Offisielle oversettelse
(edsvorne og sertifiserte)

Translated tilbyr sertifiserte oversettelsestjenester innenfor alle språkpar, mens edsvoren oversettelse kun er tilgjengelig for bestemte språk og markeder.

I tillegg til prisen på oversettelsen, som er på rundt 50 USD–40 GBP per side, er prisene på offisielle tjenester som følger:

Edsvorne oversettelser
(Italia)
Edsvorne oversettelser
(andre land)
Sertifisert oversettelse
Oversettelse 50 USD / 40 GPB per side 50 USD / 40 GPB per side 50 USD / 40 GPB per side
Servicegebyr 80 USD / 65 GBP 10 USD / 8 GBP 20 USD / 15 GBP
(eller 3 % av oversettelseskostnaden for bestillinger over 500 USD / 400 GBP)
Frakt 10 USD / 8 GBP 10 USD / 8 GBP 10 USD / 8 GBP
(valgfritt)
Avgiftsmerker 18 USD / 14 GBP
(hver fjerde side)
/ /
Totalpris 108 USD / 127 GBP 20 USD / 15 GBP 30 USD / 24 GBP

Prisene er omtrentlige og bekreftes avhengig av oversetternes tilgjengelighet, språkpar, volumet på innholdet som skal oversettes, eventuelle hasteforespørsler og leveringsadresse for fysisk kopi.

Slik får du et pristilbud

Du kan kontakte oss via det nettbaserte kontaktskjemaet eller sende oss en e-post til info@translated.com. Du kan sende oss en skannet kopi eller et bilde (så lenge det er lesbart) av dokumentet du skal oversette (se Personvernerklæringen vår). Hvis du trenger en edsvoren oversettelse, trenger vi følgende informasjon i tillegg til dokumentene for å beregne et pristilbud:  • Landet dokumentene skal brukes i.
    Vi må velge en edsvoren oversetter i landet du skal presentere de oversatte dokumentene i.
  • Språket det skal oversettes til.
    Vi velger en morsmålsoversetter for målspråket for å sikre en nøyaktig oversettelse.
  • Eventuelle spesifikke instruksjoner.
    Ulike myndigheter og institusjoner har ulike krav, og som oftest spesifiserer de tydelig hva slags oversettelser de aksepterer. I slike tilfeller kan du ta kontakt med oss på forhånd, slik at vi kan forberede et korrekt pristilbud.


Ofte stilte spørsmål

Hva er en offisiell oversettelse?
Siden autorisasjonsprosessen ikke er standardisert på verdensbasis, har en offisiell oversettelse ulike betydninger i hvert land. Det innebærer vanligvis offisielt aksepterte oversettelser utført av en profesjonell oversetter som har blitt autorisert av fagmyndighetene i hvert land.

Noen eksempler:

USA og Storbritannia opererer ikke med edsvorne oversettelser. Du kan likevel bli bedt om å vise frem en «sertifisert oversettelse» eller en «attestert oversettelse». En sertifisert oversettelse er en oversettelse med et følgebrev («skriftlig erklæring» eller «nøyaktighetssertifikat») som er signert med dato av oversetteren eller oversettelsesbyrået, og som bekrefter at den utførte oversettelsen er en korrekt versjon av originalen.

I Canada er en sertifisert oversettelse oversatt av en sertifisert oversetter som har bestått den standardiserte autorisasjonsprøven for oversettere CTTIC (Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council), eller som har blitt registrert som et sertifisert medlem av en profesjonell organisasjon i en av Canadas provinser. Oversetteren signerer hver av oversettelsene med initialene TA («traducteur agréé») eller CT («certified translator»).

I Australia er det kun NAATI-autoriserte oversettere (The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) som har lov til å utføre sertifiserte oversettelser.

I Mexico må oversettere sende inn en søknad til en av de høyere domstolene i en av statene i Den meksikanske føderasjonen og bestå både skriftlig og muntlig eksamen for bruke tittelen oversetter («perito traductor oficial» – offisiell ekspertoversetter), og dermed bli autorisert til å bruke egen signatur og stempel på dokumenter.

