Server-API med menneskeudførte oversættelser

Vores enkleste API

Hvad er en oversættelses-API?

HTS er en webtjeneste, der muliggør en enkel integration af Translateds oversættelsestjeneste i din virksomheds arbejdsgang eller indholdsadministrator.

Dit CMS ringer til HTS for at få tilbud og afgive oversættelsesordrer direkte på vores servere, nøjagtigt som en normal kunde ville gøre ved at klikke på vores Hurtigt tilbud-widget på vores websted. Disse oversættelsesordrer bliver på et tidspunkt leveret tilbage til dine systemer på en automatisk server-til-server-måde.

De vigtigste fordele ved at bruge HTS til din arbejdsgang er:

 • Omkostningsbesparelse: Øjeblikkelig reduktion af administrations- og ledelsesomkostninger.
 • Hastighed: Din tekst oversættes og sendes tilbage til dit websted, kun få timer efter ordren er indgivet.
 • Robusthed: En fejlfri proces til administration af flersproget indhold. Ikke mere kopiering og indsætning.
 • Agilitet: Tilbud i realtid og leveringsplanlægning – ikke mere frem og tilbage med salgsafdelingen for at få et tilbud.

Du betaler kun for de oversættelser, du bestiller. HTS har ingen installationsomkostninger og ingen månedlige gebyrer. Priserne for menneskeudført oversættelse kan ses ved hjælp af vores onlinetilbud. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte os på hts@translated.com.

Kom godt i gang

Dette afsnit beskriver arbejdsgangen. HTS-interaktionen består grundlæggende af tre trin: Tilbud, bekræftelse og levering.

Tilbud

Du anmoder om et tilbud for at afgive en ordre i vores system ved at foretage et opkald (GET eller POST) på følgende URL:

https://www.translated.net/hts/?f=YOUR-REQUIRED-FUNCTION&cid=YOUR-CUSTOMER-ID&p=YOUR-PASSWORD&s=SOURCE-LANGUAGE&t=TARGET-LANGUAGE&text=FILE-NAME&df=FILE-FORMAT&endpoint=http://www.YOUR-DOMAIN

Her er et eksempel:

https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
 • Funktionen (f) "quote"
 • Til kunden (cid) "hts-demo"
 • Med adgangskode (p) "hts-demo5"
 • Fra kildesprog (s) "english"
 • Til målsprog (t) "japanese"
 • Til filen (text) "blob"
 • Specificering af filformatet (df) "pdf"
 • Leveres tilbage på et offentligt slutpunkt (slutpunkt), der vises på din side, i dette tilfælde http://www.yourdomain.com/translations/receive.php

På dette tidspunkt har vi allerede hentet filen, gemt den i vores systemer og startet et projekt. Dette opkald er faktisk i gang, indtil vi henter hele blobben. Jo hurtigere dit internetlink er, desto bedre.

Tip: Hvis du har et langsomt internetlink, kan du overveje at uploade filen på forhånd et sted og derefter videresende URL'en til den fil i tekstparameteren. Se Funktionsliste for flere oplysninger.

Vi kræver også, at du specificerer det slutpunkt, som din oversatte fil vil blive leveret til. Bemærk, at uden et slutpunkt vil vi ikke være i stand til at levere oversættelsen tilbage til dig.

Vores system udtrækker den rene tekst fra dit dokument og tæller ordene (hvis du ikke udtrykkeligt angiver ordtællingen i anmodningen) via w-parameteret.
Se Funktionslisten for flere oplysninger. Derefter udsteder det et svar med et tilbud, der omfatter:

Betydning
1 Opkaldet gik igennem
OK "OK" eller en fejlmeddelelse, hvis der var en fejl
2013-09-26T15:30:00Z Garanteret leveringsdato i Zulu-tid (ISO 8601)
3082 Det antal ord vi har optalt
216,99 Prisen i euro
1040734 Id for dette tilbud (projekt-id)

Bemærk, at oversættelsen af dit projekt ikke er påbegyndt endnu. Vi giver dig bare følgende oplysninger:

 • Pris
 • Anslået leveringsdato og -tidspunkt
 • Det samlede antal ord vi har optalt
 • Et identifikationsnummer der er unikt for tilbuddet

For at bekræfte ordren skal du foretage et bekræftelsesopkald

Bekræftelse

Når du har gennemgået og godkendt tilbuddet, skal du bekræfte det ved at sende følgende data tilbage:

https://www.translated.net/hts/?f=DIN-KRÆVEDE-FUNKTION&cid=DIT-KUNDE-ID&p=DIN-ADGANGSKODE&pid=PROJEKT-ID&c=BEKRÆFTELSES-FLAG

Her er et eksempel:

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1
 • Funktionen (f) "confirm"
 • Til kunden (cid) "hts-demo"
 • Med adgangskode (p) "hts-demo5"
 • Til projektet (pid) "1040734"
 • Med bekræftelsesflag indstillet til (c) "1"

Som før fungerer både GET- eller POST-metoder fint. Hvis bekræftelsen er vellykket, kan du forvente følgende svar:

Betydning
1 Opkaldet gik igennem
OK "OK" eller fejlmeddelelse, hvis der var en fejl

Det er det hele. Projektet er blevet bekræftet, og det er blevet overdraget til en af vores projektledere, der sørger for at vælge den oversætter, der passer bedst til din fil. Herfra kører det bare.

