Interfejs API Human Translation Server

Nasz najprostszy interfejs API

Co to jest interfejs API tłumaczenia?

HTS jest usługą sieciową umożliwiającą bezpośrednią integrację usługi tłumaczeniowej Translated z przepływem pracy Twojej firmy lub menedżerem treści.

Twój CMS wywołuje HTS w celu uzyskania wycen i złożenia zleceń tłumaczeń bezpośrednio na naszych serwerach, dokładnie tak, jak zrobiłby to klient, klikając na naszą stronę. Widżet natychmiastowej wyceny. Zlecenia tłumaczeń zostaną ostatecznie dostarczone z powrotem do Twoich systemów w sposób automatyczny, od serwera do serwera.

Kluczowymi korzyściami związanymi z używaniem HTS dla Twojego przepływu pracy są:

 • Oszczędność kosztów: natychmiastowa redukcja kosztów administracyjnych i zarządzania
 • Prędkość: Twój tekst jest tłumaczony i wysyłany z powrotem do Twojej witryny zaledwie kilka godzin po złożeniu zamówienia.
 • Solidność: bezbłędny proces zarządzania treściami wielojęzycznymi. Koniec z „kopiuj – wklej”!
 • Sprawność: wycena w czasie rzeczywistym i planowanie dostaw bez konieczności łączenia się z działem sprzedaży w celu uzyskania wyceny.

Płacisz tylko za zamówione tłumaczenia. HTS nie wymaga ponoszenia kosztów instalacji ani żadnych opłat comiesięcznych. Koszty dla tłumaczenia wykonanego przez człowieka można wyświetlić, wykorzystując naszą wycene online. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami pod adresem: hts@translated.com.

Rozpoczęcie pracy

W sekcji tej opisano przepływ pracy. Interakcja HTS składa się zasadniczo z trzech etapów: wyceny, potwierdzenia i dostarczenia.

Wycena

Wnioskujesz o wycenę, aby złożyć zamówienie w naszym systemie, wykonując połączenie (GET lub POST) pod następującym adresem URL:

http://www.translated.com/hts/?f=YOUR-REQUIRED-FUNCTION&cid=YOUR-CUSTOMER-ID&p=YOUR-PASSWORD&s=SOURCE-LANGUAGE&t=TARGET-LANGUAGE&text=FILE-NAME&df=FILE-FORMAT&endpoint=http://www.YOUR-DOMAIN

Oto przykład:

http://www.translated.com/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
 • Funkcja (f) „wycena”
 • Dla klienta (cid) „hts-demo”
 • Z hasłem (p) „hts-demo5”
 • Z języka (ów) źródłowego(ych) (s) „angielski”
 • Na język docelowy (t) „japoński”
 • Dla pliku (tekstowego) „blob”
 • Określanie formatu pliku (df) „pdf”
 • Aby możliwe było odesłanie do publicznego punktu końcowego (endpoint) widocznego po Twojej stronie, w tym przypadku http://www.yourdomain.com/translations/receive.php

W tym momencie pobraliśmy plik, zapisaliśmy go w naszych systemach i zainicjowaliśmy projekt. To połączenie faktycznie zawiesza się, dopóki nie pobieramy całego bloba, im szybsze jest Twoje łącze internetowe, tym lepiej.

Wskazówka: jeśli masz wolne łącze internetowe, rozważ przesłanie pliku z wyprzedzeniem w inne miejsce, a następnie przekazanie nam adresu URL do tego pliku w parametrze tekstowym, w celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz: Listę funkcji .

Prosimy również o określenie punktu końcowego, do którego zostanie przesłany przetłumaczony plik. Pamiętaj, że nie znając punktu końcowego, nie będziemy mogli dostarczyć Ci tłumaczenia.

Nasz system wyodrębnia czysty tekst z dokumentu, zlicza słowa (jeśli we wniosku nie podano w sposób wyraźny liczby słów) za pomocą parametru w.
W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz: Lista funkcji , a następnie generuje odpowiedź z wyceną wynoszącą:

Znaczenie
1 Połączenie powiodło się
OK „OK” lub komunikat o błędzie, jeśli wystąpił błąd
2013-09-26T15:30:00Z Gwarantowana data dostawy w czasie Zulu (ISO 8601)
3082 Liczba wyliczonych przez nas słów
216.99 Cena w Euro
1040734 Identyfikator tej wyceny (projectID)

Pamiętaj, że tłumaczenie Twojego projektu jeszcze się nie rozpoczęło, a my dostarczamy Ci jedynie następujące informacje:

 • Koszt
 • Szacowana data i godzina dostawy
 • Całkowita liczba wyliczonych przez nas słów
 • Unikalny numer identyfikacyjny wyceny

Aby potwierdzić zamówienie, musisz wykonać połączenie potwierdzające

Potwierdzenie

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu wyceny, potwierdź ją, przekazując następujące dane:

http://www.translated.com/hts/?f=YOUR-REQUIRED-FUNCTION&cid=YOUR-CUSTOMER-ID&p=YOUR-PASSWORD&pid=PROJECT-ID&c=CONFIRMATION-FLAG

Oto przykład:

http://www.translated.com/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1
 • Funkcja (f) „potwierdź”
 • Dla klienta (cid) „hts-demo”
 • Z hasłem (p) „hts-demo5”
 • Dla projektu (pid) „1040734”
 • Z flagą potwierdzenia ustawioną na (c) „1”

Tak jak poprzednio, obie metody GET lub POST działają prawidłowo. W przypadku pomyślnego potwierdzenia możesz oczekiwać następującej odpowiedzi:

Znaczenie
1 Połączenie powiodło się
OK „OK” lub komunikat o błędzie, jeśli wystąpił błąd

To wszystko! Projekt został potwierdzony i przekazany jednemu z naszych Kierowników Projektu, który zajmie się doborem najodpowiedniejszego tłumacza dla Twojego pliku. Od tego momentu liczy się opłacalność i osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

Dostarczenie

Po otrzymaniu przetłumaczonego pliku od tłumacza, dokładnie go sprawdzamy. Po pomyślnym przejściu kontroli jakości, plik zostanie odesłany do punktu końcowego HTTP, wcześniej z nami uzgodnionego i widocznego po Twojej stronie (np. http://www.your-domain.com/translations/receive.php).

W każdej chwili ten punkt końcowy powinien oczekiwać na nasz POST z następującymi polami:

 • pid: identyfikator projektu
 • t: język docelowy
 • text: blob przetłumaczonego pliku (w kodzie base64)

W przypadku zamówienia tłumaczenia na wiele języków docelowych, oczekuj na oddzielne połączenie dla każdego języka docelowego. Główna różnica pomiędzy tym procesem a wyceną polega na tym, że wycena jest funkcją „zorientowaną na ściągnięcie”, zaś dostawa jest wywołaną przez nas funkcją „zorientowaną na przekazanie”.

Oto przykład PHP:

Parametr Opis
Kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnego dostarczenia dostawy,
0 w przypadku wystąpienia błędu
Komunikat o błędzie „OK”, jeśli nie wystąpił błąd, w przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie.
Komunikat o błędzie powinien być czytelny i wyjaśniać, co się nie powiodło.

W przypadku spersonalizowanego przepływu pracy dla oddzwaniania skontaktuj się z nami pod adresem hts@translated.com.

Środowisko testowe

HTS dostarczany jest wraz ze środowiskiem sandbox do celów testowych, co pozwala generować i wysyłać zlecenia tłumaczeń bez składania rzeczywistego zamówienia. Środowisko sandbox stanowi dokładnie odzwierciedla procedurę API i pozwala obejrzeć cały proces w działaniu, począwszy od wyceny po dostawę.

Podczas potwierdzania projektu, o którego wycenę poproszono wcześniej dla („f = potwierdź”), wystarczy dodać parametr „sandbox=1”, aby potwierdzić ten projekt jako test interfejsu API, jak na przykład:

http://www.translated.com/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1&sandbox=1

Pamiętaj, że funkcja wyceny jest taka sama zarówno dla testowania, jak i produkcji. Ponadto tekst dostarczonej wiadomości nie będzie tłumaczeniem, lecz tym samym tekstem, który został do nas przesłany na etapie wyceny.

W przypadku gdy wycena obejmuje wiele języków docelowych, oczekuj wielu dostaw w różnym czasie: od 30 sekund do 2 minut.

Zachowanie środowiska sandbox odzwierciedla rzeczywiste środowisko i pozwala przetestować całą pętlę dla Twojego zadania.

Lista funkcji

W każdej tabeli obowiązkowe parametry są wyświetlane w kolorze czerwonym.

Zamów wycenę

Funkcja ta zwraca wartość ceny i datę dostawy dla tłumaczenia wykonywanego przez człowieka. Jest to pierwszy krok przy zamawianiu tłumaczenia wykonywanego przez człowieka z wykorzystaniem HTS.

Wymaga on co najmniej tekstu lub parametru „w”, aby możliwe było odesłanie poprawnej odpowiedzi. Oznacza to, że możesz uzyskać prawidłową wycenę bez faktycznego wysłania swojego dokumentu, jeśli co najmniej podasz liczbę słów.

Funkcja wyceny akceptuje następujące parametry:

Parametr Opis Wartość domyślna Przykład
cid Nazwa użytkownika / cid=hts-demo
p Hasło / p=hts-demo5
s Język źródłowy / s=English
t Język(i) docelowy(e).
Wartości rozdzielane przecinkami dla wielu celów
/ t=włoski
t=włoski, hiszpański, japoński
text Treść do przetłumaczenia. Może to być zwykły tekst lub adres URL wskazujący na plik.
Zwróć uwagę, że opcjonalne jest wyszczególnienie parametru „w”.
/ text=Hello worldtext
="http://www.translated.com/hts/HTS_Tech_Spec.pdf"
pn Nazwa projektu HTS­-NONAME pn=Tłumaczenie na jutro nr°2
jt Typy zadania:

T dla profesjonalnego
R dla Premium
P dla ekonomicznego
T jt=R
w Liczba słów dla tego pliku.
Parametr ten pozwala naszemu serwerowi pomijać obliczanie liczby słów w czasie rzeczywistym dla pliku, co skutkuje szybszymi odpowiedziami.
/ w=5120
df Format danych jako rozszerzenie pliku. Niezbędny do automatycznego liczenia słów. Automatyczne liczenie słów jest dostępne wyłącznie dla plików o rozszerzeniu: „pdf', „plaintext”, „txt”, „xml”, „html”, „htm”, „xliff”, „zip”, „rtf”, „doc”, „docx”, „aea”. Wybierz „zip”, aby wysłać wiele skompresowanych plików, a my automatycznie odgadniemy format pliku zawartości. / df=zip
tm Pamięć tłumaczeniowa, której chcesz użyć do tego projektu. Parametrem tekstowym może być plik lub adres URL. Pamiętaj, że możesz również przekazać klucz MyMemory. / tm=823yuc908237
tm=http://www.yousite.net/hts/some_memory.tmx
punkt końcowy Adres URL, pod który mamy przesłać tłumaczenie.
Sugerujemy zakodowanie punktu końcowego z wykorzystaniem adresu URL w celu uniknięcia problemów z analizą, szczególnie gdy Twój link zawiera znaki „&” lub inne znaki specjalne
/ endpoint=http://www.mysite.com/path/to/mypage.ext
­URL-encoded:endpoint=http%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fpath%2Fto%2Fmypage.ext
temat Temat dokumentu, który wysyłasz. Sprawdź listę obsługiwanych tematów w metodzie API dla pełnej listy. ogólne temat=accounting_finance
instrukcje Określ zestaw instrukcji dla tłumacza w postaci zwykłego tekstu / instrukcje = pozostaw wszystko pisane małymi literami; daty są w formacie USA

Przykład

http://www.translated.com/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian&text=http://www.translated.com/hts/HTS_Tech_Spec.pdf&df=pdf&jt=P&pn=SimpleTest&w=3000

Funkcja wyceny wyznacza wartości i wyświetla następujące pola:

Parametr Opis Przykład
kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnej wyceny, 0 w przypadku wystąpienia błędu 1
komunikat o błędzie „OK”, jeśli nie wystąpił błąd, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie OK
data dostawy Data i godzina reprezentujące gwarantowany termin dostarczenia zamówienia w standardzie ISO 8601: YYYY­-MM­-DDTHH:mm:SSZ 2013­-02­-18T12:32:00Z
zliczanie słów Liczba słów podana w parametrze tekstowym, policzona przez nas lub przesłana przez użytkownika z parametrem „w 456
koszt w euro Koszt w euro dla zamówienia, sformatowany jako liczba bez separatora tysięcy i z „.” jako separatorem dziesiętnym 223.33
Identyfikator projektu Identyfikator projektu, który będzie używany podczas potwierdzania zamówienia 10454289
Potwierdź zamówienie

Funkcja ta potwierdza wartość wymaganej poprzednio wyceny tłumaczenia wykonywanego przez człowieka. Jest to drugi i ostatni krok podczas składania zamówienia tłumaczenia z wykorzystaniem HTS.

