Server-API med menneskebasert oversettelse

vår enkleste API

Hva er en oversettelses-API?

HTS er en nettjeneste som muliggjør direkte integrasjon av Translateds oversettelsestjeneste i bedriftens arbeidsflyt eller innholdsbehandler.

Publiseringssystemet kontakter HTS for å få pristilbud og bestille oversettelser direkte fra våre servere, akkurat som en vanlig kunde gjør når de klikker på skjermelementet øyeblikkelig pristilbud på nettstedet vårt. Disse oversettelsesbestillingene leveres omsider tilbake til systemene dine på en automatisk måte fra server til server.

De viktigste fordelene ved å bruke HTS i arbeidsflyten er:

 • Kostnadsbesparende – umiddelbar reduksjon av administrasjons- og håndteringskostnader.
 • Hastighet – teksten din oversettes og sendes tilbake til nettstedet ditt kun få timer etter at bestillingen er lagt inn.
 • Robusthet – en feilfri prosess for håndtering av flerspråklig innhold. Aldri mer kopier og lim inn!
 • Smidighet – pristilbud og planlagt levering i sanntid, aldri mer frem og tilbake med salgsavdelingen for å få et pristilbud.

Du betaler kun for de oversettelsene du bestiller. HTS kommer uten installasjonskostnader og månedlige utgifter. Kostnaden for oversettelser utført av mennesker kan du se ved å bruke vårt nettbaserte pristilbud. Kontakt oss på hts@translated.com for mer informasjon.

Kom i gang

Denne delen beskriver arbeidsflyten. HTS-samspillet består hovedsakelig av tre trinn: pristilbud, bekreftelse og levering.

Pristilbud

Du ber om et pristilbud for å legge inn en bestilling i systemet vårt ved å utføre at anrop (GET eller POST) på følgende nettadresse:

https://www.translated.net/hts/?f=YOUR-REQUIRED-FUNCTION&cid=YOUR-CUSTOMER-ID&p=YOUR-PASSWORD&s=SOURCE-LANGUAGE&t=TARGET-LANGUAGE&text=FILE-NAME&df=FILE-FORMAT&endpoint=http://www.YOUR-DOMAIN

Her er et eksempel:

https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
 • funksjonen (f) "quote"
 • for kunden (cid) "hts-demo"
 • med passord (p) "hts-demo5"
 • fra kildespråk (s) "english"
 • til målspråk (t) "japanese"
 • for filen (text) "blob"
 • spesifisering av filformat (df) "pdf"
 • for tilbakelevering til et offentlig endepunkt (endpoint) som er eksponert på siden din, i dette tilfellet http://www.yourdomain.com/translations/receive.php

På dette tidspunktet har vi allerede fått tak i filen, lagret den i systemene og initialisert et prosjekt. Dette anropet henger som regel til vi henter hele BLOB-en. Jo raskere nettlenken din er, desto bedre.

Tips: Hvis du har en treg nettlenke, bør du vurdere å laste opp filen et sted på forhånd, og deretter sende oss nettadressen til filen i tekstparamenteren – se funksjonslisten for mer informasjon.

Vi krever også at du spesifiserer endepunktet den oversatte filen din skal leveres til. Vær oppmerksom på at vi ikke kan levere oversettelsen tilbake til deg uten et endepunkt.

Systemet vårt ekstraherer ren tekst fra dokumentet ditt og teller ordene (hvis du ikke oppga dette i forespørselen) via W-parameteren.
Se funksjonslisten for mer informasjon. Deretter utstedes et svar på pristilbudet som inneholder:

Betydning
1 Anropet var vellykket
OK «OK» eller en feilmelding dersom det oppstod en feil
2013-09-26T15:30:00Z Garantert leveringsdato i Zulu-tid (ISO 8601)
3 082 Antall ord talt av oss
216,99 Pris i euro
1040734 ID for dette pristilbudet (projectID)

Vær oppmerksom på at oversettelsen av prosjektet ditt ikke har begynt ennå – vi sender deg simpelthen følgende informasjon:

 • kostnad
 • estimert leveringsdato og -tidspunkt
 • totalt antall ord talt av oss
 • et identifikasjonsnummer som er unikt for pristilbudet

Du må utstede et bekreftelses-anrop for å bekrefte bestillingen

Bekreftelse

Du kan bekrefte pristilbudet når du har gjennomgått og akseptert det ved å sende tilbake følgende data:

https://www.translated.net/hts/?f=YOUR-REQUIRED-FUNCTION&cid=YOUR-CUSTOMER-ID&p=YOUR-PASSWORD&pid=PROJECT-ID&c=CONFIRMATION-FLAG

Her er et eksempel:

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1
 • funksjonen (f) "confirm"
 • for kunden (cid) "hts-demo"
 • med passord (p) "hts-demo5"
 • for prosjektet (pid) "1040734"
 • med bekreftelsesflagg satt til (c) "1"

Som tidligere, fungerer både GET- og POST-metodene fint. Dersom bekreftelsen lykkes, kan du forvente deg følgende svar:

Betydning
1 Anropet var vellykket
OK «OK» eller feilmelding dersom det oppstod en feil

Det var det! Prosjektet har blitt bekreftet og sendes til en av prosjektlederne våre, som kommer til å velge den best egnede oversetteren til din fil. Heretter skal det gå knirkefritt.

Levering

Når vi har mottatt den oversatte filen fra oversetteren, foretar vi en grundig korrekturlesing. Dersom den består kvalitetskontrollen, sendes filen tilbake til et HTTP-endepunkt på din side som vi har blitt enige om å bruke (f.eks: http://www.ditt-domene.com/translations/receive.php).

På dette endepunktet kan du forvente deg en POST fra oss når som helst i følgende felter:

 • pid: prosjekt-id
 • t: målspråket
 • text: BLOB-en av den oversatte filen (base64-kodet)

Hvis du bestilte flere målspråk, kan du vente deg et separat anrop for hvert målspråk. Hovedforskjellen mellom denne prosessen og et pristilbud er at pristilbudet er en «pull-orientert» funksjon aktivert av deg, mens leveransen er en «push-orientert» funksjon aktivert av oss.

Her er et PHP-eksempel:

Parameter Beskrivelse
Returkode 1 dersom leveransen var vellykket,
0 hvis det oppstod en feil
Feilmelding «OK» hvis det ikke oppstod feil, ellers feilmelding.
Feilmeldingen bør være forståelig og forklare hva som gikk galt.

Hvis du trenger en tilpasset tilbakekallende arbeidsflyt, kan du kontakte oss på hts@translated.com.

Testmiljø

HTS kommer med et sandkassemiljø til testformål, som gjør at vi kan generere og sende oversettelselsesforespørsler uten å opprette en faktisk bestilling. Sandkassemiljøet representerer en nøyaktig abstraksjon av API-prosedyren, og gjør det mulig å betrakte hele prosessen mens den er i gang, fra pristilbud til leveranse.

Når du bekrefter et prosjekt du tidligere har bedt om et pristilbud på ("f=confirm"), trenger du bare å legge til "sandbox=1"-parameteren for å bekrefte prosjektet som en API-test på følgende måte:

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1&sandbox=1

Vær oppmerksom på at tilbudsfunksjonen er den samme for både testing og produksjon. Dessuten kommer teksten i den leverte meldingen ikke til å bestå av selve oversettelsen, men den samme teksten du sendte oss med pristilbudet, hvis eneste formål er å lage et test-oversettelsesprosjekt via API.

Hvis pristilbudet omfatter flere målspråk, kan du vente deg flere leveranser innenfor et tilfeldig tidsrom på mellom 30 sekunder og 2 minutter.

Sandkassen oppfører seg nøyaktig som den faktiske prosessen og lar deg teste hele sløyfen for integrasjonen din.

Funksjonsliste

I hver tabell vises obligatoriske parametere i rødt.

Be om et pristilbud

Denne funksjonen returnerer pris og leveringsdato for en oversettelse utført av mennesker. Dette er det første trinnet for å bestille en oversettelse utført av mennesker med HTS.

Det forutsetter minimum tekst- eller w-parameteren for å returnere et gyldig svar. Det innebærer at du kan få tak i et gyldig pristilbud uten å faktisk sende dokumentet, dersom du i det minste kan oppgi antall ord.

Quote-funksjonen aksepterer følgende parametere:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brukernavn / cid=hts-demo
p Passord / p=hts-demo5
s Kildespråk / s=English
t Målspråk
Verdier for flere målspråk separeres av komma
/ t=Italian
t=Italian,Spanish,Japanese
text Innholdet som skal oversettes. Dette skal være vanlig innebygd ren tekst eller en nettadresse som peker til filen.
Vær oppmerksom på at dette er valgfritt dersom w-parameteren har blitt spesifisert.
/ text=Heisann
text="https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf"
pn Prosjektnavn HTS­-NONAME pn=Oversettelse til i morgen nr. 2
jt Jobbtyper:

