Αυτόματη δρομολόγηση περιεχομένου

Βελτιστοποιήστε τη συνεχή ροή εργασιών τοπικής προσαρμογής, με την αυτόματη δρομολόγηση περιεχομένου προς την κατάλληλη υπηρεσία τοπικής προσαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν είναι όλα τα είδη κειμένου ίδια.

Η συνεχής ροή εργασιών τοπικής προσαρμογής και ο κατακερματισμός του εκάστοτε περιεχομένου για τη δημιουργία μικρότερων αποσπασμάτων κειμένου, καθιστά πιο δύσκολη την ανάθεση περιεχομένου στη σωστή υπηρεσία τοπικής προσαρμογής. Το σύστημα δρομολόγησης περιεχομένου μας αναγνωρίζει μεταδεδομένα στο περιεχόμενο που μας στέλνετε, και έπειτα εντοπίζει το καταλληλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Έτσι, βελτιστοποιεί την κατανομή του προϋπολογισμού σας και εξασφαλίζει ότι η διαχείριση του κάθε έργου τοπικής προσαρμογής συμβαδίζει συνεχώς με τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε το περιεχόμενο.

Πώς διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη συνεχή ροή έργων τοπικής προσαρμογής

Αυτοματοποιημένη διαδικασία

Τα διάφορα είδη περιεχομένου δεν διαφοροποιούνται μόνο ανάλογα με το θέμα τους, αλλά ανάλογα και με τον σκοπό και τον αντίκτυπό τους στον χρήστη. Το σύστημα δρομολόγησης περιεχομένου μας αναλύει αυτόματα τα μεταδεδομένα κάθε αρχείου, και εξαγάγει το περιεχόμενό του, για να προσδιορίσει ποια υπηρεσία τοπικής προσαρμογής είναι πιο κατάλληλη.

Βέλτιστη αξιοποίηση προϋπολογισμού

Ανεξάρτητα από το αν επενδύετε μεγάλα ποσά στη δημιουργία περιεχομένου ή στο μάρκετινγκ, είναι σημαντικό η ποιότητα της τοπικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζει σε επίπεδο λεπτομέρειας τα χρήματα που διαθέτετε, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να καταβάλετε μεγάλα ποσά για περιεχόμενο που δεν θα διαβαστεί σχεδόν ποτέ από τους χρήστες σας ή το αντίστροφο.

Έμφαση στην ποιότητα

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες σας ανατίθεται στο επίπεδο υπηρεσίας με την υψηλότερη ποιότητα, και ότι ο χρόνος εργασίας κατανέμεται πάντα σε συνάρτηση με το πόσο σημαντικό είναι το εκάστοτε τμήμα του περιεχομένου σας, σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Τι προσφέρουμε

Προσαρμοσμένες λύσεις

Στην περίπτωση που έχετε μεγάλες ποσότητες περιεχομένου διαφόρων ειδών, τις οποίες θέλετε να αναθέσετε σε μια υπηρεσία τοπικής προσαρμογής, ένας από τους προγραμματιστές μας με ειδίκευση στην μηχανική μάθηση θα μελετήσει προσωπικά την περίπτωσή σας, και θα βρει μια λύση συγκεκριμένα για τις ανάγκες σας. Η επικοινωνία αυτή δεν σας δεσμεύει να αγοράσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Έτοιμες λύσεις

Για να επωφεληθείτε από τις έτοιμες λύσεις που προσφέρουμε, μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο .zip με τα αρχεία που θέλετε να αναλάβουμε, για την εκπόνηση της τοπικής προσαρμογής τους. Χρησιμοποιούμε αυτά τα αρχεία για την εκπαίδευση του συστήματος δρομολόγησης περιεχομένου μας που θα προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας, το οποίο στη συνέχεια θα συνδέσουμε και με το προφίλ πελάτη σας. Έπειτα, όποτε στέλνετε νέα έργα, αυτά θα δρομολογούνται αυτόματα.

Αναθέστε το περιεχόμενό σας στη σωστή υπηρεσία

Μηχανική μετάφραση υψηλής ποιότητας

Αυτή η οικονομική λύση είναι ιδανική για μεγάλους όγκους περιεχομένου, με μικρές επιπτώσεις στους χρήστες σας (π.χ. σχόλια και κριτικές). Η μετάφραση γίνεται με τη χρήση του ModernMT, του σύστηματος προσαρμοζόμενης νευρωνικής μηχανικής μετάφρασης, το οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε εδώ.

Επεξεργασία μηχανικής μετάφρασης

Μια λύση μετάφρασης περιεχομένου με καλή σχέση κόστους-απόδοσης. Αρχικά, το σύστημα ModernMT παραγάγει τη μηχανική μετάφραση του κειμένου, η οποία έπειτα ανατίθεται σε έναν επαγγελματία μεταφραστή, ο οποίος διορθώνει μόνο τα πιο σημαντικά λάθη. Είναι ιδανικό για περιεχόμενο που δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά το οποίο δεν πρέπει και να παρερμηνευτεί, και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να διορθωθεί από μεταφραστή (π.χ. έγγραφα ενδοεταιρικής χρήσης).

Επαγγελματική μετάφραση (Professional)

Το επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών μας περιλαμβάνει μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή, αξιολόγηση από δεύτερο επαγγελματία μεταφραστή και έλεγχο ποιότητας από τον διαχειριστή έργου. Αυτό το επίπεδο είναι ιδανικό για είδη περιεχομένου που είναι τυποποιημένα (π.χ. εταιρικά έγγραφα γενικού ενδιαφέροντος).

Μετάφραση Premium

Το επίπεδο υπηρεσιών Premium περιλαμβάνει μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή, πλήρη επιμέλεια από δεύτερο επαγγελματία μεταφραστή και έλεγχο ποιότητας από τον διαχειριστή έργου. Είναι ιδανικό για περιεχόμενο που πρόκειται να δημοσιευτεί (π.χ. περιεχόμενο ιστότοπου).

Δημιουργική μετάφραση

Η υπηρεσία δημιουργικής μετάφρασης συνδυάζει τις γλωσσικές γνώσεις ενός επαγγελματία μεταφραστή και το δημιουργικό ταλέντο ενός κειμενογράφου, και είναι ιδανική για περιεχόμενο που έχει σκοπό την προσέλκυση καταναλωτών στην εκάστοτε αγορά-στόχο (π.χ. ιστότοποι, φυλλάδια, διαφημίσεις).

Εξατομικευμένες υπηρεσίες

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα συμφωνηθούν στο συμφωνητικό για το εκάστοτε επίπεδο υπηρεσιών, μπορούν να συσχετιστούν και με το σύστημα δρομολόγησης που θα προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας, έτσι ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα για τα αρχεία που μας στέλνετε.

Ανακαλύψτε τα τεχνολογικά μας εργαλεία

API μεταφράσεων για συνεχή ροή έργων τοπικής προσαρμογής, προηγμένα εργαλεία επαναχρησιμοποίησης μεταφρασμένου υλικού, εξαγωγή περιεχομένου από 71 μορφές αρχείων και 21 διαφορετικά αρχεία προέλευσης, προσαρμοζόμενη νευρωνική μηχανική μετάφραση και πολλά άλλα.

Μάθετε περισσότερα

Έχετε άλλες απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να βρει λύση στις μεταφραστικές ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γεια σας, είμαι η Benedetta.
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;

Benedetta – Διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων