Το T-Rank™ μάς βοηθά να βρούμε τον ιδανικό μεταφραστή για τις ανάγκες του έργου σας.

Γιατί είναι απαραίτητο το T-Rank™;

Η ποιότητα της μετάφρασης εξαρτάται από την ποιότητα της διαδικασίας, η οποία ξεκινά από την επιλογή του μεταφραστή.

Συνήθως, οι μεταφραστές επιλέγονται με βάση το βιογραφικό τους (π.χ. επαγγελματική εμπειρία και εκπαίδευση), κάτι που σίγουρα βοηθά στη ανεύρεση ενός εξειδικευμένου μεταφραστή, αλλά δεν εγγυάται ότι θα επιλεχθεί ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για το έργο.

Γι' αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε το T-Rank™.

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες

  • Ανεύρεση του ιδανικού μεταφραστή για το εκάστοτε έργο.
  • Με βάση το περιεχόμενο του έργου σας, δίνεται αυτόματα προτεραιότητα στους μεταφραστές με τις πιο υψηλές επιδόσεις.
  • Αυτόματη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας μεταφραστών.
  • Εγγύηση συνέχειας σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού.

Πλεονεκτήματα για τους μεταφραστές

  • Αμερόληπτο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής.
  • Ανάθεση έργων που ταιριάζουν με τις δεξιότητες και την ειδικότητά σας.
  • Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και του επαγγελματισμού σας.
  • Λειτουργία διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή περιττών email.

Πώς λειτουργεί το T-Rank™

Βήμα 1: Ανεύρεση μεταφραστή

Το T-Rank ™ μας βοηθά να αποφασίσουμε ποιος από τους 590.662 από τους καταρτισμένους μεταφραστές μας είναι ο πιο κατάλληλος για το έργο σας.

Το T-Rank™ αναλύει τα χαρακτηριστικά κάθε έργου που λαμβάνουμε, και, στη συνέχεια, βρίσκει τον πιο κατάλληλο μεταφραστή βάσει περισσότερων από 30 παραγόντων, μεταξύ των οποίων η ποιότητα, η τήρηση των προθεσμιών σε προηγούμενες αναθέσεις, η ημερήσια παραγωγή λέξεων, η εξειδίκευση, το περιεχόμενο του εγγράφου κ.ά. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης είναι μια κατάταξη, όπου στατιστικά ο πρώτος μεταφραστής είναι και ο πιο κατάλληλος να αναλάβει το έργο.

Βήμα 2: Συνεχής βελτίωση

Το T-Rank™ βελτιώνεται συνεχώς με βάση τα σχόλια που παρέχουν οι μεταφραστές, οι διαχειριστές έργου και οι πελάτες.

Το T-Rank λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς οι διαχειριστές έργου έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο στην επιλογή των μεταφραστών. Εάν απορρίψουν την πρόταση του T-Rank, το σχόλιό τους καταγράφεται και το σύστημα θα κάνει καλύτερη επιλογή στο μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και μετά την παράδοση της μετάφρασης, όταν ο διαχειριστής έργου και ο επιμελητής παρέχουν μια βαθμολογία με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την ποιότητα και μια αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι το T-Rank™ ένα σύστημα αυτόματης μετάφρασης;
Όχι. Το T-Rank™ είναι ένα σύστημα που βοηθά τους διαχειριστές έργου να επιλέξουν τον καλύτερο μεταφραστή για κάθε εργασία.
Ναι, αλλά πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το T-Rank™;
Το T-Rank™ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από την Translated σε κάθε εργασία για την επιλογή του καλύτερου μεταφραστή για την εκάστοτε μετάφραση. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι πελάτες μας είναι να μας στείλουν το έγγραφο προς μετάφραση.
Ο μεταφραστής επιλέγεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή;
Όχι. Προσομοιώνοντας την επιλογή που θα έκανε ένας άνθρωπος, το T-Rank™ βοηθά τους διαχειριστές έργου να κάνουν την καλύτερη επιλογή στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Με λίγα λόγια, το T-Rank™ είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο που βοηθά τους διαχειριστές έργου να αποφασίσουν ποιος είναι ο κατάλληλος μεταφραστής.
Σε ποια τεχνολογία βασίζεται το T-Rank™;
Το T-Rank™ υπολογίζει την απόσταση σε έναν πολυδιάστατο μετρικό χώρο. Οι διαστάσεις και τα βάρη σε αυτό το μετρικό χώρο επιλέγονται από ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν μια μετάφραση υψηλής ποιότητας με βάση προηγούμενες ανθρώπινες επιλογές και εργασίες μετάφρασης. Το T-Rank™ μετρά την απόσταση μεταξύ του κάθε μεταφραστή και του ιδανικού μεταφραστή για κάθε εργασία.
Γιατί δημιουργήσατε το T-Rank™;
Το βιογραφικό και τα προσόντα ενός μεταφραστή ελάχιστα σχετίζονται με την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η ποιότητα εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες από αυτούς που μπορεί να ανακαλέσει το ανθρώπινο μυαλό και να αξιολογήσει κατά τη διαδικασία επιλογής μεταφραστή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Translated επένδυσε χρήματα για την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να «αρχειοθετήσει» την εμπειρία μας, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να κάνει καλύτερες επιλογές από έναν άνθρωπο στο σύντομο χρόνο παράδοσης που απαιτεί η αγορά.

Λάβετε άμεση προσφορά

Ο εύκολος τρόπος να μεταφράσετε γρήγορα τα έγγραφά σας.

Οnline αγορά με λίγα μόνο κλικ.

Άμεση προσφορά