T for Professional
R for Premium
P for Economy
T jt=R
w Antall ord for denne filen.
Denne parameteren gjør at serverne våre slipper å beregne filens ordtelling i sanntid, noe som fører til raskere svar.
/ w=5120
df Dataformat, som filtype. Nødvendig for automatisk ordtelling. Automatisk ordtelling er kun tilgjengelig for: 'pdf', 'plaintext','txt', 'xml', 'html', 'htm', 'xliff', 'zip','rtf', 'doc','docx','aea'. Spesifiser «zip» for å sende flere komprimerte filer – vi gjetter automatisk filformatet ut ifra innholdet. / df=zip
tm Et oversettelsesminne du ønsker å bruke til dette prosjektet. Tekstparameteren kan være en fil eller en nettadresse. Vær klar over at du også kan sende over en MyMemory-nøkkel. / tm=823yuc908237
tm=http://www.yousite.net/hts/some_memory.tmx
endpoint Nettadressen du vil vi skal sende oversettelsen til.
Vi anbefaler å URL­-kode endepunktet ditt for å unngå problemer med spalting, spesielt når lenken din inneholder «&» eller andre spesialtegn.
/ endpoint=http://www.mysite.com/path/to/mypage.ext
URL­-encoded:endpoint=http%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fpath%2Fto%2Fmypage.ext
subject Emnet på dokumentet du sender. Kontroller API-metoden Liste over støttede emner for en fullstendig liste. generelt subject=accounting_finance
instructions Spesifiser et sett med instruksjoner til oversetteren i ren tekst / instructions=vennligst skriv alt i små bokstaver, dato i USA-format

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian&text=https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf&df=pdf&jt=P&pn=SimpleTest&w=3000

Quote-funksjonen returnerer følgende felt:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1 dersom pristilbudet var vellykket, 0 hvis det var en feil 1
feilmelding «OK» hvis det ikke oppstod feil, ellers feilmelding OK
leveringsdato Datoen og klokkeslettet som er representert er garantert frist for ordren, i ISO 8601-standard: ÅÅÅÅ-MMDDTTT:mm-SSZ 2013­-02­-18T12:32:00Z
word count Antall ord oppgis i tekstparameteren, enten talt av oss eller sendt inn av brukeren med «w»-parameteren 456
cost in Euro Kostnad i euro for hele bestillingen, formatert som tall uten tusenseparator og «.» som desimalskilletegn 223.33
project ID Prosjekt-ID blir brukt når du ønsker å bekrefte denne bestillingen 10454289
Bekreft bestillingen

Denne funksjonen bekrefter et tidligere forespurt pristilbud for en oversettelse utført av mennesker. Dette er det andre og siste steget for å legge inn en bestilling på oversettelse utført av mennesker ved hjelp av HTS.

Confirm-funksjonen godtar følgende parametere:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brukernavn / cid=hts-demo
p Passord / p=hts-demo5
pid Prosjekt-ID som skal brukes når du ønsker å bekrefte denne bestillingen. / pid=10454289
c Bekreft flagg.
Du kan bekrefte et pristilbud fra «confirm»-funksjonen ved å tildele 1 som parameter og avslå et pristilbud ved å tildele 0.
/ c = 1
c = 0
sandbox Sandkassemodus. I denne modusen anses prosjektet som en test og innholdet som skal oversettes sendes til endepunktet som det er. Ingen kostnader påløper. 0 sandbox=1
text Innholdet som skal oversettes. Dette kan være:

ren integrert text / binær BLOB
nettadresse som peker til filen
/ text=Heisann
text=https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Confirm-funksjonen returnerer følgende felt:

Parameter Beskrivelse Eksempel
return code 1 dersom pristilbudet var vellykket, 0 hvis det var en feil 1
error message «OK» hvis det ikke oppstod feil, ellers feilmelding OK
Se prosjektets status i sanntid

Med denne funksjonen kan du følge med på statusen til alle prosjektene du har sendt inn.

Status-funksjonen aksepterer følgende parametere:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brukernavn / cid=hts-demo
p Passord / p=hts-demo5
pid Prosjekt-ID som skal brukes når du ønsker å bekrefte denne bestillingen. / pid=10454289

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=status&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Status-funksjonen returnerer følgende felt:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1 dersom pristilbudet var vellykket, 0 hvis det var en feil 1
feilmelding «OK» hvis det ikke oppstod feil, ellers feilmelding OK
liste over jobber som hører til prosjektet, én per rad, med verdier separert av semikolon en jobblinje består av: id;jobbtype;kildespråk;målspråk;ord;kundetotal;bestillingsdato;leveringsdato;prosjektleder;pl_e-post jobb på én linje:
9687796;REVISION;Italian;English;182;10.00;IN PROCESS;2012­-11­-29 T15:35:00Z;2013­-01-­25 T16:00:00Z;GIANFRANCO;gianfranco@translated.com
Liste over språk som støttes

Denne funksjonen viser listen over språkkoder som støttes for oversettelser utført av mennesker (for pristilbudets kilde- og målparametere samt bekreft-funksjoner). Listen inneholder RFC 3066-koden og ISO-koder med to til tre bokstaver.

