwa

Koszty związane ze zbędnym działaniem dotyczącym zarządzania, a niemające wpływu na poprawę jakości, są często trudne do oszacowania. TranslationOS wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby umożliwić podejście „zarządzania projektem z uwzględnianiem wyjątków”: w pełni zautomatyzowane są wszelkie zadania, w których ludzie z reguły łatwo popełniają błędy.

Wykorzystywanie modelu sprzedaży nowej generacji

Wydajność pracy tłumaczy niezależnych zależy od zaangażowania zasobów wewnętrznych

Skalowalna pojemność 609 018 niezależnej społeczności profesjonalistów spotyka się z zaangażowaniem pracowników wewnętrznych dzięki pięciostopniowemu procesowi selekcji, który identyfikuje najlepszych pracowników dedykowanego zespołu, a także zapewnia wysokiej jakości szkolenia na miejscu, na podstawie specyficznych wytycznych klientów.

Potencjał wielu dostawców tłumaczeń wykorzystuje prostotę platformy

Zarządzanie ryzykiem, porównywanie kosztów, zasięg stref czasowych i niczym nieobciążona obiektywność to wartościowe aspekty podejścia wielu dostawców: wszystkie są wbudowane w TranslationOS. Platforma ta ma na celu ułatwienie strategicznych decyzji biznesowych i finansowych na poziomie wykonawczym, a jednocześnie umożliwia włączenie Twoich własnych dostawców.

W pełni zarządzana usługa spełnia wymagania standardowego systemu zarządzania tłumaczeniami

TranslationOS to gotowy do użycia system zarządzania tłumaczeniami, zaprojektowany z myślą o doskonałej przejrzystości w odniesieniu do nazwisk, stawek i wydajności wszystkich zaangażowanych lingwistów. Jednak domyślnie wszystkie procesy lokalizacyjne są w pełni zarządzane przez inteligentne technologie, takie jak T-Rank, lub przez naszych doświadczonych menedżerów lokalizacji.

Przejrzystość to pełna kontrola.

Poznaj swoich lingwistów.

Tradycyjnie dostawcy polegają na pośredniczącym outsourcingu, w którym niezależny tłumacz jest ostatnim ogniwem bardzo długiego łańcucha. Najczęściej nigdy nie wiadomo, kto wykonywał otrzymywane przez Ciebie tłumaczenia. Nic nie jest ukryte: TranslationOS zapewnia pełną widoczność osób zaangażowanych w każdy projekt, zarówno zarządzających projektem, jak i wykonujących tłumaczenie.

Nie działaj po fakcie. Przewiduj.

Typowy model sprzedaży zmusza klientów do podejścia reaktywnego: niedostateczna jakość wynikająca z przeciążenia mocy produkcyjnych, jak również koszty związane z jej skorygowaniem oraz utracone przy tym przychody są niełatwe do przewidzenia. TranslationOS stymuluje proaktywne rozwiązania poprzez prognozowanie kluczowych aspektów, takich jak potrzeby finansowe w porównaniu z aktualnym poziomem stawek za bieżące zamówienia dostawy lub zdolności przerobowe lingwistów w odniesieniu do dziennego zapotrzebowania na tłumaczenia.

Podejmuj świadome decyzje biznesowe.

Brak narzędzi, które mierzą i śledzą koszty tłumaczenia, uniemożliwia ulepszenie procesów globalizacji. TranslationOS zawiera obszerne pulpity finansowe, wydajnościowe i jakościowe, które umożliwiają podejmowanie najbardziej świadomych decyzji biznesowych zarówno na poziomie projektu, jak i przepływu pracy.

Pobieraj tłumaczenia w dowolnym momencie.

Zapomnij o niekończącej się wymianie wiadomości e-mail i traceniu czasu na otwieranie dziesiątków plików w celu pobrania pojedynczego zdania i jego tłumaczenia. Dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania treści Twoje tłumaczenia są zawsze dostępne w TranslationOS, i zawsze możesz sprawdzić je w obszarze roboczym tłumacza.

Zawartość TranslationOS

Integrowanie i pobieranie danych

TranslationOS można połączyć z 21 narzędziami innych firm, w tym GitHub, i domyślnie obsługuje 71 on różne formaty plików. Ponadto, w razie potrzeby możemy opracować dowolne dodatkowe złącze niestandardowe.

Inteligentna automatyzacja przepływu pracy

TranslationOS sprawia, że ciągła lokalizacja jest łatwiejsza i coraz bardziej inteligentna dzięki łączeniu przepływu łańcuchów w zadania, w celu zmaksymalizowania wskaźnika akceptacji tłumaczy i ponownego wykorzystania treści.