I Frankrike er en «traduction assermentée» (edsvoren oversettelse) utført av en edsvoren oversetter, altså en person som har avlagt ed foran en domstol (høyere domstol eller ankedomstol), og som har offisiel godkjenning til å utføre oversettelser for det aktuelle språparet.

I Italia må oversetterne våre møte opp personlig hos domstolene for at en øvrighetsperson skal kunne attestere at oversettelsen er tro mot originalteksten. Dette forklarer høyere administrasjonskostnader (80 USD) for nettopp dette landet.
Hvilke priser og ledetider har dere?
Edsvorne oversettelser
Kostnad og leveringstid avhenger av oversetterens tilgjengelighet, språkpar, volumet som skal oversettes, ønsket leveringsdato og postadresse for levering. En edsvoren oversettelse i Italia koster 50 USD / 40 GBP per side. I tillegg til denne prisen kommer en fast kostnad på 80 USD / 64 GBP for administrasjonsgebyrer, 10 USD / 8 GBP for ekspressending med budfirma, kostnad for avgiftsmerker (et avgiftsmerke på 18 USD / 14 GBP på hver fjerde side). En edsvoren oversettelse utenfor Italia koster i gjennomsnitt 80 USD / 64 GPB per side, inkludert administrasjonsgebyrer og frakt med rekommandert brev.
Edsvorne oversettelser sendes direkte til din adresse per post. Vær oppmerksom på at en edsvoren oversettelse kun er juridisk gyldig i papirformat. Dette inkluderer originaldokumentet (eller en fotokopi) vedlagt oversettelsen, autentisert både med signatur og stempel. Hvis du kun behøver en digitalkopi per e-post, påløper det ikke fraktkostnader.

Sertifiserte oversettelser
For sertifiserte oversettelser kommer en fast ekstrakostnad på 20 USD / 15 GBP i tillegg til oversettelseskostnaden, eller 3 % av oversettelsens totaltkostnad (inkludert eventuelle korrekturlesinger) for bestillinger som overstiger 500 USD / 400 GBP. Hvis du trenger papirkopi av sertifikatet med originalstempel og -signatur, legger vi til fraktkostnader for destinasjonen i pristilbudet.
Er det mulig å sertifisere dokumenter som allerede er oversatt?
For edsvorne oversettelseri Italia er dette mulig. Vi får en av våre profesjonelle oversettere til å korrekturlese et allerede oversatt dokument, og deretter sertifisere det endelige dokumentet. For edsvorne oversettelser utenfor Italia er dette dessverre ikke mulig. En edsvoren oversetter utenfor Italia kan ikke bruke en eksisterende oversettelse, fordi en sertifisert oversettelse må være fullstendig oversatt av en sertifisert oversetter. Grunnen er at dette innebærer offentlig og strafferettslig ansvar for oversetteren.
Er en edsvoren oversettelse fra et land gyldig i alle andre land?
En oversettelse utført av en edsvoren oversetter godtas vanligvis i hele landet den gjelder for. Anerkjennelse i et annet land kan kun vurderes i enkelttilfeller, og i henhold til spesifikke krav fra de aktuelle myndighetene. For eksempel er det ikke nødvendigvis slik at en oversettelse utført av en oversetter edsvoren foran en fransk domstol godtas i Australia eller Canada. I Translated jobber vi grundig for å finne en kompetent oversetter fra samme land som dokumentet skal brukes i, slik at vi kan forsikre oss om at det blir akseptert av de aktuelle myndighetene i landet.
Tilbyr dere legaliseringstjenester?
Translated tilbyr ikke legaliseringstjenester. Legalisering er prosedyren statlige myndigheter bruker for å sertifisere autentisiteten til dokumentunderskrifter når det ikke fins avtaler for gjensidig anerkjennelse av sertifiserte oversettelser mellom de to landene.

Har du flere spørsmål?
Ta kontakt.

Teamet vårt står klare til å finne en løsning for dine oversettelsesbehov.

Kontakt oss