Funkcja Potwierdź akceptuje następujące parametry:

Parametr Opis Wartość domyślna Przykład
cid Nazwa użytkownika / cid=hts-demo
p Hasło / p=hts-demo5
pid Identyfikator projektu, który będzie używany podczas potwierdzania zamówienia. / pid=10454289
c Flaga potwierdzenia. Potwierdzasz
wycenę wewnątrz funkcji „Potwierdź”, przypisując 1 do tego parametru lub odrzucasz wycenę, przypisując 0.
/ c=1
c=0
sandbox Tryb Sandbox W tym trybie projekt jest traktowany jako test, a treść do przetłumaczenia jest przesyłana do punktu końcowego w oryginalnej postaci. Nie zastosowano żadnych opłat. 0 sandbox=1
text Treść do przetłumaczenia. Może to być:

wbudowany zwykły tekst/binarny blob
adres URL wskazujący na plik
/ text=Hello
worldtext=http://www.translated.com/hts/HTS_Tech_Spec.pdf

Przykład

http://www.translated.com/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Funkcja Potwierdź zwraca następujące pola:

Parametr Opis Przykład
kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnej wyceny, 0 w przypadku wystąpienia błędu 1
komunikat o błędzie „OK”, jeśli nie wystąpił błąd, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie OK
Uzyskiwanie statusu projektu w czasie rzeczywistym

Ta funkcja umożliwia śledzenie statusu wszystkich przesłanych projektów.

Funkcja Status akceptuje następujące parametry:

Parametr Opis Wartość domyślna Przykład
cid Nazwa użytkownika / cid=hts-demo
p Hasło / p=hts-demo5
pid Identyfikator projektu, który będzie używany podczas potwierdzania zamówienia. / pid=10454289

Przykład

http://www.translated.com/hts/?f=status&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Funkcja Status zwraca następujące pola:

Parametr Opis Przykład
kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnej wyceny, 0 w przypadku wystąpienia błędu 1
komunikat o błędzie „OK”, jeśli nie wystąpił błąd, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie OK
lista zadań należących do projektu, po jednym w wierszu, wartości dla każdego zadania rozdzielone są średnikami wiersz zadania składa się z: id; job_type; source; target; words; customer_total; order_date; delivery_date; pm; pm_email zadanie w jednym wierszu:
9687796; REWIZJA; włoski;angielski;182;10.00;W TOKU;2012­-11­-29 T15:35:00Z;2013­-01-­25 T16:00:00Z;GIANFRANCO;gianfranco@translated.com
Lista obsługiwanych języków

Funkcja ta wyświetla listę kodów języków obsługiwanych dla tłumaczenia wykonywanego przez człowieka (dla parametrów źródłowego i docelowego funkcji wyceny i potwierdzania). Lista zawiera kod RFC 3066 oraz dwu- i trzyliterowe kody ISO.

Tej funkcji powinno się używać do okresowej aktualizacji listy obsługiwanych języków w Twoim systemie

Funkcja ll akceptuje następujące parametry:

Parametr Opis Wartość domyślna Przykład
cid Nazwa użytkownika / cid=hts-demo
p Hasło / p=hts-demo5

Przykład

http://www.translated.com/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

Funkcja II wyznacza wartości i wyświetla następujące pola:

Parametr Opis Przykład
kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnej wyceny, 0 w przypadku wystąpienia błędu 1
lista języków wiersz języka składa się z: nazwy języka; kodu RFC3066; kodu ISO 6391; kodu ISO 6392 Amharic;am­AM;am;amh
Lista obsługiwanych tematów

Ta funkcja pokazuje listę kodów tematów obsługiwanych podczas tłumaczenia wykonywanego przez człowieka. Funkcji tej powinno się używać do okresowej aktualizacji listy obsługiwanych tematów w Twoim systemie

Funkcja Tematy akceptuje następujące parametry:

Parametr Opis Wartość domyślna Przykład
cid Nazwa użytkownika / cid=hts-demo
p Hasło / p=hts-demo5

Przykład

http://www.translated.com/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

Funkcja Tematy wyznacza wartości i wyświetla następujące pola:

Parametr Opis Przykład
kod zwrotny 1 w przypadku pomyślnej wyceny, 0 w przypadku wystąpienia błędu 1
lista tematów Temat dokumentu do przetłumaczenia accounting_
financeaerospace_
defencearchitecture

