Tłumaczenia urzędowe
(przysięgłe i poświadczone)

Firma Translated oferuje usługę tłumaczeń poświadczonych, we wszystkich kombinacjach językowych, natomiast tłumaczenia przysięgłe są dostępne wyłącznie dla określonych języków i krajów.

W uzupełnieniu do ceny tłumaczenia, która wynosi około 30-60 USD za stronę, oficjalne usługi są wyceniane w następujący sposób:

Tłumaczenia przysięgłe
(Włochy)
Tłumaczenia przysięgłe
(inne kraje)
Tłumaczenie poświadczone
Tłumaczenie 30-60 USD za stronę 30-60 USD za stronę 30-60 USD za stronę
Opłata za usługę 80 USD 10 USD 20 USD
(lub 3% kosztów tłumaczenia dla zamówień o wartości powyżej 500 USD)
Wysyłka 10 USD 10 USD 10 USD
(opcjonalnie)
Opłaty skarbowe 18 USD
(naliczane raz na 4 strony)
/ /
Cena ogółem 108 USD 20 USD 30 USD

Ceny mają charakter orientacyjny i zostaną potwierdzone w zależności od dostępności tłumaczy, kombinacji języków, objętości tłumaczonych treści, stopnia pilności i docelowego miejsca dostarczenia wydruku.

Jak zamówić wycenę

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza online lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@translated.com. Należy przesłać nam skan lub zdjęcie (o ile jest całkowicie czytelne) dokumentów, których przetłumaczenia potrzebujesz (patrz: nasza Polityka prywatności). Jeśli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, wówczas w celu podania wyceny oprócz dokumentów wymagamy przekazania następujących informacji:  • Kraj, w którym dokumenty muszą być przedstawione.
    Musimy wybrać tłumacza przysięgłego w kraju, w którym chcesz przedstawić przetłumaczone dokumenty.
  • Język, na który dokumenty muszą zostać przetłumaczone.
    Aby zapewnić dokładne tłumaczenie, wybierzemy natywnego tłumacza dla języka docelowego.
  • Szczegółowe instrukcje.
    Różne organy i instytucje mają zróżnicowane wymagania, i w większości przypadków wyraźnie określają rodzaj tłumaczeń, które są gotowe zaakceptować. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji, abyśmy mogli przygotować prawidłową ofertę.


Często zadawane pytania

Czym jest tłumaczenie urzędowe?
Ponieważ proces uczynienia dokumentu urzędowym nie jest globalnie unormowany, znaczenie tłumaczenia urzędowego różni się w zależności od danego kraju. Najczęściej oznacza to oficjalnie zaakceptowane tłumaczenie wykonane przez profesjonalnego tłumacza zatwierdzonego przez kompetentny organ w danej dziedzinie w każdym kraju.

Niektóre przykłady:

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie jest stosowana formuła tłumaczenia przysięgłego. Niemniej jednak może być wymagane dostarczenie „tłumaczenia poświadczonego” lub „tłumaczenia notarialnego”. Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie, któremu towarzyszy pismo („affidavit” lub „świadectwo dokładności”) podpisane i opatrzone datą przez tłumacza lub biuro tłumaczeń, stwierdzające, że wykonane tłumaczenie jest wierną wersją oryginału.

W Kanadzie tłumaczenie poświadczone oznacza tłumaczenie wykonane przez tłumacza certyfikowanego, który pomyślnie zdał egzamin certyfikacyjny CTTIC (Rada kanadyjskich tłumaczy pisemnych, specjalistów w dziedzinie terminologii i tłumaczy ustnych) lub który został zarejestrowany jako dyplomowany członek stowarzyszenia zawodowego w jednej z prowincji Kanady. Tłumacz podpisuje każde ze swoich tłumaczeń inicjałami TA („traducteur agréé”) lub CT („certified translator”).

W Australii jedynie tłumacze akredytowani przez NAATI (Krajowy Urząd Akredytacji dla tłumaczy pisemnych i ustnych) mogą wykonywać tłumaczenia poświadczone.

W Meksyku tłumacze muszą złożyć wniosek do Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości w jednym ze stanów Federacji Meksykańskiej i zdać egzamin pisemny oraz ustny w celu uzyskania oficjalnego tytułu tłumacza („perito traductor oficial” – urzędowy tłumacz-specjalista), i muszą być upoważnieni do umieszczania swojego podpisu i pieczęci na dokumentach.

