Officielle oversættelser
(bekræftede og certificerede)

Translated tilbyder en certificeret oversættelsestjeneste i alle sprogkombinationer, hvorimod tjenesten med bekræftede oversættelseser kun er tilgængelig for visse sprog og lande.

Ud over prisen på oversættelsen, der ligger på omkring 50 dollars/40 pund per side, prissættes officielle tjenester som følger:

Bekræftede oversættelser
(Italien)
Bekræftede oversættelser
(andre lande)
Certificeret oversættelse
Oversæt-telse 50 dollars/40 pund per side 50 dollars/40 pund per side 50 dollars/40 pund per side
Service-gebyr 80 dollars/65 pund 10 dollars/8 pund 20 dollars - 15 pund
(eller 3 % af oversættelsesomkostningerne for ordrer over 500 dollars/400 pund)
Levering 10 dollars/8 pund 10 dollars/8 pund 10 dollars/8 pund
(valgfrit)
Stempel-mærker 18 dollars/14 pund
(et på hver fjerde side)
/ /
Samlet pris 108 dollars/127 pund 20 dollars/15 pund 30 dollars/24 pund

Priserne er vejledende og bekræftes på baggrund af oversætternes tilgængelighed, sprogkombination, mængden af indhold, der skal oversættes, hvor meget anmodningen haster, og hvor papirudgaven skal sendes hen.

Sådan får du et tilbud

Du kan kontakte os via onlineformularen eller sende en e-mail til info@translated.com. Du skal sende os en scanning eller et billede (så længe det er letlæseligt) af de dokumenter, du har brug for at få oversat (se vores Fortrolighedspolitik). Hvis du har brug for en bekræftet oversættelse, har vi ud over dokumenterne brug for følgende oplysninger for at udregne et tilbud:  • Det land dokumenterne skal præsenteres i
    Vi skal vælge en godkendt oversætter i det land, hvor du skal præsentere de oversatte dokumenter.
  • Det sprog, de skal oversættes til
    Vi vælger en oversætter, der er indfødt bruger af målsproget for at sikre en nøjagtig oversættelse.
  • Specifikke instruktioner
    Forskellige myndigheder og institutioner har forskellige krav, og for det meste specificerer de tydeligt den type oversættelser, de er villige til at acceptere. I dette tilfælde bedes du informere os på forhånd, så vi kan forberede et korrekt tilbud.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en officiel oversættelse?
Da officialiseringsprocessen ikke er globalt standardiseret, har en officiel oversættelse forskellig betydning i hvert land. Dette betyder som regel en officielt accepteret oversættelse udført af en professionel oversætter, der er godkendt af den kompetente myndighed på området i hvert land.

Nogle eksempler:

USA og Storbritannien bruger ikke konceptet med bekræftede oversættelser. Ikke desto mindre kan du blive bedt om at levere en "certificeret oversættelse" eller "notarbekræftet oversættelse". En certificeret oversættelse er en oversættelse med et brev ("erklæring på tro og love" eller "nøjagtighedscertifikat"), der er underskrevet og dateret af oversætteren eller oversættelsesbureauet, hvori det fremgår, at den udførte oversættelse er en sand version af originalen.

I Canada er en certificeret oversættelse en oversættelse af en certificeret oversætter, der har bestået den standardiserede oversættelsescertificeringseksamen CTTIC (Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council), eller som er blevet registreret som et certificeret medlem af en professionel organisation i en af provinserne i Canada. Oversætteren underskriver hver af sine oversættelser med initialerne TA ("traducteur agréé") eller CT ("certified translator").

I Australien er det kun NAATI-akkrediterede oversættere (The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters), der må udarbejde certificerede oversættelser.

I Mexico skal oversættere indgive en ansøgning til overdomstolen i en af staterne i den mexicanske føderation og bestå en skriftlig og mundtlig eksamen for at få den officielle titel som oversætter ("perito traductor oficial" – officiel ekspertoversætter) og få tilladelse til at sætte deres underskrift og stempel på dokumenter.

I Frankrig er en "traduction assermentée" (bekræftet oversættelse) en oversættelse, der er udført af en edsvoren oversætter, det vil sige en person, der har aflagt ed ved en domstol (overdomstol eller appeldomstol), og som er officielt godkendt til at levere en oversættelse i den aktuelle sprogkombination.

I Italien skal vores oversættere personligt gå til domstolen for at attestere oversættelsens overensstemmelse med den originale tekst over for en offentlig embedsmand. Dette forklarer de højere administrationsgebyrer (80 dollars), vi opkræver i dette land.
Hvad er priserne og leveringstiderne?
Bekræftede oversættelser
Priserne og leveringstiden afhænger af oversætterens tilgængelighed, sprogpar, den mængde, der skal oversættes, ønsket leveringsdato og destinationens postadresse. En bekræftet oversættelse i Italien koster 50 dollars/40 pund per side. Til denne pris tilføjer vi: en fast udgift på 80 dollars/40 pund for administrationsgebyrer, 10 dollars/8 pund for forsendelse med hurtig kurer og udgifterne til stempelmærker (der anvendes et stempelmærke til 18 dollars/14 pund på hver 4. side). En bekræftet oversættelse uden for Italien koster i gennemsnit 80 dollars/64 pund per side i gennemsnit inklusive administrationsgebyrer og forsendelse med anbefalet post.
Bekræftede oversættelser sendes med posten direkte til din adresse. Vær opmærksom på, at en bekræftet oversættelse i teorien kun har juridisk værdi i papirformat. Dette omfatter det originale dokument (eller en fotokopi), der er knyttet til oversættelsen, begge godkendt med en underskrift og et stempel. Hvis alt, hvad du har brug for, er en digital kopi via e-mail, opkræver vi ingen forsendelsesgebyrer.

Certificerede oversættelser
For certificerede oversættelser er der en fast ekstraudgift på 20 dollars/15 pund til udgifterne til oversættelsen eller 3 % af de samlede udgifter til oversættelsen (inklusive eventuelle korrekturlæsninger) for ordrer over 500 dollars/400 pund. Hvis du har brug for at modtage en papirkopi af certifikatet med det originale stempel og underskrift, føjer vi forsendelsesomkostninger til tilbuddet baseret på destinationen.
Er det muligt at certificere et dokument, der allerede er blevet oversat?
For en bekræftet oversættelse til Italien, ja. Vi får en af vores professionelle oversættere til at gennemgå det allerede oversatte dokument og derefter bekræfte dette endelige dokument. For en bekræftet oversættelse til uden for Italien, desværre ikke. En edsvoren oversætter uden for Italien kan ikke bruge en eksisterende oversættelse, fordi en certificeret oversættelse skal oversættes fuldstændigt og personligt af den certificerede oversætter. Dette skyldes, at det indebærer civilretligt og strafferetligt ansvar for oversætteren.
Er en bekræftet oversættelse i et land gyldig for alle andre lande?
En oversættelse, der er udført af en edsvoren oversætter, anerkendes normalt officielt i hele det pågældende land. Anerkendelsen heraf i udlandet kan imidlertid kun vurderes fra sag til sag i henhold til den anmodende myndigheds specifikke behov. F.eks. anerkendes en oversættelse, der er udført i Frankrig af en oversætter, der er edsvoret foran en fransk domstol, ikke nødvendigvis i Australien eller Canada. Derfor bestræber vi os hos Translated altid på at vælge en kompetent oversætter direkte i det land, hvori dokumentet modtages, for at sikre, at det accepteres af den lokale anmodende myndighed.
Tilbyder I legaliseringstjenester?
Translated tilbyder ikke legaliseringstjenester. Legalisering er den procedure, hvormed en statsmyndighed certificerer ægtheden af underskrifterne, der er knyttet til et dokument, når der ikke er aftaler om gensidig anerkendelse af certificerede oversættelser mellem de to lande.

Har du flere spørgsmål?
Kontakt os.

Vores team er klar til at finde en løsning på dine oversættelsesbehov.

Kontakt os