Att bygga kapacitet och engagemang

En kraftfull och revolutionerande urvalsprocess för att bygga högkvalitativa, högt engagerade team av lingvister som är hängivna till dina projekt.

Kontakta oss

Varför är detta annorlunda?

Medan interna lokaliseringsteam ger hög kvalitet erbjuder de begränsad kapacitet och är knappt skalbara. Detta gör att det tar längre tid att lansera dina produkter eller tjänster och ibland tvingas du hitta flera leverantörer som kan täcka hela arbetsbelastningen. Därför har vi utformat en urvalsprocess som kombinerar kvaliteterna hos den traditionella säljarens tillvägagångssätt med 620 066 lingvisternas skalbarhet, vilket bygger ett team med hög kapacitet och stort engagemang för att stödja dina globala ambitioner.

4 datapunkter för att nå
en oerhört korrekt kvalifikationspoäng

Screening
av CV

T‑Rank A Priori™ är en revolutionerande AI-baserad teknik som kan göra förhandskontroller av hundratusentals profiler på bara några sekunder och analysera deras CV på samma sätt som en människa. Det tilldelar varje profil en poäng från 1 till 100 och våra erfarna försäljningschefer håller oftast med den här poängen till 95 % , vilket gör att endast de bästa 10 % av profilerna går vidare till nästa steg.

Varför inte manuell screening?
Ju högre kvalitet du vill ha på det team du skapar, desto fler kandidater behöver du statistisk sett screena. Att arbeta med de bästa 1 % av alla profiler på 30 språk skulle till exempel innebära att du screenar 30 000 profiler, en uppgift som skulle ta en erfaren försäljningschef två år att slutföra. Dessutom har de flesta försäljarna inte tillgång till så många profiler.

Lämplighetsutvärdering

Eftersom T-Rank A Priori™ låter oss fokusera på de bästa 10 % av utövarna kan våra försäljare koncentrera sig på att analysera varderas lämplighetsnivå för den specifika klienten, och indikerar även om en viss lingvist har tidigare erfarenhet av liknande konton.

Varför är lämplighetsnivån viktig?
Vanligtvis täcker interna lokaliseringsteam inte alla kompetensområden. Till exempel händer det ofta att en översättare med kompetens inom det medicinska området jobbar på ett juridiskt projekt för att klara av arbetsbelastningen när den är som störst.

Kvalifikationsundersökning

För oss är en grundläggande del av urvalsprocessen att förstå våra kunder. Vi skapar en kvalifikationsundersökning ad hoc som lingvister måste slutföra efter en preliminär introduktion till dina stilguider. Detta bedömer inte bara deras förståelse för ditt varumärke och uppdrag: Erfarenhet har lärt oss att det är ett utmärkt sätt att identifiera de mest professionella kandidaterna med hänsyn till ansträngningarna de lägger på detta steg.

Varför behöver vi en undersökning?
Värdet av klientspecifika stilguider underskattas ofta och lingvister tillhandahålls vanligtvis bara den här typen av information när projektet redan har börjat. Byråer har liten till noll kontroll över lingvisternas förståelse för kundens varumärke och uppdrag, men den här komponenten kan göra en stor skillnad när du försöker uppnå vissa kvalitetsstandarder.

Testöversättning

Vi låter varje översättningstest utvärderas tre gånger av tre olika kvalificerade granskare. Slutresultatet erhålls genom att beräkna medelvärdet av de två mest lika utvärderingarna. Detta låter oss utesluta avvikaren, som kan vara en antingen alltför strikt eller alltför snäll granskare.

Varför tre olika utvärderingar?
Översättningstester används ofta i branschen. Men oftast utvärderas varje översättningstest bara en gång. Den här metoden har två begränsningar. För det första, när en byrå har för många tester att utvärdera brukar man dela upp dem bland granskarna, vilket gör att de slutliga poängen knappt är jämförbara. För det andra är en enda utvärdering i för hög grad föremål för naturlig mänsklig partiskhet. Detta leder ofta till att bra kandidater exkluderas medan dåliga inkluderas, endast på grund av att granskaren var för strikt eller för snäll.

Ett team bestående av högpresterare

Poängen som kvalificerar en kandidat till att vara en del av ditt team erhålls genom att kombinera resultaten från alla steg ovan för att ge det mest korrekta resultatet. Därmed ingår endast lingvister som konsekvent hamnar på topp i ditt dedikerade team. Ditt projekt har fått en bra början!

Höginteraktiv utbildning för ökat engagemang

Engagemang är det som gör interna team så kraftfulla och i slutändan garanterar högkvalitativa standarder. Genom höginteraktiv skräddarsydd träning på Translated HQ ser vi till att det valda teamet av lingvister fullt ut förstår dina krav, känner sig ansvariga för projektet och är mycket engagerade i ditt uppdrag.

Fler frågor? Hör av dig.

Vårt team är redo att hitta en lösning för dina översättningsbehov.

Kontakta oss

Hej, jag heter Claudia.
Hur kan jag hjälpa dig?

Claudia - Senior Account Manager

Få en omedelbar offert

Det enkla sättet att få dina dokument snabbt översatta.

Köp online med några få klick.

Omedelbar offert