We Francji „traduction assermentée” (tłumaczenie przysięgłe) oznacza tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, to jest osobę, która złożyła przysięgę przed sądem (sądem wyższej instancji lub sądem apelacyjnym) i która jest urzędowo zatwierdzona do dostarczania tłumaczenia w konkretnej kombinacji językowej.

We Włoszech nasi tłumacze muszą osobiście udać się do Sądu, w celu potwierdzenia przed urzędnikiem publicznym zgodności tłumaczenia z tekstem oryginalnym. To tłumaczy wyższe należności z tytułu zarządzania (80 USD), które egzekwujemy dla tego kraju.
Jakie są ceny i czasy zwrotu tłumaczeń?
Tłumaczenia przysięgłe
Koszt i czas dostarczenia zależą od dostępności tłumacza, kombinacji językowej, objętości do przetłumaczenia, żądanej daty dostawy i docelowego adresu korespondencyjnego. Tłumaczenie przysięgłe we Włoszech kosztuje 30-60 USD za stronę. Do tej ceny dodajemy: koszt stały w wysokości 80 USD za należność z tytułu zarządzania, 10 USD za ekspresową wysyłkę kurierską oraz opłaty skarbowe (w wysokości 18 USD naliczanych raz na 4 strony). Tłumaczenie przysięgłe poza Włochami kosztuje średnio 30-60 USD za stronę, co obejmuje należność z tytułu zarządzania i koszt przesyłki poleconej.
Tłumaczenia przysięgłe wysyłane są pocztą bezpośrednio na Twój adres. Należy pamiętać, że teoretycznie tłumaczenie przysięgłe ma wartość prawną tylko w formie papierowej. Obejmuje to oryginalny dokument (lub fotokopię) dołączony do tłumaczenia, uwierzytelniony przez podpis i pieczęć. Jeśli potrzebujesz tylko cyfrowej kopii przesłanej pocztą elektroniczną, nie pobieramy żadnych opłat za wysyłkę.

Tłumaczenia
poświadczone W przypadku tłumaczeń przysięgłych obowiązuje stały dodatkowy koszt w wysokości 20 USD, dodany do kosztu tłumaczenia, lub 3% całkowitego kosztu tłumaczenia (w tym za wszelkie poprawki) dla zamówień o wartości powyżej 500 USD. Jeśli chcesz otrzymać wydruk świadectwa wraz z oryginalną pieczęcią i podpisem, do wyceny dodamy koszt wysyłki zależny od miejsca docelowego.
Czy można poświadczyć dokument, który został już przetłumaczony?
Tak, w przypadku tłumaczenia przysięgłego we Włoszech. Poprosimy jednego z naszych profesjonalnych tłumaczy o poprawienie już przetłumaczonego dokumentu, a następnie poświadczenie dokumentu ostatecznego. Nie dotyczy to tłumaczeń przysięgłych poza Włochami. Tłumacz przysięgły spoza Włoch nie może korzystać z istniejącego tłumaczenia, ponieważ każde uwierzytelnione tłumaczenie musi być przetłumaczone w całości i osobiście przez tłumacza uwierzytelnionego; jest to związane z cywilną i karną odpowiedzialnością tłumacza.
Czy tłumaczenie przysięgłe wykonane w jednym kraju jest ważne we wszystkich innych krajach?
Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego w danym kraju zazwyczaj jest oficjalnie uznawane w tym konkretnym kraju. Jego uznanie za granicą można oceniać tylko indywidualnie dla każdego przypadku, zgodnie ze specyficznymi potrzebami organu wnioskującego. Na przykład tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego przed francuskim sądem niekoniecznie zostanie uznane w Australii lub Kanadzie. Dlatego w Translated zawsze staramy się wybrać kompetentnego tłumacza bezpośrednio w kraju odbiorcy dokumentu, aby móc zapewnić jego akceptację przez lokalny organ wnioskujący.
Czy firma Translated świadczy usługi legalizacji?
Translated nie świadczy usług legalizacyjnych. Legalizacja jest rozumiana jako procedura, za pomocą której organ władzy państwowej poświadcza autentyczność podpisów umieszczonych w dokumencie, gdy nie ma porozumień o wzajemnym uznawaniu poświadczonych tłumaczeń między danymi dwoma krajami.

Czy masz więcej pytań?
Bądź z nami w kontakcie.

Nasz zespół jest gotowy znaleźć rozwiązanie dla Twoich potrzeb tłumaczeniowych.

Skontaktuj się z nami