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest czas wygaśnięcia niepotwierdzonej wyceny wstawionej za pośrednictwem HTS?
Wycena jest ważna przez 24 godziny.
Jakie rodzaje plików są obsługiwane?
Obsługujemy każdy rodzaj pliku, ponieważ HTS jest sposobem na składanie zamówień i przesyłanie plików bezpośrednio do naszych serwerów. Jednakże zaawansowane funkcje takie jak automatyczne zliczanie słów, są dostępne wyłącznie dla plików z rozszerzeniem pdf, txt, xml, html, xliff, rtf, doc, docx, aea. W przypadku innych formatów należy samodzielnie zliczyć słowa, a następnie przesłać nam ich dokładną ilość za pośrednictwem określonego parametru (patrz: funkcja Wycena na liście funkcji).
W jaki sposób dostarczane są tłumaczenia? Pocztą e-mail? Metodą FTP?
Dokumenty są dostarczane za pośrednictwem HTTP POST do wybranego przez Ciebie publicznego punktu końcowego. Pamiętaj o przesłaniu nam tej informacji, ponieważ inaczej nie będziemy mogli dostarczyć Ci Twoich tłumaczeń.
Jak wygląda proces płatności?
Wyślemy Ci fakturę za każdy projekt z 5-dniowym terminem płatności. W przypadku dużej ilości wykonywanych prac lub regularnego użytkowania możemy zorganizować miesięczne płatności.
Czy w przypadku tłumaczenia zwykłego tekstu cena jest zawsze taka sama?
Tak, cena jest niezmienna. Należy pamiętać, że im więcej czynności musimy wykonać w celu wyodrębnienia tekstu z pliku, tym większe może być opóźnienie.
Dlaczego dla tego samego pliku liczba słów nieznacznie się różni w przypadku różnych formatów pliku?
System automatyzuje liczenie słów, analizując plik, wyodrębniając czysty tekst i licząc słowa. Bogatsze formaty plików, takie jak formaty Word, mogą zawierać dodatkowe metadane (komentarze do plików, informacje o autorze itd.), które również zostaną wyodrębnione. Może to spowodować niewielkie wahania w liczbie słów. Firma Translated zapewnia, że przed rozpoczęciem tłumaczenia kierownicy projektu dokonują szczegółowej kontroli każdego pliku, w celu upewnienia się, że nie ma większych rozbieżności w liczbie słów.
Czy nadal mogę korzystać z interfejsu API, jeśli mój typ pliku nie jest odpowiedni do automatycznego liczenia słów?
Tak. HTS obsługuje dowolny typ pliku; obsługiwane formaty danych służą do automatycznego liczenia słów online.
Jednak życzę sobie automatycznego liczenia słów dla typu mojego pliku!
Skontaktuj się z nami pod adresem: hts@translated.com i chętnie to przedyskutujemy.
Jak mam postąpić, jeśli chcę przetłumaczyć ten sam plik źródłowy na wiele języków?
Wyślij listę wartości oddzielonych przecinkami w parametrze „t” połączenia, na przykład:
http://www.translated.com/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian,spanish&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Co się stanie, gdy zechcę uzyskać wycenę bez faktycznego wysłania pliku?
Użyj parametru wordcount „w” zamiast „text”, jak poniżej:
http://www.translated.com/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&w=1000&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Czy istnieje inny format wyjściowy dla odpowiedzi za pośrednictwem interfejsu API?
Nasz HTS domyślnie odpowiada czystym tekstem, ale jeśli podasz „of=json”, zwróci on tekst w formacie JSON. Ten dodatkowy opcjonalny parametr jest obsługiwany przez wszystkie funkcje API („wycena”, „potwierdzenie”, „status”, „ll”, „tematy”).
Czy istnieje jakieś środowisko testowe?
Nasz HTS oferuje środowisko sandbox do sprawdzania całej pętli wycena-potwierdzenie-dostarczenie, bez składania prawdziwego zamówienia. Nie zostaną naliczone żadne opłaty za projekty sandbox i nie ma ograniczeń co do liczby projektów sandbox, które może wykonać użytkownik. Znajdź szczegółowe wyjaśnienie w powiązanej sekcji.

Czy masz więcej pytań?

Nasz zespół jest gotowy wspierać Cię we wdrażaniu HTS.

Skontaktuj się z nami