Levering

Når vi har fået den oversatte fil tilbage fra oversætteren, gennemgår vi den omhyggeligt. Hvis den består kvalitetskontrollen, skubbes filen tilbage til et HTTP-slutpunkt på din side, som du tidligere har aftalt med os (f.eks: http://www.your-domain.com/translations/receive.php).

Dette slutpunkt kan når som helst forvente en POST fra os med følgende felter:

 • pid: projekt-id
 • t: målsproget
 • text: blobben med den oversatte fil (base64-kodet)

Hvis du bestilte flere målsprog, kan du forvente et separat opkald for hvert målsprog. Den største forskel mellem denne proces og et tilbud er, at tilbuddet er en "pull-orienteret" funktion, der aktiveres af dig, mens leveringen er en "push-orienteret" funktion, der udløses af os.

Her er et PHP-eksempel:

Parameter Beskrivelse
Returkode 1, hvis leveringen er lykkedes
0, hvis der var en fejl
Fejlmeddelelse "OK", hvis der ikke var nogen fejl, ellers fejlmeddelelsen.
Fejlmeddelelsen skal være forståelig og forklare, hvad der gik galt.

Hvis du ønsker en personaliseret tilbagekaldsarbejdsgang, kan du kontakte os på hts@translated.com.

Testmiljø

HTS leveres med et sandkassemiljø til testformål, som giver os mulighed for at generere og sende oversættelsesanmodninger uden at oprette en reel ordre. Sandkassemiljøet repræsenterer en nøjagtig abstraktion af API-proceduren og gør det muligt at se hele processen i funktion fra tilbud til levering.

Når du bekræfter et projekt, som du tidligere har anmodet om et tilbud for ("f=confirm"), skal du bare tilføje parameteren "sandbox=1" for at bekræfte projektet som en API-test på følgende måde:

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&pid=1040734&c=1&sandbox=1

Bemærk, at tilbudsfunktionen er den samme til både test og produktion. Teksten til den leverede meddelelse vil desuden ikke være oversættelsen, men den samme tekst, som du sendte os med tilbuddet, da det eneste formål er at oprette et testoversættelsesprojekt via API.

Hvis der er flere målsprog i tilbuddet, kan du forvente flere leveringer i en tilfældig tidsperiode mellem 30 sekunder og 2 minutter.

Sandkasse fungerer nøjagtigt som den virkelige proces og giver dig mulighed for at teste hele sløjfen til din integration.

Funktionsliste

I hver tabel vises obligatoriske parametre med rødt.

Anmod om et tilbud

Denne funktion giver dig pris og leveringsdato for en menneskeudført oversættelse. Dette er det første trin, når du bestiller en menneskeudført oversættelse ved hjælp af HTS.

Det kræver mindst teksten eller w-parameteren for at give et gyldigt svar. Dette betyder, at du kan få et gyldigt tilbud uden faktisk at sende dit dokument, hvis du i det mindste angiver ordtællingen.

Tilbudsfunktionen accepterer følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brugernavn / cid=hts-demo
p Adgangskode / p=hts-demo5
s Kildesprog / s=English
t Målsprog.
Kommaseparede værdier for flere mål
/ t=Italian
t=Italian,Spanish,Japanese
text Det indhold der skal oversættes. Det kan være en almindelig tekst eller en URL, der peger til filen.
Bemærk, at dette er valgfrit, hvis w-parameteren er blevet specificeret.
/ text=Hej verden
text="https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf"
pn Projektnavn HTS-NONAME pn=Oversættelse til i morgen nr°2
jt Jobtyper:

T for Professional
R for Premium
P for Economy
T jt=R
w Antal ord til denne fil.
Denne parameter betyder, at vores server ikke skal beregne filens ordtælling i realtid, hvilket resulterer i hurtigere svar.
/ w=5120
df Dataformat som filtypenavnet. Nødvendigt for automatisk ordtælling. Automatisk ordtælling er kun tilgængeligt for: "pdf", "plaintext", "txt", "xml", "html", "htm", "xliff", "zip", "rtf", 'doc', "docx" og "aea". Anvend "zip" for at sende flere komprimerede filer. Vi gætter automatisk filformatet for indholdet. / df=zip
tm En oversættelseshukommelse du ønsker at bruge til dette projekt. Tekstparameteren kan være en fil eller en URL. Bemærk, at du også kan give en MyMemory-nøgle. / tm=823yuc908237
tm=http://www.yousite.net/hts/some_memory.tmx
endpoint Den URL, du vil have, at vi skal sende oversættelsen til.
Vi foreslår URL-kodning af dit slutpunkt for at undgå analysering af problemer, særligt når dit link indeholder "&" eller andre specialtegn.
/ endpoint=http://www.mysite.com/path/to/mypage.ext
URL­-encoded:endpoint=http%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fpath%2Fto%2Fmypage.ext
subject Emnet for det dokument du sender. Se API-metodens liste over understøttede emner for at få en komplet liste. general subject=regnskab_økonomi
instructions Angiv nogle instruktioner til oversætteren i ren tekst / instructions=bevar alle små bogstaver; datoer er i amerikansk format

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian&text=https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf&df=pdf&jt=P&pn=SimpleTest&w=3000

Tilbudsfunktionen returnerer følgende felter:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1, hvis leveringen lykkedes, 0, hvis der var en fejl 1
fejlmeddelelse "OK", hvis der ikke var nogen fejl, ellers fejlmeddelelsen OK
leveringsdato Dato og klokkeslæt der repræsenterer den garanterede frist for ordren i ISO 8601-standard: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:mm: SSZ 2013-02-18T12:32:00Z
ordtælling Antal ord, der er angivet i tekstparameteren, enten optalt af os eller indsendt af brugeren med "w"-parameteren 456
pris i euro Pris i euro for ordren, formateret som et nummer uden adskiller for tusinder og "," som decimalseparator 223,33
projekt-id Det projekt-id, der skal bruges, når du vil bekræfte denne ordre 10454289
Bekræft ordren

Denne funktion bekræfter en tidligere anmodning om tilbud på menneskeudført oversættelse. Dette er det andet og sidste trin, når du bestiller menneskeudført oversættelse ved hjælp af HTS.

Bekræftelsesfunktionen accepterer følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brugernavn / cid=hts-demo
p Adgangskode / p=hts-demo5
pid Det projekt-id, der skal bruges, når du vil bekræfte denne ordre. / pid=10454289
c Bekræftelsesflag.
Du bekræfter et tilbud i funktionen "confirm" ved at tildele 1 til dette parameter og afviser et tilbud ved at tildele 0.
/ c=1
c=0
sandbox Sandkassetilstand I denne tilstand betragtes projektet som en test, og indholdet, der skal oversættes, sendes til slutpunktet, som det er. Der pålægges ingen gebyrer. 0 sandbox=1
text Det indhold der skal oversættes. Det kan være:

en ren tekst/binær blob
en URL der peger mod filen
/ text=Hej verden
tekst=https://www.translated.net/hts/HTS_Tech_Spec.pdf

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=confirm&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Bekræftelsesfunktionen returnerer følgende felter:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1, hvis leveringen lykkedes, 0, hvis der var en fejl 1
fejlmeddelelse "OK", hvis der ikke var nogen fejl, ellers fejlmeddelelsen OK
Få projektstatus i realtid

Denne funktion giver dig mulighed for at følge status for alle de projekter, du har sendt.

Statusfunktionen accepterer følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brugernavn / cid=hts-demo
p Adgangskode / p=hts-demo5
pid Det projekt-id, der skal bruges, når du vil bekræfte denne ordre. / pid=10454289

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=status&cid=hts-demo&p=hts-demo5&c=1&pid=232451

Statusfunktionen returnerer følgende felter:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1, hvis leveringen lykkedes, 0, hvis der var en fejl 1
fejlmeddelelse "OK", hvis der ikke var nogen fejl, ellers fejlmeddelelsen OK
liste over job, der hører til projektet, et per linje, med værdier der er separeret af semikolon en joblinje består af: id;job_type;source;target;words;customer_total;order_date;delivery_date;pm;pm_email job med én linje:
9687796;REVISION;Italian;English;182;10.00;IN PROCESS;2012­-11­-29 T15:35:00Z;2013­-01-­25 T16:00:00Z;GIANFRANCO;gianfranco@translated.com
Liste over understøttede sprog

Denne funktion viser listen over sprogkoder, der understøttes til menneskeudført oversættelse (for tilbuddets kilde- og målparametre og bekræftelsesfunktioner). Listen indeholder RFC 3066-koden og ISO-koderne med to og tre bogstaver.