Funksjonen bør brukes periodevis for å oppdatere systemets liste over støttede språk

II-funksjonen aksepterer følgende parametere:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brukernavn / cid=hts-demo
p Passord / p=hts-demo5

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

II-funksjonen returnerer følgende felt:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1 dersom pristilbudet var vellykket, 0 hvis det var en feil 1
liste over språk en språklinje består av: språknavn;RFC3066-kode;ISO 639­1-kode;ISO 639­2-kode Amharic;am­AM;am;amh
Liste over støttede emner

Denne funksjonen viser listen over emnekoder som støttes av oversettelser utført av mennesker. Den bør brukes periodevis for å oppdatere systemets liste over støttede emner.

Subjects-funksjonen aksepterer følgende parametere:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brukernavn / cid=hts-demo
p Passord / p=hts-demo5

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

Subjects-funksjonen returnerer følgende felt:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1 dersom pristilbudet var vellykket, 0 hvis det var en feil 1
liste over emner Emnet i dokumentet du vil oversette accounting_finance
aerospace_defence
architecture

Ofte stilte spørsmål

Når utløper et ubekreftet pristilbud lagt inn via HTS?
Et pristilbud er gyldig i 24 timer.
Hva slags filer støttes?
Vi støtter alle filtyper, siden HTS kun er en metode for å legge inn bestillinger og sende filer direkte til serverne våre. Avanserte funksjoner som automatisk ordtelling er likevel kun tilgjengelig for pdf, txt, xml, html, xliff, rtf, doc, docx, aea. For andre formater bør du telle ordene selv og deretter sende oss nøyaktig antall ord via den spesifikke parameteren (se quote-funksjonen i Funksjonslisten).
Hvordan returneres oversettelsene? E-post? FTP?
Dokumenter leveres til et offentlig endepunkt du velger selv via HTTP POST. Husk å sende oss denne informasjonen, hvis ikke kan vi ikke sende oversettelsene tilbake til deg.
Hvordan ser betalingsprosessen ut?
Vi sender deg en faktura med fem dagers betalingsfrist for hvert prosjekt. For store volumer og regelmessig bruk kan vi ordne med månedlig betaling.
Er prisen den samme som for vanlig tekstoversettelse?
Ja, prisen varierer ikke. Merk at jo mer tid vi må bruke på å ekstrahere tekst fra filen, desto større blir forsinkelsen.
Hvorfor er antall ord forskjellig for samme fil på tvers av filformater?
Systemet automatiserer ordtelling ved å spalte filen din, ekstrahere ren tekst og telle ord. Rikere filformater, som Word-formater, kan inkludere ytterligere metadata (filkommentarer, informasjon om forfatter osv.) som også ekstraheres. Dette kan føre til mindre variasjoner i antall ord. Translated sørger for at prosjektlederne våre foretar en grundig inspeksjon av hver fil før oversettingen begynner, for å sikre at forskjellene mellom antall ord ikke er for stor.
Kan jeg fortsatt bruke API dersom automatisert ordtelling ikke er tilgjengelig for filtypen?
Ja. HTS støtter alle filtyper. Støttede dataformater gjelder for automatisert ordtelling på nettet.
Men jeg vil gjerne ha automatisert ordtelling for filtypen min.
Ta kontakt på hts@translated.com, så tar vi gjerne en prat om dette.
Hva om jeg vil oversette samme kilde til flere språk?
Send en liste med verdier separert av komma i anropets "t"-parameter på denne måten:
https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian,spanish&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Hva om jeg kun ønsker et pristilbud uten å faktisk sende filen?
Bruk ordtellingens "w"-parameter istedenfor "text" på følgende måte:
https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&w=1000&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Finnes det andre utdataformater for API-svar?
HTS-en vår gir svar i ren tekst som standard, men hvis du spesifiserer "of=json", returnerer den JSON. Denne valgfrie parameteren støttes av samtlige API-funksjoner ("quote", "confirm", "status", "ll", "subjects").
Finnes det et testmiljø?
HTS-en vår tilbyr et sandkassemiljø for å kontrollere hele sløyfen av pristilbud-bekreftelse-levering uten å faktisk legge inn en bestilling. Sandkasseprosjekter er kostnadsfrie og det finnes ingen begrensning på hvor mange sandkasseprosjekter en bruker kan opprette. Se en detaljert forklaring i det tilknyttede avsnittet.

Har du flere spørsmål?

Teamet vårt står klare til å støtte deg med implementering av HTS.

Kontakt oss