Zautomatyzowane zarządzanie zasobami

T-Rank wbudowany jest w TranslationOS i zarządza zadaniami dla lingwistów i ich przydziałem na podstawie aktualnej dostępności, poziomu kwalifikacji i wydajności.

Wbudowane profesjonalne narzędzia produktywności

TranslationOS zawiera wszystkie najnowsze technologie tłumaczeniowe. MateCat na potrzeby wydajności, LexiQA dla zapewnienia jakości i ModernMT dla tłumaczenia maszynowego z wykorzystaniem adaptacyjnych sieci neuronowych.

Inteligencja biznesowa

Przejrzyste i bazujące na danych podejście do finansów, wydajności i jakości. Wszystkie informacje dostępne są na konfigurowalnych pulpitach, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji.

Ustawiczny rozwój

Cztery poziomy informacji zwrotnej o jakości, które pozwalają na poprawę systemu w czasie rzeczywistym. Narzędzia umożliwiające recenzentom, kierownikom projektów, klientom i użytkownikom końcowym wyrażenie satysfakcji z każdego zadania.

Porównywanie TranslationOS

Lingwiści wewnętrzni
Wielu dostawców
TranslationOS
Zespół lingwistów zatrudnianych
bezpośrednio przez Ciebie
Zlecanie
zewnętrznym agencjom tłumaczeniowym
Zarządzana platforma z
wbudowanym zespołem 609 018 lingwistów
Zarządzanie
Dysponowanie tłumaczami, szkolenie
i wymiana tłumaczy
Kilkuetapowa rekrutacja
Zaawansowane szkolenie na miejscu
Dodatkowe koszty
Szybka rekrutacja
Szkolenie zdalne
Brak dodatkowych kosztów
Szybka rekrutacja
Zaawansowane szkolenie na miejscu
Brak dodatkowych kosztów
Zarządzanie projektami Obsługa wielu stref czasowych
Koszty dodatkowe
Obsługa wielu stref czasowych
Brak dodatkowych kosztów
Obsługa wielu stref czasowych
Brak dodatkowych kosztów
Zarządzanie językami Zaawansowane szkolenie na miejscu
Koszty dodatkowe
Nieuwzględniane w kosztach lub szkolenie zdalne
Brak dodatkowych kosztów
Zaawansowane szkolenie na miejscu
Brak dodatkowych kosztów
Copywriterzy Brak Brak
Zaawansowane szkolenie na miejscu
Brak dodatkowych kosztów
Wydajność pod względem objętości tłumaczeń i obsługiwanych języków Bardzo ograniczona Ograniczone lub pośrednie, nieznane podwykonawstwo w
celu osiągnięcia wymaganej zdolności produkcyjnej
Liczba doskonałych,609 018 już dostępnych tłumaczy
i 202 języków
Zwiększanie dostępności języków wymaganych do tłumaczeń 1 rok (średnio) dla 25 nowych języków 3 miesiące (średnio) dla 25 nowych języków 1 miesiąc (gwarantowany) dla 25 nowych języków
Kontrola i przejrzystość Nazwiska lingwistów
Koszt lingwistów
Wydajność lingwistów
Ukryta lub niedostateczna widoczność
związana z pośrednictwem
Nazwiska lingwistów
Koszt lingwistów
Wydajność lingwistów
Technologia
Pamięć tłumaczeniowa Brak lub rozwiązanie komercyjne Załączono Załączono
Tłumaczenie maszynowe Brak lub rozwiązanie komercyjne Brak lub rozwiązanie komercyjne W
środowisku tłumaczeniowym zastosowano tłumaczenie maszynowe wykorzystujące adaptacyjne sieci neuronowe
Finanse
Negocjacje Potencjalnie dobre Doskonałe Dobre
Narzut administratorana rok Około 2 M $ dot.zarządzania technicznego i zarządzania projektem Około 1,5 M $ dot.zarządzania dostawcami Około 0 $ dot.zarządzania i aspektów technicznych
Koszttłumaczenia + rewizji Około 0,15 $za słowo Około 0,25 $ za słowo Około 0,15 $za słowo

Poznaj nasze technologie

Tłumaczeniowe interfejsy API dla ustawicznej lokalizacji, zaawansowane wykorzystywanie powtórzeń, wyodrębnianie treści z 71 formatów plików i 21 rodzajów plików źródłowych, adaptacyjne tłumaczenie maszynowe wykorzystujące sieci neuronowe – a to nie wszystko.

Dowiedz się więcej

Więcej pytań? Odezwij się.

Nasz zespół jest gotowy, by znaleźć rozwiązanie dla Twoich potrzeb tłumaczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Witaj, jestem Claudia.
W czym mogę pomóc?

Claudia – Starszy doradca klienta