Επίσημες μεταφράσεις
(ορκωτές και πιστοποιημένες)

H Translated προσφέρει μια υπηρεσία πιστοποιημένων μεταφράσεων σε όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς, ενώ η υπηρεσία μετάφρασης από ορκωτό μεταφραστή είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Εκτός από την τιμή της μετάφρασης, η οποία είναι περίπου 50 USD - 40 GBP ανά σελίδα, οι τιμές των επίσημων μεταφράσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Μεταφράσεις από ορκωτό μεταφραστή
(Ιταλία)
Μεταφράσεις από ορκωτό μεταφραστή
(Άλλες χώρες)
Πιστοποιημένη μετάφραση
Μετάφραση 50 USD -40 GBP/σελίδα 50 USD -40 GBP/σελίδα 50 USD -40 GBP/σελίδα
Προμήθεια υπηρεσίας 80 USD - 65 GBP/σελίδα 10 USD - 8 GBP/σελίδα 20 USD -15 GBP/σελίδα
(ή το 3% του κόστους μετάφρασης για παραγγελίες άνω των 500 USD - 400 GBP)
Αποστολή 10 USD - 8 GBP/σελίδα 10 USD - 8 GBP/σελίδα 10 USD - 8 GBP/σελίδα
(προαιρετικά)
Χαρτόσημα 18 USD - 14 GBP
(ένα για κάθε 4 σελίδες)
/ /
Συνολική τιμή 108 USD - 127 GBP 20 USD - 15 GBP 30 USD - 24 GBP

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και θα επιβεβαιωθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των μεταφραστών, τον γλωσσικό συνδυασμό, τον όγκο του περιεχομένου προς μετάφραση, την επείγουσα ή όχι φύση του αιτήματος και τη χώρα στην οποία θα αποσταλεί το έντυπο αντίγραφο.

Πώς να λάβετε προσφορά

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή να στείλετε ένα email στο info@translated.com. Πρέπει να μας στείλετε ένα σαρωμένο αρχείο ή μια φωτογραφία (αρκεί να είναι ευανάγνωστη) των εγγράφων που θέλετε να μεταφράσετε (ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Αν χρειάζεστε υπηρεσίες μετάφρασης από ορκωτό μεταφραστή, πέρα από τα έγγραφα, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες για τον υπολογισμό της προσφοράς:  • Τη χώρα όπου θα προσκομιστούν τα έγγραφα
    Πρέπει να επιλέξουμε έναν ορκωτό μεταφραστή ο οποίος θα διαμένει στη χώρα στην οποία θα πρέπει να προσκομίσετε τα μεταφρασμένα έγγραφα.
  • Τη γλώσσα στην οποία πρέπει να μεταφραστούν τα έγγραφα
    Για τη διασφάλισης της ακρίβειας της μετάφρασης, θα επιλέξουμε έναν φυσικό ομιλητή της γλώσσας-στόχου.
  • Τυχόν ειδικές οδηγίες
    Ορισμένες αρχές και φορείς έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν με σαφήνεια το είδος των μεταφράσεων που μπορούν να δεχτούν. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τη σωστή προσφορά.


Συχνές ερωτήσεις

Τι εννοούμε με τον όρο επίσημη μετάφραση?
Δεδομένου ότι η διαδικασία επικύρωσης δεν είναι διεθνώς τυποποιημένη, ο όρος επίσημη μετάφραση προσδιορίζεται διαφορετικά σε κάθε χώρα. Συνήθως αναφέρεται σε μια επισήμως αποδεκτή μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα.

Ορισμένα παραδείγματα:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρησιμοποιούν την έννοια του ορκωτού μεταφραστή. Παρόλα αυτά, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μια πιστοποιημένη ή επικυρωμένη μετάφραση. Μια επικυρωμένη μετάφραση είναι μια μετάφραση με επιστολή (ένορκη βεβαίωση ή πιστοποίηση ακρίβειας) που φέρει υπογραφή και ημερομηνία από τον μεταφραστή ή τη μεταφραστική υπηρεσία, η οποία δηλώνει ότι η μετάφραση είναι ακριβής εκδοχή του πρωτοτύπου.

Στον Καναδά, η επικυρωμένη μετάφραση είναι μια μετάφραση από πιστοποιημένο μεταφραστή που έχει περάσει επιτυχώς τις καθιερωμένες εξετάσεις πιστοποίησης μεταφραστών CTTIC (Συμβουλίο Καναδών Μεταφραστών, Ορολόγων και Διερμηνέων) ή είναι εγγεγραμμένος ως πιστοποιημένο μέλος επαγγελματικής ένωσης σε κάποια επαρχία του Καναδά. Ο μεταφραστής υπογράφει καθεμία από τις μεταφράσεις του με τα αρχικά TA (traducteur agréé) ή CT (certified translator, δηλαδή πιστοποιημένος μεταφραστής).

Στην Αυστραλία, μόνο οι διαπιστευμένοι μεταφραστές της NAATI (Εθνική Αρχή Διαπίστευσης Μεταφραστών και Διερμηνέων) επιτρέπεται να αναλαμβάνουν πιστοποιημένες μεταφράσεις.

Στο Μεξικό, οι μεταφραστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο σε ένα από τα κράτη της Μεξικανικής Ομοσπονδίας και να περάσουν μια γραπτή και προφορική εξέταση, προκειμένου να αποκτήσουν τον επίσημο τίτλο μεταφραστή (perito traductor official - ειδικευμένος επίσημος μεταφραστής) και να είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουν και να σφραγίσουν τα έγγραφα.

