Utviklingskapasitet og engasjement

En kraftfull og revolusjonerende utvalgsprosess som bygger team av engasjerte lingvister med høy kapasitet, viet til dine prosjekter.

Kontakt oss

Hvorfor er dette annerledes?

Interne lokaliseringsteam leverer høy kvalitet, men de tilbyr begrenset kapasitet og kan knapt skaleres. Dette gjør at det tar lengre tid før du kan lansere produkter eller tjenester, og du kan bli nødt til å finne flere leverandører for å takle hele arbeidsmengden. Dette er grunnen til av vi har utviklet en utvalgsprosess som har samme gunstige tilnærming som tradisjonelle leverandører, kombinert med skalerbarheten til 607 341 lingvister. Omsider setter vi sammen et engasjert team med høy kapasitet som jobber mot dine globale ambisjoner.

Fire datapunkter for å oppnå
en vanvittig nøyaktig kvalifikasjonsskår

CV-
screening

T-Rank A Priori™ er en revolusjonerende AI-basert teknologi i stand til å masseundersøker hundretusenvis av profiler på sekunder, og som analyserer CV-ene deres på samme måte som et menneske ville gjort. Den tildeler hver profil en skår fra 1 til 100, og de erfarne leverandørsjefene våre har som regel 95 % enighet med denne skåren. På denne måten går bare de beste 10 % av profilene videre til neste del.

Hvorfor ikke screene manuelt?
Statistisk sett er det slik at jo høyere nivå du vil ha på teamet du lager, desto flere kandidater må du screene. For eksempel innebærer det å jobbe med de beste 1 % av profilene på 30 språk at du screener 30 000 profiler, en oppgave som en erfaren leverandørsjef hadde brukt to år å gjennomføre. De fleste leverandører har dessuten ikke tilgang til et så stort antall profiler.

Egnethets-
evaluering

Siden T-Rank A Priori™ lar oss fokusere på beste 10 % av oversetterne, kan leverandørsjefene våre konsentrere seg om å analysere egnethetsnivået til hver enkelt opp mot den aktuelle kunden, noe som også antyder om en lingvist har tidligere erfaring med lignende kontoer.

Hvorfor er egnethetsnivået viktig?
Interne lokaliseringsteam dekker vanligvis ikke alle fagområder. En oversetter som er ekspert på medisin, ender for eksempel ofte opp med å jobbe på juridiske prosjekter for å dekke store arbeidsmengder.

Kvalifikasjons-
undersøkelse

For oss er det å forstå kundene en grunnleggende del av utvalgsprosessen. Vi lager en tilpasset kvalifikasjonsundersøkelse som lingvister må gjennomføre etter å ha fått tilgang til stilguidene dine. Dette avdekker ikke bare om de har forstått merkevaren og misjonen – erfaringsmessig vet vi at dette er en utmerket måte å identifisere de mest profesjonelle kandidatene på, spesielt med tanke hvilken innsats de legger ned i dette trinnet.

Hvorfor trenger vi en undersøkelse?
Verdien av kundespesifikke stilguider undervurderes ofte, og lingvistene får vanligvis denne typen informasjon først etter at prosjektet har startet. Byråer har lite eller ingen kontroll over hvor godt lingvistene forstår en kundes merkevare og misjon, men dette kan utgjøre en stor forskjell når du etterstreber visse kvalitetsstandarder.

Prøve-
oversettelse

Alle prøveoversettelsene vurderes tre ganger av tre kvalifiserte korrekturlesere. Den endelige skåren for hver enkelt test oppnås ved å finne gjennomsnittet av de to vurderingene som er likest. Dette gjør at vi kan utelukke uteliggeren, som enten kan skyldes en altfor streng eller altfor snill korrekturleser.

Hvorfor tre forskjellige vurderinger?
Prøveoversettelser er hyppig brukt i bransjen. Som oftest vurderes hver prøveoversettelse allikevel bare én gang. Denne tilnærmingen har to begrensninger – for det første pleier byråer å dele testene opp mellom korrekturlesere når det er mange å vurdere, noe som gjør det vanskelig å sammenligne de endelige resultatene. For det andre er hver eneste vurdering gjenstand for menneskelige fordommer, og en god kandidat kan ofte bli ekskludert mens dårlige inkluderes fordi korrekturleseren var for streng eller for snill.

Et team bestående av dem som presterer best

Skåren som avgjør om en kandidat blir en del av teamet, oppnås ved å kombinere resultatene av alle de ovennevnte trinnene, slik får man et mest mulig nøyaktig resultat. Slik kan lingvistene som presterer best tas med teamet ditt. Prosjektet ditt er på god vei!

Inngående opplæring for økt engasjement

Det er engasjementet som gjør interne team såpass effektive, og som til slutt garanterer de høyeste kvalitetsstandardene. Gjennom omfattende og skreddersydd opplæring i Translateds hovedkvarter, sørger vi for at lingvistteamet forstår behovene dine fullt ut, at de føler ansvar for prosjektet og er villige til å vie seg til oppdraget ditt.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt.

Teamet vårt står klare til å finne en løsning på lokaliseringsbehovene dine.

Kontakt oss

Hei, jeg heter Claudia.
Hva kan jeg hjelpe deg med?

Claudia – kundeansvarlig

Få et øyeblikkelig pristilbud

Oversett dokumentene dine på den enkle måten.

Kjøp på nettet med et par klikk.

Øyeblikkelig pristilbud