Denne funktion skal bruges til periodisk at opdatere den understøttede sprogliste i dit system

ll-funktionen accepterer følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brugernavn / cid=hts-demo
p Adgangskode / p=hts-demo5

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

ll-funktionen returnerer følgende felter:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1, hvis leveringen lykkedes, 0, hvis der var en fejl 1
liste over sprog en sproglinje består af: sprognavn;RFC3066-kode;ISO 639­1-kode;ISO 639­2-kode Amharic;am­AM;am;amh
Liste over understøttede emner

Denne funktion viser listen over emnekoder, der understøttes til menneskeudført oversættelse. Denne funktion skal bruges til periodisk at opdatere den understøttede emneliste i dit system

Emnefunktionen accepterer følgende parametre:

Parameter Beskrivelse Standard Eksempel
cid Brugernavn / cid=hts-demo
p Adgangskode / p=hts-demo5

Eksempel

https://www.translated.net/hts/?f=ll&cid=hts-demo&p=hts-demo5

Emnefunktionen returnerer følgende felter:

Parameter Beskrivelse Eksempel
returkode 1, hvis leveringen lykkedes, 0, hvis der var en fejl 1
liste over emner Emnet for det dokument, du vil oversætte regnskab_økonomi
luftforsvar
arkitektur

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udløbstiden for et ubekræftet tilbud, der er givet via HTS?
Et tilbud er gyldigt i 24 timer.
Hvilken type filer understøttes?
Vi understøtter enhver form for fil, da HTS bare er en måde at afgive ordrer på og overføre filer direkte til vores servere. Avancerede funktioner som automatisk ordtælling er dog kun tilgængelige for pdf, txt, xml, html, xliff, rtf, doc, docx og aea. For andre formater skal du selv optælle ordene og derefter sende os den nøjagtige mængde ord via det specifikke parameter (se TilbudsfunktionenFunktionslisten).
Hvordan leveres oversættelser tilbage? E-mail? FTP?
Dokumenter leveres via HTTP POST til et offentligt slutpunkt efter eget valg. Husk at sende os disse oplysninger, ellers kan vi ikke levere dine oversættelser tilbage til dig.
Hvordan ser betalingsprocessen ud?
Vi sender dig en faktura for hvert projekt med betalingsvilkår, der kræver betaling inden for 5 dage. Ved store mængder eller regelmæssig brug kan vi arrangere månedlige betalinger.
Er prisen den samme for en oversættelse af ren tekst?
Ja, ingen prisudsving. Bemærk, at jo mere teknisk arbejde vi skal udføre for at udtrække teksten fra filen, desto længere tid kræves der.
Hvorfor er ordtællingen lidt forskellig for forskellige filformater, når det gælder den samme fil?
Systemet automatiserer ordtælling ved at analysere din fil, udtrække den rene tekst og tælle ord. Filformater, som Word-formater, kan indeholde ekstra metadata (filkommentarer, forfatteroplysninger osv.), som alligevel bliver udtrukket. Dette kan forårsage mindre udsving i ordtællingen. Translated sørger for, at vores projektledere foretager en grundig inspektion af hver fil for at sikre, at der ikke er nogen større uoverensstemmelse mellem ordtællingerne, før oversættelsen påbegyndes.
Kan jeg stadig bruge API'en, hvis min filtype ikke kan bruges til automatisk ordtælling?
Ja. HTS understøtter alle filtyper. De understøttede dataformater er til automatisk ordtælling online.
Men jeg vil virkelig gerne have automatisk ordtælling af min filtype.
Kontakt os på hts@translated.com. Så snakker vi om det.
Hvad hvis jeg vil oversætte den samme kilde til flere sprog?
Send en liste med værdier, der separeres af komma, i opkaldets "t"-parameter, som dette:
https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese,italian,spanish&text=blob&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Hvad hvis jeg bare gerne vil have et tilbud uden faktisk at sende filen?
Brug "w"-parameteren til ordtælling i stedet for "text" sådan her:
https://www.translated.net/hts/?f=quote&cid=hts-demo&p=hts-demo5&s=english&t=japanese&w=1000&df=pdf&endpoint=http://www.your-domain.com/translations/receive
Findes der et andet outputformat til API-svar?
Vores HTS svarer som standard med ren tekst, men hvis du angiver "of=json", returnerer det en JSON. Dette ekstra valgfri parameter understøttes af alle API-funktionerne ("quote", "confirm", "status", "ll", "subjects").
Er der et testmiljø?
Vores HTS tilbyder et sandkassemiljø til kontrol af hele sløjfen af tilbud, bekræftelse og levering uden at foretage en reel ordre. Der opkræves ingen gebyrer for sandkasseprojekter, og der er ingen grænser for antallet af sandkasseprojekter, en bruger kan lave. Find en detaljeret forklaring i det relevante afsnit.

Har du flere spørgsmål?

Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med implementeringen af HTS.

Kontakt os