Budowanie zdolności i zaangażowania

Profesjonalny, innowacyjny proces selekcji umożliwiający tworzenie dedykowanych dla Twoich projektów, wysoko wykwalifikowanych i w pełni zaangażowanych zespołów lingwistów.

Skontaktuj się z nami

Na czym polegają różnice?

Wewnętrzne zespoły lokalizacyjne zapewniają wysoką jakość, oferują ograniczoną pojemność i są w małym stopniu skalowalne. Zwiększa to czas oczekiwania na uruchomienie produktów lub usług, a niekiedy zmusza do znalezienia wielu dostawców mogących zrealizować całość zamówienia. Dlatego też zaprojektowaliśmy proces selekcji, który łączy w sobie cechy tradycyjnego podejścia dostawcy ze skalowalnością 589 372 lingwistów, budując w rezultacie wysoce wydajny, w pełni zaangażowany zespół, który zaspokoi Twoje ambicje w zakresie globalnym.

4 aspekty pozwalające osiągnąć
bezbłędny wynik kwalifikacji

Selekcja
CV

T-Rank A Priori™ jest innowacyjną technologią opartą na sztucznej inteligencji, która potrafi wstępnie, w ciągu kilku sekund przeskanować setki tysięcy profili, analizując ich CV tak, jak robiłby to człowiek. Przypisuje ona każdemu profilowi wynik od 1 do 100, a nasi doświadczeni Menedżerowie Dostawców są z nim zazwyczaj w 95% zgodni, w związku z czym tylko 10% najlepszych profili ma szansę przejść do kolejnych etapów.

Dlaczego nie dokonuje się selekcji ręcznej?
Statystycznie, im bardziej zależy Ci na jakości tworzonego zespołu, tym większą liczbę kandydatów musisz przeanalizować. Na przykład praca z 1% wszystkich profili w 30 językach oznaczałaby konieczność przeanalizowania 30 000 profili, co byłoby dla doświadczonego Menedżera Dostawców zadaniem na dwa lata. Ponadto, większość sprzedawców nie ma dostępu do tak dużej liczby profili.


Ocena dopasowania

Ponieważ technologia T-Rank A Priori™ pozwala wyodrębnić 10% najlepszych wykonawców, nasi Menedżerowie Dostawców mogą skoncentrować się na przeanalizowaniu poziomu dopasowania każdego wykonawcy do wymagań konkretnego klienta, wskazując również, czy dany lingwista wykonywał już wcześniej podobne zadania.

Dlaczego ważny jest poziom dopasowania?
Wewnętrzne zespoły lokalizacyjne zazwyczaj nie obejmują wszystkich obszarów wiedzy specjalistycznej. Na przykład w okresie szczytowego obciążenia biura tłumacz z doświadczeniem w dziedzinie medycyny może otrzymać do wykonania pracę o tematyce prawniczej.


Przegląd kwalifikacji

Zrozumienie klientów jest podstawową częścią naszego procesu selekcji. Tworzymy tymczasową ankietę dotyczącą kwalifikacji, którą lingwiści muszą wypełnić po wstępnym zapoznaniu się z wytycznymi dotyczącymi stylu. Nie służy ona wyłącznie ocenie rozumienia przez nich marki i misji: doświadczenie nauczyło nas, iż jest to doskonały sposób na wyodrębnienie najbardziej profesjonalnych kandydatów pod względem wkładanego na tym etapie wysiłku.

Do czego służy nam ankieta?
Wartość specyficznych dla klienta wytycznych dotyczących stylu jest dosyć często niedoceniana, a lingwiści niejednokrotnie otrzymują tego rodzaju informacje już po rozpoczęciu projektu. Agencje mają niewielką lub żadną kontrolę nad zrozumieniem przez lingwistów marki i misji klienta, a ten konkretny aspekt może czynić wyraźną różnicę, gdy dąży się do osiągnięcia określonych standardów jakości.

Tłumaczenie
testowe

Każde tłumaczenie testowe oceniane jest trzykrotnie, przez trzech różnych wykwalifikowanych recenzentów. Pojedynczy wynik końcowy uzyskuje się, uśredniając dwie najbliższe sobie oceny. Pozwala to wykluczyć oceny najbardziej rozbieżne, które może wystawić zbyt surowy lub zbyt łagodny recenzent.

Dlaczego ocenia się trzykrotnie?
Tłumaczenia testowe stosowane są powszechnie w przemyśle. Jednak najczęściej każde tłumaczenie testowe oceniane jest tylko jeden raz. Podejście to ma dwa ograniczenia: pierwsze, gdy agencja ma zbyt dużo testów do oceny, tendencją jest rozbicie ich pomiędzy recenzentów, co sprawia że bardzo trudne staje się porównanie ostatecznych wyników oceny. Po drugie, pojedyncza ocena jest jest nadmiernie obciążona naturalnym ludzkim obciążeniem i bardzo często sprawia, że dobrzy kandydaci mogą zostać odrzuceni, podczas gdy ci źli zostają włączenie z tego zwykłego powodu, że recenzent był zbyt surowy lub zbyt wyrozumiały.

Zespół złożony z najlepszych wykonawców

W celu uzyskania możliwie najdokładniejszego rezultatu wynik kwalifikujący kandydata do udziału w zespole uzyskuje się poprzez zestawienie wyników wszystkich powyższych kroków. Umożliwia to utworzenie zespołu złożonego wyłącznie z lingwistów uzyskujących najwyższe oceny za kolejne tłumaczenia testowe. Twój projekt dobrze się zapowiada!

Szkolenie na wysokim poziomie na potrzeby większego zaangażowania

Zaangażowanie sprawia, że zespoły wewnętrzne są maksymalnie wydajne i w rezultacie gwarantują najwyższą jakość pracy. Wysoce zaawansowane, zindywidualizowane szkolenia prowadzone w Translated HQ upewniają nas, że wybrany zespół lingwistów dokładnie rozumie Twoje wymagania, czuje się odpowiedzialny za projekt i jest w pełni zaangażowany w realizowanie Twojej misji.

Czy masz więcej pytań? Odezwij się.

Nasz zespół uczyni wszystko, aby znaleźć rozwiązanie dla Twoich potrzeb tłumaczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Witaj, jestem Claudia.
W czym mogę pomóc?

Claudia – Starszy doradca klienta

Poproś o natychmiastową wycenę

Łatwy sposób na szybkie przetłumaczenie dokumentów.

Kup online za pomocą kilku kliknięć.

Natychmiastowa wycena