Στη Γαλλία, υπάρχει η έννοια της «traduction assermentée» (μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή). Πρόκειται για μια μετάφραση που γίνεται από ορκωτό μεταφραστή, δηλαδή από κάποιο άτομο που έχει ορκιστεί ενώπιον δικαστηρίου (ανώτατο δικαστήριο ή εφετείο) και είναι επίσημα εγκεκριμένο να προσκομίζει μεταφράσεις στον εν λόγω γλωσσικό συνδυασμό.

Στην Ιταλία, οι μεταφραστές μας πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο για να πιστοποιήσουν τη συμμόρφωση της μετάφρασης με το αρχικό κείμενο ενώπιον δημόσιου λειτουργού. Αυτό εξηγεί τα υψηλότερα τέλη διαχείρισης (80 USD) που ισχύουν για αυτήν τη χώρα.
Ποιες είναι οι τιμές και οι χρόνοι παράδοσης;
Μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή
Η τιμή και ο χρόνος παράδοσης ποικίλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του μεταφραστή, το ζεύγος γλωσσών, τον όγκο του μεταφραστικού έργου, την ημερομηνία παράδοσης που ζητήθηκε και την ταχυδρομική διεύθυνση της χώρας προορισμού. Μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή στην Ιταλία κοστίζει 50 USD - 40 GBR ανά σελίδα. Σε αυτή την τιμή προσθέτουμε: πάγια προμήθεια 80 USD - 64 GBR για έξοδα διαχείρισης, 10 USD - 8 GBR για τα έξοδα αποστολής με υπηρεσία ταχυμεταφοράς και το κόστος των χαρτόσημων (ένα χαρτόσημο 18 USD - 14 GBR για κάθε 4 σελίδες). Μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή εκτός Ιταλίας κοστίζει 80 USD - 64 GBR κατά μέσο όρο ανά σελίδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και αποστολής με συστημένη επιστολή.
Οι μεταφράσεις από ορκωτό μεταφραστή αποστέλλονται ταχυδρομικώς απευθείας στη διεύθυνσή σας. Λάβετε υπόψη ότι θεωρητικά, μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή έχει νομική ισχύ μόνο αν είναι σε έντυπη μορφή. Στη μετάφραση επισυνάπτεται το πρωτότυπο έγγραφο (ή φωτοαντίγραφο). Τόσο η μετάφραση όσο και το πρωτότυπο έγγραφο επικυρώνονται με υπογραφή και σφραγίδα. Αν χρειάζεστε μόνο ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο μέσω email, δεν θα σας χρεώσουμε τα έξοδα αποστολής.

Πιστοποιημένες μεταφράσεις
Για τις πιστοποιημένες μεταφράσει υπάρχει πάγια προμήθεια 20 USD -15 GBR, η οποία προστίθεται στην τιμή της μετάφρασης ή ανέρχεται στο 3% του συνολικού κόστους της μετάφρασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιμελειών) για παραγγελίες άνω των 500 USD - 400 GBR. Αν χρειάζεστε ένα έντυπο αντίγραφο του πιστοποιητικού με την αρχική σφραγίδα και υπογραφή, θα προσθέσουμε τα έξοδα αποστολής στην προσφορά ανάλογα τον προορισμό.
Είναι δυνατή η πιστοποίηση ενός εγγράφου που έχει ήδη μεταφραστεί;
Για μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή στην Ιταλία, ναι. Θα αναθέσουμε σε έναν από τους επαγγελματίες μεταφραστές μας να κάνει επιμέλεια του ήδη μεταφρασμένου έγγραφου και στη συνέχεια να πιστοποιήσει το τελικό έγγραφο. Για μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή εκτός Ιταλίας, δυστυχώς όχι. Ένας ορκωτός μεταφραστής εκτός της Ιταλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα μετάφραση, διότι κάθε πιστοποιημένη μετάφραση πρέπει να μεταφραστεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον πιστοποιημένο μεταφραστή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μετάφραση συνεπάγεται αστική και ποινική ευθύνη για τον μεταφραστή.
Είναι μια μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή που έγινε σε μια χώρα έγκυρη για όλες τις άλλες χώρες;
Μια μετάφραση που έγινε από ορκωτό μεταφραστή είναι συνήθως επίσημα αναγνωρισμένη σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, η αναγνώρισή της στο εξωτερικό εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αρχής στην οποία προσκομίζεται η μετάφραση. Για παράδειγμα, μια μετάφραση που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία από μεταφραστή που ορκίστηκε ενώπιον γαλλικού δικαστηρίου δεν θα αναγνωριστεί οπωσδήποτε από την Αυστραλία ή τον Καναδά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην Translated προσπαθούμε πάντοτε να επιλέγουμε έναν αρμόδιο μεταφραστή από τη χώρα στην οποία θα προσκομιστεί το έγγραφο, για να διασφαλίσουμε την αποδοχή του από την τοπική αρχή στην οποία θα προσκομιστεί.
Παρέχετε υπηρεσίες νομιμοποίησης;
H Translated δεν παρέχει υπηρεσίες νομιμοποίησης. Με τον όρο νομιμοποίηση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία μια κρατική αρχή πιστοποιεί την αυθεντικότητα των υπογραφών που επισυνάπτονται σε ένα έγγραφο όταν δεν υπάρχουν συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης για επικυρωμένες μεταφράσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;
Επικοινωνήστε μαζί μας.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να βρει λύση για τις μεταφραστικές σας ανάγκες.

Επικοινωνία